Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Kiss Ferenc László Belső gazdaságosság és a versenyző természetes monopólium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Kiss Ferenc László Belső gazdaságosság és a versenyző természetes monopólium."— Előadás másolata:

1 1 Kiss Ferenc László Belső gazdaságosság és a versenyző természetes monopólium

2 2 A természetes monopóliumról Tavaly is a természetes monopóliumról beszéltem. Amellett érveltem, hogy “[a] természetes monopólium nem inkonzisztens a versennyel.” Az idén felmerült, hogy a belső gazdaságosságok tükrében a természetes monopólium pontosabb jellemzését lehetne adni, továbbá beszélni lehetne arról, hogy hogyan állapítható meg a monopólium természetes vagy természetellenes volta. A természetes monopólium téma maradt, tehát...

3 3 Kiss Ferenc László Még mindig a természetes monopóliumról

4 4 Kiss Ferenc László Már megint a természetes monopóliumról ?

5 5 Kiss Ferenc László Jövőre ismét a természetes monopóliumról fogunk beszélni

6 6 Második számunkba két cikket írtam: ■ a termelékenységről, ■ a belső gazdaságosságokról. Mindkettő azt a szerkesztői célt is szolgálja, hogy egészséges arányok alakuljanak ki egyfelől a leíró-elemző aktuálirodalom, másfelől az elméleti- módszertani tartalom között.

7 7 A termelékenységről szóló cikkben tárgyalt dekompozíciós elemzési módszer menedzseri célokra is jól használható, de természeténél fogva (vállalatközi összehasonlítás) a szabályozói elemzési célok szolgála- tára a legalkalmasabb.

8 8 ■ A termelékenység alapvető fontossá- gú téma. ■ Ennek ellenére nagyon keveset tudunk róla és túlnyomórészt feltétele- zésekkel dolgozunk. ■ Szükség lenne a termelékenységet kutató munka mennyiségének növelé- sére és minőségének javítására. ■ Kultiválni kellene a témát!

9 9 ■ A belső gazdaságosság is alapvető fontosságú téma. Vele is többet és jobban kellene foglalkoznunk. ■ A téma tárgyalása a verseny és szabályozás nemzetközi irodalmában visszaszorult az utóbbi évtized során. ■ Ennek a piaci verseny szabály- rendszerét is érintő káros következ- ményei lehetnek.

10 10 Mi a természetes monopólium? Ha valamely piacot a monopólium – pontosabban egyetlen közös termelési folyamat – képes a legolcsóbban ellátni termékkel vagy szolgáltatással, akkor a monopólium „természetes”. Erre az esetre mondjuk, hogy a termelés technológiája költség-szubadditív.

11 11 Mi a természetes monopólium? Tételezzük fel, hogy létezik egy monopólium, amely a q 1, q 2,..., q m outputokat termeli, és ezekkel ellát egy piacot. Összes termelési költsége C M = c M (q 1, q 2,..., q m ).

12 12 Mi a természetes monopólium? Ugyanennek a piacnak az ellátása érdekében ugyanezeket az outputokat ugyanilyen mennyiségekben képes előállítani egymással versengő n számú szolgáltató. Ezek termelési költségei a következők: C 1 = c 1 (a 11 q 1, a 12 q 2,..., a 1m q m ) C 2 = c 2 (a 21 q 1, a 22 q 2,..., a 2m q m ). C n = c n (a n1 q 1, a n2 q 2,..., a nm q m ) Összes költség:

13 13 Költség szubadditivitás létezik, ha – minden lehetséges ∑C i -re vonatkozóan igaz az, hogy C M < ∑C i (i = 1,..., n). Ilyen esetben a monopólium természetes, azaz gazdaságos, mert a piacot a legolcsóbban képes ellátni.

14 14 Költség szuperadditivitás létezik, ha – van legalább egy olyan ∑C i, amelyre vonatkozóan igaz az, hogy C M > ∑C i. Ilyen esetben a monopólium természetellenes, mert létezik olyan versenyzői kínálat, amelyik olcsóbb a monopóliumnál.

15 15 Költség additivitás létezik, ha – van legalább egy olyan ∑C j, amelyre vonatkozóan igaz az, hogy C M = ∑C j. Ilyen esetben a monopólium természetellenes, még akkor is, ha minden más ∑C i -re vonatkozóan igaz az, hogy C M < ∑C i (i = 1,..., n; i ≠ j), mert egyenlő költségek esetén a versenyt preferáljuk a monopóliummal szemben.

16 16 Gyakori hibák A tényleges monopólium természetes monopóliumként való ábrázolása. A természetellenes monopóliumnak a természetes monopóliummal való azonosítása. Minden monopólium eleve természetellenesként történő ábrázolása (pl. Motta).

17 17 A természetes monopólium kutatása Ökonometriai modellek Becsült költségfüggvények Csak a „helyi” – azaz releváns piacnagyságokra vonatkozó – szubadditivitást vizsgáljuk. A monopólium globális – bármely piacnagyságra vonatkozó – természetessége irreleváns téma. Az ökonometria eszközeivel csak a globális természetes monopólium nemlétét lehet bizonyítani.

18 18 q2q2 C (100, 120) = 1100 (piacnagyság) 30 40 80 120 70 100 q1q1 C (48, 45) = 400 C (52, 75) = 800 q2q2 C

19 19 Empirikus eredmények Ágazati modellek helyi költség szubadditivitást találtak távközlésben villamosenergia iparban vasúti közlekedésben légi közlekedésben bankokra vonatkozólag Evans-Heckman [1983] szuperadditivitást találtak a távközlésben, de hibás volt a modelljük.

20 20 A természetes monopóliumok......egy része de facto monopólium volt (pl. távközlés, energia),...más része azonban nem volt monopólium, hanem olyan piacokon kínált szolgáltatásokat, amelyek – gyakran történelmileg is mindig – versenyzői piacok voltak (pl. közlekedés, bankok).

21 21 A természetes monopóliumra vonatkozó ökono- metriai eredmények a technológiai értelemben vett monopólium költségelőnyéről szólnak. A közös termelés technológiai költségelőnyeit ak- kor is lehet hatékonyan realizálni, ha a termelési folyamat különféle termelési tényezői és/vagy részfolyamatai különböző vállalkozók tulajdo- nában vannak, illetve különböző cégeken belül szerveződnek, mégpedig az illető cégek tulaj- donviszonyaitól függetlenül, és még akkor is, ha ezek a különböző cégek versenyeznek egymás- sal.

22 22 Ha a szolgáltatás hálózati termelés eredménye, akkor a közös termelés két alapformája az egyetlen hálózaton, illetve az összekapcsolt hálózatokon történő szolgál- tatás. A hálózatok összekapcsolása megvalósulhat a piaci verseny körülményei között is. Az egymással versenyző szolgáltatók hálózatainak gazdaságos össze- kapcsolása anélkül teszi lehetővé a versenyt és a versennyel általában asszociált gazdasági előnyök (hatékonyság, költségcsökkentés, innováció, alacsony árak, jó minőség stb.) megjelenését a szolgáltatások piacain, hogy a társadalomnak le kellene mondania a belső gazdaságosságok által létrehozott költségelőnyök- ről.

23 23 ■ A természetes monopólium nem zárja ki a versenyt, hanem... ■ a hálózatok összekapcsolása és a soktulajdonos hálózatok révén a költség-szubadditivitás és a verseny előnyei egyidejűleg biztosíthatók. ■ Az internetről nagy biztonsággal elmondható, hogy jelentős méret- és választékgazdaságosság, valamint költség-szubadditivitás jellemzi, tehát kb. 3 milliárd fogyasztót kiszolgáló természetes monopóliumnak tekinthető, azonban... mint a „hálózatok hálózata” sokmillió tulajdonos több millió összekapcsolt hálózatából tevődik össze, és... valóban igen sokoldalú és intenzív verseny folyik a hálózatok és tulajdonosaik között.

24 24 A természetes monopóliumok versenye azonban......nem azonos a verseny klasszikus formájával (sok független kínáló, sok független kereső). Tökéletlen verseny az input piacokon, pl. mert a versenyzők inputokat árulnak egymás számára. Tökéletlen verseny az output piacokon nem független, nagyságrendileg nagyon különböző, kevés jelentős piaci erejű kínálóval. A verseny és a kooperáció kombinációja: az összekapcsolás révén a függő fogyasztás révén Ez utóbbi azonban jövőre lesz témánk.


Letölteni ppt "1 Kiss Ferenc László Belső gazdaságosság és a versenyző természetes monopólium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések