Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Webprogramozás 2010/11 Első előadás Tananyag

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Webprogramozás 2010/11 Első előadás Tananyag"— Előadás másolata:

1 Webprogramozás 2010/11 Első előadás Tananyag
Néhány példa: Amazon.com Antikva.hu MALÉV Gyorsolvasás „Ment-e a könyvek által a világ elébb?”

2 Székely Bertalan: Japán nő

3

4 Nagy Gusztáv Web programozás I.
Drupal 6 Alapismeretek

5 Az előadásokon elhangzottak

6 Székely Bertalan: Japán nő

7

8

9

10 Felszálló-ágban az internetes értékesítés
..és egy harmadik példa Hazánkban is szárnyal az internetes repülőjegy-értékesítés január 27., csütörtök 0:56 Ugrásszerűen megnőtt az online jegyértékesítés a Malév utazási portálján idén januárban - derül ki a fapadosokkal egyre erőteljesebben versenyezni kényszerülő, és ezért a webes jelenlétet is erősítő légitársaság honlapjáról. Felszálló-ágban az internetes értékesítés

11 A légitársaság idei tervei
között továbbra is kiemelt hangsúlyt kap az e-business ágazat továbbfejlesztése, amelynek egyik legfontosabb eleme lesz az e-ticketing bevezetése, valamint az online értékesítés beindítása további hét-nyolc értékesítési ponton (pl. Varsó, Prága, Bukarest, Temesvár, Madrid, Ljubjana, Isztambul).

12 Hetvenkétmillió forintot is meghaladta az értékesítésből származó bevétel január harmadik hetében a Malévnál, ami a tavalyi év legjobb heti eredményének több mint kétszerese. Az idén januári forgalom tízszer nagyobb a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva. A Malév online jegyértékesítésből származó bevétele tavaly 1,17 milliárd forint volt, ami nemcsak túlszárnyalta a reális tervet, hanem még a legderűlátóbb várakozást is megközelítette. A Malév magyarországi online eladása a saját magyarországi eladás tizennégy százalékát, míg az összes saját eladás közel hét százalékát tette ki 2004-ben.

13 MALÉV - eticket - napjaink

14

15

16 Repülni jó! De, előbb olvassunk!
A két részletesebben bemutatásra kerülő e-kereskedelmi példa könyvterjesztéssel foglalkozik. Önök tudnak olvasni? Mennyire? Mi az olvasás? Hallottak a gyorsolvasásról?

17

18 Az informatika az olvasási szokásokat, és magát az olvasás technikáját is módosítja. Növekszik a képek, képsorok szerepe. Az olvasás egyre gyakrabban válogató, információ-kereső, szkipping. Tézisem szerint a számítógép-használat gyorsolvasó képességeket kíván és fejleszt. Bár a diákok olvasástechnikája, szöveg értelmezése, általános szókincse egyre gyengébb, ezt rendszerint kompenzálni tudják az információtechnikai eszközök használatával. Az információ keresésében a világháló jelentős segítsége triviális. A megérést jelentősen segítik a képek, a gépi fordítás, és az információ-források gyakorlatilag korlátlan mennyisége. Célszerű a gyorsolvasás tanítása a képzés felsőbb szintjein is. Ezzel elősegíthetjük, hogy elkerülhető legyen a kritikátlan „google-műveltség”. Fontos a kritikus válogatás, a mérlegelés, az összevetés, a kontroll. „Sok olvasás, még több gondolkozás, sok egybehasonlítás, még több gyakorlás, ” /Kölcsey/

19 Képernyőről történő olvasás lassúbb vagy gyorsabb?
Egyáltalán mennyire elfogadott?

20 Olvasás „ azoknak az írásbeli formáknak a megértése és használata, amelyekre az egyénnek a társadalmi életben szüksége van, vagy amelyet az egyén értékesnek tart.” (Elley )

21 Olvasás írott szövegek - és jelképek, ábrák, képek, képsorok - megértésének, használatának és értékelésének képessége, annak érdekében, hogy az egyén képes legyen céljai elérésére, tudásának fejlesztésére, és a társadalmi életben való részvételre. (PISA 2001)

22 A szövegértést a következőképpen definiálja a PISA 2006:
„írott szövegek megértése, felhasználása és az ezekre való reflektálás annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását és képességeit, és hatékonyan részt vegyen a mindennapi életben.”

23 Olvasási sebességek

24 Olvasási sebességek 2.

25 MTA 2000/1985 Olvasó elit 18%  9% Évente egy könyv 64%  49%
Havonta egy könyv 19%  12% Az egymást követő korosztályok egyre kevesebbet olvasnak

26 Összehasonlító vizsgálatok
IEA 1970/71 „A magyar gyerekek nem tudnak olvasni.” OECD Magyarország 18/22 Tizennyolcadik hely huszonkét nemzet között. Hazai átlag nem éri el a hármast. PISA Magyarország 23/32 A listán minden tényező tekintetében az utolsó csoportba tartoztunk. 5% ötös, 23% egyes! PISA Magyarország 25/40 PISA Magyarország 27/ /30 OECD

27 Szignifikánsan jobb, mint az OECD-országok átlaga.
Nem különbözik szignifikánsan az OECD-országok átlagától. Szignifikánsan gyengébb, mint az OECD-országok átlaga.

28 Mért hazai olvasási sebességértékek szó/perc
275 Takács Menyhért, 1959, Magyar Könyvszemle Dezső Zsigmondné, 1967, Gyorsolvasás, KGMTI 200 Halász László, 1969, Élet és Tudomány 232 Makrai J., 1971, Bevezetés a gyorsolvasásba, ÉGSZI Katona Zoltán, 1974, A gyorsolvasás, BME MTKI Szabó Ferenc, 1993, Gyorsolvasás– Hatékony olvasás Farkas Károly, (benne GAMF is) 206 Farkas – Borsos, 2005, GAMF hallgatók, kb. 20 fő 192 Farkas – Versegi, 2005, GAMF Szakkollégium, 20 fő 163 Farkas – Gurkáné - Kiss – Lakatosné - Pap-Szigeti, , GAMF hallgatók, 269 fő Farkas mérések azonos teszttel

29 Olvasási sebesség szó/perc. GAMF hallgatók, 2006.
N 269 223 71 28 204 20 Mean 163 157 187 143 191 175 Std. Deviation 66,8 82,5 72,6 41,7 120,5 58,6 Az a1, a2, a3 általános, egyre hosszabb szöveg, a g gazdasági, az i informatikai, az m menedzser jellegű szakszöveg. Statisztikai feldolgozás: Pap-Szigeti Róbert.

30 GAMF hallgatók teljesítmény megoszlása, 2006.
A megértés mértéke % GAMF hallgatók teljesítmény megoszlása, 2006. [Farkas – Pap-Szigeti]

31 Olvasás teszt megértés eredményei, GAMF, 2006.
általános szövegek szakmai szöveg Arány papíron* gépen* papíron gépen papír screen átlag (%p) 56,6 59,7 78,7 81,4 100 szórás (%p) 25,1 27,5 14,1 12,2 F (p) 0,649 (0,421) 0,367 (0,545) t (p) -0,835 (0,404) -0,324 (0,746) * papíron 193 fő, gépen 73 fő [Farkas – Pap-Szigeti]

32 A méréseim eredményeiből bemutattam, hogy
főiskolás hallgatók a képernyőről jobban olvasnak, mint papírról, az olvasási képesség a közelmúltban, a főiskolások körében szignifikánsan nem változott.

33 A gyorsolvasás az információ felvétel hatékonyabb,
Pog az információ felvétel hatékonyabb, elsősorban jobb megértést eredményező, az olvasás sebességét valamint a figyelem-összpontosítás mértékét és formáját az olvasmányhoz, és az olvasás céljához igazító, a hagyományosnál rendszerint gyorsabb, különféle olvasási technikák kombinációja, általában többszöri olvasás.

34 A gyorsolvasás a különféle olvasási módok egyike. Figyelmes, hatékony, sok szempontból hagyományos olvasás, amely során az olvasási sebesség nagyobb 250 szó/perc értéknél, és nem haladja meg a a belső beszéd 600 szó/perc értéket, a megértés pedig átlag feletti.

35

36

37

38 Dr. Dezső Zsigmondné: Agyunk kénytelen egyenként egymáshoz kapcsolni az egyes        szavakat, ami nehezebb és fárasztóbb munka számára, mintha         összefüggő szócsoportokból értelmes gondolategységekből egyszerre ragadná meg ezek teljes értelmét

39 Hogyan Az olvasás öröm Felkészülni Előzetes áttekintés, Pólya
Cél meghatározása, Bertalanffy Megfelelő sebesség, Szentgyörgyi Többször, a megfelelő technikával

40 Az informatika Az alfabetikus képességeknek új funkciót biztosít.
A digitális médiák léte alkalmat ad arra, hogy megkerüljük az ábécét, mint a történetek és információk egyedüli forrását. Az olvasás nem öncél, hanem megismerési eszköz.

41 http://gyorsolvasas.fw.hu http://jio.fw.hu
Farkas Károly: Gyorsolvasás - hatékony olvasás. Gazdaságos informálódás a nyomtatott és az elektronikusan megjelenített dokumentumokból. APC-Stúdió. Budapest, 2004.

42

43 Fedezzük fel a spanyolviaszt, avagy szőlőből is lehet bort csinálni
Fedezzük fel a spanyolviaszt, avagy szőlőből is lehet bort csinálni. Minden garázsból Microsoft lesz?

44

45

46 Robert Reid: A Háló építészei
Az internetes üzletek, sutba dobva a vállalatépítés módszeres tapasztalatokkal alátámasztott törvényeit, a veszteségek-dacára-is-tovább-növekedni, illetve az elfoglalni-a-stratégiai-fontosságú-piacokat-mielőtt-ezt-más-megtenné stílusú megközelítést alkalmazzák.

47 Az Amazon márkanevet a felnőtt lakosság 55%-a ismerte 2000-ben.
A Supersize me című filmben egyetlen riportalany sem tudta megmondani mi a kalória. Az USA lakóinak többsége úgy tudja hazájuk lakosainak száma meghaladja a milliárdot, hisz az UFO-kban, az asztrológiában, a telekinetikában, és a vámpírokban.

48 „Bezos nettó értéke meghaladja a tíz milliárdot. ” (19
„Bezos nettó értéke meghaladja a tíz milliárdot.” (19. old) Otthona 10 milliós.

49 Mikor lesz nyereséges a vállalata?
„Most nem teszünk mást, mint azokra a kihagyhatatlan lehetőségekre összpontosítjuk befektetéseinket, amelyek felkínálkoznak.” (21. o)

50 Veszteséges vállalat milliárdos vezetők?
„A tudásalapú világban az innováció üteme és a térhódítás mértéke egyaránt kulcsfogalom.” Mennyit érdemelnek a javakból az élenjárók?

51 A háló olyan infrastruktúrára épült, amely már korábban elkészült.
1994-ben az internethasználat 2300 százalékkal nőtt. „Ilyen gyors növekedés legfeljebb lombikban tapasztalható.”

52 Történelem 1959: Szputnyik
1969: ARPANET 3 kaliforniai és 1 utahi egyetem szervere között 1980: végzős hallgatók magukkal vitték címűket. „Szobatárs kerestetik.” C2C Technikai fejlesztés iteratív köre 1990: interkontinentális gerincvezetékek

53 Indulás: július 16. Eleinte csengő jelezte a megrendelést, napi 5-6. Második héten kivették. Negyedik napon Yahoo! Ingyen feltette a céget What’s Cool listájára. Október: 100 megrendelés/nap. 1 év múlva: 100 megrendelés/óra. 2000 előtt: 100 rendelés/perc. Ma ???

54 Elérhetőségi kategóriák az Amazonnál
24 órán belül 2-3 napon belül 1-2 héten belül 4-6 héten belül Megjelenés után Nincs készleten 1-3 hónap, ha fellelhető

55 „Szerencse jelentősége” ?
Az Amazon „A” betűvel kezdődik, így az ábécés listák elején van. Márkanév megválasztása!

56 Egy e-kereskedelemmel foglalkozó cég igazgatója:
„A webhely igazán hatékonyan működik, könnyen érthető, szellős, egyértelmű, részben amiatt, mert megőrizte egyszerűségét. Megteszi, amit elvárnak tőle.”

57 „Szeretek könyvesboltba járni”
10-20 millió könyv, „ilyen mennyiség mellett mekkora segítség lehet a hatékony csoportosítás, és keresés.” Dezső Zsigmondné: A gyorsolvasás programozott tankönyve

58 Amerika! „A világban manapság rengeteg a technológia, rengeteg a vállalkozó, rengeteg a pénz és rengeteg a befektetési alap. Ami hiányzik, az a hatékonyan működő kollektíva.” Milyen az amerikai típusú kollektíva?

59 Állás interjú Ha nem alkalmazzák a legjobbakat, később ők dolgozhatnak nekik. Hogyan tervezne autót egy süket személy számára? Hogyan tárolnád a mindent oldó folyadékot?

60 Vállalati kultúra 30% tervezett 30% a korai alkalmazottak műve
40% véletlen

61 Gyorsuló világ „Minden cégnek négyhavonta tovább kellene költöznie.”

62 1996 150 alkalmazott, 16 milliós bevétel
1 millióért Oracle számviteli rendszer telepítése

63 2005

64 2006

65 És itt a bor szőlőből „Ha azért jön létre egy üzlet, hogy szolgáltatást nyújtson, sikert arat; ha azért, hogy profitot termeljen, el kell buknia.” A szóbeszéd még hatékonyabb fegyver a virtuális világban, „ha a való világban megbántunk egy vásárlót, az legfeljebb elmondja öt barátjának, ha azonban ugyanezt az interneten teszik 5000 vagy talán ismerőse fog tudni erről” „Az elégedett vevő megafonként fogja használni az internetet.”

66 Nem aggasztja, hogy a vásárlók összevethetik a kiskereskedők árait?
„Csak annyira amennyire a Boeinget a gravitáció” „Ilyen az e-kereskedelem. Az ügyfelek mindenkor a teljes információ birtokába kerülhetnek.”

67 Recommendation Center
Részletes lista jelenik meg a kapcsolódó művekről. A Mindstorms után már megvettem Papert többi könyvét is, és ott volt diSessa könyve is az ajánlatok között.

68

69 Szolgáltatások, törődés a vevővel
Néhány perccel a megrendelés leadása után visszaigazolás (Törvény az e-kereskedelemről) 1-Click-Shopping Szerkesztők témakörben ajánlások Kívánságra tájékoztatás a vásárlásról Jelzés a szállításra

70 Szolgáltatás Partnerprogram Vevőszolgálat
Legtehetségesebb alkalmazottak A megoldás mindig kifejezi a jó kapcsolat iránti elkötelezettséget „Ezúttal talán túl gyorsak voltunk…” „Elfogyott, helyette keményfedelest …”

71 1996, a második év: 3000 százalékos bővülés 15,7 milliós összbevétel
1997 májusi részvény 1450 %-ot emelkedett. A Kereskedelmi portál kíván lenni a világhálón

72 A börze „szürrealista” színház 242. old
„Ez a pénzéhség legtisztább megnyilvánulása. Mindenki egy nálánál is nagyobb bolondra vár, és az emberek azért vásárolnak részvényt, mert azt remélik, utánuk is jön majd valaki, aki még többet hajlandó fizetni értük.” A piramis játékot tiltja a törvény!

73 Mit vásárolt meg az Amazon:
Exchange.com 9 milliós lista ritka könyvekről Alexa Internet Co. 13 millió kötetről adatbázis metaadatokkal, 13 TB Drugstore.com HomeGrocer.com

74 „Holnapra az Amazon.com olyan hely lesz, ahol a látogató a szó legszorosabb értelmében véve MINDENT megtalálhat.” - és mindezt rendszerbe szervezve, bármikor, olcsóbban, ha igényeljük azonnali szállítással, ha nincs meg, vállalva a beszerzést!

75 2006

76 Magyar e-bolt Antikva.hu
Hasonlítsuk össze a letöltés idejét, a választékot, a szolgáltatást, az árakat! ! És mégis …! Az e-kereskedelem egyetlen igazi hátránya: „Csak egy maradhat életben!” ? ? ?

77

78


Letölteni ppt "Webprogramozás 2010/11 Első előadás Tananyag"

Hasonló előadás


Google Hirdetések