Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kedves Elsőéves Hallgató!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kedves Elsőéves Hallgató!"— Előadás másolata:

1

2 Kedves Elsőéves Hallgató!
Köszöntjük a Debreceni Egyetemen! Bízunk benne, hogy szeptembertől az előadótermek mellett az Egyetemi Könyvtárba is gyakran ellátogat.

3 szóló képes bemutatónkat
Kedvcsinálóként fogadja szeretettel a Könyvtárról szóló képes bemutatónkat (az Ön szakja szempontjából legfontosabb szakgyűjteményeket külön kiemeltük) .

4 A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára

5 A DEENK Hét, különböző szakgyűjteménnyel rendelkező
és épületben működő könyvtárat magába foglaló, az Egyetem által fenntartott, nyilvános, tudományos és szolgáltató központi egység.

6 Egységei DEENK Agrártudományi Könyvtára
DEENK Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtára (BÉTEK) DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtára (ÉTK) DEENK Műszaki Könyvtára DEENK Pedagógiai Főiskolai Kari Könyvtára DEENK Társadalomtudományi Könyvtára DEENK Zeneművészeti Könyvtára

7 Az olvasójegy a DEENK valamennyi egységében,
a tanulmányi idő egészére, tanévenkénti megújítással, fényképes igazolvánnyal együtt érvényes.

8 Milyen típusú dokumentumok vannak a könyvtárban?
könyvek, folyóiratok, térképek, kották, hanglemezek, kazetták, videokazetták, zenei CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k, online információforrások, adatbázisok

9 Katalógusok Számítógépes OPAC Hagyományos cédulakatalógus

10 Szolgáltatások - kölcsönzés
Kölcsönzés: csak személyesen, saját olvasójeggyel Hosszabbítás: személyesen, telefonon, en, a honlapon keresztül Előjegyzés: más olvasó által kikölcsönzött dokumentumokra személyesen kérhető Könyvtárközi kölcsönzés: a DEENK-ben nem található dokumentumok beszerzése más hazai vagy külföldi könyvtárból (http://www.lib.unideb.hu/hun/ill.php)

11 Szolgáltatások - helyben használat
Nem kölcsönözhető dokumentumok helybeni használata, pl. folyóiratok, védett állományrészek, különgyűjtemények anyaga Tájékoztatás, könyvtárhasználat oktatása Számítógép-használat (korlátlan internet,wifi) Fénymásolás Nyomtatás Digitalizálás

12 Elektronikus szolgáltatások
Honlapunk az egyes egységek honlapjai Adatbázisok (otthoni eléréssel is) Elektronikus folyóiratok Digitális gyűjtemény: Egyetemi Bibliográfia, DEA

13

14 Jó tudni… A Gólyatábor ideje alatt külön megszervezzük,
hogy a Bölcsészet-, a Természettudományi, az Informatikai- és a Zeneművészeti Karra felvételt nyert „gólyák”alaposabban megismerhessék a könyvtár szolgáltatásait és a felsőbb éveseket megelőzve, lehetőleg sorban állás nélkül válthassanak könyvtári olvasójegyet!

15 Beiratkozás Könyvtári olvasójegy váltásához a következők szükségesek:
személyi igazolvány vagy január 1. után kiadott gépjármű vezetői engedély, lakcímkártya, nem magyar állampolgárok számára útlevél vagy tartózkodási engedély érvényes diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás olvashatóan kitöltött belépési nyilatkozat 1600 Ft tagsági díj befizetése.

16 A belépési nyilatkozat (a könyvtárban lehet beszerezni és kitölteni)
AZ OLVASÓ ADATAI (A Könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik) Családi neve: Utóneve: Születési neve: Születési helye: Születési ideje (év, hó, nap): Anyja születési neve: Állandó lakcíme (irányítószámmal): Debreceni/levelezési címe (irányítószámmal): Telefonszáma: címe:…… NEPTUN azonosítója (csak a DE hallgatói):…………………………………………..………………………… Munkahely, tanulmányi intézmény neve, címe (irányítószámmal): Évfolyam, szak: Foglalkozása: Személyi igazolvány (útlevél, tartózkodási engedély, január 1. után kiadott gépjármű vezetői engedély) száma: A könyvtár ingyenes elektronikus hírlevelére igényt tart-e? □ igen □ nem A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának használati- és informatikai szabályzatát, a hagyományos és a számítógépes kölcsönzést elfogadom. Minden, az olvasójegyemre kölcsönzött dokumentumért anyagi és büntetőjogi felelősséget vállalok. Az olvasójegy másra nem ruházható át és csak fényképes igazolvánnyal együtt érvényes. Ha a kölcsönzési határidőt nem tartom be, akkor késedelmi díjat fizetek. A könyvtár dokumentumainak elvesztése, megrongálása esetén a dokumentumok gyűjteményi értékét az egyéb költségekkel együtt megtérítem. Egyetemi polgárként hozzájárulok, hogy tartozásom a mindenkori jövedelmemből közvetlenül levonásra kerüljön. A könyvtári dokumentumok használatakor a hatályos Szerzői Jogi Törvényben foglaltakat betartom. Személyi adataim megváltozását azonnal bejelentem. Kelt: Debrecen,……………………………………. ….…………………………………… Aláírás

17 Szervezett beiratkozási órák
Az egyetemi beiratkozásra délelőtt 10 órára behívott hallgatók délután tól, a délután 14 órára behívottak pedig aznap délelőtt tól vehetnek részt szervezett könyvtári beiratkozáson. Nyitva tartás (szeptember 1-jén és 2-án): BÉTEK 9-től 18 óráig ÉTK 9-től óráig

18 Képes kalauz a DEENK Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtárához

19 A BÉTEK A DEENK legnagyobb gyűjteménye 1918-ban nyílt meg, és 1932-től az egyetem központi épületének mintegy m2 alapterületű könyvtári célra tervezett részében helyezkedik el (korábban Nemzeti és Általános Gyűjtemények Könyvtára). A könyvtár a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem oktatást és tudományos kutatást segítő egysége volt, és e hagyományok alapján az integrációt követően is elsősorban a Bölcsészettudományi és Természettudományi Kar szakirodalmi igényeit elégíti ki a karok intézeti könyvtáraival együtt. Jelenlegi állománya mintegy 4 millió dokumentum. Jelentős hungarika gyűjteményét nemcsak az 1952 óta gyűjtött és őrzött köteles példányok (Magyarországon kiadott dokumentumok: könyvek, időszaki kiadványok, elektronikus dokumentumok, térképek, aprónyomtatványok stb.) alkotják, hanem a század első évtizedeitől folytatott saját beszerzések, a megvásárolt magánkönyvtárak, valamint az ide került régi és ritka könyvállomány is. A gyűjteményt idegen nyelvű könyvek, folyóiratok és elektronikus adatbázisok teszik teljessé.

20

21

22

23

24

25 Képes kalauz a DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtárához

26 Az ÉTK Az orvoskari könyvtár alapítási éve ban a könyvtárat Kenézy Gyula professzorról nevezték el, akinek a debreceni egyetem megszervezésében kiemelkedő szerepe volt. A következő több mint két és fél évtized alatt kialakult a könyvtár gyűjtőköre, jelentősen bővült állománya ben önálló szervezeti egységgé vált, központi hatáskörrel. Az 1970-es évektől a könyvtár információs munkájának elsődleges célja a szakirodalmi tájékoztatás megalapozása és kifejlesztése volt. A könyvtár január 9-én költözött jelenlegi helyére és nevet is változtatott. Felvette az Élettudományi jelzőt, amely a gyűjtemény integráció után kibővült összetételére utal. A Kenézy Könyvtár állományán kívül a Kémiai Szakkönyvtár anyaga, a BÉTEK gyűjteményének orvosi, biológiai, kémiai témájú részei, valamint általános és vegyes folyóiratok kerültek a modern, korszerű szolgáltatásokra alkalmas új épületbe. Itt kapott helyet a DEENK Médiatára is, amely 22 ezer hanganyagot kínál zenei különlegességekkel a komolyzenétől a könnyűzenéig CD-n, kazettán, bakelit lemezen, 10 ezer kottát érdekes ritkaságokkal és több mint ezer művész- és szórakoztató filmet.

27

28

29

30 a Könyvtár munkatársai
Találkozzunk a Gólyatáborban és a Könyvtárban! Szeretettel várjuk: a Könyvtár munkatársai


Letölteni ppt "Kedves Elsőéves Hallgató!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések