Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2.3. Analóg átvitel Szélessávú átviteli mód: magasabb frekvenciájú vivőhullám modulálása a digitális jelekkel. Az analóg átvitel folytonos jelet és nem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2.3. Analóg átvitel Szélessávú átviteli mód: magasabb frekvenciájú vivőhullám modulálása a digitális jelekkel. Az analóg átvitel folytonos jelet és nem."— Előadás másolata:

1 2.3. Analóg átvitel Szélessávú átviteli mód: magasabb frekvenciájú vivőhullám modulálása a digitális jelekkel. Az analóg átvitel folytonos jelet és nem diszkrét értékeket használ. A jeláramlás csak egyirányú. A múltat teljes egészében az analóg átvitel jellemezte (telefon, rádió, televízió). A kialakított kommunikációs infrastruktúra is döntően analóg volt. Korábban analóg telefonvonalakat (előfizetői hurok) használtak adatátvitelre. A modern telefonrendszerek már digitális átvitelt használnak. Egy lokális hálózati kábel 11 nagyságrenddel jobb (3-4 nagyságrendnyi sebességkülönbség, 7-8 nagyságrendnyi hibaaránybeli különbség) mint egy telefonkábel.

2 Modem A modem (modulátor-demodulátor) a digitális információt a telefonvonalon való átvitel céljából analóggá alakítja, majd a másik oldalon vissza. A telefonvonal egy szinuszos váltakozójelet (vivőjel) visz át. A modem a bináris jel vezérlésével ezt modulálja, majd a modulált analóg jelből a bináris jelet visszaállítja (demodulálja). A modem szabványok három területet ölelnek fel: modulációs, hiba javító és adattömörítő protokollok.

3 Moduláció: egy tetszőleges fizikai folyamat egy paraméterének megváltoztatása valamilyen vezérlőjel segítségével. Fajtái: amplitúdó, frekvencia és fázis moduláció. A modemeknél a fázis és az amplitúdó moduláció kombinációját használják. Pl. 8 fázisszög, 2 különböző amplitúdó, így egy jelváltás 4 bit információt hordoz. Ezzel a 2400 Hz-es vivőhullámon 9600 b/s érhető el. Típusai: voiceband modem, kábelmodem, ADSL modem

4

5 2.4. Digitális átvitel Alapsávú átviteli mód: a jeleket diszkrét elektromos vagy fényimpulzusok formájában visszük át az átviteli közegen. A vevő veszi ezeket a jelimpulzusokat. A folyamatos jelek helyett 0-kból és 1-ekből álló sorozatok haladnak a vonalakon. A jeláramlás kétirányú. Előnyök: - Hibákra érzéketlenebb (csak két állapotot kell megkülönböztetni). - A jelenlegi analóg vonalakon jóval nagyobb adatátviteli sebességet lehet elérni. Olcsóbb (nem szükséges az analóg hullámformát pontosan helyreállítani).

6 Az átvitel során mindig biteket viszünk át, de mivel eleinte szövegátvitelt valósítottak meg, ezért az átvitt információ egysége a bitcsoport volt, amely a szöveg egy karakterét kódolta. Az ilyen, bitcsoportokat átvivő módszert szokták karakterorientált átviteli eljárásnak nevezni. A hálózatok elterjedésével a szöveges jellegű információk mellett más jellegű információk átvitele is szükségessé vált, ezért a bitcsoportos átvitel helyett a tetszőleges bitszámú üzenetátvitel került előtérbe, ezek a bitorientált eljárások.

7 Néhány kódolási módszer
NRZ - Non Return to Zero - Nullára vissza nem térő, azaz mindig az a feszültség van a vonalon, amit az ábrázolt bit határoz meg. Ez a leginkább gyakori, "természetes" jelforma. (RS 232 protokoll)

8 Diagrammatic oscilloscope trace of voltage levels for an uppercase ASCII "K" character (0x4b) with 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit

9 NRZS - Non Return to Zero Space
Nincs változás a fizikai jelszintben: 1 értékű bitek átvitelénél. Változás a fizikai jelszintben: csak 0 értékű bitek átvitelénél van. (USB)

10 RZ - Return to Zero - Nullára visszatérő.
A nulla a "nyugalmi állapot", 1 bitnél a bitidő első felében a +V, a második felében a jel visszatér a 0-ra. Az NRZ kódoláshoz képest vannak előnyei, pl. ha az adat csupa 1-est tartalmaz, akkor is vannak jelváltások (szinkronizáció). A legrosszabb a sávszélesség igénye.

11 PE - Phase Encode - Manchester kódolás.
Ennél jel-átmenet, ugrás jelképezi a biteket, de itt az ugrás irányának is jelentősége van: pl. 0-1 átmenet 1-es bitet, 1-0 átmenet 0-ás bitet jelöl. Mivel minden bitnél van jelváltás, ezért a szinkronizálás nem okoz problémát. Az egyenfeszültségű összetevője nulla. A sok előnyös tulajdonsága mellett az egyetlen hátránya a gyakori jelváltások miatti nagy sávszélessége. (Ethernet)

12 (Differential Manchester encoding)
(A '1' bit is indicated by making the first half of the signal equal to the last half of the previous bit's signal i.e. no transition at the start of the bit-time. A '0' bit is indicated by making the first half of the signal opposite to the last half of the previous bit's signal i.e. a zero bit is indicated by a transition at the beginning of the bit-time. In the middle of the bit-time there is always a transition, whether from high to low, or low to high.)

13 Karakterek ábrázolása
Bitcsoportoknak jelentést tulajdonítunk (kódolás, dekódolás). A karakterek ábrázolásánál csaknem kizárólag az ASCII (American Standard Code for Information Interchange) kódrendszer vált egyeduralkodóvá. Az ASCII karakterkészlet 128 hétbites, különböző kódot tartalmaz, amelyik mindegyike egy egyedi karaktert reprezentál. A PC-k megjelenésekor az IBM által hozzáadott 1 bites kiterjesztéssel újabb 128 karakter használatát szabványosította, amely kódrendszer Latin1 (ISO ) néven ismert. Ez tartalmazza számos európai nyelv speciális nemzeti karaktereit, valamint a görög ABC betűit, táblázatrajzoló és egyéb karaktereket is. Más nyelvek karaktereinek a használatára bevezették a nemzeti kódlapokat (Latin-2; ISO ).

14 Az ANSI szabvány az ASCII karakterkészlet definiálásakor a kódokat két fő csoportba osztotta:
1. grafikus karakterek (betűk, számjegyek, írásjelek, speciális karakterek) 2. vezérlő karakterek csoportjába: - információcsere vezérlők, pl. EOT(4), ACK(6), NAK(21) (Negative Acknowledge) - formátum befolyásolók, pl. BS(8), HT(9), LF(10) - információ elkülönítők, pl. FS(28), GS, RS, US - általános, pl. BEL (7), ESC(27)

15 US ASCII 1967 Code Chart was structured with two columns of control characters, a column with special characters, a column with numbers, and four columns of letters

16 Unicode 1987-ben a XEROX cég egy új 16 bites kód fejlesztésébe kezdett. Az Unicode a különböző írásrendszerek egységes kódolását és használatát leíró nemzetközi szabvány. A Unicode nem karakterek és byte-ok között teremt kapcsolatot, hanem karakterek és nemnegatív egész számok között.

17 Az Unicode szabvány 16 biten tárolt síkokra osztja a karaktereket.
A jelenlegi unicode szabvány (5.0) szerint összesen kód (karakter) tárolható. Az első sík (BMP – Basic Multilingual Plane) mintegy 64 ezer karakterhelyén a legtöbb ma használatos jelet lehet megtalálni (ez az Unicode kezdeti alsó tartománya). Az alsó 128 érték megegyezik a hagyományos ASCII-val. Az alsó 256 megegyezik a Latin-1-gyel. A magyar ő és ű betűk tehát 256-nál nagyobb azonosítót kaptak.

18 UTF-8 Az UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format, 8 bites Unicode átalakítási formátum) veszteségmentes, változó hosszúságú Unicode karakterkódolási eljárás. Az Unicode egy ábrázolás módja. Bármilyen Unicode karaktert képes reprezentálni, ugyanakkor visszafelé kompatibilis a 7 bites ASCII szabvánnyal. Az UTF-8 kódolás különösen alkalmas 8 bites átviteli közegek számára, mint amilyen az vagy a weblapok. Az UTF-8 egy Unicode jel kódolására 1–4 bájtot használ, a jel elhelyezkedésétől függően. Tipikus magyar szövegre a Latin-2 ábrázolásmódhoz képest a méretnövekedés durván 10%.

19 A digitális átvitel lehet:
- Párhuzamos: egy bitcsoportot egyszerre visz át. Nagyobb sebesség, de nagyobb költség. Csak kis távolságra, illetve eszközök belsejében (buszok). - Soros: a biteket egyenként, sorban egymás után visszük át. II. - Szinkron: valamennyi elemi tevékenység előre meghatározott időpillanatokban történik. - Aszinkron: az elemi tevékenységek tetszőleges időpillanatokban történhetnek.

20 Példa: RS-232 egy aszinkron soros átvitel szabvány
(Recommended Standard 232) Egy számítógép és egy modem, vagy terminál közötti illesztés fizikai rétegének megvalósítása. Ez teljes duplex, pont-pont típusú összeköttetés kialakítását igényli. Részletesen meg kell határozni a mechanikai-, a villamos-, a funkcionális- és eljárás interfészeket. Mivel személyi számítógépek megjelenésével a benne található soros periféria szabványos illesztő felületté vált, ezért a soros vonalat széles körben — eredeti funkcióján túlmenően — kezdték különböző perifériális eszközök illesztésére felhasználni. Mára ezen funkciója idejétmúlt.

21 Mechanikus csatlakozó:
25 pólusú csatlakozó egyszerűsített 9 pólusú csatlakozó

22 - Villamos specifikáció: <-3V  1
A legtöbb gyakorlati esetben (pl. a számítógépek soros vonalánál) a feszültség ± 12V. Maximum 15m-es kábelen 20 kbit/s-os maximális átviteli sebesség.

23 - Funkcionális előírás: az egyes vezetékek (vonalak) jelentései. (Pl
- Funkcionális előírás: az egyes vezetékek (vonalak) jelentései. (Pl. adáskérés, adásra kész) - Eljárásinterfész – protokoll: események érvényességi sorrendje, szinkronizálás, hibák felderítése. Két számítógép összekötése: ún. null modem (keresztbe kötés).

24 ISDN – Integrated Services Digital Network
(integrált szolgáltatású digitális hálózat) Olyan átmeneti megoldás, mely alkalmas a digitális rendszerre hagyományos kábelekkel is (XX. sz. vége). Az ADSL kiszorította. Integrálja a hang- és nem hang jelű átviteli szolgáltatásokat. Lehetővé teszi ugyanazon a csatlakozáson keresztül hang-, adat-, szöveg-, és képinformációk továbbítását. Az ISDN szolgáltatásai: - Hangtovábbítás új szolgáltatásokkal (azonnali hívásfelépítés; a hívó telefonszámának, nevének, címének kijelzése; konferenciahívások). - Adat, kép továbbítás, képtelefon, videokonferencia. - Távmérési, riasztó szolgáltatások ...

25 Az ISDN rendszerarchitektúrája:
Az ISDN alapkoncepciója az ún. digitális bitcső (digital bit pipe). Ezen - a felhasználó és a szolgáltató között húzódó képzeletbeli csövön - áramlanak mindkét irányban az információt szállító bitek. A bitfolyam időosztásos multiplexelésével a digitális bitcső támogathatja a bitcső több független csatornára való felosztását. Két alapvető bitcső szabványt fejlesztettek ki: egy kisebb adatátviteli sebességűt magán célokra, és egy üzleti célokra tervezett nagyobb sebességűt, amely több csatornát támogat (keskenysávú ill. szélessávú ISDN).

26 Két, a bitcsőben kialakítható szabványosított csatornatípus:
B csatorna: 64 kbit/s-os adatátvitel. D csatorna: 16 kbit/s-os, a protokollinformációk továbbítására szolgáló jelzéscsatorna. Az Internet- vagy távközlési szolgáltatók többféle típusú ISDN kapcsolatot kínáltak. Pl.: ISDN2: két B és egy D csatorna, ISDN30: harminc B és egy D csatorna.

27 ATM- Asynchronous Transfer Mode
A szélessávú ISDN (Broadband ISDN, B-ISDN) átviteli technikája. Csomagkapcsolt, aszinkron időosztásos multiplex adatátvitelt használ, viszonylag kis méretű csomagokkal. A csomagok 53 bájt hosszúak, ebből mindössze 5 bájt a fejléc és 48 bájt az információ.

28 ADSL Digital Subscriber Line (1988) Közönséges telefonvonalon lehetővé teszi a digitális kommunikációt a hangszolgáltatás zavarása nélkül (3400Hz felett). Üzleti megfontolásból (kábel TV konkurencia) csak a 90-es évek végétől terjedt el. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Aszimmetrikus Digitális Előfizetői Vonal) Az aszimmetrikus jelző tartalmilag azt jelenti, hogy az Internet kapcsolatnál a le- és a feltöltési sebesség különböző (pl.: 384 Kbps letöltés, 64 Kbps feltöltés).

29 PSTN: Public Switched Telephone Network- nyilvános kapcsolt Telefonhálózat Frekvencia multiplexelés: a két sáv további 4,3 kHz-es csatornákra van osztva. Fázismoduláció: Ha valamelyik frekvenciasávban a jel/zaj viszony nem megfelelő, akkor azt nem használja, így csökken az átviteli sebesség.


Letölteni ppt "2.3. Analóg átvitel Szélessávú átviteli mód: magasabb frekvenciájú vivőhullám modulálása a digitális jelekkel. Az analóg átvitel folytonos jelet és nem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések