Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉSEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉSEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI"— Előadás másolata:

1 BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉSEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI
Csepregi Csaba tűzvédelmi mérnök tűzvédelmi szakértő Fővárosi Tűzoltóparancsnokság

2 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
1 Bevezetés Lesz új a nap alatt? 2 Ugrás az ismeretlenbe 3 Fog ez menni! / Miért ne sikerülne? 4 Mit kell tenni 5 Összefoglalás Csepregi Csaba

3 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Megújuló szabályozás Hosszú évtizedeket követően megújul a beépített tűzjelző berendezések műszaki szabályozása A hatósági jogkör visszakerül (oda ahová való) Mennyire vagyunk felkészülve minderre? „ A tudatlanság tudása: Hatalom” Csepregi Csaba

4 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Ugrás az ismeretlenbe? Publikációk sora (közel 15 éve) Tervezői szakképzés (közel 10 éve) Felülvizsgálói karbantartói szakképzés (közel 10 éve) Külföldi és hazai szakirodalom és tapasztalatok Csepregi Csaba

5 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni ÁLTALÁNOS CÉLOK a tűz korai szakaszában jelezzen, a jelzést megbízhatóan továbbítsa, azt késedelem nélkül egyértelmű figyelemfelhívó tűzriadó formájában jelenítse meg, legyen érzéketlen mindazokra a behatásokra, amelyekre nem szabad jeleznie, szükség esetén végezze el a kiürítést segítő, a tűz terjedését gátló, illetve a tűzoltását biztosító berendezések, eszközök vezérlését, azonnal és egyértelműen jelezze a rendszer meghibásodását, működési zavarát Csepregi Csaba

6 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni ÜZEMBEHELYEZŐ MÉRNÖK Teljes körűen meggyőződik arról: hogy a telepítést kielégítő módon végezték, a felhasznált eljárások, anyagok és részegységek megfelelnek a jogszabályban nemzeti szabványban és az engedélyezett/elfogadott tervdokumentációban foglalt követelményeknek, továbbá, hogy a megvalósulási tervdokumentáció szöveges és rajzos elemei, valamint az átadásra kerülő kezelési utasítások a telepített rendszerre igazak Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

7 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni A LÉTESÍTÉS SZAKASZAI Kiindulási elképzelések, létesítési kötelezettség Követelmények tisztázása Terv készítése Engedélyezés, elfogadás Telepítés Üzembe helyezés Az engedélyezés a kötelezett berendezésekre vonatkozik. Egyéb esetekben az elfogadás során a megrendelő a hatóság bevonása nélkül… győződik meg a tűzjelző berendezés megfelelőségéről. Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

8 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni A LÉTESÍTÉS RÉSZTVEVŐI Megrendelő / Üzemeltető/ Megrendelő vagy Üzemeltető által megbízott felelős személy Tervező / Kivitelező/ Üzembehelyező mérnök /Felülvizsgálatot és karbantartást végző Harmadik fél: a jogszabályban meghatározott esetekben, az engedélyezésben közreműködő szervezet; az elfogadtatásban feladatot ellátó szervezet, vagy személy, egyéb, a rendszerrel szemben követelményt támasztó szervezet. Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

9 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni EGYEZTETÉS Alapeljárás: megrendelő – tervező Kibővített: további résztvevők (telepítő, stb.) Hatósági: a kötelezett rendszerek esetében (tűzoltóság) Tartalmi követelmények a jogszabályban, nemzeti szabványban, ezen műszaki követelményben nem szabályozott kérdések a hálózatos, vagy hierarchikus rendszer automatikus átjelzés információinak bontása szigorúbb követelmények meghatározott esetekben a követelményektől való eltérés feltételei a tűzeseti vezérlések a tűzriasztás módja és működése Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

10 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Felelősség Tervezés Kivitelezés Telepítő Megrendelő Üzembehelyező Tervező Üzemeltetés Üzemeltető Felülvizsgáló Csepregi Csaba

11 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni KÖVETELMÉNYEK Védelmi jelleg (életvédelem, értékvédelem, kombinált) Védelmi szint (teljes körű, tűzszakasz,, kiürítési utak, részleges vagy helyi, berendezés) Rendszertervezés (kompatibilitás, hibák korlátozása, zónák) Tűzjelzések azonosítása (címezhetőség, másodkijelzők) Tűz- és hibajelzések fogadása Érzékelők kézi jelzésadók elhelyezésének általános szabályai Vezetékek, Hangjelzők, fényjelzők Vezérlések, Energia ellátás Azonosítás Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

12 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni HIBÁK HATÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA Egy egyszeres hiba esetén nem válhat működésképtelenné többféle rendeltetésű eszköz (Azonos zónába csak azonos rendeltetésű eszközök tartozhatnak) Több funkciós integrált eszközök esetében is gondoskodni kell erről Egy egyszeres hiba legfeljebb 32 eszközt tehet működéskép-telenné, és ezek is csak azonos zónában és funkciójuk lehetnek Legalább két riasztás zónát kell kialakítani Egy kétszeres hiba esetén nem eshet ki m2-nél, vagy 5 tűzszakasznál nagyobb terület Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

13 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni CÍMEZHETŐ ÉRZÉKELŐK ALKALMAZÁSA Középmagas, magas valamint a bármely szintszámú m2 szintenként összesített alapterületet meghaladó közösségi vagy vegyes rendeltetésű épületekben az épület közösségi tűzszakaszaiban. Ha egy zóna 5 vagy több helyiség védelmét látja el, és nem alkalmaznak fényjelző eszközöket (másodkijelzőket) Ahol azt a fennálló veszélyhelyzet, az építményben tartózkodók biztonságának, valamint a tűzoltóság beavatkozási adottságainak figyelembevételével, a tűz helyszínének gyors beazonosítása érdekében a tűzvédelmi hatóság előírja. Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

14 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni TŰZ- ÉS HIBAJELZÉSEK FOGADÁSA Az állandó felügyelet kiváltására Az állandó felügyelet kiegészítésére az 50 méter legfelső használati szint feletti lakóépületek; vagy a magas közösségi épületek; vagy a középmagas ipari/mezőgazdasági termelő/tároló épületek; vagy a középmagas szálloda és szállásjellegű épületek; vagy a fekvőbeteg ellátást szolgáló épületek; vagy a speciális egészségügyi és szociális épületek; vagy a többszintes és tömegtartózkodásra szolgáló kulturális és művelődési épületek; vagy a 8 méternél magasabb színpaddal rendelkező színházak; vagy az főnél nagyobb befogadóképességű sportcsarnokok; vagy a m2-nél nagyobb alapterületű, vagy három szintnél magasabb kereskedelmi létesítmények esetében, továbbá ahol azt jogszabály, vagy a tűzvédelmi hatóság előírja. Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

15 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni TŰZ- ÉS HIBAJELZÉSEK FOGADÁSA Fogadó központ és üzemeltető követelményei az OKF-nél regisztrálva legyen a működtetett tűz és hiba átjelző rendszer feleljen meg a vonatkozó szabványnak, vagy azzal egyenértékű biztonságot adjon. (MSZ EN 54-21) az átjelző berendezés fogadó központban állandóan, kioktatott személyi felügyeletet kell biztosítani a tűzjelzés esetén, a tűzjelző valamint tűz és hiba átjelző berendezés meghibásodása esetén szükséges teendőket meg kell határozni. % Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

16 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni TŰZ- ÉS HIBAJELZÉSEK FOGADÁSA Fogadó központ és üzemeltető követelményei a tűzjelzést adó létesítményről legalább a következő adatokat tartsa nyilván és továbbítsa: - létesítmény címe, rendeltetése, tűzveszélyességi osztálya, - a létesítményt befogadó épület(ek) szintszáma (föld felett, föld alatt), -az oltást akadályozó körülmények (gázpalack, éghető folyadék, izotóp, stb.) - közműelzárók helye (gáz, víz, elektromos, távhő, stb.) - külső tűzoltó vízforrások (tűzcsap, tartály, medence) helye, - a tűzoltást segítő körülmények (hő- és füstelvezetés indítása/leállítása, beépített oltóberendezés, stb.) - kapcsolattartó neve, telefonszáma A tűzjelzést adó létesítmény … használója és a felügyeleti központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződés, tartalmazza a téves, és hamis riasztásokból bekövetkező események elfogadható számát, és az ezen felül történő eseményekből származó költségek mértékét, megtérítésének felelősségét és módját Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

17 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni A VEZETÉKEK TŰZ ELLENI VÉDELME Vezetékeknek, tartó- és függesztő szerkezetének legalább 30 percig ellen kell állniuk a tűznek, vagy ilyen időtartamú védettséget kell számukra biztosítani a tűzjelző központ és a hangjelzők, fényjelzők, kiürítést hangosító rendszer közötti vezetékek, a tűzjelző központ és bármely különálló tápegység közötti vezetékek a tűzjelző központ és bármely távkijelző, távkezelő és kijelző egység közötti vezeték a tűzjelző központ különálló részeit összekötő vezetékek a tűzjelző berendezés vezérléseinek vezetékei Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

18 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni A VEZETÉKEK TŰZ ELLENI VÉDELME Vezetékeknek, tartó- és függesztő szerkezetének legalább 30 percig ellen kell állniuk a tűznek, vagy ilyen időtartamú védettséget kell számukra biztosítani a tűz- és hibaátjelző berendezés vezérlésének vezetékei, az érzékelők, kézi jelzésadók vezetékei (30 métert meghaladó legfelső használati szinttel rendelkező tűzszakaszban, az 1000 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséggel rendelkező tűzszakaszban; a m2-nél nagyobb összesített alapterületű közösségi rendeltetésű tűzszakaszban; azokon a kábelszakaszokon, ahol a visszatérő hurok két ága egyetlen véletlen esemény (tűz) hatására károsodhat (szintek közötti felszállók, stb.). Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

19 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni AZONOSÍTÁS Gondoskodni kell arról, hogy a tűzjelző berendezés minden elemét egyértelműen lehessen azonosítani, továbbá, hogy központ jelzését könnyen a jelző eszközhöz lehessen kapcsolni Jelölés elhelyezési magasság Jelölés minimális magassági mérete (mm) 4 méter alatt 10 4-6 méter között 15 6-8 méter között 20 8-10 méter között 25 10-12 méter között 30 12-14 méter között 40 14-16 méter között 50 16-18 méter között 60 18-20 méter között 70 20 méter felett 80 Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

20 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni TERVEZÉS A terv szolgáltasson adatot a követelmények érvényre juttatásának ellenőrzéséhez … … és a tűzjelző rendszer telepítéséhez Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

21 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni TELEPÍTÉSI JEGYZÉK Zóna/ Elem (hagyomá-nyos rendszer) Hurok/Cím (analóg rendszer) Védett helyiség megneve-zése/ Védett helyiség alapterülete Automa-tikus érzékelők Kézi jelzésadók Egyéb eszközök (hangjelzők, fényjelzők, másodkijelzők, modulok, stb.) Megjegy-zés Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

22 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni HANGOSÍTÓ RENDSZEREK Tűzriasztásra alkalmazható a hangosító rendszer is, ha az megfelel az MSZ EN nemzeti szabványban foglaltaknak vagy azzal azonos biztonságot nyújtó módon van kialakítva. A tűzjelző berendezés hangjelző eszközeinek vezérlésével gondoskodni kell arról, hogy tűzriasztás ideje alatt minden hangforrás bemenet automatikusan kapcsolódjon le, kivéve a tűzvédelmi mikrofon(oka)t és azokat a beszéd modulokat (vagy ennek megfelelő üzenet generátorokat), melyek az üzenetet adják, A tűzjelző berendezés által vezérelt hangjelzők, valamint a hangosító rendszer (szövegbemondás) működése nem történhet egy időben. Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

23 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni TELEPÍTÉS A berendezést a dokumentációban leírtak szerint kell telepíteni, szerelni, elhelyezni. A felmerülő ellentmondásokat egyeztetés során kell megoldani. Ha a telepítés során kiderül, hogy a terv valamely okból nem megvalósítható, akkor minden szükségesnek látszó változtatást a tervezővel egyeztetés során kell tisztázni, és a kiegészítéseket a megvalósulási tervdokumentációba és a kivitelezői nyilatkozatba be kell vezetni. Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

24 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni TELEPÍTÉS A kábelezés nyomvonala A zavaró hatások csökkentése érdekében a tűzjelző kábeleket más rendszerek vezetékeitől el kell különíteni: a kifejezetten csak a tűzjelző kábelek számára fenntartott kábelcsatornák, csövek és elosztók felszerelésével; más rendszerek kábeleitől mechanikailag erős, merev és folyamatos elválasztók használatával, melyek anyaga nem éghető vagy nehezen éghető (A1, A2, B) legyen; más rendszerek vezetékeitől megfelelő távolságban (általában 0,3 m) szerelve; elektromos szempontból árnyékolt vezetékek használatával. A tűzjelző berendezés látható módon szerelt vezetékeit, kábeleit, védőcsöveit, csatornáit legalább 2 méterenként azonosító jelzéssel („tűzjelző” felirattal) kell ellátni, kivéve az egyértelműen azonosítható vezetékeket, kábeleket, stb. Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

25 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
KEZDETI ELKÉPZELÉSEK, KÖTELEZÉS EGYEZTETÉS TERVEZÉS ENGEDÉLYEZÉS ELFOGADÁS ÜZEMBE- HELYEZÉS TELEPÍTÉS Csepregi Csaba

26 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni ÜZEMBEHELYEZÉS Az üzembe helyezés csak a telepítés befejezése, az üzembe helyezéshez szükséges ellenőrzések megtörténte, az oktatott felügyelet biztosítása, valamint az üzembe helyezési dokumentáció átadása követően kezdhető meg. Abban az esetben, ha a vezérelt berendezések a beépített tűzjelző berendezés üzembe helyezésének időpontjában még nem üzemképesek, akkor azok működőképességét később kell ellenőrizni, azonban a vezérlések működését erre megfelelő műszaki eszközzel kell vizsgálni. Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

27 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni ÜZEMBEHELYEZŐ MÉRNÖK Teljes körűen meggyőződik arról: hogy a telepítést kielégítő módon végezték, a felhasznált eljárások, anyagok és részegységek megfelelnek a jogszabályban nemzeti szabványban és az engedélyezett/elfogadott tervdokumentációban foglalt követelményeknek, továbbá, hogy a megvalósulási tervdokumentáció szöveges és rajzos elemei, valamint az átadásra kerülő kezelési utasítások a telepített rendszerre igazak Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

28 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Üzemeltetési szakasz Üzembehelyezési szakasz Telepítési szakasz Tervezési szakasz Csepregi Csaba

29 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Felülvizsgálat és karbantartás ÜZEMELTETÉS Rendszeres Rendkívüli Részletes szabályok Üzembentartás Üzemben tartás Ellenőrzés Felügyelet Üzemviteli Meghibásodás/kikapcsolás Változások követése Meghibásodás/kikapcsolás Csepregi Csaba

30 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni ELLENŐRZÉS Napi ellenőrzés a rendszer működőképes-e; megtörténtek-e szükséges intézkedések; hang-kijelző teszt; Havonkénti ellenőrzés napi ellenőrzés; üzemeltetési napló vezetése; felügyeletet ellátó oktatása; nyomtatók működési feltétele; Negyedéves ellenőrzés havonkénti ellenőrzés; használatban, technológiában épületben történt változások nyomon követése; grafikus megjelenítés Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

31 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Fog ez menni RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tűzeset után Téves vagy hamis riasztás után Meghibásodás esetén Tűzjelző berendezés változása esetén Hosszú üzemszünet után Új karbantartóval kötött szerződés esetén Miért ne sikerülne Csepregi Csaba

32 Beépített tűzjelző berendezések aktuális kérdései
Mit kell tenni Az információk eljuttatás az érintettekhez (tervezők, telepítők, felülvizsgálatot karbantartást végzők, üzemeltetők) Felkészülés az egységes gyakorlatot segítő értelmezésre Az önkormányzati tűzoltóságok továbbképzése Csepregi Csaba

33 Csepregi Csaba tűzvédelmi mérnök tűzvédelmi szakértő
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET ! Csepregi Csaba tűzvédelmi mérnök tűzvédelmi szakértő Fővárosi Tűzoltóparancsnokság


Letölteni ppt "BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉSEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések