Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LOGISZTIKA A logisztika története A logisztika története A logisztika tárgya A logisztika alapjai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LOGISZTIKA A logisztika története A logisztika története A logisztika tárgya A logisztika alapjai."— Előadás másolata:

1 LOGISZTIKA A logisztika története A logisztika története A logisztika tárgya A logisztika alapjai

2 A logisztika története  „Őskor”  Jomini tábornok  II. Világháború  Napjaink

3 Logisztikai alapok  Általános fogalma: Anyagok, energia, szolgáltatások (információk) logisztikai rendszereken belüli vagy rendszerek közötti szabályozott áramlásának tudománya.  Célja: Megfelelő anyag, (szolgáltatás): M mennyiségben, M mennyiségben, M minőségben, M minőségben, M időben, M időben, M helyen, M helyen, optimális költséggel álljon rendelkezésre. optimális költséggel álljon rendelkezésre.

4 LOGISZTIKAI RENDSZEREK MakrologisztikaiMikrologisztikai Vállalati Iparvállalati Vállalati Kereskedelmi Vállalati Szolgáltató Logisztikai vállalati Egyéb szolgáltató vállalati Katonai Egyéb szervezethez tartozó Metalogisztikai Fuvaroztató vállalatok kooperációja Logisztikai vállalatok kooperációja Logisztikai és fuvaroztató vállalatok kooperációja

5 Logisztikai alapfunkciók Fő funkciók:  Anyagi funkció (termelés, illetve az anyagok kezelésével kapcsolatos műveletek összessége)  Technikai funkció (a technika üzemeltetése és fenntartása)  Mozgatási (szállítási) funkció (dinamikus elem),  Infrastruktúra funkció,  Szolgáltatási funkció.  Egészségügyi funkció  Marketing, kereskedelmi funkció Támogató funkciók: - Logisztikai informatika, - Logisztikai informatika, - Termékazonosítás, - Termékazonosítás, - Logisztikai rendszertechnika fejlesztés, forgalmazás. - Logisztikai rendszertechnika fejlesztés, forgalmazás. - Költségvetési gazdálkodás, számvitel, elszámolás - Költségvetési gazdálkodás, számvitel, elszámolás

6 dataZSI6 Az ellátási logisztika összetevői: - Anyagok biztosítása :  szükséglet megállapítása,  beszerzés, készletképzés, tárolás, raktározás,  felhasználás normatív szabályozása,  elosztás. - Anyagkezelési műveletek: anyagmozgatás (rakodás, belső szállítás) anyagmozgatás (rakodás, belső szállítás) egységrakomány /ellátmányi egység/ képzés (komissiózás, elemi anyagcsomagok elhelyezése, rögzítés) egységrakomány /ellátmányi egység/ képzés (komissiózás, elemi anyagcsomagok elhelyezése, rögzítés) megelőző technológiai folyamatok (köztes összeszerelés) megelőző technológiai folyamatok (köztes összeszerelés) feldolgozás (ételkészítés) feldolgozás (ételkészítés) kiszolgálási, feltöltési folyamatok kiszolgálási, feltöltési folyamatok - Szállítási műveletek - Szállítási műveletek

7 A disztribúció-ellátási lánc  Folyamatai: - az anyagmozgatási műveletek - a csomagolás - a raktározás - az információk - a vezérlés, az irányítás, a szervezés. - az anyagmozgatási műveletek - a csomagolás - a raktározás - az információk - a vezérlés, az irányítás, a szervezés.  Rendszer-elemek: - infrastruktúra - infrastruktúra - eszközök - eszközök - humán erőforrás - humán erőforrás  Az áruelosztási rendszerek hatékony működése teszi lehetővé az élő- és holtmunka szükséglet mikro és makro szintű optimalizálását is.  Fokozatok (lépcsők)

8 Készletváltozások Raktár Szakaszos beszállítás, folyamatos kiszállítás Raktár Folyamatos beszállítás, szakaszos kiszállítás Raktár Szakaszos beszállítás, szakaszos kiszállítás Folyamatos beszállítás, folyamatos kiszállítás Raktár 1. klt. vált. 2. klt. vált klt. vált.

9 dataZSI9 Az anyagáramlás típusai  determinisztikus (*):  az áramlás jellemzőinek változásai leírhatók, meghatározhatók.  sztochasztikus (*):  az áramlás jellemzői csak valószínűségi változókkal írható le. (*) mindkét típus esetében megkülönböztetünk  folytonos anyagáramlást és  diszkrét (szakaszos) anyagáramlást.

10 dataZSI10 Az anyagáramlás térbeni, időbeni és mennyiségi összefüggései  út (s): az anyagmozgatás útvonala, kezdő- és végpontjainak egymáshoz viszonyított térbeli helyzete;  idő (t): az anyagmozgatás időpontja, illetve időtartama;  mennyiség (M): a szállításban, mozgatásban szereplő anyag mennyisége

11 dataZSI11 Az anyagáramlás mutatói  anyagáram erősség;  anyagáram intenzitás;  szállítási munka;  szállítási teljesítmény

12 dataZSI12 Egy ellátási lánc tervezési folyamatának célja  a szükségletek és a források közötti egyensúly megteremetése;  a készletképzésre vonatkozó döntések kialakítása (létrehozzuk-e és mekkora készletet tartsunk fenn);  raktárak, ellátási források helyének kiválasztása;  a közlekedési-szállítási alágazat kiválasztása

13 dataZSI13 Ellátási lánc FOLYAMAT: – –szükségletszámvetés – –beszerzés, – –mozgatás – –készletezés – –tárolás (raktározás) – –elosztás – –felhasználás – –újrahasznosítás ● Cél: – – termelés, – – forgalmazás.

14 RST-folyamatok  Rakodás: - az anyagok hely-, és időkoordináta változásai:  Kis távolságokon, elsősorban vertikális mozgatás.  Szállítás: - az anyagok hely és időkoordináta változása:  Belső szállítás (üzemen belül)  Külső szállítás: kritériuma, hogy közlekedési hálózat és szállítójárművek igénybevételével – nagy távolságokra  Tárolás: - a hely koordinátái nem változnak, csak az időkoordináták.  de: van mozgótárolás (katonai) ún. mozgó készletek szállító járműveken.

15 Egységrakomány:  Speciális, célirányosan kifejlesztett egységrakományképző (raklapok, konténerek) és rögzítő eszközökkel (pántoló, heveder, háló) gépi mozgatású egységekké összefogott anyagmennyiség.  Ellátmányi egység (katonai vagy City- logisztikai fogalom): egy meghatározott alegység vagy más kötelék meghatározott időtartamra szóló, többféle anyagszükségletét tartalmazó egységrakomány. (Az együtt tárolhatóság szabályai betartásával.)

16 Az egységrakomány-képzés műveletei  Kommisiózás: Az anyag gépi rakodási (ellátmányi) egységbe való összeválogatása.  Az összeválogatott anyagok elhelyezése az egységrakomány-képző eszközök(ben), figyelembe véve az elemi csomagok tömegét és a csomagolás teherbírását.  Rögzítés (pántolás)

17 Anyagmozgatási rendszerek  Üzemi anyagmozgatás: - beszállított anyagok betárolása, - gyártási folyamat kiszolgálása, - előállított termék kiszállítását szolgáló ag.mozgatás  Raktári anyagmozgatás: - betárolás kiszolgálása, - vevő-kiszolgálási (komissiózási) műveletek, - kiszállításhoz kapcsolódó rakodási műveletek.  Mobil (nem helyhez kötött) anyagmozgatás - Elemi csomagok és ellátmányi egységek mozgatása. Repülőtéri (cargo) anyagmozgatás. Repülőtéri (cargo) anyagmozgatás.

18 Raktári anyagmozgató eszközök kiválasztása  A raktár rendeltetése szerint: - készletek tárolása és frissítése (az anyagok minőségének fenntartása szavatossági időn belül) - tárolás és vevőkiszolgálás.  Az anyagforgalom intenzitása szerint: - folyamatos vagy ciklikus anyagforgalom.  Az infrastruktúra jellege szerint : - korszerűen épített céllétesítmény, - más alaprendeltetésű építmény raktárként való felhasználása.

19 Repülőtéri anyagmozgató eszközök  Cargo repülőtér (indító/berakó és fogadó/kirakó) repülőtér: légi szállítmányok kezelése: légi egység-rakományok, konténerek rakodása. - mobil, görgőpályás rakodó asztalok, - nagy teherbírású, görgős emelővillával szerelt targoncák, - hagyományos emelő és szállító targoncák, - kombinált eszközök (reptérkarbantartó eszköz és rakodódaru egy hordozó alvázra építve) -

20 Azért néha előfordulnak szállítási- tervezési hiányosságok

21 dataZSI21 Az anyagok raktározása

22 dataZSI22 Áttekintés  a tárolás és a raktározás definiálása  a tárolás és a mozgatás összefüggései  raktározási folyamatok értelmezése  tárolás, raktározás, tárolóterek,  áruk fogadása, betárolás,  átcsomagolás, komissiózás, komplettírozás,  belső anyagmozgatás  az anyagok kiadása

23 dataZSI23 Mozgatás  A mozgatás különböző célú és távolságú helyváltoztatáshoz különböző szállítási módszerek és eszközök kiválasztását és alkalmazását jelenti. A mai szállítási rendszerek erre sokféle lehetőséget kínálnak.

24 dataZSI24 Raktározás  A raktározáson az anyagok fizikai elhelyezését értjük.  A raktározás a tárolóterek, tárolóhelyek, (raktárak) műszaki követelményeivel, a tárolási és raktári anyagmozgatási technológiákkal, az anyagok tárolási rendjével foglalkozik.  A raktárak száma, mérete, földrajzi elhelyezése mindig valamely disztribúciós hálózat részeként kerül meghatározásra.  Ehhez tartozik a készletezés is, amely nem kizárólag raktározás, hanem egy döntési mechanizmus, amely a rendszert logikailag működteti.

25 dataZSI25 Tárolás  A tárolás funkciója: - az anyagot mennyiségi tekintetben megőrizni; - az anyagot mennyiségi tekintetben megőrizni; - az anyag minőségét a szavatossági időn belül megőrizni. - az anyag minőségét a szavatossági időn belül megőrizni.

26 Tárolási mód megválasztása  Az áru fizikai állapota: darabáru, ömlesztett, folyékony, gáznemű.  Az áru sajátosságai: méret, térfogat, fajsúly, csomagolás.  Az áru mennyiségi mutatói: készlet, fajtaszám, cikkszám.  A raktár forgalma: be-és kitárolás periódusai, volumenek.

27 dataZSI27 A tárolás és a mozgatás összefüggései:  a nagyobb raktári készlet azt jelenti, hogy ritkábban, nagyobb tételekben lehet szállítani, de ugyanez fordítva is igaz.  léteznek olyan rendszerek is, ahol csak minimális (tartalék-jellegű) raktári készlet van, beszállítás után azonnal felhasználás következik (elsősorban a gyártási logisztikában). Ez feltételezi a JIT módszer alkalmazását.

28 dataZSI28 A raktárak be- és kiszállításainak alapesetei  szakaszos beszállítás és szakaszos kiszállítás: a beszállítások és a kiszállítások azonos időközönként és azonos tételnagyságokban kerülnek végrehajtásra  folyamatos beszállítás és folyamatos kiszállítás: a beszállítások és a kiszállítások megszakítás nélkül folynak, és a raktározás csak a biztonsági készletszint fenntartására korlátozódik

29 dataZSI29 A raktározási rendszer  Funkciója: vezérlő vagy kiegyenlítő  Rendeltetése: - Készletek tárolása (stratégiai tartalékolás) - Készletek tárolása (stratégiai tartalékolás) - Gyűjtő-elosztó (vevő-kiszolgálási) funkció - Gyűjtő-elosztó (vevő-kiszolgálási) funkció - Egyéb (vám, tranzit, konszignációs stb.) - Egyéb (vám, tranzit, konszignációs stb.)  Elemei  létesítmények (infrastruktúra)  gépek  tároló berendezések, eszközök  humán faktor (munkaerő)  informatika

30 Logisztikai szolgáltatások, diszribúció, Logisztikai Szolgáltató Központok 1. Logisztikai szolgáltatások 2. Disztribúció 3. Logisztikai Szolgáltató Központok

31 A logisztika szemlélet és gyakorlat A szemlélet ELEMEI: A szemlélet ELEMEI:  Rendszerszemlélet,  Folyamatorientáltság,  Összköltség- szemlélet,  Magas színvonalú vevőkiszolgálás: - Ez az előző, ún. M- ekben jut kifejezésre a logisztikában.

32 Logisztikai szolgáltatások  Fő funkciók: - Termék -továbbítási szerződés. - Áruszállítás.  Támogató funkciók: - Csomagolási feladatok, - Csomagolási feladatok, - Raktározás, - Átkészletezés.  Kiegészítő funkciók: - Vámkezelés; - Vámkezelés; - Biztosítás. - Biztosítás.  Szolgáltatók: - szállítmányozó, - fuvarozó; - LSZK - szállítmányozó,

33 Szállítmányozás Speditőrök, szállítmányozók végzik.  Rendeltetése: árueljuttatási folyamatszervezés.  Alapja: a bizalmi elv. Általában saját nevükre, de megbízóik számlájára kötnek szerződést.  Szükséges képességek: - áruismeret,(pl. a veszélyes anyagok) - áruismeret,(pl. a veszélyes anyagok) - fuvarpiaci ismeret, - fuvarpiaci ismeret, - szabályismeret (cél-és tranzitországok sajátos szabályai, csomagolás, vámeljárás, biztosítás, tarifák stb.) - szabályismeret (cél-és tranzitországok sajátos szabályai, csomagolás, vámeljárás, biztosítás, tarifák stb.) - fizetési feltételek kialakítása (az áru-és pénz-mozgás szinkronja) - fizetési feltételek kialakítása (az áru-és pénz-mozgás szinkronja)

34 Szolgáltatások elemzése  Megvalósulhatnak a logisztika minden területén.  Dilemma: belső vagy külső szolgáltatás?  Belső szolgáltatás előnyei: rendelkezési jog útján, bármely helyzetben alkalmaz- ható, megbízhatóság. Hátrányai: nagy létszámot és technikát köt le, kapacitása rugalmatlan, költséghatékonysága alacsony. ható, megbízhatóság. Hátrányai: nagy létszámot és technikát köt le, kapacitása rugalmatlan, költséghatékonysága alacsony.

35 Lehetséges szolgáltatások  Személyi állományra irányuló szolgáltatások: - elhelyezés, étkeztetés, fürdetés, mosatás, orvosi ellátás, kultúr-,és pihentetési szolgáltatások. - elhelyezés, étkeztetés, fürdetés, mosatás, orvosi ellátás, kultúr-,és pihentetési szolgáltatások.  Technikára irányuló szolgáltatások: - javítás, szerviz, biztonságtechnikai bevizsgálás.  Általános szolgáltatások: - anyagraktározás, szállítás, infrastruktúra biztosítása, - üzemanyag ellátás.

36 dataZSI36 Tárolás  A tárolás funkciója: - az anyagot mennyiségi tekintetben megőrizni; - az anyagot mennyiségi tekintetben megőrizni; - az anyag minőségét a szavatossági időn belül megőrizni. - az anyag minőségét a szavatossági időn belül megőrizni.

37 dataZSI37 A készletszint és a szállítás összefüggései  a nagyobb raktári készlet azt jelenti, hogy ritkábban, nagyobb tételekben kell szállítani, de ugyanez fordítva is igaz  léteznek olyan rendszerek is, ahol minimális raktári készlet mellett, beszállítás után azonnal felhasználás következik (JIT)

38 dataZSI38 A raktárak be - és kiszállításainak alapesetei  Szakaszos beszállítás és szakaszos kiszállítás: a beszállítások és a kiszállítások azonos időközönként és azonos tételnagyságokban kerülnek végrehajtásra: nagyobb tárolótér esetén, nagy kapacitású szállítóeszközzel. Általában a köztes disztribúciós raktárakra jellemző.  Folyamatos beszállítás és folyamatos kiszállítás: a beszállítások és a kiszállítások megszakítás nélkül folynak, és a raktározás csak a biztonsági készletszint fenntartására korlátozódik. A folyamatos vevőkiszolgálást végző raktárakra jellemző.

39 Szállítási láncok  A feladó és fogadóhely közötti áruáramlás hordozói. Fajtái :  Egyszerű szállítási lánc: közbeeső átrakás nélküli, terítő és/vagy gyűjtő járatok-bármely szállítási módnál alkalmazható.  Összetett : több szállítási mód egymást követő alkalmazása hagyományos RST-műveletekkel.  Integrált szállítási lánc: az RST-műveletek eszközei a külső szállítás eszközeivel rendszert képeznek, egységes folyamatszervezés és irányítás jellemzi.

40 Hagyományos disztribúció  3 lépcsős raktárrendszerrel: TERMELŐI REGIONÁLIS KISZOLGÁLÓ VEVŐKVEVŐK

41 2 lépcsős, ágazati disztribúció Raktárak: Raktárak: KÖZPONTI KISZOLGÁLÓ VEVŐKVEVŐK Megnövekedett szállítási ráfordítások

42 1 lépcsős ágazati disztribúció Raktárak:  KÖZPONTI Közvetlen vevőkiszolgálás (Virtuális köztes elosztás VEVŐKVEVŐK Megnövekedett szállítási ráfordítások a teljes folyamatra) Raktárak csökkentése Raktárak csökkenése

43 Integrált disztribúció Különböző Logisztikai szolgáltató Kiszolgáló termelők központ raktárak, (beszállítók) végszerelő üzemek. üzemek. LSZK Bemeneti funkciók Kimeneti funkciók

44 Logisztikai Szolgáltató Központok  Indíték: a JIT- elvű anyagellátás megvalósítása  JIT: Just in Time- éppen időben. Célja: a verseny- képesség nagymérvű növelése a termelésben: - Alacsony készletszintek, - Rugalmas gyártmányváltás, - Megbízható és magas minőséget biztosító beszállítók, - Nagymérvű beszállítói szakosodás. (magas minőség, nagy szériák, több megrendelő kiszolgálása) - Alapfeltétel: erős informatikai kapcsolat a megrendelő és a beszállító között, megbízható szállítás. és a beszállító között, megbízható szállítás.

45 Logisztikai szolgáltató központ kialakulása  Logisztikai szolgáltatók megjelenése: - kikötőkben, - kikötőkben, - nagy vasúti pályaudvarokon. - nagy vasúti pályaudvarokon.  Áruforgalmi központok több szállítási mód összekapcsolásával.  Ipari parkok logisztikai szolgáltató elemei.  LSZK. Bemeneti és kimeneti funkciók, valamint kiszolgáló-támogató feladatok. (Informatika, eszközszerviz, üza.ellátás, étkeztetés stb.)

46 Logisztikai szolgáltató központ funkciói  Infrastruktúra a logisztikai vállalkozóknak,  Szállítási kapcsolat, szállítási mód váltása,  Beérkező áruk átmeneti tárolása,  Igény szerinti árurendezés, átkészletezés,  Köztes összeszerelés, átcsomagolás,  Vám-ügyintézés,  Városi (City-logisztika)  Katonai alkalmazás: - válságkezelés során az ország területén, - válságkezelés során az ország területén, - BNT- feladatok során. - BNT- feladatok során.

47 Logisztikai Szolgáltató Központok helyzete Magyarországon

48 Anyagi folyamatok:  A különböző készültségű és fokú termékeknek a vállalaton belüli és a vállalatok közötti áramlása.

49 Logisztikai rendszerek  Beszerzési logisztika: a folyó termeléshez szükséges anyagi inputok biztosítása.  Termelési logisztika: a különböző termelési fázisok között áramló termelési készletekkel való gazdálkodás.  Marketing (értékesítési) logisztika: összeköti a termelőt a fogyasztóval, a marketingcsatorna fizikai megjelenése, a fogyasztói kiszolgálás térben és időben való megvalósítása.

50 A logisztikai stratégia: A logisztikai célok és megvalósításukhoz szükséges eszközök együttese. Összetevői: Értékesítési stratégia: fontos a rugalmasság;  Hány készletezési pont legyen  Hol legyenek a készletezési pontok  Hogyan szervezzük meg a szállításokat  További kérdések:  A vállalkozás készletre vagy rendelésre gyárt?  Milyen legyen a szállítás technológiája? Beszerzési stratégia tényezői:  Szállítókkal szembeni követelmények  Információs rendszer működése  Beszerzési források kiválasztása

51 Az anyagi folyamatokhoz kötődő stratégiai szempontok  Kialakítható -e valamilyen készletezési mechanizmus (készletek szintjét szabályzó eljárás)  Szállítás módja (saját vagy külső fuvarozó)  A raktározás módja: saját raktározás vagy bértárolás (fedett - fedetlen; nyitott - zárt raktárak anyagfüggő tárolás)  Anyagmozgatás gépesítettsége  Csomagolás színvonala.

52 Készletek  Olyan forgóeszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve, egy évnél rövidebb ideig szolgálják  Rendszerint egyetlen termelési folyamatban vesznek részt és ennek során eredeti megjelenési formájukat általában elvesztik (általában, esetenként változatlan formában is maradhatnak).

53 Készletezési stratégia tényezői:  A készletekbe fektetett tőkenagyság meghatározása  Saját készletnagyság és a beszerzés arányának meghatározása  Vállalkozás működésének rugalmassága  Készletezési költségek figyelembevétele  Készárukészletek nagysága, összetétele.

54  Folyókészlet: Az az anyag, amely az anyagellátást két szállítási időpont között biztosítja. Kiszámítása: átlagos utánpótlási idő * egy napi anyagfelhasználás  Biztonsági készlet (törzskészlet): Az a legkisebb készletmennyiség, amely a folyamatos üzemelést legalább a soron kívüli pótlásig biztosítja. (Zavarok esetén biztosítja a folyamatos termelést.)  Maximális készlet: A biztonsági és a folyó készlet összege. E fölé a készletszint nem emelkedhet. (normán felüli készlet; indokolatlan tőkelekötés)  Átlagkészlet: A biztonsági és a folyó készlet felének az összege.  Jelzőkészlet: Azon készletféleségekre használják, amelyekre a rendeléseket a raktári készlet alapján adják fel. Biztonsági készlet + az utánpótlási idő alatt felmerült készlet összege.  Technológiai készlet: Készletféleségekre vonatkozik. A felhasználás előtt esetlegesen szükséges technológiai műveletekhez kellenek.(pl.: szárítás – deszka a parkettagyártáshoz)  Szezonális készletek: A szállítás, felhasználás, termelés ingadozásai miatt szükséges készletek. Készletfajták

55 A készletszint-szabályozás lehet:  Ciklikus készletszabályozás: Akkora készletmennyiséget kell rendelni, hogy a beérkezett mennyiséggel a készlet elérje a maximális szintet. (utánpótlási időköz; maximális készletszint)  Csillapításos készletgazdálkodási rendszer: Maximális készletszint és állandó rendelési tételnagyság jellemző rá.  Két raktáros készletgazdálkodási rendszer: Állandó rendelési tételnagyság és jelzőkészlet jellemzője. Amikor a készlet eléri a jelzőkészletet, akkor kell feladni a rendelést. Az első raktárt teletöltjük és a másodikból használunk fel.

56 Készletszükséglet megállapításának módszerei:  Statisztikai normaszámítási eljárások: (Elmúlt időszak tényadataira épülnek, átlagos körülményekkel és feltételekkel számolnak.)  Közvetlen számítási módszerek: Meghatározott műveletek időigényéből, szállítási szerződések feltételeiből indulnak ki a normaszámításoknál.  Készlet-optimum számítások (matematikai modellekkel) A cél a készletgazdálkodással kapcsolatos költségek minimalizálása.

57 Anyagbeszerzés Források megválasztásának szempontjai: Források megválasztásának szempontjai: - utánpótlási idő betartása - minőségi követelmények érvényesítése - kedvező ár elérése - készletek forgási sebessége.

58  KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "LOGISZTIKA A logisztika története A logisztika története A logisztika tárgya A logisztika alapjai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések