Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Veszélyhelyzet Kezelési Főosztályvezető 2007. március 27. Balatonföldvár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Veszélyhelyzet Kezelési Főosztályvezető 2007. március 27. Balatonföldvár."— Előadás másolata:

1 Előadó: Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Veszélyhelyzet Kezelési Főosztályvezető 2007. március 27. Balatonföldvár A VESZÉLYHELYZET KEZELÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

2 KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELEM NUKLEÁRIS SZAKTERÜLET A JÖVŐ FELADATAI TERRORIZMUS Az érintett fő területek

3 …és a kép összeáll!

4 A Polgári Védelem része a katasztrófavédelem egységes rendszerének. A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény, kimondja, hogy „ a polgári védelem a honvédelmének rendszerében megvalósuló szervezet, feladat- és intézkedési rendszer ”.

5 TEGYÜNK EGY PRÓBÁT!

6

7 A POLGÁRI VÉDELEM Jogszabályi háttér 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről polgári védelmi feladatként határozza meg a polgári védelmi szervezetek létrehozását és felkészítését, valamint a működéshez szükséges anyagi készletek biztosítását. 55/1997. (X. 21.) BM rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól.

8 A jelen meghatározó tényezői:   a katasztrófavédelmi törvény megalkotása,  a katasztrófavédelem hivatásos szervezetének megalakítása,  a Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia,  a Katasztrófavédelmi Szakstratégia,  az időközben megjelent jogszabályokból adódó változások a polgári védelem korszerűsítését indukálták. Céljaként határozta meg:  a fegyveres összeütközés,  a katasztrófa- és más veszélyhelyzet,  a lakosság életét és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat fenyegető hatásai elleni védekezést, valamint  a lakosság védekezésre való felkészítését.

9 Hivatásos katasztrófavédelmi szervek: államigazgatási feladatokat ellátó rendvédelmi szervek. OKF:  Irányítja a hivatásos polgári védelmi szervek pv. feladatainak végrehajtását,  Ellátja a katasztrófa elleni védekezéssel összefüggő tervező- szervező tevékenységet. Megyei, Fővárosi Igazgatóság:  Pv. feladatok ellátása,  Kirendeltségek, irodák irányítása, ellenőrzése. Kirendeltségek, irodák:  Végrehajtja a megyei igazgatóság által elrendelt feladatokat,  Közreműködik a polgármester pv. feladatainak ellátásában. Polgári védelmi szervezet: az állampolgárok pv. kötelezettségének teljesítése útján kizárólag a pv. törvényben meghatározott pv. feladatokat lát el.

10 Új honvédelmi törvény hatásai  minősített időszaki okmányrendszert  készenlétbe helyezés rendjét  polgári védelmi szervezetek rendszerét Új minősített időszak – megelőző védelmi helyzet – megjelenése szükségessé teszi a jelenlegi minősített időszaki okmány- és tervrendszerek felülvizsgálatát. polgári védelmi kötelezettség korhatárai módosultak polgári védelmi szervezetek szervezetrendszerét felül kell vizsgálni indokolt felülvizsgálni

11 A polgári védelmi feladatok korszerűsítése:  pv. szervezetek létrehozása, irányítása szabályainak, a tervezés és felkészítés rendszerének felülvizsgálata;  a települések pv-i besorolásának kialakítása;  a lakossági védőeszköz-ellátás, valamint az óvóhelyi védelmet meghatározó kormányrendeletek korszerűsítése;  a nukleáris veszélyhelyzeti lakossági tájékoztatásról szóló kormányrendelet;  az országos távmérő hálózat korszerűsítésére javaslat kidolgozása;  a VFCS-k rendszerbe állítását valamennyi megyében;  Veszélyhelyzeti Felderítő Szolgálat létrehozása a Fővárosban;  önkéntes mentőszervezetek ENSZ-INSARAG ajánlásoknak megfelelő felkészítése;  a kirendeltségek és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok számának növelése.

12

13

14 A terrorizmus előre kitervelt és végrehajtott, politikailag motivált erőszak-cselekmény, nem fegyveres személyek célcsoportja ellen, rejtett szélsőséges (vallási, etnikai, nemzeti kissebségi, stb.) csoport vagy ügynök által, politikai nyomásgyakorlás, előnyszerzés céljából. A terrorizmus napjainkban olyan létező veszély, amelyet egyetlen ország sem hagyhat figyelmen kívül.

15 Terrorizmus, mint új típusú veszélyforrás Kiadásra került a terrorizmus elleni fellépés egységes végrehajtásáról szóló 29/2005. (BK 15.) BM utasítás. egységes végrehajtás érdekében Módszertani Útmutató Az utasítás és az útmutató megküldésre került minden igazgatóság és hivatásos önkormányzati tűzoltóság részére annak érdekében, hogy a meghatározott tervezéssel, felkészüléssel és szükség esetén a beavatkozással járó tevékenység egységes rendben történjen.

16 Terrorizmus – amit tennünk kell ellene a védelem erő/eszköz diszlokációjának fejlesztése, a kritikus infrastruktúra védelem fejlesztése, a terrorizmushoz kapcsolható események, helyzetek folyamatos értékelése, napi gondolkodás szintjére emelése, folyamatos, és minden területre kiterjedő kockázatelemzés, a jogszabályok pontosítása a szükséges mértékben a kockázatelemzés „eredményei” alapján, részstratégiák kidolgozása a lakosságfelkészítés területén az új típusú kockázati tényezők tükrében.

17

18

19 Kritikus Infrastruktúra Fogalma a NATO CPC (Polgári Védelmi Bizottság) szerint: „Azok a létesítmények, szolgáltatások és információs rendszerek, amelyek olyan létfontosságúak a nemzetek számára, hogy működésképtelenné válásuknak vagy megsemmisülésüknek gyengítő hatása lenne a nemzet biztonságára, a nemzetgazdaságra, a közegészségre és közbiztonságra és a kormány hatékony működésére.”

20  közlekedés, szállítás közúti, vasúti, vízi, légi légvezeték, csővezeték  távközlés  vezetékes, vezeték nélküli  informatikai hálózat  bankrendszer energia ellátás, közművesítés  települési lakásállomány, komfortosítás,  szolgáltatások  közszolgálati televízió és rádió  helyi média  posta  távhő-ellátás  háziorvosi szolgálat  szociális gondozói hálózat  kommunális hulladékszállítás, stb. A veszélyhelyzetek során érintett főbb infrastruktúra elemek

21 Az kritikus infrastruktúra védelmének fontosabb feladatai: központi követelmények és elvek szerinti felmérés, illetve annak eredményei folyamatos karbantartása, egységes szempontok alapján folyó tervezés, a tervek rendszeres ellenőrzése, az érintett szervek és a lakosság felkészítése a váratlan helyzetekre, az események kezelésére és az abban való részvételre, az ügyeleti szolgálatok rendszerének fenntartása, a kölcsönös tájékoztatás biztosítása, azonnal bevethető készenléti egységek szervezése és fenntartása, technikai eszközökkel való ellátása, a szolgáltatás (összeköttetés duplikálása, esetleg többszörözés pld: informatikai hálózat, távközlés), egyedi áramforrások biztosítása (pld: kórházak, híradó távközlési központok, bankok, posta, stb.), az országok közötti infrastrukturális kapcsolatok biztosítása (szükség eszközökkel is), sérülés esetén azonnali tájékoztatás, a legfontosabb infrastrukturális elemek fizikai védelme, minősített időszakban igény szerinti megerősítése.

22

23

24 A Nukleárisbaleset-elhárítási rendszer 2007. évi fő feladatai A nukleárisbaleset-elhárítási rendszer rekonstrukciója A rekonstrukció főbb elemei:  A balesetelhárítási rendszer szervezeti átalakítása: jogi háttér átalakítása, az 1996. évi XCVI. törvény módosításai új sugárvédelmi hatóság létrehozása, a 165/2003. (X.18.) Korm. rendelet a lakossági tájékoztatási rendszer szükséges módosításairól,

25  A BEIT rekonstrukció végrehajtása az államigazgatási rendszer változásainak, valamint a NAÜ legújabb a biztonsági szabványok sorozatán belüli ajánlásainak figyelembe vételével: GS-R-2: Nukleáris vagy radiológiai veszélyhelyzetre történő felkészülés és veszélyhelyzet kezelés követelményrendszere, DS-105: Nukleáris és radiológiai veszélyhelyzeti felkészülés intézkedési tervrendszere, ERP-Metró 2003: Módszertani utasítás a nukleáris vagy radiológiai veszélyhelyzetre történő felkészülés és veszélyhelyzet kezelés intézkedési terveinek kidolgozására.

26 A lakossági tájékoztatási tervek átdolgozása az eddigi gyakorlatok tapasztalatai alapján. Elő kell segíteni a koordinált tájékoztatás működését, a zavarok, ellentmondások elkerülése érdekében. Ennek egyedüli módja annak az alapelvnek az érvényesítése, hogy a lakosságot mindig a beavatkozást irányító szervezet tájékoztatja.

27 A radiológiai mérőhálózat rekonstrukciója Feladatai: - a sugárzási helyzet folyamatos figyelése, - az OKF Főügyelet és az NBIÉK riasztása. A telepítés általi lefedettség növelése, optimalizálása. Prioritások: A Paksi 30 km zóna mérőegységeinek számát növelni (1 település 1 mérőegység, 1000 fő 1 mérőegység) Szlovák zónahatárok irányában a mérőhelyek növelése.

28

29

30 Jövőben tervezett feladatok: 1) Szükség van egy alapos helyzetelemzésre, majd ennek kapcsán egy világos, a feladatokat és az irányokat kijelölő pv. stratégiára, amelynek lehetőségét az OKF vezetése a katasztrófavédelmi szakstratégia kialakításával teremtette meg. 2) A munkát a jövőben is a katasztrófavédelmi tevékenységi „folyamatstruktúrában” kell végezni. 3) Folyatatni kell a pv humánerőforrás-gazdálkodás korszerűsítését, a kiszámítható és világos „életpálya-terv” kialakítását. 4) Hiánypótló feladat a katasztrófavédelmi és tűzoltó képzés mellett a pv képzés beindítása. 5) Rendszeressé és kötelezővé kell tenni az önkormányzati vezetők és a lakosság felkészítésének gyakorlatát. Jövőben tervezett feladatok: 1) Szükség van egy alapos helyzetelemzésre, majd ennek kapcsán egy világos, a feladatokat és az irányokat kijelölő pv. stratégiára, amelynek lehetőségét az OKF vezetése a katasztrófavédelmi szakstratégia kialakításával teremtette meg. 2) A munkát a jövőben is a katasztrófavédelmi tevékenységi „folyamatstruktúrában” kell végezni. 3) Folyatatni kell a pv humánerőforrás-gazdálkodás korszerűsítését, a kiszámítható és világos „életpálya-terv” kialakítását. 4) Hiánypótló feladat a katasztrófavédelmi és tűzoltó képzés mellett a pv képzés beindítása. 5) Rendszeressé és kötelezővé kell tenni az önkormányzati vezetők és a lakosság felkészítésének gyakorlatát.

31 6) Szükség van a tervezés, a hatékonyabb reagálási készség, a pv szervezetek, a települések besorolása, a lakosságvédelem és - felkészítés, védőeszköz-ellátás, a pv hatósági és szakhatósági jogkörök bizonyos tartalmú újragondolására. 7) A horizontális és a vertikális információáramlás zavartalansága érdekében fejleszteni kell az informatikát, a KOIR-t, hatékonyan alkalmazni a KÜIR-t. 8) A társadalom igényeinek megfelelően a közigazgatás és a katasztrófavédelem korszerűsítésével együtt meg kell kezdenünk a szakma szolgáltatássá alakítását, a lakosság biztonság-kultúrájának megalapozása érdekében. 9) Meg kell vizsgálnunk együttműködési irányainkat, számítunk a társadalmi szerveződésekre, a civil szférára, a Magyar Polgári Védelmi Szövetségre, minden együttműködőre. Erősíteni kell a pv. szakterület imázsát a társadalom egésze előtt. 10) Folyamatosan biztosítani kell a magas színvonalú szakmai munka anyagi, technikai feltételeit. 6) Szükség van a tervezés, a hatékonyabb reagálási készség, a pv szervezetek, a települések besorolása, a lakosságvédelem és - felkészítés, védőeszköz-ellátás, a pv hatósági és szakhatósági jogkörök bizonyos tartalmú újragondolására. 7) A horizontális és a vertikális információáramlás zavartalansága érdekében fejleszteni kell az informatikát, a KOIR-t, hatékonyan alkalmazni a KÜIR-t. 8) A társadalom igényeinek megfelelően a közigazgatás és a katasztrófavédelem korszerűsítésével együtt meg kell kezdenünk a szakma szolgáltatássá alakítását, a lakosság biztonság-kultúrájának megalapozása érdekében. 9) Meg kell vizsgálnunk együttműködési irányainkat, számítunk a társadalmi szerveződésekre, a civil szférára, a Magyar Polgári Védelmi Szövetségre, minden együttműködőre. Erősíteni kell a pv. szakterület imázsát a társadalom egésze előtt. 10) Folyamatosan biztosítani kell a magas színvonalú szakmai munka anyagi, technikai feltételeit.

32 lanning= Tervezés rganization= Szervezés taffing= Vezetőt segítő szakértői munka irection= Irányítás oordination= Egybehangolás eporting= Jelentés udgeting= Költségvetés Közigazgatás funkcionális feladata

33 SZERVEZÉS

34 KÉRDÉS?

35


Letölteni ppt "Előadó: Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Veszélyhelyzet Kezelési Főosztályvezető 2007. március 27. Balatonföldvár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések