Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos Tűz- és Katasztrófavédelmi Konferencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos Tűz- és Katasztrófavédelmi Konferencia"— Előadás másolata:

1 Országos Tűz- és Katasztrófavédelmi Konferencia
A társadalmi és civil szervezetek szerepe a polgári-, és katasztrófavédelem tükrében Országos Tűz- és Katasztrófavédelmi Konferencia Siófok, március 9.

2 Tervezett kormányrendelet (kivonat): A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója ellátja a nemzetközi segítségnyújtással kapcsolatban meghatározott alábbi feladatokat: koordinálja a külföldi állam területén bekövetkezett katasztrófa esetén a magyar mentésben résztvevő erők kijelölését, felkészítését és külföldön történő alkalmazását, biztosítja a nemzetközi segítségnyújtásra kijelölt szervek rendelkezésre állását, gondoskodik a kijelölt szervek külföldi állam katasztrófa sújtotta területeire történő kijuttatásáról, szervezi a nemzetközi segítségnyújtás gyakorlati végrehajtását, összehangolja a szállítmányok továbbítását, szervezi és végzi a nemzetközi segítségnyújtás és humanitárius segélyek fogadását és elosztását, együttműködik a nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetekkel, bevonja a különböző karitatív szervezeteket, a Magyar Vöröskeresztet, illetve megállapodás alapján a nemzetközi karitatív szervezeteket vagy azok magyar tagozatait.

3 Jelentősebb hazai karitatív szervezetek
Az ENSZ Közgyűlés augusztus 20-i ülésen elhangzott Jelentés, továbbá az Európai Tanács 2001-ben Göteborgban megtartott ülésén kinyilvánított Útmutatás, valamint a Délkelet-Európai Stabilitási Paktum Műveleti Csoportjának évi Regionális Jelentése egyaránt utalnak arra, hogy szükség van - az integrált nemzeti katasztrófakezelési stratégia részeként - a nem kormányzati szervezetek feladatainak, és szerepének egyértelmű megfogalmazására és fejlesztésére.

4 Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaság
Magyar Vöröskereszt 122 éves fennállása történetében minden eddiginél nagyobb katasztrófa segély programját valósította meg az elmúlt 4 év során. A teljes programuk költségértéke ,- Ft (5,673 millió Euró): 2062 segélyszállítmányt juttattak el a kárhelyekre, ezekbol: szállítmány hazai területre szállítmány az Ukrán Vöröskereszt hatásterültére került. 6.747 tonna össztömegu segélybol tonna hazai területre tonna az Ukrán Vöröskereszt hatásterültére került. Közel 100 millió Ft értékben juttatunk el hazai családoknak pénzsegélyt ( Euró).

5 7 alapelv (1965) Emberiesség Pártatlanság Semlegesség Függetlenség
Önkéntesség Egységesség Emberségesség

6 Természetbeni és pénzadományokat gyűjt és gondoskodik azoknak a szervezet céljai és az adományozók szándékai szerint történő felhasználásáról, elosztásáról. Az adományokat kizárólag közcélokra fordítja: egyrészt a rászorulók közvetlen segélyezésére, szociális és egészségügyi válsághelyzeteinek orvoslására, másrészt a rászorulókról gondoskodó intézmények működési és ellátási feltételeinek javítására használja fel. Egészségügyi, szociális, gyermekjóléti intézmények és szolgáltatások alapítása és működtetése révén törvények által előírt közszolgáltatásokat nyújt, ill. a segítő szolgálataival hozzájárul a rászorulók életfeltételeinek javításához. Lelki, szellemi programokat szervez, amelyek az emberek testi és mentális egészségét, szociális biztonságát, az egyének, valamint a társadalom különböző rétegeinek szolidáris együttműködését erősítik, a személyes és a közösségi életformát gazdagítják.

7 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2001 óta végez humanitárius segélyezést és nemzetközi fejlesztő munkát Észak-Afganisztánban, valamint Üzbegisztánban. A Segélyszervezetnek több önálló programja is volt Üzbegisztánban, ezek során összesen 20 tonna különböző élelmiszert osztott. A Segélyszervezet a napokban kötötte meg azt a szerződést a EuropeAid-del (az Európai Unió hivatalos nemzetközi együttműködési hivatala), amely során egy üzbegisztáni non-profit szervezettel közösen bonyolít le fejlesztő programot. 31 üzbég NGO közötti kapcsolatépítés szerepel. A program elsődleges célcsoportja közel 3000 fogyatékkal élő nő és gyermek, valamint a velük és más fogyatékkal élő emberekkel foglalkozó üzbég civil szervezetek.

8 A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány a fizikai segítségnyújtás mellett a lelki segítségnyújtást is fontosnak tartja.

9 Katolikus Karitász A karitász mozgalom tagjai azok az önkéntes segítőink, akik tevékeny részt vállalnak munkánkban. Elsősorban egyházközségek (plébániák) keretében működő karitász csoportokhoz csatlakozva, vagy intézményes formában dolgozó egyházmegyei karitász szervezetekben; szociális-, karitatív tevékenységet folytató szerzetesrendek intézményeiben; a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hasonló tevékenységet végző központi intézményeiben vállalnak feladatokat. Önkénteseink szervezett keretek között, kb. 500 plébániai karitász csoportban dolgoznak, munkájukat az egyházi területi beosztásnak megfelelően 15 önálló egyházmegyei karitász szervezet koordinálja.

10 Nemzetközi katasztrófák szereplői
Karitatív tevékenység és a kutató-mentő csapatok munkája

11 Nemzetközi segélyszervezetek
UN High Commissioner for Refugees

12 Jogszabályi háttér és a jövő
1996. évi XXXVII. tv., a polgári védelemről; 1999. évi LXXIV. tv., a katasztrófák elleni védekezés irányításáról; A katasztrófavédelemben közreműködő speciális mentőszervezetek működésének szabályozási koncepciója beterjesztett Kormányrendelet és a pénzügyi finanszírozást szabályozó végrehajtási rendelet

13 Kollektív Együttműködési Megállapodás megkötése
2006. október 11. Az OKF és a Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet, a Magyarországi Mentőcsoportok Szövetsége, a Pannon Mentőkutyás Alapítvány, a Zalaegerszegi Különleges Mentők és a Neptun Búvár Klub vezetőivel.

14 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója ellátja a nemzetközi segítségnyújtással kapcsolatban meghatározott alábbi feladatokat (1999. évi LXXIV. tv. alapján, 26.§) koordinálja a külföldi állam területén bekövetkezett katasztrófa esetén a magyar mentésben résztvevő erők kijelölését, felkészítését és külföldön történő alkalmazását, biztosítja a nemzetközi segítségnyújtásra kijelölt szervek rendelkezésre állását, gondoskodik a kijelölt szervek külföldi állam katasztrófa sújtotta területeire történő kijuttatásáról, szervezi a nemzetközi segítségnyújtás gyakorlati végrehajtását, összehangolja a szállítmányok továbbítását, szervezi és végzi a nemzetközi segítségnyújtás és humanitárius segélyek fogadását és elosztását, együttműködik a nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetekkel, bevonja a különböző karitatív szervezeteket, a Magyar Vöröskeresztet, illetve megállapodás alapján a nemzetközi karitatív szervezeteket vagy azok magyar tagozatait.

15 Megtett nemzetközi lépések katasztrófa-segítségnyújtás terén

16 Szerbiai segítségnyújtás búvár személykereső részleggel
A Szerb Köztársaság Vajdasági Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa azon kéréssel fordult a magyar hatóságokhoz, hogy felszereléssel segítse a zsabályi hídról a Tiszába zuhant autóbuszban szerencsétlenül járt utasok holttesteinek keresését és kiemelését. A 10 fős egység először április 30. és május 4. között (5 db gépjárművel, 4 db ZODIAC típusú csónakkal, búvárruhákkal, áramfejlesztőkkel, búvár palackokkal, kompresszorokkal és radarral felszerelve) indult a helyszínre, majd azt követően 5 fős váltással május 5-8. között végezték a Milan Mihalovics szerb mentésvezető által meghatározott feladatokat.

17 Árvízi segítségnyújtás Romániának
Újvár térsége: május 18. Víztisztító berendezés. Átadás-átvétel: Aradon. A án Romániába útba indított katasztrófavédelmi mentőcsapat román idő szerint 19-én 1000-kor érkezett Újvárra, ahol a helyi önkormányzat vezetői fogadták őket. A tervezettől eltérően Újvártól 5 km-re DNy-ra fekvő Pustine (Öregfalu) községbe kezdték meg a víztisztító-berendezés telepítését és beüzemelését

18 Május 20-án már friss, tiszta ivóvizet szolgáltattak a helyieknek
Május 20-án már friss, tiszta ivóvizet szolgáltattak a helyieknek. Az első nap folyamán 5000l zacskós vizet gyártottak, amelyet a lakosság részére kiosztottak. A helyszínre látogatott a román miniszterelnök, a belügyminiszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, akik elismeréssel szóltak a magyar mentőcsapat tevékenységéről.

19 Segítségnyújtás Szerbia-Montenegróban és Romániában
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából 11 fő árvíz utáni mentesítési feladatokat hajtott végre Románia, valamint Szerbia-Montenegro katasztrófa sújtotta településein. A romániai Óteleken a mentesítési feladatok végrehajtását 2 napon keresztül, napi 10 órában végezték, és a lakosság részére a személyi mentesítő csomagok kiosztását is végrehajtották. A településen napi átlagban liter fertőtlenítőanyag, valamint 2000 kg klórmész került felhasználásra.

20 Románia: esőzés utáni áradás
2005. július között, Focsani térségében, árvíz által súlyosan érintett Vrancea megye székhelyén, 13 fős árvízi- és műszaki mentő alakulat, Víztisztító berendezést - a helyi igényeknek megfelelően   Bacau megye Targu-Otna településén állították fel.

21 Víztisztító részleg Romániában
A 14 tagú mentőcsapat állományát, a segítségnyújtáshoz szükséges felszereléseket a Fővárosi Különleges Rendeltetésű Mentőszervezet, a Fővárosi Vízművek és az Országos Mentőszolgálat biztosította. A csapat teljes önellátásra rendezkedett be, vittek magukkal sátrakat, ágyakat, takarókat, konyhai és higiéniai felszereléseket.

22 Lakósátor küldése 2005. július 28.,
78 db 24 négyzetméteres lakósátor kiküldése, Bacau település.

23 Románia: áradás 2005. augusztus 24.,
90 db M63 katonai rajsátor indított útnak a Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter, A küldeményt abból 18 millió forintból állították össze, ami a BM kezdeményezésre gyűlt össze gazdálkodó szervezetektől a Vöröskereszt erre a célra elkülönített számláján.

24 Románia-Székelyudvarhely
2005. augusztus 26., romániai Hargita megye, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter telefonon kért tájékoztatást Markó Béla miniszterelnök-helyettestől, hogy mire lenne leginkább szükség az árvíz sújtotta településeken Humanitárius segítségnyújtás: 700 db takaró, 100 db gumicsizma, 10 db szivattyú, 20 tonna konzerv, 3 db mentőautó (adomány).

25 Románia-Székelyudvarhely
2005. augusztus 28. 2000 db takaró,22 db szivattyú, 250 db hálózsák, 4 db csónaktest, Bébiételek, húskonzerv VFCS

26 Önkéntesek 2006. tavasza, Budapest

27 Önkéntesek a Dunai és a Tiszai árvíznél
25 szervezet 259 fő, 101 eszköz 1 helikopter, 7 szivattyú, 12 gumicsónak

28 Hazai és nemzetközi gyakorlatok
Magyar kezdeményezések

29 ENSZ INSARAG gyakorlatok az OKF szervezésében ENSZ megfigyelőkkel
I. fázis: „Kiképzők kiképzése” tanfolyam II. fázis: Tanfolyam a kutató-mentő civil mentőszervezetek részére III. fázis: Minősítő gyakorlat a hazai városi kutató-mentő csapatok részére

30 INSARAG gyakorlat célja
Az elméleti foglalkozásokon elsajátított ismeretek konkrét szituációkon keresztül történő alkalmazása, illetve komplex kutató-mentő gyakorlat keretében elsajátíttatni és bemutatni az ENSZ OCHA (ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala) INSARAG által kidolgozott és a kutatási és mentési feladatok során betartandó egységes feladat-, és követelményrendszert. A gyakorlat célja, hogy bemutassa és gyakoroltassa az ENSZ INSARAG földrengés reagálás módszertanát, amely az INSARAG Irányelveken alapul.

31 Konzultáció az ENSZ OCHA képviselőjével

32 A gyakorlatterv kidolgozása az alábbi fő célok köré csoportosul
A mentőcsapatok elméleti felkészültségének felmérése és vizsgálata vezetési-irányítási szempontból. Megvizsgálni, hogy a mentőcsapatok az INSARAG szerint öt mentési komponensnek megfelelő eszközparkkal és személyi állománnyal rendelkeznek, összhangban képesek-e tevékenykedni. A mentőcsapatok együttműködési és koordinációs képességének vizsgálata. Civil szervezetek tevékenysége nemzetközi szervezetekkel (ENSZ OCHA), mentőcsapatokkal (USAR).

33 Sérült mentése

34 Műszaki mentés

35 Kutyás személykeresés: terület- és romkutatás

36 Hírközpont, Víztisztító, csomagoló

37

38 ENSZ INSARAG Minősítő, Komplex Városi Kutató-mentő Gyakorlat (III
ENSZ INSARAG Minősítő, Komplex Városi Kutató-mentő Gyakorlat (III. fázis, Lenti-Zajda)

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 USAR Csapatok 16 hazai és 2 külföldi USAR Csapat,
187 fő beavatkozó és segítő 62 jármű, 171 féle műszaki eszköz, 20 kutya.

57 Szervezők, segítők LEMA erők: VFCS, HÖT-k, PV. kirendeltség: 25 fő
Szerepjátékosok: 30 fő EXCON: 12 fő Döntnök: 28 fő

58 Minősítő Gyakorlat Összes résztvevő: 282 fő, ENSZ OCHA: 3 fő,
Nemzetközi megfigyelők: 7 fő, 18 USAR Csapat, 15 helyszín (romterület, bányató és erdő), Nehéz-USAR Csapat minősítés: FKRMSZ, Közepes-USAR Csapat minősítés: MMSZ, VKMCs.

59 Nemzetközi részvételünk külföldi gyakorlatokon

60 ENSZ minösítés

61 Katasztrófareagálási gyakorlat Ukrajnában
„Joint Assistance 2005” 2005. október között, Ukrajnai Lviv (Lvov) körzetében, A gyakorlatot a NATO EADRCC-nek (Szervezet a Vegyi Fegyverek Betiltásáért) és az ukrán Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának tervei alapján szervezik és bonyolítják le. A gyakorlaton egy 14 főből és 6 gépjárműből álló magyar egység is részt vesz víztisztító berendezéssel ellátva, VFCS gépjárművel kiegészítve.

62 „Joint Assistance 2005”

63 Városi Kutató-Mentő Gyakorlaton
Lengyelország ENSZ INSARAG irányelvek figyelembevételével a részt vevő külföldi és hazai mentőcsoportok gyakorolása a Városi Kutató Mentő (USAR) feladatokat és a kárhelyszínen történő együttműködés

64 EU TACOM SEE 2006 Bulgária Civilizációs és természeti katasztrófák következményeinek felszámolása

65 a vegyi és meteorológiai felderítés,
kutatás-mentés, vízkeresés és tisztítás, orvosi segítségnyújtás, vegyi baleset felszámolás, személyi és tárgyi mentesítés.

66 EU DANEX 2006 Dánia-Svédország
Kritikus infrastruktúrát ért átfogó terrortámadás következményeinek elhárítása 7 EU-tagország mentőcsapata

67 Komplex, integrált mentőszervezet
Műszaki-mentő Csoport, Egészségügyi Részleg Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport Tűzoltási csoport

68 Összegzés Új Eljárási Rend került kidolgozásra,
Jó az együttműködés és a kommunikáció az ENSZ OCHA, az EU MIC és az NATO EARDCC szervezeteivel, A hazai Kapcsolati Pont megfelelően működik, Hazai jogszabályi előkészítés megtörtént. Cél egy gyorsreagálású integrált katasztrófavédelmi csoport felállítása Magas szintű elismerésben részesültünk, ENSZ INSARAG minősítési rendszert kiterjesztettük a hazai civil szervezetekre.

69 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Országos Tűz- és Katasztrófavédelmi Konferencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések