Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tűzvédelmi check-list az épületek energetikai modernizációjához

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tűzvédelmi check-list az épületek energetikai modernizációjához"— Előadás másolata:

1 Tűzvédelmi check-list az épületek energetikai modernizációjához
Angyal István Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2 CÉLOK Tűzbiztonság A felújítási munkák megfeleltetése a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak évi XXXI. tv. 21. § a felelős tervező köteles a tervekhez tűzvédelmi fejezetet készíteni, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, hatósági határozatokban foglalt követelmények kielégítését. a kivitelező köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartani, megvalósítani, a tervezési hiányosságok megszüntetését a felelős tervezőnél, illetőleg a beruházónál kezdeményezni. 2. 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2

3 CÉLOK Tűzbiztonság A felújítási munkák megfeleltetése
a vonatkozó jogszabályi előírásoknak az átalakítás körében és mértékében…. kisebb mint 130 3

4 FELÚJÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK FELOSZTÁSA
Lépcsőházak és egyéb közös fűtött helyiségek külső nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy 100%-os cseréje Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése Az épület végfalainak hőszigetelése Az épület utolsó fűtött lakószint feletti födémének hő- és vízszigetelése lapos-, valamint magastető vagy tetőfelépítmény Épület első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése Új szellőzőrendszer kialakítása vagy a meglévő szellőző rendszer felújítása korszerűsítése Meglévő fűtési rendszerek felújítása korszerűsítése, átalakítása Az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése Hálózati melegvíz-ellátási berendezések felújítása, korszerűsítése, átalakítása 4

5 Az épület általános tűzvédelmi színvonalának
megállapításához szükséges adatok: MEGLÉVŐ ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK Legfelső építményszint padlószint magassága: …………….. m Épület magassági besorolása: többszintes / középmagas / magas, szintszáma:…….. Tűzállósági fokozata: … Tűzveszélyességi osztálya: … Tűzoltási felvonulási terület: van / nincs Tűzoltási felvonulási terület hiányát kompenzáló műszaki megoldások:…………… Tűzszakaszolás jellemzői Tűzszakaszok vannak/nincsenek Legnagyobb tűzszakasz mérete, szintszáma: Legnagyobb szintszámú tűzszakasz szintszáma: Műszaki színvonala: (tető és homlokzati tűzterjedési gát) ………………… Rendeltetés és rendeltetési egységek száma: …………………………….

6 Az épület általános tűzvédelmi színvonalának
megállapításához szükséges adatok: Kiürítési útvonalak kialakítása Lépcső: füstelvezetéssel kialakított / természetes füstmentes / túlnyomásos füstmentes / nincs füst elleni védelem Füstelvezetéses lépcsőház esetén: kézzel nyitható ablak / távvezérelt ablak / gépi elszívás Füstelvezetés, füstmentesítés működtetése: fszt. / legfelső szintről / valamennyi szintről / egyéb:………….. Folyosók, közlekedők: füstelvezetés van / nincs Lakások kapcsolata a kiürítési útvonallal: függőfolyosóra nyílik / zártfolyosóra nyílik / lépcsőházba nyílik / lépcsőházzal egy légteret képező közlekedőre nyílik Lakásbejárati ajtók: tűzgátló / nem tűzgátló szerkezetek Épületben tartózkodók száma: 6

7 Az épület általános tűzvédelmi színvonalának
megállapításához szükséges adatok: Egyéb helyiségek kapcsolata a kiürítési útvonallal: Szemétledobó; kukatároló; liftgépház; pincebejárat: - folyosóra nyílik / lépcsőházba nyílik / egyéb helyre nyílik - ajtaja tűzgátló / nem tűzgátló A kiürítési útvonalon éghető anyag van / nincs ha van: padlóburkolat; falburkolat; álmennyezet; hőszigetelés?! Többirányú kiürítés: van / nincs Lépcsőházak között kapcsolat: van / nincs Menekülési útirányjelző rendszer: van / nincs 7

8 Az épület általános tűzvédelmi színvonalának
megállapításához szükséges adatok: A tűzszakasz határon a szellőzővezetékbe milyen tűzállósági határértékű tűzgátló csappantyú van/lesz beépítve? Az egy tűzszakaszon belüli szintek között, az esetleg keletkező tűz és füstgáz átterjedését a szellőző vezetéken keresztül, milyen szerkezettel akadályozzák meg? A gépészeti akna falszerkezetének kialakítására alkalmazott szerkezet, tűzvédelmi osztály és tűzállósági jellemzők: A gépészeti akna födémek szintjében történő lezárásának kialakítása (alkalmazott szerkezetek, tűzvédelmi osztály és tűzállósági jellemzők) A gépészeti akna nyílászáróinak ismertetése. A falon vagy födémen átvezetett vezetékek átvezetési helyein a nyílásokba milyen tűzállósági határértékű tűzgátló tömítéseket helyeznek el? 8

9 Az épület általános tűzvédelmi színvonalának
megállapításához szükséges adatok: A meglévő fűtési rendszer ismertetése: Gázkazán helyiség kialakítása tűzvédelmi szempontból: Gázkazán névleges és összteljesítménye?………………. A meglévő szellőző vezetékek tisztítását hogyan oldják meg? Menekülési útvonalon (illetve általános helyen) lévő födémek hőszigetelésének kialakítása: - hőszigetelés anyagának kategóriája: A1 / A2 / B / C / D / E / F - hőszigetelő anyag füstképződési kategóriája: s1 / s2 / s3 hőszigetelő anyag égve csepegési kategóriája: d0 / d1 / d2 A födém – amelyre a hő- és vízszigetelést elhelyezik – a kiürítési számításnál figyelem-be van-e véve biztonságos térként? igen / nem A tervezett tetőszigetelési rendszer külső tűzzel szembeni teljesítményének tűzvédelmi osztálya: Broof(t1) / Froof(t1) 9

10 Homlokzati hőszigetelésre vonatkozó kérdések
- A tűzszakasz határon a hőszigetelési rendszer kialakítása: - A homlokzati nyílások függőleges és vízszintes távolsága egymástól: - A tervezett hőszigetelő rendszer vastagsága: …………. cm - A tervezett hőszigetelő rendszer homlokzati tűzterjedési határértéke: - A hőszigetelési munkálatok után a villámhárító berendezés kialakítása, felújítása: - A tervezett hőszigetelő rendszer tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratok nyilvántartási száma: Szükséges mellékletek (ez természetesen nem képezné részét a check listának, eltérés engedélyezéséhez viszont fontos) - A meglévő és a tervezett állapotot ismertető homlokzati rajzok tűzszakaszhatárok és ha van homlokzati nyílás, akkor a nyílások közötti távolságok jelölésével. - Tűzterjedési gátak metszeti ábrázolása. - Az alkalmazni kívánt homlokzati hőszigetelő rendszer tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratok (Teljes terjedelemben, jól olvashatóan az alkalmazási feltételekkel együtt legyenek csatolva. Ha még nincs termék kiválasztva, akkor példaként, egy létező, a szükséges paraméterekkel rendelkező termék adatlapját kell mellékelni, a kivitelezhetőség igazolására). 10

11 Hő- és füstelvezetésre vonatkozó kérdések
A meglévő hő- és füstelvezető rendszer ismertetése: A lépcsőház legnagyobb területet kiadó szintjének alapterülete: ……. m2 A lépcsőházi bejárat tervezett nyitási iránya: A tervezett lépcsőház kialakítása:nyitott / zárt, füstmentes / füstelvezetéses A tervezett hő- és füstelvezető rendszer: - füstelvezetés módja: természetes / mesterséges - Füstelvezetés helye: A hő- és füstelvezető rendszer működésének ismertetése (nyitószerkezet kialakítása, energiaellátása, tűzálló kábelezés, stb.) A hő- és füstelvezető rendszer működtetési helye(i): - A tervezett füstmentes lépcsőház kialakításának leírása – abban az esetben, ha nem füst-elvezetéses a lépcsőház. 11

12 TERVEZETT ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK
Nagyon jó példa a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságnál használt tematikus adatlapok. Ezekben nagy részt minden olyan megválaszolandó kérdés megtalálható amelyeket egy érintett rész felújításánál meg kell tudnunk válaszolni. Elsődleges és legfontosabb kérdés, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartva megvalósítható e a felújítás vagy eltérést kell kérni a hatóságtól! Nyilatkozat: Megfelel / Nem felel meg Ha nem felel meg, akkor eltérési engedély van/nincs. 130 cm, 110 cm, középmagas: 8 cm felett A1 12

13 Ezek után el lehet rontani?
– „hibás” termékválaszték – szakszerűtlen munkavégzés – „olcsó legyen” – „sajátos” jogértelmezés Tervező Kivitelező Megbízó Hatóság 13

14 Angyal István tű. őrnagy OKF Tűzvédelmi Főosztály
+36-1/ Budapest, XIV. ker. Mogyoródi út 43. 14


Letölteni ppt "Tűzvédelmi check-list az épületek energetikai modernizációjához"

Hasonló előadás


Google Hirdetések