Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tűzvédelmi check-list az épületek energetikai modernizációjához Angyal István Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tűzvédelmi check-list az épületek energetikai modernizációjához Angyal István Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság."— Előadás másolata:

1 Tűzvédelmi check-list az épületek energetikai modernizációjához Angyal István Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2 2 CÉLOK Tűzbiztonság A felújítási munkák megfeleltetése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 1. 1996. évi XXXI. tv. 21. § a felelős tervező köteles a tervekhez tűzvédelmi fejezetet készíteni, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, hatósági határozatokban foglalt követelmények kielégítését. a kivitelező köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartani, megvalósítani, a tervezési hiányosságok megszüntetését a felelős tervezőnél, illetőleg a beruházónál kezdeményezni. 2. 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat

3 3 CÉLOK Tűzbiztonság A felújítási munkák megfeleltetése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak az átalakítás körében és mértékében…. kisebb mint 130

4 4 FELÚJÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK FELOSZTÁSA Lépcsőházak és egyéb közös fűtött helyiségek külső nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy 100%-os cseréje Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése Az épület végfalainak hőszigetelése Az épület utolsó fűtött lakószint feletti födémének hő- és vízszigetelése lapos-, valamint magastető vagy tetőfelépítmény Épület első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése Új szellőzőrendszer kialakítása vagy a meglévő szellőző rendszer felújítása korszerűsítése Meglévő fűtési rendszerek felújítása korszerűsítése, átalakítása Az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése Hálózati melegvíz-ellátási berendezések felújítása, korszerűsítése, átalakítása

5 5 Az épület általános tűzvédelmi színvonalának megállapításához szükséges adatok: MEGLÉVŐ ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK Legfelső építményszint padlószint magassága: …………….. m Épület magassági besorolása: többszintes / középmagas / magas, szintszáma:…….. Tűzállósági fokozata: … Tűzveszélyességi osztálya: … Tűzoltási felvonulási terület: van / nincs Tűzoltási felvonulási terület hiányát kompenzáló műszaki megoldások:……………................. Tűzszakaszolás jellemzői Tűzszakaszok vannak/nincsenek Legnagyobb tűzszakasz mérete, szintszáma:................................. Legnagyobb szintszámú tűzszakasz szintszáma:................................. Műszaki színvonala: (tető és homlokzati tűzterjedési gát) ………………… Rendeltetés és rendeltetési egységek száma: …………………………….

6 6 Az épület általános tűzvédelmi színvonalának megállapításához szükséges adatok: Kiürítési útvonalak kialakítása Lépcső: füstelvezetéssel kialakított / természetes füstmentes / túlnyomásos füstmentes / nincs füst elleni védelem Füstelvezetéses lépcsőház esetén: kézzel nyitható ablak / távvezérelt ablak / gépi elszívás Füstelvezetés, füstmentesítés működtetése: fszt. / legfelső szintről / valamennyi szintről / egyéb:………….. Folyosók, közlekedők: füstelvezetés van / nincs Lakások kapcsolata a kiürítési útvonallal: függőfolyosóra nyílik / zártfolyosóra nyílik / lépcsőházba nyílik / lépcsőházzal egy légteret képező közlekedőre nyílik Lakásbejárati ajtók: tűzgátló / nem tűzgátló szerkezetek Épületben tartózkodók száma:

7 7 Egyéb helyiségek kapcsolata a kiürítési útvonallal: Szemétledobó; kukatároló; liftgépház; pincebejárat: - folyosóra nyílik / lépcsőházba nyílik / egyéb helyre nyílik - ajtaja tűzgátló / nem tűzgátló A kiürítési útvonalon éghető anyag van / nincs ha van: padlóburkolat; falburkolat; álmennyezet; hőszigetelés?! Többirányú kiürítés: van / nincs Lépcsőházak között kapcsolat: van / nincs Menekülési útirányjelző rendszer: van / nincs Az épület általános tűzvédelmi színvonalának megállapításához szükséges adatok:

8 8 A tűzszakasz határon a szellőzővezetékbe milyen tűzállósági határértékű tűzgátló csappantyú van/lesz beépítve? Az egy tűzszakaszon belüli szintek között, az esetleg keletkező tűz és füstgáz átterjedését a szellőző vezetéken keresztül, milyen szerkezettel akadályozzák meg? A gépészeti akna falszerkezetének kialakítására alkalmazott szerkezet, tűzvédelmi osztály és tűzállósági jellemzők: A gépészeti akna födémek szintjében történő lezárásának kialakítása (alkalmazott szerkezetek, tűzvédelmi osztály és tűzállósági jellemzők) A gépészeti akna nyílászáróinak ismertetése. A falon vagy födémen átvezetett vezetékek átvezetési helyein a nyílásokba milyen tűzállósági határértékű tűzgátló tömítéseket helyeznek el? Az épület általános tűzvédelmi színvonalának megállapításához szükséges adatok:

9 9 A meglévő fűtési rendszer ismertetése: Gázkazán helyiség kialakítása tűzvédelmi szempontból: Gázkazán névleges és összteljesítménye?………………. A meglévő szellőző vezetékek tisztítását hogyan oldják meg? Menekülési útvonalon (illetve általános helyen) lévő födémek hőszigetelésének kialakítása: - hőszigetelés anyagának kategóriája: A1 / A2 / B / C / D / E / F - hőszigetelő anyag füstképződési kategóriája: s1 / s2 / s3 - hőszigetelő anyag égve csepegési kategóriája: d0 / d1 / d2 A födém – amelyre a hő- és vízszigetelést elhelyezik – a kiürítési számításnál figyelem-be van-e véve biztonságos térként? igen / nem A tervezett tetőszigetelési rendszer külső tűzzel szembeni teljesítményének tűzvédelmi osztálya:Broof(t1) / Froof(t1) Az épület általános tűzvédelmi színvonalának megállapításához szükséges adatok:

10 10 Homlokzati hőszigetelésre vonatkozó kérdések - A tűzszakasz határon a hőszigetelési rendszer kialakítása: - A homlokzati nyílások függőleges és vízszintes távolsága egymástól: - A tervezett hőszigetelő rendszer vastagsága: …………. cm - A tervezett hőszigetelő rendszer homlokzati tűzterjedési határértéke: - A hőszigetelési munkálatok után a villámhárító berendezés kialakítása, felújítása: - A tervezett hőszigetelő rendszer tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratok nyilvántartási száma: Szükséges mellékletek (ez természetesen nem képezné részét a check listának, eltérés engedélyezéséhez viszont fontos) - A meglévő és a tervezett állapotot ismertető homlokzati rajzok tűzszakaszhatárok és ha van homlokzati nyílás, akkor a nyílások közötti távolságok jelölésével. - Tűzterjedési gátak metszeti ábrázolása. - Az alkalmazni kívánt homlokzati hőszigetelő rendszer tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratok (Teljes terjedelemben, jól olvashatóan az alkalmazási feltételekkel együtt legyenek csatolva. Ha még nincs termék kiválasztva, akkor példaként, egy létező, a szükséges paraméterekkel rendelkező termék adatlapját kell mellékelni, a kivitelezhetőség igazolására).

11 11 A meglévő hő- és füstelvezető rendszer ismertetése: A lépcsőház legnagyobb területet kiadó szintjének alapterülete:……. m 2 A lépcsőházi bejárat tervezett nyitási iránya: A tervezett lépcsőház kialakítása:nyitott / zárt, füstmentes / füstelvezetéses A tervezett hő- és füstelvezető rendszer: - füstelvezetés módja: természetes / mesterséges - Füstelvezetés helye: -A hő- és füstelvezető rendszer működésének ismertetése (nyitószerkezet kialakítása, energiaellátása, tűzálló kábelezés, stb.) - A hő- és füstelvezető rendszer működtetési helye(i): - A tervezett füstmentes lépcsőház kialakításának leírása – abban az esetben, ha nem füst-elvezetéses a lépcsőház. Hő- és füstelvezetésre vonatkozó kérdések

12 12 TERVEZETT ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK Nagyon jó példa a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságnál használt tematikus adatlapok. Ezekben nagy részt minden olyan megválaszolandó kérdés megtalálható amelyeket egy érintett rész felújításánál meg kell tudnunk válaszolni. Elsődleges és legfontosabb kérdés, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartva megvalósítható e a felújítás vagy eltérést kell kérni a hatóságtól! Nyilatkozat: Megfelel / Nem felel meg Ha nem felel meg, akkor eltérési engedély van/nincs. 130 cm, 110 cm, középmagas: 8 cm felett A1

13 13 Ezek után el lehet rontani? Tervező Kivitelező Megbízó Hatóság – „hibás” termékválaszték – szakszerűtlen munkavégzés – „olcsó legyen” – „sajátos” jogértelmezés

14 14 Angyal István tű. őrnagy OKF Tűzvédelmi Főosztály istvan.angyal@katved.hu +36-1/469-4337 Budapest, XIV. ker. Mogyoródi út 43.


Letölteni ppt "Tűzvédelmi check-list az épületek energetikai modernizációjához Angyal István Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések