Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség Köszöntöm a konferencián résztvevőket Orosz Zoltán pv. alezredes vagyok, a Fővárosi Polgári.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség Köszöntöm a konferencián résztvevőket Orosz Zoltán pv. alezredes vagyok, a Fővárosi Polgári."— Előadás másolata:

1

2 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség Köszöntöm a konferencián résztvevőket Orosz Zoltán pv. alezredes vagyok, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltségének vezetője

3 A viharkárokra történő felkészülés és reagálás a Budapest VIII. kerületben Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség

4 A POLGÁRI VÉDELMI TERVEZÉSRŐL

5 A Védelmi Bizottság feladatrendszerében előírt minősített időszaki tervek 01-es 01-es riasztási, értesítési és készenlétbe helyezési terve 03-as eseménykövető és jelzőrendszer (monitoring) terve 10-es a fegyveres szervek és a lakosság élelmiszerrel és elemi köz-szükségleti cikkekkel történő ellátásának terve 17-es kulturális javak védelmének terve 18-as 18-as a közigazgatás mozgósítási feladatainak terve 19-es tömegtájékoztatási terve 20-as katasztrófa-elhárítási terve 21-es a polgári védelmi tevékenység irányításának terve

6 Békeidőszaki terveink Általános polgári védelmi terv Veszélyelhárítási terv Veszélyelhárítási részterv (speciális mellékletek) Kerületi Polgári Védelmi szervezetek megalakítási terve Speciális lakosságvédelmi terv Rendkívüli időszaki működési hely ( RIMH) terv K A T A S Z T R Ó F A E L H Á R Í T Á S I T E R V (A HIVATALI KATASZTRÓFAÜGYELETES FELADATAINAK ELLÁTÁSÁHOZ)

7 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség I. Általános feladat és célmeghatározás: A katasztrófa-elhárítási terv elemi csapás vagy ipari katasztrófa esetén a hivatal részéről végrehajtandó lakosságvédelmi feladatokat tartalmazza. A terv célja: A közvetlen beavatkozó rendvédelmi szervek (mentők, tűzoltók, rendőrség, polgári védelem, tűzszerészek. ) életveszély - elhárítási feladatainak elvégzése után jelentkező önkormányzati, hivatali tevékenységek, segítségnyújtások végzése. A katasztrófaügyeletes közvetlen életveszély-elhárításban, mentésben nem vesz és nem is vehet részt !!

8 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség. A Katasztrófaügyeletes általános feladatai, tevékenysége: Megnevezése: Kerületi Katasztrófavédelmi ügyeletes ( Továbbiakban: Katasztrófaügyeletes ) Aktivizálása:A bekövetkező katasztrófa eseményt követően 1 órán belül. Alárendeltsége:- közvetlenül alá van rendelve: - a VIII. ker. Polgármesterének ( VÉB elnöke, polgári védelem vezetője ) - a VIII. ker. Jegyzőjének ( VÉB titkára, hivatalvezető ) Fölérendeltsége: - a polgármesteri hivatal közreműködő osztályainak és munkatársainak, az érintett lakosoknak. 2. A Katasztrófaügyeletes vezénylése : - 2 hetes váltással 2 fő látja el. ( 1 fő Katasztrófaügyeletes., 1 fő munkatárs ) - A Katasztrófaügyeletes és munkatársának vezénylése a hivatal dolgozóiból, a polgári védelmi kirendeltség-vezető által vezetett és havonta pontosított beosztás (szolgálatvezénylés) alapján történik. - A Katasztrófaügyeletes tevékenység átadás-átvétele kéthetente hétfőn 10,00 óráig történjen meg.

9 BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KEKÜLETÉNEK VESZÉLYEZTETTSÉGE

10 Veszélyeztető hatások A BM 20/1998. sz. rendelet 11 § (1) bekezdésében meghatározott veszélyeztető hatások közül :  Épületomlás, közmű meghibásodás  Migrációs veszélyeztetettség  Rendkívüli időjárási viszonyok miatti veszélyek  Veszélyes anyagok közúti szállítása (ADR)  Közvetett vegyi veszélyeztetettség a szomszédos kerületek felől

11 Földrajzi, demográfiai adataink  A VIII. kerület a főváros területének a mértani közepén fekszik.  Északon az VII. és a XIV. kerület, nyugaton az V. kerület, délen a IX. kerület, keleten a X. kerület határolja.  A kerület egésze sík terület.  A kerület területe: 6,85 km2,  A zöld terület nagysága: kb. 1 km2,  Beépítettsége: 75 % - os.  A lakosság száma: 77.431 fő  Népsűrűség: 11.387 fő/km2

12 Kiemelt közintézmények:  Magyar Rádió  SEMMELWEIS EGYETEM  Szabó Ervin Főkönyvtár  Nemzeti Múzeum Egyéb fontosabb kerületi intézmények: Keleti pályaudvar Józsefvárosi pályaudvar Józsefvárosi (Négy tigris) kínai piac Rákóczi téri, Teleki téri piac Kerepesi úti Nemzeti Panteon Corvin- köz, Corvin mozi Köztársaság téri MSZP Pártszékház Visi u-i FIDESZ Pártszékház Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Fővárosi Közterület fenntartó RT. központja Fővárosi Gázművek Zrt. Központja OEP Kerepesi úti központi székháza MTK, BKV Rt. stadionjai Orcy kert

13 Főbb közlekedési útvonalak, csomópontok:  Főbb útvonalak: Kőbányai út, Könyves Kálmán krt., Hungária krt., Üllői út, József krt.  A kerület területén 8 jelentős közlekedési csomópont (Baross tér, Blaha Lujza tér, Orczy tér, Nagyvárad tér, Kálvin tér, Astoria, Népstadion, Kőbányai út – Könyves Kálmán krt. – Hungária krt.) található.  2-es METRÓ Astoria, Blaha Lujza tér, Keleti pu, Stadionok,  3-as METRÓ Népliget, Nagyvárad tér, Klinikák, József krt., Kálvin tér

14 A kerület veszélyeztetettségének értékelése:  A veszélyeztetettség felmérése és elemzése alapján elsődlegesen öt lényeges, veszélyeztető forrással kell számolni:  1. a Városligeti Műjégpálya hűtésére használt ammónia  2. az NSI Műjégpálya hűtésére használt ammónia  3. a Renal Rt. területén tárolt klór  4. a West Star Plus Kft. MIRELIT Budapest Hűtőház ammónia  5. DREHER Sörgyárak Rt. ammónia

15 Együttműködés A kerületi VÉB: (Rendőrkapitányság, Tűzőrség, ÁNTSZ, Polgári Védelem, Polgármesteri Hivatal) Intézmények, egyéb együttműködők: Józsefvárosi Vagyonkezelő Rt. Józsefváros Közbiztonságáért Kht. (Térfigyelő kamerák) Józsefvárosi Kerületőrség Józsefvárosi Polgárőrség Józsefvárosi Közterület-felügyelet Gázművek, Vízművek, FKF Rt.

16 Rendkívüli helyzetre történt intézkedések:  Javaslatomra A Kerületi VÉB összeült:  (Rendőrség, Tűzoltóság, ÁNTSZ, PM hivatal, EMÜ intézmények vezetői)  1. Az azonnali intézkedések és halaszthatatlan beavatkozások sorrendjét felállítottuk.  2. Létrehoztunk egy telefonos kárbejelentő pontot, ahol a lakossági bejelentéseket gyűjtöttük.  3. A biztosítókkal történő kapcsolattartásra kijelöltünk egy személyt.  4. Helyszíni bejárással az érintett lakosságot a mentési, kárelhárítási sorrend szükségességéről tájékoztattuk.  5. Létrehoztunk egy átmeneti gyűjtőhelyet, ahol a károsultak személyesen is bejelentést tehettek, ásványvizet, szendvicset biztosítottunk.  6. A mentési és kárbejelentési tevékenység koordinálásával a Polgármester Úr felhatalmazott.

17 Leggyakrabban bekövetkezett viharkárok Fakidőlés: Épületekre, Gépjárművekre, Közutakra, Járdákra, Villamos, Trolibusz felsővezetékekre Épületkárok:Tetőhéjazat megbontása, Tűzfalak leomlása, részleges kidőlése Ablakok, nyílászárók rongálódása, üvegkár Csatornák, bádoglemezek leszakadása, Lehulló cserepek által okozott károk Hirdető és reklámtáblák kidőlése Erős szél miatti égéstermék visszaáramlások

18 Orczy kertben bekövetkezett károk: Roma alkotmányünnep alatt 15 ezer résztvevő (Augusztus 20-án 21-óra után) 1.Kidőlt a Nagyvárad téri főkapu 2.Elektromos vezetékek elszakadtak 3.Fák tömegesen kidőltek, kicsavarodtak 4.Köztéri világítótestek összetörtek 5.Játszótéri elemek összetörtek 6.A nagysátor (140 m2) elszakadt, összedőlt 7.A színpadok megrongálódtak 8.A kerítések, korlátok összetörtek 9.A Büfé épületének tetőszerkezete megrongálódott, részlegesen leszakadt 10.Napernyők, kerti bútorok összetörtek, elrepültek 11.Raktárépület teteje beszakadt, beázott 12.A Kresz-parkban lévő lámpák és berendezési tárgyak összetörtek 13.A telefonkábelek elszakadtak 14.Villanyoszlopok kidőltek, a rádőlt fáktól 15.A kertből átdőlő fa a SOTE nyomdájának tetőszerkezetét megrongálta 16.A nyilvános ivókút összetört, csőtörés, vízömlés 17.Épületekben nagyon sok üvegkár keletkezett 18.A kertben parkoló gépkocsik közül 4 db totálkárosra sérült Érdekesség: Kb. 50 gyerek elvesztette hozzátartozóit, a rendőrségi kocsikba menekültek Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség

19 Esetek megnevezése Előfordulása (db) Fakidőlés31 Tetőszerkezet megrongálódása 90 Kéménydőlés6 Gépjármű megrongálódása 69 Személyi sérülés 2 Homlokzat megrongálódása 8 Tűzfal omlás 3 Felsővezeték szakadás 4 Egyéb14 Összes eset száma: 227 Viharok által okozott károk Józsefváros területén 2006. augusztus 20-án, 2007. Január 29-én

20 Polgármesteri Köszönőlevél A kerület Polgármestereként megköszönöm a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, a Kerületi Rendőrkapitányság, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. kerületi kirendeltsége, a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft., és a Józsefvárosi Közterület- felügyelet személyi állományának, dolgozóinak áldozatos, erejükön felül végzett munkáját, amelyet az augusztus 20-án este, a Fővárosra és ezen belül a VIII. kerületre váratlanul lecsapó pusztító erejű vihar által keletkezett károk felszámolásában tanúsítottak. Kívánok munkájukhoz további szakmai sikereket jó egészséget. Budapest, 2006. augusztus 22. Csécsei Béla polgármester

21 Köszönöm a figyelmüket Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség


Letölteni ppt "Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség Köszöntöm a konferencián résztvevőket Orosz Zoltán pv. alezredes vagyok, a Fővárosi Polgári."

Hasonló előadás


Google Hirdetések