Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes Veszélyhelyzet Kezelési Főosztály vezetője Polgári védelmi kirendeltség-vezetők országos konferenciája Balatonföldvár, 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes Veszélyhelyzet Kezelési Főosztály vezetője Polgári védelmi kirendeltség-vezetők országos konferenciája Balatonföldvár, 2009."— Előadás másolata:

1 Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes Veszélyhelyzet Kezelési Főosztály vezetője Polgári védelmi kirendeltség-vezetők országos konferenciája Balatonföldvár, 2009. március 17-18. ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSBE

2 2 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG I. Az egyénileg jelentkező önkéntesek alkalmazása II. A hazai és nemzetközi segítségnyújtásban II. A hazai és nemzetközi segítségnyújtásban közreműködő önkéntes mentőszervezetek tevékenysége, védekezésbe történő bevonása TÉMAKÖRÖK

3 I. 1. Az önkéntesek alkalmazása ÖNKÉNTESSÉG: - egyénileg vagy csoportosan, - egyénileg vagy csoportosan, - területi korlátozás nélkül, - területi korlátozás nélkül, - rendszeresen vagy alkalmanként - rendszeresen vagy alkalmanként - a közösség érdekben, - a közösség érdekben, - szabad elhatározás alapján, - szabad elhatározás alapján, - ellenszolgáltatás nélkül - ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenységek összessége 3 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG JOGALAP: 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről - kártérítés, kártalanítás

4 4 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 1)a tevékenység tartalma; 2)a tevékenység ellátásnak helye; 3)a tevékenységre fordítandó idő; 4)a pihenőidő és pihentetés feltételei; 5)a feladat ellátásához szükséges munkaruházat, védőfelszerelés, szerszámok és anyagok; 6)a megelőző védőoltások típusa; 7)a természetbeni ellátás rendje; 8)a szakfeladathoz kapcsolódó kiképzés, munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás rendje; 9)az élet- és balesetbiztosítás típusa; 10)az önkéntességre vonatkozó kötelezettségek; 11)a szakfeladathoz kapcsolódó utazás, szállás, étkezési költségtérítés elszámolható mértéke. I. 2. A SZERZŐDÉS KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

5 5 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG I. 3. Az önkéntesek együttműködése ÖNKÉNTES Hivatásos katasztrófavédelmi szervek Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok Gazdálkodó szervezetek Magyar Honvédség Rendvédelmi szervek Köz testületek Állami szervek Önkormányzatok

6 I. 4. Az önkéntesek alkalmazása 6 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG -A fogadó szervezet döntése alapján – ha más szerv erői-eszközei nem elegendőek -A fogadó szervezet az önkéntes adatait kezelheti -A fogadó szervezet az önkéntes adatait kezelheti -Területi és települési polgári védelmi szervezethez (!) kerülnek beosztásra – MVB vagy HVB döntése alapján -Területi és települési polgári védelmi szervezethez (!) kerülnek beosztásra – MVB vagy HVB döntése alapján -Igazolvánnyal kell őket ellátni -Igazolvánnyal kell őket ellátni -Elismerésben részesíthetők -Elismerésben részesíthetők

7 7 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG II. 1. Mentőszervezetek tevékenysége Önkéntes jelentkezés - nyilatkozattétel ENSZ INSARAG IEC minősítés Kollektív együttműködési megállapodás aláírása Mentési Igazolás – bevethető és alkalmazható ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZET: -egyedi felkészültséggel rendelkező, -speciális technikai eszközökkel felszerelt, -katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak kivédésére, felszámolására, valamint emberi élet mentésére -önkéntesen létrehozott civil szerveződés

8 II. 2. Követelmények 8 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁSBA VESZIK azt a tagot, aki: - érvényes tagsági viszonyban, munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll a központi szerv által regisztrált valamely mentőszervezettel; - a regisztrációhoz szükséges egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasságát rendszeres - legalább évenkénti - orvosi vizsgálat alapján kiállított okmánnyal igazolja; - rendelkezik a mentőszervezet által vállalt tevékenységre a jogszabályok által előírt szakmai felkészültséggel, alapvető elsősegély nyújtási ismeretekkel, azokat igazoló dokumentumokkal.

9 II. 3. Kötelezettségek és jogosultságok 9 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 1)Igénybevételük értesítéssel történik 2)Értesítést követően az önkéntes mentőszervezet felkészül a riasztásra 3)Riasztást követően végrehajtja feladatait 4)A végrehajtott feladatokról Jelentési Adatlapot állít ki Támogatás nyújtható: -a hazai alkalmazáshoz és felkészüléshez kapcsolódó anyagi, technikai, műszaki költségtérítéshez; - nemzetközi segítségnyújtással összegfüggésben felmerülő költségtérítéshez. Költségtérítés: -az alkalmazott létszám; -a teljesített munkaórák száma; -az alkalmazott gépjárművek és munkagépek által teljesített kilométer és üzemóra alapján.

10 10 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG II. 4. Műszaki-technikai követelmények A vállalt feladat végrehajtását lehetővé tévő eszközökkel rendelkezniük kell Indokolt esetben a kormányzati rádiófrekvenciát is használhatják

11 11 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG II. 5. Nemzetközi segítségnyújtásban való részvétel NEMZETKÖZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSBAN CSAK OLYAN SZERVEZET VEHET RÉSZT, AMELY: - tagjai elfogadják a katasztrófa-segítségnyújtást koordináló nemzetközi szervezetek által meghatározott irányelveket és elvárásokat; - a kiküldendő csoportba a feladatok elvégzéséhez szükséges, tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkező tagot tud delegálni; - hazai mentésekben részt vett, bizonyította alkalmasságát; tagjai ismerik és követik a humanitárius segítségnyújtás alapelveit; - elfogadja a központi szerv képviseletét ellátó személy(ek) vezető, koordináló szerepét.

12 További információk az Országos Katasztrófavédelmi Szabályzat tervezetéről

13 CÉLJA Az Országos Katasztrófavédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy összefoglalja azokat a szabályokat, melyek betartásával biztosítható a lakosság és az anyagi javak védelme a természeti és civilizációs katasztrófák hatásai ellen, különös tekintettel a közigazgatási szervek, a társadalmi szervezetek és az érintett állampolgárok erre való összehangolt felkészítésére.

14 (1) A Szabályzat hatálya kiterjed: a katasztrófák elleni védekezés irányításáért felelős miniszter tevékenységirányítása alá tartozó szervekre és szervezetekre, a Magyar Köztársaság területén élő vagy tartózkodási, bevándorlási és letelepedési engedéllyel itt tartózkodó természetes személyekre, jogi személyiséggel rendelkező és azzal nem rendelkező gazdálkodó szervekre, a katasztrófák elleni védekezésben közreműködőként résztvevő non-profit szervezetekre, (2) A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén, valamint a Magyar Köztársaság képviseletében külföldön végzett katasztrófavédelmi tevékenységre. HATÁLYA

15 FELÉPÍTÉSE Fejezetek Mellékletek Függelékek

16 FEJEZET CÍMEK (1) I. Általános rendelkezések A rendelet célja, hatálya, Alapelvek, Értelmező rendelkezések II. A katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos adat- és információközlés III. A távolsági védelem alkalmazásának különös szabályai IV. A helyi védelem alkalmazásának különös szabályai V. A radiológiai, biológiai és vegyi anyagok közvetlen hatásának csökkentésével, a veszélynek kitett lakosság egészségének, valamint az anyagi javak megóvásával kapcsolatos szabályok VI. A katasztrófák elleni védekezésre egyénileg jelentkező önkéntesek közreműködésére vonatkozó szabályok

17 FEJEZET CÍMEK (2) VII. A hazai és nemzetközi segítségnyújtásban közreműködő önkéntes mentőszervezetek tevékenysége, védekezésbe történő bevonása VIII. A természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezés gyakorlatainak különös szabályai IX. A logisztikai biztosítás X.A hivatásos katasztrófavédelmi szervek természeti és civilizációs katasztrófákhoz, valamint egyes, a biztonságot fenyegető helyzetekhez kapcsolódó feladatai

18 12 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes Veszélyhelyzet Kezelési Főosztály vezetője Polgári védelmi kirendeltség-vezetők országos konferenciája Balatonföldvár, 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések