Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSBE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSBE"— Előadás másolata:

1 ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSBE
Dr. Tóth Ferenc pv. ezredes Veszélyhelyzet Kezelési Főosztály vezetője Polgári védelmi kirendeltség-vezetők országos konferenciája Balatonföldvár, március

2 TÉMAKÖRÖK I. Az egyénileg jelentkező önkéntesek alkalmazása
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 2 TÉMAKÖRÖK I. Az egyénileg jelentkező önkéntesek alkalmazása II. A hazai és nemzetközi segítségnyújtásban közreműködő önkéntes mentőszervezetek tevékenysége, védekezésbe történő bevonása

3 I. 1. Az önkéntesek alkalmazása
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 3 I. 1. Az önkéntesek alkalmazása ÖNKÉNTESSÉG: - egyénileg vagy csoportosan, - területi korlátozás nélkül, - rendszeresen vagy alkalmanként - a közösség érdekben, - szabad elhatározás alapján, - ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenységek összessége JOGALAP: 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről - kártérítés, kártalanítás

4 I. 2. A SZERZŐDÉS KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 4 I. 2. A SZERZŐDÉS KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI a tevékenység tartalma; a tevékenység ellátásnak helye; a tevékenységre fordítandó idő; a pihenőidő és pihentetés feltételei; a feladat ellátásához szükséges munkaruházat, védőfelszerelés, szerszámok és anyagok; a megelőző védőoltások típusa; a természetbeni ellátás rendje; a szakfeladathoz kapcsolódó kiképzés, munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás rendje; az élet- és balesetbiztosítás típusa; az önkéntességre vonatkozó kötelezettségek; a szakfeladathoz kapcsolódó utazás, szállás, étkezési költségtérítés elszámolható mértéke.

5 I. 3. Az önkéntesek együttműködése
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 5 I. 3. Az önkéntesek együttműködése Állami szervek Magyar Honvédség Rendvédelmi szervek ÖNKÉNTES Hivatásos katasztrófavédelmi szervek Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok Gazdálkodó szervezetek Önkormányzatok Köz testületek

6 I. 4. Az önkéntesek alkalmazása
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 6 I. 4. Az önkéntesek alkalmazása - A fogadó szervezet döntése alapján – ha más szerv erői-eszközei nem elegendőek - A fogadó szervezet az önkéntes adatait kezelheti - Területi és települési polgári védelmi szervezethez (!) kerülnek beosztásra – MVB vagy HVB döntése alapján - Igazolvánnyal kell őket ellátni - Elismerésben részesíthetők

7 II. 1. Mentőszervezetek tevékenysége
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 7 II. 1. Mentőszervezetek tevékenysége ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZET: - egyedi felkészültséggel rendelkező, - speciális technikai eszközökkel felszerelt, - katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak kivédésére, felszámolására, valamint emberi élet mentésére - önkéntesen létrehozott civil szerveződés Önkéntes jelentkezés - nyilatkozattétel ENSZ INSARAG IEC minősítés Kollektív együttműködési megállapodás aláírása Mentési Igazolás – bevethető és alkalmazható

8 II. 2. Követelmények KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁSBA VESZIK azt a tagot, aki:
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 8 II. 2. Követelmények KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁSBA VESZIK azt a tagot, aki: érvényes tagsági viszonyban, munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll a központi szerv által regisztrált valamely mentőszervezettel; a regisztrációhoz szükséges egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasságát rendszeres - legalább évenkénti - orvosi vizsgálat alapján kiállított okmánnyal igazolja; - rendelkezik a mentőszervezet által vállalt tevékenységre a jogszabályok által előírt szakmai felkészültséggel, alapvető elsősegély nyújtási ismeretekkel, azokat igazoló dokumentumokkal.

9 II. 3. Kötelezettségek és jogosultságok
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 9 II. 3. Kötelezettségek és jogosultságok Támogatás nyújtható: - a hazai alkalmazáshoz és felkészüléshez kapcsolódó anyagi, technikai, műszaki költségtérítéshez; - nemzetközi segítségnyújtással összegfüggésben felmerülő költségtérítéshez. Költségtérítés: - az alkalmazott létszám; - a teljesített munkaórák száma; - az alkalmazott gépjárművek és munkagépek által teljesített kilométer és üzemóra alapján. Igénybevételük értesítéssel történik Értesítést követően az önkéntes mentőszervezet felkészül a riasztásra Riasztást követően végrehajtja feladatait A végrehajtott feladatokról Jelentési Adatlapot állít ki

10 II. 4. Műszaki-technikai követelmények
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 10 II. 4. Műszaki-technikai követelmények A vállalt feladat végrehajtását lehetővé tévő eszközökkel rendelkezniük kell Indokolt esetben a kormányzati rádiófrekvenciát is használhatják

11 II. 5. Nemzetközi segítségnyújtásban való részvétel
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 11 II. 5. Nemzetközi segítségnyújtásban való részvétel NEMZETKÖZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSBAN CSAK OLYAN SZERVEZET VEHET RÉSZT, AMELY: - tagjai elfogadják a katasztrófa-segítségnyújtást koordináló nemzetközi szervezetek által meghatározott irányelveket és elvárásokat; - a kiküldendő csoportba a feladatok elvégzéséhez szükséges, tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkező tagot tud delegálni; - hazai mentésekben részt vett, bizonyította alkalmasságát; tagjai ismerik és követik a humanitárius segítségnyújtás alapelveit; - elfogadja a központi szerv képviseletét ellátó személy(ek) vezető, koordináló szerepét.

12 További információk az Országos Katasztrófavédelmi Szabályzat tervezetéről

13 CÉLJA Az Országos Katasztrófavédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy összefoglalja azokat a szabályokat, melyek betartásával biztosítható a lakosság és az anyagi javak védelme a természeti és civilizációs katasztrófák hatásai ellen, különös tekintettel a közigazgatási szervek, a társadalmi szervezetek és az érintett állampolgárok erre való összehangolt felkészítésére.

14 HATÁLYA (1) A Szabályzat hatálya kiterjed:
a katasztrófák elleni védekezés irányításáért felelős miniszter tevékenységirányítása alá tartozó szervekre és szervezetekre, a Magyar Köztársaság területén élő vagy tartózkodási, bevándorlási és letelepedési engedéllyel itt tartózkodó természetes személyekre, jogi személyiséggel rendelkező és azzal nem rendelkező gazdálkodó szervekre, a katasztrófák elleni védekezésben közreműködőként résztvevő non-profit szervezetekre, (2) A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén, valamint a Magyar Köztársaság képviseletében külföldön végzett katasztrófavédelmi tevékenységre.

15 FELÉPÍTÉSE Fejezetek Mellékletek Függelékek

16 FEJEZET CÍMEK (1) I. Általános rendelkezések A rendelet célja, hatálya, Alapelvek, Értelmező rendelkezések II. A katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos adat- és információközlés III. A távolsági védelem alkalmazásának különös szabályai IV. A helyi védelem alkalmazásának különös szabályai V. A radiológiai, biológiai és vegyi anyagok közvetlen hatásának csökkentésével, a veszélynek kitett lakosság egészségének, valamint az anyagi javak megóvásával kapcsolatos szabályok VI. A katasztrófák elleni védekezésre egyénileg jelentkező önkéntesek közreműködésére vonatkozó szabályok

17 FEJEZET CÍMEK (2) VII. A hazai és nemzetközi segítségnyújtásban közreműködő önkéntes mentőszervezetek tevékenysége, védekezésbe történő bevonása VIII. A természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezés gyakorlatainak különös szabályai IX. A logisztikai biztosítás A hivatásos katasztrófavédelmi szervek természeti és civilizációs katasztrófákhoz, valamint egyes, a biztonságot fenyegető helyzetekhez kapcsolódó feladatai

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 12 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSBE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések