Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG"— Előadás másolata:

1 A MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG
Előadó: Orovecz István pv. vezérőrnagy

2 A Szövetség története:
A MPVSZ Kiemelten Közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mely az ben alakult Légoltalmi Liga jogutódjaként március O1.-én szerveződött újjá. A Szövetség célkitűzései és feladatai: Az Alapszabály §- ban foglaltak szerint: polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában való részvétel. - MK állampolgárai felkészítésében, önvédelmük szervezésében, életük és anyagi javaik megóvása, életben maradásuk feltételei biztosítása érdekében, kiemelten kezelve az ifjúság felkészítését. - szoros érdekközösséget alakít ki , hívatásos és nem hívatásos, önkormányzati és önkéntes szervezetekkel, helyi önvédelmi szervezeteket létrehozni,

3 - (köz)biztonság komplex értelmezésére, az átfedések kiküszöbölésére.
célkitűzéseit az állampolgárok széles körben megismerjék, magukévá tegyék, megismerjék az őket veszélyeztető veszélyforrásokat és a magatartási szabályokat, társadalmi kontrol megvalósítása érdekében szakmai érdekképviseletet lát el - Tudományos szakfolyóiratot ad ki, részt vesz a hívatásos polgári védelmi szakállomány tervszerű felkészítésében, oktatásában, segíti a polgármesterek tevékenységét, - polgári védelmi segítőket készít fel, segíti őket a települési polgári - Végzi a polgári védelmi emlékhelyek nyilvántartását, a hagyományok ápolását, részt vesz a humán feladatok ellátásában. - Veszélyhelyzetek esetén önkéntes aktivistái útján más karitatív szervezetekkel együtt részt vesz a humanitárius segítségnyújtás szervezésében és megvalósításában.

4 A MPVSZ Intézményrendszere: A Szövetség „ Gyűjtő szervezet”
- lakosságból toborzott önkéntesek „önkéntes polgári védelmi szaktagozat” Üzemekben, intézményekben és településeken jöhetnek létre. Ide soroljuk a lakóterületi hálózatot is, -„KÖVECS”- Közösségi Veszélyhelyzet- kezelő Csoportok - kistérségi szervezeteket, egyesületeket, akik aktívan együttműködnek a polgári védelmi kirendeltség vezetőkkel és irodavezetőkkel, valamint a polgármesterrel ( helyi védelmi bizottság elnökével). - Csak egyféle polgári védelmi és katasztrófavédelmi rendszer létezik, melynek hívatásos és önkéntes- társadalmi oldala van. A Szövetség középszintje a megyei (regionális) Szövetség, mely lehet önálló, vagy nem önálló jogi - „Ifjúsági” és a „Nő” tagozatokat - A rendszer csúcsán a Küldöttgyűlés áll, - Országos Elnökséget (a MPVSZ végrehajtó, irányító csúcsszerve, -Titkárságot működtet, Szakmai Munkabizottságok, Szakértői Intézet és Archívum segíti.

5 A Szakmai Munkabizottságok és tagozatok :
Lakosságvédelmi Bizottság ( általános feladatok), a szakmai alelnök vezeti. Lakosságfelkészítési Bizottság, a lakosságvédelmi referens vezeti, Ifjúsági Tagozat Ifjúsági munkáért felelős alelnök vezeti, Gazdasági Bizottság, gazdasági alelnök vezeti, Koordinációs és segítségnyújtási Bizottság, az együttműködésért felelős alelnök vezeti, A Szakmai Tanácsadó Testület, A Polgári Védelmi Szemle szerkesztőbizottsága, A Szakértői Intézet és Archívum

6 Az Országos Elnökség működése:
Az Országos Elnökség a Titkárságra támaszkodva Éves Munkaterv alapján kidolgozott Féléves Ülésterv alapján végzi feladatait. - Vezetőség mint ügyvivői testület Az Országos Elnökség jelenleg huszonöt tagból áll. Az Operatív Elnökségi ülések általában havi, -teljes Elnökségi Ülések negyedéves gyakorisággal Évente két alkalommal, Kibővített Elnökségi ülést tart, - Országos Elnökség Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) alapján tevékenykedik. - Üléseiről Jegyzőkönyvet vezet és döntéseit Határozatban rögzíti.

7 A Szövetség fontosabb programjai:
1.) A lakosság felkészítési témakörben: - önkéntes lakosságfelkészítők és a polgármesterek segítői képzése. Felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyek megrendezésében való közreműködés határ menti ifjúsági versenyeken és a „ SAFETY- TOUR” A „VELÜNK” ( Veszélyhelyzeti Lakossági Ügyfélszolgálati Központ) létesítése, - Lakossági tájékoztató anyagok kidolgozása és terjesztése. A települési polgári védelmi szervezetek felkészítésében való részvétel illetve az ehhez kapcsolható „KÖVECS” program beindítása.

8 2.) Hagyományőrzés, megemlékezések, szakmai napok témakörében:
- Március. 1. a Polgári Védelem Világnapja, a Természeti Katasztrófák Világnapja, a Tűzoltó Nap, a „CIVILIÁDA”, a BM és az OKF rendezvényein való részvétel, programok szervezése. A légoltalom és Polgári Védelem évfordulói, megünneplése, koszorúzások a Lágymányosi hídnál és a Budai Várban lévő emlékhelyeken. A Polgári Védelem történetének összeállítása az Archívum gondozása. -Humán tevékenység, a polgári védelem halottairól való megemlékezés, sírgondozás, idősekkel való foglalkozás, nyugdíjas klub támogatása.

9 3.) Tudományos tevékenyég, szakmai munka témakörben:
Szakmai anyagok készítése és terjesztése területén az elmúlt években kiadásra került „ Az ABV védelem új dimenziói és gyakorlati tennivalói” az „ Önkormányzati védekezési segédlet a vízkárok elleni védekezésre” -c. szakanyagok, újra indítottuk a Polgári Védelmi szemle –c. negyedévente megjelenő tudományos folyóiratot. Tevékenyen részt veszünk és támogatjuk a MHTT Polgári Védelmi Szakosztály működését, részt veszünk rendezvényei szervezésében. Hazai és nemzetközi konferenciákat szervezünk illetve részt veszünk azok szervezésében, szakértőink előadásokat tartanak konferenciákon. ( „THETIS-2OO5”, szakmai napok: Veszprém, Baja, Debrecen, Pusztaederics.) Véleményezzük az OKF által megküldött szakanyagokat. Részt kívánunk venni a polgári védelmi szakoktatás újraindításában, valamint az oktatási anyagok kidolgozásában, a polgármesterek 2OO7 évi felkészítésében és a szükséges oktatási anyagok kidolgozásában. Új feladatként szeretnénk kidolgozni Veszélyhelyzetek esetére a szövetség volt hívatásos tagjai önkéntes segítségnyújtása lehetőségeit, abból a felismerésből kiindulva, hogy a hosszan elhúzódó válsághelyzetek esetén a hívatásos állomány különösen nagy és megterhelő igénybevételnek van kitéve ami egyes feladatok átvállalásával jelentősen enyhíthető.

10 4.) Hazai és nemzetközi együttműködés témakörében:
Magyar Tűzoltó Szövetséggel, a magyar Vöröskereszttel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, az Országos Polgárőr Szövetséggel, a Magyar Hidrológiai Társasággal és a Vízgazdálkodási Társulások Országos Szövetségével, a Magyar tartalékosok Szövetségével, a Zöld Gyűrű Alapítvánnyal, a Polgári védelmi Alapítvánnyal és másokkal. szomszédos országok, elsősorban az Osztrák Polgári Védelmi Szövetséggel (ÖZSV) A Szlovák polgári Védelmi Szövetséggel Jelentős érdeklődés mutatkozik elsősorban Szlovén, Horvát, Román és Ukrán részről a Szövetség iránt. Keressük a kapcsolatot a skandináv országok Svájc Német és Olasz szervezetek irányában, valamint az EU Polgári Védelmi szerveivel.

11 támogatásának lehetőségét?
Miben látja a Szövetség a hívatásos katasztrófa védelmi szervezetek támogatásának lehetőségét? -A lakosság veszélyhelyzetekre történő felkészítésében, -Az ifjúság nevelésével -A társadalom szervezésével - állampolgárokból kijelölt települési polgári védelmi szervezetek felkészítésének segítése. A polgármesterek segítése A hívatásos állomány polgári védelmi képzésének segítése a hívatásos szerveknek nyújtandó konkrét támogatás Magas színvonalú hazai és - nemzetközi rendezvényekkel,

12 Köszönöm figyelmüket !

13


Letölteni ppt "A MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG"

Hasonló előadás


Google Hirdetések