Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Orovecz István pv. vezérőrnagy. A Szövetség története: A MPVSZ Kiemelten Közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mely az 1937- ben alakult.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Orovecz István pv. vezérőrnagy. A Szövetség története: A MPVSZ Kiemelten Közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mely az 1937- ben alakult."— Előadás másolata:

1 Előadó: Orovecz István pv. vezérőrnagy

2 A Szövetség története: A MPVSZ Kiemelten Közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mely az 1937- ben alakult Légoltalmi Liga jogutódjaként 1991. március O1.-én szerveződött újjá. A MPVSZ Kiemelten Közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mely az 1937- ben alakult Légoltalmi Liga jogutódjaként 1991. március O1.-én szerveződött újjá. A Szövetség célkitűzései és feladatai: A Szövetség célkitűzései és feladatai: Az Alapszabály 4.- 5.§- ban foglaltak szerint: -polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában való részvétel. - MK állampolgárai felkészítésében, önvédelmük szervezésében, életük és anyagi javaik megóvása, életben maradásuk feltételei biztosítása érdekében, kiemelten kezelve az ifjúság felkészítését. - szoros érdekközösséget alakít ki, hívatásos és nem hívatásos, önkormányzati és önkéntes szervezetekkel, helyi önvédelmi szervezeteket létrehozni,

3 - (köz)biztonság komplex értelmezésére, az átfedések kiküszöbölésére. célkitűzéseit az állampolgárok széles körben megismerjék, magukévá tegyék, megismerjék az őket veszélyeztető veszélyforrásokat és a magatartási szabályokat, társadalmi kontrol megvalósítása érdekében szakmai érdekképviseletet lát el társadalmi kontrol megvalósítása érdekében szakmai érdekképviseletet lát el - Tudományos szakfolyóiratot ad ki, részt vesz a hívatásos polgári védelmi szakállomány tervszerű felkészítésében, oktatásában, segíti a polgármesterek tevékenységét, - polgári védelmi segítőket készít fel, segíti őket a települési polgári - Végzi a polgári védelmi emlékhelyek nyilvántartását, a hagyományok ápolását, részt vesz a humán feladatok ellátásában. - Veszélyhelyzetek esetén önkéntes aktivistái útján más karitatív szervezetekkel együtt részt vesz a humanitárius segítségnyújtás szervezésében és megvalósításában.

4 A MPVSZ Intézményrendszere: A Szövetség „ Gyűjtő szervezet” - lakosságból toborzott önkéntesek - lakosságból toborzott önkéntesek -„önkéntes polgári védelmi szaktagozat” -Üzemekben, intézményekben és településeken jöhetnek létre. Ide soroljuk a lakóterületi hálózatot is, -„KÖVECS”- Közösségi Veszélyhelyzet- kezelő Csoportok - kistérségi szervezeteket, egyesületeket, akik aktívan együttműködnek a polgári védelmi kirendeltség vezetőkkel és irodavezetőkkel, valamint a polgármesterrel ( helyi védelmi bizottság elnökével). - kistérségi szervezeteket, egyesületeket, akik aktívan együttműködnek a polgári védelmi kirendeltség vezetőkkel és irodavezetőkkel, valamint a polgármesterrel ( helyi védelmi bizottság elnökével). - Csak egyféle polgári védelmi és katasztrófavédelmi rendszer létezik, melynek hívatásos és önkéntes- társadalmi oldala van. A Szövetség középszintje a megyei (regionális) Szövetség, mely lehet önálló, vagy nem önálló jogi A Szövetség középszintje a megyei (regionális) Szövetség, mely lehet önálló, vagy nem önálló jogi - „Ifjúsági” és a „Nő” tagozatokat - A rendszer csúcsán a Küldöttgyűlés áll, - A rendszer csúcsán a Küldöttgyűlés áll, - Országos Elnökséget (a MPVSZ végrehajtó, irányító csúcsszerve, - Országos Elnökséget (a MPVSZ végrehajtó, irányító csúcsszerve, -Titkárságot működtet, -Titkárságot működtet, -Szakmai Munkabizottságok, - Szakértői Intézet és Archívum segíti.

5 A Szakmai Munkabizottságok és tagozatok : Lakosságvédelmi Bizottság ( általános feladatok), a szakmai alelnök vezeti.Lakosságvédelmi Bizottság ( általános feladatok), a szakmai alelnök vezeti. Lakosságfelkészítési Bizottság, a lakosságvédelmi referens vezeti,Lakosságfelkészítési Bizottság, a lakosságvédelmi referens vezeti, Ifjúsági Tagozat Ifjúsági munkáért felelős alelnök vezeti,Ifjúsági Tagozat Ifjúsági munkáért felelős alelnök vezeti, Gazdasági Bizottság, gazdasági alelnök vezeti,Gazdasági Bizottság, gazdasági alelnök vezeti, Koordinációs és segítségnyújtási Bizottság, az együttműködésért felelős alelnök vezeti,Koordinációs és segítségnyújtási Bizottság, az együttműködésért felelős alelnök vezeti,  A Szakmai Tanácsadó Testület,  A Polgári Védelmi Szemle szerkesztőbizottsága,  A Szakértői Intézet és Archívum

6 Az Országos Elnökség működése: -Az Országos Elnökség a Titkárságra támaszkodva - Éves Munkaterv alapján kidolgozott Féléves Ülésterv alapján végzi feladatait. - Vezetőség mint ügyvivői testület - Vezetőség mint ügyvivői testület -Az Országos Elnökség jelenleg huszonöt tagból áll. Az Operatív Elnökségi ülések általában havi, Az Operatív Elnökségi ülések általában havi, -teljes Elnökségi Ülések negyedéves gyakorisággal -Évente két alkalommal, Kibővített Elnökségi ülést tart, - - Országos Elnökség Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) alapján tevékenykedik. - Országos Elnökség Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) alapján tevékenykedik. - Üléseiről Jegyzőkönyvet vezet és döntéseit Határozatban rögzíti.

7 A Szövetség fontosabb programjai: 1.) A lakosság felkészítési témakörben: 1.) A lakosság felkészítési témakörben: - önkéntes lakosságfelkészítők és a polgármesterek segítői képzése. -Felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyek megrendezésében való közreműködés -határ menti ifjúsági versenyeken és a „ SAFETY- TOUR” -A „VELÜNK” ( Veszélyhelyzeti Lakossági Ügyfélszolgálati Központ) létesítése, - Lakossági tájékoztató anyagok kidolgozása és terjesztése. - -A települési polgári védelmi szervezetek felkészítésében való részvétel illetve az ehhez kapcsolható „KÖVECS” program beindítása.

8 2.) Hagyományőrzés, megemlékezések, szakmai napok témakörében: - Március. 1. a Polgári Védelem Világnapja, -a Természeti Katasztrófák Világnapja, - a Tűzoltó Nap, -a „CIVILIÁDA”, -a BM és az OKF rendezvényein való részvétel, -programok szervezése. -A légoltalom és Polgári Védelem évfordulói, megünneplése, koszorúzások a Lágymányosi hídnál és a Budai Várban lévő emlékhelyeken. -A Polgári Védelem történetének összeállítása az Archívum gondozása. -Humán tevékenység, a polgári védelem halottairól való megemlékezés, sírgondozás, idősekkel való foglalkozás, nyugdíjas klub támogatása.

9 3.) Tudományos tevékenyég, szakmai munka témakörben: Szakmai anyagok készítése és terjesztése területén az elmúlt években kiadásra került „ Az ABV védelem új dimenziói és gyakorlati tennivalói” az „ Önkormányzati védekezési segédlet a vízkárok elleni védekezésre” -c. szakanyagok, újra indítottuk a Polgári Védelmi szemle –c. negyedévente megjelenő tudományos folyóiratot. Tevékenyen részt veszünk és támogatjuk a MHTT Polgári Védelmi Szakosztály működését, részt veszünk rendezvényei szervezésében. Hazai és nemzetközi konferenciákat szervezünk illetve részt veszünk azok szervezésében, szakértőink előadásokat tartanak konferenciákon. ( „THETIS- 2OO5”, szakmai napok: Veszprém, Baja, Debrecen, Pusztaederics.) Véleményezzük az OKF által megküldött szakanyagokat. Részt kívánunk venni a polgári védelmi szakoktatás újraindításában, valamint az oktatási anyagok kidolgozásában, a polgármesterek 2OO7 évi felkészítésében és a szükséges oktatási anyagok kidolgozásában. Új feladatként szeretnénk kidolgozni Veszélyhelyzetek esetére a szövetség volt hívatásos tagjai önkéntes segítségnyújtása lehetőségeit, abból a felismerésből kiindulva, hogy a hosszan elhúzódó válsághelyzetek esetén a hívatásos állomány különösen nagy és megterhelő igénybevételnek van kitéve ami egyes feladatok átvállalásával jelentősen enyhíthető.

10 4.) Hazai és nemzetközi együttműködés témakörében: -Magyar Tűzoltó Szövetséggel, -a magyar Vöröskereszttel, -a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, -az Országos Polgárőr Szövetséggel, -a Magyar Hidrológiai Társasággal és a -Vízgazdálkodási Társulások Országos Szövetségével, -a Magyar tartalékosok Szövetségével, -a Zöld Gyűrű Alapítvánnyal, -a Polgári védelmi Alapítvánnyal -és másokkal. -szomszédos országok, elsősorban az -Osztrák Polgári Védelmi Szövetséggel (ÖZSV) -A Szlovák polgári Védelmi Szövetséggel -Jelentős érdeklődés mutatkozik elsősorban Szlovén, Horvát, Román és Ukrán részről a Szövetség iránt. -Keressük a kapcsolatot a skandináv országok Svájc Német és Olasz szervezetek irányában, valamint az EU Polgári Védelmi szerveivel.

11 Miben látja a Szövetség a hívatásos katasztrófa védelmi szervezetek támogatásának lehetőségét? -A lakosság veszélyhelyzetekre történő felkészítésében, -A lakosság veszélyhelyzetekre történő felkészítésében, -Az ifjúság nevelésével -A társadalom szervezésével - állampolgárokból kijelölt települési polgári védelmi szervezetek felkészítésének segítése. - állampolgárokból kijelölt települési polgári védelmi szervezetek felkészítésének segítése. -A polgármesterek segítése - -A hívatásos állomány polgári védelmi képzésének segítése - a hívatásos szerveknek nyújtandó konkrét támogatás - -Magas színvonalú hazai és - nemzetközi rendezvényekkel,

12

13


Letölteni ppt "Előadó: Orovecz István pv. vezérőrnagy. A Szövetség története: A MPVSZ Kiemelten Közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mely az 1937- ben alakult."

Hasonló előadás


Google Hirdetések