Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyíregyháza Kolozsvár Tiszabecs Záhony Ungvár SZLOVÁKIA (9% )

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyíregyháza Kolozsvár Tiszabecs Záhony Ungvár SZLOVÁKIA (9% )"— Előadás másolata:

1 Nyíregyháza Kolozsvár Tiszabecs Záhony Ungvár SZLOVÁKIA (9% ) ROMÁNIA ( 61 %) MAGYARORSZÁG ( 8 %) UKRAJNA (22 %) Az árvízi helyzetre való felkészülés, a megyei törzs (VKK) felépítése, működése.

2 Árvízi helyzetre történő felkészülés:
Jogszabályok, intézkedések: 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról. 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről 196/1996. (XII. 22.) sz. Korm. rendelet a mentésben való részvétel szabályairól.

3 Árvízi helyzetre történő felkészülés:
55/1997. (X. 21.) sz. BM rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szerveztek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól. 60/1997. (IV. 18.) sz. Korm. rendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól. 179/1999. (XII. 10.) sz. Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos évi LXXIV. törvény végrehajtásáról. 13/1998. (III. 6.) BM rendelet a polgári védelmi felkészítés követelményeiről. 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról 4/2009. sz. OKF Főig. Intézkedés a hívatásos katasztrófavédelmi szervek árvíz- és belvíz-védekezési feladatainak végrehajtására (MKI Ig. int.)

4 Árvízi helyzetre történő felkészülés:
VESZÉLYEZTETETTSÉG FELMÉRÉSE Sorolás Tel. I. 11 II. 137 III. - IV. 58 Nem sorolt 23 Összes 229 Megye fő folyói: Tisza: 250,2 km Túr: 29 km Szamos: 52 km Kraszna: 46 km A megye területének 38 %-a árvíz által veszélyeztetett, amelyen 139 településen mintegy lakos él. A 139 településből kitelepül 69, helyben települ 70.

5 VESZÉLYEZTETETTSÉG ALAPÚ TERVEZÉS
Árvízi helyzetre történő felkészülés: VESZÉLYEZTETETTSÉG ALAPÚ TERVEZÉS Terv megnevezése Szintek Rendszeresség Pontosítás Milyen rendelet, intézkedés írja elő? Felelős elkészíté-séért Jóváhagyja MK I KIR IR HÖT Település Polg. szerv Sorolt Nem sorolt Veszély-Elhárítási (Katasztrófavédel-mi) Összesített Terv X "NY" Szükség szerint, de legalább félévente 20/1998. (IV. 10.) BM rendelet Aki a tervet használja A megyei tervet a BM OKF. FI. egyetértése után a Megyei Közgyűlés Elnöke. A kirendeltségek és irodák tervét az MKI. I. és a pv. kir. illetékességi területén működő helyi védelmi bizottságok elnökei egyetértése után a kir.-i központ helyi védelmi bizottság elnöke. Veszély-Elhárítási (Katasztrófavédel-mi) Alapterv Település polgári védelmi parancsnokság Település polgármestere és a polgári szerv vezetője Veszély-Elhárítási (Katasztrófavédel-mi) Részterv Polgármes-ter Település polgármestere Kitelepítési-Elhelyezési (Befogadási) Terv Szükség szerint, de legalább évente Polgári védelemért felelős vezető

6 VESZÉLYEZTETETTSÉG ALAPÚ TERVEZÉS
Árvízi helyzetre történő felkészülés: VESZÉLYEZTETETTSÉG ALAPÚ TERVEZÉS Terv megnevezése Szintek Rendszeresség Pontosítás Milyen rendelet, intézkedés írja elő? Felelős elkészíté-séért Jóváhagyja MK I KIR IR HÖT Település Polg. szerv Sorolt Nem sorolt Megalakítási Terv a Pv. Szervezetek Részére X "NY" Szükség szerint, de legalább évente 55/1997. BM rendelet Területi polgári védelmi szerv, PM, Polgári szerv vez. Kir. iroda vezető Polgári védelemért felelős vezető Mozgósítási Terv  X Szükség szerint, de legalább negyedévente 18/2011. sz. BM OKF Főig. Int. MKI. Kir. iroda vezető Összesített Készenlétbe Helyezési Terv "T" 001/2001. BM OKF Int. "M" Főtiszt OKF FŐIG. Készenlétbe Helyezési Terv PK. MKI IG.

7 Árvízi helyzetre történő felkészülés:
VESZÉLYEZTETETTSÉG ALAPJÁN SZERVEZETT ÉS FELKÉSZÍTETT POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK

8 Árvízi helyzetre történő felkészülés:
részt veszünk a vízügyi igazgatóság őszi védműbejárásán, szemléjén, kiértékelésén;

9 POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK ALKALMAZÁSÁNAK
Árvízi helyzetre történő felkészülés: POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK ALKALMAZÁSÁNAK TERVEZÉSE

10 Árvízi helyzetre történő felkészülés:
részt veszünk az önkormányzatok belvízelvezető rendszereinek szemléjén;

11 Árvízi helyzetre történő felkészülés:
a települések vízkár-elhárítási terveinek ellenőrzése;

12 Árvízi helyzetre történő felkészülés:
ár- és belvízi védekezés feladatainak napirendre tűzése, előző évek védekezési tapasztalatainak feldolgozása (MVB, HVB, polgármesterek); MVB Operatív Törzs és a HVB irányítószervi felkészítése, foglalkozások szervezése a teljes személyi állomány részére az együttműködő szervekkel, szervezetekkel; az MVB Operatív Törzs működési helyének ellenőrzése;

13 Árvízi helyzetre történő felkészülés:
tervek (értesítési és készenlétbe helyezési, összesített veszély-elhárítási, kitelepítési-befogadási, PV szervezetek megalakítási stb.), adatbázisok pontosítása, naprakészen tartása; Fsz. Település megnevezés Lakónépesség Családok száma Kitelepülés esetei Útvonal Befogadási hely,befogadási létszám Szállító eszköz igény K: Közúti V: Vasúti Megjegyzés Kisvárdai helyi védelmi bizottság körzete 1. Dombrád Lakónépesség : 4269 fő Családok száma : 1452 Felsőszabolcsi öblözet /I.b.14 Tisza bal parti töltésszakadásnál Komoró és Dombrád között Kisvárda-Ajak 22 km Ajak fő Közúti :Busz : 2800 fő 2.70/I.b.15 Tisza bal parti töltésszakadásnál Dombrád és Tiszatelek között Pátroha-Nyírtass-Ajak km  Dombrád 2.7/ I.b.16 Tisza bal parti töltésszakadásnál Tiszatelek és Tiszabercel között Helyben 386 fő

14 Árvízi helyzetre történő felkészülés:
kapcsolatfelvétel a szomszédos országok területi katasztrófavédelmi (polgári védelmi) szerveivel; a vízügyi előrejelzések gyűjtése, feldolgozása (jéghelyzetet, vízgyűjtő területén lévő hó, csapadék mennyiség stb);

15 Árvízi helyzetre történő felkészülés:
info-kommunikációs rendszerek működőképességének (Lotus Notes, KÜIR, Marathon-Terra, NEO-PVIR, katasztrófavédelmi webmail, Callisto, telefonközpont, faxok, EDR rendszer) ellenőrzése, biztosítása; a megye tűzoltóságainak ár- és belvízvédekezésre történő felkészítése, valamint az alkalmazásra tervezett állomány és technikai eszközök pontosítása; az ügyeleti szolgálatok felállításának, működők megerősítésének megtervezése; a sajtókommunikációs terv - mely tartalmazza a lakossági tájékoztatás feladatait is - aktualizálása;

16 Árvízi helyzetre történő felkészülés:
a települések, továbbá polgári védelmi kirendeltségek-, irodák megerősítésének megtervezése; a befogadásra kijelölt objektumok, tartalék befogadó helyek soron kívüli ellenőrzése;

17 Árvízi helyzetre történő felkészülés:
az önkormányzatokkal és egészségügyi hatóságokkal együttműködve az önerejükből kimenekülni, kitelepülni képtelen személyek nyilvántartásba vétele, szállításuk, elhelyezésük megtervezése; kapcsolattartás a speciális mentési feladatokat ellátó szervezetekkel;

18 Árvízi helyzetre történő felkészülés:
fel kell mérni az elöntési öblözetekben található méregraktárak, műtrágya lerakatok, valamint gyógyszertárak (veszélyes anyagok) helyét és az ott tárolt anyagok mennyiségét

19 Árvízi helyzetre történő felkészülés:
a területi és települési polgári védelmi szervezetek képzése, felkészítése, gyakoroltatása;

20 Árvízi helyzetre történő felkészülés:
a védekezésben, illetve a segítségnyújtásban igénybe vehető erők, a területi és települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott állomány névjegyzékeinek és a kijelölt technikai eszközeinek, anyagainak pontosítása

21 Árvízi helyzetre történő felkészülés:
a szükség-elhelyezéshez, ellátáshoz igénybe vehető fektető anyagok és eszközök pontosítása, előkészítése, kiszállítás megtervezése; a védekezés megkezdéséhez rendelkezésre álló anyagok, eszközök pontosítása, elosztása, kiszállításának megtervezése;

22 Árvízi helyzetre történő felkészülés:
a hivatásos katasztrófavédelmi és megerősítő erők (BIT) mindenoldalú biztosításának megszervezése; - Találkozási pontok - MH részére kijelölt logisztikai objektumok - Rendvédelmi szervek és a NAV bevethető erői (MH nélkül) + a megyei létszámigények pv. kirendeltségenként - Híradó és informatikai kapcsolat - Vezényelt erők logisztikai biztosításairól (elhelyezés, élelmezés, mosatás, stb.) az alkalmazásra tervezett polgári védelmi szervezetek anyagi, technikai biztosításának, ellátásának megtervezése, megszervezése.

23 Megyei törzs / VKK felépítése, működése
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR AZ OPERATÍV TÖRZS MŰKÖDTETÉSÉRE 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya. 1989. évi 20. törvényerejű rendelet a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12.-én kötött Egyezmények I. és II. Jegyzőkönyvének kihirdetéséről. 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról.

24 Megyei törzs / VKK felépítése, működése
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR AZ OPERATÍV TÖRZS MŰKÖDTETÉSÉRE 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról. 2008. évi XXXIII. törvény az önkéntes tűzoltó egyesületekről 186/2007. (VII.18.) sz. Korm. rendelet váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről. 196/1996. (XII. 22.) sz. Korm. rendelet a mentésben való részvétel szabályairól. 60/1997. (IV. 18.) sz. Korm. rendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól.

25 Megyei törzs / VKK felépítése, működése
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR AZ OPERATÍV TÖRZS MŰKÖDTETÉSÉRE 13/1998. (III. 6.) BM rendelet a polgári védelmi felkészítés követelményeiről. 1 179/1999. (XII. 10.) sz. kormányrendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos évi LXXIV. törvény végrehajtásáról. 24/1997. (III. 26.) BM rendelet az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények köréről. 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a Belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről. 167/2010. (V. 11.) sz. Korm. rendelet az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről.

26 Megyei törzs / VKK felépítése, működése
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR AZ OPERATÍV TÖRZS MŰKÖDTETÉSÉRE 118/1996. (VII.24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról 256/2008. (X.21.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóság létesítéséről, működésének feltételeiről és feladatáról 1/2003 (I. 9.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól. 362/2009. (XI.30.) ÖM rendelet a tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről

27 Az Operatív Törzs alapvető feladata: - katasztrófák megelőzésére,
Megyei törzs / VKK felépítése, működése Az Operatív Törzs – mint az igazgatóság ideiglenes szervezeti egysége – működése esetén elláthatja a Megyei Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi munkaszervezete feladatait is. Az Operatív Törzs alapvető feladata: - katasztrófák megelőzésére, - katasztrófaveszély elhárítására, - következményeinek csökkentésére, illetve felszámolására hozandó Megyei Védelmi Bizottsági döntések előkészítése illetve végrehajtása. Az BM OKF Főigazgatója utasításainak és a Megyei Védelmi Bizottság Elnöke döntéseinek megfelelően a szakmai irányító és ellenőrző tevékenység végzése, valamint a helyreállításra irányuló döntés-előkészítő tevékenység koordinációja.

28 Megyei törzs / VKK felépítése, működése
AZ OPERATÍV TÖRZS FŐ FELADATAI: A felkészülés és a megelőzés időszakában: ügyeleti szolgálatot működtet közreműködik a Megyei Védelmi Bizottság vezetési rendszerének működtetésében működteti a TIK-t és a veszélyhelyzeti felderítő csoportot kidolgozza a szükséges okmányokat, terveket, munkaköri leírásokat kialakítja a működési helyét, tervezi a polgári védelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatásokat, kezdeményezi az igénybevétel elrendelését végzi a nemzetközi együttműködésből adódó feladatokat szakmailag irányítja a polgári védelmi szervezetek létrehozását és felkészítését az Operatív Törzs munkacsoportjai évente pontosítják feladataikat, rendszeresített adattáraikat

29 Megyei törzs / VKK felépítése, működése
A védekezés időszakában: folyamatosan gyűjti és értékeli a kialakult katasztrófaveszélyről az információkat, melyek alapján előzetes intézkedéseket dolgoz ki, és javaslatot tesz a Megyei Védelmi Bizottság elnökének a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseire, határozataira előkészíti a kimenekítés-befogadás szervezési feladatait, elrendelés esetén szakmailag ellenőrzi azok végrehajtását kidolgozza a katasztrófaveszély hatásainak csökkentésére, felszámolására irányuló lakosságvédelmi intézkedéseket, előkészíti kiadásra azokat, valamint a Megyei Védelmi Bizottság Elnökének jóváhagyása után eljuttatja azokat az érintettek részére minősített időszak bevezetése esetén javaslatokat tesz a lakosság és anyagi javak védelme érdekében végrehajtandó rendszabályok bevezetésére javaslatot tesz a lakosság riasztására, tájékoztatására

30 Megyei törzs / VKK felépítése, működése
javaslatot tesz a veszélyeztetettségnek megfelelően a lakosság kitelepítésére, kimenekítésére, az elzárkóztatásra, a kollektív védelem biztosítására, összehangolja az e területekhez kapcsolódó feladatokat előkészítteti a befogadásra alkalmas helyeket, javaslatot tesz az ellátás biztosítására, valamint a további helyi védekezési feladatok folytatására javaslatot tesz a közerők alkalmazására javaslatot tesz a területi polgári védelmi szervezetek alkalmazására közvetlen intézkedések és utasítások kiadásával irányítja a tűzoltóságok védekezési tevékenységét, illetve fogadja és irányítja a más megyéből érkező, megerősítési feladatot ellátó egységeket szervezi az együttműködést a helyi védelmi bizottságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a társadalmi és karitatív szervezetekkel szervezi az együttműködést a szomszédos országok illetékes polgári védelmi szerveivel, illetve más megyék katasztrófavédelmi igazgatóságaival

31 Megyei törzs / VKK felépítése, működése
A helyreállítás és a rehabilitáció időszakában: a Megyei Védelmi Bizottság Elnöke illetve az BM OKF Főigazgatója utasítására - csökkentett állománnyal - részt vesz a végrehajtandó feladatokban. részt vesz a kárfelmérésben, kárbecslésben nyilvántartja a keletkezett károkat együttműködik a helyreállításban érintett szervekkel, szervezetekkel megszervezi a mentesítés, fertőtlenítés feladatait közreműködik a beérkező segélyek elosztásában megszervezi kitelepített, kimenekített (ideiglenesen a lakóhely elhagyásra kötelezettek) eredeti lakóhelyére történő visszatérését

32 AZ OPERATÍV TÖRZS FELÉPÍTÉSE ÉS ÖSSZETÉTELE
Megyei törzs / VKK felépítése, működése AZ OPERATÍV TÖRZS FELÉPÍTÉSE ÉS ÖSSZETÉTELE Az Operatív Törzs vezetője: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, távollétében az igazgató-helyettes Az Operatív Törzs tagjai: a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság kijelölt állománya

33 Megyei törzs / VKK felépítése, működése
A Operatív Törzs kiegészülhet az alább felsorolt megyei hatáskörű szervek, szervezetek vezető beosztású szakembereivel, összekötőivel: Kormányhivatal, Megyei Önkormányzat, MRFK, NAV, Magyar Honvédség, Regionális Hadkiegészítő Parancsnokság, Országos Mentőszolgálat, Felső-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Felső-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, E-ON Zrt., TIGÁZ-DSO Kft., SZABOLCS VOLÁN Autóbusz Közlekedési ZRt., T-COM ZRt., MÁV ZRt., karitatív szervezetek képviselői A bekövetkezett veszély és katasztrófahelyzet jellegétől függően az Operatív Törzs szükség esetén, eseti felkérés alapján kiegészíthető más szakterületek szakértőivel, illetve szervezetek intézkedésre jogosult képviselőivel.

34 AZ OPERATÍV TÖRZS VEZETŐJÉNEK FELADATAI
Megyei törzs / VKK felépítése, működése AZ OPERATÍV TÖRZS VEZETŐJÉNEK FELADATAI tisztázza a rendelkezésre álló adatok alapján a kialakult helyzetet, melyről tájékoztatja az értesítés, berendelés és készenlétbe helyezés feladatainak végrehajtása után a törzs tagjait meghatározza a törzs munkacsoportjai részére a végrehajtandó feladatokat, a jelentések, tájékoztatások rendjét és idejét folyamatosan értékeli és elemzi a rendelkezésére álló információk alapján a kialakult helyzetet elkészíti a feladatok végrehajtásának időszámvetését jóváhagyja a végrehajtásra kialakított elgondolást

35 AZ OPERATÍV TÖRZS VEZETŐJÉNEK FELADATAI
Megyei törzs / VKK felépítése, működése AZ OPERATÍV TÖRZS VEZETŐJÉNEK FELADATAI javaslatot tesz a Megyei Védelmi Bizottság elnöke részére a lakosság és az anyagi javak védelmére, a mentés, mentesítés, kárfelszámolás végrehajtására, a katasztrófavédelemben résztvevő polgári védelmi erők alkalmazására, illetve a feladatkörébe tartozó egyéb feladatokról ellenőrzi a törzs munkacsoportjain keresztül a meghatározott feladatok végrehajtását a kialakult helyzetről és a megtett intézkedésekről jelentést tesz a BM OKF Főigazgatójának, illetve a Megyei Védelmi Bizottság elnökének

36 AZ OPERATÍV TÖRZS TAGJAINAK FELADATAI
Megyei törzs / VKK felépítése, működése AZ OPERATÍV TÖRZS TAGJAINAK FELADATAI saját szakterületüknek megfelelően az információk folyamatos gyűjtésével, elemzésével, számvetésekkel és adatszolgáltatással hozzájárulnak a törzs által kidolgozandó megalapozott javaslatok kidolgozásához elkészítik a helyzetre vonatkozó értékeléseket és javaslataikat irányítják és koordinálják a hatáskörükbe tartozó feladatok végrehajtását időrendi sorrendben dokumentálják a feladatok végrehajtását

37 Megyei törzs / VKK felépítése, működése
Az Operatív Törzs szervezi és koordinálja az együttműködést: a katasztrófavédelemben résztvevő erőkkel a közreműködőkkel a szomszédos megyék Operatív Törzseivel a nemzetközi együttműködés keretében Ukrajna és Románia határ menti megyéinek (Ungvár, Szatmárnémeti) katasztrófa-elhárításban résztvevő szerveivel, szervezeteivel.

38 OPERATÍV TÖRZS ÁLLANDÓ ÁLLOMÁNYA KOORDINÁCIÓS MUNKACSOPORT
Megyei törzs / VKK felépítése, működése OPERATÍV TÖRZS ÁLLANDÓ ÁLLOMÁNYA Az Operatív Törzset az igazgató, távollétében a helyettese vezeti. Az Operatív Törzs munkarendje órás váltásos. Az ügyeleti csoport állománya 2-2 fővel látja el a szolgálatot és kiegészül a Megyei Védelmi Bizottság ügyeletesével. A váltások időpontja naponta tól. 1. váltás 2. váltás Beosztás megnevezése KOORDINÁCIÓS MUNKACSOPORT Munkacsoport vezető Műveleti-koordinátor tiszt Értékelő-elemző tiszt Nyilvántartó, datfeldolgozó Ügyeleti szolgálat ügyeleti csoport (4 fővel+MVB ügyeletese)

39 MENTÉSSZERVEZÉSI MUNKACSOPORT
Megyei törzs / VKK felépítése, működése 1. váltás 2. váltás Beosztás megnevezése MENTÉSSZERVEZÉSI MUNKACSOPORT Munkacsoport vezető Mentést koordináló tiszt Kitelepítési koordinátor Ügykezelő KITELEPÍTÉSI-BEFOGADÁSI RÉSZLEG (ideiglenes szervezeti elem) NUKLEÁRIS ÉRTÉKELŐ RÉSZLEG HELYREÁLLÍTÁSI RÉSZLEG Az ideiglenes szervezeti elemek állományát a Törzs vezetője jelöli ki. A Nukleáris Értékelő Részleg kiegészül a BEIT rögzített külső szakértőkkel.

40 KRÍZISKEZELŐ, KOMMUNIKÁCIÓS ÉS INFORMATIKAI MUNKACSOPORT
Megyei törzs / VKK felépítése, működése 1. váltás 2. váltás Beosztás megnevezése KRÍZISKEZELŐ, KOMMUNIKÁCIÓS ÉS INFORMATIKAI MUNKACSOPORT Munkacsoport vezető Vezetésbiztosító előadó Nyilvántartó, informatikus Diszpécser szolgálat Gépjárművezetők (2 fő)

41 LOGISZTIKAI MUNKACSOPORT
Megyei törzs / VKK felépítése, működése 1. váltás 2. váltás Beosztás megnevezése LOGISZTIKAI MUNKACSOPORT Munkacsoport vezető Anyagi-technikai-pénzügyi csoportvezető Gépjárműszerelő Gépjárműszerelő, raktáros Gondnok, raktáros A munkacsoportok - a kialakult helyzettől függően - kiegészíthetők a feladattal nem érintett kirendeltségek állományával, illetve az együttműködő szervek által delegált összekötőkkel.

42 Megyei törzs / VKK felépítése, működése
Nincs egységes szabályozás a munkacsoportokra, megyénkét eltérő. Például: Mentési munkacsoport Nukleáris Értékelő Részleg Kitelepítési, befogadási részleg Helyreállítási részleg Tervezési munkacsoport Kommunikációs és informatikai munkacsoport Logisztikai munkacsoport Vezetésbiztosító, híradó és koordinációs munkacsoport Lakosságvédelmi munkacsoport Kitelepítési, befogadási részleg Helyreállítási részleg Kárfelszámolási munkacsoport Nukleáris Értékelő Részleg Logisztikai munkacsoport

43 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Nyíregyháza Kolozsvár Tiszabecs Záhony Ungvár SZLOVÁKIA (9% )"

Hasonló előadás


Google Hirdetések