Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyíregyháza Kolozsvá r Tiszabecs Záhony Ungvár SZLOVÁKIA (9% ) ROMÁNIA ( 61 %) MAGYARORSZÁG ( 8 %) UKRAJNA (22 %) Az árvízi helyzetre való felkészülés,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyíregyháza Kolozsvá r Tiszabecs Záhony Ungvár SZLOVÁKIA (9% ) ROMÁNIA ( 61 %) MAGYARORSZÁG ( 8 %) UKRAJNA (22 %) Az árvízi helyzetre való felkészülés,"— Előadás másolata:

1 Nyíregyháza Kolozsvá r Tiszabecs Záhony Ungvár SZLOVÁKIA (9% ) ROMÁNIA ( 61 %) MAGYARORSZÁG ( 8 %) UKRAJNA (22 %) Az árvízi helyzetre való felkészülés, a megyei törzs (VKK) felépítése, működése.

2 Árvízi helyzetre történő felkészülés: Jogszabályok, intézkedések: 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról. 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről 196/1996. (XII. 22.) sz. Korm. rendelet a mentésben való részvétel szabályairól.

3 Árvízi helyzetre történő felkészülés: 55/1997. (X. 21.) sz. BM rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szerveztek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól. 60/1997. (IV. 18.) sz. Korm. rendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól. 179/1999. (XII. 10.) sz. Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról. 13/1998. (III. 6.) BM rendelet a polgári védelmi felkészítés követelményeiről. 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról 4/2009. sz. OKF Főig. Intézkedés a hívatásos katasztrófavédelmi szervek árvíz- és belvíz-védekezési feladatainak végrehajtására (MKI Ig. int.)

4 Árvízi helyzetre történő felkészülés: A megye területének 38 %-a árvíz által veszélyeztetett, amelyen 139 településen mintegy 210 000 lakos él. A 139 településből kitelepül 69, helyben települ 70. SorolásTel. I. I.11 II. II.137 III.- IV.58 Nem sorolt Nem sorolt23 Összes Összes229 VESZÉLYEZTETETTSÉG FELMÉRÉSE Megye fő folyói: Tisza: 250,2 km Tisza: 250,2 km Túr: 29 km Túr: 29 km Szamos: 52 km Szamos: 52 km Kraszna: 46 km Kraszna: 46 km

5 Árvízi helyzetre történő felkészülés: VESZÉLYEZTETETTSÉG ALAPÚ TERVEZÉS Terv megnevezése Szintek Rendszeresség Pontosítás Milyen rendelet, intézkedé s írja elő? Felelős elkészíté- séért Jóváhagyja MKIMKI KIRIR HÖTHÖT Település Polg. szerv Sorolt Nem sorolt Veszély- Elhárítási (Katasztrófavédel -mi) Összesített Terv XXX "NY" Szükség szerint, de legalább félévente 20/1998. (IV. 10.) BM rendelet Aki a tervet használja A megyei tervet a BM OKF. FI. egyetértése után a Megyei Közgyűlés Elnöke. A kirendeltségek és irodák tervét az MKI. I. és a pv. kir. illetékességi területén működő helyi védelmi bizottságok elnökei egyetértése után a kir.- i központ helyi védelmi bizottság elnöke. Veszély- Elhárítási (Katasztrófavédel -mi) Alapterv X X"NY" Szükség szerint, de legalább félévente 20/1998. (IV. 10.) BM rendelet Település polgári védelmi parancsnok ság Település polgármestere és a polgári szerv vezetője Veszély- Elhárítási (Katasztrófavédel -mi) Részterv XX "NY" Szükség szerint, de legalább félévente 20/1998. (IV. 10.) BM rendelet Polgármes- ter Település polgármestere Kitelepítési- Elhelyezési (Befogadási) Terv XXX XX "NY" Szükség szerint, de legalább évente Polgármes- ter Polgári védelemért felelős vezető

6 Árvízi helyzetre történő felkészülés: VESZÉLYEZTETETTSÉG ALAPÚ TERVEZÉS Terv megnevezése Szintek Rendszeresség Pontosítás Milyen rendelet, intézked és írja elő? Felelős elkészíté -séért Jóváhagyja MKIMKI KIRIR HÖTHÖT Település Polg. szerv Sorolt Nem sorolt Megalakítási Terv a Pv. Szervezetek Részére XXX XXX"NY" Szükség szerint, de legalább évente 55/1997. BM rendelet Területi polgári védelmi szerv, PM, Polgári szerv vez. Kir. iroda vezető Polgári védelemért felelős vezető Mozgósítási Terv XXX XX "NY" Szükség szerint, de legalább negyedévent e 18/2011. sz. BM OKF Főig. Int. MKI. Kir. iroda vezető Polgári védelemért felelős vezető Összesített Készenlétbe Helyezési Terv X "T" Szükség szerint, de legalább évente 001/2001. BM OKF Int. "M" Főtiszt OKF FŐIG. Készenlétbe Helyezési Terv X "T" Szükség szerint, de legalább évente 001/2001. BM OKF Int. PK.MKI IG.

7 Árvízi helyzetre történő felkészülés: VESZÉLYEZTETETTSÉG ALAPJÁN SZERVEZETT ÉS FELKÉSZÍTETT POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK

8 Árvízi helyzetre történő felkészülés: -részt veszünk a vízügyi igazgatóság őszi védműbejárásán, szemléjén, kiértékelésén;

9 Árvízi helyzetre történő felkészülés: POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK ALKALMAZÁSÁNAK TERVEZÉSE

10 Árvízi helyzetre történő felkészülés: -részt veszünk az önkormányzatok belvízelvezető rendszereinek szemléjén;

11 Árvízi helyzetre történő felkészülés: -a települések vízkár-elhárítási terveinek ellenőrzése;

12 Árvízi helyzetre történő felkészülés: -ár- és belvízi védekezés feladatainak napirendre tűzése, előző évek védekezési tapasztalatainak feldolgozása (MVB, HVB, polgármesterek); -MVB Operatív Törzs és a HVB irányítószervi felkészítése, foglalkozások szervezése a teljes személyi állomány részére az együttműködő szervekkel, szervezetekkel; -az MVB Operatív Törzs működési helyének ellenőrzése;

13 Árvízi helyzetre történő felkészülés: -tervek (értesítési és készenlétbe helyezési, összesített veszély-elhárítási, kitelepítési-befogadási, PV szervezetek megalakítási stb.), adatbázisok pontosítása, naprakészen tartása; Fsz. Település megnevezés Lakónépesség Családok száma Kitelepülés esetei Útvonal Befogadási hely,befogadá si létszám Szállító eszköz igény K: Közúti V: Vasúti Megjegyzés Kisvárdai helyi védelmi bizottság körzete 1. Dombrád Lakónépesség : 4269 fő Családok száma : 1452 Felsőszabolcsi öblözet 2.70/I.b.14 Tisza bal parti töltésszakadásnál Komoró és Dombrád között Kisvárda-Ajak 22 km Ajak 4269 fő Közúti :Busz : 2800 fő Dombrád 2.70/I.b.15 Tisza bal parti töltésszakadásnál Dombrád és Tiszatelek között Pátroha- Nyírtass-Ajak 26 km Ajak 4269 fő Dombrád 2.7/ I.b.16 Tisza bal parti töltésszakadásnál Tiszatelek és Tiszabercel között Helyben 386 fő

14 Árvízi helyzetre történő felkészülés: -kapcsolatfelvétel a szomszédos országok területi katasztrófavédelmi (polgári védelmi) szerveivel; -a vízügyi előrejelzések gyűjtése, feldolgozása (jéghelyzetet, vízgyűjtő területén lévő hó, csapadék mennyiség stb);

15 Árvízi helyzetre történő felkészülés: -info-kommunikációs rendszerek működőképességének (Lotus Notes, KÜIR, Marathon-Terra, NEO-PVIR, katasztrófavédelmi webmail, Callisto, telefonközpont, faxok, EDR rendszer) ellenőrzése, biztosítása; -a megye tűzoltóságainak ár- és belvízvédekezésre történő felkészítése, valamint az alkalmazásra tervezett állomány és technikai eszközök pontosítása; -az ügyeleti szolgálatok felállításának, működők megerősítésének megtervezése; -a sajtókommunikációs terv - mely tartalmazza a lakossági tájékoztatás feladatait is - aktualizálása;

16 Árvízi helyzetre történő felkészülés: -a települések, továbbá polgári védelmi kirendeltségek-, irodák megerősítésének megtervezése; -a befogadásra kijelölt objektumok, tartalék befogadó helyek soron kívüli ellenőrzése;

17 Árvízi helyzetre történő felkészülés: -az önkormányzatokkal és egészségügyi hatóságokkal együttműködve az önerejükből kimenekülni, kitelepülni képtelen személyek nyilvántartásba vétele, szállításuk, elhelyezésük megtervezése; -kapcsolattartás a speciális mentési feladatokat ellátó szervezetekkel;

18 Árvízi helyzetre történő felkészülés: -fel kell mérni az elöntési öblözetekben található méregraktárak, műtrágya lerakatok, valamint gyógyszertárak (veszélyes anyagok) helyét és az ott tárolt anyagok mennyiségét

19 Árvízi helyzetre történő felkészülés: -a területi és települési polgári védelmi szervezetek képzése, felkészítése, gyakoroltatása;

20 Árvízi helyzetre történő felkészülés: -a védekezésben, illetve a segítségnyújtásban igénybe vehető erők, a területi és települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott állomány névjegyzékeinek és a kijelölt technikai eszközeinek, anyagainak pontosítása

21 Árvízi helyzetre történő felkészülés: -a szükség-elhelyezéshez, ellátáshoz igénybe vehető fektető anyagok és eszközök pontosítása, előkészítése, kiszállítás megtervezése; -a védekezés megkezdéséhez rendelkezésre álló anyagok, eszközök pontosítása, elosztása, kiszállításának megtervezése;

22 Árvízi helyzetre történő felkészülés: -a hivatásos katasztrófavédelmi és megerősítő erők (BIT) mindenoldalú biztosításának megszervezése; - Találkozási pontok - MH részére kijelölt logisztikai objektumok - Rendvédelmi szervek és a NAV bevethető erői (MH nélkül) + a megyei létszámigények pv. kirendeltségenként - Híradó és informatikai kapcsolat - Vezényelt erők logisztikai biztosításairól (elhelyezés, élelmezés, mosatás, stb.) -az alkalmazásra tervezett polgári védelmi szervezetek anyagi, technikai biztosításának, ellátásának megtervezése, megszervezése.

23 Megyei törzs / VKK felépítése, működése JOGSZABÁLYI HÁTTÉR AZ OPERATÍV TÖRZS MŰKÖDTETÉSÉRE 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya. 1989. évi 20. törvényerejű rendelet a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12.-én kötött Egyezmények I. és II. Jegyzőkönyvének kihirdetéséről. 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról.

24 Megyei törzs / VKK felépítése, működése JOGSZABÁLYI HÁTTÉR AZ OPERATÍV TÖRZS MŰKÖDTETÉSÉRE 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról. 2008. évi XXXIII. törvény az önkéntes tűzoltó egyesületekről 186/2007. (VII.18.) sz. Korm. rendelet váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről. 196/1996. (XII. 22.) sz. Korm. rendelet a mentésben való részvétel szabályairól. 60/1997. (IV. 18.) sz. Korm. rendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól.

25 Megyei törzs / VKK felépítése, működése JOGSZABÁLYI HÁTTÉR AZ OPERATÍV TÖRZS MŰKÖDTETÉSÉRE 13/1998. (III. 6.) BM rendelet a polgári védelmi felkészítés követelményeiről. 1 179/1999. (XII. 10.) sz. kormányrendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról. 24/1997. (III. 26.) BM rendelet az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények köréről. 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a Belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről. 167/2010. (V. 11.) sz. Korm. rendelet az országos nukleárisbaleset- elhárítási rendszerről.

26 Megyei törzs / VKK felépítése, működése JOGSZABÁLYI HÁTTÉR AZ OPERATÍV TÖRZS MŰKÖDTETÉSÉRE 118/1996. (VII.24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról 256/2008. (X.21.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóság létesítéséről, működésének feltételeiről és feladatáról 1/2003 (I. 9.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól. 362/2009. (XI.30.) ÖM rendelet a tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről

27 Megyei törzs / VKK felépítése, működése Az Operatív Törzs – mint az igazgatóság ideiglenes szervezeti egysége – működése esetén elláthatja a Megyei Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi munkaszervezete feladatait is. Az Operatív Törzs alapvető feladata: - katasztrófák megelőzésére, - katasztrófaveszély elhárítására, - következményeinek csökkentésére, illetve felszámolására hozandó Megyei Védelmi Bizottsági döntések előkészítése illetve végrehajtása. Az BM OKF Főigazgatója utasításainak és a Megyei Védelmi Bizottság Elnöke döntéseinek megfelelően a szakmai irányító és ellenőrző tevékenység végzése, valamint a helyreállításra irányuló döntés-előkészítő tevékenység koordinációja.

28 Megyei törzs / VKK felépítése, működése AZ OPERATÍV TÖRZS FŐ FELADATAI: A felkészülés és a megelőzés időszakában:  ügyeleti szolgálatot működtet  közreműködik a Megyei Védelmi Bizottság vezetési rendszerének működtetésében  működteti a TIK-t és a veszélyhelyzeti felderítő csoportot  kidolgozza a szükséges okmányokat, terveket, munkaköri leírásokat  kialakítja a működési helyét,  tervezi a polgári védelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatásokat, kezdeményezi az igénybevétel elrendelését  végzi a nemzetközi együttműködésből adódó feladatokat  szakmailag irányítja a polgári védelmi szervezetek létrehozását és felkészítését  az Operatív Törzs munkacsoportjai évente pontosítják feladataikat, rendszeresített adattáraikat

29 Megyei törzs / VKK felépítése, működése A védekezés időszakában:  folyamatosan gyűjti és értékeli a kialakult katasztrófaveszélyről az információkat, melyek alapján előzetes intézkedéseket dolgoz ki, és javaslatot tesz a Megyei Védelmi Bizottság elnökének a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseire, határozataira  előkészíti a kimenekítés-befogadás szervezési feladatait, elrendelés esetén szakmailag ellenőrzi azok végrehajtását  kidolgozza a katasztrófaveszély hatásainak csökkentésére, felszámolására irányuló lakosságvédelmi intézkedéseket, előkészíti kiadásra azokat, valamint a Megyei Védelmi Bizottság Elnökének jóváhagyása után eljuttatja azokat az érintettek részére  minősített időszak bevezetése esetén javaslatokat tesz a lakosság és anyagi javak védelme érdekében végrehajtandó rendszabályok bevezetésére  javaslatot tesz a lakosság riasztására, tájékoztatására

30 Megyei törzs / VKK felépítése, működése  javaslatot tesz a veszélyeztetettségnek megfelelően a lakosság kitelepítésére, kimenekítésére, az elzárkóztatásra, a kollektív védelem biztosítására, összehangolja az e területekhez kapcsolódó feladatokat  előkészítteti a befogadásra alkalmas helyeket, javaslatot tesz az ellátás biztosítására, valamint a további helyi védekezési feladatok folytatására  javaslatot tesz a közerők alkalmazására  javaslatot tesz a területi polgári védelmi szervezetek alkalmazására közvetlen intézkedések és utasítások kiadásával irányítja a tűzoltóságok védekezési tevékenységét, illetve fogadja és irányítja a más megyéből érkező, megerősítési feladatot ellátó egységeket  szervezi az együttműködést a helyi védelmi bizottságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a társadalmi és karitatív szervezetekkel  szervezi az együttműködést a szomszédos országok illetékes polgári védelmi szerveivel, illetve más megyék katasztrófavédelmi igazgatóságaival

31 Megyei törzs / VKK felépítése, működése A helyreállítás és a rehabilitáció időszakában: a Megyei Védelmi Bizottság Elnöke illetve az BM OKF Főigazgatója utasítására - csökkentett állománnyal - részt vesz a végrehajtandó feladatokban. részt vesz a kárfelmérésben, kárbecslésben nyilvántartja a keletkezett károkat együttműködik a helyreállításban érintett szervekkel, szervezetekkel megszervezi a mentesítés, fertőtlenítés feladatait közreműködik a beérkező segélyek elosztásában megszervezi kitelepített, kimenekített (ideiglenesen a lakóhely elhagyásra kötelezettek) eredeti lakóhelyére történő visszatérését

32 Megyei törzs / VKK felépítése, működése AZ OPERATÍV TÖRZS FELÉPÍTÉSE ÉS ÖSSZETÉTELE Az Operatív Törzs vezetője: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, távollétében az igazgató-helyettes Az Operatív Törzs tagjai: a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság kijelölt állománya

33 Megyei törzs / VKK felépítése, működése A Operatív Törzs kiegészülhet az alább felsorolt megyei hatáskörű szervek, szervezetek vezető beosztású szakembereivel, összekötőivel: Kormányhivatal, Megyei Önkormányzat, MRFK, NAV, Magyar Honvédség, Regionális Hadkiegészítő Parancsnokság, Országos Mentőszolgálat, Felső-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Felső-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, E-ON Zrt., TIGÁZ-DSO Kft., SZABOLCS VOLÁN Autóbusz Közlekedési ZRt., T-COM ZRt., MÁV ZRt., karitatív szervezetek képviselői A bekövetkezett veszély és katasztrófahelyzet jellegétől függően az Operatív Törzs szükség esetén, eseti felkérés alapján kiegészíthető más szakterületek szakértőivel, illetve szervezetek intézkedésre jogosult képviselőivel.

34 Megyei törzs / VKK felépítése, működése AZ OPERATÍV TÖRZS VEZETŐJÉNEK FELADATAI  tisztázza a rendelkezésre álló adatok alapján a kialakult helyzetet, melyről  tájékoztatja az értesítés, berendelés és készenlétbe helyezés feladatainak végrehajtása után a törzs tagjait  meghatározza a törzs munkacsoportjai részére a végrehajtandó feladatokat, a jelentések, tájékoztatások rendjét és idejét  folyamatosan értékeli és elemzi a rendelkezésére álló információk alapján a kialakult helyzetet  elkészíti a feladatok végrehajtásának időszámvetését  jóváhagyja a végrehajtásra kialakított elgondolást

35 Megyei törzs / VKK felépítése, működése AZ OPERATÍV TÖRZS VEZETŐJÉNEK FELADATAI  javaslatot tesz a Megyei Védelmi Bizottság elnöke részére a lakosság és az anyagi javak védelmére, a mentés, mentesítés, kárfelszámolás végrehajtására, a katasztrófavédelemben résztvevő polgári védelmi erők alkalmazására, illetve a feladatkörébe tartozó egyéb feladatokról  ellenőrzi a törzs munkacsoportjain keresztül a meghatározott feladatok végrehajtását  a kialakult helyzetről és a megtett intézkedésekről jelentést tesz a BM OKF Főigazgatójának, illetve a Megyei Védelmi Bizottság elnökének

36 Megyei törzs / VKK felépítése, működése AZ OPERATÍV TÖRZS TAGJAINAK FELADATAI  saját szakterületüknek megfelelően az információk folyamatos gyűjtésével, elemzésével, számvetésekkel és adatszolgáltatással hozzájárulnak a törzs által kidolgozandó megalapozott javaslatok kidolgozásához  elkészítik a helyzetre vonatkozó értékeléseket és javaslataikat  irányítják és koordinálják a hatáskörükbe tartozó feladatok végrehajtását  időrendi sorrendben dokumentálják a feladatok végrehajtását

37 Megyei törzs / VKK felépítése, működése Az Operatív Törzs szervezi és koordinálja az együttműködést:  a katasztrófavédelemben résztvevő erőkkel  a közreműködőkkel  a szomszédos megyék Operatív Törzseivel  a nemzetközi együttműködés keretében Ukrajna és Románia határ menti megyéinek (Ungvár, Szatmárnémeti) katasztrófa-elhárításban résztvevő szerveivel, szervezeteivel.

38 Megyei törzs / VKK felépítése, működése OPERATÍV TÖRZS ÁLLANDÓ ÁLLOMÁNYA Az Operatív Törzset az igazgató, távollétében a helyettese vezeti. Az Operatív Törzs munkarendje 24-24 órás váltásos. Az ügyeleti csoport állománya 2-2 fővel látja el a szolgálatot és kiegészül a Megyei Védelmi Bizottság ügyeletesével. A váltások időpontja naponta 07.00.-tól. 1. váltás2. váltás Beosztás megnevezéseKOORDINÁCIÓS MUNKACSOPORT Munkacsoport vezető Műveleti-koordinátor tiszt Értékelő-elemző tiszt Nyilvántartó, datfeldolgozó Ügyeleti szolgálatügyeleti csoport (4 fővel+MVB ügyeletese)

39 Megyei törzs / VKK felépítése, működése 1. váltás2. váltás Beosztás megnevezéseMENTÉSSZERVEZÉSI MUNKACSOPORT Munkacsoport vezető Mentést koordináló tiszt Kitelepítési koordinátor Ügykezelő KITELEPÍTÉSI-BEFOGADÁSI RÉSZLEG (ideiglenes szervezeti elem) NUKLEÁRIS ÉRTÉKELŐ RÉSZLEG (ideiglenes szervezeti elem) HELYREÁLLÍTÁSI RÉSZLEG (ideiglenes szervezeti elem) Az ideiglenes szervezeti elemek állományát a Törzs vezetője jelöli ki. A Nukleáris Értékelő Részleg kiegészül a BEIT rögzített külső szakértőkkel.

40 Megyei törzs / VKK felépítése, működése 1. váltás2. váltás Beosztás megnevezése KRÍZISKEZELŐ, KOMMUNIKÁCIÓS ÉS INFORMATIKAI MUNKACSOPORT Munkacsoport vezető Vezetésbiztosító előadó Nyilvántartó, informatikus Diszpécser szolgálatGépjárművezetők (2 fő)

41 Megyei törzs / VKK felépítése, működése 1. váltás2. váltás Beosztás megnevezéseLOGISZTIKAI MUNKACSOPORT Munkacsoport vezető Anyagi-technikai-pénzügyi csoportvezető Gépjárműszerelő Gépjárműszerelő, raktáros Gondnok, raktáros A munkacsoportok - a kialakult helyzettől függően - kiegészíthetők a feladattal nem érintett kirendeltségek állományával, illetve az együttműködő szervek által delegált összekötőkkel.

42 Megyei törzs / VKK felépítése, működése Nincs egységes szabályozás a munkacsoportokra, megyénkét eltérő. Például:  Mentési munkacsoport  Nukleáris Értékelő Részleg  Kitelepítési, befogadási részleg  Helyreállítási részleg  Tervezési munkacsoport  Kommunikációs és informatikai munkacsoport  Logisztikai munkacsoport  Vezetésbiztosító, híradó és koordinációs munkacsoport  Lakosságvédelmi munkacsoport  Kitelepítési, befogadási részleg  Helyreállítási részleg  Kárfelszámolási munkacsoport  Nukleáris Értékelő Részleg  Logisztikai munkacsoport

43


Letölteni ppt "Nyíregyháza Kolozsvá r Tiszabecs Záhony Ungvár SZLOVÁKIA (9% ) ROMÁNIA ( 61 %) MAGYARORSZÁG ( 8 %) UKRAJNA (22 %) Az árvízi helyzetre való felkészülés,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések