Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Programozás Operátorok C# -ban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Programozás Operátorok C# -ban."— Előadás másolata:

1 Programozás Operátorok C# -ban

2 Primary kategória () zárójel. Például: (a + b) * c
. mező hozzáférés. Például: Console.WriteLn () függvény hívás. Például: a.ToString(); [] tömb indexelés. Például: a[3] post++ utólagos inkrementálás. Változó értékét növeli, majd az új érték kerül felhasználásra. Például: a++ post-- utólagos dekrementálás. Változó értékét csökkenti, majd az új érték kerül felhasználásra. Például: a new – új példány létrehozása egy típusból. Például: Object o = new Object(); typeof típus meghatározó operátor. Például: Type p = typeof(int); Console.WriteLn(p.Name); sizeof méret meghatározó operátor. Például: int i = sizeof(double);

3 Unary kategória + - pozitív. Például: int b = +a;
- - negatív. Például: int b = -a; ! – logikai tagadás. Az adott logikai érték ellenkezőjére váltás. Például: bool b = !checkBox1.Checked; ~ - bináris tagadás. Az adott érték minden bitje az ellenkezőjére vált. Például: uint a = 1; int b = ~a; pre ++ - elsődleges inkrementálás. Változó értéke felhasználásra kerül, majd növeli értékét. Például int b = ++a; pre – - elsődleges dekrementálás. Változó értéke felhasználásra kerül, majd csökkenti értékét. Például int b = --a; () – típus rádefiniálás. Például: long a; int b = (int)a;

4 Multiplicative kategória
* - szorzás. Például: a * b / - osztás. Például a / b % - maradék osztás. Két szám osztása egymással és a maradék visszaadása egész számként. Például: a % b

5 Additive kategória + - összeadás. Például a + b
- - kivonás. Például a - b

6 Shift kategória << bitenkénti balra léptetés. Az adott szám bitjei a megadott számszor lépnek balra. A túlcsorduló bitek elvesznek, míg az újonnan belépő bitek nullák lesznek. Példa: a << 2 >> bitenkénti jobbra léptetés. Az adott szám bitjei a megadott számszor lépnek balra. A túlcsorduló bitek elvesznek, míg az újonnan belépő bitek nullák lesznek. Példa: a >> 2

7 Relational kategória < - kisebb. Például: a < b
> - nagyobb. Például: a > b <= - kisebb vagy egyenlő. Például: a <= b >= - nagyobb vagy egyenlő. Például: a >= b is – típus ellenőrzés. Például: int b; if (b is int) {…} as – típus rádefiniálás. Például: Object o = textBox4; (o as TextBox).Text = …

8 Equality kategória == - egyenlőség vizsgálata. Például: if (a == b) {…} != - egyenlőtlenség vizsgálata. Például: if (a != b) {…}

9 Bitoperátorok & - logikai és. Bitenkénti és művelet elvégzése. Például: a & b ^ - logikai vagy tagadása. Bitenkénti vagy művelet elvégzése tagadással. Például: a ^ b | - logikai vagy. Bitenkénti vagy művelet elvégzése. Például: a | b

10 Logikai operátorok && - és feltétel. Logikai és művelet. Például: if (checkBox1.Checked && checkBox2.Checked) {…} || - vagy feltétel. Logikai vagy művelet. Például: if (checkBox1.Checked || checkBox2.Checked) {…} ?: - feltételes választás. A megadott feltételtől függően adja vissza az első, illetve második értéket. Például: int a = 5, b = 10, c = checkBox1.Checked ? a : b;

11 Egyéb operátorok = - értékadás. Például: a = b
*= - szorzó értékadás. Például: a *= 5; egyenértékű az a = a * 5;-el. /= - osztó értékadás. Például: a /= 2; %= - maradék osztó értékadás. Például: a %= 3; += - összeadó értékadás. Például: a += 3; -= - kivonó értékadás. Például: a -= 3; <<= - bitenkénti balra léptető értékadás. Például: a <<= 3; >>= - bitenkénti jobbra léptető értékadás. Például: a >>= 3; &= bitenkénti és műveletet végző értékadás. Például: a &= 3; ^= bitenkénti vagy tagadása műveletet végző értékadás. Például: a ^= 3; |= bitenkénti vagy műveletet végző értékadás. Például: a |= 3;

12 Operátorok Összefoglaló táblázata Precedencia Sorrendben


Letölteni ppt "Programozás Operátorok C# -ban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések