Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

P ROGRAMOZÁS C# - BAN Ciklusok. I NKREMENTÁLÁS, DEKREMENTÁLÁS Amennyiben egy változó értékét 1 –el szeretnénk növelni vagy csökkenteni akkor használjuk.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "P ROGRAMOZÁS C# - BAN Ciklusok. I NKREMENTÁLÁS, DEKREMENTÁLÁS Amennyiben egy változó értékét 1 –el szeretnénk növelni vagy csökkenteni akkor használjuk."— Előadás másolata:

1 P ROGRAMOZÁS C# - BAN Ciklusok

2 I NKREMENTÁLÁS, DEKREMENTÁLÁS Amennyiben egy változó értékét 1 –el szeretnénk növelni vagy csökkenteni akkor használjuk ezen egyoperandusú operátorokat x++  x= x +1 x--  x= x -1 Ezen műveleteknek két fajtája is létezik: Előzetes: ++x  azt jelenti, hogy növeli 1-el a változó értékét először, majd a kifejezés többi részét is végrehajtja. Pl. ha x= 100 és y = ++x; akkor x=y=101 Utólagos: Először végrehajtja a kifejezés kiértékelését és csak utána növeli a változó értékét Pl. ha x = 100 és y = x++; akkor x = 101, de y=100!

3 Példa int i = 0; while (i <= 100) { Console.WriteLine("Nem leszek rossz....!!!"); i++; }

4 C IKLUS (I TERÁCIÓ ) Az utasítások szekvenciális (egymás utáni) végrehajtása az elágazás segítségével már vezérelhető volt 2 vagy több irányba. A ciklusok segítségével utasításokat, utasítás blokkokat ismételhetünk Az ismétlés történhet feltételtől függően vagy előre megadott számszor

5 P ÉLDÁK Elszámolunk százig egyesével Számolunk egyesével addig amíg el nem érjük a százat Kiírjuk százszor a nevünket 40 darab számot kérünk be Addig kérünk be számokat, amíg el nem érünk 40 ig

6 A C# CIKLUSAI While – előltesztelő ciklus Do - While – Hátultesztelő ciklus For – Előírt lépésszámú ciklus Foreach – Tömbbejáró ciklus

7 W HILE – ELŐLTESZTELŐ CIKLUS A while ciklussal egy utasításblokkot mindaddig ismételhetünk, míg egy megadott feltétel igaz while (feltétel) { utasítás(ok) } Ciklusmag Ciklusfeltétel

8 W HILE – ELŐLTESZTELŐ CIKLUS A while után zárójelekben megadott feltétel teljesülése esetén ismétli az utasításokat A ciklus először kiértékeli a feltételt és csak igaz esetben ismétel, azaz ha a feltétel kezdetben hamis, akkor a ciklusmag nem fut le egyszer sem A ciklusmagban törekedni kell arra, hogy a feltétel megszámlálható lépés után hamissá váljon, különben végtelen ciklust kapunk.

9 W HILE – ELŐLTESZTELŐ CIKLUS Feltétel Utasítás(ok) Hamis Igaz

10 W HILE – ELŐLTESZTELŐ CIKLUS Az i változót gyakran nevezzük ciklusváltozónak A ciklusváltozót a cikluson belül felhasználhatjuk Látható, hogy a cikluson belüli növelő utasítással biztosítjuk, hogy az i változó értéke véges lépésben nagyobb lesz 10 –nél, azaz a feltétel hamissá válik, így a ciklus nem végtelen! int i = 0; while (i<=10) { Console.WriteLine(i); i++; }

11 K IUGRÁS CIKLUSBÓL Ha ki szeretnénk ugrani a while ciklusból, használjuk a break parancsot, amely egyből átadja a vezérlést a while utáni első utasításnak. A continue paranccsal továbbugorhatunk a while feltételhez, átugorva ezzel a ciklusmag többi parancsát

12 P ÉLDA string jelszo = ""; while (jelszo != "vége") { Console.WriteLine("Kérem a kilépési jelszót: "); jelszo = Console.ReadLine(); } Console.WriteLine("Rendben!");

13 P ÉLDA while (true) { Console.WriteLine("Ez egy végtelen ciklus"); } int i = 1; while (i<=10) { Console.WriteLine("Ez is egy végtelen ciklus"); }

14 P ÉLDA int i = 1; int szam=1; while (i<=10) { if (szam % 3==0) { Console.WriteLine(szam); i++; } szam++; } A fenti forráskód kiíratja az első 10 db 3-al osztható számot!

15 P ÉLDA Látható, hogy a feltétel szerint ez egy végtelen ciklus Viszont ha a c értéke nagyobb lesz 10 nél a break parancs miatt kiugrik a ciklus utáni utasításra a vezérlés int c = 0; while (true) { c++; Console.WriteLine(c); if (c < 10) { continue; } else { break; }

16 D O – H ÁTULTESZTELŐ CIKLUS A while utasítás feltétele az első ellenőrzéskor ha hamis, a ciklusmag egyszer sem fut le Amennyiben szükséges hogy a ciklus utasításai legalább egyszer lefussanak, úgy a Do - While parancsot, azaz hátultesztelő ciklust használunk. A Do utáni utasítások végrehajtódnak, majd a while utáni feltétel igaz esetén ismétlésre kerül a ciklusmag, hamis feltétel esetén a ciklus után folytatjuk az utasításokat

17 D O – H ÁTULTESZTELŐ CIKLUS do { utasítás(ok) } while (feltétel); Feltétel Utasítás(ok) Hamis Igaz

18 D O – H ÁTULTESZTELŐ CIKLUS A while után zárójelekben megadott feltétel teljesülése esetén ismétli az utasításokat, ugyanúgy, mint az előltesztelő ciklusnál, csak itt már a ciklusmag biztos, hogy lefut egyszer. A ciklusmagban törekedni kell arra, hogy a feltétel véges lépés után hamissá váljon, különben végtelen ciklust kapunk. A break és a continue parancsok ennél a ciklusnál is használhatóak Az eddigi példáink nagy része átírható hátultesztelő ciklusosra.

19 P ÉLDA A ciklus addig kéri be a számokat, amíg egyjegyűt nem adunk meg neki! Figyeljük meg a feltételt! int szam; do { Console.WriteLine("Kérek egy egyjegyű számot"); szam = Int32.Parse(Console.ReadLine()); } while (szam > 9 || szam <-9);

20 P ÉLDA string nev; do { Console.WriteLine("Hogy hívnak: "); nev = Console.ReadLine(); } while (nev != "Gabi"); Látható, hogy a nev változónak nem kell kezdőértéket adni. Első lépésben biztos hogy bekér egy nevet és utána vizsgálja meg a feltételt! Addig ismétli a név bekérését, amíg az adott nevet nem adjuk meg neki!

21 F OR – N ÖVEKMÉNYES CIKLUS A fenti programrészlet működése: 1. A számláló értékét 1 – re állítjuk 2. Ellenőrizzük, hogy a számláló (i) értéke kisebb - e, mint 10. Ha ez hamis, akkor véget ér a ciklus. 3. Igaz esetén elvégezzük az utasításokat 4. Inkrementáljuk az i értékét (i++) 5. Visszaugrunk a 2-es lépésre int i = 1; while (i < 10) { utasítás(ok) i++; }

22 F OR – N ÖVEKMÉNYES CIKLUS Látható, hogy a cél bizonyos utasítások előre megadott lépésszámban való ismétlése Ezt egyszerűbb formában a For ciklussal végezhetjük el: Beállítás (inicializálás): Beállítjuk az úgynevezett ciklusváltozó kezdőértékét Feltétel: A program kiértékeli a feltételt, ha ez igaz következhet az utasítások végrehajtása Növelés: Az utasítások végrehajtása után következik a ciklusváltozó növelése. Itt valójában nemcsak növelés lehetséges, hanem bármilyen C# utasítás állhat. for (beállítás; feltétel; növelés) { utasítás(ok) }

23 F OR - W HILE Az ábrán látható, hogy a For ciklus minden része megfeleltethető a While ciklus részeinek int i = 0; while (i < 10) { utasítás(ok) i++; } for (int i=0; i<10; i++) { utasítás(ok) }

24 F OR CIKLUS Első lépésben a ciklusváltozónak beállítjuk a kezdőrtékét, majd addig ismétli a ciklusmagot amíg a befejező feltétel igaz. Ha ez hamissá válik, akkor a ciklus utáni utasítással folytatja a programunk vezérlését. A harmadik paraméter gondoskodik arról, hogy a ciklusváltozó értéke úgy változzon, hogy a megállító feltétel véges lépésben hamis legyen, azaz ne kapjunk végtelen ciklust. A break és a continue parancsok ennél a ciklusnál is használhatóak

25 F OR CIKLUS A ciklusmagban a ciklusváltozó felhasználható, de meg nem változtatható A for ciklus segítségével egy előre megadott számszor ismételtethetjük utasításainkat A for ciklus három paraméterét ; -vel választjuk el egymástól, bármelyik paraméter elhagyható, de a ; jelet ki kell tenni, hogy a fordító is tudja hányadik paramétert kapja meg.

26 P ÉLDA for (int i=0; i<10; i++) { Console.WriteLine("Ismétlés a tudás anyja!"); } int i = 0; while (i < 10) { Console.WriteLine("Ismétlés a tudás anyja!"); i++; }

27 P ÉLDA A fenti kód 5 lottószámot válasz véletlenszerűen. int szam; Random rnd = new Random(); for (int i=1; i<=5; i++) { szam = rnd.Next(90); Console.WriteLine("{0}. -ik szám: {1}", i, szam); }

28 F ELADATOK I. Írjuk ki 100 - szor a nevünket a képernyőre sorszámmal együtt. Valósítsuk meg while és for ciklussal is a feladatot. Írjuk ki a következő számtani sorozatok első 10 elemét: 1,2,3… 2,4,6… 5,12,19… 197, 190, 183… Kérjünk be egy 3 jegyű számot és állapítsuk meg, hogy osztható e 7-el. Addig ismételjük a bekérést, amíg nem 3 jegyű a megadott szám!

29 F ELADATOK II. Írassuk ki az egyjegyű számokat, melléjük a szám kétszeresét és a szám négyzetét is! Kérjünk be egy számot és egy másikat úgy, hogy nagyobb legyen az elsőnél. Számoljunk visszafelé a nagyobbik számtól a kisebbik felé. (A feladat kiegészíthető azzal, hogy bekérjük a lépésközt is, ami kisebb kell legyen a két szám különbségénél.) Írassuk ki, az első 20 darab 3-al osztható szám felét ! Olvassunk be egy életkort 0-99 között. Addig ismételjük amíg nem lesz jó a bevitel! Adjuk meg hogy melyik korosztályba esik az illető! (0-6: gyerek, 7-18: iskolás, 19-65: dolgozó, 65- nyugdíjas)

30 F ELADATOK III Kérjünk be egy max 3 jegyű egész számot, adjuk össze a számokat megadott számig! (1+2+3….+n) Kérjünk be egy max 2 jegyű n számot: Írjuk ki n-ig a páros számokat Adjuk össze n-ig az 5-el osztható számokat Számoljuk meg, hány szám osztható n-ig 11-el Írjuk ki azon számokat n-ig amelyek 7-el osztva 3-at adnak maradékul Írassunk ki 100 darab háromjegyű véletlen egész számot úgy, hogy a párosak pirossal, a páratlanok kék színnel legyenek.

31 F ELADATOK IV Rajzoljunk a képernyőre egy 30 * 5 csillagból álló téglalapot. Kérjünk be egy kétjegyű számot (a) és egy egyjegyű számot (b). Írjunk ki ‘a’ darab véletlen számot 400 és 900 között, a b-vel osztható számokat emeljük ki piros színnel. Keretezzük be a képernyőt * karakterrel. Osszuk fel négy egyenlő részre a képernyőt * karakterekkel.


Letölteni ppt "P ROGRAMOZÁS C# - BAN Ciklusok. I NKREMENTÁLÁS, DEKREMENTÁLÁS Amennyiben egy változó értékét 1 –el szeretnénk növelni vagy csökkenteni akkor használjuk."

Hasonló előadás


Google Hirdetések