Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan induljunk el, alapkoncepciók PowerShell vs. VBScript Mit és hogyan lehet csinálni PowerShellben (Demo) Összegzés: mi is a PowerShell Programozási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan induljunk el, alapkoncepciók PowerShell vs. VBScript Mit és hogyan lehet csinálni PowerShellben (Demo) Összegzés: mi is a PowerShell Programozási."— Előadás másolata:

1

2

3 Hogyan induljunk el, alapkoncepciók PowerShell vs. VBScript Mit és hogyan lehet csinálni PowerShellben (Demo) Összegzés: mi is a PowerShell Programozási stílus

4 Windows Server 2008-ban benne van, de nincs bekapcsolva 3 cmdlet: Get-CommandGet-HelpGet-MemberCollectionCsőkezelésForeach-ObjectWhere-ObjectSort-Object

5 Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002 strComputer = "." Set objReg=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & _ strComputer & "\root\default:StdRegProv") strKeyPath = "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts" objReg.EnumValues HKEY_LOCAL_MACHINE, strKeyPath, arrEntryNames For Each entry in arrEntryNames iTotalFonts = iTotalFonts + 1 If InStr(1, LCase(entry), "truetype") Then iTTFonts = iTTFonts + 1 Wscript.Echo entry End If Next Wscript.Echo "TrueType: " & iTTFonts Wscript.Echo "Total: " & iTotalFonts VBScript

6 $total = 0 $a = get-item "hklm:\\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts" $f = $a.GetValueNames() foreach ($i in $f) { if ($i.contains("TrueType")) { $total++ $i } " "TrueType: $total” "Total: $($f.length)” PowerShell

7 { Kedvcsináló pár szkript }

8 Set-Location C:\fájlok Get-ChildItem | Where-Object {-not $_.PSIsContainer} | ForEach-Object { $d = (Get-Acl $_).Owner.Split("\")[1] if(-not (Test-Path ((get-location).path + '\' + $d))) { new-item -path (get-location).path -name $d ` -type directory | Out-Null } Move-Item -path $_.pspath ` -destination ((get-location).path + '\' + $d +'\') }

9 function Get-GroupMembers([string] $group) { $adstr = ([ADSI] "LDAP://$group").member foreach($memberstr in $adstr) { $admember = [ADSI] "LDAP://$memberstr" $objclass = $admember.ObjectClass if($objclass.Contains("group")) { Get-GroupMembers($memberstr) }else{$admember}}}

10 Megszokást igényel function get-propertyvalue($object) { $result = @{} $result = @{} $proplist = $object | Get-Member -MemberType property, scriptproperty $proplist = $object | Get-Member -MemberType property, scriptproperty foreach ($element in $proplist) foreach ($element in $proplist) { if ($propvalue = $object.($element.Name)) if ($propvalue = $object.($element.Name)) { $result.($element.Name) = $propvalue $result.($element.Name) = $propvalue } } $result $result} function get-propertyvalue($object) { $result = @{} $result = @{} $object | Get-Member -MemberType property, scriptproperty | $object | Get-Member -MemberType property, scriptproperty | Where-Object { $object.($_.Name) } | Where-Object { $object.($_.Name) } | ForEach-Object { $result.($_.Name) = $object.($_.Name) } ForEach-Object { $result.($_.Name) = $object.($_.Name) } $result $result}

11 Hagyományos, „DOS” parancsok legtöbbje is használható Legfontosabb cmdlet-ek (kommandlet) get-commandget-member PS meghajtók: fájlrendszer, registry, certificate, függvények, változók, alias… Dir = get-childitem Grafikus help PowerGUI (http://www.powergui.org) http://www.powergui.org

12 Új rendszeradminisztrációs motor a Windows és a szervertermékek adminisztrálásához Parancssori környezet, új nyelvvel Szerver-funkcionalitás Múlt Szerver-funkcionalitás Jelen, jövő Adminisztrációs felület, MMC COM felület Szkript.NET Framework Szkript PowerShell Admin UI

13


Letölteni ppt "Hogyan induljunk el, alapkoncepciók PowerShell vs. VBScript Mit és hogyan lehet csinálni PowerShellben (Demo) Összegzés: mi is a PowerShell Programozási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések