Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A programról TABBY in Internet: Threat Assessment of Bullying Behavior in Internet Tárgya: Az iskolai online bántalmazás felmérése és komplex kezelése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A programról TABBY in Internet: Threat Assessment of Bullying Behavior in Internet Tárgya: Az iskolai online bántalmazás felmérése és komplex kezelése."— Előadás másolata:

1 Közép- és Dél-Európa első online bántalmazást kezelő programja Magyarországon: TABBY in Internet

2 A programról TABBY in Internet: Threat Assessment of Bullying Behavior in Internet Tárgya: Az iskolai online bántalmazás felmérése és komplex kezelése 5 ország (Olaszo., Görögo., Ciprus, Bulgária és Magyarország – ESZTER Alapítvány) Daphne: JLS/ /DAP/AG Időtartam: Akciókutatás, Pilot kutatás

3 Pedagó-gusok és diák-mentorokiskolai tevékeny-sége
ISKOLÁK (pedagógusok, informatikatanárok, könyvtárosok, programfelelősök) Az online bántalmazás közvetlen negatív hatással van az iskolaközösségre Az online bántalmazás és az iskolai bántalmazás szorosan összefügg (folytatólagos vagy revans-szerű) Az Olweus program megmutatta, hogy a pedagógusok és a diákok együtt sokkal hatékonyabban képesek megelőzni és kezelni az incidenseket DIÁKOK (10-15 évesek) A legtöbb diák általában nem beszél az online traumáról Ha el is mondják negatív tapasztalataikat, leginkább kortársainak és barátaiknak A gyerekek nem elég felkészültek (hogyan reagáljanak és hogyan szálljanak ki a sérelmes helyzetekből) Online ön- kitöltős kérdőív: a gyerekek online kockáza- tának felméré- se Diákmentor- tréning: Felkészíteni, mit tehetnek a bántalmazás ellen Hogyan segít- hetnek mások- nak a bántal- mazási helyze- Tekben -Kihez fordulhat- nak Pedagó-gus-tréning; Monito-ring Pedagó-gusok és diák-mentorokiskolai tevékeny-sége

4 Alapadatok Alapminta (első lekérdezés) Panelminta (mindkét lekérdezés)
Kísérleti csoport: 395 fő (2/3) Kontrollcsoport: 199 fő (1/3) Összesen 600 fő Kísérleti csoport: 158 fő (4/5) Kontrollcsoport: 32 fő (1/4) Összesen 190 fő Budapest – vidék Az alapminta mintegy 600 főt számlált. A kérdőívet pontosan 602 gyerek töltötte ki, ebből 2/3 a kísérleti csoportba, 1/3 pedig a kontrolcsoportra tartozott. középiskola – általános iskola

5 Online és iskolai bántalmazás: színtér- és szerep-összefonódások

6 Az online és az offline bántalmazás összefonódása
A minta több mint fele (59%) elszenved valamiféle enyhe online bántalmazást ebből mintegy 5% hetente Akit szokás szerint (legalább hetente egyszer) zaklatnak az iskolában, az sokkal nagyobb valószínűséggel szenved el online bántalmazást is, mint akit nem zaklatnak.

7 Az online és az offline elkövetési színterek összefonódása
Az iskolai agresszorok rendszerint online módokon is zaklatják társaikat: a notórius elkövetők felülreprezentáltak A hetente iskolában zaklatóknál jóval nagyobb az esélye annak, hogy a neten is bántalmazóként lépnek fel.

8 Az áldozati és elkövetői szerepek összefonódása
Az áldozati és elkövetői szerepek „átjárhatók”: az iskolai bántalmazókból lehetséges, hogy online sértettek lesznek – és fordítva. (Patchin & Hinduja, 2006, 2009; Menesini & Nocentini, 2009)

9 A program hatékonyságának tesztelése
A legtöbben mindkét lekérdezéskor a közepes kockázati csoportba estek Pozitív eredmény: a magas kockázati csoportok csökkentek, míg az alacsonyak felduzzadtak A kísérleti csoportban nagyobb arányú fejlődés volt tapasztalható Legmagasabb kockázat Legalacsonyabb

10 Milyen faktorok határozzák meg az áldozattá/elkövetővé válást?
Alapminta: az első lekérdezésben résztvevő diákok (600 fő) Kísérleti és kontrollcsoport Inger nélkül (nem vizsgáltuk a tréning, valamint a kortárs iskolai programok hatását) További elemzésünk célja az volt, hogy azonosítsuk az elkövetővé, ill. az áldozattá válásban szerepet játszó különböző, együttálló faktorokat, háttér-tényezőket, valamint hogy vizsgáljuk a Tabby program hatékonyságát. Ebben a részben az első adatfelvételben (2012 tavaszán) részt vett mintegy 600 gyermek jellemzőit vizsgáljuk. Ebbe bele foglaltatik a későbbi kísérleti és kontrollcsoport is, itt még inger nélkül, azaz a csoport homogénnek tekinthető. A CYBERBULLYING ÁLDOZATAI Először egyszerű korrelációkkal, majd faktorelemzéssel vizsgáltam, hogy az öt lehetséges változó mennyire jár együtt, mennyiben részei ugyanannak a jelenségnek. A korreláció-elemzés eredménye szerint mindegyik tökéletesen korrelál páronként mindegyikkel (sig.: 0,000), éppen ezért nem lehetett látens struktúrát felfedezni a változó szettben (egy komponenshez tartozik az összes változó). (Ez azt jelenti, hogy nincs mögöttes struktúra, a változók együtt mozognak, nem választhatók szét.) Így azt mondhatjuk, hogy az öt változó ugyanazt a jelenséget írja le, lényegében ugyanazokkal a gyerekkel történnek ugyanazok az esetek, és tipikusan egy áldozattal az esetek majd' mindegyike megtörténik.

11 (súlyos cyber bántalmazó)
Mennyire függenek össze az adott kérdések az egyes bántalmazói típusokkal? Components 1 Cyberbully 1 (súlyos cyber bántalmazó) (29% of Var.) 2 Cyberbully 2 (enyhe cyber bántalmazó) (25% of Var.) Küldtél-e durva vagy trágár üzenetet másnak? ,698 ,103 Terjesztettél-e bántó vagy kegyetlen pletykát valakiről? ,595 ,150 El akartad-e hitetni a többiekkel, hogy valaki más vagy és posztoltál-e őt lejárató üzenetet a nevében? ,749 -,082 Közszemlére tetted-e más személyes titkát vagy megosztottad-e a képét az engedélye nélkül? -,030 ,826 Kiközösítettél-e (vagy online csoportod kiközösített-e valakit) akivel korábban jóban voltatok? ,168 ,737 Ezt a fenti mátrixot faktorelemzéssel állítottuk elő. Minél közelebbiek az értékek az 1-hez, annál nagyobb összefüggést mutatnak egymással a táblázatban szereplő kérdések. A második csoport a varianciának a 25%-át magyarázza.

12 Milyen tulajdonságokkal írhatók le a cyber áldozatok és az elkövetők?
Cyber áldozat Cyber Bully 1 (súlyos cyber bully) Cyber Bully 2 (enyhe cyber bully) b (t) sig Constant 0,41 0,72 -2,03 0,03 -0,10 0,92 Lány 0,36 -0,09 0,53 -0,07 0,63 Életkor -0,03 0,67 0,12 -0,04 0,51 Népszerű vagy-e a többiek között az iskolában? (Bevesznek-e közös programokba, kikérik-e a véleményedet, van-e sok barátod?) 0,00 0,98 -0,05 0,46 0,74 Népszerű vagy-e az online ismerőseid között? 0,08 0,38 0,15 0,06 0,68 Egy átlagos napon hány órát töltesz internetezéssel? (csetelés, közösségi oldalak látogatása, ek írása stb.) -0,01 0,95 0,04 0,61 0,09 0,32 Minden netes kontaktodat ismered személyesen is? 0,02 0,80 0,11 0,17 Szoktál-e beszélgetni szüleiddel otthon a netes biztonságról? 0,62 0,57 Szoktatok-e az iskolában a tanárokkal beszélgetni a netes biztonságról? 0,50 0,99 Hogyan értékelnéd iskolai teljesítményedet? -0,24 -0,02 0,79 0,44 Az elmúlt 6 hónapban voltál-e iskolai bántalmazás áldozata? 0,35 0,16 0,10 0,27 Az elmúlt 6 hónapban az iskolában bántalmaztál-e mást/másokat? 0,34 0,24 0,52 (F) sig 0,001 Adjusted R Square 0,07 N 179 Tipikusan lányok kevésbé jónak ítélik iskolai teljesítményüket Valamilyen módon érintettek az iskolai bántalmazásban Az életkorral egyre intenzívebbé válik az elkövetés Az elkövetők népszerűnek tekintik magukat online térben (ismerőseik körében) Érintettek az iskolai bántalmazásban (is) Tipikus elkövetők, akik az iskolában másokat bántalmaznak (csak 1 magyarázó változó) Cyber áldozatok Ez a (OLS) regressziós modell azt vizsgálja, hogy milyen tulajdonságokkal jellemezhetők azok a diákok, akik a cyberbullying áldozatainak vallották magukat. Minél nagyobb a függő változó értéke, annál inkább (több módon) vált a diák áldozattá). Bár az elemszám igen kicsi (179 fő (a 600-ból)), de a modell szépen illeszkedik, így viszonylag nagy biztonsággal (p=0.000) mondhatjuk, hogy az áldozatok tipikusan nők, tipikusan azok a diákok, akik jól ítélik meg tanulmányi teljesítményüket és az iskolában áldozat vagy elkövető szerepben vannak (tehát valamilyen módon érintettek az iskolai bullyinggal). Fontos azt is kiemelni, hogy a többi 7 lehetséges magyarázó változónak egyáltalán nincs szignifikáns hatása az áldozati kitettség mértékére. 2. Cyberbully 1 (súlyos online bántalmazó) Ez a regressziós modell egy kicsit kevésbé szépen illeszkedik (p=0.12), de még így is megbízhatónak tekinthető a fő tendenciákat illetően. Azt látjuk, hogy az életkor előre haladtával szignifikánsan intenzívebbé válnak az elkövetői szerepek, és tipikusan azok a gyerekek az elkövetők, akik népszerűnek tekintik magukat az online ismerőseik körében. Továbbá, ahogy az korábban, az érintettséggel kapcsolatban általánosan megfigyelhető volt, az iskolában áldozati vagy elkövetői szerepben vannak. Fontos azt is kiemelni, hogy a többi lehetséges magyarázó változónak egyáltalán nincs szignifikáns hatása az elkövetővé válás mértékére. 3. Cyberbully 2 (enyhe online bántalmazó) Annak ellenére, hogy a modell még szebben illeszkedik (p=0.001), mint az előző esetben, mégis csak egy magyarázó változó szignifikáns, és azt eltávolítva a modellből sem fejt ki a többi változó szignifikáns hatást. Tehát meglehetősen robosztus az eredmény, mely szerint azon gyerekek válnak tipikusan elkövetővé, akik az iskolában is elkövetők, és a többi lehetséges magyarázó változó ezen a hatáson nem tud változtatni. Így érdekes lehet megvizsgálni, hogy az iskolában mitől válnak a diákok bullying tárgyává vagy elkövetőjévé (a cyber térben történő bullying események figyelembe vétele nélkül).*

13 A kísérleti csoportban bekövetkezett változások a Tabby program hatására – hatáselemzés –
A következő részben a kísérleti csoportnak azt a részét vizsgáljuk, akik mind az első, mind pedig a második felmérésben részt vettek. A diákok cyber- és iskolai bullying általi érintettségét vizsgáljuk, mégpedig konkrétan azt, hogy – vélelmezhetően a program hatására – mennyiben változott az érintettség az elkövetői és az áldozati oldalon. Ez a csoport 183 embert jelent – ennyien vettek részt az első és a második lekérdezésben is a kísérleti csoportból. Miért vonhatok le következtetéseket ilyen kevés emberre nézve? A szakirodalomban ennél kisebb modellszámból is csinálnak regressziós modellt, pl. a városszociológusok kisebb lakóközösségeket is vizsgáltak regressziós elemzéssel. Az első és a második lekérdezésben részt vevő diákok (183 fő) Csak kísérleti csoport Kérdés: (a program hatására) mennyiben változott az érintettség az elkövetői és az áldozati oldalon?

14 Impact: Iskolai áldozat Impact: iskolai elkövető
A kísérleti csoportban való részvétel csökkentette-e az iskolai áldozattá és elkövetővé válás esélyét? Impact: Iskolai áldozat Impact: iskolai elkövető b (t) sig Constant 1,20 0,87 0,60 0,94 Lány 0,01 0,91 0,90 Életkor -0,06 0,84 -0,01 0,98 Kísérleti csoport tagja -0,39 0,70 -0,68 0,49 Az utóbbi 6 hónapban bántalmaztál-e mást iskolában / te magad áldozatul estél-e iskolai bántalmazásnak? 3,17 0,00 3,22 Interaction: Kísérleti csop* Áldozat / Elkövető -1,99 0,09 -1,37 0,27 (F) sig 0,02 Adjusted R Square 0,06 0,08 N 183 A Tabby program hatékonyságát értékelve megállapítható, hogy azok körében, akik részt vettek a kísérletben és korábban áldozatok voltak, átlagosan -1,99 százalékponttal szignifikánsan csökkent a bullyingnak való kitettség (és ez a hatás mindkét nemre és minden életkori csoportra ugyanúgy igaz) az iskolai bullying áldozattá válásának tekintetében. (A kontrollcsoporttal való összehasonlításra a kontrollcsoport kis elemszáma miatt nem volt lehetőség.) Ugyanakkor azt az adatok nem erősítették meg, hogy a kísérleti csoportban való részvétel a bullying iskolai elkövetőinek Tabby pontszámát (bullyingnak való kitettségét) is csökkentette – az áldozatokhoz hasonlóan.

15 Összefoglalás A program igazolta, hogy a pedagógusok aktív részvétele az online bántalmazási incidensek észlelésében, kezelésében és megelőzésében kockázatcsökkentő faktor lehet A pedagógusok és a diákok közös tevékenysége a kölcsönös bizalmat építi, ami általában véve barátságosabbá és biztonságosabbá teszi az iskolai környezetet Első eredményei megerősítik a külföldi és nemzetközi kutatások eredményeit A Tabby toolkit (az online kérdőív) önmagában is figyelemfelkeltő és az online kockázatos helyzetek korai felismerésére és azok kezelésére tanít Pontosabb mérést tesz lehetővé a projekt folytatása ( )

16 OKRI/ESZTER Alapítvány
Köszönjük a figyelmet! Virág György Parti Katalin Schmidt Andrea Néray Bálint OKRI/ESZTER Alapítvány OKRI MTA TK SZI / MOME MTA TK SZI / BCE


Letölteni ppt "A programról TABBY in Internet: Threat Assessment of Bullying Behavior in Internet Tárgya: Az iskolai online bántalmazás felmérése és komplex kezelése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések