Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Németh István Okl. gépészmérnök OKL.Energetikai szakmérnök BIOMASSZA A TÁVFŰTÉSBEN OLCSÓBB LEHET EZZEL A TÁVFŰTÉS?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Németh István Okl. gépészmérnök OKL.Energetikai szakmérnök BIOMASSZA A TÁVFŰTÉSBEN OLCSÓBB LEHET EZZEL A TÁVFŰTÉS?"— Előadás másolata:

1 Németh István Okl. gépészmérnök OKL.Energetikai szakmérnök BIOMASSZA A TÁVFŰTÉSBEN OLCSÓBB LEHET EZZEL A TÁVFŰTÉS?

2 A távhőszolgáltatás  Jelentős tényező az ország energiamérlegében: 4,5 % a teljes részesedés  Rugalmas energiahasznosító különféle forrásokból származó hőenergiát tud hasznosítani: -közvetlen, kazános hőtermelés bármilyen energiahordozóból, -kapcsolt energiatermelés, -megújuló energiák leggazdságosabb felhasználója  Lehetőség a fűtés által okozott légszennyezés minimalizálására -nincs károsanyag kibocsátás a lakóterületek tartózkodási zónájában, -a nagyberendezések fajlagos emissziója kézbentartható, kisebb, mint az egyedi fűtőberendezéseknél  Kényelmi szolgáltatás: -nem létezik magasabb komfortfokozatú fűtési mód

3 A távhőszolgáltatás történetének fontosabb állomásai  New York, 1881.: New York Steam Company megalapítása - Charles E. Emery mérnök és Wallace Andrews üzletember munkája - United Bank, Szt. Péter templom, Távíróhivatal és Postahivatal fűtése céljából  Kiel, 1883. ipari erőmű hulladékhőjével lakóházak fűtése  Hamburg, 1893. az első németországi fűtőerőmű  Budapest, 1899/1900. az Országház távfűtési rendszerének létrehozása,  Drezda, 1900. fűtőerőmű a belváros hő- és áramellátására, 16 MW termikus- és 8 MW hőteljesítmény  Leningrád, 1924. a Szovjetúnió első távfűtési rendszerének kiépítése A „Távhőellátás Magyarországon” (2003) adatainak felhasználásával

4 Szén és olaj földgáz megújulók Az alkalmazott energiahordozók története 19001950 2000 év

5 A magyarországi távhőszolgáltatás néhány adata  A nagy volumenű távhőszolgáltatás létesítése az 1950-es évek elején kezdődött az ipari centrumok körzetében lévő épületek részére  Jelenleg: 95 távhővel ellátott település, 110 szolgáltatási engedéllyel rendelkező szervezet, 660 000 távfűtött lakás, 40,4 PJ értékesített hőmennyiség

6 A magyarországi távhőszolgáltatás energiahordozó-struktúrája

7 Jelentősebb fűtőművi biomassza felhasználások a hazai távfűtésben TelepülésLétesítés éve Teljesítmény, MW Tüzelőigény, t/év Tata(1986)2000810000 Szombathely20037,59000 Körmend200356000 Pornóapáti20071,2600 Szentendre- kapcsolt termelés 2006912000 Valamennyi felhasználó faaprítékot alkalmaz!

8 Néhány fontosabb tapasztalat ● beruházási támogatás nélkül egyik sem jött volna létre, ● hosszú a megtérülési idő, de megengedhető, mert az élettartam is hosszú ● az általános távfűtési földgáz-ártámogatás időszakában nem volt olcsóbb a „biohő”, mint földgázból, ● jelenleg versenyképes lehet a földgázzal szemben, de rossz tervezés esetén könnyen sikertelenné válhat a projekt

9 A biomasszafűtés további térnyerésének feltételei ● biztonságos tüzelőanyag ellátás: fűrészipari hulladék, erdei tüzifa, energiaültetvények lignocellulóz produktuma ● beruházásra fordítható elégséges tőke: bankhitel - drága saját pénz – olcsóbb pályázati pénz - még olcsóbb ● valós adatokon alapuló, eredményes üzleti terv ● biztos fogyasztói állomány ● megfelelő szintű gazdaságosság

10 - A beruházás élettartama, - vagy valamely ésszerűen hosszú időtáv Pld.: KEOP pályázatok esetén 15 év Mikor tekinthető gazdaságosnak egy hőtermelési mód? Ha az összköltség a lehetséges hőtermelési módozatok között a legalacsonyabbak közé tartozik, vagy a legalacsonyabb. Összköltség tartalma: - Állandó költségek - Változó költségek Kalkulációs időtartam: Optimális költségszerkezet : gazdaságos hőtermelés Összehasonlítás az önköltség szintjén történik

11 A hőtermelés legfontosabb állandó költségei  értékcsökkenési leírás  beruházás hitelkamata  személyzeti költség  villamos energia, RHD  földgáz, RHD A hőtermelés változó költségei  tüzelőanyag hődíja  segédenergia (villamos) áramdíja  telepi anyagmozgatás költsége  szállítási költségek (tüzelőanyag, hamu)  karbantartás

12 Értékcsökkenési leírási költség Fajlagos beruházási költség épület és építmények nélkül faapríték esetén A beruházás értékétől és az alkalmazott leírási kulcsoktól függ Fajlagos beruházási költség épület és építmények nélkül gáztüzelés esetén

13 Az összköltségben elszámolható leírási kulcsok: Gépészeti eszközök14,5 % Villamos berendezések14,5 % Épület, építmény2,0 % Távhővezeték3,0 % A beruházás kamatának fontossága az összehasonlításnál:  saját pénzből létrehozott beruházásnál elesik a kamatbevételtől,  hitelből létrehozott beruházásnál kamatfizetés, elszámolandó költség átlagosan ~5%

14 Személyzeti költségek Gáztüzelésnél: Automatizált berendezések, üzemeltető személyzetet nem igényel, időszakos felügyelet és karbantartás összevontan elégségeskapcsolt munkakör Faapríték tüzelésnél Hasonló, mint a gáztüzelésnél, de a tüzelőanyag felrakás, hamu elszállítás, takarítás, gyakoribb hibaelhárítás valamivel több munkaórát igényel Csak téli üzemben hőtermelésre elszámolható kb. napi 10 óra; 1.000 Ft órabérrel

15 Vezetékes energiahordozó- és energia költségének állandó része villamos energia rendszerhasználati díj (RHD) teljesítmény arányos része földgáz RHD teljesítmény arányos része mindkettőnél a lekötött teljesítmény kihasználásának mértékétől független állandó érték Ft/kW, ill. Ft/m 3 /h (Ft/MJ/h) jelenleg hatósági ár

16 Tüzelőanyag-költség, változó rész faapríték ára változó:  féleségtől (hulladék v. tűzifa),  földrajzi helytől,  időszaktól függően jelenleg 1.000-1.600 Ft/GJ között kapható földgáznál: ez a költségrész az un. „molekulaár” ami képlet alapján az előző 3 n.év átlagos olajárainak függvényében USD-ben kerül megállapításra

17 Előfordul átlagos nedvességtartalomra kötött szerződés, de korrektebb a nedvességhez kötött Kapacitív elven működő helyszíni nedvességmérő készülék A nedvesség mérése, egyszerű módszer

18 Mennyi lehet a földgázzal versenyképes faapríték ára? Az alábbi számítási modellben 1100 Ft/GJ primer energia költség szerepel a faaprítéknál határköltség A Ft/kg egységár tartalmazza a feldolgozás és a szállítás költségét is

19 A tűzifa piaci ára kb. 18.000 Ft/t 7,8 MJ/kg 1.840 Ft/GJ !! (Nettó) Erdőgazdaság hirdetménye Ez még nem faapríték!

20 fűtőművi hőtermelés céljára az erdeitűzifaa fenti árak mellett nem gazdaságos tűzelőanyag, ezért elsődleges forrás a faipari hulladék és a használt fa Következmény: ideális megoldás a kapcsolt ültetvényen termesztett faapríték …lenne

21  Gázkazánházban égőventilátorok, kazánvédő szivattyú, nyomástartó szivattyú hajtása ~ 1 kWh/GJ  Faaprítékos kazánházban tüzelőanyag mozgatás (csiga, éklétra), hamu mozgatás (csiga, éklétra), ventillátorok (primer, szekunder), kazánvédő szivattyú, nyomástartó szivattyú hajtása ~ 4kWh/GJ A szabadpiaci ipari felhasználói ár 18-20 Ft/kWh körüli Villamos segédenergia

22  Telepi anyagmozgatás - gázkazánházban nincs - faaprítékos kazánházban általában szükséges,  Szállítási költségek - gázkazánházban nincs - faaprítéknál: elszámolható külön, lehet a tüzelőanyag egységárának része (telepi egységár) jelenleg 300-350 Ft/km/30tonna Egyéb költségek

23 Hamuelszállítás hulladékkezelő telephelyre, depónia lefedésére, ~ 4 Ft/kg

24 Karbantartás Általánosságban: a faaprítékos kazánháznál lényegesen magasabb költség, mint gázkazánháznál Konkrétan: értéke a technológia kialakításától és az eszközök minőségétől függ, célszerű a megtermelt hőenergiára vetítve kezelni a nagy különbség magyarázata: - a falazat javítása időnként szükséges a természetes erózió miatt, drága művelet, - aprítéktüzelésnél minden anyagtranszport (tüzelőanyag, hamu, levegő, égéstermék) nagy volumenű, és kopó alkatrészt tartalmazó eszközzel történik. - a rakodógép csak rendszeres szerviz mellett biztosít kellő üzembiztonságot - a korrózió miatt az e-filter és a füstgázventillátor időnként nagyjavításra szorul ~ 1,5 %/év

25 A 4 MW csúcshőteljesítményt fedjük le 4 db 1 MW-os kazánnal! Az alsó (alapkazán) 59%-ot, a felső (csúcskazán) csak 6%-ot állít elő az éves hőigényből. 94 A teljesítménykihasználás hatása a költségekre

26 Összköltség-számítás alapadatai 2 MW gázkazán+2 MW biomasszakazánra

27 Az összköltség-számítás eredménye 50 %-os biomassza teljesítménynél

28 Összöltség különböző teljesítménymegosztások esetén optimum

29 Költségek a biomasszakazán teljesítmény- aránya függvényében A csúcsteljesítmény lefedése vegyes kiépítéssel az arány függvényében változó összköltséget eredményez Csak gáz Csak fa

30 A vegyes üzem versenyképessége A tiszta földgázüzemmel szemben versenyképtelen az optimálisan megosztott vegyes üzem is, ha a faapríték ára kb. 45%-kal, 500 Ft/GJ-lal magasabb a tervezettnél. Ellensúlyozása a beruházási költség csökkentésével lehetséges (támogatás).

31 Érzékenységvizsgálat - az önköltség érzékenysége legnagyobb a faapríték árváltozására, -a földgáz árváltozására érzéketlen, -a beruházási költségből adódó értékcsökkenési leírás változása intenzíven hat kedvező irányban is: beruházási támogatás formájában

32 Összefoglalás: - Földgázból történő hőtermelés: alacsony állandó költség, magas változó költség - Faaprítékból történő hőtermelés: fordított viszony - Mérvadó költség: összköltség az életciklusra számítva - Vegyes, gáz-biomassza kiépítés esetén létezik alacsonyabb összköltség mindkét tiszta kiépítési változathoz képest - A faaprítékteljesítmény lefedési arányának optimális mértéke ott van, ahol az összköltség minimumot mutat - Sikeres projektet csak a valós alapadatokat és óvatos prognózisokat tartalmazó üzleti tervezéssel lehet megvalósítani - Tartós biztonságot a piac árváltozásaival szemben csak a szerződés alapján termeltetett biomassza jelent - Az erdei tüzifa a mai költségviszonyok mellett csak támogatással létesített, vagy üzemeltetett fűtőműben versenyképes a földgázzal szemben

33 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET


Letölteni ppt "Németh István Okl. gépészmérnök OKL.Energetikai szakmérnök BIOMASSZA A TÁVFŰTÉSBEN OLCSÓBB LEHET EZZEL A TÁVFŰTÉS?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések