Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LAKATOS TIBOR KORONCZAI GYÖNGYI Balatonfüred, 2013. május 13. Az elmúlt időszak KEOP pályázatainak tapasztalatai és a jelenlegi pályáztatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LAKATOS TIBOR KORONCZAI GYÖNGYI Balatonfüred, 2013. május 13. Az elmúlt időszak KEOP pályázatainak tapasztalatai és a jelenlegi pályáztatás."— Előadás másolata:

1 LAKATOS TIBOR KORONCZAI GYÖNGYI Balatonfüred, 2013. május 13. Az elmúlt időszak KEOP pályázatainak tapasztalatai és a jelenlegi pályáztatás

2 ► 2007 KEOP-2007-5.1. ► 2008Korszerűsítési lehetőségek kivétele a pályázatból ► 2009 KEOP-2009-5.4.0 Közszolgáltatással ellentételezett támogatás ► 2011KEOP-2011-5.4.0 Kitöltő program ► 2012Új EGM, jelentősen módosított feltételekKel Történelmi áttekintés

3 Statisztika KEOP-5.4.0.

4 Statisztika Pályázható tevékenységek: ► napenergia hasznosítása, ► biomassza-felhasználás, ► biogáz előállítás, depóniagáz kitermelés, ► geotermikus energia hasznosítása, ► hőszivattyús rendszerek telepítése, ► hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával, ► megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő rendszerek kialakítása. KEOP-4.10.0/B

5 Pályázható tevékenységek KEOP-5.4.0 ► Hulladékhő hasznosítás ► Primer hőtávvezetékek cseréje, illetve föld feletti távhő vezeték hőszigetelése, föld alá helyezése ► Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok korszerűsítése ► Változó tömegáramú rendszer kialakítása ► Hőhordozó közeg váltása (gőzrendszer átalakítása forróvizes rendszerre) ► Távhőtermelő berendezések (kazánok) energiahatékony korszerűsítése ► Meglévő, villamos energiával működő hűtési rendszerek cseréje távhővel üzemelő hűtőgépekre (távhűtés kiépítése) ► Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása ► A villamos energia kizárólag saját célú felhasználásával kapcsolt hő- és villamosenergia-temelés létesítése, trigeneráció feltételeinek megteremtése, hőtárolók létesítése ► Meglévő távfűtő rendszerek hőigényének részleges vagy teljes átállítása megújuló energiaforrásokra, és új megújuló alapú távfűtő rendszer kialakítása (Csak 2013-ban) ► Új vagy meglévő, megújuló, nem fosszilis energiahordozóból nyert energia felhasználásának növelése, a hőtermelő hatásfokának javítása érdekében végrehajtott távhőrendszeri fejlesztések (Csak 2013-ban) >15 projekt >5 projekt 1-2 projekt

6 Pályázatkészítés folyamata ► Projekt elképzelések– korlát legtöbb esetben az önerő ► Előzetes elemzés –előzetes beruházási költségbecslés, ütemezés, pályázati feltételek vizsgálata ► Előkészítés– előtervek, engedélyezési tervek, kiviteli tervek ► Pályázat kidolgozása –MT kidolgozása, pályázati dokumentáció összeállítása ► Pályázat beadása, –hiánypótlás, tisztázó kérdések, elbírálásaszerződéskötés

7 TapasztalatokElőkészítés ► Rendelkezésre álló mérési adatok sokszor nem teljeskörűek (pl. éves leolvasás villamosenergia felhasználás esetén, hőforrásból kiadott hő nem mindig mért, hmv –re felhasznált hőmennyiség nem mért, stb.). ► Az adat szolgáltatóknak nagyon sok adatot, információt kell összegyűjteni, néha nagy nehézségek árán. ► Az adatok ellenőrzése alapvető fontosságú. ► Legtöbbször nincsenek kiviteli tervek, az előzetes költségbecslést körültekintően kell kidolgozni.

8 Tapasztalatok Megvalósíthatósági tanulmány ► Több fejezet távhős projektek esetén nehezen értelmezhető. pl. „ Új kapacitás/létesítmény létrehozásakor az ellátni kívánt fogyasztókra vonatkozóan– összhangban a pályázathoz benyújtott előszerződésekkel/ szerződésekkel/ átvételi nyilatkozatokkal - abban az esetben is kérjük bemutatni az energia igény jellegét és mértékét, ha a fogyasztók a projekt határon kívül esnek” „Karbantartás (Pótlás, felújítás nélkül) Szövegesen kérjük bemutatni, alátámasztani (számlák szerződések, teljesítésigazolások) a karbantartási költségek meghatározásának módját! „ ► Horizontális szempontokra kevés a lehetőség, illetve nem értelmezhető. „helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési szempontok érvényesítése”, „másodlagos alapanyag felhasználásának növelése” ► Három árajánlat mindenre – akkor is, ha közbeszerzés köteles. ► Kötelező mellékletek – amelyeknek felülvizsgálatra szorulnak: ► távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 4. számú mellékletében feltüntetett információk, ► a pályázat benyújtásának évére vonatkozó, a közszolgáltató legfőbb szerve által elfogadott üzleti terv, ► Hő, tüzelőanyag (továbbiakban: termék) értékesítésének és felhasználásának módját igazoló dokumentumok, melyek tartalmazzák a saját felhasználású és/vagy értékesített termék mennyiségét.

9 TapasztalatokEGM Sok könnyebbséget jelent, de: ► Létesítményjegyzék munkalap nehezen áttekinthető. ► Nem projekt szinten (fogyasztónál, hőtermelőnél) keletkező megtakarítás, többletfelhasználás nem, vagy csak „trükkökkel” vehető figyelembe (különösen az ÜHG kibocsátás). ► Nehezen kezeli a távhőellátás energetikájának sokszínűségét. ► Sok rögzített érték, képlet (pl. a tört-évekre vonatkozó megtakarítást egyszerűen időarányosan határozza meg, kazánhatásfokokat nem lehet változtatni, No x, N 2 O, CH 4 kibocsátást földgázfelhasználásnál számol, de földgáz tüzelőhőből előállított vásárolt hő esetén nem. stb.). ► A villamosenergia termelés tüzelőhő felhasználási és ÜHG kibocsátás értékei véleményünk szerint elavultak. ► Hibás ellenőrző funkciók.

10 Tapasztalatok Adatlap, kitöltő program ► Hitelesítés – OCCR adatbázis nem mindig működik, ameddig nincs hitelesítés nem lehet az al-funkciókat kitölteni. ► Több megvalósítási helyszín kitöltése nehézkes (távhős projekteknél 40-50 helyszín is előfordul). ► Több megvalósítási helyszín feldolgozása (pdf) igen sok időt vesz igénybe. ► Bizonyos adatokat időnként „elfelejt” (pl. korrigált sajáttőke).

11 JavaslatokPályázóknak ► Kezelhető, a pályázati feltételeknek megfelelő projekt kiválasztása (előzetes elemzések). ► Az előkészítést időben el kell kezdeni. ► Egy precíz, alapos projekt munkatárs kijelölése, aki a felelőse a pályázatnak és a beruházás lebonyolításának is. ► Előny, ha van kiviteli terv a pályázat kidolgozásakor. ► Az adat- és iratigény soknak tűnik, de kezelhető.

12 Javaslatok Pályázat kiíróknak ► A pályázati felhívás, a dokumentációk és a segédanyagok alaposabb előkészítése. ► A szakma bevonása az előkészítés során is (tesztelés mintaprojektek kidolgozásával). ► A támogatási feltételek újragondolása: ► Ahol a hőforrást korszerűsítették (megújuló alapú hőforrás), ott a távhőrendszeri korszerűsítések megtérülési és kibocsátás csökkenési mutatói rosszabbra adódnak! ► Fogyasztóknál jelentkező megtakarítás szintén rontja a megtérülési mutatót. ► Kifizetések felgyorsítása

13 Javaslatok Döntéshozóknak I. ► Segítség az önerő és a biztosíték előteremtésében ► Támogatási keret növelése ► egyre több társaság pályázik, ► Néhány területen évtizedes elmaradás -> magas fejlesztési igény, ► magas megítélési, megvalósulási arány (megbízható projektek), ► versenyképes távhőszolgáltatás kialakítása, ► ellátásbiztonság fokozása, ► Nemzeti Energiastratégia szerves része a távhőrendszeri fejlesztés.

14 Javaslatok Döntéshozóknak II. ► Fejlesztési igény (15 évre): ► Hőközpont szétválasztás: ~40-50 Mrd Ft ► Vezetékhálózati korszerűsítés:~100 Mrd Ft ► Hőforrás korszerűsítés (megújulón felül):~40-50 Mrd Ft ► Egyéb fejlesztés:~20-30 Mrd Ft ► Támogatási igény a következő 7 évre: 40-50 Mrd Ft 6-7 Mrd Ft/év

15 Köszönetet mondunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. munkatársainak a pályázatok előkészítése, összeállítása, és a projektek lebonyolítása során nyújtott segítőkész munkájukért.

16 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! REÁL – ENERGO Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 10. I. 20. Tel. / Fax: (1) 354-1992, -1993


Letölteni ppt "LAKATOS TIBOR KORONCZAI GYÖNGYI Balatonfüred, 2013. május 13. Az elmúlt időszak KEOP pályázatainak tapasztalatai és a jelenlegi pályáztatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések