Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

és a jelenlegi pályáztatás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "és a jelenlegi pályáztatás"— Előadás másolata:

1 és a jelenlegi pályáztatás
Az elmúlt időszak KEOP pályázatainak tapasztalatai és a jelenlegi pályáztatás Balatonfüred, május 13. LAKATOS TIBOR KORONCZAI GYÖNGYI

2 Történelmi áttekintés
2007 KEOP 2008 Korszerűsítési lehetőségek kivétele a pályázatból 2009 KEOP Közszolgáltatással ellentételezett támogatás 2011 KEOP Kitöltő program 2012 Új EGM, jelentősen módosított feltételekKel

3 Statisztika KEOP

4 Statisztika KEOP-4.10.0/B Pályázható tevékenységek:
napenergia hasznosítása, biomassza-felhasználás, biogáz előállítás, depóniagáz kitermelés, geotermikus energia hasznosítása, hőszivattyús rendszerek telepítése, hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával, megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő rendszerek kialakítása.

5 Pályázható tevékenységek KEOP-5.4.0
Hulladékhő hasznosítás Primer hőtávvezetékek cseréje, illetve föld feletti távhő vezeték hőszigetelése, föld alá helyezése Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok korszerűsítése Változó tömegáramú rendszer kialakítása Hőhordozó közeg váltása (gőzrendszer átalakítása forróvizes rendszerre) Távhőtermelő berendezések (kazánok) energiahatékony korszerűsítése Meglévő, villamos energiával működő hűtési rendszerek cseréje távhővel üzemelő hűtőgépekre (távhűtés kiépítése) Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása A villamos energia kizárólag saját célú felhasználásával kapcsolt hő- és villamosenergia-temelés létesítése, trigeneráció feltételeinek megteremtése, hőtárolók létesítése Meglévő távfűtő rendszerek hőigényének részleges vagy teljes átállítása megújuló energiaforrásokra, és új megújuló alapú távfűtő rendszer kialakítása (Csak 2013-ban) Új vagy meglévő, megújuló, nem fosszilis energiahordozóból nyert energia felhasználásának növelése, a hőtermelő hatásfokának javítása érdekében végrehajtott távhőrendszeri fejlesztések (Csak 2013-ban) >15 projekt >5 projekt 1-2 projekt

6 Pályázatkészítés folyamata
Projekt elképzelések – korlát legtöbb esetben az önerő Előzetes elemzés – előzetes beruházási költségbecslés, ütemezés, pályázati feltételek vizsgálata Előkészítés – előtervek, engedélyezési tervek, kiviteli tervek Pályázat kidolgozása – MT kidolgozása, pályázati dokumentáció összeállítása Pályázat beadása, – hiánypótlás, tisztázó kérdések, elbírálása szerződéskötés

7 Tapasztalatok Előkészítés
Rendelkezésre álló mérési adatok sokszor nem teljeskörűek (pl. éves leolvasás villamosenergia felhasználás esetén, hőforrásból kiadott hő nem mindig mért, hmv –re felhasznált hőmennyiség nem mért, stb.). Az adat szolgáltatóknak nagyon sok adatot, információt kell összegyűjteni, néha nagy nehézségek árán. Az adatok ellenőrzése alapvető fontosságú. Legtöbbször nincsenek kiviteli tervek, az előzetes költségbecslést körültekintően kell kidolgozni.

8 Megvalósíthatósági tanulmány
Tapasztalatok Megvalósíthatósági tanulmány Több fejezet távhős projektek esetén nehezen értelmezhető . pl. „ Új kapacitás/létesítmény létrehozásakor az ellátni kívánt fogyasztókra vonatkozóan– összhangban a pályázathoz benyújtott előszerződésekkel/ szerződésekkel/ átvételi nyilatkozatokkal - abban az esetben is kérjük bemutatni az energia igény jellegét és mértékét, ha a fogyasztók a projekt határon kívül esnek” „Karbantartás (Pótlás, felújítás nélkül) Szövegesen kérjük bemutatni, alátámasztani (számlák szerződések, teljesítésigazolások) a karbantartási költségek meghatározásának módját! „ Horizontális szempontokra kevés a lehetőség, illetve nem értelmezhető. „helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési szempontok érvényesítése”, „másodlagos alapanyag felhasználásának növelése” Három árajánlat mindenre – akkor is, ha közbeszerzés köteles. Kötelező mellékletek – amelyeknek felülvizsgálatra szorulnak: távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 4. számú mellékletében feltüntetett információk, a pályázat benyújtásának évére vonatkozó, a közszolgáltató legfőbb szerve által elfogadott üzleti terv, Hő, tüzelőanyag (továbbiakban: termék) értékesítésének és felhasználásának módját igazoló dokumentumok, melyek tartalmazzák a saját felhasználású és/vagy értékesített termék mennyiségét.

9 Tapasztalatok EGM Sok könnyebbséget jelent, de:
Létesítményjegyzék munkalap nehezen áttekinthető. Nem projekt szinten (fogyasztónál, hőtermelőnél) keletkező megtakarítás, többletfelhasználás nem, vagy csak „trükkökkel” vehető figyelembe (különösen az ÜHG kibocsátás). Nehezen kezeli a távhőellátás energetikájának sokszínűségét. Sok rögzített érték, képlet (pl. a tört-évekre vonatkozó megtakarítást egyszerűen időarányosan határozza meg, kazánhatásfokokat nem lehet változtatni, Nox, N2O, CH4 kibocsátást földgázfelhasználásnál számol, de földgáz tüzelőhőből előállított vásárolt hő esetén nem. stb.). A villamosenergia termelés tüzelőhő felhasználási és ÜHG kibocsátás értékei véleményünk szerint elavultak. Hibás ellenőrző funkciók.

10 Adatlap, kitöltő program
Tapasztalatok Adatlap, kitöltő program Hitelesítés – OCCR adatbázis nem mindig működik, ameddig nincs hitelesítés nem lehet az al-funkciókat kitölteni. Több megvalósítási helyszín kitöltése nehézkes (távhős projekteknél helyszín is előfordul). Több megvalósítási helyszín feldolgozása (pdf) igen sok időt vesz igénybe. Bizonyos adatokat időnként „elfelejt” (pl. korrigált sajáttőke).

11 Javaslatok Pályázóknak
Kezelhető, a pályázati feltételeknek megfelelő projekt kiválasztása (előzetes elemzések). Az előkészítést időben el kell kezdeni. Egy precíz, alapos projekt munkatárs kijelölése, aki a felelőse a pályázatnak és a beruházás lebonyolításának is. Előny, ha van kiviteli terv a pályázat kidolgozásakor. Az adat- és iratigény soknak tűnik, de kezelhető.

12 Javaslatok Pályázat kiíróknak
A pályázati felhívás, a dokumentációk és a segédanyagok alaposabb előkészítése. A szakma bevonása az előkészítés során is (tesztelés mintaprojektek kidolgozásával). A támogatási feltételek újragondolása: Ahol a hőforrást korszerűsítették (megújuló alapú hőforrás), ott a távhőrendszeri korszerűsítések megtérülési és kibocsátás csökkenési mutatói rosszabbra adódnak! Fogyasztóknál jelentkező megtakarítás szintén rontja a megtérülési mutatót. Kifizetések felgyorsítása

13 Javaslatok Döntéshozóknak I.
Segítség az önerő és a biztosíték előteremtésében Támogatási keret növelése egyre több társaság pályázik, Néhány területen évtizedes elmaradás -> magas fejlesztési igény, magas megítélési, megvalósulási arány (megbízható projektek), versenyképes távhőszolgáltatás kialakítása, ellátásbiztonság fokozása, Nemzeti Energiastratégia szerves része a távhőrendszeri fejlesztés.

14 Javaslatok Döntéshozóknak II. 40-50 Mrd Ft 6-7 Mrd Ft/év
Fejlesztési igény (15 évre): Hőközpont szétválasztás: ~40-50 Mrd Ft Vezetékhálózati korszerűsítés: ~100 Mrd Ft Hőforrás korszerűsítés (megújulón felül): ~40-50 Mrd Ft Egyéb fejlesztés: ~20-30 Mrd Ft Támogatási igény a következő 7 évre: 40-50 Mrd Ft 6-7 Mrd Ft/év

15 Köszönetet mondunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. munkatársainak a pályázatok előkészítése, összeállítása, és a projektek lebonyolítása során nyújtott segítőkész munkájukért.

16 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
REÁL – ENERGO Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 10. I. 20. Tel. / Fax: (1) , -1993


Letölteni ppt "és a jelenlegi pályáztatás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések