Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HŐKEZELÉS FELADATOK 1 FELADATOK 1 FELADATOK 2 FELADATOK 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HŐKEZELÉS FELADATOK 1 FELADATOK 1 FELADATOK 2 FELADATOK 2."— Előadás másolata:

1

2 HŐKEZELÉS FELADATOK 1 FELADATOK 1 FELADATOK 2 FELADATOK 2

3 tartalomjegyzék hőkezelés célja, menete metallográfiai alapok ipari vasötvözetek hőkezelése –acélok –öntészeti vasak színes- és könnyűfémek hőkezelése

4 A hőkezelés célja a fémes anyagok tulajdonságainak megváltoztatása HŐHATÁSSAL –szövetszerkezet változtatás fizikai mechanikai technológiai kémiai tulajdonságok változnak

5 A hőkezelés fő folyamatelemei idő C0C0 hevítés 1 hőntartás 2 hűtés 3

6 hevítés különböző módon és sebességgel történhet végezhető – helyileg – darab teljes hevítésével hevítő eszköz lehet –hevítő égő –ellenállás-hevítés –kemence –induktor

7 hőntartás ideje függ – a munkadarab geometriai méretétől –az anyag kémiai összetételétől csak az előírt ideig hevítünk / pl. szemcsedurvulás veszélye miatt /

8 lehűtés sebessége függ a hőkezelés céljától hűtési módszerek lehetnek: –kemencével együtt –homokba, hamuba ágyazva –nyugvó levegőn –folyadékban sebesség

9 Metallográfiai alapok vas-vaskarbid állapotábra acélok felhevítésénél lejátszódó jelenségek –perlit - ausztenit átalakulás lehűlés sebességének befolyása az acélok szövetszerkezetére –izotermikus diagramok /C görbék/ diffúziós átalakulások törvényszerűségei martenzites átalakulások törvényszerűségei –ausztenitből létrehozható szövetelemek - összefoglaló ábra –folyamatos hűtésre kidolgozott átalakulási diagramok

10 metallográfiai alapok a különböző széntartalmú vasötvözetek lehűlési görbéiből megszerkeszthető a vas- szén állapotábra az egyensúlyi átalakulásra két jelenség jellemző –térrács változás /alfa -- gamma átalakulás/ –diffúziós folyamat /az ausztenitben oldott karbon valamilyen formában kiválik/ állapotábra

11 olvadék auszt.+olv I.cem.+olv ausztenit I.cem+led. p.+II.cem +ledeb. f+pp+II.c a+led+ II.c f+III.c ferrit a+f A CoCo CoCo ,006 0,0254,3 6,67FeFe 3 C% A CF D K G A3 S P E Acm A2 a+II.c állapotábra 0,8

12 hevítésnél lejátszódó jelenségek az átalakulást leginkább befolyásoló tényezők: –a hevítés hőmérséklete –a hevítés sebessége

13 0,45C%-os acél átalakulása ez az acél ferrit-perlites szövetszerkezetű a diagramon megfigyelhető, hogy milyen átmeneti fázisállapotokon keresztül alakul át ausztenitté az idő függvényében a diagram olyan átalakulásokra vonatkozik, ahol az átalakulás állandó hőmérsékleten játszódik le /izotermikus diagram/ diagram állapotábra

14 Perlit - ausztenit átalakulás időbeli lefolyása állandó hőmérsékleten /izotermikus diagram/ C=0,45% /ferrit-perlites acél/ , Hőmérséklet C 0 Hevítés időtartama, mp ausztenit ausztenit+cementit f+p+a f+a+c ferrit+perlit

15 PÉLDA 780C 0 -on a ferrit-perlites acél ausztenitté alakulására –kb.2 mp múlva elkezdődik az ausztenit kialakulása –kb 8 mp-ig ferrit, perlit, ausztenit van jelen –következő vonal átlépésekor a perlitben lévő cementit még oldatlan –kb.800 mp után a ferrit már teljesen ausztenitté alakul, a karbidrészecskék még mindig jelen vannak –teljesen ausztenit ezen a hőfokon 10 4 mp-nél sem érhető el diagram

16 Perlit - ausztenit átalakulás időbeli lefolyása állandó hőmérsékleten /izotermikus diagram/ C=0,45% /ferrit-perlites acél/ , Hőmérséklet C 0 Hevítés időtartama, mp ausztenit ausztenit+cementit f+p+a f+a+c ferrit+perlit

17 PÉLDA 860C 0 -on a ferrit-perlites acél ausztenitté alakulására –már 0,5 mp múlva elkezdődik az ausztenit kialakulása –kb 0,7 mp-ig ferrit, perlit, ausztenit van jelen –következő vonal átlépésekor a perlitben lévő cementit még oldatlan –kb.7 mp után a ferrit már teljesen ausztenitté alakul, a karbidrészecskék még mindig jelen vannak –teljesen ausztenit ezen a hőfokon 10 3 mp után alakul ki diagram

18 Perlit - ausztenit átalakulás időbeli lefolyása állandó hőmérsékleten /izotermikus diagram/ C=0,45% /ferrit-perlites acél/ , Hőmérséklet C 0 Hevítés időtartama, mp ausztenit ausztenit+cementit f+p+a f+a+c ferrit+perlit

19 A lehűlés sebességének befolyása az acélok szövetszerkezetére egyensúlyi viszonyok esetén két jelenség játszódik le : –  --  átalakulás, azaz rácsváltozás –karbontartalom kiválása, mely cementitként történik, azaz diffúzió a lehűtés sebessége kihatással van a két jelenségre állapotábra

20 A lehűlés sebességének befolyása az acélok szövetszerkezetére közvetlenülha az átalakulás közvetlenül A 3 hőmérséklet alatt játszódik le, akkor perlit keletkezik –ez aránylag durva ferrit és cementit lemezkékből áll /sorbit, troostit/ha az átalakulás hőmérséklete csökken, azaz a hűtés sebességét növeljük, a perlitet felépítő lemezkék egyre finomodnak/sorbit, troostit/ állapotábra

21 A lehűlés sebességének befolyása az acélok szövetszerkezetére ha az acélt az ausztenit-mező hőmérsékletéről igen gyorsan hűtjük a két átalakulási jelenség közül csak a rácsváltozás tud létrejönni - a diffúzióra nincs idő- a karbon bennreked a térközepes rácsban, eltorzítja azt, a keletkezett szövetelem neve: martenzit - igen kemény, keménységét a rácselemek torzultsága okozza

22 A lehűlés sebességének befolyása az acélok szövetszerkezetére ha az átalakulás hőmérséklete a perlites és martanzites átalakulás között van, bainit keletkezik, mely cementit korongokat ill. lapocskákat tartalmazó tűs ferritkristályok halmaza minél kisebb hőfokon következik be az ausztenit-bainit átalakulás, annál nagyobb a szilárdsága, keménysége

23 C-görbék levezetése elvi meggondolások alapján C0C0 log.idő   átalakulás diff. sebesség A3A3

24 A3A3 MKMK MVMV log.idő C0C0 A martenzites átalakulás időtől függetlenül egy adott hőfokon kezdődik és fejeződik be Elvi C-görbe

25 C0C0 log.idő A3A3 A1A1 MKMK ausztenit ferrit perlit martenzit ausztenit t1t1 t2t2 t3t3 Hipoeutektoidos /C<0,8%/ acél elvi C-görbéje 0- t 1 között: a t2t2 - t 3 között: a + f + p t1t1 - t 2 között: a + f t3t3 - után: f + p

26 0,4% C tartalmú acél izotermikus átalakulási diagramja C0C0 log.idő A1A1 A3A a p m MkMk Bv b

27 diffúziós átalakulás törvényszerűségei teljesen diffúziós átalakulás abban az esetben jön létre, ha a lehűlés sebessége v krit -nál kisebb csíraképződéssel jár a diffúziós átalakulás kezdő- és véghőmérséklete az acél összetételétől és a lehűlés sebességétől függ izotermikus lehűlési viszonyok mellett is létrejön

28 A3A3 log.idő MKMK MVMV C0C0 martenzites átalakulás törvényszerűségei V krit.alsó martenzit V krit.felső sebességnél gyorsabb hűtések esetén mindig martenzit keletkezik V krit.felső

29 martenzites átalakulás törvényszerűségei a lehűlési sebesség egy meghatározott sebességi értéknél /v kritikus felső / nagyobb nincs csíra képződés, a rácsváltozás átbillenéssel jön létre időtől függetlenül egy meghatározott hőfokon kezdődik és fejeződik be M k és M v az átalakuláshoz hőmérsékletváltozás szükséges

30 ausztenitből létrehozható szövetelemek C alatt C között C felett martenzitbainitperlit a C az alfa vasban marad a C az alfa vasból részben kidiffundál a C az alfa vasból teljesen kidiffundál lehűtés a kritikus sebességnél nagyobbkisebb ausztenit átkristályosodás

31 levegő olaj víz hőmérséklet C 0 idő, s munkadarab külső és belső pontjainak hőfoka különböző hűtőközegekben folyamatos lehűlésnél folyamatos hűtésre kidolgozott átalakulási diagramok

32 hőmérséklet C 0 idő,s a p f b m A1A1 A3A3 MkMk folyamatos hűtésre kidolgozott átalakulási diagramok 0,15%C és 0,37%Mn tartalmú hipoeutektoidos acél 1 -es hűtés =m 2 -es hűtés =f + p + b + m 4 -es hűtés =f + p 3 3 -as határlehűlési görbe

33 hőmérséklet C 0 idő,s A cm A c1 a c p c+p b m MkMk hipereutektoidos acél folyamatos hűtésre kidolgozott átalakulási diagramok as hűtés = c+ p+ b 1 -es hűtés = m 2 -es hűtés = c+ b+ m 3

34 hőmérséklet C 0 idő,s A1A1 A3A3 f p a m b MkMk es hűtés = m 2 -es hűtés = b+ m 3 -as hűtés = f + p folyamatos hűtésre kidolgozott átalakulási diagramok 0,3%C, 0,46%Mn, 1,44%Cr, 0,34%Mo, 2%Ni tart. acél

35 vas-szén ötvözetek összetétele szerint –acélok hőkezelése –öntészeti vasak hőkezelése fehérvasak szürkevasak ipari vasötvözetek hőkezelése

36 elérhető tulajdonság változás szerint –teljes keresztmetszetben egyneműsítő /feszültségcsökkentő, újrakristályosító, lágyító/ keményítő /martenzites edzés, különleges edzés/ szívósságfokozó /nemesítés, normalizálás, patentírozás/ –felületi hőkezelések összetételt nem változtató/lángedzés, indukciósedzés, mártóedzés/ összetételt változtató /betétedzés, nitridálás/ ipari vasötvözetek hőkezelése

37 szerkezetben bekövetkezett változás szerint –átkristályosodási hőmérséklet alattiak /feszültségcsökkentés, újrakristályosítás, edzést követő eljárások, lágyítás/ –átkristályosodási hőmérséklet felettiek /normalizálás, edzés, nemesítés/

38 acélok hőkezelése acélok hőkezelése teljes keresztmetszetű felületi /kérgesítés/ újrakristályosítás feszültségcsökkentés lágyítás normalizálás edzés megeresztés, nemesítés felületi edzés nitridálás egyéb termokémia kezelések átkristályosodás alatti átkristályosodás feletti

39

40 feszültségcsökkentés célja: az előző műveletek, hidegalakítások miatt visszamaradt feszültség csökkentése menete: hevítés C 0 -ra hőntartás ötvözetlen acélnál 1-2 óra ötvözöttnél 3-5 óra hűtés nagyon lassan, pl. kemencében 600 C0C0 idő C 0 /h A1A1 vissza

41

42 újrakristályosítás célja:a hidegen alakított és keményedett anyag keménységének csökkentése, a képlékenység visszaállítása / a deformálódott szemcsék újrakristályosítása/ menete : hevítés: C 0 -ra hőntartás: 2-6 óra hűtés : lassan C 0 A1A1 t C0C0 vissza

43

44 lágyítás célja:az acélt a lehető leglágyabb állapotba hozni, hogy könnyen megmunkálható legyen /a perlitben levő cementit lemezek szemcséssé alakulnak/ 600 C 0 A1A1 t C0C0 menete :hevítés 723 C 0 környezetébe hőntartás 3-4 h hűtés: 600 C 0- ig igen lassan, kemencében, majd nyugvó levegőn vissza

45

46 edzés célja:a lehető legnagyobb keménység létrehozása, martenzites szövetszerkezet kialakítása A 1,A 3 t C0C0 V krit.- nál gyorsabban menete :hevítés A 1,A 3 fölé kb C 0 hőntartás: karbonacéloknál annyi perc, ahány  mm hűtés: V krit.- nál gyorsabban

47 A1 C% edzési hőmérséklet 0,8%C-ig A 3 felett 0,8%C -tól A 1 felett /723C 0 /

48 lehűtés módja a darab teljes keresztmetszetében biztosítsa a v kit. felsőnél nagyobb sebességet az ötvöző anyagok / a C is / Co kivételével csökkentik a hűtési sebességet a hűtés gyorsasága és az ausztenit-martenzit átalakulása belső feszültségeket ébreszt, ezért a lehető legenyhébb hűtőközegben eddzük meg a darabot, amelyben még beedződik

49 edzés feltételei edzhető anyag –C tartalom 0,25% fölött /legyen elég C,ami eltorzítja a rácsot/ megfelelő hőmérséklet /A 1, A 3 fölött, azaz ausztenites legyen/ kritikus hűtési sebességnél gyorsabb hűtés /átkristályosodáskor a C bennrekedjen az alfa rácsban/

50 hűtőközegek leggyorsabb a víz –hűtőképessége nő: konyhasó, szóda hozzáadásával –csökken: mésztej, glicerin emulzió hozzáadásával olaj, a víz hűtőképességének 30-65%-a sófürdő –az alkáli fémek kloridjai, fluoridjai, szulfidjai fémfürdő pl. ólomfürdő

51 különleges edzési eljárások alkalmazása: –acél anyaga, mérete, alakja miatt az edzési repedések elkerülésére fajtái: –megszakított –lépcsős –izotermikus –mélyhűtés

52 m A1A1 A3A hőmérséklet C 0 idő,s a p f b MkMk 1 megszakított edzés 0,15%C és 0,37%Mn tartalmú hipoeutektoidos acél 1 -es hűtés =m 2 -es hűtés = m 2 nem kell tartani edzési repedéstől

53 megszakított edzés t A3A3 A1A C 0 víz olaj menete :hevítés: A 1,A 3 fölé kb C0C0 hőntartás: annyi perc, ahány  mm hűtés: V krit.- nál gyorsabban vízben, majd olajban

54 lépcsős edzés belső rész lehűlési seb. külső rész lehűlési seb. log.idő MKMK MVMV C0C0 A3A3 A1A1

55 lépcsős edzés A3A3 A1A t C 0 menete :hevítés: A 1,A 3 fölé hőntartás hűtés: V krit.- nál gyorsabban C 0 -os sófürdőben majd levegőn, v. olajban

56 izotermikus edzés hőmérséklet C 0 idő,s a p f b MkMk m A3A3 A1A1

57 A3A3 A1A C 0 izotermikus edzés t menete :hevítés: A 1,A 3 fölé hőntartás hűtés: V krit.- nál gyorsabban C 0 -os sófürdőben majd levegőn, v. olajban átalakulás ausztenit bainit

58 log.idő MKMK MVMV C0C0 mélyhűtés A3A3 A1A1 99% martenzit 70% 50% m 0 edzés mélyhűtés Kb.1h múlva

59 mélyhűtés A3A3 A1A C t menete : edzés, tisztítás mélyhűtés /lehetőleg azonnal/ hűtőközeg: száraz jég vissza célja : a visszamaradó ausztenit martenzitté alakítása

60

61 megeresztés az edzett acélt újra felhevítik célja: –edzett acél ridegrésének megszűntetése, azaz a belső feszültségek csökkentése alacsony hőmérsékletű megeresztés –az acél szívósságának fokozása, szilárdsági tulajdonságok beállítása magas hőmérsékletű megeresztés - nemesítés

62 alacsony hőmérsékletű megeresztés C 0 t 1 2 menete: edzés után 1-es: hevítés C 0 -ra hőntartás lassú hűtés keménység nem, csak a feszültségek csökkennek 2-es: hevítés C 0 -ra hőntartás lassú hűtés keménység kismértékben csökken, szívósság jobban nő

63 alacsony hőmérsékletű megeresztés gyakorlatban a feszültségmentesítés mértékét az acél futtatási színével szokás jellemezni sárga barna bíborvörös lila kék szürke C C C C C C 0

64 magas hőmérsékletű megeresztés

65 nemesítés A3A3 A1A C 0 t menete: edzés + magas hőm.megeresztés /hevítés C 0 hőntartás lassú lehűtés/ edzés magas hőm.megeresztés vissza

66

67 normalizálás célja: egyenletes, finom szemcseszerkezet kialakítása, szívósság növelése A3A3 A1A C 0 menete: hevítés A3,A1 fölé hőntartás hűtés lassan /nyugvó levegőn, homokba, hamuba ágyazva/ vissza

68

69 kérgesítés célja: felület keményítése, miközben a belső rész szívós marad típusai: –összetételt nem változtató: felületi edzések –mártóedzés, lángedzés, indukciós edzés –összetételt változtató: felület ötvözések –cementálás /betétedzés/ –nitridálás, egyéb termokémiai kezelések

70 felületi edzések ha a belső résznek nem adjuk meg az edzési feltételeket, csak a külső rész edződik be edzési feltételek: –megfelelő hőmérséklet A 1, A 3 fölött –megfelelő széntartalom C > 0,25% –kritikusnál gyorsabb sebességű hűtés

71 felületi edzések a belső részt nem engedjük megfelelő hőfokra hevülni, ha rövid ideig tart a hőközlés menete: –hevítés A 1, A 3 fölé történhet:: –fém, v. sóolvadékban /mártóedzés/ –lánggal /lángedzés/ –nagyfrekvenciás árammal /indukciós edzés/ –hőntartás az elérendő kéregvastagságtól függően –hűtés kritikus sebességnél gyorsabban

72 felület ötvözések betétedzés –kiinduló anyag nem edzhető, csak a külső résznek adjuk meg a megfelelő széntartalmat menete: –cementálás, az acélba szenet /karbont/ juttatnak C 0 -on sok szenet tartalmazó közegben 8-24 h-ig izzítás –edzés, kritikusnál gyorsabb sebességű hűtés –megeresztés vissza

73 nitridálás- keménységét a kéreg 500C 0 -ig megtartja –menete: C 0 -on ammónia gázban izzítás /NH 3 / hőntartás h hűtés egyéb termokémiai kezelések: –alitálás / Al-t juttatunk a felületbe/ hőállóság növ. –kromálás /Cr/ kopás-, hő- és korrózió állóság növ. –szilikálás / Si/ sav és hőállóság növ. –bórozás keménység és kopásállóság növ. felület ötvözések vissza

74 –szürkevasak hőkezelése feszültségmentesítés lágyítás normalizálás, edzés nemesítés –fehérvasak hőkezelése fekete temperálás fehér temperálás öntészeti vasak hőkezelése

75 szürkevasak hőkezelése feszültségmentesítés C 0 t menete: hevítés C 0 -ra hőntartás 2-8 h hűtés: 300 C 0 -ig kemencében, majd nyugvó levegőn lassú 25mm-enként 2 h

76 C 0 szürkevasak hőkezelése lágyítás –célja: az öntési hibák javítása gyors hűlés miatti cementit / fehérkéreg/ megszüntetése menete: hevítés C 0 -ra a további eljárás megegyezik a feszültségmentesítéssel t

77 szürkevasak hőkezelése normalizálás –célja: mechanikai tulajdonságok javítása edzés –célja: keménység fokozás C 0 normalizálásedzésmegeresztés t

78 szürkevasak hőkezelése nemesítés –célja: szívósság fokozás hatása erősen függ a grafit alakjától C 0 t megeresztésedzés

79 fehérvasak hőkezelése fekete temperálás –célja: szívósság, szakítószilárdság növelés –a cementitet vasra és grafitra /temperszén/bontják C 0 t A1A1 perlit+temperszénferrit+temperszén

80 fehérvasak hőkezelése fehér temperálás –célja: szívósság, szakítószilárdság növelés a cementitet vasra és grafitra /temperszén/ bontják a grafitot kiégetik C 0 t oxidáló közegben h C 0 / h

81 színesfémek hőkezelése réz és rézötvözetek esetén –újrakristályosító lágyítás: hevítés C 0 -ra hőntartás 0,5-2 h hűtés nagy sebességgel / víz / –feszültségcsökkentés –homogenizálás –nemesítés

82 könnyűfémek hőkezelése alumínium ötvözetek esetén –nemesítés feltétele: –olyan ötvöző, amely szilárd oldatot alkot, az oldóképesség a hőmérséklet függvényében csökkenjen –nemesítő alkotót tartalmazzon, azaz vegyületet alkosson és ez a szilárdoldatból kiváljon ennek legjobban az alumínium-réz ötvözet felel meg –lágyítás

83 könnyűfémek hőkezelése nemesítés /Al-Cu/ C 0 t oldó izzítás gyors hűtés kikeményítő megeresztés hőntartás

84 könnyűfémek hőkezelése magnézium ötvözetek esetén –feszültségcsökkentés / C 0 -on / –újrakristályosítás / C 0 -on/ –lágyítás /kb.300 C 0 -on/ –nemesítés / C 0 -on, majd C 0 -on / titán ötvözetek esetén –újrakristályosítás / C 0 -on / –nemesítés / C 0 -on, majd 500 C 0 -on megeresztés /

85 FŐLAP


Letölteni ppt "HŐKEZELÉS FELADATOK 1 FELADATOK 1 FELADATOK 2 FELADATOK 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések