Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fejlődéslélektan kialakulása, fő kérdései Gyermektanulmányok Gyermeklélektan Keresztmetszeti elemzés (életkorok) Hosszmetszeti elemzés Life- span vizsgálatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fejlődéslélektan kialakulása, fő kérdései Gyermektanulmányok Gyermeklélektan Keresztmetszeti elemzés (életkorok) Hosszmetszeti elemzés Life- span vizsgálatok."— Előadás másolata:

1 A fejlődéslélektan kialakulása, fő kérdései Gyermektanulmányok Gyermeklélektan Keresztmetszeti elemzés (életkorok) Hosszmetszeti elemzés Life- span vizsgálatok

2 A fejlődés értelmezése: változás mennyiségi minőségi csökkenés (stagnálás) Növekedés Fejlődés Regresszió (retardáció)

3 Központi kérdések: Folyamatosság A fejlődés forrásai Egyéni különbségek

4 Életkor (év) Köznapi elnevezés PiagetFreudErikson 0-1CsecsemőkorSzenzomtoros intelligencia Orális szakasz Alapvető bizalom vs. Bizalmatlanság 1-2KisgyerekkorMűveletek előtti kor Anális szakasz Autonómia vs. szégyen és kétség 2-3 3-6ÓvodáskorFallikus szakasz Kezdeményezés vs. bűntudat 6-12KisiskoláskorKonkrét műveletek kora Latencia kora Teljesítmény vs. kisebbrendűség 12-19SerdülőkorFormális műveletek kora Genitális szakasz Identitás vs. szerepzavar 19-35Fiatal felnőttkor Bensőségesség vs. elszigetelődés 35-60Középső felnőttkor Alkotóképesség vs. megrekedés 60 felettKéső felnőttkor Énteljesség vs. kétségbeesés

5 A fejlődés fő törvényei Szakaszosság, folyamatosság Öröklés, környezet interakciója (cirkularitás) Plaszticitás Tölcsér szabály Időzítés elve (szenzitív periódusok) Érés és tanulás Szerkezet és funkció egysége Önmozgás Transzfer Koegzisztencia

6 Döntési pontok Waddington „tájképe”. A lefelé guruló golyó jelzi a fejlődés irányát. Minél több ponton halad át a fejlődés, annál nehezebb az irányt megváltoztatni.

7 Korai tapasztalatok –Handling –Vashiány, rubeola, stb. –Harlow –Hospitalizáció (René Spitz) –Albán csecsemő

8 Szocializáció: Elsődleges (első időszak): szignifikáns másik Másodlagos: generalizált másik Az első hatások ideje? A magzat képességei? Az élet, a személyiség kialakulásának a kezdőpontja!?

9 Kötődés elméletek A kötődés fogalma, ideje. (8 hónapos korban az anya (a szignifikáns másik) hiánya miatt sír! Freud: A tápláló Erikson: Lehet benne bízni, hogy segít ha baj van. Bowlby: Evolúciós értelmezés. (több jellegzetesség) kötődés mintázata (Mary Ainsworth: „Idegen helyzet”)

10 Bowlby Fizikai, érzelmi közelség A gyermek megértése A gondozó válaszkészsége Megfelelő mértékű frusztráció Az autonómia támogatása

11 John Bowlby (1907-1991)  Angol orvos és pszichoanalitikus, de evolúciós szemléletű (etológiai alapok)  Vizsgálatai: II. világháború előtt vizsgált visszaeső bűnözőket II. világháború után árvaházi vizsgálatokat végzett Hospitalizáció → megfigyeléseket, majd filmet készít a korai depriváció hatásáról (Robertson házaspárral, 1952/1953)

12 Felmerülő kérdések  Mi lehet olyan különleges az anyához való kötődésben?  Miért van az elválasztásnak olyan súlyos következménye a kapcsolatokra, illetve a gyermek érzelmi fejlődésére?

13 Etológiai válaszok I.  Konrad Lorenz: imprinting Kritikus periódushoz kötött tanulás (lásd fészekhagyó madarak) embernél is?

14 Etológiai válaszok II.  Harlow: deprivációs kísérletek rhesus majmokkal Mi a fontos? Táplálék („drótanya”) vagy ölelés („szőranya”) Depriváció súlyos fejlődési következményei:  Abnormális szociális viselkedés  Extrém agresszió  Saját utód gondozására képtelen  Nem explorál

15 Etológiai válaszok III.  Hinde: szeparációs kísérletek rhesus majmokkal Kizárólag kortársakkal nevelkedők:  Félénkség  Inadekvát szülői magatartás Időszakos izoláció:  Kritikus szakasz 3-9 hó  Kritikus szakaszban történt szeparáció hatása még évek múlva is látható.

16 Bowlby kötődéselmélete I.  Anya-gyerek kapcsolat nem pusztán a tápláláson alapszik- ahogy Freud vélte - hanem a korai szoros testi kapcsolat a közelség a meghatározó.  Bioszociális ösztön irányítja a kapcsolat kialakulását. Veleszületett szükséglet, hogy a csecsemő néhány felnőtt gondozóval tartós, személyre szóló kötődést alakítson ki (evolúciós haszon)

17 Bowlby kötődéselmélete II.  Kötődés: hosszantartó érzelmi kapcsolat a gyermek és a számára fontos gondozó közt. Kialakulásának feltételei: gondozó bejósolhatósága és megbízhatósága  Szülő + csecsemő = egységes rendszer Veleszületett, komplementer Csecsemő: kötődési viselkedés (pl.: baby-face) Szülő: gondozási viselkedés (biztonság)

18 Kötődés szakaszai 1. differenciálatlan szociabilitás 2. differenciált szociabilitás 3. valódi kötődés 4. partnerség szakasza

19 Differenciálatlan szociabilitás  Differenciálatlan = meg nem különböztető  0-2/2,5 hó  Baba sokat alszik  Baba nem tesz különbséget gondozók közt

20 Differenciált szociabilitás  Differenciált = megkülönböztető  2,5 hó – 6 hó  Baba: Sírással hív, mosollyal tart ott Igényli a társas interakciókat (preferenciák) Felismeri a körülötte lévőket, de nem utasít el

21 Valódi kötődés  2 éves korig  KÖZELSÉGKERESÉS: csecsemő keresi a számára fontos személy közelségét  MONITOROZÁS: csecsemő folyamatosan figyeli a gondozót  TILTAKOZÁS: az elhagyás ellen  ÖRÖM: ha a gondozó marad

22 Partnerség szakasza  2-3 év  Társas világ működésének szabályszerűségeiről kialakít magában 1 modellt  Próbálkozik a határok feszegetésével  Kialakítja saját értékességét Maradandó modelleket alakít ki önmagáról és a világról!

23 Kötődési kapcsolat, mint belső modell  Gyermek korai tapasztalatai alapján képet alkot:  Önmagáról, saját értékességéről,  A kötődési személyek viselkedéséről,  A közeli kapcsolatok természetéről. elvárásokat alakít ki, amelyek vezérlik a viselkedést az új kapcsolatokban. kialakítja érzelemregulációs stratégiáját  Hogyan küzdjön meg az érzelmekkel, indulatokkal?  Önkontroll Ez a kialakított munkamodell általában egész életre szóló! Lehet, de nehéz korrigálni!

24 Mary Ainsworth  Bowlby tanítványa  Más kultúrákban is vizsgálta a kötődést Kötődés szakaszai egyetemesek  Baltimore study: 26 anya-csecsemő pár megfigyelése  Anya szenzitivitása, érzékenysége Gondozói viselkedés minősége meghatározza a kötődés minőségét

25 Kötődés mintázatai Csecsemő szükségleteire érzékeny és válaszkész gondozás Következetesen inszenzitív, esetenként elutasító magatartás Következetlen, kiszámíthatatlan magatartás Biztonságos kötődés Bizonytalan, elkerülő kötődés Bizonytalan, ambivalens kötődés

26 Kötődés mintázatainak mérése  Idegen Helyzet Teszt 1. anya és csecsemő bemegy a szobába 2. idegen belép, ismerkedni kezd 3. anya kimegy 4. csecsemő egyedül az idegennel 5. anya visszatér 6. anya integetve kimegy 7. csecsemő egyedül 8. idegen tér vissza 9. anya visszatér 10. idegen távozik

27 Biztonságos kötődés  El mer távolodni az anyától  Explorál  Szülő jelenlétében felveszi az idegennel a kapcsolatot  Anya eltűnésekor tiltakozik  Megnyugtatható

28 Bizonytalan - elkerülő  Nem dúlja fel az anya távozása  Nem fél az idegentől  Nem keresi a kapcsolatot, inkább aktívan elkerüli Elfordul, elnéz, háttal játszik

29 Bizonytalan – ambivalens  Nagyon feldúlja a szeparáció, de mégsem nyugszik meg újratalálkozáskor  Nemigen explorál  Nem mer ismerkedni

30 Dezorganizált kötődés  Később azonosítják (Main és Solomon)  Csecsemők 10-20%-a nem besorolható, atipikus viselkedést mutat  Enyhe stressz hatására összeomlik a kötődési viselkedésük  Jellemző viselkedések: Céltalan, tétova, sztereotip mozgások Tartós mozdulatlanság („freezing”) Gondozótól való félelem jelei Közeledés/távolodás konfliktusa

31 Dezorganizált kötődés háttere  Veszélyeztetett csoportban 40-80% az aránya Pl.: alkoholista, bántalmazó, elhanyagoló, nagyon hátrányos helyzetű családok  Atipikus anyai viselkedés (pl.: ijedt/ijesztő viselkedés, szerepcsere)  Magyarázat: Szülő egyszerre biztonság és félelem forrása is → gyermek számára feloldhatatlan konfliktus → viselkedés összeomlik

32  A kötődés kialakul bántalmazó szülő esetén is!  A kötődés adaptív a gyermek szempontjából!

33 Kötődési típusok alakulása kultúránként  Japán: szinte nincs bizonytalan-elkerülő gyerek  Észak-Európa: bizonytalan-elkerülő viselkedés nagyobb aránya  Izrael: bizonytalan-ambivalens kötődés jellemző  USA: bébiszitter kérdés Sok elkerülő és ambivalens kötődés

34 Apához való kötődés  Ritkán kutatott terület  Belsky: Meghatározó a házasság minősége Mi az apa véleménye, hogy a család segíti/hátráltatja a munkájában

35 Kötődés zavarai  5 év alatti gyermek és elsődleges gondozója közti kapcsolat eltér a normatívtól  Zeanah et al. (1996): Kötődéshiány Indiszkrimináns kötődés, (nem irányul az ismerős felé) Gátolt kötődés Agresszív kötődés Szerepcserés kötődés

36 Kötődéshiány  Viselkedés: nincs preferált kötődési személy nincs szeparációs félelem sivár szociális viselkedés  Háttér: Intézeti gondozás Gyakori gondozó váltás Súlyos elhanyagolás

37 Indiszkrimináns kötődés  Viselkedés: válogatás nélkül kapcsolatot teremt, elkóborol a kötődési személytől, Kockázatkereső viselkedés  Háttér: Intézeti gondozás Gyakori nevelőszülő váltás

38 Gátolt kötődés  Viselkedés: Tartósan gátolt exploráció új helyzetekben, idegen jelenlétében Érzelmi kifejezés szegényes 1. interakciót csak a kötődési személlyel folytat 2. kényszeres engedelmesség  Háttér: 1. túlféltés 2. bántalmazás

39 Agresszív kötődés  Viselkedés: Van kötődési személy, de a kapcsolatot áthatja a harag Szorongásos tünetek  Háttér: Erőszakos, bántalmazó szülő Következetlen, kiszámíthatatlan bánásmód

40 Szerepcsere  Viselkedés: Gyerek túl készséges, koravén viselkedést mutat Éberen figyeli a szülőt Gyenge exploráció  Háttér: Szülő pszichopatológiája (pl.: depresszió)

41 A család, mint egész A családi konstelláció és a személyi differenciálódás: az „én” és a „család” egyszerre definiálódik.(2 és fél- 3 éves) Féltékenység, a testvérsor rögzülése stb. Családtípusok Családi légkör (nevelési stílusok, attitűdök) Család és óvoda (bölcsőde) És az iskola…….

42 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A fejlődéslélektan kialakulása, fő kérdései Gyermektanulmányok Gyermeklélektan Keresztmetszeti elemzés (életkorok) Hosszmetszeti elemzés Life- span vizsgálatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések