Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázat dékáni tisztség betöltésére a Pannon Egyetem Mérnöki Karán A pályázó: Dr. Horváth Ottó tszv. egyetemi tanár, az MTA doktora Pannon Egyetem, Mérnöki.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázat dékáni tisztség betöltésére a Pannon Egyetem Mérnöki Karán A pályázó: Dr. Horváth Ottó tszv. egyetemi tanár, az MTA doktora Pannon Egyetem, Mérnöki."— Előadás másolata:

1 Pályázat dékáni tisztség betöltésére a Pannon Egyetem Mérnöki Karán A pályázó: Dr. Horváth Ottó tszv. egyetemi tanár, az MTA doktora Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Általános és Szervetlen Kémia Tanszék

2 Tartalom Életrajzi adatok Iskolai végzettségek, tudományos fokozatok Munkahely, beosztás Oktatási tevékenység Tudományos munka Forrásteremtés Vezetési elvek és stílus Stratégia Oktatás Tudományos munka Gazdálkodás

3 Életrajzi adatok Személyi adatok: Születési hely, idő: Miskolc, 1958. Családi állapot: nős, egy gyermek Iskolai végzettségek, tudományos fokozatok, nyelvtudás: Érettségi: 1976, Thuri György Gimnázium, Várpalota, kémia tagozat Diploma: 1982, Veszprémi Vegyipari Egyetem (VVE) okleveles vegyészmérnök, 1984, kutató-fejlesztő-tervező szakmérnök Műszaki doktor: 1985, VVE, szervetlen kémia A kémiai tud. kandidátusa: 1990, MTA Habilitáció: 1998, Veszprémi Egyetem MTA doktora (kémiai tudományok): 2002, MTA (védés: 2001) Nyelvtudás: angol (kf), német (ff), orosz (olv)

4 Munkahelyi adatok: 1982-84 VVE, Általános és Szervetlen Kémia Tanszék doktori ösztöndíjas 1984-88 u.o.egyetemi tanársegéd 1989-93u.o. ill. Veszprémi Egyetem (VE) egyetemi adjunktus 1993-1999 u.o.egyetemi docens 1999-u.o.egyetemi tanár Vezetői beosztások 1998-2002VE, Tanárképző Kardékánhelyettes (tudományos és gazdasági) 2003- VE-TK/MK, Általános és Szervetlen Kémia Tanszék megbízott majd kinevezett tanszékvezető Mérnöki Kar 2005VE-MK, Fizikai Kémia Tanszék mb. tanszékvezető 2006-VE/PE-MK, Kémia Intézet mb. intézetigazgató

5 Oktatási tevékenység Előadás: általános és szervetlen kémia környezeti kémia környezeti fotokémia fémorganikus kémia (bioszervetlen kémia) kísérleti fotokémia (PhD) Gyakorlat: általános és szervetlen kémiai számítások Laboratóriumi gyakorlat: környezeti fotokémia koordinációs kémia bevezetés a kutatásba

6 Tudományos munka Kutatási tevékenység fém-komplexek: egyensúlyi, termikus és fotoindukált tulajdonságok szervetlen fotokémia: homogén és mikroheterogén rendszerekben környezeti fotokémia: természetes folyamatok napenergia fotokémiai hasznosítása fotokatalitikus szennyvíztisztítás Publikációs tevékenység Angol nyelven: 47 cikk, 5 könyvfejezet, 1 könyv, 2 proceedings. Összesített hatástényező: kb. 84, idézettség: kb. 333. Magyar nyelven: 3 cikk, 2 proceedings. Előadások, poszterek: 56 nemzetközi és 25 hazai konferencián, továbbá 24 előadás munkabizottsági üléseken, hazai és külföldi szemináriumokon.

7 Tudományos közéleti tevékenység Egyesületi, munkabizottsági tagságok Magyar Kémikusok Egyesülete (1982-) European Photochemistry Association (1987-) Magyarországi Humboldt Egyesület (1994-) MTA Reakciókinetikai és fotokémiai mb. (1996-) MTA Koordinációs kémiai mb.(meghívott) (1996-) IUPAC Magyar Nemzeti Bizottsága (1997-2005) Bírálatok: kéziratok (évente kb. 4-5): Langmuir, Inorg. Chem., Inorg. Chim. Acta, J. Photochem. Photobiol., Chem. Phys. Lett., J. Lumin., Photochem.Photobiol. Sci., React. Kinet. Catal. Lett. pályázatok, jelentések: TEMPUS, OTKA, TÉT dolgozatok: TDK, diploma, PhD. Tehetséggondozás: TK kari TDK elnökség 1995-2005 Témavezetés: TDK, szakdolgozat, diploma, PhD. Konferenciaszervezés: International Symposium on Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds (2001-)

8 Külföldi tanulmányutak Németország Technische Hochschule Merseburg, 1987, 1 hónap: réz(I)-klorokomplexek villanófény fotolízise Universität Regensburg, 1992-93 (1 év), 1997 (3 hónap), 1999 (3 hónap) (Alexander von Humboldt Ösztöndíj): higany-komplexek fotokémiai vizsgálata Egyesült Államok Indiana University - Purdue University at Fort Wayne, IN, 1988 (3 hónap), 1990 (1,5 hónap),1995 (2 hónap), 2001 (6 hét): fém-komplexek fotoredoxi reakciói Syracuse University, NY, 1991-92 (1 év) (Széchenyi István Ösztöndíj): fotokémiai vizsgálatok homogén és mikroheterogén rendszerekben

9 Forrásteremtő tevékenység az elmúlt 5 évben Témavezetőként - pályázatok és kutatási-fejlesztési megbízások: 1. OTKA T035137, 2001-2005, 4000 eFt (fém-porfirin komplexek) 2. OTKA M 36483, 2001, 1050 eFt (műszerkiegészítés) 3. FKFP TDKP 0096/2002, 2002-2004, 3400 eFt (TK Tudományos Diákkör támogatása) 4. K+F, 2004, 5200 eFt (szerves szennyezők fotokatalitikus lebontása) 5. K+F, 2004, 1000 eFt (klórozott szerves vegyületek fotokatalitikus bontása) 6. K+F, 2004-2005, 16 300 eFt (kisüzemi fotokatalitikus szennyvíztisztító tervezése) 7. K+F, 2005, 3000 eFt (szerves vegyületek fotokatalitikus bontása) 8. K+F, 2005-2006, 39 400 eFt (kisüzemi fotokatalitikus szennyvíztisztító építése) (64 000 eFt, 2004/05)

10 Vezetési elvek és stílus demokratikus centralizmus információ igénylése és szolgáltatása - végső döntéshozatal és visszacsatolás (csapatmunka, megfelelő támogatottság) „nyitott ajtó” politikája munkatársak és hallgatók felé konfliktuskezelés empátia-készség kooperativitás problémamegoldó magatartás korrekt lobbizás jó munkahelyi légkör bizalom megfelelő motiváció példamutatás, lelkiismeretesség

11 "Az embernek, mert célja nagy, Hát kell a másik ember, Csak szépen összefogva hat: Sok víz hajtja a malmokat, Sok cseppből áll a tenger." Schiller Az embernek, mert célja nagy, Hát kell a másik ember, Csak szépen összefogva hat: Sok víz hajtja a malmokat, Sok cseppből áll a tenger." Schiller Stratégia A kutató (és szolgáltató) kar megvalósítása: (működőképesség és értékmegőrzés) oktatás: szervezett tömegoktatás - minőségi MSc képzés tehetséggondozás bővülő posztgraduális és felnőttképzés távoktatási lehetőségek kihasználása kutatás: innovációs láncok kialakítása (pályázatok) tanszékek közötti együttműködések fejlesztése (személyi és műszeres háttér optimális kihasználása) gazdálkodás: ellenőrzött decentralizáció együttműködés és szolidaritás hatékony információáramlás (PR) és ügyvitel Abonyi János Bartha László Gelencsér András Horváth Ottó

12 Oktatás szervezett tömegoktatás további harmonizáció a két képzési forma (5 éves és kétfokozatú) tantervei továbbá az egyes szakok tárgyai közt (ekivalencia-táblázatok) minőségi MSc képzés ipari támogatás biztosítása tehetséggondozás TDK tevékenység erősítése, PhD képzés bővítése posztgraduális és felnőttképzés igazodás a piaci igényekhez távoktatási lehetőségek kihasználása (e-learning) hatékonyabb beiskolázás (minőség irányába) új szóróanyagok és honlapok (együttműködve a hallgatókkal) kiterjedtebb PR tevékenység (társintézményekkel együttm.) tananyagfejlesztés elektronikus anyagok bővítése, új jegyzetek

13 Tudományos munka innovációs láncok kialakítása alap- és alkalmazott kutatások társítása pályázati hatékonyság növelése (tanácsadó cégek bevonása) regionális kapcsolatok erősítése tanszékek közötti együttműködések fejlesztése team-munka elősegítése személyi és műszeres háttér kooperációja összevont szolgáltató laborok szervezése közös műszerbeszerzési stratégia fokozatszerzés támogatása doktori iskolák erősítése PhD hallgató számának növelése motiváció növelése (ösztöndíj, tanulmányút, karrier)

14 Gazdálkodás ellenőrzött decentralizáció növekvő forrásteremtő hatékonyság elősegítése együttműködés (külső és belső) konszolidáció és szolidaritás (személyi erősítések) egységes és átlátható gazdálkodási elvek egyetemi és kari szinten következetesség és számonkérés hatékony ügyvitel megfelelő informatikai, adatszervezési háttér gyors információáramlás (és reagáló képesség) eredményes PR tevékenység belső és külső – hallgatói közreműködéssel

15 Köszönöm a figyelmet!

16 Kiegészítés Strukturális változtatás (tapasztalat- és információhiány) a) A jelenleg érvényes sem stabilizálódott b) Nem egyértelmű az országos szabályozás sem (tanszék mint alapegység!) c) Ügyelni PR-hatásra (üzenet az ipar felé) Oktatás korszerűsítése a) saját erő – kötelező vállalás (BSc, MSc) b) meglévő háttéranyagokkal (egységes formára) c) pályázati források (pl. távoktatáshoz)

17 Létszámgazdálkodás a) Nem feltétlen leépítés – forrásteremtő kapacitás megőrzése b) Igazodás a regionális és országos igényekhez (kimeneti piac és kutatás-fejlesztés, dinamikusan változó – nem szélsőséges, gépészet, elektronika, anyagtudomány) Jövőkép (kutató kar) szervezett tömegoktatás minőségi MSc-, PhD-képzés (tehetséggondozás) hatékonyan együttműködő alap- és alkalmazott kutatás (innovatív forrásteremtés)


Letölteni ppt "Pályázat dékáni tisztség betöltésére a Pannon Egyetem Mérnöki Karán A pályázó: Dr. Horváth Ottó tszv. egyetemi tanár, az MTA doktora Pannon Egyetem, Mérnöki."

Hasonló előadás


Google Hirdetések