Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kommunista Proletár-diktatúra emléknap

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kommunista Proletár-diktatúra emléknap"— Előadás másolata:

1 Kommunista Proletár-diktatúra emléknap
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja megtartását a Magyar Köztársaság Országgyűlésének 2000. június 13-án elfogadott 58/2000. (VI. 16.) sz. határozata rendelte el

2 Kommunista ideológia Dialektikus materializmus/Tudományos kommunizmus
A mennyiségi változások átcsapnak minőségi változásba, vagyis minden felhalmozódó mennyiségi változás minőségi ugrást is produkál (pl. a víz forráskor légneművé válik). Termelőerők felhalmozódása, osztályharc

3 Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége

4 CCCP Több mint 120 nép 15 SZSZSZK,20 autonóm k.,8 autonóm terület,10 autonóm körzet 1922 dec millió lakos Lenin 24-53 Sztálin 53-64 Hruscsov 64-82 Brezsnyev 82-84 Andropov 84-85 Csernyenko 85-91 Gorbacsov 1985-ös 0 rubelről 109 milliárd rubelre nőtt; az aranytartalék 2000 tonnáról 200 tonnára olvadt; a külső adósságállomány pedig 0-ról 120 milliárd dollárra nőtt. 1991 kilenc köztársaságban 76.4%-os támogatást hozott, a felnőtt lakosság 80%-ának részvétele mellett a CCCP fenntartása

5 Gulág 1960-ban megszűntették

6 Lenin

7 Fremont környéke

8 Sztálin

9 Tanácsköztársaság

10 Felvidéki hadjárat

11 Proletárdiktatúra „„Mindenütt szaladgálnak, ágálnak az ellenforradalmárok, üssétek le őket! Üssétek agyon ott, ahol találjátok őket! Ha csak egy órára is sikerül felülkerekedni az ellenforradalomnak, nem lesz kíméletes egyetlen proletárral sem. Mielőtt vérébe fojtanák a forradalmat, fojtsátok őket a vérükbe!”” Szamuely Tibor „A hatalom a kezünkben van. Aki azt akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt kíméletlenül fel kell akasztani. Az ilyennek bele kell harapni a torkába. A magyarországi proletariátus eddigi győzelme nem került különösebb áldozatokba. Most azonban szükség lesz arra, hogy vér ömöljön. A vértől nem kell félni. A vér – acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, mely az igazi kommünvilághoz elvezet minket. Ki fogjuk irtani, ha kell az egész burzsoáziát!””

12 Feloszlatás?! „„Ismételten jelentés érkezett hozzám, hogy hadműveleti területen részben egyes parancsnokságok, részben különböző munkás- és katonatanácsok különböző elnevezéssel, mint politikai terrorcsapat, helyi vörös csapat és a többi, csapatokat toboroznak, alakítanak és ezeket különböző karhatalmi, sőt helyenkint a forradalmi kormányzótanács rendeleteit túllépő célokra használják fel. A forradalmi kormányzótanács rendelete értelmében senkinek sincs joga az országban csapatokat toborozni, csak a hadügyi és belügy népbiztosságnak. Minden egyéb csapattoborzás, ha a legjobb szándékkal történik is, könnyen ellenforradalmi tendenciákat szolgálhat. Ennélfogva elrendelem, hogy a hadműveleti területen lévő valamennyi, a hadsereg, vagy vörös őrség rendszeresített állományába és hadrend- alakulataiba nem osztott úgynevezett politikai terrorcsapat vagy más elnevezés alatt működő külön csapat haladéktalanul föloszlatandó és az ott lévő katonák a vörös hadsereg kötelékébe besorozandók. A jövőben mindazok, akik ilyen önkényes politikai terrorcsapatokat alakítanak, vagy azokat vezetik, vagy azokban részt vesznek, haladéktalanul rögtönítélő törvényszék elé állítandók…”” Böhm Vilmos, hadügyi népbiztos

13

14

15 Rákosi–rendszer 1947 után egyre inkább úrrá lett rajta a megalománia, s lassanként a hatalom rabjává vált. Pozícióinak megszilárdítására minden eszközt használhatónak ítélt meg 1 millió embert vontak ügyészi eljárás alá, minden második ellen vádat is emeltek. A rövidesen bekövetkező változások során hozott közkegyelmi rendelet 748 ezer embert érintett. A Rákosi-rendszerben hozzávetőleg 300 ezer embert telepítettek ki és internáltak korábbi lakhelyéről. Főként korábbi földbirtokosok, módosabb gazdák, katonatisztek, állami alkalmazottak, gyártulajdonosok jutottak erre a sorsra. Erre még a második világháború elején meghozott törvények adtak lehetőséget. A legtöbb kitelepítettet mezőgazdasági munkára fogták

16

17

18 1956 1953 beképzelt, (...) kollektív módon dolgozni képtelen”
Nagy Imre Diáktüntetés Beethoven Egmont nyitány

19

20 Kádár-korszak Konszolidáció -1968 lakásépítések Világelső mg
munkásőrség

21

22 Grósz Károly Piacgazdaság 1988-
Németh Miklós,Pozsgai Imre, Aczél Görgy árulása, rendszerváltás Munkásőr fegyvereket Pozsgai elzárja, békés átmenet

23

24


Letölteni ppt "Kommunista Proletár-diktatúra emléknap"

Hasonló előadás


Google Hirdetések