Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felsőoktatási és a K+F statisztika Janák Katalin Központi Statisztikai Hivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felsőoktatási és a K+F statisztika Janák Katalin Központi Statisztikai Hivatal."— Előadás másolata:

1 A felsőoktatási és a K+F statisztika Janák Katalin Központi Statisztikai Hivatal

2 A magyar oktatási és képzési statisztikai rendszer 130 éves múltra visszatekintő adatok tanulókra pedagógusokra iskolákra vonatkozóan Adatgazdák: Központi Statisztikai Hivatal az oktatásért felelős minisztériumok

3 A magyar oktatási és képzési statisztikai rendszer (folytatás) Közoktatási statisztika (KIR-Stat) Iskolarendszeren kívüli képzések statisztikája A munkahelyi képzések főbb adatai (CVTS) Felnőttképzési felvétel (AES) Munkaerő-felmérés oktatási blokkja (LFS) Felsőoktatási statisztika (FIR-Stat)

4 Felsőoktatási statisztika Forrásai: Felsőoktatási Információs rendszer (FIR) Felsőoktatási statisztikai rendszer (FIR-stat) Jogi alap: 2005. évi CXXXIX. trv. a felsőoktatásról Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1434 Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév eleji helyzetéről 1435 Jelentés az év folyamán oklevelet, tudományos fokozatot, címet és felsőfokú, illetve szakirányú szakképzettséget szerzett hallgatókról

5 FIR A felsőoktatási információs rendszert OH működteti. Ahol a Ftv. központi nyilvántartásról rendelkezik, azon a felsőoktatási információs rendszert kell érteni. A felsőoktatási információs rendszer - központi nyilvántartás keretében - a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, hallgatói, oktatói és más alkalmazotti adatokat tartalmazza. (35. §, nem szószerinti…)

6 Mit tartalmaz a FIR? Intézményi és képzés adatok szervezeti egységek, tisztségviselők Személyi nyilvántartás: személyes adatok (oktatói, hallgatói adatok) Személyi nyilvántartás: jogviszony adatok hallgatói képzési adatok kiadott oklevelek, doktori fokozatok oktatói jogviszony

7 Mire (lesz) jó a FIR? A FIR támogatást nyújt: jogosultságok ellenőrzése felsőoktatási statisztika oklevél nyilvántartás, pályafutás nyomon követés elkészítéséhez, valamint ügymenet egyszerűsítésekhez (pl. a diákigazolvány, diákhitel ügyintézéshez).

8 A FIR-stat rendszer Az adatszolgáltatás köre: minden államilag elismert felsőoktatási intézmény (kötelező!) Korszerű, elektronikus adatlap család Felépítése: szintekre tagozódó megfigyelés INT: tárgyi erőforrások számbavétele+összesített kari adatok KAR: összesített hallgatói és oktatói adatok KEP: oktatói adatok, kapcsolódó kollégiumi adatok TAG: hallgatói létszám, a hallgatói juttatások és térítési díjak, a megszerzett végzettségek

9 UOE adatszolgáltatás Jogi alap: A Bizottság 88/2011/EU rendelete az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK EP és Tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról Cél: nemzetközileg összehasonlítható adatállomány létrehozása indikátorok kifejlesztése (DG EAC, DG EMPL) közös módszertani fejlesztés Adatigény : oktatásban résztvevők (beáramlás, kiáramlás, mobilitás) az oktatási személyzet jellemzői az oktatási intézmények működési jellemzői az oktatás finanszírozása

10 Az eredmények megjelenése, tájékoztatás Kiadványok: KSH Oktatási adatok Statisztikai Tükör (évente) NEFMI Felsőoktatás statisztikai kiadvány (évente) Statisztikai évkönyv, zsebkönyv, összefoglaló kiadványok részeként, Adattárház, stADAT Az EUROSTAT felé az adatszolgáltatási határidő jogszabály szerint a tárgyévet követő t+2 év EU és OECD honlapján és kiadványaiban OECD Education at a Glance (évente) EU: Keydata on Education (kétévente)

11 A K+F fogalma A kutatás és kísérleti fejlesztés olyan módszeresen folytatott alkotómunkát jelent, amely a meglévő ismeretanyag bővítésére – beleértve az emberről, a kultúráról és a társadalomról szerzett ismereteket is –, valamint arra szolgál, hogy ezt az ismeretanyagot új alkalmazások kidolgozására használja fel. az alkotás, az újdonság eleme, a tudományos módszerek alkalmazása, új ismeret létrehozása.

12 A K+F statisztika története 1953 óta éves adatgyűjtés Adatgazdák Tudományos Felsőoktatási Tanács MTA Tudományszervezési Csoport 1969-től Központi Statisztikai Hivatal Adatszolgáltatók köre folyamatosan bővült Kutatóintézet Felsőoktatási intézmény Költségvetési kutatóhely (múzeum, kórház, stb.) Vállalkozás (kezdetben létszám és árbevétel korlát) 2000-től teljes körű → minden K+F-et végző szervezet

13 A K+F statisztika története (folytatás) Az adatgyűjtés tartalma is változott Kutatás 1968-tól fejlesztés (gyártmány- és gyártásfejlesztés is) 1988-tól kutatás és kísérleti fejlesztés A változtatások során meghatározó a nemzetközi és hazai igények a módszertani előírások az időbeni összehasonlíthatóság A 80-as évektől hazai és nemzetközi szinten is összehasonlítható idősorok 1991 óta OECD-nek, 1997 óta Eurostat-nak éves adatszolgáltatás

14 K+F statisztika Forrásai : A KSH K+F statisztikai adatgyűjtései Jogi alap: Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól 1074 Jelentés a vállalkozások 2010. évi kutatási, fejlesztési adatairól 1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek K+F adatairól

15 A K+F statisztika rendszerének kialakítása Az igények kielégítése az elsődleges szempont Igények Nemzetközi (Eurostat) A Bizottság 753/2004/EK rendelete (2004. április 22.) az 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tudományos technológiai statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról Hazai (kormányzati, kutatói, média) esetlegesen jelentkeznek, gyakran azonnali választ várva, néha pontatlanul megfogalmazva

16 A K+F statisztika adatszolgáltatói köre Teljes körűen minden szervezettől, amelyik K+F tevékenységet végez Minden felsőoktatási intézmény valamennyi szervezeti egysége MTA kutatóintézetei MTA-n kívüli kutatóintézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek (múzeumok, könyvtárak, kórházak) Vállalkozások

17 Milyen adatokat gyűjt a KSH? A K+F emberi erőforrás oldala K+F személyzet adatai kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai és nem fizikai dolgozók tényleges számított létszám ( a K+F-re fordított idő arányában) A létszámadatokra vonatkozó bontások Nemek Iskolai végzettség Életkor Tudományos fokozat Kutatói mobilitás

18 Milyen adatokat gyűjt a KSH? (folyt) Mennyi volt a saját szervezetben végzett kutatás, fejlesztés ráfordítása? (a „falakon belüli” K+F) Költsége (ezen belül a személyi jellegű és a egyéb kiadás) Beruházása (ingatlan, gép, és ide számítjuk a számítógépes szoftvert is) Mennyi volt a kiadott K+F megbízás?

19 Milyen adatokat gyűjt a KSH? (folyt) A K+F ráfordítások forrásai Államháztartás Vállalkozások Külföld (pályázat, - ebből EU, vállalkozás) Non profit, egyéb források A K+F ráfordítások milyen társadalmi, gazdasági célok megvalósítása érdekében merültek fel? (NABS kategóriák szerint)

20 Milyen adatokat gyűjt a KSH? (folyt) Milyen és hány témát kutattak? A témaszám csak nyilvántartási egység!!! Melyek a K+F eredményei? hány publikációt jelentettek meg, Magyar és idegen nyelven (könyv, cikk, értekezés, CD, konferencia kiadvány) hány szabadalmi kérelmet nyújtottak be, hány szabadalmat adtak meg (belföldön és külföldön) ez nem azonos a Szabadalmi Hivatal adataival, mert csak kutatóhelyre terjed ki!

21 K+F statisztika eredményeinek megjelenése, tájékoztatás A KSH minden év őszén (2006-tól szeptemberben) kiadványt jelentet meg a K+F statisztikáról, amely nagyon részletes bontásban adja közre az adatokat. 2006-tól a kiadvány a KSH honlapjáról is letölthető, 2009- től csak onnan, Statisztikai évkönyv, zsebkönyv, Adattárház, Stadat Az EUROSTAT felé az adatszolgáltatási határidő jogszabály szerint a tárgyévet követő 18 hónap, (az előzetes főbb mutatók a 10. hónap) Korábban az OECD-nek külön adatszolgáltatás, három éve az EUROSTAT-tal közös EUROSTAT és OECD honlapján és kiadványaiban

22 Hasznos linkek (magyar) Módszertan: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/ksh_web.meta.main?p_la ng=HU http://portal.ksh.hu/pls/ksh/ksh_web.meta.main?p_la ng=HU Adatok: http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,592051&_ dad=portal&_schema=PORTAL http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,592051&_ dad=portal&_schema=PORTAL http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?&lang =hu http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?&lang =hu http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,184627&_ dad=portal&_schema=PORTAL NEFMI: http://www.nefmi.gov.hu/miniszterium/statisztika/oktat asi-statisztikak

23 Hasznos linkek (nemzetközi) Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal /education/introduction http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal /science_technology_innovation/introduction OECD www.oecd.org UNESCO www.uis.unesco.org

24  : katalin.janak@ksh.hukatalin.janak@ksh.hu  : +36-1-345 6745  : www.ksh.hu


Letölteni ppt "A felsőoktatási és a K+F statisztika Janák Katalin Központi Statisztikai Hivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések