Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pályakövetés informatikai támogatása: online felmérések és adattárak létrehozása Fodor Szabolcs felsőoktatási referens, elemző EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pályakövetés informatikai támogatása: online felmérések és adattárak létrehozása Fodor Szabolcs felsőoktatási referens, elemző EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató."— Előadás másolata:

1 A pályakövetés informatikai támogatása: online felmérések és adattárak létrehozása Fodor Szabolcs felsőoktatási referens, elemző EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.

2 Miről lesz szó?  Bevezetés: informatika szerepe a pályakövetésben  Online felmérések  Miért online?  Központi szolgáltatás: felméréskészítő alkalmazás  Mit, mikor, hogyan?  DPR adattárak: lehetőségek, előnyök, korlátok  Központi adattár koncepciója  Adatok integrációja, adatvédelem  Mire jó és mire nem az adattár? DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.

3 Az informatika szerepe DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.  Tanulmányi / hallgatói nyilvántartások és alumni adatbázisok  A hallgatók és végzettek megkeresése online kérdőívekkel  Intézményi kapcsolattartás hallgatókkal és végzettekkel: közösségi oldalak, alumni portálok  Pályakövetési eredmények disszeminációja  Intézményi adattárak létrehozása

4 Intézményi követelmények DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.  Hallgatói motivációs kutatás: minden év tavaszán, online módszerrel (  KUTATÁSOK)  Végzettek pályakövető kutatása: minden év tavaszán, online vagy postai úton  További kutatások a hallgatók, végzettek, munkaerő-piaci szereplők körében: változó módszertan és időpont  Statisztikai adatszolgáltatás: az országos kérdőívblokk, illetve a kutatásokra vonatkozó alapadatok átadása a központi DPR adattárnak

5 Miért online? DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.  Intézményi felmérések eredményei:  Postai vagy online felmérések, utóbbi aránya nő, mert fenntartható, könnyen megvalósítható  Cél, hogy egyszeri ráfordítással legyen hosszú távú alternatíva, akár évente megismételhető megoldás  Szakértői interjúk tapasztalatai  Ne kelljen mély informatikai ismeret a használatához  Legyenek automatizált funkciók: újra megkeresés, lezárás stb.  Fejlett kérdéskezelés: relációk, „léptetések”, ellenőrzések  Integrált jelentéskészítő, összesítő szolgáltatás  Exportálási lehetőség több formátumban

6 Online felméréskészítő szolgáltatás DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.  A rendszerrel szemben támasztott elvárások:  Online felmérések lebonyolítása  Fejlett megoldások, mégis egyszerű kezelhetőség  Stabil üzemeltetési környezet és elérhetőség biztosítása  Fenntartással kapcsolatos adminisztrációs és egyéb feladatok és költségek ne az intézményeket terheljék  Előre elkészített kérdőív-blokkok, különböző vezetői (gyors)jelentés-sablonok  Adatvédelmi szempontok maximális érvényesítése: anonimitás biztosítása, adatgazda felsőoktatási intézmények jogainak tiszteletben tartása

7 Online felmérés folyamata DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.

8 Online kérdőív kérdésblokkjai

9 Online kérdőív alkalmazása DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.

10 A kérdezés lezárása után… DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.  Miután lezártuk a lekérdezést, következik…:  az előre megadott vagy az utólag elkészített szempontok szerint elemzések és gyorsjelentések elkészítése, címzetteknek (pl. intézményi vezetés) megküldése  az adatok exportálása feldolgozható formátumú fájlba:  elemzések készítése, tájékoztatók összeállítása  adatszolgáltatás a DPR központi adattárba (exportált állományok feltöltése megadott interfész segítségével)

11 Mit, mikor, hogyan? DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.  Az alkalmazás beszerzése, telepítése jelenleg is zajlik  Várható ütemezés:  Rendszer üzembe helyezése: 2009. december – január  Rendszer intézményi tesztelése: 2010. január – március  Rendszer „megnyitása” intézmények számára: 2010. március  Első felmérések lebonyolíthatóak: 2010. március-április  Szolgáltatás igénybevételének módja, a „csatlakozás” mikéntje kidolgozás alatt  Nyitott kérdések: intézményekkel való együttműködés során kerülnek tisztázásra (pl. tesztelés során)

12 DPR ADATTÁR DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18. DPR Adattár: - lehetőségek, - előnyök, - korlátok

13 DPR ADATTÁR DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18. „Egy jó adattároló rendszer felépítése és az adatok megfelelő rendszerezése hosszú tanulási folyamat, különféle ötleteket próbálgató tapasztalatszerzés…” /Paul Mobbs/

14 Emlékeztetőül… DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.

15 Államigazgatási adatok DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.  Elsősorban az APEH és az ÁFSZ, ill. a FIR (forrás)adatbázisai felé „mozdultunk el”:  FIR: felsőoktatási adatok közvetlenül az fokt.-i intézményektől  APEH: munkavállalással, munkaadókkal, jövedelemmel kapcsolatos ANONIM, és ÖSSZESÍTETT statisztikai információk  ÁFSZ: információk a munkanélküliként nyilvántartott diplomások  Adatok „érvényessége”, a látókörön kívül maradók (szürke-, fekete gazdaság, külföld, nem reg. munkanélk.)  A hozzáférhető konkrét adatkörök kapcsán egyeztetések (a legnagyobb körültekintés)

16 Államigazg.-i adatok - adatintegráció DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.

17 MUNKAÜGYI NYILVÁNTARTÁSOKTANULMÁNYI NYILVÁNTARTÁSOK Államigazg.-i adatok – adatintegráció 17

18 DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.  Minden érintett közreműködő államigazgatási szereplő támogatja, elvi megállapodások megköttettek (APEH, OKM, OH, FSZH, MAB, MRK, FTT, Adatvédelmi biztos, NSZFI, PM)  Törvényi lehetőség adott (2007. évi CI. törvény)  Forrás rendelkezésre áll  FIR forrásadatbázisként megalapozza a folyamatot „KEGYELMI ÁLLAPOT” „Kegyelmi állapot”

19 Intézményi pályakövetési adatok 1. DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.  Két csoportja lesz a gyűjtendő intézményi adatoknak:  DPR felmérések elemi adatai: a hallgatói- és pályakövetési kutatások során, a kérdőív ORSZÁGOS BLOKKJÁBAN található kérdésekre adott válaszok (az intézmények kérdéseire adott válaszokat nem gyűjtjük!)  Általában a DPR kutatásokra vonatkozó összesítő alapadatok: a kutatás módszere, megkeresettek és válaszolók száma stb.  Adatgyűjtés: interfészspecifikáció alapján, az intézmények bevonásával  Intézményi szinten nem, csak tendenciák vizsgálatára, aggregáltan kerülnek felhasználásra!

20 Országos DPR kutatások eredményei DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.  Reprezentatív mintán, hallgatók körében lefolytatott hallgatói, (végzettek körében lefolytatandó) kutatás részletes(ebb) kérdőívvel (  KUTATÁSOK)  Intézmények számára elérhető eredmények saját elemzések elvégzéséhez  Saját felmérések eredményeinek összehasonlítása országos átlagokkal, a képzési területen / régióban működő más felsőoktatási intézmények eredményeivel

21 Felhasználási célok – PORTÁL DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.  Diplomantul.hu: képzésterületi és regionális elemzések megjelenítése  Intézményi kutatásokra vonatkozó általános adatok közzététele  Pályakövetési, pályaorientációs szolgáltatások támogatása információkkal  Alumni célok támogatása

22 Elemzések, statisztikák DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.  Ágazati elemzések és statisztikák a szakigazgatás és általában a közigazgatás számára  Szakértői elemzések képzési területi és regionális szinten, munkaerő-piaci folyamatok áttekintése  Intézmények saját elemzései a rendelkezésre álló adatforrások adatai bevonásával  Közvetlen PR és marketing célú hasznosítás  Intézményi minőségpolitika, minőségmenedzsment

23 A V I R DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.  Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer feladata: megalapozott mutatók a felsőoktatás működéséről  DPR információk fontosak, de csak korlátozottan használhatók fel (korlátozott reprezentativitás)  Megfelelő szakmai elvek mentén integráns elemei lehetnek egy mutatószámrendszernek, ennek mikéntje AVIR projekt keretében kerül kidolgozásra

24 Mit NEM teszünk az adatokkal DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.  Nem „vesszük” el az intézményektől adataikat  Nem készítünk rangsorokat, de az adatok összehasonlítására lehetőséget kívánunk biztosítani  Nem használjuk jogtalanul adatintegrációs célokra az adatokat  Személyes adatokat, különösen védett adatokat nem adunk tovább jogtalanul harmadik személynek

25 Mit SZERETNÉNK TENNI az adatokkal DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18.  Intézmények rendelkezésére álló pályakövetési információk körének jelentős bővítése  Eddig elérhetetlen adatforrások kiaknázása, elérhetővé tétele az intézmények számára  Egyszerű, de mégis biztonságos adattárak létrehozása  Összehasonlíthatóság és aggregálhatóság megteremtése  Nyilvános szolgáltatások létesítése, pályaorientáció és pályakövetés megalapozása…

26 DPR Szakmai Nap II., 2009.11.18. Köszönöm a figyelmüket! Kérdések, további információk: fodor.szabolcs@educatio.hu


Letölteni ppt "A pályakövetés informatikai támogatása: online felmérések és adattárak létrehozása Fodor Szabolcs felsőoktatási referens, elemző EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések