Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft. Felsőoktatási felvételi eljárás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft. Felsőoktatási felvételi eljárás."— Előadás másolata:

1 Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft. Felsőoktatási felvételi eljárás

2 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS Képzési szerkezet

3 Hivatalos információk A felvételi eljárás szabályai, pontszámítás, meghirdetések és feltételek:  Felsőoktatási felvételi tájékoztató aktuális eljárásra vonatkozó kiadványa(i) (külön kötet érettségizetteknek és diplomásoknak)  www.felvi.hu (Felvételi tájékoztató elektronikus verziója is!) www.felvi.hu  felsőoktatási intézmények (intézményi honlapok, nyílt napok … stb.) Egyéb, a választást, döntést segítő információk:  Felvételi Tájoló 2012 (megjelenik 2011. december közepe)  HVG Diploma melléklet – Felvi rangsorokkal (2011. december közepe)  www.felvi.hu szolgáltatásai: szakleírások, intézmények, interaktív rangsor, pályaorientációs tesztek (személyes tanácsadási lehetőség), fórumok, segítő alkalmazások (pl. kalkulátorok) www.felvi.hu

4 Felvételi eljárás menetrendje: 2012. szeptemberben induló képzések Felvételi meghirdetés publikálása: www.felvi.hu illetve Felvételi tájékoztató megjelenése:www.felvi.hu 20 11. december 15. Tájékoztató hivatalos kiegészítésének megjelenése: 20 12. január vége Jelentkezési határidő: 2012. február 15. E-felvételi hitelesítési határideje: 2012. február 23. Regisztrációs adatok megtekinthetők / regisztrációs levél kézhezvétele: 2012. április vége – május eleje Dokumentumok benyújtási határideje (pl. utolsó év végi középiskolai bizonyítvány): 2012. június 4. Dokumentumok végső benyújtási határideje (érettségi, nyelvvizsga, felsőfokú végzettség), valamint adatmódosítás, egyszeri sorrendmódosítás határideje: 2012. július 10. Ponthatárok megállapítása: 2012. július 24. Besorolási döntés, felvételi döntés kézhezvétele: 2012. augusztus eleje Pótfelvételi eljárás (előreláthatólag): 2012. augusztus

5 Jelentkezés benyújtása Hogyan lehet jelentkezni? 1)Elektronikus úton (e-felvételi), a www.felvi.hu weboldalon, regisztrációt követően.www.felvi.hu Jelentkezési határidő ebben az esetben az adatok rögzíthetőségét jelenti. vagy 2) Hagyományos jelentkezési lapon. Jelentkezési határidő ebben az esetben a postára adás határidejét jelenti. Korl á tlan sz á m ú helyre lehet jelentkezni!

6 E-felvételi folyamata I. 1.Regisztráció a www.felvi.hu honlapon => Az Én felvimwww.felvi.hu

7 E-felvételi folyamata II. 2.E-felvételi menüpont => biztonsági kód (a regisztrációkor megadott e- mail címre érkezik automatikusan az első bejelentkezés alkalmával)

8 E-felvételi folyamata III. 3.Adatok rögzítése (jelentkezési lap pontjainak megfelelően, ellenőrzött felületeken – űrlapokon)

9 E-felvételi folyamata IV. 4.Dokumentumok feltöltése elektronikusan (nem kötelező elektronikusan) 5.Eljárási díj befizethető: folyószámláról történő banki átutalással vagy interneten keresztül bankkártya segítségével 6.E-felvételi hitelesítése ( határideje a jelentkezési határidőt követő egy hét): =>ún. hitelesítő adatlap segítségével =>Ügyfélkapu segítségével (egyszeri okmányirodai regisztrációt igényel)

10 Mire figyeljünk jelentkezéskor?  A kötelezően kitöltendő mezőket mindenképp töltsük ki  A postacímen kívül egyéb elérhetőségeket igyekezzünk megadni (vonalas és/vagy mobiltelefonszám, e-mail cím – utóbbinak a jelentkezési időszak után is lehet jelentősége)  Pontosan és az aktuális meghirdetésekből tájékozódjunk, a jelentkezési helyek megadásakor a teljes szaknevet adjuk meg!  Csak olyan meghirdetést választhatunk, amelyet adott eljárásban, adott intézmény valóban meg is hirdetett!  A kitöltési útmutatónak megfelelően töltsük ki a mezőket! (jelentkezési lap)

11 Jelentkezéskor mit kell benyújtani? Jelentkezéshez csatolni kell: a jelentkezéskor rendelkezésre álló és a felvételi kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat  végzettséget igazoló dokumentumot, pontszámításhoz szükséges, többletpontokat igazoló dokumentumokat  minden egyéb, adott felsőoktatási intézmény által kért dokumentumot:  egyszerű fénymásolatban  egy példányban  A4-es formátumban A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok a felvételi eljárás folyamán pótolhatók legkésőbb 2012. július elejéig !

12 A jelentkezési sorrend  A képzés minden paraméterét pontosan kell megadni! intézmény/kar betűkódja, szak, képzési szint-munkarend-finanszírozási forma betűjele  A szak teljes nevét az esetleges (zárójeles kiegészítésekkel) együtt kell feltüntetni!  A sorrend saját preferencia-sorrendünket tükrözze!

13 A felvételi pontok számítása: alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen A jelentkező igazolt eredményeiből, a legkedvezőbb pontszámítási módszer alkalmazásával, történik a felvételi összpontszám kiszámítása. Felvételi összpontszám (max. 500 pont): Tanulmányi pontok (max. 200 pont) Érettségi pontok (max. 200 pont) Többletpontok (max. 100 pont)

14 A felvételi összpontszám számítási módjai: alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen 1)Tanulmányi pont és érettségi pont összege (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 100 pont). 2)Érettségi pont kétszerese (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 100 pont). A fenti két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb módon történik a pontszámítás. Művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjain a tanulmányi pont (max. 200 pont) +gyakorlati vizsga (max. 200 pont), intézményi döntéstől függően gyakorlati vizsga (max. 200 pont) eredményének kétszerese, Egyes szakokon kizáró jellegű alkalmassági vizsga (pl. művészeti képzési terület szakjai, tanító…stb.) szervezhető, amelynek eredménye „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet.

15 Tanulmányi pont (max. 200 pont) A tanulmányi pont a középiskolai és érettségi eredményekből a következő módon számítódik: 1. Középiskolai eredmények (max. 100 pont): Öt tantárgy (magyar nyelv és irodalom (átlaga kerekítés nélkül!), történelem, matematika, egy választott idegen nyelv és egy választott természettudományos tárgy ) utolsó tanult két év végi eredménye ine k összege, majd annak kétszerese. Választott tárgy: bármely legalább két évig (vagy két, legalább egy évig) tanult természettudományos tárgy 2. Érettségi eredmények (max. 100 pont): A négy kötelező és egy szabadon választott érettségi tárgy százalékos eredményéből számolt átlageredmény egész számra kerekítve. A 2005 előtti érettségi eredmények átszámolhatóak százalékos eredményekké.

16 Érettségi pont (max. 200 pont) Az azonos képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a képzési területre (szakra) vonatkozóan meghatározott : KÉT érettségi tárgy százalékos eredménye (tárgyanként max. 100 pont) Az előírt lehetséges, választható módon felsorolt tárgyak közül minden esetben a jelentkező számára kedvezőbb eredményekből történik a pontszámítás (l. felvételi meghirdetés 1. sz. táblázat, illetve intézményi meghirdetések). Emelt vagy középszint? Anglisztika, germanisztika, romanisztika szakok bizonyos meghirdetésein adott nyelvből, továbbá az orvostudományi képzési ág szakjain, illetve az erdőmérnöki, építész, energetikai mérnöki szakon valamely előírt érettségi követelményből emelt szintű érettségi a felvételi követelmény.

17 Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 340 pont Egy példa Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 82 pont 170 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 344 pont Tanulmányi pontok: 174 pontÉrettségi pontok: 170 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 82,2 egész számra kerekítve Általános orvos magyar477%k történelem590%k matematika465%k angol592%k biológia583%e kémia587%k 11.12. magyar45 történelem55 matematika34 angol55 fizika55 Érettségi vizsgatárgyak: biológia kötelezően ÉS fizika vagy kémia Legalább egy tárgyat emelt szinten!

18 Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 334 pont Példa Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 83 pont 167 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 342 pont Tanulmányi pontok: 175 pontÉrettségi pontok: 167 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 82,8 egész számra kerekítve Jogász 11.12. magyar45 történelem55 matematika34 angol55 fizika55 Érettségi vizsgatárgyak: magyar ÉS történelem

19 Egy példa Érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelező ÉS biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 316 pont Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 77 pont 158 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 327 pont Tanulmányi pontok: 169 pontÉrettségi pontok: 158 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 76,8 egész számra kerekítve Műszaki képzési terület (pl. környezetmérnök) 11.12. magyar45 történelem55 matematika34 angol55 fizika55

20 Egy példa Érettségi vizsgatárgyak: magyar v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 326 pont Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 77 pont 163 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 332 pont Tanulmányi pontok: 169 pontÉrettségi pontok: 163 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 76,6 egész számra kerekítve Kommunikáció és médiatudomány 11.12. magyar45 történelem55 matematika34 angol55 fizika55

21 Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 328 pont Egy példa Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 77 pont 164 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 333 pont Tanulmányi pontok: 169 pontÉrettségi pontok: 164 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 76,8 egész számra kerekítve Mezőgazdasági mérnöki Érettségi vizsgatárgyak: biológia v. fizika v. földrajz v. egy idegen nyelv (angol, német) v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy 11.12. magyar45 történelem55 matematika34 angol55 kémia55

22 Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 328 pont Egy példa Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 77 pont 164 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 333 pont Tanulmányi pontok: 169 pontÉrettségi pontok: 164 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 76,8 egész számra kerekítve Gazdálkodási és menedzsment Érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek vagy egy (meghatározott) idegen nyelv vagy matematika vagy történelem vagy egy szakmai előkészítő tárgy 11.12. magyar45 történelem55 matematika34 angol55 fizika55

23 Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 326 pont Egy példa Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 77 pont 163 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 332 pont Tanulmányi pontok: 169 pontÉrettségi pontok: 163 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 76,8 egész számra kerekítve tanító ALKALMASSÁGI VIZSGA Érettségi követelmények: magyar v. a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom) ÉS biológia v. (meghatározott) idegen nyelv, vagy matematika v. történelem, v. szakmai előkészítő 11.12. magyar45 történelem55 matematika34 angol55 fizika55

24 Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 340 pont Egy példa Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 82 pont 170 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 344 pont Tanulmányi pontok: 174 pontÉrettségi pontok: 170 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 82,2 egész számra kerekítve kémia magyar477%k történelem590%k matematika465%k angol592%k biológia583%k kémia587%e 11.12. magyar45 történelem55 matematika34 angol55 fizika55 Érettségi vizsgatárgyak: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy szakmai előkészítő tárgy

25 Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 326 pont Egy példa Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 92 pont 77 pont 163 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 332 pont Tanulmányi pontok: 169 pontÉrettségi pontok: 163 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 76,8 egész számra kerekítve szabad bölcsészet Érettségi vizsgatárgyak: magyar v. történelem ÉS angol v. francia v. latin v. német v. olasz v. orosz v. spanyol 11.12. magyar45 történelem55 matematika34 angol55 fizika55

26 Többletpontok A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet. A jelentkező számára abban az esetben is csak 100 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. Jogszabály alapján minden szakon kötelező többletpontok:  nyelvtudásért (max. 40 többletpont)  emelt szintű érettségiért (tárgyanként 50, max. 100 többletpont)  előnyben részesítés okán (max. 40 többletpont) Képzési területenként kötelezően adható többletpontok (1. sz. táblázat):  tanulmányi versenyen elért adott eredményért  művészeti versenyen elért eredményért  szakirányú, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítés alapján  sporteredményért

27 Kötelező többletpontok Nyelvtudás (max. 40 többletpont): Államilag elismert komplex B2 (középfokú): 28 többletpont C1 (felsőfokú): 40 többletpont Két középfokú nyelvvizsgáért is csak 40 többletpont adható! Emelt szintű érettségiért (max. 100 többletpont): Legalább 30%-os eredményű emelt szintű érettségi vizsgáért, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Vizsgatárgyanként 50 többletpont, ezen jogcímen maximum 100 többletpont számolható. Előnyben részesítés (max. 40 többletpont):  hátrányos helyzet (20 többletpont)  halmozottan hátrányos helyzet (40 többletpont)  fogyatékosság miatt (40 többletpont)  gyermekgondozás (40 többletpont) A többletpontra való jogosultságot megfelelő dokumentum másolatával igazolni kell (l. Felsőoktatási felvételi tájékoztató!)

28 Képzési területenként adható többletpontok I. Alábbi többletpontok csak abban az esetben járnak, ha a képzési terület intézményei erről közösen így döntöttek. Tanulmányi verseny 1. OKTV, SZÉTV (1-10. helyezés: 80 pont, 11-20. helyezés: 40 pont, 21-30. helyezés: 20 pont), TUDOK (nagydíjas: 24 pont, első díjas: 12 pont), versenyek esetében tárgyanként egy versenyeredmény alapján, ha érettségi pontot adó tárgyból ért el meghatározott helyezést. OSZTV (30 pont) ha a versenyeredmény alapján érettségi vizsgakövetelmény alól felmentést kap. Tanulmányi verseny 2. Innovációs versenyeredmény 1-3. helyezés (20 pont) Művészeti versenyeredmény alapján (16 pont) Szakirányú szakképesítés alapján OKJ szerinti emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért vagy technikusi képesítő bizonyítványért. (24 pont) Sporteredmény Olimpiai, paralimpiai, siketlimpiai és sakkolimpiai sportágban: világ- és Európa-bajnokságon (16 pont) vagy az országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon (8 pont) elért legalább 3. helyezésért. (Az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján. )

29 Felvételi pontok számítása: felsőfokú szakképzésen Felvételi összpontszám: 1. Tanulmányi és érettségi pontok összeadása + kötelező többletpont. 2. Érettségi pontok kétszerezése + kötelező többletpont. 3. Tanulmányi pontok kétszerezése + kötelező többletpont (csak felsőfokú szakképzés). Felsőfokú szakképzésben az érettségi pontok számítása a jelentkező által igazolt érettségi eredmények közül bármelyik két legjobb érettségi vizsgaeredményből történik! Többletpont: emelt szintű érettségiért, nyelvtudásért, előnyben részesítésért, valamint tanulmányi verseny eredményért, illetve sporteredményért kapható.

30 Pontszámítási változások 2012 Összegzés Jogszabályi minimum ponthatár: Nem vehető fel egyetlen jelentkezési helyére sem az a jelentkező, akinek többletpontok nélkül számított felvételi összpontszáma – kivétel ez alól az emelt szintű érettségiért adható többletpont, amely beszámítható – nem éri el alapképzés és egységes, osztatlan képzés esetében a 240 pontot, felsőfokú szakképzés esetében pedig a 140 pontot. Felvételi összpontszám: maximum 500 pont Többletpontok: maximum 100 pont, emelt szintű érettségiért tárgyanként 50 pont Tanulmányi pontok: a választott tárgynak kötelezően természettudományos tárgynak kell lennie, amely egy legalább két évig tanult tárgy utolsó két tanult év eredménye, vagy két különböző, egy évig tanult természettudományos tárgy két eredménye lehet. Érettségi pontok: újabb képzések esetében kötelező az emelt szintű érettségi vizsga (erdőmérnöki, építész, energetikai mérnöki képzések)

31 Benyújtott jelentkezéshez kapcsolódó tájékozódás Az Én felvim-ben www.felvi.hu Szolgáltatásai:  jelentkezési funkciók (2011. decembertől a jelentkezési határidőig ) Jelentkezési határidő után 2012. májustól minden jelentkező számára:  adatokba betekintés, módosítás  dokumentumfeltöltés  feldolgozás nyomon követése, dokumentumhiányok megtekintése  sorrendmódosítás  pontszámok, ponthatárok és besorolási döntés megtekintése A www.felvi.hu honlapon érhető el a felület regisztrációt követően.www.felvi.hu

32 Tekintettel arra, hogy a nemzeti felsőoktatási rendszerről szól új törvény előkészítés alatt áll, az Oktatasi Hivatal a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – 2012. január 31. napjáig a Felsőoktatási felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítését tartalmazó közleményben hozza nyilvánosságra az állami ösztöndíjas képzésben való részvétel feltételeit, a költségviselés szabályait, valamint intézményenként és egyes meghirdetett képzésenként a fizetendő önköltség összegét. Információ

33 Tájékozódási lehetőségek Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2012. január 20-21. Telefonon Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ: 189, 6-os menüpont vagy Educatio Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata: 06 1 477 3131 E-mailben info@felvi.hu Személyesen Budapest, XII. kerület, Maros u. 19-21. munkanapokon 8-16.30 óráig, szerdánként 8-18 óráig Felvi.hu Szakkereső, szakleírások, kalkulátorok, fórum Felvi jogász, pályaorientációs tanácsadás, nyílt nap kereső Felvi könyvek

34 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. www.felvi.hu info@felvi.hu Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft. Felsőoktatási felvételi eljárás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések