Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ifjúkori bűnözés, áldozattá válás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ifjúkori bűnözés, áldozattá válás"— Előadás másolata:

1 Ifjúkori bűnözés, áldozattá válás
Jogi ismeretek

2 Bűncselekmény Minden olyan cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, s amelynek megvalósulása esetén a törvény szankció kiszabását rendeli el. Büntetés: pénzbüntetés szabadságvesztés közérdekű munka Intézkedés: nem jár együtt joghátránnyal

3 Az elkövetők Tettes: aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja Felbujtó: aki mást a bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír Bűnsegéd: aki a bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt Részesekre is a tettesre megállapított büntetési tételt kell alkalmazni.

4 Joghátrány alóli mentesítés
Joghátrány: akadályoztatva van az ember különböző (emberi, munkaügyi, közügyi jogaiban) Mentesítés: a) Közérdekű munka, pénzbüntetés esetén az ítélet jogerőre emelkedésének napján; b) Próbaidő leteltének napján; c) Gondatlan vétség esetén a büntetés kitöltésének napján; d) Szándékos elkövetés esetén a büntetés kitöltésétől számított 3, 5, 10 év elteltével.

5 Minősítő körülmények Szándékos elkövetés: a tettes előre látja tettének következményeit, vagy kívánja azokat Gondatlan: a tettes nem látja előre figyelmetlensége folytán tettének következményeit, vagy könnyelműen bízik azok elmaradásában. További minősítés: csoportosan, fegyveresen, felfegyverkezve, kiskorú ellen irányulva, oktatási intézményben és környékén, bűnszövetségben elkövetett bűncselekmények. Bűncselekményenként különböző elkövetési módok, módszerek súlyosbíthatják a cselekmény minősítését.

6 Főbüntetések Szabadságvesztés: 2 hónaptól életfogytig terjedhet (fogház, börtön, fegyház fokozatban hajtják végre) Pénzbüntetés: több százezer forintig terjedhet, meg nem fizetése esetén fogházban végrehajtandó szabadságvesztéssé kell átváltoztatni Közérdekű munka (szabadidőben végezhető díjazás nélkül, 1-50 nap) Hátrányos jogkövetkezményekkel járnak (erkölcsi bizonyítványban szerepel).

7 Mellékbüntetések Járművezetéstől eltiltás Kitiltás Kiutasítás
Foglalkozástól eltiltás Közügyektől eltiltás Pénzmellékbüntetés ( Ft – Ft)

8 Intézkedések Megrovás Próbára bocsátás (1-3 évig) Pártfogó felügyelet
Vádemelés elhalasztása (ügyész kezdeményezheti) - elterelés Védelmi intézkedések Javítóintézet (1-2 év), javító-nevelő munka Jogkövetkezménnyel nem járnak, azonban ha újabb bűncselekmény valósul meg, büntetés lép életbe. Magatartási szabályok lesznek előírva a terheltnek, melyeket a pártfogó és a rendőrség ellenőriz.

9 Pártfogó felügyelet A feltételesen szabadságra bocsátott, felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt, próbára bocsátott, illetve aki ellen a vádemelést elhalasztották, pártfogó felügyelet alatt áll. Magatartási szabályokat írnak elő, betartását a pártfogó ellenőrzi: Bizonyos helyeket nem látogathat, Bizonyos emberekkel nem érintkezhet, Nyilvános helyen alkoholt nem fogyaszthat, Meghatározott jellegű nyilvános helyeket nem látogathat, Meghatározott tanulmányokat folytasson, Vegye fel a kapcsolatot a munkaügyi központtal, Gyógyító eljárásnak alá kell vetnie magát

10 Eljárások folyamata Előállítás (8+4 óra): előállító helyiség, orvosi vizsgálat, kihallgatás, törvényes képviselő értesítése, szükség esetén vér-vizeletvétel, házkutatás, lefoglalás Őrizetbe vétel (72 óra): Fogdán történő elhelyezés Előzetes letartóztatás (1 hónaptól – 1 évig) Bíróság rendeli el Büntetés, intézkedés kiszabása, hátrányos jogkövetkezmények, bűnügyi költségek viselése.

11 Fiatalkorúak elleni eljárás:
Büntetőeljárás során értesíteni kell a gyámhatóságot, gyermekjólétet. Védő részvétele kötelező A törvényes képviselőt értesíteni kell, jelen kell lennie a nyomozási cselekményeknél, a bírósági tárgyaláson. Be kell szerezni környezettanulmányt (pártfogó készíti el), iskolai jellemzését.

12 Fiatalok által és sérelmükre elkövetett bűncselekmények főcsoportonként
Vagyon elleni bűncselekmények Közlekedési bűncselekmények Házasság, család, ifjúság, nemi erkölcs elleni bűncselekmények Közrend elleni bűncselekmények Személy elleni bűncselekmények

13 Kiskorúak által elkövetett bűncselekmények jellemzői
Egyre szervezettebb elkövetés Csoportos elkövetés Motiváció nélküli rongálások, garázdaságok Egyre erőszakosabb elkövetés Növekszik a szerzői jogokkal való visszaélés, és visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma Sok a vagyon elleni bűncselekmény (lopások, zsarolások, rablások, sikkasztások, csalások) Sorozat-elkövetés jellemző Általános ok a pénzhiány és átmeneti pénzzavar

14 Személy elleni bűncselekmények
Testi sértés (sérülés fokától függően könnyű, súlyos, szándékot is vizsgálják – 2-5 évig terjedő szabadságvesztés) Segítségnyújtás elmulasztása (2-3 év) Kényszerítés (3 év) Személyi szabadság megsértése (2-8 évig)

15 Vagyon elleni bűncselekmények Lopás Rablás Zsarolás Rongálás Szerzői és szomszédos jogokkal kapcsolatos bűncselekmény

16 Lopás Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy jogtalanul eltulajdonítsa, vétséget követ el. A büntetés 2 évig terjedő szabadságvesztés, pénzbüntetés, vagy közérdekű munka és ha szabálysértési értékre elkövetett lopást: Bűnszövetségben, helyiséget közösen használó sérelmére, dolog elleni erőszakkal, üzletszerűen helyiségbe, vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel, vagy a tulajdonos tudta nélkül bemenve hamis, vagy lopott kulcs használatával zsebtolvajlás másnak a védekezésre képtelen állapotát kihasználva követik el, szintén 2 évig terjedő szabadságvesztés.

17 Rablás Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetve valakit öntudatlan, vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, bűntettet követ el, és 2-8 évig terjedő szabadságvesztésre büntetendő. IMEI-szám.

18 Rongálás Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével, vagy megrongálásával kárt okoz, vétséget követ el alapesetben, és így a cselekménye 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ilyenkor az elkövető kártérítésre is köteles, illetve a szokásos eljárási költségek viselésére.

19 Közrend elleni bűncselekmények
Visszaélés kábítószerrel (2-15 évig terjedő szabadságvesztés) Közveszéllyel fenyegetés (3 évig terjedő szabadságvesztés) Garázdaság (3 évig terjedő szabadságvesztés) Közokirat-hamisítás (3 évig terjedő szabadságvesztés)

20 Közlekedési bűncselekmények
Közúti baleset okozása Közúti veszélyeztetés Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény Ittas vagy bódult állapotban elkövetett járművezetés

21 Közúti baleset okozása
Az a járművezető, aki a közúti közlekedési szabályok megszegésével másnak vagy másoknak gondtalanságból súlyos testi sértést okoz, vétséget követ el, és 1 évig terjedő szabadságvesztéssel, pénzbüntetéssel, közérdekűmunkával büntetendő. Minősítő körülmények: maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás, halál, tömegszerencsétlenség.

22 Közúti veszélyeztetés
Aki a közúti közlekedési szabályok megszegésével másnak, vagy másoknak az életét közvetlen veszélynek teszi ki, bűntettet követ el, és 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha halált okoz, vagy maradandó fogyatékosságot.

23 Disco-balesetek

24 Megállapítások Szombat, vasárnap hajnalban Kiemelkedően Pest megyében
18-24 éves fiatalokat érintve Lakott területen kívül autóúton A vezető szervezetében alkohol, vagy más bódító hatású szer mutatható ki A kocsiban 3-4 fő fiatal utazik A vezető rendszeresen kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 BRFK Bűnmegelőzési Osztály


Letölteni ppt "Ifjúkori bűnözés, áldozattá válás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések