Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VIII. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 1 X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés Cegléd, 2012. július 6. TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁG 2011. ÉVI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VIII. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 1 X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés Cegléd, 2012. július 6. TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁG 2011. ÉVI."— Előadás másolata:

1 VIII. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 1 X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés Cegléd, 2012. július 6. TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁG 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Előadó: Szabó Zsuzsanna a Minőségellenőrzési bizottság elnöke

2 X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 2 I. 2011. évi szakmai feladatok teljesítése a bizottság éves munkaterve alapján 1.Szabályozási feladatok Az SZMSZ és az Eljárási Szabályzat módosításának célja a 2011. július 1-től hatályos Kkt. értelmébena közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minőség- ellenőrzésére vonatkozó különleges szabályok, valamint a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál végzett könyvvizsgálatra és egyéb gazdálkodóknál végzett könyvvizsgálatra kiterjedő minőség-ellenőrzés különleges szabályainak beépítése

3 VIII. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés X201 X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 3 I.2011. évi szakmai feladatok teljesítése a bizottság éves munkaterve alapján 2.Módszertani Kézikönyv fejlesztése IFRS konszolidált kérdőív felülvizsgálata IFRS konszolidált és a konszolidált (magyar) kérdőív segédletek kidolgozása Általános és bővített kérdőívek új standard hivatkozásainak átdolgozása

4 I. 2011. évi szakmai feladatok teljesítése a bizottság éves munkaterve alapján Egyedi megbízások értékeléséhez (bővített kérdőív) tartozó segédletet átdolgozása (Melléklet) A 2011. július 1-től hatályba lépő módosításoknak megfelelően a Kézikönyv egyes dokumentumainak módosítása, új dokumentumok elfogadása A 2011. évi részletes adatlap kitöltési útmutatójának elkészítése VIII. Országos Minőség-ellenőrzés X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 4

5 5 I. 2011. évi szakmai feladatok teljesítése a bizottság éves munkaterve alapján 3.Informatikai rendszerek fejlesztése a)Az Integrált Informatikai Rendszer (IIR) Minőség-ellenőrzési modul fejlesztése a határidő-figyelő program továbbfejlesztése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény változásainak megfelelően és ezzel összhangban az összes iratminta módosítása

6 I. 2011. évi szakmai feladatok teljesítése a bizottság éves munkaterve alapján új iratok automatikus előállítása (igazolási kérelem, eljárás meghosszabbítás) és azok automatikus iktatása (IIR- MonDoc összekapcsolása) automatikus felszólítás küldési lehetőség e-mailben azon könyvvizsgálók számára, akik nem teljesítették időben adatszolgáltatási kötelezettségüket a rendszer továbbfejlesztésre került a tekintetben, hogy egy felületen láthatóvá váltak az előző ellenőrzések eredményei szankciókkal, az előző minőségellenőr, korábbi adatszolgáltatások adatai alapadatok átvétele a helyszíni ellen X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 6

7 I. 2011. évi szakmai feladatok teljesítése a bizottság éves munkaterve alapján b)Minőségellenőrzést támogató szoftver fejlesztése új és módosult kérdőívek csatolása a rendszerbe (IFRS konszolidált kérdőív, általános és bővített kérdőívek) záró jelentés minták és új nyilatkozat minták beépítése a rendszerbe alapadatok átvétele a helyszíni ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv megírásához X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 7

8 I. 2011. évi szakmai feladatok teljesítése a bizottság éves munkaterve alapján 4.Továbbképzések Minőségellenőrök kötelező éves továbbképzése 2011. június, Visegrád A 2010. évi minőség-ellenőrzés során továbbképzésre kötelezettek oktatási anyagának elkészítése, a képzés megszervezése és megtartása A megyei szervezeteknél több előadás megtartása X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 8

9 I. 2011. évi szakmai feladatok teljesítése a bizottság éves munkaterve alapján 5. Közigazgatási hatósági eljárás tapasztalatai A minőségellenőr záró jelentése és az ellenőrzött esetleges észrevétele alapján 2011-ben 1 590 db határozatot hozott a minőségellenőrzés (egyedi, MER) és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzés (továbbiakban: PMT ellenőrzés) eredményének minősítéséről, az ellenőrzés alá vont részére a minősítés alapján előírt kötelezettségekről valamint az indokolt intézkedések alkalmazásáról. Az egyedi megbízások, a MER és a PMT ellenőrzések lefolytatása során cca. 7 600 db irat keletkezett (tájékoztató-, értesítő-, megbízólevél, végzés, záró jelentés és melléklete, határozat) 2011. szeptember – 2012. január hónapokban. X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 9

10 I. 2011. évi szakmai feladatok teljesítése a bizottság éves munkaterve alapján 6. Kapcsolattartás A KKB-val való kapcsolattartás 2011. évben még szorosabbnak volt mondható, mint az előző években, hiszen a minőségbiztosítási rendszer működtetését a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek tekintetében a KKB közvetlen irányítása mellett kellett végrehajtani. Az ehhez szükséges szabályzatmódosításokat, inspektori rendszer kialakítását, az új iratmintákat szorosan együttműködve alakította ki a két bizottság X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 10

11 I. 2011. évi szakmai feladatok teljesítése a bizottság éves munkaterve alapján A bizottság folyamatos szakmai konzultációs kapcsolatot ápol a helyi szervezetekkel. Minden évben bekéri a szervezetek által összesített tapasztalatokat, majd rendszerezve beépíti azokat a tárgyévi munkatervébe. A bizottság a Szakértői bizottsággal valamennyi lényeges szakmai kérdésben konzultál és egy tagjuk állandó meghívott az üléseire. Tagjai több alkalommal tartottak előadásokat a helyi szervezeteknél és a Pénz-és Tőkepiaci Tagozat rendezvényein. X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 11

12 II. 2011. évi minőségellenőrzési terv végrehajtása terv-tényszámok alakulása 1. táblázat Eredmény megnevezése Ellenőrzöttek száma (fő) Terv szerint kiválasztott és utóellenőrzésre kijelöltek634 Ebből: Tervből töröltek illetve szüneteltetők15 Lefolytatott terv szerinti minőségellenőrzés596 Rendkívüli minőségellenőrzés1 Ebből: KKB kezdeményezésére1 Lefolytatott tervszerinti és rendkívüli ellenőrzés összesen597 Kapacitás-elszámolás Az ellenőrzésekre fordított idő összesen Egy minőségellenőrzésre jutó átlagos munkaidő 5 958 óra 9,9 óra X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 12

13 II. 2011. évi minőségellenőrzési terv végrehajtása eredmények – EGYEDI ÉS MER X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 13 2. táblázat Eredmény megnevezése Egyedi megbízások ellenőrzése (fő) MER vizsgálat (db) Megfelelt471432 Megfelelt, megjegyzéssel 95 57 Nem felelt meg 30 8 Összesen 596497

14 II. 2011. évi minőségellenőrzési terv végrehajtása alkalmazott intézkedések – EGYEDI ÉS MER X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 14 3. táblázat Intézkedés megnevezése Egyedi megbízások ellenőrzése (db) MER ellenőrzése (db) Kötelezés továbbképzésen való részvételre70- Figyelmeztetés az előírásoknak nem megfelelő gyakorlat megszüntetésére 9458 Fegyelmi eljárás kezdeményezése14 8 Összesen17866

15 II. 2011. évi minőségellenőrzési terv végrehajtása X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 15

16 II. 2011. évi minőségellenőrzési terv végrehajtása X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 16

17 II. 2011. évi ellenőrzési terv végrehajtása, eredmények és az alkalmazott intézkedések - PÉNZMOSÁS 4. táblázat Intézkedés megnevezése PMT ellenőrzés (db) Eljárás megszüntetés 395 Figyelemfelhívás 99 Fegyelmi eljárás kezdeményezése 3 Összesen497 X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 17

18 III. A 2011. évi ellenőrzési terv pénzügyi teljesítése X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 18 5. táblázat BEVÉTELEK TÉNY (E Ft-ban) A tag-, és hozzájárulási díjbevételből elkülönített összeg95 635 Nemzetgazdasági Minisztériumi támogatás (minőségellenőrzés) 0 A soron kívül kért ellenőrzésekért fizetett díjak és költségtérítések és fellebbezések 13 Határozatban foglaltak alapján oktatásra kötelezettek oktatásának bevétele 2 520 A minőségellenőrök kötelező továbbképzésének továbbszámlázott bevételei 271 ÖSSZESEN98 439

19 III. A 2011. évi ellenőrzési terv pénzügyi teljesítése X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 19 6. táblázat KIADÁSOK TÉNY (E Ft-ban) A bizottság működésének anyagi, dologi kiadásai1 709 A bizottság tagjainak tiszteletdíja és költségtérítései7 354 A minőségellenőrök díjazása a lefolytatott minőségellenőrzések alapján 76 791 A minőségellenőrzésekhez kapcsolódó költségtérítés5 832 A minőségellenőrök kötelező továbbképzésének költségei3 908 Határozatban foglaltak alapján oktatásra kötelezettek oktatásának költségei 372 A bizottság által felkért szakértők díjazása, kérdőívek kidolgozása2 473 ÖSSZESEN98 439

20 IV. Összefoglalás A minőségellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján megállapítható, hogy évről évre javulás mutatkozik a könyvvizsgálati munkában. Egyre több könyvvizsgáló a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok előírásainak maximális betartásával végzi munkáját, mely megmutatkozik a könyvvizsgálat minőségében, megfelelő tartalmában. A könyvvizsgálók az általuk kiadott audit jelentéseknél – kisebb hiányosságoktól eltekintve – kellő gondossággal jártak el és megfelelő bizonyosságot értek el. X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 20

21 IV. Összefoglalás Ebben az évben második alkalommal került sor az IFRS-kérdőív alapján a tőzsdei cégek konszolidációs könyvvizsgálatára. Az egyéni könyvvizsgálók IFRS tudása sokszor hagy kívánnivalót maga után. Hiányzik az IFRS szerinti számviteli politika, ideértve a konszolidációs kör meghatározását. Mások a mérleg és eredménykimutatás csoportosításai. Nem a standardok szerint készülnek a kiegészítő mellékletek, tőke-változás kimutatások, üzleti jelentések. A bizottság célul tűzte ki a „kisebb gazdálkodó egységek” sajátosságait figyelembe véve speciális kérdőív, valamint módszertani segédlet kidolgozását a szakértői bizottsággal közösen. X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 21

22 EREDMÉNYES EGYÜTTMŰKÖDÉST KÍVÁNOK! KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 22


Letölteni ppt "VIII. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés 1 X. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés Cegléd, 2012. július 6. TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁG 2011. ÉVI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések