Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Könyvvizsgálói megbízások minőségellenőrzése Eger - 2008.09.04. Puskás István.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Könyvvizsgálói megbízások minőségellenőrzése Eger - 2008.09.04. Puskás István."— Előadás másolata:

1 1 Könyvvizsgálói megbízások minőségellenőrzése Eger - 2008.09.04. Puskás István

2 2 EU szabályozás ISQC minőségellenőrzési rendszer elemei Egy nemzeközi könyvvizsgáló cég ellenőrzésének főbb pontjai Magyar szabályozás Kamarai minőség-ellenőrzés Kérdőívek Pénzmosás Értékelés, összesítés Segédlet A Bizottság tervezett lépései

3 3 1. Minőség-ellenőrzés – EU szabályozás Az Európai Parlament és Tanács 2006/43/EK irányelve Feltételek: Függetlenség az ellenőrök és az ellenőrzött könyvvizsgáló cég között, Finanszírozását biztosítani kell Erőforrások A végrehajtó személyek: megfelelő szakmai képzettség és tapasztalat Az ellenőrzés végén jelentés A közfelügyelet végső felelőssége a közérdeklődésnek kitett vállalkozások minőség-ellenőrzéséért A minőségbiztosítási ellenőrzés legalább hatévente Az eredményeket évente közzé kell tenni Az ajánlásokat ésszerű időn belül a gyakorlatban is követniük kell

4 4 1. Minőség-ellenőrzés – EU szabályozás Közérdeklődésre számot tartó jogalanyok: Azok a jogalanyok, amelyek átruházható értékpapírjai bármely tagállam szabályozott piacán bevezetésre kerültek, (azaz a tőzsdei cégek) Hitelintézetek Biztosítóintézetek A tagállamok más jogalanyokat is közérdeklődésre számot tartó jogalanyoknak nyilváníthatnak, ha azok a közérdek szempontjából jelentősek tevékenységük természete, méretük vagy alkalmazottaik száma miatt

5 5 1. Minőség-ellenőrzés – EU szabályozás Nemzetközi fejlemények Megjelent az EB ajánlásának tervezete a közérdeklődésre számot tartó vállalkozások jog szerinti könyvvizsgálatát végzők külső minőségbiztosításáról – szigorúbb, más feltételekkel működtetett rendszer; az ajánlás véglegesítésére még néhány hónapot várni kell Érthetőségi projekt – az IAASB 2008. végére készül befejezni a könyvvizsgálati standardok átdolgozását (javasolt hatályba lépés 2009. december 15-ét követően) Minőség-ellenőrzési útmutató készül a kis és közepes könyvvizsgáló társaságok számára – QC útmutató célja, hogy segítse a kis- és közepes könyvvizsgáló társaságokat az 1. számú Nemzetközi Minőség-ellenőrzési standardnak való megfelelésben (megjelenésének várható időpontja: 2008. IV. negyedév)

6 6 2. Az ISQC Minőség-ellenőrzési rendszerének elemei Az ISQC a könyvvizsgálatra és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi minőség-ellenőrzési standardok angol rövidítése. A rendszer a következő elemekkel foglalkozik: a)A vezetés felelősségének vizsgálata b) Etikai követelmények betartása c) Megbízások elfogadása d) Emberi erőforrások e) Vizsgálatok végrehajtásának színvonala (szakmai standardok, törvényi és szabályozási követelmények) f) Ellenőrzés

7 7 2. Az ISQC Minőség-ellenőrzési rendszerének elemei A fenti pontokat a standardok részletesen kibontják és tárgyalják. A magyar gyakorlattal szemben sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznek a megbízás előkészítésére (pontosan mit akarnak jelenteni, hogyan, mennyi időráfordítással, milyen programmal, mintavétellel, kontrollokkal, milyen formában, stb.) Példaként most csak egy pontot ragadok ki – külön fejezet foglalkozik a konzultációs kötelezettséggel (vagy ahol ajánlott, célszerű a konzultáció): Nehéz vagy vitatott esetekben Megfelelő forrásokból Dokumentálni kell a konzultáció természetét és terjedelmét A konzultációból következtetetést kell levonni. Dokumentálni kell azt is, hogy: »A konzultáns személye megfelelő »A konzultáns megkapott minden szükséges információt »Esetleg véleményeltérés volt és mi alapján döntött végül a könyvvizsgáló

8 8 3. Egy nemzetközi könyvvizsgáló cég minőség- ellenőrzésének főbb pontjai (kérdések-dokumentáció) Tervezés és évközi vizsgálat Bevezető tanácskozás a társaság vezetőségével (kis cégek esetén is!) A vizsgáló csapat mozgósítása (csak társaságok) Könyvvizsgálati terv Előzetes elemzés Csalás vizsgálata Adatfeldolgozás Belső ellenőrzések A program a tervnek megfelelően zajlott?

9 9 3. Egy nemzetközi könyvvizsgáló cég minőség- ellenőrzésének főbb pontjai (kérdések-dokumentáció) Év végi vizsgálat Kulcskockázatokra a válasz dokumentálva? Végrehajtás vizsgálata (tesztek, folyamatok) Két kockázat típus vizsgálatának részletes kontrollja Végső elemzés Részletes tesztek ellenőrzése Válasz az induló feltételezésekre (magyarázat az eltérésekre) KRITIKUS ESEMÉNYEK KIEMELÉSE

10 10 4. Magyar szabályozás Új kamarai törvény (2007. évi LXXV)  A minőség-ellenőrzés törvényi szintre került  Minőség-ellenőrzés: kamarai hatósági eljárás Minőségellenőrzési Eljárási Szabályzat  A minőség-ellenőrzés szervezete  A minőség-ellenőrzési vizsgálatok általános eljárási szabályai  A helyszíni vizsgálat végrehajtásának eljárási rendje  Finanszírozás, minőségbiztosítási alap

11 11 4. Magyar szabályozás - Adatszolgáltatás A minőségellenőrzési vizsgálatok végrehajtása érdekében a kamarai tag könyvvizsgáló és könyvvizsgáló cég kétfajta adatot köteles szolgáltatni a kamara, illetve a bizottság részére. A módszertani kézikönyv az alábbi két nyomtatványt tartalmazza: Adatlap éves adatszolgáltatáshoz a kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek részére Adatlap a minőségellenőrzési bizottság számára történő adatszolgáltatáshoz kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek részére

12 12 5. A kamarai minőség-ellenőrzés A könyvvizsgálói törvény írja elő, hogy a könyvvizsgálónál vagy könyvvizsgáló társaságnál legalább hatévente (a közérdeklődésre számot tartó, illetve néhány „speciális” vállalkozásnál három évente) minőség-ellenőrzést kell lefolytatni A könyvvizsgálói törvény már nem ad lehetőséget a kevés számú jelentést kiadó könyvvizsgálók mentesítésére 2008-tól új elem, hogy maga a kamarai tag könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég is kérhet minőség-ellenőrzési vizsgálatot.

13 13 6. Kérdőívek Kérdőívek az egyes megbízások vizsgálatához Általános – ha a könyvvizsgált beszámoló következő két mutató értéke közül egyik sem haladja meg az alábbi határértéket:  a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot,  Az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot. Bővített kérdőív szükséges abban az esetben, ha a fenti mutatószámok bármelyike meghaladja a határértéket Speciális kérdőívek alkalmazása indokolt a „speciális gazdálkodók”, valamint a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók esetében. Speciális gazdálkodók körébe tartoznak: Hitelintézetek, Biztosítótársaságok, ha a mérlegfőösszegük meghaladja az 5 milliárd forintot A 20 milliárd forint mérlegfőösszeget meghaladó gazdálkodók

14 14 6. Kérdőívek A minőség-ellenőrzési bizottság a vizsgált könyvvizsgálótól 2 munkát választ ki. A kiválasztásról a vizsgált személyt előre kiértesítik. A helyszíni vizsgálat során a minőség-ellenőr a kérdőív segítségével próbál meggyőződni az elvégzett munka helyességéről, a standardoknak való megfelelésről. Fontos rész a dokumentálás. Amelyik rész nincs dokumentálva, azt nem lehet elvégzettnek tekinteni. A kérdőív fő fejezetei: A megbízás elfogadása Tervezés Könyvvizsgálati bizonyítékok összegyűjtése Áttekintés Jelentéskészítés Az egyes kérdésekre igen, nem, vagy nem értelmezhető válasz adható.

15 15 6. Kérdőívek A kérdőív kiemelt fontosságú kérdése a következő: A minőségvizsgálat során megismert dokumentumok (bizonyítékok) alátámasztják-e a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat (megfelelő-e a záradék)? A kérdésre adott IGEN válasz egy pontnak számít, míg a NEM válasz a megbízás eredményének kiszámításakor 20 ponttal növeli a NEM válaszok pontjait.

16 16 7. Kérdőív a Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozása Megelőzésének és Megakadályozásának kamarai ellenőrzésére az ellenőrzés – új feladatként – a minőség-ellenőrzési bizottság tevékenységébe tartozik az ellenőrök a minőség-ellenőrzési vizsgálattal egy időben végzik majd ezt a feladatot is a kérdőív 8 kérdést tartalmaz (IGEN, NEM, N/É és megjegyzések) a bizottság a vizsgálat befejezéséről határozattal dönt

17 17 8. Értékelés, összesítés Összesítő segédlet Az egyes kérdőívek minősítése, ha a kérdésekre adott igen válaszok  meghaladják a 80 százalékot, „megfelelt” a minősítés  aránya 60-80 százalék között van, a minősítés: „megfelelt, megjegyzéssel  Aránya 60 százalék alatt van, a minősítés: „nem felelt meg” Az összesítést könyvvizsgálóként kell elvégezni Értékelő lap a helyszíni vizsgálat lezárásáról A minőségellenőr által készítendő zárójelentés – új elem a szabályozásban (ellenőrzött könyvvizsgáló adatai, minőségellenőr adatai, tárgyévi minőség-ellenőrzés adatai, vizsgálat eredménye, feltárt hibák, hiányosságok; ajánlások, javaslatok) A határozatot a minőség-ellenőrzési bizottság hozza meg, amivel szemben a vizsgált könyvvizsgáló fellebbezhet Amennyiben az értékelés eredményt végül is „nem felelt meg”, a könyvvizsgálónak egy tanfolyamot kell elvégeznie

18 18 9. Segédletek A minőség-ellenőrzés módszertani kézikönyve A kézikönyv tartalmazza az adatszolgáltatás rendjét, a minőségellenőrzéshez használt kérdőíveket, nyilatkozatokat, segédleteket, a minőség-ellenőrzések után alkalmazott visszajelzési nyomtatványokat, a minőség-ellenőrzés részletes eljárási szabályait, a vizsgálatok elszámolási rendjét. Tartalmaz egy leíró, magyarázó részt a kérdőívek kérdéseinek értelmezéséhez. A segédletben a kérdőívek kérdéseinek értelmezéséhez fűztünk leírásokat, magyarázatokat. A kérdőívek kérdéseinél szerepel, hogy melyik standard vonatkozik rájuk. A mindenkor érvényes segédlet szerepel a Kamara honlapján.

19 19 10. A Bizottság tervezett lépései Szeptember elején mintegy hetven minőségellenőr kolléga ismerkedik meg az új kérdőívvel, közösön kialakítják az egységes értelmezést Az új rendszer a kötelező éves könyvvizsgálói továbbképzés keretében is ismertetésre kerül Az ellenőrzési szempontok rendszeresen megjelennek a kamara honlapján, a Hírlevélben ill. a SZAKma hasábjain A meg nem feletek továbbképzésére tanfolyamok indulnak, amelyekre olyanok is jelentkezhetnek, akik megfeleltek, illetve még nem is voltak vizsgálat alá vonva A kamarai szervezetek, megyei fórumok esetleges külön felkérésére a kötelező oktatás anyagát meghaladó szélesebb körű ismeretek, gyakorlati példák bemutatására is lehetőség van


Letölteni ppt "1 Könyvvizsgálói megbízások minőségellenőrzése Eger - 2008.09.04. Puskás István."

Hasonló előadás


Google Hirdetések