Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közszolgálat – Közigazgatás 2011

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közszolgálat – Közigazgatás 2011"— Előadás másolata:

1 Közszolgálat – Közigazgatás 2011
Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (MP 11.0)  Nemzeti Közigazgatási Intézet Dr. Kis Norbert, főigazgató, miniszteri biztos

2 Tartalom Közigazgatás-fejlesztés eredményei 1990-2010
Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program avagy MP 11.0 általános bemutatása MP első pillér – Szervezet MP második pillér – Feladat MP harmadik pillér – Eljárás MP negyedik pillér – Személyzet

3 Közigazgatás-fejlesztés 1990-2010
50 kormányhatározat Világgazdasági Fórum: Globális Versenyképességi Index (GCI) Worldwide Governance Index

4 Közigazgatás-fejlesztés 1990-2010
Közszolgálati személyzeti menedzsment gyakorlata OECD összehasonlításban

5 Közigazgatás-fejlesztés 1990-2010
A kormányzat iránti bizalom és a vezetés elfogadottsága 2009-ben az OECD tagországaiban

6 II. Közigazgatás-fejlesztés 2010-2014
A jó állam: a közjó hatékony szolgálata. Jó közigazgatás: „az állam adminisztrációja”, azaz „az állam szervezete, a közfeladatoknak ezek természete által megszabott módszerrel a jogrend keretében való eredményes megoldására.” (Magyary Zoltán)

7 II. Közigazgatás-fejlesztés 2010-2014
Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési stratégia (MP 11.0) Folyamatos mérhetőség: évente megújuló program helyzetjelentés+értékelés+beavatkozások/intézkedések A közszolgálat közös cél- és fogalomrendszere: közszolgálati hivatásrendek közösségé formálása A jó közigazgatási kultúra, mint a nemzet kultúra része Pozitív önkép: 1867/1920 az ország újjáépítésének egyik alapja a közigazgatás átalakítása

8 III. Magyary Program 11.0

9 III. Magyary Program 11.0

10 III. Magyary Program 11.0

11 III. Magyary Program 11.0 1. Fejlesztési toposzok az EU tagállamokban
a közigazgatás hatékonyságának, eredményességének növelése a közigazgatás kiadásainak csökkentése közigazgatás teljesítőképességének növelése állampolgárok bevonása átláthatóság szélesítése igazgatási munka korszerűsítése, számítógépesítése állampolgár-barát közigazgatás, állampolgári karták 2. Általános cél a magyar közigazgatásban: Hatékony nemzeti közigazgatás - Hatékony Eredményes > Gazdaságos > Hatásos > Biztonságos > Felügyelhető > Alkalmazkodó - Nemzeti A nemzet egészének felelőssége + össznemzeti érdekfelfogás + a jövő nemzedék érdeke

12 III. Magyary Program 11.0

13 IV. MP első pillér - Szervezet
A központi közigazgatási szervezetrendszer felépítése 2010 májusában… …és 2011 májusában…

14 IV. MP első pillér - Szervezet
Szervtípus Számuk 2010 2011 Országos hatáskörű szervek: 45 db 47 db Területi államigazgatási szervek: 292 db 93 db Közszolgáltató költségvetési szervek: 193 db 92 db A Kormány, valamint a minisztériumok által alapított alapítványok, közalapítványok 68 db 21 db Gazdasági társaság: 38 db 57 db

15 IV. MP első pillér - Szervezet
A járási államigazgatás tervezett felépítése

16 IV. MP első pillér - Szervezet
Járási rendszer 2013 - az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége - hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás - államigazgatási egységek a település és a megye szintje között - telepített feladatok méretgazdaságos elvégzésére van lehetőség - településszerkezeti különbségek, térszervező funkciók - hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása - a megyék határaihoz metszés nélkül igazodik - a járási székhely: államigazgatási infrastruktúra - a járáson belül a székhelytől legtávolabb levő település lehetőség szerint ne legyen messzebb 30 kilométernél - a közlekedési infrastruktúra és a közúti-vasúti megközelíthetőség szempontjait, a tömegközlekedési lehetőségek - járási hivatalok, a fővárosban kerületi járási hivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségei - a járási hivatalok szervezeti egységei: járási kormányablakok -  önkormányzati feladatok államigazgatási feladattá minősítése, szervezeti szinten is szét kell választani az önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátását.

17 IV. MP első pillér - Szervezet
Tevékenység Időpont Minisztériumi szervezet kialakítása (12 minisztérium helyett 8, 14 miniszter helyett 8). 2010. május 29. Megyei közigazgatási hivatalok létrehozása (alkotmányossági hiány megszüntetése). 2010. szeptember 1. Költségvetési szervek áttekintése: egyes költségvetési szervek központi hivatallá alakítása. 2010. november Gazdasági társasági háttérintézmények áttekintése, a szükséges szervezeti és személyi intézkedések meghozatala. 2010. december 27 – április 30. (köz)alapítványok áttekintése és átszervezése (68 helyett 21). 2010. december 27 – 2011. szeptember 30. Fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozása, APEH és VPOP integrációja a Nemzeti Adó és Vámhivatalban. 2011. január 1. Szervezetkataszter elkészítése. 2011. május 31. Alapítványok, közalapítványok rendszerének egyszerűsítése Időpont Állami gazdasági társaságok rendszerének felülvizsgálata. 2012. december 31. Területi államigazgatás szervezetrendszerének átalakítása és a kormányhivatalok integrációja. Kormányhivatalok, központi hivatalok és háttérintézmények rendszerének hatékonyabbá tétele. 2013. december 31. A minőségmenedzsment eszközei révén javul a szervezeti teljesítmény a közigazgatás szervezeteinél. Kialakítjuk a szervezeti működést elősegítő korszerű informatikai infrastruktúrát.

18 V. MP második pillér - Feladat

19 V. MP második pillér - Feladat

20 V. MP második pillér - Feladat
Tevékenység Időpont Részletes és mindenre kiterjedő, folyamatosan aktualizált állami feladatkatasztert készül, mely összeköttetésben áll a szervezetkataszterben szereplő szervezetekkel. 2011. december 31., folyamatos felülvizsgálat Elkészül a jogrendszer tartalmi és formai deregulációja. OGY határozatok július 31., Korm. határozatok július 31., törvények december 31., Kormányrendeletek június 30. Egységes stratégiai tervezési és monitoring rendszer kialakítása. 2012. június 30. Az állam ellenőrzési és jogérvényesítési eszközrendszerének hatékonyabbá tétele a visszaélések elleni küzdelem javítása érdekében. 2012. december 31. Az állami információszolgáltatás, az állami közérdekű adatvagyon egységes és átlátható új rendszerének kialakítása és működtetése. A nem rendszer szinten, ad hoc jelentkező feladatok megoldásának hatékonnyá tétele. 2011. december 31. A közigazgatás feladatai tekintetében a kiszervezések felülvizsgálata.

21 VI. MP harmadik pillér - Eljárás
„Smart regulation”

22 VI. MP harmadik pillér - Eljárás
Tevékenység Időpont A közigazgatási eljárások sztenderdizálása. 2012. december 31. Érdemi hatásvizsgálati rendszer létrehozása. A közigazgatás szervezetrendszerén belüli eljárások hatékonyabbá tétele. 2013. december 31. A kormányablakok hálózatának kiterjesztése és továbbfejlesztése, megvalósítva a többcsatornás, integrált, egyablakos ügyfélszolgálati rendszert. 2013. június 30. Az állampolgárokat, civil szervezeteket és vállalkozásokat érintő közigazgatási eljárások elektronizálásának kiterjesztése. Létrejön a Nemzeti Egységes Kártyarendszer. 2012. június 30. Lehetővé válik az állampolgárok véleménynyilvánítása a közigazgatás, az állam szolgáltatásaitól. folyamatosan

23 VII. MP negyedik pillér - Személyzet
Közszolgálati életpálya Tisztviselői ideáltípus: Szakmai tudás (tudja) Elkötelezettség (akarja) Bizalom (hagyják) Az életpálya elemei Horizontális mobilitás - Ktjv., Hjt., Hszt. közös kapcsolódási pontok Hivatásetikai normák Munkakör-alapú rendszer Kiválasztás Vizsgák Előmenetel és javadalmazás Értékelés Képzés és továbbképzés Állami gondoskodás/munkáltatói gondoskodás

24 VII. MP negyedik pillér - Személyzet

25 VII. MP negyedik pillér - Személyzet
Tevékenység Határidő Bevezetésre kerül a közszolgálati életpályák összehangolt rendszere, az új életpálya modellek és az új javadalmazási rendszerek. 2012. január 1. A KIM keretein belül létrejön a kormányzati személyügyi centrum, az egységes személyzeti politika működtetése érdekében. 2011. december 31. Kidolgozásra kerül a közszolgálat egységes hivatásetikai szabályzata. 2011. augusztus 31. A közszférában munkakör-alapú rendszer kerül bevezetésre. 2013. január 1. Kidolgozásra kerül az egységes és integrált közszolgálati teljesítménymenedzsment rendszerének alapja. Javul a közszféra általános tudásszintje. Megújul a képzési és továbbképzési rendszer, a vezetőképzés, az alap- és szakvizsga, létrejön a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A rugalmas munkavégzés kereteinek megteremtése a közszférában. 2012. december 31.

26 Nemzeti Közigazgatási Intézet főigazgatója
„Az emberek számára azt a tudatot és szilárd bizalmat kell megadni, hogy az állam egyrészt erős, másrészt, hogy az állam az övék.” (Magyary Zoltán) Köszönöm figyelmüket! Dr. Kis Norbert Nemzeti Közigazgatási Intézet főigazgatója


Letölteni ppt "Közszolgálat – Közigazgatás 2011"

Hasonló előadás


Google Hirdetések