Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közszolgálat – Közigazgatás 2011 Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (MP 11.0) Nemzeti Közigazgatási Intézet Dr. Kis Norbert, főigazgató, miniszteri.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közszolgálat – Közigazgatás 2011 Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (MP 11.0) Nemzeti Közigazgatási Intézet Dr. Kis Norbert, főigazgató, miniszteri."— Előadás másolata:

1 Közszolgálat – Közigazgatás 2011 Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (MP 11.0) Nemzeti Közigazgatási Intézet Dr. Kis Norbert, főigazgató, miniszteri biztos

2 Tartalom  Közigazgatás-fejlesztés eredményei 1990-2010  Közigazgatás-fejlesztés 2010-2014  Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program avagy MP 11.0 általános bemutatása  MP első pillér – Szervezet  MP második pillér – Feladat  MP harmadik pillér – Eljárás  MP negyedik pillér – Személyzet

3  50 kormányhatározat  Világgazdasági Fórum: Globális Versenyképességi Index (GCI)  Worldwide Governance Index I.Közigazgatás-fejlesztés 1990-2010

4 Közszolgálati személyzeti menedzsment gyakorlata OECD összehasonlításban I.Közigazgatás-fejlesztés 1990-2010

5 A kormányzat iránti bizalom és a vezetés elfogadottsága 2009-ben az OECD tagországaiban I.Közigazgatás-fejlesztés 1990-2010

6  A jó állam: a közjó hatékony szolgálata.  Jó közigazgatás: „az állam adminisztrációja”, azaz „az állam szervezete, a közfeladatoknak ezek természete által megszabott módszerrel a jogrend keretében való eredményes megoldására.” (Magyary Zoltán) II. Közigazgatás-fejlesztés 2010-2014

7  Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési stratégia (MP 11.0) 2010-2014  Folyamatos mérhetőség: évente megújuló program helyzetjelentés+értékelés+beavatkozások/intézkedések  A közszolgálat közös cél- és fogalomrendszere: közszolgálati hivatásrendek közösségé formálása  A jó közigazgatási kultúra, mint a nemzet kultúra része  Pozitív önkép: 1867/1920 az ország újjáépítésének egyik alapja a közigazgatás átalakítása II. Közigazgatás-fejlesztés 2010-2014

8 III. Magyary Program 11.0

9

10

11 1. Fejlesztési toposzok az EU tagállamokban a közigazgatás hatékonyságának, eredményességének növelése a közigazgatás kiadásainak csökkentése közigazgatás teljesítőképességének növelése állampolgárok bevonása átláthatóság szélesítése igazgatási munka korszerűsítése, számítógépesítése állampolgár-barát közigazgatás, állampolgári karták III. Magyary Program 11.0 2. Általános cél a magyar közigazgatásban: Hatékony nemzeti közigazgatás - Hatékony Eredményes > Gazdaságos > Hatásos > Biztonságos > Felügyelhető > Alkalmazkodó - Nemzeti A nemzet egészének felelőssége + össznemzeti érdekfelfogás + a jövő nemzedék érdeke

12 III. Magyary Program 11.0

13 IV. MP első pillér - Szervezet A központi közigazgatási szervezetrendszer felépítése 2010 májusában… …és 2011 májusában…

14 Szervtípus Számuk 2010 Számuk 2011 Országos hatáskörű szervek:45 db47 db Területi államigazgatási szervek:292 db93 db Közszolgáltató költségvetési szervek:193 db92 db A Kormány, valamint a minisztériumok által alapított alapítványok, közalapítványok 68 db21 db Gazdasági társaság:38 db57 db IV. MP első pillér - Szervezet

15 A járási államigazgatás tervezett felépítése

16 Járási rendszer 2013 - az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége - hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás - államigazgatási egységek a település és a megye szintje között - telepített feladatok méretgazdaságos elvégzésére van lehetőség - településszerkezeti különbségek, térszervező funkciók - hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása - a megyék határaihoz metszés nélkül igazodik - a járási székhely: államigazgatási infrastruktúra - a járáson belül a székhelytől legtávolabb levő település lehetőség szerint ne legyen messzebb 30 kilométernél - a közlekedési infrastruktúra és a közúti-vasúti megközelíthetőség szempontjait, a tömegközlekedési lehetőségek - járási hivatalok, a fővárosban kerületi járási hivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségei - a járási hivatalok szervezeti egységei: járási kormányablakok - önkormányzati feladatok államigazgatási feladattá minősítése, szervezeti szinten is szét kell választani az önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátását. IV. MP első pillér - Szervezet

17 TevékenységIdőpont Minisztériumi szervezet kialakítása (12 minisztérium helyett 8, 14 miniszter helyett 8). 2010. május 29. Megyei közigazgatási hivatalok létrehozása (alkotmányossági hiány megszüntetése). 2010. szeptember 1. Költségvetési szervek áttekintése: egyes költségvetési szervek központi hivatallá alakítása. 2010. november Gazdasági társasági háttérintézmények áttekintése, a szükséges szervezeti és személyi intézkedések meghozatala. 2010. december 27 – április 30. (köz)alapítványok áttekintése és átszervezése (68 helyett 21). 2010. december 27 – 2011. szeptember 30. Fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozása, APEH és VPOP integrációja a Nemzeti Adó és Vámhivatalban. 2011. január 1. Szervezetkataszter elkészítése. 2011. május 31. Alapítványok, közalapítványok rendszerének egyszerűsítéseIdőpont Állami gazdasági társaságok rendszerének felülvizsgálata. 2012. december 31. Területi államigazgatás szervezetrendszerének átalakítása és a kormányhivatalok integrációja. 2012. december 31. Kormányhivatalok, központi hivatalok és háttérintézmények rendszerének hatékonyabbá tétele. 2013. december 31. A minőségmenedzsment eszközei révén javul a szervezeti teljesítmény a közigazgatás szervezeteinél. 2013. december 31. Kialakítjuk a szervezeti működést elősegítő korszerű informatikai infrastruktúrát. 2013. december 31. IV. MP első pillér - Szervezet

18 V. MP második pillér - Feladat

19

20 TevékenységIdőpont Részletes és mindenre kiterjedő, folyamatosan aktualizált állami feladatkatasztert készül, mely összeköttetésben áll a szervezetkataszterben szereplő szervezetekkel. 2011. december 31., folyamatos felülvizsgálat Elkészül a jogrendszer tartalmi és formai deregulációja. OGY határozatok 2011. július 31., Korm. határozatok 2011. július 31., törvények 2011. december 31., Kormányrendeletek 2012. június 30. Egységes stratégiai tervezési és monitoring rendszer kialakítása.2012. június 30. Az állam ellenőrzési és jogérvényesítési eszközrendszerének hatékonyabbá tétele a visszaélések elleni küzdelem javítása érdekében. 2012. december 31. Az állami információszolgáltatás, az állami közérdekű adatvagyon egységes és átlátható új rendszerének kialakítása és működtetése. 2012. június 30. A nem rendszer szinten, ad hoc jelentkező feladatok megoldásának hatékonnyá tétele. 2011. december 31. A közigazgatás feladatai tekintetében a kiszervezések felülvizsgálata.2012. december 31. V. MP második pillér - Feladat

21 VI. MP harmadik pillér - Eljárás „Smart regulation”

22 TevékenységIdőpont A közigazgatási eljárások sztenderdizálása.2012. december 31. Érdemi hatásvizsgálati rendszer létrehozása.2012. december 31. A közigazgatás szervezetrendszerén belüli eljárások hatékonyabbá tétele. 2013. december 31. A kormányablakok hálózatának kiterjesztése és továbbfejlesztése, megvalósítva a többcsatornás, integrált, egyablakos ügyfélszolgálati rendszert. 2013. június 30. Az állampolgárokat, civil szervezeteket és vállalkozásokat érintő közigazgatási eljárások elektronizálásának kiterjesztése. 2013. december 31. Létrejön a Nemzeti Egységes Kártyarendszer.2012. június 30. Lehetővé válik az állampolgárok véleménynyilvánítása a közigazgatás, az állam szolgáltatásaitól. folyamatosan VI. MP harmadik pillér - Eljárás

23 Közszolgálati életpálya Tisztviselői ideáltípus: -Szakmai tudás (tudja) -Elkötelezettség (akarja) -Bizalom (hagyják) Az életpálya elemei  Horizontális mobilitás - Ktjv., Hjt., Hszt. közös kapcsolódási pontok  Hivatásetikai normák  Munkakör-alapú rendszer  Kiválasztás  Vizsgák  Előmenetel és javadalmazás  Értékelés  Képzés és továbbképzés  Állami gondoskodás/munkáltatói gondoskodás VII. MP negyedik pillér - Személyzet

24

25 TevékenységHatáridő Bevezetésre kerül a közszolgálati életpályák összehangolt rendszere, az új életpálya modellek és az új javadalmazási rendszerek. 2012. január 1. A KIM keretein belül létrejön a kormányzati személyügyi centrum, az egységes személyzeti politika működtetése érdekében. 2011. december 31. Kidolgozásra kerül a közszolgálat egységes hivatásetikai szabályzata.2011. augusztus 31. A közszférában munkakör-alapú rendszer kerül bevezetésre.2013. január 1. Kidolgozásra kerül az egységes és integrált közszolgálati teljesítménymenedzsment rendszerének alapja. 2011. december 31. Javul a közszféra általános tudásszintje.2011. december 31. Megújul a képzési és továbbképzési rendszer, a vezetőképzés, az alap- és szakvizsga, létrejön a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2012. január 1. A rugalmas munkavégzés kereteinek megteremtése a közszférában.2012. december 31. VII. MP negyedik pillér - Személyzet

26 „Az emberek számára azt a tudatot és szilárd bizalmat kell megadni, hogy az állam egyrészt erős, másrészt, hogy az állam az övék.” (Magyary Zoltán) Köszönöm figyelmüket! Dr. Kis Norbert Nemzeti Közigazgatási Intézet főigazgatója norbert.kis@nki.gov.hu


Letölteni ppt "Közszolgálat – Közigazgatás 2011 Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (MP 11.0) Nemzeti Közigazgatási Intézet Dr. Kis Norbert, főigazgató, miniszteri."

Hasonló előadás


Google Hirdetések