Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Államkincstár ellenőrzési tevékenysége

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Államkincstár ellenőrzési tevékenysége"— Előadás másolata:

1 A Magyar Államkincstár ellenőrzési tevékenysége
Magyar Könyvvizsgálói Kamara XVII. Országos Könyvvizsgáló Konferencia Balatonalmádi szeptember 3-4. Kemenszky Sándor régió igazgató

2 Magyar Államkincstár A Kincstár helye a pénzügyi igazgatás intézményrendszerében 1996-os megalakuláskor a szolgáltató jelleg hangsúlyozása Államháztartási reform hatásai profitorientált kizárólagos állami tulajdonú részvénytársaság államigazgatási szerv közszolgáltatási feladatok ellátása közhatalmi funkció gyakorlása hatósági ellenőrzési tevékenység

3 Magyar Államkincstár A kincstári ellenőrzés területei A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatásainak ellenőrzése A két alrendszer bruttó módon kapcsolódik egymáshoz Az önkormányzati támogatások száma meghaladja a 250-et Bürokratikus, bonyolult rendszer a hozzájutást és elszámolást illetően Teljeskörű, mind az önkormányzatok számát, mind a támogatások jogcímeit illetően

4 Magyar Államkincstár A felülvizsgálat az igénybevétel jogszerűségének ellenőrzésével indul objektív feladat- és teljesítménymutatók alapján normatív alapon az igénybejelentések és a Kincstár rendelkezésére álló információk alapján pótigénylés és lemondás lehetősége adott cél az, hogy a jogtalan igénybevételek már ebben a szakaszban kerüljenek kiszűrésre nem alakult ki a helyi önkormányzatok és intézményeik között megfelelő információs rendszer

5 Magyar Államkincstár Az elszámolás szabályszerűségének ellenőrzése
a helyi önkormányzat által benyújtott beszámoló keretében teljeskörű mind az önkormányzatok számát, mind a támogatási jogcímeket illetően Jogtalan igénybevétel esetén jelentős kamatfizetési kötelezettség Nettó finanszírozás keretében történő rendezés, inkasszó, veszteségrendezés

6 Magyar Államkincstár Helyszíni ellenőrzés lehetősége, kötelezettsége
az adatok valódiságát a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja a helyi önkormányzat hivatalánál, körjegyzőségnél a helyi önkormányzat intézményeinél a feladatellátást bizonyító dokumentumok alapján osztálynaplók, haladási naplók, étkezők nyilvántartása, gondozási naplók, jelenléti ívek stb. jegyzőkönyv készül a megállapításokról, majd határozat a visszafizetési kötelezettségről Jogorvoslat lehetőségei

7 Magyar Államkincstár Családtámogatási ellenőrzések 2001-től a Kincstár jogelőd szervezete átvette az egészségbiztosítási pénztártól a családtámogatási ellátások igénybejelentéseinek befogadását, az igények elbírálását, a jogos igények megállapítását, illetve a jogtalan igénylések elutasítását az ellátások folyósítását, elszámolását az ellátáshoz kapcsolódó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását

8 Magyar Államkincstár A 100 főt meghaladó foglalkoztatóknál a családtámogatási ellátások ellenőrzése (2008. március 31-ig) A kifizetőhelyektől a feladat átvétele Az ellenőrzés kiterjed az ellátás jogosságának felülvizsgálatára, a változások figyelemmel kísérésére, szükség szerint az ellátásban részesülőknél helyszíni ellenőrzés megtartására folyamatba épített ellenőrzéssel a jogtalan igénybevétel folyamatos kiszűrésére

9 Magyar Államkincstár A lakossági energia ártámogatás ellenőrzése Az ellenőrzés kiterjed az egyéni fogyasztókra, a társasházakra, a szolgáltatókra A lakossági ellenőrzés igénybejelentés benyújtásával indul, a jogosultság elbírálása, a támogatás összegének megállapítása, a szolgáltató értesítése, a jogosság ellenőrzése az adatok valódiságán keresztül (visszafizetés, intézkedés kezdeményezése)

10 Magyar Államkincstár Társasházi ellenőrzések
együttes fogyasztói helyként jelenik meg, a lakók között a közös képviselő végzi el a megosztást, a közös képviselő gondoskodik a lakosságot megillető támogatás megállapításáról, a Kincstár határozata alapján érvényesíti a közös képviselő a támogatást a szolgáltatói számlák alapján az ellenőrzés kiterjed a megosztás, az igénylés és elszámolás jogszerűségére, szabályszerűségére

11 Magyar Államkincstár Szolgáltatói ellenőrzések
a Kincstárral megállapodást kötöttek, amelyben vállalták a határozattal megállapított támogatás érvényesítését az általuk kiállított számlában a Kincstártól előleget kapnak a támogatás érvényesítéséhez a támogatásról elszámolnak a Kincstár felé, aminek valódiságát a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja a vizsgálat kiterjed a számvitel és analitikus nyilvántartások egyezőségére

12 Magyar Államkincstár A központosított illetményszámfejtés előnyei
szakszerű, gyors illetményszámfejtési, adóztatási, társadalombiztosítási ellátási feladat végrehajtás kötelező körben jogszabályi felhatalmazás alapján az illetmény megállapítások szabályszerűségének vizsgálata a számfejtést követően előállt adatbázisból a könyveléshez, elszámoláshoz szükséges információk nyújtása a gazdálkodók számára helyi önkormányzatok körében nem kötelező más feladatainkhoz, ellenőrzéseinkhez információ

13 Magyar Államkincstár Humánszolgáltató szervezetek ellenőrzése Nem állami és nem önkormányzati szervezetként közszolgáltatást nyújtanak az oktatás, szociális gondoskodás területén az ellenőrzés kiterjed az igénybevétel jogszerűségére, a felhasználás szabályszerűségére helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, a visszafizetésről határozat az államigazgatási fórumrendszer szerint

14 Magyar Államkincstár Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól átvett feladat
Kamattámogatás, szociálpolitikai kedvezmények Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól átvett feladat A kedvezményes kamatozású kölcsönt hitelintézetek nyújtják lakásépítésre, vásárlásra érvényesítik a szociálpolitikai támogatást Megállapodás a Kincstárral, elszámolás Helyszíni ellenőrzés (hitelintézetnél, állampolgároknál) Jelzálog érvényesítése Hitelintézetek ellenőrzése

15 Magyar Államkincstár Pályázatos támogatások ellenőrzése A Kincstár közreműködő szervezetként, vagy jogszabályban kapott feladat-hatáskörből adódóan vesz részt ellenőrzésben előzetes ellenőrzés a támogatás lehívásakor a benyújtott bizonylatok alapján a műszaki és pénzügyi teljesítés összhangjának vizsgálata a beküldött számlák valódiságának, a gazdasági eseményeknek a vizsgálata

16 Magyar Államkincstár Helyszíni ellenőrzés keretében Intézkedések
a támogatással megvalósult beruházás aktiválásának, nyilvántartásának és meglétének ellenőrzése munkahelyteremtő támogatás esetén a foglalkoztatási kötelezettség teljesítése a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben foglaltak szerint a működtetési kötelezettség betartása a vállalt időszak alatt Intézkedések támogatás megvonásának, visszafizetésének kezdeményezése, követeléskezelés

17 Magyar Államkincstár Bankszámla vezetési kötelezettség a Kincstárnál
A kincstári alanyok ellenőrzése (folyamatba épített) Bankszámla vezetési kötelezettség a Kincstárnál Előirányzati számla Megbízások felülvizsgálata fedezet, előirányzat szempontjából teljesítés, visszautasítás Kötelezettségvállalások nyilvántartása, ellenőrzése

18 Magyar Államkincstár A 2007-2013 programozási időszakra
Kincstárnoki ellenőrzés A programozási időszakra Az Eu Regionális Fejlesztési Alapból, Szociális Alapból, Kohéziós Alapból származó támogatásoknál Az irányító hatóságokhoz kincstárnokok kerülnek kihelyezésre, jelenleg a regionális fejlesztési tanácsokhoz Az ellenőrzésre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megállapodást kötött a Kincstárral

19 Magyar Államkincstár A kincstárnoki ellenőrzés kiterjed a közreműködő szervezetek működésének szabályszerűségére, a támogatásokra vonatkozó pályázatok döntés előkészítésére a támogatással megvalósult feladatok folyamatba épített ellenőrzésére (finanszírozás, helyszíni ellenőrzés) a támogatottak által benyújtott elszámolások tartalmi és formai ellenőrzésére Egységes Monitoring Információs Rendszer segíti a folyamatba épített ellenőrzést

20 Magyar Államkincstár A felsőoktatási intézményekhez delegáltak
A kincstári megbízottak A felsőoktatási intézményekhez delegáltak A gazdasági tanácsok tanácskozási joggal rendelkező tagjai A felsőoktatási törvény alapján figyelemmel kísérik a közpénzek és a közvagyon kezelését Amennyiben szükségesnek tartják, a felsőoktatási intézmény, vagy az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján véleményüket kifejthetik

21 Magyar Államkincstár A Kincstár tevékenységének továbbfejlesztése A hatósági ellenőrzési tevékenység növelése mind az előzetes, mind a folyamatba épített és mind az utólagos ellenőrzés területén A Kincstár az államháztartás bankja Új törzskönyvi nyilvántartási rendszer a költségvetési szervekről Új költségvetési gazdálkodási rendszer bevezetése

22 Magyar Államkincstár Egyablakos ügyintézés, elektronikus elérési lehetőségek Fő célkitűzés, hogy javuljon a közpénzek kezelésének, elköltésének átláthatósága a pénzügyi fegyelem az ellenőrzések hatékonysága a napi feladatok, közszolgáltatások informatikai támogatottsága A gyors, szakszerű és kulturált ügyintézés

23 Magyar Államkincstár Internetes értékpapír forgalmazás
Egységes szociális számla EU programból biztosított támogatással részvétel informatikai projektekben központosított illetményszámfejtés teljes életút követés korszerű bankszámla vezető rendszer deviza számla vezetés valutapénztár integrált program a költségvetési gazdálkodási rendre

24 megtisztelő figyelmüket
Magyar Államkincstár Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "A Magyar Államkincstár ellenőrzési tevékenysége"

Hasonló előadás


Google Hirdetések