Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 07. 27.1 Az igazságügyi szakértő szerepe a megváltozott gazdasági körülmények között Készítette:Bertáné Dr. Szabó Mária Készült: az MKVK XIX. Országos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 07. 27.1 Az igazságügyi szakértő szerepe a megváltozott gazdasági körülmények között Készítette:Bertáné Dr. Szabó Mária Készült: az MKVK XIX. Országos."— Előadás másolata:

1 2014. 07. 27.1 Az igazságügyi szakértő szerepe a megváltozott gazdasági körülmények között Készítette:Bertáné Dr. Szabó Mária Készült: az MKVK XIX. Országos Könyvvizsgálói Konferenciájára II. szekció Balatonalmádi, 2011. szeptember 8.

2 2014. 07. 27.2 Az igazságügyi szakértői tevékenység törvényi szabályozása 2005. évi XLVII. Törvény 2005. évi XLVII. Törvény És más jogszabályokban szereplő előírások És más jogszabályokban szereplő előírások

3 2014. 07. 27.3 Igazságügyi szakértőkre vonatkozó rendelkezések A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005.(X.5.) Korm. Sz. rendelet, Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005.(X.5.) Korm. Sz. rendelet, Az igazságügyi szakértők igazolványáról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet, Az igazságügyi szakértők igazolványáról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet, Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet Az igazságügyi miniszter által alapított szakértői intézmények alkalmazottainak státuszára az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény rendelkezései vonatkoznak. Az igazságügyi miniszter által alapított szakértői intézmények alkalmazottainak státuszára az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

4 2014. 07. 27.4 Az előadás témakörei I. Az igazságügyi szakértői tevékenység alakulása II. A könyvvizsgáló szakértők feladatai III. Az igazságügyi szakértői munka és a könyvvizsgálat összehasonlítása IV. Módszerek összehasonlítása V. Szakvélemény és a standardok VI. Etikai kódex és könyvszakértői munka

5 2014. 07. 27.5 I. Az igazságügyi szakértői tevékenység alakulása Több a peres ügy Több a peres ügy Nő a gazdasági bűncselekmények száma Nő a gazdasági bűncselekmények száma Nem peres ügyekben is terjed az igazságügyi szakértő igénybe vétele Nem peres ügyekben is terjed az igazságügyi szakértő igénybe vétele Következtetés: nő a szakértői megbízások száma: de ezt nem így érzékeljük! Következtetés: nő a szakértői megbízások száma: de ezt nem így érzékeljük!

6 2014. 07. 27.6 Peres ügyek számának alakulása Forrás: www.birosag.hu www.birosag.hu

7 2014. 07. 27.7 Nyomozati szakban lévő ügyek A bűnügyi statisztika szerint az ügyek száma csökken A bűnügyi statisztika szerint az ügyek száma csökken De: sok, és sokkoló a gazdasági bűncselekmények alakulása De: sok, és sokkoló a gazdasági bűncselekmények alakulása Súlyos „ügyek” rázzák meg a közvéleményt: Súlyos „ügyek” rázzák meg a közvéleményt: a) Korrupciós ügyek b) Adó, TB- és számviteli csalások c) Felszámolási és egyéb ügyek

8 2014. 07. 27.8 Igazságügyi szakértői szervezet által végzett vizsgálatok ÉvBíróságRendőrségÜgyészségEgyébMagánÖsszesen 2008. éves statisztika17 76239 07035189146458 538 2009. éves statisztika18 13346 13140388452966 080 2010. éves statisztika20 03242 3972901 07642264 217 2011. féléves statisztika10 28316 81614146518327 888

9 2014. 07. 27.9 Igazságügyi szakértői szervezet által végzett vizsgálatok Összes vizsgálatból: gazdasági ügyekben készített szakértői jelentések ÉvBíróság RendőrségÜgyészség EgyébMagánÖsszesen 2008. éves statisztika 1408044156 2009. éves statisztika 220250419268 2010. éves statisztika 35023066385 2011. féléves statisztika16514012182

10 2014. 07. 27.10 II. Elvárás a társadalom részéről a szakértővel szemben Igazságosság Igazságosság Pártatlanság Pártatlanság Szakmai hozzáértés Szakmai hozzáértés

11 2014. 07. 27.11 Az igazságügyi szakértő feladata Az igazságügyi szakértő feladata: a bíróság, a bíróság, a közjegyző, a közjegyző, az ügyészség, az ügyészség, a rendőrség a rendőrség a jogszabályban meghatározott más hatóság a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.

12 2014. 07. 27.12 III. Az igazságügyi szakértői munka és a könyvvizsgálat összehasonlítása Az igazságügyi szakértői munka és a könyvvizsgálat azonos szakmai tudásra alapoz, azonos szakmai tudásra alapoz, de nagyon sok mindenben különbözik egymástól. de nagyon sok mindenben különbözik egymástól.

13 2014. 07. 27.13 Egyezőségek Jogi-, számviteli-, adózási ismeretek szükségessége Jogi-, számviteli-, adózási ismeretek szükségessége Erkölcsi, etikai alapállás azonossága Erkölcsi, etikai alapállás azonossága „a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.”

14 2014. 07. 27.14 Különbözőségek Módszerek: könyvvizsgálatban kidolgozott, szakértésben minden ügy más. Módszerek: könyvvizsgálatban kidolgozott, szakértésben minden ügy más. A vélemény megfogalmazása, formája, így tartalma is különbözik: A vélemény megfogalmazása, formája, így tartalma is különbözik: a) Igazságügyi szakvélemény: kérdésre kell szabatos, világos választ adni: nem a saját véleményemet mondom, hanem a szakmai tudásom alapján válaszolok a kérdésekre b) Könyvvizsgálói jelentés: formailag kötött, standarban meghatározott formátumú: saját véleményemet ismertetem. Visszacsatolás, a környezet reagálása a véleményre időben különbözik: Visszacsatolás, a környezet reagálása a véleményre időben különbözik: a) Igazságügyi szakvélemény: azonnali reagálás az érintett felektől b) Könyvvizsgálói jelentés: csak ha rossz véleményadással kárt okozott valakinek

15 2014. 07. 27.15 Szakmai ismeretek kérdése A 2005. évi XLVII. Törvény 13. § (4) bekezdése szerint: A szakértő köteles öt napon belül közölni a kirendelő hatósággal, ha a személyére nézve törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn, a személyére nézve törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn, a feltett kérdések megválaszolása nem tartozik szakismeretei körébe a feltett kérdések megválaszolása nem tartozik szakismeretei körébe a szakértői tevékenységének ellátásában fontos ok akadályozza. Így különösen, ha: a szakértői tevékenységének ellátásában fontos ok akadályozza. Így különösen, ha: a) ha tevékenysége ellátásának, elvégzésének feltételei nincsenek meg, b) vagy más kirendelő hatóság felkérésének kell eleget tennie. c) a vizsgálat elvégzéséhez más szakértő igénybevétele is szükséges, d) feladatát a megadott határidőre nem képes teljesíteni, e) a feltett kérdésben külön jogszabályban meghatározott szervezet jogosult szakvéleményt adni. NEM TERJESZKEDHET TÚL A SZAKMAI KOMPETENCIÁJÁN NEM TERJESZKEDHET TÚL A SZAKMAI KOMPETENCIÁJÁN

16 2014. 07. 27.16 Szakmai kompetencia kérdése BH. 2007. 397. II. része szerint: II. Jogkérdésben a büntetőeljárásban szakértői vélemény nem szerezhető be. Az ilyen kérdésben véleményt nyilvánító szakértő a szakértői kompetenciáján túlterjeszkedik [1998. évi XIX. törvény 78. § (1)-(4) bek.]. II. Jogkérdésben a büntetőeljárásban szakértői vélemény nem szerezhető be. Az ilyen kérdésben véleményt nyilvánító szakértő a szakértői kompetenciáján túlterjeszkedik [1998. évi XIX. törvény 78. § (1)-(4) bek.]. Ez nemcsak a büntetőeljárásban igaz! Ez nemcsak a büntetőeljárásban igaz!

17 2014. 07. 27.17 Visszacsatolás kérdése Az ügyben általában több fél érintett: Felperes – alperes Felperes – alperes Nyomozó hatóság – gyanúsított Nyomozó hatóság – gyanúsított Büntetőügyek érintettjei Büntetőügyek érintettjei A szakmaiság és a pártatlanság nagyon fontos kérdés!

18 2014. 07. 27.18 IV. Módszerek Könyvvizsgálat: Könyvvizsgálat: a) standardok iránymutatást adnak b) Vannak kidolgozott ellenőrzési módszerek Szakértői feladatok: Szakértői feladatok: a) szakmai iránymutatások nincsenek b) Általánosan kidolgozott, átvehető módszerek nincsenek c) a szakértőnek kell meghatározni, hogy milyen módszerrel tud megfelelő eredményt elérni.

19 2014. 07. 27.19 Megbízás elfogadása Könyvvizsgálat: standard előírja a mérlegelendő kérdéseket Könyvvizsgálat: standard előírja a mérlegelendő kérdéseket Szakvélemény: törvény felsorolja, mikor kell visszautasítani a megbízást. Szakvélemény: törvény felsorolja, mikor kell visszautasítani a megbízást.

20 2014. 07. 27.20 Megbízás végrehajtása Könyvvizsgálat: a megbízó köteles minden adatot, dokumentumot a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátani. Könyvvizsgálat: a megbízó köteles minden adatot, dokumentumot a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátani. Szakvélemény: a kirendelő bocsátja a szakértő rendelkezésére a dokumentumokat. Szakvélemény: a kirendelő bocsátja a szakértő rendelkezésére a dokumentumokat. A dokumentumok a szakvélemény készítéséhez nem mindig teljeskörűek! A dokumentumok a szakvélemény készítéséhez nem mindig teljeskörűek!

21 2014. 07. 27.21 Szakvélemény kibocsátása Könyvvizsgálat: jelentés formája kötött Könyvvizsgálat: jelentés formája kötött Szakvélemény: nincs kötött formátum Szakvélemény: nincs kötött formátum Javasolt forma könyvvizsgálók részére: Javasolt forma könyvvizsgálók részére: Módszertani útmutató igazságügyi könyvszakértők részére (2007.)

22 2014. 07. 27.22 Szakvéleménnyel kapcsolatos elvárások Az alkalmazott módszert a szakvéleményben ismertetni kell a felekkel. Ha a módszer alkalmazása során problémák adódtak, azt is le kell írni. Az alkalmazott módszert a szakvéleményben ismertetni kell a felekkel. Ha a módszer alkalmazása során problémák adódtak, azt is le kell írni. A kérdésekre adott válaszokat úgy kell megfogalmazni, hogy az nem szakmai olvasók számára is érthető és világos legyen. A kérdésekre adott válaszokat úgy kell megfogalmazni, hogy az nem szakmai olvasók számára is érthető és világos legyen. Nem a jogszabályi szöveg idézése jelenti a választ a feltett kérdésre. A jogszabályt minden érintett ismeri és megismerheti. Azt kell bemutatni, hogy hogyan alkalmazták az adott helyzetben a jogszabályt és az alkalmazásból eredően milyen számszaki eredmények keletkeztek. Nem a jogszabályi szöveg idézése jelenti a választ a feltett kérdésre. A jogszabályt minden érintett ismeri és megismerheti. Azt kell bemutatni, hogy hogyan alkalmazták az adott helyzetben a jogszabályt és az alkalmazásból eredően milyen számszaki eredmények keletkeztek.

23 2014. 07. 27.23 V. Szakvélemény és a standardok A könyvvizsgálat, átvilágítás: A könyvvizsgálat, átvilágítás: bizonyosságot nyújtószolgáltatás, ahol a könyvvizsgáló az általa elvégzett vizsgálatok alapján közli a saját véleményét megbízóival bizonyosságot nyújtószolgáltatás, ahol a könyvvizsgáló az általa elvégzett vizsgálatok alapján közli a saját véleményét megbízóival Bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás: ennek során a gyakorló könyvvizsgáló olyan következtetést von le, amelynek célja a jelentés felelős félen kívüli címzettjei bizalmának az erősítése a vizsgálat tárgyának a kritériumok fényében történő értékelését illetően. Bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás: ennek során a gyakorló könyvvizsgáló olyan következtetést von le, amelynek célja a jelentés felelős félen kívüli címzettjei bizalmának az erősítése a vizsgálat tárgyának a kritériumok fényében történő értékelését illetően.

24 2014. 07. 27.24 Szakvélemény adása Az igazságügyi szakértő a kirendelésben: Az igazságügyi szakértő a kirendelésben: valamilyen feladatra, valamilyen feladatra, kérdésre adandó válasz elkészítésére kap megbízást a szakértő. kérdésre adandó válasz elkészítésére kap megbízást a szakértő. Szabatos választ kell adni a szakértőnek, de a következtetéseket nem ő vonja le. Szabatos választ kell adni a szakértőnek, de a következtetéseket nem ő vonja le. A szakvélemény a tények közlésére kell, hogy szorítkozzon, de következtetések levonását nem tartalmazhatja. A szakvélemény a tények közlésére kell, hogy szorítkozzon, de következtetések levonását nem tartalmazhatja.

25 2014. 07. 27.25 Szakvélemény = megállapodás szerinti eljárás Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízás a standardok szerint: 1. Megbízás, amely során a könyvvizsgálót olyan könyvvizsgálati jellegű eljárások végrehajtásával bízzák meg, amelyekben a könyvvizsgáló és a megbízó megegyezett, 2. továbbá megbízzák a ténymegállapításokat tartalmazó jelentés elkészítésével. 3. A jelentés címzettjei saját maguk vonják le következtetéseiket a könyvvizsgáló által készített jelentésből. 4. A jelentés csak a megbízó által megadott feleknek szól.

26 2014. 07. 27.26 A 4400. témaszámú standardból kiemelendő kérdések 4. pont: A megállapodás szerinti vizsgálatra szóló megbízás célja az, hogy a könyvvizsgáló olyan könyvvizsgálati jellegű munkát végezzen el, amelyben a könyvvizsgáló és a gazdálkodó, valamint bármely érintett harmadik fél megállapodott, és számoljon be ténymegállapításairól. 4. pont: A megállapodás szerinti vizsgálatra szóló megbízás célja az, hogy a könyvvizsgáló olyan könyvvizsgálati jellegű munkát végezzen el, amelyben a könyvvizsgáló és a gazdálkodó, valamint bármely érintett harmadik fél megállapodott, és számoljon be ténymegállapításairól. 5. pont:Mivel a könyvvizsgáló egyszerűen jelentést ad a megállapodás szerinti vizsgálat ténymegállapításairól, semmilyen bizonyosságot nem szolgáltat. Ehelyett a jelentés felhasználóira vár a feladat, hogy értékeljék a maguk számára a vizsgálatot és a könyvvizsgáló jelentésében foglalt megállapításokat, valamint levonják saját következtetéseiket a könyvvizsgáló munkájából. 5. pont:Mivel a könyvvizsgáló egyszerűen jelentést ad a megállapodás szerinti vizsgálat ténymegállapításairól, semmilyen bizonyosságot nem szolgáltat. Ehelyett a jelentés felhasználóira vár a feladat, hogy értékeljék a maguk számára a vizsgálatot és a könyvvizsgáló jelentésében foglalt megállapításokat, valamint levonják saját következtetéseiket a könyvvizsgáló munkájából.

27 2014. 07. 27.27 Bizonyosság kérdése Félreértésre adhat okot az a kitétel, hogy a könyvvizsgáló semmilyen bizonyosságot nem szolgáltat. Félreértésre adhat okot az a kitétel, hogy a könyvvizsgáló semmilyen bizonyosságot nem szolgáltat. Ez azonban nem a tények bizonytalanságát jelenti, hanem azt a standardbeli alapelvet, hogy a könyvvizsgáló jelentésében tényeket közöl, és nem von le semmilyen következtetést, annak levonása a megbízó feladata. Ez azonban nem a tények bizonytalanságát jelenti, hanem azt a standardbeli alapelvet, hogy a könyvvizsgáló jelentésében tényeket közöl, és nem von le semmilyen következtetést, annak levonása a megbízó feladata. Saját véleményét nem közölheti. Saját véleményét nem közölheti.

28 2014. 07. 27.28 VI. Etikai kódex és szakértői munka Az igazságügyi szakértő köteles betartani az Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Kódexét. Az igazságügyi szakértő köteles betartani az Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Kódexét. Az általános szabályozásokon túl a 4400. számú standard a szakértő eljárásával kapcsolatosan további megállapításokat tesz: Az általános szabályozásokon túl a 4400. számú standard a szakértő eljárásával kapcsolatosan további megállapításokat tesz:

29 2014. 07. 27.29 4400. Standard előírásai „7.A könyvvizsgálónak be kell tartania a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége által kiadott „Bejegyzett Könyvvizsgálók Etikai Kódexében” foglaltakat. A könyvvizsgáló szakmai felelősségét szabályozó etikai alapelvek az ilyen típusú megbízásra vonatkoztatva a következők: „7.A könyvvizsgálónak be kell tartania a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége által kiadott „Bejegyzett Könyvvizsgálók Etikai Kódexében” foglaltakat. A könyvvizsgáló szakmai felelősségét szabályozó etikai alapelvek az ilyen típusú megbízásra vonatkoztatva a következők: (a)tisztesség (a)tisztesség (b)tárgyilagosság (b)tárgyilagosság (c)szakértelem és kellő gondosság (c)szakértelem és kellő gondosság (d)titoktartás (d)titoktartás (e)hivatáshoz méltó magatartás és (e)hivatáshoz méltó magatartás és (f)szakmai standardok alkalmazása. (f)szakmai standardok alkalmazása.

30 2014. 07. 27.30 4400. Standard előírásai (folytatás) A függetlenség nem követelmény a megállapodás szerinti vizsgálatra szóló megbízások esetében, A függetlenség nem követelmény a megállapodás szerinti vizsgálatra szóló megbízások esetében, Ugyanakkor a megbízás feltételei vagy céljai, avagy a nemzeti standardok megkövetelhetik a könyvvizsgálótól, hogy tegyen eleget a Könyvvizsgálati Etikai Kódex függetlenségi követelményeinek is. Ugyanakkor a megbízás feltételei vagy céljai, avagy a nemzeti standardok megkövetelhetik a könyvvizsgálótól, hogy tegyen eleget a Könyvvizsgálati Etikai Kódex függetlenségi követelményeinek is.

31 2014. 07. 27.31 Etikai kódexek alkalmazása Betartandó etikai előírások: Betartandó etikai előírások:  Igazságügyi Kamara Etikai Kódexe  MKVK Etikai Kódexe  A kettőből a szigorúbb előírásnak kell megfelelni.  Függetlenség kérdése: nem kérdés: Az igazságügyi szakértőnek a szakvéleményben érintettektől függetlennek kell lennie. a szakvéleményben érintettektől függetlennek kell lennie.

32 2014. 07. 27.32 Igazságügyi Etikai Kódex tartalma Fejezetek: TételszámaTartalom 1. A kirendelés, megbízás előtt 2. A szakértői vélemény elkészítése során 3. A szakértői vélemény vonatkozásában 4.Általában

33 2014. 07. 27.33 A két etikai kódex összehasonlítása Mindkét kódexben az eljárás alapelveinek betartása került megfogalmazásra: Mindkét kódexben az eljárás alapelveinek betartása került megfogalmazásra: (a)tisztesség (b)tárgyilagosság (c)szakértelem és kellő gondosság (d)titoktartás (e)hivatáshoz méltó magatartás A 4400. standardban előírt (f)pont (standardok alkalmazása) az igazságügyi etikai kódexben értelemszerűen nem szerepel az igazságügyi szakértői kódexben. A 4400. standardban előírt (f)pont (standardok alkalmazása) az igazságügyi etikai kódexben értelemszerűen nem szerepel az igazságügyi szakértői kódexben. Reklámozás tilalma. Reklámozás tilalma.

34 2014. 07. 27.34 A két etikai kódex összehasonlítása (folytatás) Az igazságügyi etikai kódex sok olyan előírást is tartalmaz, amely nem etikai kérdés, hanem a szakértő törvényben foglalt kötelezettsége: Az igazságügyi etikai kódex sok olyan előírást is tartalmaz, amely nem etikai kérdés, hanem a szakértő törvényben foglalt kötelezettsége:  Minden kirendelésnek eleget kell tenni – kivéve, ha indokoltan nem teszi.  Szakértői eltiltását jelentse be  A címére kézbesített megkereséseknek tegyen eleget.  Négyszemköztiséget biztosítsa(!?)

35 2014. 07. 27.35 Összefoglalás Igazságügyi szakértőként úgy kell eljárni, hogy megfeleljünk mindkét Kamara előírásainak. Igazságügyi szakértőként úgy kell eljárni, hogy megfeleljünk mindkét Kamara előírásainak. Fontos, hogy az Igazságügyi Tagozat összefogja a könyvvizsgáló szakértőket, mivel itt az azonos területen dolgozók hasonló problémáinak megoldására lehet koncentrálni. Fontos, hogy az Igazságügyi Tagozat összefogja a könyvvizsgáló szakértőket, mivel itt az azonos területen dolgozók hasonló problémáinak megoldására lehet koncentrálni.


Letölteni ppt "2014. 07. 27.1 Az igazságügyi szakértő szerepe a megváltozott gazdasági körülmények között Készítette:Bertáné Dr. Szabó Mária Készült: az MKVK XIX. Országos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések