Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felkészülés a 2009-es adóévre Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felkészülés a 2009-es adóévre Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő."— Előadás másolata:

1 Felkészülés a 2009-es adóévre Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

2 www.adonavigator.hu Személyi jövedelemadó

3 www.adonavigator.hu Összes jövedelem Összevont adóalapba tartozó jövedelem Külön adózó jövedelem Egyéni vállalkozók osztalékalapja EKHO-s bevétel KIVÉVE Ingatlan átruházásból származó jövedelem

4 www.adonavigator.hu Nem jövedelem: kiküldetés a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra, valamint élelmezési költségtérítésként kapott összeget, feltéve, hogy a térített összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket

5 www.adonavigator.hu Béren kívüli juttatások Évente munkavállalónként a 400 ezer forintos keret 2009-től megszűnik. 2008-ra vonatkozóan az adóját rendezni kell: - adója decemberre passzív időbeli elhatárolás - bevallása a májusi 08-as bevallásban - befizetési határidő 06.12.

6 www.adonavigator.hu Nem jövedelem: képzési költség Képzési költség Munkáltató által elrendelt, munkakör betöltéséhez szükséges Kifizető által munkaviszonyban levő, vagy személyesen közreműködő tag részére szakmai ismeretek megszerzése Kifizető egyéb magánszemély részére feladata ellátása érdekében Ha iskolarendszerű, akkor maximum a minimálbér 2,5-szerese lehet

7 www.adonavigator.hu Adómentes jövedelmek korlátozása Iskolarendszerű képzés esetén Művelődési intézményi szolgáltatás Szolgáltatások tételesen felsorolva: 3§ 27. pont Kedvezményezettek: 1. sz melléklet 8.6.g pont Korlát: évente legfeljebb a minimálbér Egyes intézmények által nyújtott szolgáltatások adómentesek: 1. sz melléklet 8.36. pont.

8 www.adonavigator.hu Már meglévő korlátozások Üdülési csekk Étkezési hozzájárulás Iskolakezdési támogatás Csekély értékű ajándék Önkéntes pénztárakba történő befizetések

9 www.adonavigator.hu Adómentes jövedelmek Falusi vendégfogadás: 1. sz. melléklet 4.12. Ha a magánszemélyek jövedelme Kizárólag alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltatásból származik: 400 ezer forint bevétel Kizárólag falusi szállásadó tevékenységből származik: 800 ezer forint bevétel Előbbi két tevékenységből vegyesen: 1,2 millió forint bevétel

10 www.adonavigator.hu Adóterhet nem viselő járandóságok a szociális gondozói díj évi 120 ezer forintot meg nem haladó része 2009.01.01-től a határ 180 ezer forintra nő.

11 www.adonavigator.hu Összevont adókedvezmény kedvezményalapja Háztartással kapcsolatos szolgáltatások a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék és, magánnyugdíjpénztári tagdíjhoz, Magánnyugdíjpénztárba saját tagdíjat kiegészítő befizetés Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe történő befizetés Felsőoktatásban részt vevők képzési költsége Közcélú adomány (tartós adományozás esetén 20%-kal növelt összegben) Élet- és nyugdíjbiztosítás díja

12 www.adonavigator.hu Összevont adókedvezmény 2009-ben Maximum a kedvezményalap 30%-a Maximum évi 100 ezer forint Maximum évi 3,4 millió forintos összes jövedelemig 3,4 millió és 3,9 millió forint között 20%-os ütemben fogyó kedvezmény 3,9 millió forintos összes jövedelem felett NINCS kedvezmény

13 www.adonavigator.hu Adókedvezmények sorrendje 1. lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye, 2. személyi kedvezmény, 3. alkalmi foglalkoztatás kedvezménye, 4. összevont adókedvezmény (belső sorrend) 5. őstermelői kedvezmény, 6. családi kedvezmény, 7. egyéb.

14 www.adonavigator.hu Osztalék adózása Hatályon kívül helyezik a 35%-os részt. Osztalék adója már a 2008-as évre megállapított osztalékok esetében is: 25%

15 www.adonavigator.hu Termőföld értékesítése Adómentes a jövedelem 200 ezer forintot meg nem haladó része, ha 3,4 millió forintnál kisebb az összes jövedelem regisztrációs számmal rendelkező magánszemély részére történt, aki legalább 5 évig vállalkozóként vagy őstermelőként hasznosítja Társas vállalkozás alkalmazottja a társaságnak legalább 10 évre bérbe adja.

16 www.adonavigator.hu Ingatlanértékesítésből származó jövedelem 2008-tól Lakóingatlanok értékesítése 5 éven túli szerzés adómentes Megszűnt a lakásszerzési kedvezmény Nem lakóingatlanok értékesítése 15 éven túli szerzés adómentes Megváltozott a szerzési időpont, de van átmeneti rendelkezés Lakásszerzési kedvezmények elvesztésének bevallása

17 www.adonavigator.hu Egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel - Olyan bevallásköteles jövedelmet szerzett, melyből kifizető/munkáltató adót/adóelőleget vont le - Ingó vagy ingatlan értékesítésből származó jövedelme keletkezik - Rendelkezhet az adójáról - Igénybe vehet adókedvezményt

18 www.adonavigator.hu Munkáltatói adómegállapítás Kizárólag egymást követően fennálló munkaviszonyok esetén, ha az igazolást átadja Adókedvezményt érvényesíthet, kivéve a háztartási kedvezményt Rendelkezhet az adójáról Munkáltató nem köteles elkészíteni!

19 www.adonavigator.hu Átalányadózás Választásnak feltétele: az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőző adóévben az egyéni vállalkozói bevétele a 15 millió forintot nem haladta meg, és nem áll munkaviszonyban, és az egyéni vállalkozói bevétele az adóévben nem haladja meg a 15 millió forintot. Kereskedők esetében 40 millióról 100 millió forintra emelkedik a határ.

20 www.adonavigator.hu Mezőgazdasági őstermelők Mezőgazdasági kistermelő: az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg.

21 www.adonavigator.hu Egyéni vállalkozók fejlesztési tartaléka Vállalkozói bevételek és költségek különbségének 50%-áig Legfeljebb adóévenként 500 millió forint értékben Bankszámlán történő lekötés helyett Adóbevallásban tájékoztató adat

22 www.adonavigator.hu 10%-os vállalkozói szja Az első 50 millió forint után Nem érvényesít vállalkozói adókedvezményt Legalább 1 fő az átlagos állományi létszám A tb járulék alapja legalább a létszám és az évesített minimálbér 2-szeresének szorzata Adóévben és azt megelőző évben legalább a nyereségminimum után adózik Rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

23 www.adonavigator.hu Rendezett munkaügyi kapcsolatok Általános feltételek hiányát az adóévben és a megelőző adóévben nem állapította meg határozat Különös feltételek hiányát az adóévben és a megelőző adóévben nem állapította meg határozat az adóévben eleget kell tenni a különös feltételek között a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeként a Munka Törvénykönyvében megfogalmazott kötelezettségeknek

24 www.adonavigator.hu A 6%-os adómegtakarítás felhasználása Az adómegtakarítást nem kell pénzforgalmi bankszámlán lekötni. Akkor lehet a nyilvántartásból kivezetni: Nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóévben beruházásra fordítja Megváltozott munkaképességű, munkanélküli vagy pályakezdő foglalkoztatására tekintettel elszámolt költség miatt Pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződés alapján fennálló kötelezettség csökkentés

25 www.adonavigator.hu Tagi kölcsön elengedése Átmeneti rendelkezés, a törvény kihirdetésével hatályba lép Elengedett tagi kölcsön osztalékként történő jóváhagyása esetén az osztalék ezen része 10%-kal adózik ??? A kifizetésnek a beszámoló letétbe helyezésére előírt határnapot követő 30 napon belül meg kell történnie.

26 www.adonavigator.hu Cégautók utáni adókötelezettség I. Hatályon kívül helyeződik az szja tv 70. §-a Új adókötelezettség a Gépjárműadóról szóló törvényben Változás: 2009. február 1-től Az adó tárgya: szja tv szerinti személygépkocsi, ami Ahol nem magánszemély tulajdonosok, lízingbe vevők Magánszemélynél akkor, ha elszámol  SZT szerint költséget, ráfordítást  SZJA törvény szerint költséget, értékcsökkenést Az adó alanya: Tulajdonos, esetleg tulajdonosok Lízingbe vevők

27 www.adonavigator.hu Cégautók utáni adókötelezettség II. Az adókötelezettség keletkezése Tárgyhónapot követő első nap Az adókötelezettség megszűnése Elidegenítés hónapjának utolsó napja Magánszemély esetében amikor már nem kíván több költséget elszámolni. Az adó mértéke 1600 cm 3 –t meg nem haladó szgk esetén: 7000 Ft/hó Felette 15.000 Ft/hó. Az adó megállapítása, bevallása, megfizetése negyedévente

28 www.adonavigator.hu Kiküldetési rendelvény A kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza: a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, az élelmezési költségtérítést, valamint ezen költségtérítés(ek) kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma,üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi.

29 www.adonavigator.hu Egyszerűsített vállalkozói adó Számlatartási kötelezettség A bizonylatot, a nyilvántartást az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőrizni. Ez vonatkozik: Kimenő bizonylatokra Azoknak a bizonylatoknak rontott példányára. Beszerzésekről kapott bizonylatokra Cégautóadó kötelezettség Az EVA-nak nem része a cégautóadó.

30 www.adonavigator.hu Társasági adó: 10%-os adókulcs - Feltételek között a rendezett munkaügyi kapcsolatokat tisztázza - Az adómegtakarításhoz az összeget a lekötött tartalékok közé át kell vezetni! - Azt a lekötés adóévét követő 4 adóéven belül fel kell használni

31 www.adonavigator.hu Magánszemélyek különadója Az összevont adóalapnak a járulékfizetés felső határát meghaladó része után kell megfizetnie. Főszabály szerint előleg-levonási kötelezettsége van a kifizetőnek ÚJ: amely után a kifizető részéről nem történt különadó-előleg levonás, csak a bevallásra nyitva álló határidőig kell az adófizetési kötelezettségnek eleget tenni

32 www.adonavigator.hu Számvitel

33 www.adonavigator.hu Készpénzállomány korlátozása Pénzkezelési szabályzatban kell rögzíteni Naptári hónaponként számított átlaga Maximum: Előző évi bevétel 1,2%-a 500 ezer forint Amíg nincs előző évi adat, addig a megelőzőt kell alkalmazni. Jogelőd nélküli cégek esetében a várható adatok alapján kell alkalmazni.

34 www.adonavigator.hu Sajátos beszámolókészítés Könyvvizsgálatra nem kötelezett Jogi személyiség nélküli társaságok Beszámoló részei: Mérleg Eredménykimutatás Ez a beszámoló-típus választható Ha választottuk, akkor addig nem lehet eltérni, amíg a társaság a feltételeknek megfelel Bizonyos előírások nem alkalmazhatók

35 www.adonavigator.hu Devizás könyvvezetés Bevételei, költségei és ráfordításai Pénzügyi eszközei és kötelezettségei Devizában merülnek fel 2008-ig legalább 75%-ban 2009-ben több, mint 50%-ban 2010-től több, mint 25%-ban Ha a feltételeknek megfelelő deviza nem EURO, akkor az választható.

36 www.adonavigator.hu Bizonylattal kapcsolatos előírások a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója; a bizonylatot kiállító gazdálkodó egység a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása; a bizonylat kiállításának időpontja, illetve kivételesen - a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően - annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell; a gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően - értékbeni adatai; a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás; a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása; továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír.

37 www.adonavigator.hu Könyvvizsgáló visszahívása Ha a könyvvizsgáló lemond, vagy visszahívják Bejelentési kötelezettség Ok megjelölésével Jogszabályi kötelezettségen alapuló szerződések esetében

38 www.adonavigator.hu Cégtörvény

39 www.adonavigator.hu Beszámolók közzététele 2008-as évre már elektronikusan, de csak 2009. május 1-től Kormányzati portálon keresztül Szkenelés útján nem lehetséges!!! Űrlapot kell mellékelni Felügyeleti szerv: APEH Bírság: az art szerint Előny: ingyenes megismerhetőség

40 www.adonavigator.hu Jogkövetkezmények Határidő a fordulónapot követő 150. nap Ha az adózó nem ad le beszámolót: Az APEH értesítéstől számított 8 napon belül kell pótolni. Ezt követően az APEH a Cégbíróságnak átadja a nem teljesített adózók adatait Átadást követő 15 munkanapon belül a megszűnésre irányuló eljárást el kell kezdeni.

41 www.adonavigator.hu TEÁOR „Felesleges” adat a cégjegyzékben 2009. március 1-ig hivatalból és automatikusan törlik a cégnyilvántartásból Nem alkalmazható szankció a 2008.01.01-től fennálló kötelezettség „alkalmazása” miatt. Ha született elmarasztaló határozat: semmis Ami nem került átfordításra: APEH bejelentés egy bevallással egyidejűleg Cég tevékenysége csak szöveges formátumban

42 www.adonavigator.hu Alapításkori illeték-fizetés Gyorsabb cégbejegyzés érdekében A bejegyzési kérelem napján is lehet teljesíteni Az ügyvéd készfizető kezességet vállal A fizetés tényét a kincstár igazolja a cégbíróság számára

43 www.adonavigator.hu Általános forgalmi adó

44 www.adonavigator.hu Adófizetési kötelezettség Általános szabály Az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul Számlakibocsátás történik Különös szabály Részteljesítés Részletfizetés, határozott időre szóló elszámolás Bírósági vagy hatósági eljárás esetén Előleg „Fordított” adózás esetén

45 www.adonavigator.hu Határozott időközönkénti elszámolás Teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Abban az esetben, ha az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, tartamában meghaladja a 12 hónapot, a teljesítés a tizenkettedik hónap utolsó napja is. Nem sorolható ide a határozott idejű bérleti (vagy lízing) szerződés, amikor a végén a tulajdonjog biztosan átszáll

46 www.adonavigator.hu Előleg Fordított adózás esetén Az előleget mindig bruttó értékben kell érteni Előleg áfa-kötelezettsége csak a számlakibocsátónak van Fordított adózás esetén az előleg nem áfás, a végösszeg teljesítéskor fordítottan adózik. Határozott időszakonkénti elszámolás esetén 2008/78-as adózási kérdés szerint nincs különbség…

47 www.adonavigator.hu Számla kibocsátási kötelezettség Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a teljesítésig, előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapításáig, de legfeljebb az attól számított ésszerű időn belül köteles gondoskodni. Ésszerű idő: Készpénzes számla esetében haladéktalanul Áthárított adót tartalmazó számla esetében 15 napon belül

48 www.adonavigator.hu Számlaadás alóli mentesség NINCS mentesség a számlaadás alól, ha Adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére történik az ellenérték adót is tartalmazó összege eléri vagy meghaladja a 900 000 forintnak megfelelő pénzösszeget

49 www.adonavigator.hu Számla helyesbítése – pozitív irányba Számlakibocsátó részéről Fizetendő adó nő Önellenőrzéssel kell korrigálni Számlabefogadó Levonható adó nő Eredeti teljesítési időpontra nem korrigálható A számla kézhezvételekor a tárgyhavi bevallásban kell szerepeltetni.

50 www.adonavigator.hu Számla helyesbítése – negatív irányba Számlakibocsátó részéről Fizetendő adó csökken Önellenőrzéssel nem korrigálható A vevő által kézhezvett számla alapján lehet bevallani Számlabefogadó Levonható adó csökken, de FIZETENDŐ adóként kell bevallani A számla kézhezvételekor a tárgyhavi bevallásban kell szerepeltetni. De legkésőbb a helyesbítés hónapját követő 15-én

51 www.adonavigator.hu Utazásszervezési szolgáltatás Utas fogalma: csak az lehet utas, aki ténylegesen utazik. Árrés-számítás helyett összevont árrés tömeg Választható, be kell jelenteni, két évi nem lehet eltérni Önálló pozíciószámok: fizetendő áfa alapja Megszűnő önálló pozíciószámok esetén utólagos korrekció, ha a különbség eléri a 10ezer forintot.

52 www.adonavigator.hu Adózás rendje

53 www.adonavigator.hu Egyszerűsítési javaslatok Nullás bevallás Bevallás javítása Adó- és járulékkülönbözet elszámolása Részletfizetés biztosítása Nettó adótartozás Beszámoló benyújtása

54 www.adonavigator.hu Határidő módosítások Adatszolgáltatás az adókedvezményről szóló igazolásokról Február 15. Éves bevallású adók Február 25. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység iparűzés adója Csak pontosítás: tevékenység befejeztével

55 www.adonavigator.hu Készpénzfizetés korlátozása Bankszámlanyitásra kötelezett adózók körében „Ésszerű összeghatár”: 250 ezer forint Mulasztási bírság a túllépés 20%-a Egy ügylet összeszámításra kerül Folyamatos ügyleteknél havonta kell az összeszámítást elvégezni.

56 www.adonavigator.hu Adóbírság Adóhiány vagy jogosulatlan igénylés,támogatás esetén adóbírságot kell fizetni Mértéke 50%, kivéve: A bevétel eltitkolása Bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisítása Ekkor a bírság az adóhiány 75%-a

57 www.adonavigator.hu Mulasztási bírság I. Számla-, nyugtaadási kötelezettség elmulasztása Adózó: 1 millió forintig terjedő Alkalmazott: 10 ezertől 50 ezer forintig terjedő Közvetlen vezető: 500 ezer forintig terjedő Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása Adózó: 1 millió forint személyenként Adózó: 3 havi foglalkoztatást feltételezve adó és járulékhiány (becslési eljárás) Személyi felelős: 500 ezer forint személyenként

58 www.adonavigator.hu Mulasztási bírság II. Igazolatlan eredetű áru forgalmazása Adózó: 500 ezer forintig, ha az ellenőrzés időpontjában az áru eredetét igazoló bizonylattal nem rendelkezik. Adózó: forgalmi érték 40%-ával egyező, de legalább 10ezer Ft. Számlatartási kötelezettség Adózó: áru vagy szolgáltatás forgalmi értékének 20%-áig terjedő


Letölteni ppt "Felkészülés a 2009-es adóévre Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések