Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Ladó JuditKasnyik János MKVK Szakmai AlelnökKönyvelői Tagozat vezetője Társasházak könyvvizsgálata Budapest, 2010. június 22. 2010.06.22.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Ladó JuditKasnyik János MKVK Szakmai AlelnökKönyvelői Tagozat vezetője Társasházak könyvvizsgálata Budapest, 2010. június 22. 2010.06.22."— Előadás másolata:

1 dr. Ladó JuditKasnyik János MKVK Szakmai AlelnökKönyvelői Tagozat vezetője Társasházak könyvvizsgálata Budapest, június

2 2 Az előadás vázlata dr. Ladó Judit Szabályozási környezet könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházak pénzügyi ellenőrzése során Könyvvizsgálói jelentés Kasnyik János Társasházak könyvvizsgálata a gyakorlatban Aktuális helyzet, Konzultáció

3 Szabályozási környezet, Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházak pénzügyi ellenőrzése során

4 4 Jogi környezet évi CXXXIII. törvény a társasházakról évi LXXXIX. törvénymódosítás Évi C. törvény a számvitelről 224/2000. Kormányrendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

5 5 224/2000. Kormányrendelet (ami nem új, de lehet hogy néha elfelejtődött.)

6 6 Beszámolási kötelezettség –Működésről –Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről Beszámolót köteles készíteni MINDEN társasház

7 7 Beszámoló formája Beszámoló formája függ tevékenységtől összes (ár) bevételtől könyvvezetés módjától

8 8 Könyvvezetés egyszeres (pénzforgalmi) kettős könyvvitel

9 9 Egyszeres könyvvitel Egyszeres könyvvitel VÁLASZTHATÓ értékhatártól függetlenül, ha csak alaptevékenységet folytat ha két egymást követő évben az alaptevékenység és a vállalkozói tevékenység összes (ár) bevétele kisebb 50 mFt

10 10 Kettős könyvvitel választható kötelező, ha két egymást követő évben az alaptevékenység és a vállalkozói tevékenység összes (ár) bevétele eléri vagy meghaladja az 50 mFt-ot

11 11 Beszámoló tipusa Egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített mérleg Egyszerűsített eredménylevezetés Egyszerűsített ÉVES beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Éves beszámoló Egyszeres könyvvitelKettős könyvvitel

12 12 Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházaknál a törvénymódosítás előtt

13 13 Könyvviteli szolgáltatás A VÁLLALKOZÁSI tevékenységet is folytató társasház (HA az árbevétel eléri vagy meghaladja a 10 mFt-ot) a könyvviteli feladatok irányításával, a beszámoló elkészítésével engedéllyel rendelkező mérlegképes könyvelőt illetve könyvvizsgálót köteles megbízni

14 14 Könyvvizsgálat Könyvvizsgálat kötelező HA vállalkozási tevékenységből származó (ár)bevétel két egymást követő évben eléri vagy meghaladja a100 mFt-ot HA más jogszabályi előírja Könyvvizsgálat választható

15 15 Könyvvizsgálat HA a könyvvizsgálat kötelező a beszámoló felülvizsgálatára, a beszámoló valódiságának és jogszerűségének ellenőrzésére bejegyzett könyvvizsgálót, könyvvizsgáló társaságot kell választani

16 Társasházi törvény változása 51/A paragrafus

17 Társasházi törvény változása (51/A) 17 Törvénymódosítási javaslatot nem kapta meg a Kamara véleményezésre A módosítás szövege nem egyértelmű és nem következetes Konzultációk –Önkormányzati Minisztérium –Pénzügy Minisztérium –MKVK belül

18 Társasházi törvény változása (51/A) 18 Állásfoglalás kérés –Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Állásfoglalás –Önkormányzati Minisztérium

19 Társasházi törvény változása (51/A) 19 HA a társasház éves pénzügyi forgalma eléri vagy meghaladja a 10 mFt vagy HA az alapító okirat szerint a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helységek száma eléri vagy meghaladja az 50-et Gazdasági ELLENŐRZÉST segítő személyt kell igénybe venni

20 Pénzügyi forgalom 20 A törvény nem definiálja Törvényalkotók állásfoglalása: A tényleges pénzügyi bevételek és tényleges pénzkiadások abszolút összege

21 21 Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházaknál a törvénymódosítás után

22 22 Gazdasági ellenőrzést segítő személy Regisztrált mérlegképes könyvelő vagy ennél magasabb számviteli képesítéssel rendelkező (könyvvizsgáló) és e minőségében regisztrált személy, vagy gazdasági társaság

23 23 Gazdasági ellenőrzést segítő személy Összeférhetetlenség –Társasházban tulajdonostárs –Haszonélvező –Használó –Közös képviselő –Intézőbizottság elnöke, tagja –Számvizsgáló bizottság elnöke, tagja –És ezek közvetlen hozzátartozóik

24 24 Gazdasági ellenőrzést segítő személy Összeférhetetlenség Nem végezheti a társasház könyvelést Meg kell maradnia az ellenőrzést támogató, ellenőrzést végző funkciónál

25 25 Gazdasági ellenőrzést segítő személy Feladata a számvizsgáló bizottság, illetőleg az ellenőrzési jogkör gyakorlója feladat ellátásának segítése, különösen az éves elszámolás és a költségvetési javaslat előzetes véleményezése

26 26 Gazdasági ellenőrzést segítő személy Betekinthet a pénzforgalommal kapcsolatos iratokba Felvilágosítást kérhet a közös képviselőtől, számvizsgáló bizottságtól Megvizsgálja a közgyűlés elé terjesztett –Éves beszámolót –Költségvetési javaslatot Elemzi a pénzügyi helyzetet

27 27 Gazdasági ellenőrzést segítő személy Vizsgálja különösen befektetett eszközöket pénzeszközöket követeléseket kötelezettségeket eredmény alakulását

28 28 Gazdasági ellenőrzést segítő személy A gazdasági ellenőrzést segítő személy tanácskozási joggal vesz részt a pénzforgalommal kapcsolatos közgyűlési napirendi pont tárgyalásán, amelyre őt a közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) köteles meghívni

29 29 Könyvvizsgáló Két helyen konkrétan nevesíti az 54/A: Az ellenőrzési feladatot könyvvizsgáló cég is elláthatja (3) A könyvvizsgáló véleményéről írásban köteles tájékoztatni a közgyűlést, amelyet a meghívóhoz mellékelni kell; az e körbe tartozó napirendi pontokról a könyvvizsgáló véleményének hiánya esetén érvényes közgyűlési határozat nem hozható. (6)

30 30 Könyvvizsgáló alkalmazásával járó előnyök (érvek) HA könyvvizsgáló a gazdálkodást ellenőrző személy egy személy végzi az évközi és az évvégi ellenőrzést nem kell számos, az év végéhez kapcsolódó vizsgálatot ismételten elvégezni folyamatos kapcsolattartás lehetsége

31 31 Könyvvizsgálat, Könyvvizsgálói jelentés

32 32 Könyvvizsgáló Véleményt mond –Beszámolóról Egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Éves beszámoló –Éves pénzügyi elszámolásról –Költségvetési tervről

33 33 Könyvvizsgáló véleménye a beszámolóról A könyvvizsgáló véleményt mond arról, hogy A beszámolót a számviteli törvénynek és a vonatkozó korményrendeletnek megfelelően állították-e össze A beszámoló a társasház vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad-e

34 34 Könyvvizsgáló véleménye a költségvetési javaslatról A könyvvizsgáló véleményt mond arról, hogy A költségvetési javaslatot, előrejelzést helyesen készítették el, és azt a feltevésekkel összhangban mutatták be

35 35 Könyvvizsgálati tevékenység Könyvvizsgálói tevékenységet a Magyar Könyvvizsgálati Standardok alapján KELL végezni. Jelentés 700-as (701-es) standard 3400-as standard

36 36 Hatálybalépés Az 51/A paragrafus al hatályos. A évi társasházi beszámolókat és a költségvetési javaslatot már a könyvvizsgálói jelentéssel együtt kell a társasházi közgyűlés elé terjeszteni

37 Társasházak könyvvizsgálata a gyakorlatban (Egyszerűsített beszámoló) Budapest, június

38 Az előadás témakörei: Egyszerűsített beszámoló (224/2000. Kormányrendelet sajátos rendelkezései a társasházakra vonatkozóan) Egyszeres könyvvitel Minta gazdasági események Munkaprogram (módszertani anyag) bemutatása

39 39 Kasnyik János 20 éve egyéb szervezetek számviteli feladatai 15 éve kisvállalkozások könyvvizsgálata Könyvelői Tagozat vezetője

40 Példa Tárgyévi közös fűtés bevétel 120 (Túlfizetés 20, nincs elszámolva a decemberi fűtés számla) Tárgyévi fűtés költség 100 A) Január 15-i mérlegkészítésnél még nem érkezik meg a decemberi fűtés számla B) Február 15-i mérlegkészítésnél megérkezik a fűtés számla, amely összege 20 Van-e különbség a két beszámoló között?

41 Egyszerűsített beszámoló Mérlegsorok Befektetett eszközök Forgó eszközök –Készletek –Követelések –Értékpapírok –Pénzeszközök Sajátos rendelkezések Nincs Közös költségek hátraléka Közös tulajdon hasznosítás hátraléka Nincs Felújítási célra elkülönített pénzeszközök

42 Egyszerűsített beszámoló Mérlegsorok Saját tőke Tartalék Céltartalékok Kötelezettségek Sajátos rendelkezések Csak –Eredmény (megelőző évek eredménye összevontan) –Tárgyévi eredmény Nincs

43 Egyszerűsített beszámoló Eredmény + Eszközök összesen - Céltartalék - Kötelezettségek - Tárgyévi eredmény - Tartalék

44 Egyszerűsített beszámoló Tartalék évi C. tv § (5) ………az adózás előtti jövőbeni vagyonváltozást mutatja, amelyet az egyszerűsített mérlegbe beállított, a jövőbeni pénzügyi rendezéskor adóköteles bevételt vagy költséget, ráfordítást eredményező eszközök és források különbözete jelent

45 Egyszerűsített beszámoló Tartalék + Közös költség hátralék + Közös tulajdon hasznosítás hátralék + Egyéb követelés - Közös költség túlfizetés - Szállítói tartozás - Adó tartozás (ráfordításként elszámolható) - Bér tartozás - Egyéb kötlezettség

46 Egyszerűsített beszámoló Végleges pénzbevételek Pénzügyileg rendezett bevételek Közös költség Támogatás Adóköteles bevétel Egyéb Pénzbevételt nem jelentő bevételek Eredmény levezetés sorai

47 Egyszerűsített beszámoló Végleges pénzkiadás Ráfordításként érvényesíthető kiadások Anyag- és árubeszerzés ktg-ei Személyi jellegű ráfordítások Egyéb termelési és kezelési ktg-ek, ráfordítások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Nem pénzben kiegyenlített, nem beruházási célú beszerzések Természetbeni juttatások munkavállalóknak Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások Eredmény levezetés sorai

48 Egyszerűsített beszámoló Végleges pénzkiadás Ráfordítást jelentő elszámolások Értékcsökkenési leírás Értékvesztés Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások Beruházási kiadások Egyéb kiadások Eredmény levezetés sorai

49 A L A P T E V É K E N Y S É G Közös költség III.RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK V.RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK 2550 VI.RÁFORDÍTÁSKÉNT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK 150 C.Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI) D.Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V) E.Tárgyévi eredmény (A-B+VI) V Á L L A L K O Z Á S I E R E D M É N Y Adóköteles bevétel Közös tulajdon hasznosítása II.PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK Levont SZJA 250 B.Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI)00250 V.RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK 250 C.Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI) D.Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V)000 E.Tárgyévi eredmény (A-B+VI) MÉRLEG 03II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II. KÖVETELÉSEK 90 11IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL D. Tartalék -6 20F. Kötelezettségek (20+21) II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

50 A L A P T E V É K E N Y S É G Sorsz.MEGNEVEZÉSElőző évTárgy év A.Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II) I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK Közös költség Támogatás Adóköteles bevétel Egyéb II.PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B.Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI) III.RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK IV.RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ESZKÖZVÁLTOZÁSOK V.RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK 2550 VI.RÁFORDÍTÁSKÉNT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK 150 C.Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI) D.Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V) E.Tárgyévi eredmény (A-B+VI)

51 V Á L L A L K O Z Á S I E R E D M É N Y Sorsz.MEGNEVEZÉSElőző évTárgy év A.Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II) I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK Közös költség Támogatás Adóköteles bevétel Közös tulajdon hasznosítása Egyéb II.PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK Levont SZJA 250 B.Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI) III.RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK IV.RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ESZKÖZVÁLTOZÁSOK 250 V.RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK VI.RÁFORDÍTÁSKÉNT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK C.Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI) D.Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V)000 E.Tárgyévi eredmény (A-B+VI)

52 MÉRLEG 01A. Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 03II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 05B. Forgóeszközök ( ) I. KÉSZLETEK 0 07II. KÖVETELÉSEK 90 08ebből: jelzáloggal terhelt közös költség hátralék 09 jelzáloggal nem terhelt közös költség hátralék 10III. ÉRTÉKPAPIROK 0 11IV. PÉNZESZKÖZÖK ebből: felújítási 13ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05) C. Saját tőke ( ) II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL D. Tartalék -6 19E. Céltartalékok 20F. Kötelezettségek (21+22) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

53 Egyszeres könyvvitel: évi C. tv § (1) Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó a kezelésében, a használatában, illetve a tulajdonában lévő pénzeszközökről és azok forrásairól, továbbá a pénzforgalmi gazdasági műveletekről, a pénzforgalmi műveletekhez közvetve kapcsolódó, de tényleges pénzmozgást nem eredményező végleges vagyonváltozásokról, nem pénzben kiegyenlített bevételekről, ráfordításokról olyan könyvviteli nyilvántartást (pénzforgalmi könyvvitel) köteles vezetni, …... E könyvviteli nyilvántartáshoz kapcsolódóan az egyszerűsített beszámoló összeállításához szükséges, hogy a gazdálkodó az eszközökről, a forrásokról részletező nyilvántartásokat is a valóságnak megfelelően és folyamatosan vezessen

54 Egyszeres könyvvitel: Évi C. tv § (2) A pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban beállott változásokról vezetett könyvviteli nyilvántartási kötelezettségnek naplófőkönyv vagy más, a követelményeknek megfelelő nyilvántartás vezetésével lehet eleget tenni. Az alkalmazott nyilvántartási rendszernek olyannak kell lennie, amely a teljes üzleti pénzforgalmat, a pénzforgalomhoz kapcsolódó, de pénzmozgással nem járó vagyon- és eredményváltozásokat az elszámolások egyezőségét biztosító formában mutatja ki

55 Egyszeres könyvvitel: Pénzforgalmi könyvvitel: Nyitó pénzkészlet + Bevételek – Kiadások = Záró pénzkészlet (2003. évi CXXXIII. tv. 51/A § (1) …. különösen az éves elszámolás és a költségvetési javaslat előzetes véleményezésére)

56 Egyszeres könyvvitel: Analitikák: Tárgyi eszközök Követelések Közös költség Közös tulajdon hasznosítás Kötelezettségek Szállítók Adók

57 Minta gazdasági esemény PÉNZESZKÖZBevétel Ft Kiadás Egyenleg BEVÉTELEK Közös költség bevétel Ft Közös költség analitika Sorsz.:Tulajdonos neve Éves kötelezettség Éves befizetés TartozásTúlfizetés 1.X Y Ft 0 Ft 2.Z A Ft Ft Ft0 Ft 3.V B Ft Ft0 Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Ft

58 Minta gazdasági esemény Közös tulajdon hasznosításából származó hátralék Sorsz: Szla szám: Vevő megneve zése: Szla.teljesíté se Fizet.ha táridő: NettóÁFAÖsszesen: Kiegyenlítés összege: Kiegyenlítés ideje: XYZ Kft Összesen : PÉNZESZKÖZBevétel Ft Kiadás Egyenleg BEVÉTELEK Közös tulajdon hasznosítás Ft Pénzbevételt nem jelentő bevétel Ft KIADÁSOKEgyéb kiadás Ft

59 Minta gazdasági esemény PÉNZESZKÖZBevétel Kiadás Ft Egyenleg KIADÁSOK Költségek Ft Szállító analítika Sor sz: Szlaszám: Szállító megneve zése: Szla.tel jesítése Fizet.határi- dő: NettóÁFA Össze sen: Kiegyenlí tés összege: Kiegyenlítés ideje: ABC Kft Összesen:

60 Minta gazdasági esemény PÉNZESZKÖZBevétel Kiadás Ft Egyenleg KIADÁSOK Egyéb kiadás Ft Tárgyi eszköz analitika Sor sz. Azono sító MegnevezésDb. Beszerz ési ár Beszerzés kelte Leírási napok száma Écs. % Nettó ért. év elején Écs leírás 100e Ft alatt Écs leírás 100e Ft felett ÉCS össz. Netto ért. év végén Halm. écs év 1 Számítógép % év 1 Számítógép % Összesen

61 NAPLÓFŐKÖNYV ZÁRÁSANYITÓ EgyenlegekTÁRGYÉVI FORGALOMZÁRÓ TÉTELEK BANKBevétel Kiadás Egyenleg PÉNZTÁRBevétel Kiadás Egyenleg BEVÉTELEKKözös költség bevétel Közös tulajdon haszn Pénzbev.nem j.b KIADÁSOKAlaptevékenység Anyag áru Munkabér Munkabérek közt Egyéb közvetett költség KÖTELEZETTSÉGNövekedés SZJA Munkavállalói j Egészégb. Járulék Nyugdíjjárulék Egyéb Csökkenés 0 TásasházCsökkenés vagyonának elszámolásaNövekedés Vállalkozás pénzügyiCsökkenés eredményének elsz.Növekedés

62 NAPLÓFŐKÖNYV ZÁRÁSANYITÓ Egyenlegek BANKBevétel Kiadás Egyenleg PÉNZTÁRBevétel Kiadás Egyenleg BEVÉTELEKKözös költség bevétel KIADÁSOKAlaptevékenység KÖTELEZETTSÉGNövekedés Csökkenés TásasházCsökkenés vagyonának elszámolásaNövekedés Vállalkozás pénzügyiCsökkenés eredményének elsz.Növekedés

63 NAPLÓFŐKÖNYV ZÁRÁSA TÁRGYÉVI FORGALOM BANKBevétel Kiadás PÉNZTÁRBevétel Kiadás BEVÉTELEKKözös költség bevétel Közös tulajdon haszn Pénzbev.nem j.b KIADÁSOKAlaptevékenység Anyag áru Munkabér Munkabérek közt Egyéb közvetett költség KÖTELEZETTSÉGNövekedés SZJA Munkavállalói j Egészégb. Járulék8 580 Nyugdíjjárulék TásasházCsökkenés vagyonának elszámolásaNövekedés Vállalkozás pénzügyiCsökkenés eredményének elsz.Növekedés

64 NAPLÓFŐKÖNYV ZÁRÁSAZÁRÓ TÉTELEK BANKBevétel Kiadás Egyenleg PÉNZTÁRBevétel Kiadás Egyenleg BEVÉTELEKKözös költség bevétel KIADÁSOK Alaptevékenysé g Egyéb közvetett költség KÖTELEZETTSÉGNövekedés Csökkenés TásasházCsökkenés vagyonának elszámolásaNövekedés Vállalkozás pénzügyiCsökkenés eredményének elsz.Növekedés

65 Példa Tárgyévi közös fűtés bevétel 120 (Túlfizetés 20, nincs elszámolva a decemberi fűtés számla) Tárgyévi fűtés költség 100 A) Január 15-i mérlegkészítésnél még nem érkezik meg a decemberi fűtés számla B) Február 15-i mérlegkészítésnél megérkezik a fűtés számla, amely összege 20 Van-e különbség a két beszámoló között?

66 Tárgy év A.Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II)12001A. Befektetett eszközök ( )0 I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK12002I. IMMATERIÁLIS JAVAK0 Közös költség12003II. TÁRGYI ESZKÖZÖK0 Támogatás 04III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK0 Adóköteles bevétel 05B. Forgóeszközök ( )20 Egyéb 06I. KÉSZLETEK0 II.PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 10III. ÉRTÉKPAPIROK0 B.Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások10011IV. PÉNZESZKÖZÖK20 III.RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK10012ebből: felújítási IV.RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ESZKÖZVÁLTOZÁSOK 13ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( )20 V.RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK VI.RÁFORDÍTÁSKÉNT NEM ÉRV. KIADÁSOK 14C. Saját tőke ( )20 C.Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI)2015 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 0 D.Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V)016 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 20 E.Tárgyévi eredmény (A-B+VI)2017 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL. TEVÉKENYSÉGBŐL 0 18 D. Tartalék E. Céltartalékok 20F. Kötelezettségek (21+22)20 21I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK20 23FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )20

67 Munkaprogram (módszertani anyag) Ez a Munkaprogram az egyszerűsített beszámolót készítő –napló főkönyvet vezető - Társasházak könyvvizsgálati feladatainak ellátásához nyújt segítséget, a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a vonatkozó magyar törvények és kormányrendeletek alapján

68 Munkaprogram (módszertani anyag) 1.Beszámoló, naplófőkönyv ellenőrzése, egyeztetése 2.Állandórész, szabályzatok ellenőrzése 3.Tervezés, előkészítés 4.Tartalmi rész Munkaprogram Főlap Számviteli ellenőrző lista Munkalapok

69 Munkaprogram (módszertani anyag) 1. Az Adatlap kitöltésével rögzíthetjük a szükséges adatokat. 2. A Szerződést és az Azonosítási adatlapot az adatok alapján tölti ki a program

70 Munkaprogram (módszertani anyag) 3. Az Egyszerűsített beszámoló ellenőrzése a következő feladatokból áll: Az előző évek adatainak a feltöltése A NAPLÓFŐKÖNYV kitöltése NYITÓ egyenlegek ellenőrzése TÁRGYÉVI FORGALOM egyeztetése ZÁRÓ TÉTELEK ellenőrzése Az analitikák egyeztetésére szolgál néhány táblázat

71 Munkaprogram (módszertani anyag) 4. Könyvvizsgálati munka előkészítése A tevékenység megismerése Belső ellenőrzési és számviteli rendszer felmérése Kockázatbecslés Lényegesség meghatározása

72 Munkaprogram (módszertani anyag) 5. Könyvvizsgálati bizonyítékok gyűjtése Könyvvizsgálati területenként - Munkaprogram - Főlap - Számviteli ellenőrző lista - Munkalap

73 Munkaprogram (módszertani anyag) 6. Jelentés készítés Teljességi nyilatkozat Könyvvizsgálói jelentés (beszámoló) Könyvvizsgálói vélemény (költségvetés terv)

74 Munkaprogram (módszertani anyag) Munkaprogram használata Excel fájl

75 75 Aktuális helyzet

76 76 Aktuális helyzet Kormányrendelet megfogalmazása pontatlan Bizonytalanság, hogy ki lehet a gazdálkodást ellenörző személy Lehet-e a gazdálkodást ellenörző személy és a könyvvizsgáló egy és ugyan az a személy 2009-re nagyon sok társasház nem adott megbízást sem gazdálkodást ellenőrző személynek, sem könyvvizsgálónak

77 77 Aktuális helyzet Nehézségek valamennyi érintett fél részéről a könyvvizsgálat során speciális szakismeret sajátos nyelvezet és elvárások sajátos vizsgálati módszerek Plusz szerplő(k) megjelenése

78 78 Aktuális helyzet Többlet költséget jelent a társasházaknak DE az ellenőrzés szakmai segítséget és biztonságot ad A társasházi közgyűlés nem könnyű terep A könyvvizsgálóktól speciális szakismeretet igényel, emiatt nem minden könyvvizsgáló vállalja

79 79 Konzultáció

80 Köszönöm a figyelmüket


Letölteni ppt "Dr. Ladó JuditKasnyik János MKVK Szakmai AlelnökKönyvelői Tagozat vezetője Társasházak könyvvizsgálata Budapest, 2010. június 22. 2010.06.22."

Hasonló előadás


Google Hirdetések