Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társasházak könyvvizsgálata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társasházak könyvvizsgálata"— Előadás másolata:

1 Társasházak könyvvizsgálata
dr. Ladó Judit Kasnyik János MKVK Szakmai Alelnök Könyvelői Tagozat vezetője Budapest, június 22.

2 Az előadás vázlata dr. Ladó Judit
Szabályozási környezet könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházak pénzügyi ellenőrzése során Könyvvizsgálói jelentés Kasnyik János Társasházak könyvvizsgálata a gyakorlatban Aktuális helyzet, Konzultáció 2

3 Szabályozási környezet,
Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházak pénzügyi ellenőrzése során .

4 Jogi környezet 2009. évi LXXXIX. törvénymódosítás
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2009. évi LXXXIX. törvénymódosítás 2000. Évi C. törvény a számvitelről 224/2000. Kormányrendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 4

5 (ami nem új, de lehet hogy néha
224/2000. Kormányrendelet (ami nem új, de lehet hogy néha elfelejtődött.) 5

6 Beszámolási kötelezettség
Működésről Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről Beszámolót köteles készíteni MINDEN társasház 6

7 Beszámoló formája Beszámoló formája függ tevékenységtől
összes (ár) bevételtől könyvvezetés módjától 7

8 Könyvvezetés egyszeres (pénzforgalmi) kettős könyvvitel 8

9 Egyszeres könyvvitel Egyszeres könyvvitel VÁLASZTHATÓ
értékhatártól függetlenül, ha csak alaptevékenységet folytat ha két egymást követő évben az alaptevékenység és a vállalkozói tevékenység összes (ár) bevétele kisebb 50 mFt 9

10 Kettős könyvvitel Kettős könyvvitel választható
kötelező, ha két egymást követő évben az alaptevékenység és a vállalkozói tevékenység összes (ár) bevétele eléri vagy meghaladja az 50 mFt-ot 10

11 Beszámoló tipusa Egyszeres könyvvitel Kettős könyvvitel
Egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített mérleg Egyszerűsített eredménylevezetés Egyszerűsített ÉVES beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Éves beszámoló 11

12 Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházaknál a törvénymódosítás előtt
12

13 Könyvviteli szolgáltatás
A VÁLLALKOZÁSI tevékenységet is folytató társasház (HA az árbevétel eléri vagy meghaladja a 10 mFt-ot) a könyvviteli feladatok irányításával, a beszámoló elkészítésével engedéllyel rendelkező mérlegképes könyvelőt illetve könyvvizsgálót köteles megbízni 13

14 Könyvvizsgálat Könyvvizsgálat kötelező
HA vállalkozási tevékenységből származó (ár)bevétel két egymást követő évben eléri vagy meghaladja a100 mFt-ot HA más jogszabályi előírja Könyvvizsgálat választható 14

15 Könyvvizsgálat HA a könyvvizsgálat kötelező
a beszámoló felülvizsgálatára, a beszámoló valódiságának és jogszerűségének ellenőrzésére bejegyzett könyvvizsgálót, könyvvizsgáló társaságot kell választani. 15

16 Társasházi törvény változása 51/A paragrafus
16

17 Társasházi törvény változása (51/A)
Törvénymódosítási javaslatot nem kapta meg a Kamara véleményezésre A módosítás szövege nem egyértelmű és nem következetes Konzultációk Önkormányzati Minisztérium Pénzügy Minisztérium MKVK belül 17

18 Társasházi törvény változása (51/A)
Állásfoglalás kérés Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Állásfoglalás Önkormányzati Minisztérium 18

19 Társasházi törvény változása (51/A)
HA a társasház éves pénzügyi forgalma eléri vagy meghaladja a 10 mFt vagy HA az alapító okirat szerint a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helységek száma eléri vagy meghaladja az 50-et Gazdasági ELLENŐRZÉST segítő személyt kell igénybe venni. 19

20 Pénzügyi forgalom A törvény nem definiálja
Törvényalkotók állásfoglalása: A tényleges pénzügyi bevételek és tényleges pénzkiadások abszolút összege. 20

21 Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházaknál a törvénymódosítás után
21

22 Gazdasági ellenőrzést segítő személy
Regisztrált mérlegképes könyvelő vagy ennél magasabb számviteli képesítéssel rendelkező (könyvvizsgáló) és e minőségében regisztrált személy, vagy gazdasági társaság 22

23 Gazdasági ellenőrzést segítő személy
Összeférhetetlenség Társasházban tulajdonostárs Haszonélvező Használó Közös képviselő Intézőbizottság elnöke, tagja Számvizsgáló bizottság elnöke, tagja És ezek közvetlen hozzátartozóik 23

24 Gazdasági ellenőrzést segítő személy
Összeférhetetlenség Nem végezheti a társasház könyvelést Meg kell maradnia az ellenőrzést támogató, ellenőrzést végző funkciónál 24

25 Gazdasági ellenőrzést segítő személy
Feladata a számvizsgáló bizottság, illetőleg az ellenőrzési jogkör gyakorlója feladat ellátásának segítése, különösen az éves elszámolás és a költségvetési javaslat előzetes véleményezése. 25

26 Gazdasági ellenőrzést segítő személy
Betekinthet a pénzforgalommal kapcsolatos iratokba Felvilágosítást kérhet a közös képviselőtől, számvizsgáló bizottságtól Megvizsgálja a közgyűlés elé terjesztett Éves beszámolót Költségvetési javaslatot Elemzi a pénzügyi helyzetet 26

27 Gazdasági ellenőrzést segítő személy
Vizsgálja különösen befektetett eszközöket pénzeszközöket követeléseket kötelezettségeket eredmény alakulását 27

28 Gazdasági ellenőrzést segítő személy
A gazdasági ellenőrzést segítő személy tanácskozási joggal vesz részt a pénzforgalommal kapcsolatos közgyűlési napirendi pont tárgyalásán, amelyre őt a közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) köteles meghívni. 28

29 Könyvvizsgáló Két helyen konkrétan nevesíti az 54/A:
Az ellenőrzési feladatot könyvvizsgáló cég is elláthatja (3) A könyvvizsgáló véleményéről írásban köteles tájékoztatni a közgyűlést, amelyet a meghívóhoz mellékelni kell; az e körbe tartozó napirendi pontokról a könyvvizsgáló véleményének hiánya esetén érvényes közgyűlési határozat nem hozható. (6) 29

30 Könyvvizsgáló alkalmazásával járó előnyök (érvek)
HA könyvvizsgáló a gazdálkodást ellenőrző személy egy személy végzi az évközi és az évvégi ellenőrzést nem kell számos, az év végéhez kapcsolódó vizsgálatot ismételten elvégezni folyamatos kapcsolattartás lehetsége 30

31 Könyvvizsgálat, Könyvvizsgálói jelentés
31

32 Könyvvizsgáló Véleményt mond Beszámolóról Éves pénzügyi elszámolásról
Egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Éves beszámoló Éves pénzügyi elszámolásról Költségvetési tervről 32

33 Könyvvizsgáló véleménye a beszámolóról
A könyvvizsgáló véleményt mond arról, hogy A beszámolót a számviteli törvénynek és a vonatkozó korményrendeletnek megfelelően állították-e össze A beszámoló a társasház vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad-e. 33

34 Könyvvizsgáló véleménye a költségvetési javaslatról
A könyvvizsgáló véleményt mond arról, hogy A költségvetési javaslatot, előrejelzést helyesen készítették el, és azt a feltevésekkel összhangban mutatták be. 34

35 Könyvvizsgálati tevékenység
Könyvvizsgálói tevékenységet a Magyar Könyvvizsgálati Standardok alapján KELL végezni. Jelentés 700-as (701-es) standard 3400-as standard 35

36 Hatálybalépés Az 51/A paragrafus 2009.09.30.-al hatályos.
A évi társasházi beszámolókat és a költségvetési javaslatot már a könyvvizsgálói jelentéssel együtt kell a társasházi közgyűlés elé terjeszteni 36

37 Társasházak könyvvizsgálata a gyakorlatban (Egyszerűsített beszámoló)
Budapest, június 22.

38 Az előadás témakörei: Egyszerűsített beszámoló
(224/2000. Kormányrendelet sajátos rendelkezései a társasházakra vonatkozóan) Egyszeres könyvvitel Minta gazdasági események Munkaprogram (módszertani anyag) bemutatása

39 Kasnyik János 20 éve egyéb szervezetek számviteli feladatai
15 éve kisvállalkozások könyvvizsgálata Könyvelői Tagozat vezetője

40 Példa Tárgyévi közös fűtés bevétel 120
(Túlfizetés 20, nincs elszámolva a decemberi fűtés számla) Tárgyévi fűtés költség 100 A) Január 15-i mérlegkészítésnél még nem érkezik meg a decemberi fűtés számla B) Február 15-i mérlegkészítésnél megérkezik a fűtés számla, amely összege 20 Van-e különbség a két beszámoló között?

41 Egyszerűsített beszámoló
Mérlegsorok Sajátos rendelkezések Befektetett eszközök Forgó eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Nincs Közös költségek hátraléka Közös tulajdon hasznosítás hátraléka Felújítási célra elkülönített pénzeszközök

42 Egyszerűsített beszámoló
Mérlegsorok Sajátos rendelkezések Saját tőke Tartalék Céltartalékok Kötelezettségek Csak Eredmény (megelőző évek eredménye összevontan) Tárgyévi eredmény Nincs

43 Egyszerűsített beszámoló
Eredmény + Eszközök összesen - Céltartalék - Kötelezettségek - Tárgyévi eredmény - Tartalék

44 Egyszerűsített beszámoló
Tartalék 2000. évi C. tv § (5) ………az adózás előtti jövőbeni vagyonváltozást mutatja, amelyet az egyszerűsített mérlegbe beállított, a jövőbeni pénzügyi rendezéskor adóköteles bevételt vagy költséget, ráfordítást eredményező eszközök és források különbözete jelent.

45 Egyszerűsített beszámoló
Tartalék + Közös költség hátralék + Közös tulajdon hasznosítás hátralék + Egyéb követelés - Közös költség túlfizetés - Szállítói tartozás - Adó tartozás (ráfordításként elszámolható) - Bér tartozás - Egyéb kötlezettség

46 Egyszerűsített beszámoló
Eredmény levezetés sorai Végleges pénzbevételek Pénzügyileg rendezett bevételek Közös költség Támogatás Adóköteles bevétel Egyéb Pénzbevételt nem jelentő bevételek

47 Egyszerűsített beszámoló
Eredmény levezetés sorai Végleges pénzkiadás Ráfordításként érvényesíthető kiadások Anyag- és árubeszerzés ktg-ei Személyi jellegű ráfordítások Egyéb termelési és kezelési ktg-ek, ráfordítások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Nem pénzben kiegyenlített, nem beruházási célú beszerzések Természetbeni juttatások munkavállalóknak Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások

48 Egyszerűsített beszámoló
Eredmény levezetés sorai Végleges pénzkiadás Ráfordítást jelentő elszámolások Értékcsökkenési leírás Értékvesztés Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások Beruházási kiadások Egyéb kiadások

49 V Á L L A L K O Z Á S I E R E D M É N Y
A L A P T E V É K E N Y S É G 2007 2008 2009 Közös költség 9 500 10 000 12 000 III. RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK 9 000 12 268 V. RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK 25 50 VI. RÁFORDÍTÁSKÉNT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK 150 C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI) 500 350 -268 D. Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V) -25 -50 E. Tárgyévi eredmény (A-B+VI) 475 -318 V Á L L A L K O Z Á S I E R E D M É N Y Adóköteles bevétel Közös tulajdon hasznosítása 70 75 750 II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK Levont SZJA 250 B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI) MÉRLEG 03 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 125 07 II. KÖVETELÉSEK 90 11 IV. PÉNZESZKÖZÖK 2 800 3 225 3 757 13 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 3 350 3 922 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 2 230 16 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 18 D. Tartalék -6 20 F. Kötelezettségek (20+21) 146 22 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

50 Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II) 9 500 10 000 12 000
A L A P T E V É K E N Y S É G Sorsz. MEGNEVEZÉS Előző év Tárgy év 2007 2008 2009 A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II) 9 500 10 000 12 000 I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK Közös költség Támogatás Adóköteles bevétel Egyéb II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI) 9 000 9 675 12 318 III. RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK 12 268 IV. RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ESZKÖZVÁLTOZÁSOK V. RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK 25 50 VI. RÁFORDÍTÁSKÉNT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK 150 C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI) 500 350 -268 D. Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V) -25 -50 E. Tárgyévi eredmény (A-B+VI) 475 -318

51 V Á L L A L K O Z Á S I E R E D M É N Y
Sorsz. MEGNEVEZÉS Előző év Tárgy év 2007 2008 2009 A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II) 70 75 1 000 I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 750 Közös költség Támogatás Adóköteles bevétel Közös tulajdon hasznosítása Egyéb II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK Levont SZJA 250 B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI) III. RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK IV. RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ESZKÖZVÁLTOZÁSOK  250 V. RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK VI. RÁFORDÍTÁSKÉNT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI) D. Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V) E. Tárgyévi eredmény (A-B+VI)

52 A. Befektetett eszközök (02+03+04) 125 75 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03
MÉRLEG 01 A. Befektetett eszközök ( ) 125 75 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 04 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 05 B. Forgóeszközök ( ) 2 800 3 225 3 847 06 I. KÉSZLETEK 07 II. KÖVETELÉSEK 90 08 ebből: jelzáloggal terhelt közös költség hátralék 09 jelzáloggal nem terhelt közös költség hátralék 10 III. ÉRTÉKPAPIROK 11 IV. PÉNZESZKÖZÖK 3 757 12 ebből: felújítási 13 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05) 3 350 3 922 14 C. Saját tőke ( ) 3 782 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 2 230 16 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 500 475 -318 17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 70 750 18 D. Tartalék -6 19 E. Céltartalékok 20 F. Kötelezettségek (21+22) 146 21 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

53 Egyszeres könyvvitel:
2000. évi C. tv § (1) Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó a kezelésében, a használatában, illetve a tulajdonában lévő pénzeszközökről és azok forrásairól, továbbá a pénzforgalmi gazdasági műveletekről, a pénzforgalmi műveletekhez közvetve kapcsolódó, de tényleges pénzmozgást nem eredményező végleges vagyonváltozásokról, nem pénzben kiegyenlített bevételekről, ráfordításokról olyan könyvviteli nyilvántartást (pénzforgalmi könyvvitel) köteles vezetni, …... E könyvviteli nyilvántartáshoz kapcsolódóan az egyszerűsített beszámoló összeállításához szükséges, hogy a gazdálkodó az eszközökről, a forrásokról részletező nyilvántartásokat is a valóságnak megfelelően és folyamatosan vezessen.

54 Egyszeres könyvvitel:
2000. Évi C. tv § (2) A pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban beállott változásokról vezetett könyvviteli nyilvántartási kötelezettségnek naplófőkönyv vagy más, a követelményeknek megfelelő nyilvántartás vezetésével lehet eleget tenni. Az alkalmazott nyilvántartási rendszernek olyannak kell lennie, amely a teljes üzleti pénzforgalmat, a pénzforgalomhoz kapcsolódó, de pénzmozgással nem járó vagyon- és eredményváltozásokat az elszámolások egyezőségét biztosító formában mutatja ki.

55 Egyszeres könyvvitel:
Pénzforgalmi könyvvitel: Nyitó pénzkészlet + Bevételek – Kiadások = Záró pénzkészlet (2003. évi CXXXIII. tv. 51/A § (1) …. különösen az éves elszámolás és a költségvetési javaslat előzetes véleményezésére)

56 Egyszeres könyvvitel:
Analitikák: Tárgyi eszközök Követelések Közös költség Közös tulajdon hasznosítás Kötelezettségek Szállítók Adók

57 Minta gazdasági esemény
PÉNZESZKÖZ Bevétel Ft Kiadás Egyenleg BEVÉTELEK Közös költség bevétel Közös költség analitika Sorsz.: Tulajdonos neve Éves kötelezettség Éves befizetés Tartozás Túlfizetés 1. X Y Ft 0 Ft 2. Z A Ft Ft 3. V B Ft Ft Összesen: Ft Ft

58 Minta gazdasági esemény
PÉNZESZKÖZ Bevétel Ft Kiadás Egyenleg BEVÉTELEK Közös tulajdon hasznosítás Pénzbevételt nem jelentő bevétel Ft KIADÁSOK Egyéb kiadás Közös tulajdon hasznosításából származó hátralék Sorsz: Szla szám: Vevő megneve zése: Szla.teljesítése Fizet.ha táridő: Nettó ÁFA Összesen: Kiegyenlítés összege: Kiegyenlítés ideje: 1. 6789 XYZ Kft. 30 000

59 Minta gazdasági esemény
PÉNZESZKÖZ Bevétel Kiadás Ft Egyenleg KIADÁSOK Költségek Szállító analítika Sorsz: Szlaszám: Szállító megnevezése: Szla.tel jesítése Fizet.határi-dő: Nettó ÁFA Össze sen: Kiegyenlítés összege: Kiegyenlítés ideje: 1. 12345 ABC Kft. 20 000 5 000 25 000 Összesen:

60 Minta gazdasági esemény
PÉNZESZKÖZ Bevétel Kiadás Ft Egyenleg KIADÁSOK Egyéb kiadás Tárgyi eszköz analitika Sor sz. Azono sító Megnevezés Db. Beszerzési ár Beszerzés kelte Leírási napok száma Écs. % Nettó ért. év elején Écs leírás 100e Ft alatt Écs leírás 100e Ft felett ÉCS össz. Netto ért. év végén Halm. écs. 2008. év 1 Számítógép 184 33% 25 180 2009. év 365 49 950 74 870 75 130 Összesen

61 Egyéb közvetett költség KÖTELEZETTSÉG Növekedés SZJA 25 980
NAPLÓFŐKÖNYV ZÁRÁSA NYITÓ Egyenlegek TÁRGYÉVI FORGALOM ZÁRÓ TÉTELEK BANK Bevétel Kiadás Egyenleg PÉNZTÁR 25 000 90 290 BEVÉTELEK Közös költség bevétel Közös tulajdon haszn. Pénzbev.nem j.b. KIADÁSOK Alaptevékenység Anyag áru Munkabér Munkabérek közt. Egyéb közvetett költség KÖTELEZETTSÉG Növekedés SZJA 25 980 Munkavállalói j. 2 145 Egészégb. Járulék 8 580 Nyugdíjjárulék 13 585 Egyéb 50 290 Csökkenés Tásasház vagyonának elszámolása Vállalkozás pénzügyi eredményének elsz.

62 vagyonának elszámolása 2 850 000 Vállalkozás pénzügyi
NAPLÓFŐKÖNYV ZÁRÁSA NYITÓ Egyenlegek BANK Bevétel Kiadás Egyenleg PÉNZTÁR 25 000 BEVÉTELEK Közös költség bevétel KIADÁSOK Alaptevékenység KÖTELEZETTSÉG Növekedés Csökkenés Tásasház vagyonának elszámolása Vállalkozás pénzügyi eredményének elsz.

63 Egyéb közvetett költség KÖTELEZETTSÉG Növekedés SZJA 25 980
NAPLÓFŐKÖNYV ZÁRÁSA TÁRGYÉVI FORGALOM BANK Bevétel Kiadás PÉNZTÁR BEVÉTELEK Közös költség bevétel Közös tulajdon haszn. Pénzbev.nem j.b. KIADÁSOK Alaptevékenység Anyag áru Munkabér Munkabérek közt. Egyéb közvetett költség KÖTELEZETTSÉG Növekedés SZJA 25 980 Munkavállalói j. 2 145 Egészégb. Járulék 8 580 Nyugdíjjárulék 13 585 Tásasház Csökkenés vagyonának elszámolása Vállalkozás pénzügyi eredményének elsz.

64 NAPLÓFŐKÖNYV ZÁRÁSA ZÁRÓ TÉTELEK BANK Bevétel Kiadás Egyenleg PÉNZTÁR 90 290 BEVÉTELEK Közös költség bevétel KIADÁSOK Alaptevékenység Egyéb közvetett költség KÖTELEZETTSÉG Növekedés 50 290 Csökkenés Tásasház vagyonának elszámolása Vállalkozás pénzügyi eredményének elsz.

65 Példa Tárgyévi közös fűtés bevétel 120
(Túlfizetés 20, nincs elszámolva a decemberi fűtés számla) Tárgyévi fűtés költség 100 A) Január 15-i mérlegkészítésnél még nem érkezik meg a decemberi fűtés számla B) Február 15-i mérlegkészítésnél megérkezik a fűtés számla, amely összege 20 Van-e különbség a két beszámoló között?

66 Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II) 120 01
Tárgy év A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II) 120 01 A. Befektetett eszközök ( ) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Közös költség 03 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Támogatás 04 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Adóköteles bevétel 05 B. Forgóeszközök ( ) 20 Egyéb 06 I. KÉSZLETEK II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 10 III. ÉRTÉKPAPIROK B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások 100 11 IV. PÉNZESZKÖZÖK III. RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK 12 ebből: felújítási IV. RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ESZKÖZVÁLTOZÁSOK 13 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) V. RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK VI. RÁFORDÍTÁSKÉNT NEM ÉRV. KIADÁSOK 14 C. Saját tőke ( ) C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI) 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY D. Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V) 16 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL E. Tárgyévi eredmény (A-B+VI) 17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL. TEVÉKENYSÉGBŐL 18 D. Tartalék -20 19 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (21+22) 21 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

67 Munkaprogram (módszertani anyag)
Ez a Munkaprogram az egyszerűsített beszámolót készítő –napló főkönyvet vezető - Társasházak könyvvizsgálati feladatainak ellátásához nyújt segítséget, a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a vonatkozó magyar törvények és kormányrendeletek alapján.

68 Munkaprogram (módszertani anyag)
Beszámoló, naplófőkönyv ellenőrzése, egyeztetése Állandórész, szabályzatok ellenőrzése Tervezés, előkészítés Tartalmi rész Munkaprogram Főlap Számviteli ellenőrző lista Munkalapok

69 Munkaprogram (módszertani anyag)
1. Az Adatlap kitöltésével rögzíthetjük a szükséges adatokat. 2. A Szerződést és az Azonosítási adatlapot az adatok alapján tölti ki a program.

70 Munkaprogram (módszertani anyag)
3. Az Egyszerűsített beszámoló ellenőrzése a következő feladatokból áll: Az előző évek adatainak a feltöltése A NAPLÓFŐKÖNYV kitöltése NYITÓ egyenlegek ellenőrzése TÁRGYÉVI FORGALOM egyeztetése ZÁRÓ TÉTELEK ellenőrzése Az analitikák egyeztetésére szolgál néhány táblázat

71 Munkaprogram (módszertani anyag)
4. Könyvvizsgálati munka előkészítése A tevékenység megismerése Belső ellenőrzési és számviteli rendszer felmérése Kockázatbecslés Lényegesség meghatározása

72 Munkaprogram (módszertani anyag)
5. Könyvvizsgálati bizonyítékok gyűjtése Könyvvizsgálati területenként - Munkaprogram - Főlap - Számviteli ellenőrző lista - Munkalap

73 Munkaprogram (módszertani anyag)
6. Jelentés készítés Teljességi nyilatkozat Könyvvizsgálói jelentés (beszámoló) Könyvvizsgálói vélemény (költségvetés terv)

74 Munkaprogram (módszertani anyag)
Munkaprogram használata Excel fájl

75 Aktuális helyzet 75

76 Aktuális helyzet Kormányrendelet megfogalmazása pontatlan
Bizonytalanság, hogy ki lehet a gazdálkodást ellenörző személy Lehet-e a gazdálkodást ellenörző személy és a könyvvizsgáló egy és ugyan az a személy 2009-re nagyon sok társasház nem adott megbízást sem gazdálkodást ellenőrző személynek, sem könyvvizsgálónak 76

77 Aktuális helyzet Nehézségek valamennyi érintett fél részéről a könyvvizsgálat során speciális szakismeret sajátos nyelvezet és elvárások sajátos vizsgálati módszerek Plusz szerplő(k) megjelenése 77

78 Aktuális helyzet Többlet költséget jelent a társasházaknak
DE az ellenőrzés szakmai segítséget és biztonságot ad A társasházi közgyűlés nem könnyű terep A könyvvizsgálóktól speciális szakismeretet igényel, emiatt nem minden könyvvizsgáló vállalja 78

79 Konzultáció 79

80 Köszönöm a figyelmüket


Letölteni ppt "Társasházak könyvvizsgálata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések