Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Ladó JuditKasnyik János MKVK Szakmai AlelnökKönyvelői Tagozat vezetője Társasházak könyvvizsgálata Budapest, 2010. június 22. 2010.06.22.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Ladó JuditKasnyik János MKVK Szakmai AlelnökKönyvelői Tagozat vezetője Társasházak könyvvizsgálata Budapest, 2010. június 22. 2010.06.22."— Előadás másolata:

1 dr. Ladó JuditKasnyik János MKVK Szakmai AlelnökKönyvelői Tagozat vezetője Társasházak könyvvizsgálata Budapest, 2010. június 22. 2010.06.22.

2 2 Az előadás vázlata dr. Ladó Judit Szabályozási környezet könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházak pénzügyi ellenőrzése során Könyvvizsgálói jelentés Kasnyik János Társasházak könyvvizsgálata a gyakorlatban Aktuális helyzet, Konzultáció 2010.06.22.

3 Szabályozási környezet, Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházak pénzügyi ellenőrzése során. 2010.06.22.

4 4 Jogi környezet 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2 009. évi LXXXIX. törvénymódosítás 2000. Évi C. törvény a számvitelről 224/2000. Kormányrendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 2010.06.22.

5 5 224/2000. Kormányrendelet (ami nem új, de lehet hogy néha elfelejtődött.) 2010.06.22.

6 6 Beszámolási kötelezettség –Működésről –Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről Beszámolót köteles készíteni MINDEN társasház 2010.06.22.

7 7 Beszámoló formája Beszámoló formája függ tevékenységtől összes (ár) bevételtől könyvvezetés módjától 2010.06.22.

8 8 Könyvvezetés egyszeres (pénzforgalmi) kettős könyvvitel 2010.06.22.

9 9 Egyszeres könyvvitel Egyszeres könyvvitel VÁLASZTHATÓ értékhatártól függetlenül, ha csak alaptevékenységet folytat ha két egymást követő évben az alaptevékenység és a vállalkozói tevékenység összes (ár) bevétele kisebb 50 mFt 2010.06.22.

10 10 Kettős könyvvitel választható kötelező, ha két egymást követő évben az alaptevékenység és a vállalkozói tevékenység összes (ár) bevétele eléri vagy meghaladja az 50 mFt-ot 2010.06.22.

11 11 Beszámoló tipusa Egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített mérleg Egyszerűsített eredménylevezetés Egyszerűsített ÉVES beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Éves beszámoló Egyszeres könyvvitelKettős könyvvitel 2010.06.22.

12 12 Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházaknál a törvénymódosítás előtt 2010.06.22.

13 13 Könyvviteli szolgáltatás A VÁLLALKOZÁSI tevékenységet is folytató társasház (HA az árbevétel eléri vagy meghaladja a 10 mFt-ot) a könyvviteli feladatok irányításával, a beszámoló elkészítésével engedéllyel rendelkező mérlegképes könyvelőt illetve könyvvizsgálót köteles megbízni 2010.06.22.

14 14 Könyvvizsgálat Könyvvizsgálat kötelező HA vállalkozási tevékenységből származó (ár)bevétel két egymást követő évben eléri vagy meghaladja a100 mFt-ot HA más jogszabályi előírja Könyvvizsgálat választható 2010.06.22.

15 15 Könyvvizsgálat HA a könyvvizsgálat kötelező a beszámoló felülvizsgálatára, a beszámoló valódiságának és jogszerűségének ellenőrzésére bejegyzett könyvvizsgálót, könyvvizsgáló társaságot kell választani. 2010.06.22.

16 Társasházi törvény változása 51/A paragrafus 16 2010.06.22.

17 Társasházi törvény változása (51/A) 17 Törvénymódosítási javaslatot nem kapta meg a Kamara véleményezésre A módosítás szövege nem egyértelmű és nem következetes Konzultációk –Önkormányzati Minisztérium –Pénzügy Minisztérium –MKVK belül 2010.06.22.

18 Társasházi törvény változása (51/A) 18 Állásfoglalás kérés –Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Állásfoglalás –Önkormányzati Minisztérium 2010.06.22.

19 Társasházi törvény változása (51/A) 19 HA a társasház éves pénzügyi forgalma eléri vagy meghaladja a 10 mFt vagy HA az alapító okirat szerint a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helységek száma eléri vagy meghaladja az 50-et Gazdasági ELLENŐRZÉST segítő személyt kell igénybe venni. 2010.06.22.

20 Pénzügyi forgalom 20 A törvény nem definiálja Törvényalkotók állásfoglalása: A tényleges pénzügyi bevételek és tényleges pénzkiadások abszolút összege. 2010.06.22.

21 21 Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházaknál a törvénymódosítás után 2010.06.22.

22 22 Gazdasági ellenőrzést segítő személy Regisztrált mérlegképes könyvelő vagy ennél magasabb számviteli képesítéssel rendelkező (könyvvizsgáló) és e minőségében regisztrált személy, vagy gazdasági társaság 2010.06.22.

23 23 Gazdasági ellenőrzést segítő személy Összeférhetetlenség –Társasházban tulajdonostárs –Haszonélvező –Használó –Közös képviselő –Intézőbizottság elnöke, tagja –Számvizsgáló bizottság elnöke, tagja –És ezek közvetlen hozzátartozóik 2010.06.22.

24 24 Gazdasági ellenőrzést segítő személy Összeférhetetlenség Nem végezheti a társasház könyvelést Meg kell maradnia az ellenőrzést támogató, ellenőrzést végző funkciónál 2010.06.22.

25 25 Gazdasági ellenőrzést segítő személy Feladata a számvizsgáló bizottság, illetőleg az ellenőrzési jogkör gyakorlója feladat ellátásának segítése, különösen az éves elszámolás és a költségvetési javaslat előzetes véleményezése. 2010.06.22.

26 26 Gazdasági ellenőrzést segítő személy Betekinthet a pénzforgalommal kapcsolatos iratokba Felvilágosítást kérhet a közös képviselőtől, számvizsgáló bizottságtól Megvizsgálja a közgyűlés elé terjesztett –Éves beszámolót –Költségvetési javaslatot Elemzi a pénzügyi helyzetet 2010.06.22.

27 27 Gazdasági ellenőrzést segítő személy Vizsgálja különösen befektetett eszközöket pénzeszközöket követeléseket kötelezettségeket eredmény alakulását 2010.06.22.

28 28 Gazdasági ellenőrzést segítő személy A gazdasági ellenőrzést segítő személy tanácskozási joggal vesz részt a pénzforgalommal kapcsolatos közgyűlési napirendi pont tárgyalásán, amelyre őt a közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) köteles meghívni. 2010.06.22.

29 29 Könyvvizsgáló Két helyen konkrétan nevesíti az 54/A: Az ellenőrzési feladatot könyvvizsgáló cég is elláthatja (3) A könyvvizsgáló véleményéről írásban köteles tájékoztatni a közgyűlést, amelyet a meghívóhoz mellékelni kell; az e körbe tartozó napirendi pontokról a könyvvizsgáló véleményének hiánya esetén érvényes közgyűlési határozat nem hozható. (6) 2010.06.22.

30 30 Könyvvizsgáló alkalmazásával járó előnyök (érvek) HA könyvvizsgáló a gazdálkodást ellenőrző személy egy személy végzi az évközi és az évvégi ellenőrzést nem kell számos, az év végéhez kapcsolódó vizsgálatot ismételten elvégezni folyamatos kapcsolattartás lehetsége 2010.06.22.

31 31 Könyvvizsgálat, Könyvvizsgálói jelentés 2010.06.22.

32 32 Könyvvizsgáló Véleményt mond –Beszámolóról Egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Éves beszámoló –Éves pénzügyi elszámolásról –Költségvetési tervről 2010.06.22.

33 33 Könyvvizsgáló véleménye a beszámolóról A könyvvizsgáló véleményt mond arról, hogy A beszámolót a számviteli törvénynek és a vonatkozó korményrendeletnek megfelelően állították-e össze A beszámoló a társasház vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad-e. 2010.06.22.

34 34 Könyvvizsgáló véleménye a költségvetési javaslatról A könyvvizsgáló véleményt mond arról, hogy A költségvetési javaslatot, előrejelzést helyesen készítették el, és azt a feltevésekkel összhangban mutatták be. 2010.06.22.

35 35 Könyvvizsgálati tevékenység Könyvvizsgálói tevékenységet a Magyar Könyvvizsgálati Standardok alapján KELL végezni. Jelentés 700-as (701-es) standard 3400-as standard 2010.06.22.

36 36 Hatálybalépés Az 51/A paragrafus 2009.09.30.-al hatályos. A 2009. évi társasházi beszámolókat és a költségvetési javaslatot már a könyvvizsgálói jelentéssel együtt kell a társasházi közgyűlés elé terjeszteni 2010.06.22.

37 Társasházak könyvvizsgálata a gyakorlatban (Egyszerűsített beszámoló) Budapest, 2010. június 22. 372010.06.22.

38 Az előadás témakörei: Egyszerűsített beszámoló (224/2000. Kormányrendelet sajátos rendelkezései a társasházakra vonatkozóan) Egyszeres könyvvitel Minta gazdasági események Munkaprogram (módszertani anyag) bemutatása 382010.06.22.

39 39 Kasnyik János 20 éve egyéb szervezetek számviteli feladatai 15 éve kisvállalkozások könyvvizsgálata Könyvelői Tagozat vezetője

40 Példa Tárgyévi közös fűtés bevétel 120 (Túlfizetés 20, nincs elszámolva a decemberi fűtés számla) Tárgyévi fűtés költség 100 A) Január 15-i mérlegkészítésnél még nem érkezik meg a decemberi fűtés számla B) Február 15-i mérlegkészítésnél megérkezik a fűtés számla, amely összege 20 Van-e különbség a két beszámoló között? 402010.06.22.

41 Egyszerűsített beszámoló Mérlegsorok Befektetett eszközök Forgó eszközök –Készletek –Követelések –Értékpapírok –Pénzeszközök Sajátos rendelkezések Nincs Közös költségek hátraléka Közös tulajdon hasznosítás hátraléka Nincs Felújítási célra elkülönített pénzeszközök 412010.06.22.

42 Egyszerűsített beszámoló Mérlegsorok Saját tőke Tartalék Céltartalékok Kötelezettségek Sajátos rendelkezések Csak –Eredmény (megelőző évek eredménye összevontan) –Tárgyévi eredmény Nincs 422010.06.22.

43 Egyszerűsített beszámoló Eredmény + Eszközök összesen - Céltartalék - Kötelezettségek - Tárgyévi eredmény - Tartalék 432010.06.22.

44 Egyszerűsített beszámoló Tartalék 2000. évi C. tv. 102. § (5) ………az adózás előtti jövőbeni vagyonváltozást mutatja, amelyet az egyszerűsített mérlegbe beállított, a jövőbeni pénzügyi rendezéskor adóköteles bevételt vagy költséget, ráfordítást eredményező eszközök és források különbözete jelent. 442010.06.22.

45 Egyszerűsített beszámoló Tartalék + Közös költség hátralék + Közös tulajdon hasznosítás hátralék + Egyéb követelés - Közös költség túlfizetés - Szállítói tartozás - Adó tartozás (ráfordításként elszámolható) - Bér tartozás - Egyéb kötlezettség 452010.06.22.

46 Egyszerűsített beszámoló Végleges pénzbevételek Pénzügyileg rendezett bevételek Közös költség Támogatás Adóköteles bevétel Egyéb Pénzbevételt nem jelentő bevételek 462010.06.22. Eredmény levezetés sorai

47 Egyszerűsített beszámoló Végleges pénzkiadás Ráfordításként érvényesíthető kiadások Anyag- és árubeszerzés ktg-ei Személyi jellegű ráfordítások Egyéb termelési és kezelési ktg-ek, ráfordítások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Nem pénzben kiegyenlített, nem beruházási célú beszerzések Természetbeni juttatások munkavállalóknak Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások 472010.06.22. Eredmény levezetés sorai

48 Egyszerűsített beszámoló Végleges pénzkiadás Ráfordítást jelentő elszámolások Értékcsökkenési leírás Értékvesztés Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások Beruházási kiadások Egyéb kiadások 482010.06.22. Eredmény levezetés sorai

49 4922010.06.22. A L A P T E V É K E N Y S É G 200720082009 Közös költség9 50010 00012 000 III.RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK9 0009 50012 268 V.RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK 2550 VI.RÁFORDÍTÁSKÉNT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK 150 C.Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI)500350-268 D.Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V)0-25-50 E.Tárgyévi eredmény (A-B+VI)500475-318 V Á L L A L K O Z Á S I E R E D M É N Y Adóköteles bevétel Közös tulajdon hasznosítása7075750 II.PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK Levont SZJA 250 B.Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI)00250 V.RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK 250 C.Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI)7075750 D.Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V)000 E.Tárgyévi eredmény (A-B+VI)7075750 MÉRLEG 03II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 12575 07II. KÖVETELÉSEK 90 11IV. PÉNZESZKÖZÖK2 8003 2253 757 13ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05+10)2 8003 3503 922 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 2 2302 8003 350 16 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 500475-318 17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 7075750 18 D. Tartalék -6 20F. Kötelezettségek (20+21)00146 22II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 146 23FORRÁSOK ÖSSZESEN (11+17+18+19)2 8003 3503 922

50 5022010.06.22. A L A P T E V É K E N Y S É G Sorsz.MEGNEVEZÉSElőző évTárgy év 200720082009 A.Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II)9 50010 00012 000 I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK9 50010 00012 000 Közös költség9 50010 00012 000 Támogatás Adóköteles bevétel Egyéb II.PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B.Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI) 9 0009 67512 318 III.RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK9 0009 50012 268 IV.RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ESZKÖZVÁLTOZÁSOK V.RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK 2550 VI.RÁFORDÍTÁSKÉNT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK 150 C.Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI)500350-268 D.Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V)0-25-50 E.Tárgyévi eredmény (A-B+VI)500475-318

51 5122010.06.22. V Á L L A L K O Z Á S I E R E D M É N Y Sorsz.MEGNEVEZÉSElőző évTárgy év 200720082009 A.Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II)70751 000 I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK7075750 Közös költség Támogatás Adóköteles bevétel Közös tulajdon hasznosítása7075750 Egyéb II.PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK Levont SZJA 250 B.Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI) 00250 III.RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK IV.RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ESZKÖZVÁLTOZÁSOK 250 V.RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK VI.RÁFORDÍTÁSKÉNT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK C.Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI)7075750 D.Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V)000 E.Tárgyévi eredmény (A-B+VI)7075750

52 5222010.06.22. MÉRLEG 01A. Befektetett eszközök (02+03+04)012575 02I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 03II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 12575 04III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 05B. Forgóeszközök (06+07+10+11)2 8003 2253 847 06I. KÉSZLETEK 0 07II. KÖVETELÉSEK 90 08ebből: jelzáloggal terhelt közös költség hátralék 09 jelzáloggal nem terhelt közös költség hátralék 10III. ÉRTÉKPAPIROK 0 11IV. PÉNZESZKÖZÖK2 8003 2253 757 12ebből: felújítási 13ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05)2 8003 3503 922 14C. Saját tőke (15+16+17)2 8003 3503 782 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 2 2302 8003 350 16 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 500475-318 17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 7075750 18 D. Tartalék -6 19E. Céltartalékok 20F. Kötelezettségek (21+22)00146 21I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 146 23FORRÁSOK ÖSSZESEN (14+18+19+20)2 8003 3503 922

53 Egyszeres könyvvitel: 2000. évi C. tv. 162. § (1) Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó a kezelésében, a használatában, illetve a tulajdonában lévő pénzeszközökről és azok forrásairól, továbbá a pénzforgalmi gazdasági műveletekről, a pénzforgalmi műveletekhez közvetve kapcsolódó, de tényleges pénzmozgást nem eredményező végleges vagyonváltozásokról, nem pénzben kiegyenlített bevételekről, ráfordításokról olyan könyvviteli nyilvántartást (pénzforgalmi könyvvitel) köteles vezetni, …... E könyvviteli nyilvántartáshoz kapcsolódóan az egyszerűsített beszámoló összeállításához szükséges, hogy a gazdálkodó az eszközökről, a forrásokról részletező nyilvántartásokat is a valóságnak megfelelően és folyamatosan vezessen. 532010.06.22.

54 Egyszeres könyvvitel: 2000. Évi C. tv. 162. § (2) A pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban beállott változásokról vezetett könyvviteli nyilvántartási kötelezettségnek naplófőkönyv vagy más, a követelményeknek megfelelő nyilvántartás vezetésével lehet eleget tenni. Az alkalmazott nyilvántartási rendszernek olyannak kell lennie, amely a teljes üzleti pénzforgalmat, a pénzforgalomhoz kapcsolódó, de pénzmozgással nem járó vagyon- és eredményváltozásokat az elszámolások egyezőségét biztosító formában mutatja ki. 542010.06.22.

55 Egyszeres könyvvitel: Pénzforgalmi könyvvitel: Nyitó pénzkészlet + Bevételek – Kiadások = Záró pénzkészlet (2003. évi CXXXIII. tv. 51/A § (1) …. különösen az éves elszámolás és a költségvetési javaslat előzetes véleményezésére) 5522010.06.22.

56 Egyszeres könyvvitel: Analitikák: Tárgyi eszközök Követelések Közös költség Közös tulajdon hasznosítás Kötelezettségek Szállítók Adók 562010.06.22.

57 Minta gazdasági esemény 22010.06.22. PÉNZESZKÖZBevétel 1 050 000 Ft Kiadás Egyenleg BEVÉTELEK Közös költség bevétel 1 050 000 Ft Közös költség analitika Sorsz.:Tulajdonos neve Éves kötelezettség Éves befizetés TartozásTúlfizetés 1.X Y360 000 Ft 0 Ft 2.Z A360 000 Ft300 000 Ft60 000 Ft0 Ft 3.V B360 000 Ft390 000 Ft0 Ft30 000 Ft Összesen:1 080 000 Ft1 050 000 Ft60 000 Ft30 000 Ft

58 Minta gazdasági esemény 5822010.06.22. Közös tulajdon hasznosításából származó hátralék Sorsz: Szla szám: Vevő megneve zése: Szla.teljesíté se Fizet.ha táridő: NettóÁFAÖsszesen: Kiegyenlítés összege: Kiegyenlítés ideje: 1.6789XYZ Kft.2009.12.182010.01.0730 0000 2010.01.10 Összesen : 30 0000 PÉNZESZKÖZBevétel750 000 Ft Kiadás Egyenleg BEVÉTELEK Közös tulajdon hasznosítás 750 000 Ft Pénzbevételt nem jelentő bevétel 250 000 Ft KIADÁSOKEgyéb kiadás250 000 Ft

59 Minta gazdasági esemény 5922010.06.22. PÉNZESZKÖZBevétel Kiadás 1 000 000 Ft Egyenleg KIADÁSOK Költségek 1 000 000 Ft Szállító analítika Sor sz: Szlaszám: Szállító megneve zése: Szla.tel jesítése Fizet.határi- dő: NettóÁFA Össze sen: Kiegyenlí tés összege: Kiegyenlítés ideje: 1.12345ABC Kft.2009.12.182010.01.0520 0005 00025 000 2010.01.08 Összesen: 20 0005 00025 000

60 Minta gazdasági esemény 6022010.06.22. PÉNZESZKÖZBevétel Kiadás 150 000 Ft Egyenleg KIADÁSOK Egyéb kiadás 150 000 Ft Tárgyi eszköz analitika Sor sz. Azono sító MegnevezésDb. Beszerz ési ár Beszerzés kelte Leírási napok száma Écs. % Nettó ért. év elején Écs leírás 100e Ft alatt Écs leírás 100e Ft felett ÉCS össz. Netto ért. év végén Halm. écs. 2008. év 1 Számítógép1150 0002008.07.0118433%150 000 25 180 124 82025 180 2009. év 1 Számítógép 150 0002008.07.0136533%124 820 49 950 74 87075 130 Összesen 150 000 124 820049 950 74 87075 130

61 6122010.06.22. NAPLÓFŐKÖNYV ZÁRÁSANYITÓ EgyenlegekTÁRGYÉVI FORGALOMZÁRÓ TÉTELEK BANKBevétel3 200 000 15 550 000 Kiadás 11 883 390 Egyenleg 3 666 610 PÉNZTÁRBevétel25 000 600 290 Kiadás 510 000 Egyenleg 90 290 BEVÉTELEKKözös költség bevétel 12 000 000 Közös tulajdon haszn. 750 000 Pénzbev.nem j.b. 250 000 KIADÁSOKAlaptevékenység Anyag áru 10 614 010 Munkabér 1 287 000 Munkabérek közt. 367 380 Egyéb közvetett költség 250 000 KÖTELEZETTSÉGNövekedés SZJA025 980 Munkavállalói j. 2 145 Egészégb. Járulék 8 580 Nyugdíjjárulék 13 585 Egyéb0050 290 Csökkenés 0 TásasházCsökkenés vagyonának elszámolásaNövekedés2 850 000 2 581 610 Vállalkozás pénzügyiCsökkenés eredményének elsz.Növekedés375 000 1 125 000 3 225 000 28 668 680 3 756 900 000

62 6222010.06.22. NAPLÓFŐKÖNYV ZÁRÁSANYITÓ Egyenlegek BANKBevétel3 200 000 Kiadás Egyenleg PÉNZTÁRBevétel25 000 Kiadás Egyenleg BEVÉTELEKKözös költség bevétel KIADÁSOKAlaptevékenység KÖTELEZETTSÉGNövekedés Csökkenés TásasházCsökkenés vagyonának elszámolásaNövekedés2 850 000 Vállalkozás pénzügyiCsökkenés eredményének elsz.Növekedés375 000 3 225 000 0

63 6322010.06.22. NAPLÓFŐKÖNYV ZÁRÁSA TÁRGYÉVI FORGALOM BANKBevétel15 550 000 Kiadás11 883 390 PÉNZTÁRBevétel600 290 Kiadás510 000 BEVÉTELEKKözös költség bevétel12 000 000 Közös tulajdon haszn.750 000 Pénzbev.nem j.b.250 000 KIADÁSOKAlaptevékenység Anyag áru10 614 010 Munkabér1 287 000 Munkabérek közt.367 380 Egyéb közvetett költség250 000 KÖTELEZETTSÉGNövekedés SZJA25 980 Munkavállalói j.2 145 Egészégb. Járulék8 580 Nyugdíjjárulék13 585 TásasházCsökkenés vagyonának elszámolásaNövekedés2 850 000 Vállalkozás pénzügyiCsökkenés eredményének elsz.Növekedés375 000 28 668 680 0

64 NAPLÓFŐKÖNYV ZÁRÁSAZÁRÓ TÉTELEK BANKBevétel Kiadás Egyenleg 3 666 610 PÉNZTÁRBevétel Kiadás Egyenleg 90 290 BEVÉTELEKKözös költség bevétel KIADÁSOK Alaptevékenysé g Egyéb közvetett költség KÖTELEZETTSÉGNövekedés 50 290 Csökkenés TásasházCsökkenés vagyonának elszámolásaNövekedés 2 581 610 Vállalkozás pénzügyiCsökkenés eredményének elsz.Növekedés 1 125 000 3 756 900 0

65 Példa Tárgyévi közös fűtés bevétel 120 (Túlfizetés 20, nincs elszámolva a decemberi fűtés számla) Tárgyévi fűtés költség 100 A) Január 15-i mérlegkészítésnél még nem érkezik meg a decemberi fűtés számla B) Február 15-i mérlegkészítésnél megérkezik a fűtés számla, amely összege 20 Van-e különbség a két beszámoló között? 652010.06.22.

66 6622010.06.22. Tárgy év A.Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II)12001A. Befektetett eszközök (02+03+04)0 I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK12002I. IMMATERIÁLIS JAVAK0 Közös költség12003II. TÁRGYI ESZKÖZÖK0 Támogatás 04III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK0 Adóköteles bevétel 05B. Forgóeszközök (06+07+10+11)20 Egyéb 06I. KÉSZLETEK0 II.PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 10III. ÉRTÉKPAPIROK0 B.Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások10011IV. PÉNZESZKÖZÖK20 III.RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK10012ebből: felújítási IV.RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ESZKÖZVÁLTOZÁSOK 13ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05+10)20 V.RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK VI.RÁFORDÍTÁSKÉNT NEM ÉRV. KIADÁSOK 14C. Saját tőke (15+16+17)20 C.Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI)2015 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 0 D.Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V)016 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 20 E.Tárgyévi eredmény (A-B+VI)2017 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL. TEVÉKENYSÉGBŐL 0 18 D. Tartalék -20 19E. Céltartalékok 20F. Kötelezettségek (21+22)20 21I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK20 23FORRÁSOK ÖSSZESEN (14+18+19+20)20

67 Munkaprogram (módszertani anyag) Ez a Munkaprogram az egyszerűsített beszámolót készítő –napló főkönyvet vezető - Társasházak könyvvizsgálati feladatainak ellátásához nyújt segítséget, a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a vonatkozó magyar törvények és kormányrendeletek alapján. 6722010.06.22.

68 Munkaprogram (módszertani anyag) 1.Beszámoló, naplófőkönyv ellenőrzése, egyeztetése 2.Állandórész, szabályzatok ellenőrzése 3.Tervezés, előkészítés 4.Tartalmi rész Munkaprogram Főlap Számviteli ellenőrző lista Munkalapok 6822010.06.22.

69 Munkaprogram (módszertani anyag) 1. Az Adatlap kitöltésével rögzíthetjük a szükséges adatokat. 2. A Szerződést és az Azonosítási adatlapot az adatok alapján tölti ki a program. 6922010.06.22.

70 Munkaprogram (módszertani anyag) 3. Az Egyszerűsített beszámoló ellenőrzése a következő feladatokból áll: Az előző évek adatainak a feltöltése A NAPLÓFŐKÖNYV kitöltése NYITÓ egyenlegek ellenőrzése TÁRGYÉVI FORGALOM egyeztetése ZÁRÓ TÉTELEK ellenőrzése Az analitikák egyeztetésére szolgál néhány táblázat 7022010.06.22.

71 Munkaprogram (módszertani anyag) 4. Könyvvizsgálati munka előkészítése A tevékenység megismerése Belső ellenőrzési és számviteli rendszer felmérése Kockázatbecslés Lényegesség meghatározása 7122010.06.22.

72 Munkaprogram (módszertani anyag) 5. Könyvvizsgálati bizonyítékok gyűjtése Könyvvizsgálati területenként - Munkaprogram - Főlap - Számviteli ellenőrző lista - Munkalap 7222010.06.22.

73 Munkaprogram (módszertani anyag) 6. Jelentés készítés Teljességi nyilatkozat Könyvvizsgálói jelentés (beszámoló) Könyvvizsgálói vélemény (költségvetés terv) 7322010.06.22.

74 Munkaprogram (módszertani anyag) Munkaprogram használata Excel fájl 7422010.06.22.

75 75 Aktuális helyzet 2010.06.22.

76 76 Aktuális helyzet Kormányrendelet megfogalmazása pontatlan Bizonytalanság, hogy ki lehet a gazdálkodást ellenörző személy Lehet-e a gazdálkodást ellenörző személy és a könyvvizsgáló egy és ugyan az a személy 2009-re nagyon sok társasház nem adott megbízást sem gazdálkodást ellenőrző személynek, sem könyvvizsgálónak 2010.06.22.

77 77 Aktuális helyzet Nehézségek valamennyi érintett fél részéről a könyvvizsgálat során speciális szakismeret sajátos nyelvezet és elvárások sajátos vizsgálati módszerek Plusz szerplő(k) megjelenése 2010.06.22.

78 78 Aktuális helyzet Többlet költséget jelent a társasházaknak DE az ellenőrzés szakmai segítséget és biztonságot ad A társasházi közgyűlés nem könnyű terep A könyvvizsgálóktól speciális szakismeretet igényel, emiatt nem minden könyvvizsgáló vállalja 2010.06.22.

79 79 Konzultáció 2010.06.22.

80 Köszönöm a figyelmüket 8022010.06.22.


Letölteni ppt "Dr. Ladó JuditKasnyik János MKVK Szakmai AlelnökKönyvelői Tagozat vezetője Társasházak könyvvizsgálata Budapest, 2010. június 22. 2010.06.22."

Hasonló előadás


Google Hirdetések