Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZJA kérdések gyakorlati megközelítésben 2010 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat rendezvénye Előadó: Gottgeisl Rita Adószakértő és könyvvizsgáló.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZJA kérdések gyakorlati megközelítésben 2010 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat rendezvénye Előadó: Gottgeisl Rita Adószakértő és könyvvizsgáló."— Előadás másolata:

1 SZJA kérdések gyakorlati megközelítésben 2010 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat rendezvénye Előadó: Gottgeisl Rita Adószakértő és könyvvizsgáló

2 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 2 SZJA Adóalap változása – adóalap növelő tételek figyelembe vétele! – SZJA tv. 29 § (3) szuperbruttósítás - adóalap kiegészítés TB ellátására jogosultakról ….szóló tv. alapján a járulék általános mértékével megállapított összeg Nincs biztosítási kötelezettség, akkor az egészségügyi hozzájárulás mértékével megállapított összeg 2010 - mind a kettő 27 %

3 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 3 SZJA Adótábla változása Az adó 17 % - 5.000.000 Ft –ig (3.937.000) 32 % - 5.000.000 Ft felett + 850.000 Ft Adójóváírás – a bér 17 %-a, maximum 15.100 Ft/hó Jogosultsági határ – 3.188.000 Ft (2.510.000), de max. 4.698.000 Ft (3.699.000)

4 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 4 SZJA Az összevont adóalapba tartozik: Egyéni vállalkozó - vállalkozói kivét kiegészítés – adóév utolsó napjára kell bevallani – SZJA tv. 16 § (4)-(6) Társas vállalkozó – személyes közreműködői díj-kiegészítés – SZJA tv. 25 § (5)-(8) Az adóalap adóját csökkenti - kivét kiegészítésre jutó átlagos SZJA – SZJA tv.41 § (1) - személyes közreműködésre jutó átlagos társasági adó – SZJA tv. 45 § (2)

5 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 5 SZJA Önálló tevékenységből származó jövedelem: egyéni vállalkozó és a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja esetén minimum a tevékenységre jellemző kereset Ez azonos a piaci viszonyoknak megfelelő díjazással

6 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 6 SZJA Szokásos piaci érték – meghatározási lehetősége a személyes közreműködés, vállalkozói tevékenység esetén Munkavállalói jövedelem azonos felvételekkel Szokásos haszon alapján Bevétel – költség 80 %-a

7 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 7 SZJA Az összehasonlítás feltételei: képzettség szakmai gyakorlat a tevékenység összetettsége foglalkoztatás jellege – fő, mellék, kiegészítő, földrajzi térség munkavégzés körülménye ráfordított és kieső idők aránya

8 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 8 Személyes közreműködés Személyes közreműködés vagy munkaviszony? GT előírásai szerint A társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal történt megállapodás alapján Díjazás kapható érte Nem minősül ennek az üzletvezetés, a képviselet, a munkaviszony

9 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 9 Személyes közreműködés Személyes közreműködés vagy munkaviszony? MT szabályozza Alanya a munkáltató és a munkavállaló A munkabér kifizetése kötelező Egyenlő bánásmód követelménye Vezető állású munkavállaló

10 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 10 Személyes közreműködés Nincs kivét kiegészítés Evá-s vagy ekho-s adózás Veszteséges a vállalkozás Nincs személyes közreműködés –Csak munkaviszonyban van feladat ellátás –A befektetett tőke hasznosul –Alvállalkozók végzik a feladatot, a tag csak ügyvezető, irányító

11 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 11 Személyes közreműködés Nincs senki aki közreműködik? Jogviszony alapján nincs személyesen közreműködő, csak ügyvezető, képviselő, Ki látja el a tevékenységet – valaki szívességből? Egyéb dokumentációk alapján megállapítható a közreműködés Ráutaló magatartással is megvalósulhat a személyes közreműködés!

12 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 12 Személyes közreműködés Dokumentációs kötelezettség Egyéni vállalkozó – feljegyzést készít a tevékenységre jellemző kereset meghatározásánál figyelembe vett körülményekről, szempontokról – és ezt megőrzi az elévülésig Társas vállalkozás – a társaság készíti a feljegyzést, ad igazolást a magánszemélynek a díjkiegészítés összegéről 01.31.-ig – adatszolgáltatási kötelezettség 02.15.-ig

13 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 13 Személyes közreműködés Dokumentáció Többes jogviszonyos vállalkozó –valamennyi tevékenységére jellemző keresetéről feljegyzést készít –és abban a jogviszonyában alkalmazza a kivét kiegészítést, ahol a főtevékenységre jellemző kereset a legmagasabb

14 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 14 SZJA Adóelőleg nyilatkozat a jövedelemben részesülő teszi – felszólításra, vagy önként minden változás esetén új nyilatkozatot kötelező adni! a tartalom a kötelező, a forma nem Az adójóváírásról, csak a rendszeres jövedelem kifizetőjének lehet nyilatkozni

15 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 15 SZJA Adóelőleg nyilatkozat és az év végi adóelszámolás közötti eltérés esetén: több költség került figyelembe vételre, a különbözet 39 %-a bírság téves adóelőleg mérték került alkalmazásra a különbözet 12 %-a bírság Az adóterhet nem viselő járandóságot a kifizetés időpontjában kell beszámítani

16 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 16 Béren kívüli juttatások Kamatkedvezmények – munkaviszonyból származó esetben is nem összevonandó jövedelem, az adó 54% Ingatlan bérbeadás – összevonandó jövedelem esetén adóalap kiegészítés van

17 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 17 Kedvezményes adózású természetbeni és béren kívüli juttatások SZJA - kedvezményes adózású - csak SZJA 25 % - béren kívüli juttatások 1.üdülési csekk – minimálbér mértékig – közeli hozzátartozó is 2.Melegétkezés - utólag is – 18.000 Ft/hó 3.Iskola kezdési támogatás – minimálbér 30 % 4.Iskola rendszerű képzés – min.bér 2,5-szerese 5.Helyi utazási bérlet 6.Önkéntes nyugdíjpénztár – min.bér 50 % 7.Önkéntes egészségpénztár – min.bér 30 %

18 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 18 Kedvezményes adózású természetbeni és béren kívüli juttatások Az adókötelezettség megállapítása juttatás hónapjában (megszerzés, átvétel, átvehető volt) feltételeknek megfelelő, értékhatáron belüli juttatások: –25% SZJA –külön nyilvántartás

19 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 19 Kedvezményes adózású természetbeni és béren kívüli juttatások Az adókötelezettség megállapítása értékhatárt meghaladó résznél: –biztosítottnál: 54% SZJA + adóval növelt értékre 27% TBJ –nem biztosítottnál: 54% SZJA + 27% EHO

20 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 20 Kedvezményes adózású természetbeni és béren kívüli juttatások Az adókötelezettség megállapítása A feltételeknek nem megfelelő juttatásoknál –juttató és juttatásban részesülő közötti jogviszony (TBJ v. EHO?) –juttatás körülményei (természetbeni juttatásnak minősül? = minden munkavállalónak azonosan nyújtott?) az irányadók

21 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 21 Adómentesen adható juttatások Számítógép- és internet használat Munkáltató által biztosítva Ingyenesen, vagy kedvezményesen Egyszeri, havi forgalmi díj, modem Kifizető által biztosított védőoltás

22 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 22 Adómentesen adható juttatások Biztosítások közül: kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, balesetbiztosítás teljes és végleges munkaképtelenségre szóló betegségbiztosítás kockázat elhárításra kötött biztosítás

23 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 23 Adómentesen adható juttatások Ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott bölcsődei szolgáltatás csoportos személyszállítás –legalább 4 munkavállaló –munkáltató tulajdonában, üzemeltetésében lévő járművel, vagy különjáratként igénybe vett szolgáltatás foglalkozás-egészségügyi ellátás (munkaképesség, egészségmegőrző, megelőző)

24 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 24 Adómentesen adható juttatások kegyeleti ellátás szolgálati lakásban, munkásszálláson történő elhelyezés –kifizető tulajdonát képező, vagy általa bérelt helyen –szobánként legalább 2 munkavállaló elhelyezése jogszabály által előírt védőeszköz, baleset- és egészségvédelmi eszközök munkáltató által munkavállalónak juttatott munkaruházati termékek (egyenruha, formaruha, védőruha, munkaruha)

25 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 25 Adóköteles természetbeni juttatások 2009. december 31-ig adómentes juttatások közül - belső szabályzattól függetlenül, akkor is ha nem minden munkavállaló kapja hideg étkezési utalvány –max. havi 6.000 Ft-ig csekély értékű ajándék –max. 3-szor –max. minimálbér 10%-ig művelődési intézményi szolgáltatás

26 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 26 Speciális juttatások adókötelezettség- változása Lakáscélú támogatás (elengedett kölcsön) méltányolható lakásigény bekerülési érték 30%-áig 2010-től öt évente 5 MFt összegig adóterhet nem viselő járandóságnak minősül 2010 előtt folyósított / elengedett összegek nem számítanak bele az 5 MFt-ba

27 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 27 Járulékok Nem képez TB járulék alapot: Kedvezményes adózású béren kívüli juttatások Reprezentáció és üzleti ajándék Nem képeznek egyéni járulékalapot: a természetbeni juttatások

28 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 28 Járulékok Minimum TB járulékalap Havi átlagban a társas vállalkozó tevékenységére jellemző kereset – ez a természetes személy főtevékenységére jellemző piaci viszonyoknak megfelelő díjazás De – bejelentés alapján a tényleges jövedelem, minimum a minimálbér Nem vonatkozik ez, amikor külön törvényben megfogalmazott a járulékfizetési kötelezettség Egyéni vállalkozó is eszerint jár el.

29 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 29 Járulékok Egyéni cég – társas vállalkozás, tagja kizárólag tagi jogviszonyban – foglalkoztathat segítő családtagot Egyéni vállalkozó – szüneteltetési lehetőség – 1 hónaptól – 5 évig terjedően – nem biztosított Többes jogviszony esetén választási lehetőség a minimum járulék fizetési hely, a többi esetben a járulék alapja a ténylegesen elért jövedelem

30 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 30 Járulékok Egészségügyi hozzájárulás Csak százalékos adó van - megszűnik a tételes EHO – vagyonadóról szóló törvényben! Azokat a jövedelmeket terheli, melyek után nincs társadalombiztosítási járulék Mértéke 14 % - vagy 27 % (a 11 % helyett

31 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 31 Járulékok Egészségügyi hozzájárulás 27 % EHO alapja – a vállalkozói kivét és a kivét kiegészítés együttes összege, de maximum a vállalkozóra irányadó, a TBj törvényben meghatározott, a tevékenységre jellemző kereset tárgyévi összegének a bevallott nyugdíjjárulék alapját meghaladó része Társas vállalkozó esetén azonos az előírás

32 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 32 Járulékok Egészségügyi hozzájárulás Többes társas vállalkozásban is személyesen közreműködő esetén - ott kell figyelembe venni, ahol a személyes közreműködői-díjkiegészítést meg kell állapítani A kedvezményes adózású természetbeni juttatások után nincs EHO! - egyéb esetekben ha nem biztosított kapja, akkor van

33 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 33 Járulékok Egészségügyi hozzájárulás Az EHO alapját képezheti a mérleg szerinti eredmény alapján, az osztalék lehetőség is – ha meg lehetett volna állapítani, ki lehetett volna fizetni De ekkor sem lehet több az EHO alapja, mint a tevékenység piaci értéke, ennek során össze kell számítani a vállalkozói jogviszonyra már bevallott nyugdíjjárulék-alapot és EHO alapot A már megfizetett EHO alapja után a későbbi osztalékfizetés esetén nem kell ismételten EHO-t fizetni

34 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 34 Reprezentáció és üzleti ajándék adókötelezettsége 2010-től adómentes, ha azt a kifizető társasági adó alap növelő tételként köteles figyelembe venni nincs előírva maximum összeg, vagy százalékos mérték magánszemélynek adómentes, kifizetőt 19% társasági adó terheli

35 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 35 Költségtérítések Munkába járás (39/2010 (II.26.) Korm. rend.) 2010.május elsejétől lép életbe Napi munkába járás – hétvégi hazautazás – lakóhely vagy tartózkodási hely – nyilatkozat tételi kötelezettség Igénybe vehető közlekedési eszközök – tömegközlekedés - repülő - személygépkocsi A térítés mértéke – 86 % vagy 100 %

36 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 36 Költségtérítések Napidíjak Megszűnt az adómentesség, mert hatályon kívül került az igazolás nélkül elszámolható költségek fogalma kivéve a közúti fuvarozóknál – itt változatlanok a feltételek

37 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 37 Külföldről származó jövedelem Az összevont adóalap megállapítása - adóalap kiegészítés nem kifizetőtől származó bevétel esetén - amikor a TB járulék vagy az EHO megfizetésére a magánszemély a kötelezett, akkor a bevétel 78 %-a lesz a jövedelem tartalom az adóalap kiegészítés számításakor De, amennyiben a a járulékot költségként számolja el a magánszemély, vagy azt külön megfizetik, akkor a jövedelem tartalom 100 %

38 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 38 Külföldről származó jövedelem Illetőség váltás az adóéven belül Magánszemély illetősége az adóéven belül változik – külföldön megszerezett jövedelem csak ott adózik Adatközlési kötelezettség – 1992.évi LXVI.tv. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 9 § - bejelentendő a Magyar Köztársaság területének elhagyása külföldi letelepedés céljából

39 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 39 Külföldről származó jövedelem Társadalombiztosítás Magyar TAJ számmal rendelkező, de a Közösségi rendelet, vagy nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy köteles a külföldön létrejött biztosítását, illetve annak megszűnését 15 napon belül bejelenteni Ennek megsértése mulasztási bírsággal sújtható 10.000 Ft -100.000 Ft 1997.évi LXXXIII tv. 80 § (5) – (6) Oka: az EU jog alapján nem tartozik a magyar biztosítás alá, aki más tagállamban biztosított

40 2010. április 01.Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat 40 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "SZJA kérdések gyakorlati megközelítésben 2010 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Adótagozat rendezvénye Előadó: Gottgeisl Rita Adószakértő és könyvvizsgáló."

Hasonló előadás


Google Hirdetések