Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Ladó Judit MKVK Szakmai Alelnök Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházak pénzügyi ellenőrzése során Budapest, 2010. március 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Ladó Judit MKVK Szakmai Alelnök Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházak pénzügyi ellenőrzése során Budapest, 2010. március 11."— Előadás másolata:

1 dr. Ladó Judit MKVK Szakmai Alelnök Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházak pénzügyi ellenőrzése során Budapest, 2010. március 11.

2 2 Jogi környezet 2010.03.11 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2 009. évi LXXXIX. törvénymódosítás 2000. Évi C. törvény a számvitelről 224/2000. Kormányrendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

3 3 224/2000. Kormányrendelet (ami nem új, de lehet hogy néha elfelejtődött.) 2010.03.11

4 4 Beszámolási kötelezettség –Működésről –Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről Beszámolót köteles készíteni MINDEN társasház

5 52010.03.11 Beszámoló formája Beszámoló formája függ tevékenységtől összes (ár) bevételtől könyvvezetés módjától

6 62010.03.11 Könyvvezetés egyszeres (pénzforgalmi) kettős könyvvitel

7 72010.03.11 Egyszeres könyvvitel Egyszeres könyvvitel VÁLASZTHATÓ értékhatártól függetlenül, ha csak alaptevékenységet folytat ha két egymást követő évben az alaptevékenység és a vállalkozói tevékenység összes (ár) bevétele kisebb 50 mFt

8 82010.03.11 Kettős könyvvitel választható kötelező, ha két egymást követő évben az alaptevékenység és a vállalkozói tevékenység összes (ár) bevétele eléri vagy meghaladja az 50 mFt-ot

9 92010.03.11 Beszámoló tipusa Egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített mérleg Egyszerűsített eredménylevezetés Egyszerűsített ÉVES beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Éves beszámoló Egyszeres könyvvitelKettős könyvvitel

10 10 Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházaknál a törvénymódosítás előtt 2010.03.11

11 11 Könyvviteli szolgáltatás 2010.03.11 A VÁLLALKOZÁSI tevékenységet is folytató társasház (HA az árbevétel eléri vagy meghaladja a 10 mFt-ot) a könyvviteli feladatok irányításával, a beszámoló elkészítésével engedéllyel rendelkező mérlegképes könyvelőt illetve könyvvizsgálót köteles megbízni

12 12 Könyvvizsgálat 2010.03.11 Könyvvizsgálat kötelező HA vállalkozási tevékenységből származó (ár)bevétel két egymást követő évben eléri vagy meghaladja a100 mFt-ot HA más jogszabályi előírja Könyvvizsgálat választható

13 13 Könyvvizsgálat 2010.03.11 HA a könyvvizsgálat kötelező a beszámoló felülvizsgálatára, a beszámoló valódiságának és jogszerűségének ellenőrzésére bejegyzett könyvvizsgálót, könyvvizsgáló társaságot kell választani.

14 Társasházi törvény változása 51/A paragrafus 14

15 Társasházi törvény változása (51/A) 15 Törvénymódosítási javaslatot nem kapta meg a Kamara véleményezésre A módosítás szövege nem egyértelmű és nem következetes Konzultációk –Önkormányzati Minisztérium –Pénzügy Minisztérium –MKVK belül

16 Társasházi törvény változása (51/A) 16 Állásfoglalás kérés –Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Állásfoglalás –Önkormányzati Minisztérium

17 Társasházi törvény változása (51/A) 17 HA a társasház éves pénzügyi forgalma eléri vagy meghaladja a 10 mFt vagy HA az alapító okirat szerint a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helységek száma eléri vagy meghaladja az 50-et Gazdasági ELLENŐRZÉST segítő személyt kell igénybe venni.

18 Pénzügyi forgalom 18 A törvény nem definiálja Törvényalkotók állásfoglalása: A tényleges pénzügyi bevételek és tényleges pénzkiadások abszolút összege.

19 19 Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházaknál a törvénymódosítás után 2010.03.11

20 20 Gazdasági ellenőrzést segítő személy 2010.03.11 Regisztrált mérlegképes könyvelő vagy ennél magasabb számviteli képesítéssel rendelkező (könyvvizsgáló) és e minőségében regisztrált személy, vagy gazdasági társaság

21 21 Gazdasági ellenőrzést segítő személy 2010.03.11 Összeférhetetlenség –Társasházban tulajdonostárs –Haszonélvező –Használó –Közös képviselő –Intézőbizottság elnöke, tagja –Számvizsgáló bizottság elnöke, tagja –És ezek közvetlen hozzátartozóik

22 22 Gazdasági ellenőrzést segítő személy 2010.03.11 Összeférhetetlenség Nem végezheti a társasház könyvelést Meg kell maradnia az ellenőrzést támogató, ellenőrzést végző funkciónál

23 23 Gazdasági ellenőrzést segítő személy 2010.03.11 Feladata a számvizsgáló bizottság, illetőleg az ellenőrzési jogkör gyakorlója feladat ellátásának segítése, különösen az éves elszámolás és a költségvetési javaslat előzetes véleményezése.

24 24 Gazdasági ellenőrzést segítő személy 2010.03.11 Betekinthet a pénzforgalommal kapcsolatos iratokba Felvilágosítást kérhet a közös képviselőtől, számvizsgáló bizottságtól Megvizsgálja a közgyűlés elé terjesztett –Éves beszámolót –Költségvetési javaslatot Elemzi a pénzügyi helyzetet

25 25 Gazdasági ellenőrzést segítő személy 2010.03.11 Vizsgálja különösen befektetett eszközöket pénzeszközöket követeléseket kötelezettségeket eredmény alakulását

26 26 Gazdasági ellenőrzést segítő személy 2010.03.11 A gazdasági ellenőrzést segítő személy tanácskozási joggal vesz részt a pénzforgalommal kapcsolatos közgyűlési napirendi pont tárgyalásán, amelyre őt a közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) köteles meghívni.

27 272010.03.11 Könyvvizsgáló Két helyen konkrétan nevesíti az 54/A: Az ellenőrzési feladatot könyvvizsgáló cég is elláthatja (3) A könyvvizsgáló véleményéről írásban köteles tájékoztatni a közgyűlést, amelyet a meghívóhoz mellékelni kell; az e körbe tartozó napirendi pontokról a könyvvizsgáló véleményének hiánya esetén érvényes közgyűlési határozat nem hozható. (6)

28 282010.03.11 Könyvvizsgáló Véleményt mond –Beszámolóról Egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Éves beszámoló –Éves pénzügyi elszámolásról –Költségvetési tervről

29 292010.03.11 Könyvvizsgáló véleménye a beszámolóról A könyvvizsgáló véleményt mond arról, hogy A beszámolót a számviteli törvénynek és a vonatkozó korményrendeletnek megfelelően állították-e össze A beszámoló a társasház vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad-e.

30 302010.03.11 Könyvvizsgáló véleménye a költségvetési javaslatról A könyvvizsgáló véleményt mond arról, hogy A költségvetési javaslatot, előrejelzést helyesen készítették el, és azt a feltevésekkel összhangban mutatták be.

31 312010.03.11 Könyvvizsgálati tevékenység Könyvvizsgálói tevékenységet a Magyar Könyvvizsgálati Standardok alapján KELL végezni. Jelentés 700-as (701-es) standard 3400-as standard

32 322010.03.11 Hatálybalépés Az 51/A paragrafus 2009.09.30.-al hatályos. A 2009. évi társasházi beszámolókat és a költségvetési javaslatot már a könyvvizsgálói jelentéssel együtt kell a társasházi közgyűlés elé terjeszteni.

33 332010.03.11 Aktuális helyzet Kormányrendelet megfogalmazása pontatlan Bizonytalanság, hogy ki lehet a gazdálkodást ellenörző személy Lehet-e a gazdálkodást ellenörző személy és a könyvvizsgáló egy és ugyan az a személy 2009-re nagyon sok társasház nem adott megbzást sem gazdálkodást ellenőrző személynek, sem könyvvizsgálónak

34 342010.03.11 Aktuális helyzet Nehézségek valamennyi érintett fél részéről a könyvvizsgálat során speciális szakismeret sajátos nyelvezet és elvárások sajátos vizsgálati módszerek Plusz szerplő(k) megjelenése

35 352010.03.11 Aktuális helyzet Többlet költséget jelent a társasházaknak DE az ellenőrzés szakmai segítséget és biztonságot ad A társasházi közgyűlés nem könnyű terep A könyvvizsgálóktól speciális szakismeretet igényel, emiatt nem minden könyvvizsgáló vállalja

36 362010.03.11 Könyvvizsgáló alkalmazásával járó előnyök HA könyvvizsgáló a gazdálkodást ellenőrző személy egy személy végzi az évközi és az évvégi ellenőrzést nem kell számos, az év végéhez kapcsolódó vizsgálatot ismételten elvégezni folyamatos kapcsolattartás lehetséges

37 372010.03.11 Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai támogatása Előadások, cikkek Társasházak könyvvizsgálatát vállaló könyvvizsgálók névsora a Kamara honlapján Egyszerűsített könyvvizsgálati módszertan kidolgozása folyamatban Jelentés minta a Kamara honlapján www.mkvk.hu

38 38 Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai támogatása 2010.03.11 Miben tudunk még segíteni?

39 392010.03.11 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Dr. Ladó Judit MKVK Szakmai Alelnök Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházak pénzügyi ellenőrzése során Budapest, 2010. március 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések