Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a"— Előadás másolata:

1 Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a
Társasházak pénzügyi ellenőrzése során dr. Ladó Judit MKVK Szakmai Alelnök Budapest, március 11.

2 Jogi környezet 2009. évi LXXXIX. törvénymódosítás
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2009. évi LXXXIX. törvénymódosítás 2000. Évi C. törvény a számvitelről 224/2000. Kormányrendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 2

3 (ami nem új, de lehet hogy néha
224/2000. Kormányrendelet (ami nem új, de lehet hogy néha elfelejtődött.) 3

4 Beszámolási kötelezettség
Működésről Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről Beszámolót köteles készíteni MINDEN társasház 4

5 Beszámoló formája Beszámoló formája függ tevékenységtől
összes (ár) bevételtől könyvvezetés módjától 5

6 Könyvvezetés egyszeres (pénzforgalmi) kettős könyvvitel 6

7 Egyszeres könyvvitel Egyszeres könyvvitel VÁLASZTHATÓ
értékhatártól függetlenül, ha csak alaptevékenységet folytat ha két egymást követő évben az alaptevékenység és a vállalkozói tevékenység összes (ár) bevétele kisebb 50 mFt 7

8 Kettős könyvvitel Kettős könyvvitel választható
kötelező, ha két egymást követő évben az alaptevékenység és a vállalkozói tevékenység összes (ár) bevétele eléri vagy meghaladja az 50 mFt-ot 8

9 Beszámoló tipusa Egyszeres könyvvitel Kettős könyvvitel
Egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített mérleg Egyszerűsített eredménylevezetés Egyszerűsített ÉVES beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Éves beszámoló 9

10 Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházaknál a törvénymódosítás előtt
10

11 Könyvviteli szolgáltatás
A VÁLLALKOZÁSI tevékenységet is folytató társasház (HA az árbevétel eléri vagy meghaladja a 10 mFt-ot) a könyvviteli feladatok irányításával, a beszámoló elkészítésével engedéllyel rendelkező mérlegképes könyvelőt illetve könyvvizsgálót köteles megbízni 11

12 Könyvvizsgálat Könyvvizsgálat kötelező
HA vállalkozási tevékenységből származó (ár)bevétel két egymást követő évben eléri vagy meghaladja a100 mFt-ot HA más jogszabályi előírja Könyvvizsgálat választható 12

13 Könyvvizsgálat HA a könyvvizsgálat kötelező
a beszámoló felülvizsgálatára, a beszámoló valódiságának és jogszerűségének ellenőrzésére bejegyzett könyvvizsgálót, könyvvizsgáló társaságot kell választani. 13

14 Társasházi törvény változása 51/A paragrafus
14

15 Társasházi törvény változása (51/A)
Törvénymódosítási javaslatot nem kapta meg a Kamara véleményezésre A módosítás szövege nem egyértelmű és nem következetes Konzultációk Önkormányzati Minisztérium Pénzügy Minisztérium MKVK belül 15

16 Társasházi törvény változása (51/A)
Állásfoglalás kérés Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Állásfoglalás Önkormányzati Minisztérium 16

17 Társasházi törvény változása (51/A)
HA a társasház éves pénzügyi forgalma eléri vagy meghaladja a 10 mFt vagy HA az alapító okirat szerint a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helységek száma eléri vagy meghaladja az 50-et Gazdasági ELLENŐRZÉST segítő személyt kell igénybe venni. 17

18 Pénzügyi forgalom A törvény nem definiálja
Törvényalkotók állásfoglalása: A tényleges pénzügyi bevételek és tényleges pénzkiadások abszolút összege. 18

19 Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a Társasházaknál a törvénymódosítás után
19

20 Gazdasági ellenőrzést segítő személy
Regisztrált mérlegképes könyvelő vagy ennél magasabb számviteli képesítéssel rendelkező (könyvvizsgáló) és e minőségében regisztrált személy, vagy gazdasági társaság 20

21 Gazdasági ellenőrzést segítő személy
Összeférhetetlenség Társasházban tulajdonostárs Haszonélvező Használó Közös képviselő Intézőbizottság elnöke, tagja Számvizsgáló bizottság elnöke, tagja És ezek közvetlen hozzátartozóik 21

22 Gazdasági ellenőrzést segítő személy
Összeférhetetlenség Nem végezheti a társasház könyvelést Meg kell maradnia az ellenőrzést támogató, ellenőrzést végző funkciónál 22

23 Gazdasági ellenőrzést segítő személy
Feladata a számvizsgáló bizottság, illetőleg az ellenőrzési jogkör gyakorlója feladat ellátásának segítése, különösen az éves elszámolás és a költségvetési javaslat előzetes véleményezése. 23

24 Gazdasági ellenőrzést segítő személy
Betekinthet a pénzforgalommal kapcsolatos iratokba Felvilágosítást kérhet a közös képviselőtől, számvizsgáló bizottságtól Megvizsgálja a közgyűlés elé terjesztett Éves beszámolót Költségvetési javaslatot Elemzi a pénzügyi helyzetet 24

25 Gazdasági ellenőrzést segítő személy
Vizsgálja különösen befektetett eszközöket pénzeszközöket követeléseket kötelezettségeket eredmény alakulását 25

26 Gazdasági ellenőrzést segítő személy
A gazdasági ellenőrzést segítő személy tanácskozási joggal vesz részt a pénzforgalommal kapcsolatos közgyűlési napirendi pont tárgyalásán, amelyre őt a közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) köteles meghívni. 26

27 Könyvvizsgáló Két helyen konkrétan nevesíti az 54/A:
Az ellenőrzési feladatot könyvvizsgáló cég is elláthatja (3) A könyvvizsgáló véleményéről írásban köteles tájékoztatni a közgyűlést, amelyet a meghívóhoz mellékelni kell; az e körbe tartozó napirendi pontokról a könyvvizsgáló véleményének hiánya esetén érvényes közgyűlési határozat nem hozható. (6) 27

28 Könyvvizsgáló Véleményt mond Beszámolóról Éves pénzügyi elszámolásról
Egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Éves beszámoló Éves pénzügyi elszámolásról Költségvetési tervről 28

29 Könyvvizsgáló véleménye a beszámolóról
A könyvvizsgáló véleményt mond arról, hogy A beszámolót a számviteli törvénynek és a vonatkozó korményrendeletnek megfelelően állították-e össze A beszámoló a társasház vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad-e. 29

30 Könyvvizsgáló véleménye a költségvetési javaslatról
A könyvvizsgáló véleményt mond arról, hogy A költségvetési javaslatot, előrejelzést helyesen készítették el, és azt a feltevésekkel összhangban mutatták be. 30

31 Könyvvizsgálati tevékenység
Könyvvizsgálói tevékenységet a Magyar Könyvvizsgálati Standardok alapján KELL végezni. Jelentés 700-as (701-es) standard 3400-as standard 31

32 Hatálybalépés Az 51/A paragrafus 2009.09.30.-al hatályos.
A évi társasházi beszámolókat és a költségvetési javaslatot már a könyvvizsgálói jelentéssel együtt kell a társasházi közgyűlés elé terjeszteni. 32

33 Aktuális helyzet Kormányrendelet megfogalmazása pontatlan
Bizonytalanság, hogy ki lehet a gazdálkodást ellenörző személy Lehet-e a gazdálkodást ellenörző személy és a könyvvizsgáló egy és ugyan az a személy 2009-re nagyon sok társasház nem adott megbzást sem gazdálkodást ellenőrző személynek, sem könyvvizsgálónak 33

34 Aktuális helyzet Nehézségek valamennyi érintett fél részéről a könyvvizsgálat során speciális szakismeret sajátos nyelvezet és elvárások sajátos vizsgálati módszerek Plusz szerplő(k) megjelenése 34

35 Aktuális helyzet Többlet költséget jelent a társasházaknak
DE az ellenőrzés szakmai segítséget és biztonságot ad A társasházi közgyűlés nem könnyű terep A könyvvizsgálóktól speciális szakismeretet igényel, emiatt nem minden könyvvizsgáló vállalja 35

36 Könyvvizsgáló alkalmazásával járó előnyök
HA könyvvizsgáló a gazdálkodást ellenőrző személy egy személy végzi az évközi és az évvégi ellenőrzést nem kell számos, az év végéhez kapcsolódó vizsgálatot ismételten elvégezni folyamatos kapcsolattartás lehetséges 36

37 Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai támogatása
Előadások, cikkek Társasházak könyvvizsgálatát vállaló könyvvizsgálók névsora a Kamara honlapján Egyszerűsített könyvvizsgálati módszertan kidolgozása folyamatban Jelentés minta a Kamara honlapján 37

38 Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai támogatása
Miben tudunk még segíteni? 38

39 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
39


Letölteni ppt "Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe a"

Hasonló előadás


Google Hirdetések