Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Felügyelet törekvései és tapasztalatai a pénzügyi szektor ellen irányuló visszaélések terén Dr. Hegedűs András Pénzügyi visszaélések elleni főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Felügyelet törekvései és tapasztalatai a pénzügyi szektor ellen irányuló visszaélések terén Dr. Hegedűs András Pénzügyi visszaélések elleni főosztály."— Előadás másolata:

1 A Felügyelet törekvései és tapasztalatai a pénzügyi szektor ellen irányuló visszaélések terén Dr. Hegedűs András Pénzügyi visszaélések elleni főosztály főosztályvezető Magyar Könyvvizsgálói Kamara -PSZÁF Konferencia 2009. november 24.

2 2 Alapvetés A pénzügyi szektort érő külső belső támadások, visszaélések a működési kockázat körébe tartozó, a pénzügyi szolgáltatások biztonságát meghatározó, kiemelkedő figyelmet érdemlő kérdéskör A pénzügyi a szektort a bűnözők kiemelt támadási célpontként kezelik, ezek a cselekmények adott esetben kiemelkedő kárt okozhatnak, a belső elkövetők egyre nagyobb számban fordulnak elő Egyes bűncselekményi kategóriákban a szervezett bűnözői körök célzottan, a pénzügyi szektor belső viszonyainak teljes körű ismerete alapján tudatosan kidolgozott és válogatott módszerekkel, esetenként sorozat jelleggel károsítják a pénzügyi szolgáltatókat, illetve azok ügyfeleit A Felügyelet felmérése szerint a felügyelt intézmények 2007-ben közel 22.000 feljelentést tettek, e cselekmények esetén az érintett kárérték közel 40 milliárd Ft A Felügyelet 2010-ig szóló stratégiájában alapfeladatként került megfogalmazásra az aktív részvétel a pénzügyi bűnözés visszaszorításában A Felügyelet nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hatékony fellépés feltételeit megteremtse

3 3 Összbűncselekmény és a gazdasági bűncselekmények száma: Összbűncselekmény számhoz viszonyított arány: 20002008 Gazdasági bcs-k2,43,9 Pénzügyi bcs-k1,42,1

4 4 Pénzügyi bűncselekmények kárérték adatai: 1999200020012002200320042005200620072008 Érték-biztosítás aránya (%) 19,1 12,918,116,814,210,121,313,816,39,3

5 5 A pénzügyi bűncselekményekhez kapcsolódóan a pénzügyi tevékenység sérelmére elkövetett csalás bűncselekményekről: 1999200020012002200320042005200620072008 Pénzügyi tevékenység sérelmére elkövetett csalás bűncselekmények aránya az összes csalás jogsértéshez viszonyítva (%): 2,65,63,97,26,27,010,713,69,412,7

6 6 A Felügyelet rendelkezésére álló információk A Felügyelethez a pénzügyi visszaélésekről esetlegesen korlátozott információk jutnak el A kockázat értékelése szempontjából releváns adatok sem szektorálisan, sem pedig az egyes konkrét pénzügyi szolgáltatók tekintetében teljes körűen nem állnak rendelkezésre Az információ szerzés módjai: – média hírek –panaszok, bejelentések –vizsgálatok –felügyelt intézmények jelentik az e körbe tartozó eseményeket –hatósági megkeresések –bűnüldözési és igazságügyi szervek szignalizációi

7 7 A bűncselekmények megoszlásának jellemzői a 2007 évi feljelentésekkel kapcsolatos felmérés adatai szerint Az elkövetett bűncselekmények 90%-a a bankkártyákkal való visszaélésekhez kötődik. Kiugróan magas a csalások száma, amelyek jellemzően okirat hamisításokkal ezen belül magánokirat hamisításokkal párosulva valósultak meg. Jellemző bűncselekmények még: –hitelezési csalás –lopás –sikkasztás –hűtlen kezelés –rablás –rongálás –hitelsértés.

8 8 Az intézményi körök rangsora a kockázati kitettség szerint: A legnagyobb kockázati kitettség a bankoknál regisztrálható a sérelmükre 19.060 bűncselekményt követtek el, amelyek közel 15 milliárd Ft kárértéket képviselnek A pénzügyi vállalkozások 2005 bűncselekmény kapcsán tettek feljelentést és az érintett kárérték 6,724 milliárd Ft A biztosítók 182 bűncselekmény kapcsán tettek feljelentést, az érintett kárérték 4.376 milliárd Ft A takarékszövetkezetekhez kötődően 179 bűncselekményt regisztráltunk, amelyhez kötődő kárérték 2,183 milliárd Ft A befektetési társaságok és a pénztárak kapcsán az elkövetett bűncselekmények elhanyagolhatónak tekinthetők, mivel az előbbinél 1, míg az utóbbinál 4 bűncselekményt jeleztek

9 9

10 10

11 11

12 12 Jellemzőbb, nagy számban előforduló, nagy kárt okozó elkövetési módok A bankok vonatkozásában a rablások, az adathalász támadások A bankok és takarékszövetkezetek vonatkozásában az ATM-ek elleni erőszakos, illetve új, ismeretlen technológiával elkövetett támadások A pénzügyi vállalkozásoknál szervezetten nagy mennyiségben, kiemelkedő kárértékre, gépjárművekre és haszonjárművekre elkövetett finanszírozási visszaélések A biztosítóknál az ügynöki visszaélések A takarékszövetkezeteknél a közel 50 intézményre kiterjedő, hitelezéssel faktorálással összefüggő14 milliárd forint kárt okozó csalások Lopott, hamisított közokiratokkal, munkáltatói igazolásokkal elkövetett hitelezési csalások Készletezési hitelezéssel és közraktározási tevékenységgel összefüggő visszaélések

13 13 A pénzügyi szektor elleni visszaélésekkel kapcsolatos hatékony fellépés feltételezi: A jelenség ismeretét, a célzott és átfogó adatgyűjtési háttér kialakítását, folyamatos szélesítését, az erre épülő elemző munka feltételeinek megteremtését A megelőzés orientált, proaktív felügyeleti tevékenység szervezeti és szakmai hátterének megteremtését A Felügyelet, az intézmények és társhatóságok összehangolt fellépését, az együttműködés kereteinek kialakítását A szemléletváltást

14 14 A Felügyelet által megtett lépések I. 2006 márciusában megalakult a Felügyelet pénzügyi visszaélések elleni speciális, önálló szervezeti egysége, amely mellett az egyéb szakmai területek tevékenységébe is szervesen beépült a pénzügyi visszaélések visszaszorításával és megelőzésével kapcsolatos feladat A VPOP-val és az ORFK-val megállapodás került aláírásra a stratégiai és az egyedi ügyekre is kiterjedő együttműködésre, a tudatos összehangolt információ cserét és a közös helyzetértékelés kereteit és szakmai feltételeit megteremtve Az MNB-vel a meglévő együttműködési megállapodást az új feladatoknak megfelelően módosította Operatív, szoros együttműködést alakított ki a szakmai szövetségekkel Új típusú együttműködési, konzultatív fórumot alakított ki a Pénzügyi Visszaélések Elleni Albizottság és munkacsoportjainak létrehozásával és működtetésével Konkrét szakmai feladatok végrehajtására eseti munkacsoportokat hozott létre és működtet (pl. a KHR adatszolgáltatás és a bűnügyi statisztikai adatgyűjtés fejlesztése)

15 15 A Felügyelet által megtett lépések II A pénzügyi szektor ellen irányuló bűncselekményekkel kapcsolatos felmérések végzése, helyzetértékelések és megelőzési módszertanok készítése Ajánlások és vezetői körlevek kiadása Feljelentések, bejelentések a VPOP Pénzügyi Információs Osztályához Az összes együttműködésben érintett bevonásával konzultációk, konferenciák szervezése, konkrét feladatok magvalósítására munkacsoportok létrehozása A felügyelt intézmények vonatkozásában a rendszeres statisztikai jellegű adatszolgáltatás és a kiemelt incidensek tekintetében az azonnali bejelentés bevezetésének kezdeményezése (a szakmai és informatikai előkészítése megtörtént, bevezetésére a jogi háttér kialakítására javaslatot tettünk) Javaslattétel a Psztv. és az ágazati törvények módosítására

16 16 A felügyelt intézmények által 2007. évben tett feljelentések átfogó felmérése Gépjármű-finanszírozással kapcsolatos visszaélések 2006- 2007-ben Napon belüli körbeutalásokkal kapcsolatos visszaélések Hamis munkáltatói igazolásokkal való visszaélések Készletezési hitelezéssel és közraktározási tevékenységgel összefüggő visszaélések Internet biztonság A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé a felügyelt intézményeknek a Hpt. 130/D §-ában meghatározott adatszolgáltatási gyakorlata, jogértelmezési és jogalkalmazási problémái A Felügyelet által végzett felmérések

17 17 Napon belüli körbeutalásokkal kapcsolatos visszaélések A Felügyelet témavizsgált keretében feltárta, hogy egymással keresztfinanszírozásban lévő gazdasági társaságok folyószámla túlhívások útján a pénzügyi intézmény által rendelkezésre bocsátott összeget napon belül körbeutalták egymás között, így a cégek valós forrás nélkül igazolhattak különböző jogügyleteket (ingatlan adás- vétel, törzstőke emelés, tagi kölcsön nyújtás és visszafizetés) A folyószámlahiteleket a bankok külön hitelszerződés nélkül biztosították a gazdasági társaságok számára, amely lehetőséget teremtett visszaélésekre A Felügyelet a feltárt visszaélések kapcsán feljelentést tett és vezetői körlevélben előírta, hogy a bankok készítsenek belső szabályozást, vagy egészítsék ki a meglévő kockázatvállalási, hitelezési szabályzatukat, lehetővé téve a napon belül nyújtott folyószámla- hitelek fokozott ellenőrzését és a visszaélésre alkalmas konstrukciók kiszűrését

18 18 Az ügyfél részéről tanúsított megtévesztő magatartásokkal kapcsolatos KHR adatszolgáltatási gyakorlat jogértelmezési és jogalkalmazási problémái A Hpt. 130/D. §-a 2006-tól előírja, hogy a szerződéskötés során az ügyfél részéről tanúsított megtévesztő magatartásokkal (valótlan adatközlés, hamis vagy hamisított okirat használata) kapcsolatos adatokat is szolgáltatni kell, ha az ügyfél magatartása okirattal bizonyított A KHR-t működtető BISZ Zrt. a Felügyeletnek jelezte, hogy az ún. Elutasítás nyilvántartásba 2006-tól 2009. április végéig összesen csak 399 adat került be, így a feltöltöttség kb. 1%-ra tehető A Felügyelet felmérése szerint a szabályozás nem egyértelmű, számos értelmezési probléma adódik: ―a referencia szolgáltatók - és a BISZ Zrt. is – az adatszolgáltatási kötelezettséget jellemzően az elutasított hitelkérelmekhez kapcsolják annak ellenére, hogy a jogalkotói szándék a létrejött hitelszerződések esetén is adatszolgáltatás kívánt elérni. Maga a BISZ Zrt. is helytelenül nevezi meg a nyilvántartást ―„az ügyfél magatartása okirattal bizonyított” törvényi követelmény tartalma is tisztázásra szorul, sokan tévesen jogerős bírói ítélet meglétéhez kötik az adatszolgáltatást ―a szolgáltatók többsége adatvédelmi aggályokra figyelemmel nem teljesít adatszolgáltatást Szükségesnek látszik a törvény módosítása, felügyeleti ajánlás kiadása

19 19 Készletezési hitelezéssel és közraktározási tevékenységgel összefüggő visszaélések A Felügyelet észlelte, hogy a bankok kereskedelemfinanszírozási tevékenysége kiemelt kockázatú tevékenység, melyhez számos visszaélés kapcsolódik, ezen esetekben a kárérték elérheti, esetenként meg is haladhatja a milliárdos határt. A tevékenység jellemzője: a bankok kereskedelmi tevékenységi körrel rendelkező vállalkozásokat hoznak létre, mivel a bank ilyen tevékenységet nem végezhet az ügyfél eladja az árut a kereskedőcégnek egyidejű visszavásárlási lehetőség kikötése mellett az ügyfél általi visszavásárlás opcionális, harmadik személy vevőkénti kijelölésére is sor kerülhet a kereskedőcég a visszavásárlás megtörténtéig az áruk tulajdonosává válik, áru-, és árfolyamkockázat jelentkezik a hitelezésre jellemző ügyfélkockázat helyett Felügyeleti lépések ― felügyeleti elvárások megfogalmazása vezetői körlevél kiadása útján ―a kereskedelemfinanszírozási tevékenységgel összefüggő visszaélések elemzése a társhatóságokkal (ORFK, VPOP, Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság Közraktári Felügyelet) közös szakmai egyeztetés és cselekvési terv kidolgozása

20 20 Ajánlások A 11/2006. (XII. 14.) számú ajánlás a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről A 4/2007. (X.31.) számú ajánlás a pénzügyi szervezetek vezetőinek és tulajdonosainak alkalmassági és megbízhatósági értékeléséről A 2/2008. (VIII. 14.) számú ajánlás a bennfentes információról és a bennfentes információ jogos érdekből való késleltetéséről, valamint a bennfentes nyilvántartás vezetésének szabályairól az Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága ajánlásának alapján A 3/2008. (XI.20.) számú ajánlás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról A 4/2008. (XII.04) számú ajánlás a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos visszaélések megelőzéséről, a közvetítők ellenőrzéséről, pénzkezelési és dokumentációs kérdéseiről Az 1/2009. (II.10.) számú ajánlás az internet-biztonsági kockázatokról

21 21 ORFK-val folytatott együttműködés: Együttműködés formái: -stratégiai kérdésekben és napi szakértői együttműködés -közös helyzetelemzés, értékelés -kölcsönös tájékoztatás -képzés, oktatás, konzultáció -együttműködés nemzetközi szervezetek munkájában Kiemelt területei: -a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel történő visszaélés -a hitelezéssel, kiemelten a gépjármű-finanszírozással összefüggő csalás és orgazdaság -a lakás-finanszírozás, ugyanazon tulajdonosi vagy ügyfélkörhöz kapcsolódó ismétlődő, szervezett kereteket öltő pénzügyi visszaélések -a hitelintézetek sérelmére elkövetett rablások -készpénzkiadó automaták (ATM-ek) elleni támadások -elektronikus pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogellenes magatartások visszaszorítása és megelőzése. Közös munkacsoport létrehozása az Egységes Nyomozati és Ügyészségi Statisztikának és a ROBOTZSARU-nak a pénzügyi szektor ellen irányuló visszaélésekre vonatkozó adatgyűjtések fejlesztésére illetve kialakítására

22 22 Kö szönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "A Felügyelet törekvései és tapasztalatai a pénzügyi szektor ellen irányuló visszaélések terén Dr. Hegedűs András Pénzügyi visszaélések elleni főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések