Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Könyvvizsgálói Kamara -PSZÁF Konferencia november 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Könyvvizsgálói Kamara -PSZÁF Konferencia november 24."— Előadás másolata:

1 Magyar Könyvvizsgálói Kamara -PSZÁF Konferencia 2009. november 24.
A Felügyelet törekvései és tapasztalatai a pénzügyi szektor ellen irányuló visszaélések terén Magyar Könyvvizsgálói Kamara -PSZÁF Konferencia november 24. Dr. Hegedűs András Pénzügyi visszaélések elleni főosztály főosztályvezető

2 Alapvetés A pénzügyi szektort érő külső belső támadások, visszaélések a működési kockázat körébe tartozó, a pénzügyi szolgáltatások biztonságát meghatározó, kiemelkedő figyelmet érdemlő kérdéskör A pénzügyi a szektort a bűnözők kiemelt támadási célpontként kezelik, ezek a cselekmények adott esetben kiemelkedő kárt okozhatnak, a belső elkövetők egyre nagyobb számban fordulnak elő Egyes bűncselekményi kategóriákban a szervezett bűnözői körök célzottan, a pénzügyi szektor belső viszonyainak teljes körű ismerete alapján tudatosan kidolgozott és válogatott módszerekkel, esetenként sorozat jelleggel károsítják a pénzügyi szolgáltatókat, illetve azok ügyfeleit A Felügyelet felmérése szerint a felügyelt intézmények 2007-ben közel feljelentést tettek, e cselekmények esetén az érintett kárérték közel 40 milliárd Ft A Felügyelet 2010-ig szóló stratégiájában alapfeladatként került megfogalmazásra az aktív részvétel a pénzügyi bűnözés visszaszorításában A Felügyelet nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hatékony fellépés feltételeit megteremtse

3 Összbűncselekmény és a gazdasági bűncselekmények száma:
Összbűncselekmény számhoz viszonyított arány: 2000 2008 Gazdasági bcs-k 2,4 3,9 Pénzügyi bcs-k 1,4 2,1

4 Érték-biztosítás aránya (%)
Pénzügyi bűncselekmények kárérték adatai: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Érték-biztosítás aránya (%) 19,1 12,9 18,1 16,8 14,2 10,1 21,3 13,8 16,3 9,3

5 A pénzügyi bűncselekményekhez kapcsolódóan a pénzügyi tevékenység sérelmére elkövetett csalás bűncselekményekről: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Pénzügyi tevékenység sérelmére elkövetett csalás bűncselekmények aránya az összes csalás jogsértéshez viszonyítva (%): 2,6 5,6 3,9 7,2 6,2 7,0 10,7 13,6 9,4 12,7

6 A Felügyelet rendelkezésére álló információk
A Felügyelethez a pénzügyi visszaélésekről esetlegesen korlátozott információk jutnak el A kockázat értékelése szempontjából releváns adatok sem szektorálisan, sem pedig az egyes konkrét pénzügyi szolgáltatók tekintetében teljes körűen nem állnak rendelkezésre Az információ szerzés módjai: média hírek panaszok, bejelentések vizsgálatok felügyelt intézmények jelentik az e körbe tartozó eseményeket hatósági megkeresések bűnüldözési és igazságügyi szervek szignalizációi

7 A bűncselekmények megoszlásának jellemzői a 2007 évi feljelentésekkel kapcsolatos felmérés adatai szerint Az elkövetett bűncselekmények 90%-a a bankkártyákkal való visszaélésekhez kötődik. Kiugróan magas a csalások száma, amelyek jellemzően okirat hamisításokkal ezen belül magánokirat hamisításokkal párosulva valósultak meg. Jellemző bűncselekmények még: hitelezési csalás lopás sikkasztás hűtlen kezelés rablás rongálás hitelsértés.

8 Az intézményi körök rangsora a kockázati kitettség szerint:
A legnagyobb kockázati kitettség a bankoknál regisztrálható a sérelmükre bűncselekményt követtek el, amelyek közel 15 milliárd Ft kárértéket képviselnek A pénzügyi vállalkozások 2005 bűncselekmény kapcsán tettek feljelentést és az érintett kárérték 6,724 milliárd Ft A biztosítók 182 bűncselekmény kapcsán tettek feljelentést, az érintett kárérték milliárd Ft A takarékszövetkezetekhez kötődően 179 bűncselekményt regisztráltunk, amelyhez kötődő kárérték 2,183 milliárd Ft A befektetési társaságok és a pénztárak kapcsán az elkövetett bűncselekmények elhanyagolhatónak tekinthetők, mivel az előbbinél 1, míg az utóbbinál 4 bűncselekményt jeleztek

9

10

11

12 Jellemzőbb, nagy számban előforduló, nagy kárt okozó elkövetési módok
A bankok vonatkozásában a rablások, az adathalász támadások A bankok és takarékszövetkezetek vonatkozásában az ATM-ek elleni erőszakos, illetve új, ismeretlen technológiával elkövetett támadások A pénzügyi vállalkozásoknál szervezetten nagy mennyiségben, kiemelkedő kárértékre, gépjárművekre és haszonjárművekre elkövetett finanszírozási visszaélések A biztosítóknál az ügynöki visszaélések A takarékszövetkezeteknél a közel 50 intézményre kiterjedő, hitelezéssel faktorálással összefüggő14 milliárd forint kárt okozó csalások Lopott, hamisított közokiratokkal, munkáltatói igazolásokkal elkövetett hitelezési csalások Készletezési hitelezéssel és közraktározási tevékenységgel összefüggő visszaélések

13 A pénzügyi szektor elleni visszaélésekkel kapcsolatos hatékony fellépés feltételezi:
A jelenség ismeretét, a célzott és átfogó adatgyűjtési háttér kialakítását, folyamatos szélesítését, az erre épülő elemző munka feltételeinek megteremtését A megelőzés orientált, proaktív felügyeleti tevékenység szervezeti és szakmai hátterének megteremtését A Felügyelet, az intézmények és társhatóságok összehangolt fellépését, az együttműködés kereteinek kialakítását A szemléletváltást

14 A Felügyelet által megtett lépések I.
2006 márciusában megalakult a Felügyelet pénzügyi visszaélések elleni speciális, önálló szervezeti egysége, amely mellett az egyéb szakmai területek tevékenységébe is szervesen beépült a pénzügyi visszaélések visszaszorításával és megelőzésével kapcsolatos feladat A VPOP-val és az ORFK-val megállapodás került aláírásra a stratégiai és az egyedi ügyekre is kiterjedő együttműködésre, a tudatos összehangolt információ cserét és a közös helyzetértékelés kereteit és szakmai feltételeit megteremtve Az MNB-vel a meglévő együttműködési megállapodást az új feladatoknak megfelelően módosította Operatív, szoros együttműködést alakított ki a szakmai szövetségekkel Új típusú együttműködési, konzultatív fórumot alakított ki a Pénzügyi Visszaélések Elleni Albizottság és munkacsoportjainak létrehozásával és működtetésével Konkrét szakmai feladatok végrehajtására eseti munkacsoportokat hozott létre és működtet (pl. a KHR adatszolgáltatás és a bűnügyi statisztikai adatgyűjtés fejlesztése)

15 A Felügyelet által megtett lépések II
A pénzügyi szektor ellen irányuló bűncselekményekkel kapcsolatos felmérések végzése, helyzetértékelések és megelőzési módszertanok készítése Ajánlások és vezetői körlevek kiadása Feljelentések, bejelentések a VPOP Pénzügyi Információs Osztályához Az összes együttműködésben érintett bevonásával konzultációk, konferenciák szervezése, konkrét feladatok magvalósítására munkacsoportok létrehozása A felügyelt intézmények vonatkozásában a rendszeres statisztikai jellegű adatszolgáltatás és a kiemelt incidensek tekintetében az azonnali bejelentés bevezetésének kezdeményezése (a szakmai és informatikai előkészítése megtörtént, bevezetésére a jogi háttér kialakítására javaslatot tettünk) Javaslattétel a Psztv. és az ágazati törvények módosítására

16 A Felügyelet által végzett felmérések
A felügyelt intézmények által évben tett feljelentések átfogó felmérése Gépjármű-finanszírozással kapcsolatos visszaélések ben Napon belüli körbeutalásokkal kapcsolatos visszaélések Hamis munkáltatói igazolásokkal való visszaélések Készletezési hitelezéssel és közraktározási tevékenységgel összefüggő visszaélések Internet biztonság A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé a felügyelt intézményeknek a Hpt. 130/D §-ában meghatározott adatszolgáltatási gyakorlata, jogértelmezési és jogalkalmazási problémái

17 Napon belüli körbeutalásokkal kapcsolatos visszaélések
A Felügyelet témavizsgált keretében feltárta, hogy egymással keresztfinanszírozásban lévő gazdasági társaságok folyószámla túlhívások útján a pénzügyi intézmény által rendelkezésre bocsátott összeget napon belül körbeutalták egymás között, így a cégek valós forrás nélkül igazolhattak különböző jogügyleteket (ingatlan adás-vétel, törzstőke emelés, tagi kölcsön nyújtás és visszafizetés) A folyószámlahiteleket a bankok külön hitelszerződés nélkül biztosították a gazdasági társaságok számára, amely lehetőséget teremtett visszaélésekre A Felügyelet a feltárt visszaélések kapcsán feljelentést tett és vezetői körlevélben előírta, hogy a bankok készítsenek belső szabályozást, vagy egészítsék ki a meglévő kockázatvállalási, hitelezési szabályzatukat, lehetővé téve a napon belül nyújtott folyószámla-hitelek fokozott ellenőrzését és a visszaélésre alkalmas konstrukciók kiszűrését

18 Az ügyfél részéről tanúsított megtévesztő magatartásokkal kapcsolatos KHR adatszolgáltatási gyakorlat jogértelmezési és jogalkalmazási problémái A Hpt. 130/D. §-a 2006-tól előírja, hogy a szerződéskötés során az ügyfél részéről tanúsított megtévesztő magatartásokkal (valótlan adatközlés, hamis vagy hamisított okirat használata) kapcsolatos adatokat is szolgáltatni kell, ha az ügyfél magatartása okirattal bizonyított A KHR-t működtető BISZ Zrt. a Felügyeletnek jelezte, hogy az ún. Elutasítás nyilvántartásba 2006-tól április végéig összesen csak 399 adat került be, így a feltöltöttség kb. 1%-ra tehető A Felügyelet felmérése szerint a szabályozás nem egyértelmű, számos értelmezési probléma adódik: a referencia szolgáltatók - és a BISZ Zrt. is – az adatszolgáltatási kötelezettséget jellemzően az elutasított hitelkérelmekhez kapcsolják annak ellenére, hogy a jogalkotói szándék a létrejött hitelszerződések esetén is adatszolgáltatás kívánt elérni. Maga a BISZ Zrt. is helytelenül nevezi meg a nyilvántartást „az ügyfél magatartása okirattal bizonyított” törvényi követelmény tartalma is tisztázásra szorul, sokan tévesen jogerős bírói ítélet meglétéhez kötik az adatszolgáltatást a szolgáltatók többsége adatvédelmi aggályokra figyelemmel nem teljesít adatszolgáltatást Szükségesnek látszik a törvény módosítása, felügyeleti ajánlás kiadása

19 Készletezési hitelezéssel és közraktározási tevékenységgel összefüggő visszaélések
A Felügyelet észlelte, hogy a bankok kereskedelemfinanszírozási tevékenysége kiemelt kockázatú tevékenység, melyhez számos visszaélés kapcsolódik, ezen esetekben a kárérték elérheti, esetenként meg is haladhatja a milliárdos határt. A tevékenység jellemzője: a bankok kereskedelmi tevékenységi körrel rendelkező vállalkozásokat hoznak létre, mivel a bank ilyen tevékenységet nem végezhet az ügyfél eladja az árut a kereskedőcégnek egyidejű visszavásárlási lehetőség kikötése mellett az ügyfél általi visszavásárlás opcionális, harmadik személy vevőkénti kijelölésére is sor kerülhet a kereskedőcég a visszavásárlás megtörténtéig az áruk tulajdonosává válik, áru-, és árfolyamkockázat jelentkezik a hitelezésre jellemző ügyfélkockázat helyett Felügyeleti lépések felügyeleti elvárások megfogalmazása vezetői körlevél kiadása útján a kereskedelemfinanszírozási tevékenységgel összefüggő visszaélések elemzése a társhatóságokkal (ORFK, VPOP, Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság Közraktári Felügyelet) közös szakmai egyeztetés és cselekvési terv kidolgozása

20 Ajánlások A 11/2006. (XII. 14.) számú ajánlás a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről A 4/2007. (X.31.) számú ajánlás a pénzügyi szervezetek vezetőinek és tulajdonosainak alkalmassági és megbízhatósági értékeléséről A 2/2008. (VIII. 14.) számú ajánlás a bennfentes információról és a bennfentes információ jogos érdekből való késleltetéséről, valamint a bennfentes nyilvántartás vezetésének szabályairól az Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága ajánlásának alapján A 3/2008. (XI.20.) számú ajánlás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról A 4/2008. (XII.04) számú ajánlás a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos visszaélések megelőzéséről, a közvetítők ellenőrzéséről, pénzkezelési és dokumentációs kérdéseiről Az 1/2009. (II.10.) számú ajánlás az internet-biztonsági kockázatokról

21 ORFK-val folytatott együttműködés:
Együttműködés formái: stratégiai kérdésekben és napi szakértői együttműködés közös helyzetelemzés, értékelés kölcsönös tájékoztatás képzés, oktatás, konzultáció együttműködés nemzetközi szervezetek munkájában Kiemelt területei: a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel történő visszaélés a hitelezéssel, kiemelten a gépjármű-finanszírozással összefüggő csalás és orgazdaság a lakás-finanszírozás, ugyanazon tulajdonosi vagy ügyfélkörhöz kapcsolódó ismétlődő, szervezett kereteket öltő pénzügyi visszaélések a hitelintézetek sérelmére elkövetett rablások készpénzkiadó automaták (ATM-ek) elleni támadások elektronikus pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogellenes magatartások visszaszorítása és megelőzése. Közös munkacsoport létrehozása az Egységes Nyomozati és Ügyészségi Statisztikának és a ROBOTZSARU-nak a pénzügyi szektor ellen irányuló visszaélésekre vonatkozó adatgyűjtések fejlesztésére illetve kialakítására A rendőrségi statisztikákban jelenleg nem kezelhetők rugalmasan a Btk.-ba nem tartozó bűncselekmény elkövetési formák (pl.: ATM lopás)

22 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Magyar Könyvvizsgálói Kamara -PSZÁF Konferencia november 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések