Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet"— Előadás másolata:

1 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet

2 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
A Polgári Törvénykönyv évi változásai Dr. Borsy János Mátyás Ügyvéd, társasági jogi és cégjogi szakjogász Borsy Ügyvédi Társulás Borsy Ügyvédi Iroda A MARCALLIANCE alapító tagja Mazars Kft., Adó- és jogi szolgáltatások üzletág Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Tatabánya, március 10.

3 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
TARTALOM Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Az új Ptk. jogi személyekre vonatkozó szabályai Átmeneti rendelkezések Átalakulási szabályok Ctv. módosítások Az új Ptk. jogi kártérítésre vonatkozó szabályai Kötelmi kérdések

4 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
1 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet AZ ÚJ PTK. JOGI SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI

5 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. JOGI SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Társasági jog Diszpozitivitás a főszabály (3:4. §) A jogi személy tagjai, illetve alapítói nem térhetnek el az e törvényben foglaltaktól, ha az eltérést e törvény tiltja, vagy az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza. Utaló szabály az általános szabályok alkalmazásáról (3:3. § (1) bekezdés)

6 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. JOGI SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Írásbeliség újra szabályozása 3:91 § (létesítő okirat megengedheti az elektronikus közlést) 6:70 § Külön-külön okiratban lévő nyilatkozatok Mindenki a másiknak szánt példányt írta alá Határozathozatal szabályai (absz. diszpozitivitás) 3:19. § (2) a szavazásból kizárásra vonatkozó szabály vajon értelmezhető úgy, hogy ettől el lehet térni? Áttérés az új Ptk.-ra, kisebbség nélkül?

7 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. JOGI SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Ha a törvény egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis lesz! Nincs eltérésre lehetőség az egyhangú határozatok vonatkozásában sem, a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. De a ¾-es szótöbbséget igénylő döntéseknél a létesítő okirat ettől eltérhet. (pl. 3:43.§.(1) bekezdés)

8 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. JOGI SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet A 3:20. § bármely kérdéskörben van lehetőség a határozathozatalra ülés tartása nélkül. Elég megjelölni csak a társaság célját, vagy a főtevékenységet (3:5. § c.) pont) 3:10. § (2)  3:99. § (1) mi képezheti a nem pénzbeli hozzájárulást? Továbbra is megmarad a hitel/tőke konverzió?! 3:22. §  Ctv. 9/B-C-D-E. § új szabályok a vezetői eltiltásban Határozatok bírósági felülvizsgálata szélesebb körű, mint a Gt. 45. §, de alkalmazhatóságára, csak a évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 9.§ (4) bekezdése alapján van lehetőség 3:38. § állandó könyvvizsgáló 3:90. § A tagok közül kimaradt az egyéni cég! 3:98. § A tagsági jogviszony a törvény erejénél fogva szűnik meg, ha nem teljesíti a vagyoni hozzájárulást. 3:110. § meghatalmazott a vezető tisztségviselő is lehet

9 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. JOGI SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Vezető tisztségviselők Ptk. 3: § és 3:116.§ Nem csak természetes személy lehet (3:22. § (2) bekezdés) Az ügyvezető 5 évre szól, de lehet határozatlan is (3:114.§) Összeférhetetlenségi szabályok több helyen a törvényben (3:22. § és 3:115.§), vagy más jogszabályban (Ctv.) A cégvezető Nem kell feltétlenül munkaviszonyban állnia a cégnél A képviseleti jog korlátozása! (3:31. §) „tudott, vagy tudnia kellett volna” a harmadik félnek a korlátozásról 3:118. § felelősség harmadik személyekkel szemben, a Cstv. és a Ctv. alapján ha a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet beállta után a hitelező érdekeket figyelmen kívül hagyta 3:132. § bármilyen társasági szerv létrehozását engedi, akár igazgatóság is lehet a Kft.-nél

10 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Jogviszonya (3:112. § (1) bekezdés) Megbízási jogviszony Munkaviszony Felmentvény (3:117. § (2) bekezdés) Évközben is Felelősség a tagokkal szemben A jogutód nélküli megszűnése után - a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik.

11 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Új felelősségi szabály Perelhető a vezető tisztségviselő is! 3:196. § új szöveggel lép hatályba, A képviseleti jog korlátozásának harmadik személyekkel szembeni hatálytalanságáról

12 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. KFT-RE VONATKOZÓ SZABÁLYAI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet A törzstőkének nem kell rel oszthatónak lennie 3 millió forint a jegyzett tőke minimuma Nem kell a pénzbeli hozzájárulás felét befizetni alapításkor Ha az apport eléri a jegyzett tőke felét, azt mindet szolgáltatni kell (3:163. § (1) bekezdés), de egyszemélyes társaságnál e nélkül is. (3:208. § (1) bekezdés)

13 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. KFT-RE VONATKOZÓ SZABÁLYAI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 3:162. § (1) bekezdés „ha egy éven belül nem kerül befizetésre bármely tag teljes betétje, akkor a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét.„ A nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulás összegének erejéig az egyébként korlátozottan felelős tagok is korlátlanul felelősek.

14 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. KFT-RE VONATKOZÓ SZABÁLYAI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 30 napnál nem lehet hosszabb határidő a taggyűlés hozzájárulására eladásnál (3:167. § (6) bekezdés) Pótbefizetés új szabályai (3:183.§.) Nem pénzben is lehet További kérdéseket vethet fel többek között illeték szempontból, az ingatlanoknál Megosztása a (3) szerinti kötelezettség….DE: 3:4 § alapján sértheti-e a kisebbség érdekeit?! Nincs fizetőképességi nyilatkozat Ügyvezető javasolhatja az osztalékelőleg kifizetését (3:186. § (2) bekezdés) Taggyűlés összehívására legalább 3 nap kell (3:190. § (1) bekezdés)

15 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYAI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Nem alapítható március 15 után Nyrt.(3:89.§ (1) bekezdés) A működő Nyrt-k részvényeit be kell vezetni a Ptk. szerinti tőzsdére (8. könyv szerint bármely tőzsde ide értendő) Megszűnt a csak apporttal alapítható részvénytársaság, maximuma 70 % (3:212. § (3) bekezdés) Apport szolgáltatás maximális ideje 3 évre csökken A működési forma ¾-es szótöbbséggel változtatható meg 20 % lehet visszaváltható részvény, Nyrt.-nél nincs elsőbbségi részvény Részvényeken feltüntetett adatok változása (felülbélyegzés vagy csere) 3:222 . § (1) bekezdés, a saját részvényről, új szöveggel lép hatályba 3:224. §. Jogsértéssel megszerzett saját részvény, új szabály! 3:227. § a pénzügyi segítségről, új szöveggel lép hatályba

16 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYAI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Új részvényfajta és új szöveg a 3:240/A.§ az átváltozó kötvényről (2013. évi CXXXV. törvény miatt) A részvényátruházás korlátozása Részvényből derül ki Értékpapírszámla adataiból derül ki A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek felsorolásának mellőzése (DE: Nyrt. esetén van ilyen) Nem kell minősített döntés a részvénysorozathoz fűződő jogok megváltoztatásához, részvényfajták és osztályok átalakításához Igazgatóság felső létszámkorlátozása megszűnt Felülbélyegzés névváltozás esetén is lehetséges 1/2000 PJE határozat beépítése a részvény átruházás szabályaiba (a forgatmány nem érvényességi kellék!)

17 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
HITELEZŐI VÉDELEM Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Felelősség áttörési szabályok az új Ptk.-ban 3:2. § (2) Ha a tag korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt a jogi személy jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a tag vagy az alapító korlátlanul köteles helytállni. 3:10. § (3) apport érték nem felel meg az alapításkori nyilatkozatnak 3:99. § (2) magasabbra értékelt apportért való 5 éves helytállási kötelezettség Uralmi szerződések esetén az ellenőrzött társaság hitelezőinek kiemelt védelme (3:50. § (3) bekezdés), uralkodó tag helytállási kötelezettsége (3:59.§) Cstv. 63. § (2) adós felé érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitika Ctv. 118/A. §, vezető tisztségviselő és tag felelőssége a kényszertörlési eljárást követően a hitelezők felé

18 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
HITELEZŐI VÉDELEM Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 3:118. § Jogutód nélküli megszűnés esetén, ha a hitelezőknek kielégítetlen követelésük marad, annak erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. (nem alkalmazható végelszámolással történő megszűnés esetén)

19 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
2 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

20 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. HATÁLYBALÉPÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 2013. évi CLXXVII. törvény (Átmeneti rendelkezések) Közkereseti és betéti társaság esetén legkésőbb március 15., Kft és részvénytársaság valamint egyesülés esetén március 15. napjáig kell elvégezni a módosítást A kötelező tőkeemeléssel kell áttérni, addig lehet más módosítás. (13. § (3). bekezdés)

21 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. HATÁLYBALÉPÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Azoknak is, amelyek nincsenek nevesítve a Gt.-ben, de a Gt. hatálya alá tartoznak (fióktelep, képviselet, egyéni cég) A változások bejelentése illeték és közzétételi díj mentes! Nem kell bejelentést tenni az általános Gt. hivatkozás miatt Az áttérés elmulasztása miatt a cégbíróság csak pénzbírsággal sújthatja azokat a cégeket, akik a Ptk. 3:34. §-ában foglalt kötelezettségnek határidőben nem tesznek eleget (15. §)

22 GYÓGYSZERTÁR-MŰKÖDTETÉS 2014
3 GYÓGYSZERTÁR-MŰKÖDTETÉS 2014 AZ ÁTALAKULÁS SPECIÁLIS SZABÁLYAI (2013. ÉVI CLXXVI. TÖRVÉNY)

23 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. SZERINTI ÁTALAKULÁSI SZABÁLYOK Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Átalakulási szabályok (Ptk. és évi CLXXVI. törvény) kogens szabályok! Csak a társasági formaváltás az átalakulás, minden más egyesülés, vagy szétválás Minden esetben kötelező az átalakulási terv, valamint annak közzététele is! Az átalakulási tervet a tagokkal írásban közölni kell, akik annak ismeretében 30 napon belül dönthetik el, hogy tagsági viszonyukat a jövőben is fent kívánják-e tartani, melyből következik, hogy az átalakulási terv módosítható. Ptk. 3:134. § kimaradt a bejegyzést követő 90 napos szabály! De a Tv. 11. § (2) bekezdésébe bekerült.

24 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. SZERINTI ÁTALAKULÁSI SZABÁLYOK Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Jogbizonytalanságot fog eredményezni az, hogy a 30 napos határidő nem jogvesztő, tehát a vélelem az, hogy a tag azzal egyetért, de 30 nap elteltével is nyilatkozhat úgy, hogy mégsem akar tagsági jogviszony, vagy ha már úgy nyilatkozott, hogy azzal egyetért, ezen nyilatkozatát visszavonhatja a második döntésig. A tagsági viszonyát megszüntető taggal az elszámolást, az átalakulás bejegyzését követő 60 napon belül kell kiadni, ha ettől eltérően nem állapodnak meg a felek. (6.§ (5). bekezdés)

25 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. SZERINTI ÁTALAKULÁSI SZABÁLYOK Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Hitelezői biztosítéki rendszer változik Ha az átalakulás a követelésének a kielégítését veszélyezteti. Korlátozott felelősség esetén csak akkor ha, a jogelőd jogi személynek a saját tőke felénél magasabb összegű köztartozása van, amelyre halasztást, fizetési könnyítést nem kapott; a döntés meghozatalakor a hitelező egyébként nem rendelkezik az átalakuláshoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal; a jogi személy átalakulás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel indokolt a biztosítékadás.

26 GYÓGYSZERTÁR-MŰKÖDTETÉS 2014
CTV. MÓDOSÍTÁSOK

27 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
CTV. MÓDOSÍTÁSOK Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Minden cégnek szükséges elektronikus kézbesítési cím ( cím) A bejegyzés napjának a meghatározása során megszűnik a 90 napos korlát (2013. évi CLXXVI. törvény 6. § (6). bekezdés) ….az átalakuláshoz fűződő joghatások beállnak, amely azonban nem lehet korábbi, mint a jogutód nyilvántartásba vételének napja.

28 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
CTV. MÓDOSÍTÁSOK Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet az átalakulás bejegyzésének határidejéről, Ctv. 57. § (1a) bekezdés Az egyesülés és a szétválás bejegyzésére akkor kerülhet sor, ha a NAV – a cégbírósági elektronikus értesítést követő öt munkanapon belül – elektronikus úton arról tájékoztatja a cégbíróságot, hogy az érintett cégnél az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló, illetve ezzel összefüggő hatósági eljárás nincs folyamatban, vagy ilyen adóigazgatási eljárást nem kezdeményez. Amennyiben a tájékoztatás szerint a cégnél eljárás van folyamatban, vagy az állami adó- és vámhatóság ilyen eljárást kezdeményez, az egyesülés és a szétválás az adóigazgatási eljárás jogerős befejezéséről szóló elektronikus tájékoztatást követően, ennek hiányában az összes irat beérkezésétől számított 90. napon jegyezhető be.

29 GYÓGYSZERTÁR-MŰKÖDTETÉS 2014
5 GYÓGYSZERTÁR-MŰKÖDTETÉS 2014 AZ ÚJ PTK. JOGI KÁRTÉRÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI

30 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYAI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Az új Ptk. már lehetőséget ad az érvénytelenség kockázata nélkül is arra, hogy a felek fix összegben, vagy a szolgáltatás értékének egy bizonyos százalékában, vagy az ellenérték egészében maximálja a gondatlanságból eredő szerződésszegés miatti kártérítés összegét. (felelősség korlátozása, Ptk. 6:152. § alapján)

31 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYAI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Elvárhatósági mérce, szigorúbb kimentési szabályok a szerződésszegés esetén. Az új Ptk. 6:142. §-a szerint „aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.”

32 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYAI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Az előreláthatósági korlát bevezetése. (Hadley v/s Baxendale Rule) Definiálva: előzetes tájékoztatás a szerződésszegés következtében várható kár jellegéről és nagyságrendjéről. Előreláthatósági klauzula a következményi károk vonatkozásában (szokatlan, vagy abnormális körülmények, melyeket a szerződésszegő fél, a szerződés megkötése idején nem láthatott) Előreláthatósági klauzula: az előre nem látható rendkívüli és ezért nem is kalkulálható károk kizárása az elmaradt haszon összege ne haladja meg azt a veszteséget, amelyet a szerződésszegő fél előre látott a szerződéskötéskor a kötelezett által vállalt kockázat és az ellenszolgáltatás egyensúlya a jogviszony teljes ideje alatt fennmaradjon

33 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYAI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Az új Ptk. 6:143. §-a szerint a szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. (objektív értelmezés)

34 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYAI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Objektív értelmezés: A szerződésszegő felelőssége nem csak az általa ténylegesen előre látott kárra terjed ki, hanem mindarra, amit egy hozzá hasonló helyzetben lévő személy ésszerűen, kellő gondosság mellett előre láthatott volna. Az adott üzletágban szokásosnak tekinthető kárkövetkezményeket, továbbá azokat a lehetséges károkat, amelyeket – mint a szerződésszegés lehetséges következményeit – a másik fél a tudomására hozott, a szerződésszegő félnek meg kell térítenie. Nem kell a várható kockázatot minden részletében, összegszerűen ismernie. Elég azt felismernie, hogy egy esetleges szerződésszegéssel milyen jellegű és nagyságrendű kárt okozna.

35 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYAI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Az új Ptk. rögzíti a kártalanítás fogalmát is. (6:564. §) „ha jogszabály a jogszerűen okozott kárért kártalanítási kötelezettséget ír elő, a kártalanítás módjára és mértékére a kártérítésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

36 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYAI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet A kártérítés kapcsán a társasági adó szabályait is kell vizsgálni. Ha a károsult a szigorúbb szabályok alapján nem vagy nem teljes összegben érvényesíti a kártérítési igényét az adóhatóság várhatóan vitatni fogja majd, hogy a károkozás miatt a károsultnál egyébként bekövetkező hiány társasági adóban elismert költségnek minősül-e. Ha a károkozó magasabb összegű kártérítést fizet ki annál, mint amit az előreláthatósági korlát alapján fizetnie kellett volna, az adóhatóság a többletként kifizetett összeget nem a vállalkozás érdekében felmerülő ráfordításnak minősítheti, és ezzel az összeggel a Tao-tv. 8. § (1) bekezdés d) pontja alapján megnövelheti a károkozó fél adóalapját.

37 GYÓGYSZERTÁR-MŰKÖDTETÉS 2014
6 GYÓGYSZERTÁR-MŰKÖDTETÉS 2014 KÖTELMI KÉRDÉSEK

38 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
KÖTELMI VÁLTOZÁSOK Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Szerződés megerősítése (szerződést biztosító mellékkötelmek) Kötbér Foglaló Jogvesztés kikötése Írásbeliség továbbra is, de már nem kell a foglalót a szerződéskötéskor teljesíteni! Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás és szerződésátruházás Jövőbeni követelés is engedményezhető, ha a jogviszony már létező Tartozásátvállaláshoz előzetes hozzájárulás Teljesítésátvállás (harmadik fél, akitől a jogosult nem követelheti a teljesítést) Tartozáselvállalás (egyetemleges kötelezettség) Szerződéses pozíció átruházása

39 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
KÖTELMI VÁLTOZÁSOK Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Opciós jog új szabályai (új Ptk 6:225.§) 5 éves időkorlát megszűnik Hitelfedezeti célú vételi jog kikötés semmis Eladási opció is létezik Teljesítési határidő (új Ptk 6:106.§ (2) bekezdés a) pont) 60 nap visszajön (új szöveggel lép hatályba a évi CCLII. törvény 188. § (1) bekezdése alapján)

40 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
A KAMATRÓL Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Ügyleti kamat Jelenleg hatályos Ptk. (232. §) Általában kamat jár. Új Ptk. (6:47. §) Nem feltétlenül jár (szívességi kölcsön, 6:388. §) A kamat mértéke megegyezik a jegybanki alapkamattal. A kamat számításakor az érintett naptári félév első napján érvényes kamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

41 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
A KAMATRÓL Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Késedelmi kamat és behajtási költség Jelenleg hatályos Ptk. Magánszemély esetén (301.§) Kamatmentes kölcsönnél jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni, ha a tartozás egyébként kamatmentes. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti. Kamatos kölcsönnél Kamat + jegybanki alapkamat 1/3-ad része, de összesen minimum a jegybanki alapkamat, maximum a jegybanki alapkamat huszonnégy százalékponttal növelt összege

42 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
A KAMATRÓL Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Gazdálkodó szervezet esetén (301/A.§) jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke Behajtási költség átalány: ha a kötelezett késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni.

43 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. A KAMATRÓL ÉS KÖLTSÉGÁTALÁNYRÓL Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Új Ptk. Magánszemély esetén (6:48.§) Mértéke a jegybanki alapkamattal megegyező, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt. Ha ügyleti kamat járt, akkor e kamaton felül a jegybanki alapkamat egyharmadával megegyező késedelmi kamatot kell fizetni.

44 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
AZ ÚJ PTK. A KAMATRÓL ÉS KÖLTSÉGÁTALÁNYRÓL Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Gazdálkodó szervezet esetén (6:155. §) új szöveggel lép hatályba a évi CCLII. törvény alapján Mértéke a jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. Ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett késedelembe esik, köteles a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló irányelvet átültető jogszabályban meghatározott összeget a jogosult számára megfizetni. (a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanács irányelve alapján 40 EUR)

45 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
ÚJ SZERZŐDÉSTÍPUSOK AZ ÚJ PTK-BAN Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Tulajdonátruházó szerződések Vállalkozási típusú szerződések Közszolgáltatási szerződés Szerződéskötési kötelezettség Megbízási típusú szerződések Bizalmi vagyonkezelési szerződés (T/13218) Használati szerződések Bérleti szerződés Lakásbérlet Haszonbérlet

46 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
ÚJ SZERZŐDÉSTÍPUSOK AZ ÚJ PTK-BAN Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Letéti szerződések Gyűjtő és rendhagyó letéti szerződés Szállodai letéti szerződés Forgalmazási és jogbérleti szerződés Forgalmazási szerződés Franchise szerződés

47 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
ÚJ SZERZŐDÉSTÍPUSOK AZ ÚJ PTK-BAN Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Hitel és számla szerződések Hitel szerződés Kölcsön szerződés Betét szerződés Folyószámla szerződés Fizetési számla szerződés Fizetési megbízási szerződés Faktoring szerződés Pénzügyi lízingszerződés

48 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
ÚJ SZERZŐDÉSTÍPUSOK AZ ÚJ PTK-BAN Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Biztosítéki szerződések Kezességi szerződés Garanciaszerződés Biztosítási szerződések Biztosítási szerződés Felelősség biztosítási szerződés Összegbiztosítási szerződés Életbiztosítási szerződés Balesetbiztosítási szerződés Egészségbiztosítási szerződés

49 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
SZERZŐDÉSEK HATÁLYA Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 2013. évi CLXXVII. törvény szerint

50 GYÓGYSZERTÁR-MŰKÖDTETÉS 2014
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! DR. BORSY JÁNOS MÁTYÁS Ügyvéd, társasági jogi és cégjogi szakjogász BORSY ÜGYVÉDI TÁRSULÁS BORSY ÜGYVÉDI IRODA A MARCALLIANCE alapító tagja HU-4025 Debrecen, Hatvan u. 35. I/2. Tel: Fax: Mobile:

51 MARCALLIANCE marcalliance


Letölteni ppt "Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések