Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2012-es év sláger kérdései… … avagy még mindig aktuális adózási kérdések 2012 végén Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2012-es év sláger kérdései… … avagy még mindig aktuális adózási kérdések 2012 végén Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu."— Előadás másolata:

1 A 2012-es év sláger kérdései… … avagy még mindig aktuális adózási kérdések 2012 végén Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu

2 Adóalap csökkentő: Elhatárolt veszteség Változatlan:  Rendeltetésszerű joggyakorlás mellett keletkezett  A korábbi évekből áthozott veszteséget kell először figyelembe venni ÚJ:  Adóalap csökkentés maximum az anélkül számított adóalap 50%-a Tao tv. 17.§ (2)

3 Adóalap csökkentő: Jogutód veszteségelhatárolása Akkor használható fel a jogelőd vesztesége, ha:  A többségi befolyással rendelkező tag személye nem változik VAGY  A tevékenységet legalább 2 naptári évig folytatja és abból árbevételt szerez Tao tv. 17.§ (8)

4 Adóalap csökkentő: Még mindig veszteségelhatárolás Cégvásárláskor nem vonható le a korábban keletkezett veszteség, kivéve -Többségi befolyás -Tevékenysége jelentősen nem tér el Tao tv. 17.§ (9)

5 Visszavásárolt saját üzletrész A módosítás eredője a számviteli törvény módosítása. Már nem érinti az eredményt Nem korrigál adóalapot sem.

6 Adóalap növelő: Alultőkésítés Változatlan: kötelezettség kamatának arányos része (a saját tőke 3-szorosát figyelembe véve) ÚJ: kötelezettség fogalma

7 Adott támogatások Tao törvény 3. sz. melléklet B/17: Elismert költség …az adózó rendelkezik… az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással… az adomány összegét és a támogatott célt Tao törvény 3. sz. melléklet A/13: Nem elismert költség …az adóévben nem adomány céljából…ha …az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával

8 Látvány-csapatsport támogatása támogatási igazolás megléte támogatási igazolás kiállítását követően kell utalni a helyes számlaszámra

9 Látvány-csapatsport támogatása a támogatói igazolás kiadásának napján ne legyen köztartozása a támogatónak a támogatás 1 %-ának utalás meghatározott számlaszámra

10 Látvány-csapatsport támogatása adóhatóság értesítése az utalást követően (8 nap) adóhatóság részére a banki utalás bizonylatát meg kell küldeni

11 Immateriális javak kedvezménye  Bejelentett immateriális jószág kivezetése esetén  Nyereség adóalapot csökkent, ha….  Veszteség adóalapot növel  Be nem jelentett immateriális jószág kivezetése esetén  Nyereség adóalapot csökkent, ha… Tao tv. 7.§ (1) c. 7.§ (16) Tao tv. 7.§ (1) e. 8.§ (1) n.

12 Osztalékelőleg  Az első félévben a fordulónapi beszámoló alapján  Második félévben egyetlen közbenső mérleg alapján

13 Osztalékról való lemondás Nincs korlátozás az éveket illetően Adóalap-csökkentő tétel az osztalék Kötelezettjénél Aki lemond róla, annál elismert költség (cég) vagy nincs bevétel (magánszemély)

14 További csemegék…

15 Személygépkocsi bérlet 2012. évtől az áfa levonási tilalom megszűnt Figyelemmel kell lenni a magáncélú használatra áfa tekintetében A hivatali célú utakról javasolt útnyilvántartást vezetni + kilométer óra állások Levonható adó: bérleti díj áfája × (hivatali célú utak / összes megtett út)

16 Munkába járás alapesetben nem minősül hivatali útnak Gazdaságossági okokból (pl. munkaeszköz az autó) kivételesen lehet hivatali út Cégautóadó: a bérleti díj adóalapjába beépül, nem lehet adómentes Személygépkocsi bérlet

17 Egyszerűsített foglalkoztatás 2012. évtől nincs adójóváírás Kifizető kötelezettségei Ha más jövedelem is van a 2012. év során, akkor 16 % adót egy összegben megfizet a magánszemély Ha csak egyszerűsített foglalkoztatás van értékhatár alatt, akkor nem lesz adófizetési kötelezettség

18 Számlaadásra kötelezett magánszemély Milyen esetekben kell adóelőleget levonni?

19 Az adó megállapításának A juttatás hónapjának kötelezettségeként Az art szerinti határidőben Kivéve: a társadalmi szervezet, alapítvány…. reprezentációja és üzleti ajándéka után Figyelem! 500 ezer forint feletti határ!

20 Az ügyvezető -Feladatát munkaviszonyban látja el? Ha nem, akkor -A társaságnak tagja? Ha igen, akkor -Nyugdíjas? ha nem, akkor -Van máshol biztosítási jogviszonya? Ha nincs, akkor -Vesz fel jövedelmet?

21 Ügyvezetők bejelentése - jogcímkódok  1101: munkaviszony  1451: Főfoglalkozású társas vállalkozó  1452: társas vállalkozó heti 36 órát elérő munkaviszony mellett  1453: kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó  1454: Társas vállalkozó közép- vagy felsőfokú nappali tagozaton folytatott tanulmányok mellett

22 Máshol biztosítottak igazolásai  Máshol munkaviszony: a munkáltatótól  Másik társaságban társas vállalkozó: társas vállalkozástól  Kiegészítő tevékenységű: nyugdíj-határozat  Nappali tagozatos diák: iskolalátogatási (félévente!!)  Rokkantságiaknál: határozat (I. n. évben új határozat)

23 Adószám felfüggesztése Oka: -Kézbesíthetetlen irat -Valótlan székhely -Befizetési, bevallási kötelezettség elmulasztása Következménye: - Adólevonási jog korlátozása

24 Készpénzforgalom bejelentése 2012-től: -2 millió forint feletti kifizetés -Kapcsolt vállalkozásnál maradt az 1 millió forint MIT és MIKOR kell bejelenteni?

25 Fordított adózás a ‘gabonakereskedelemre’ Kukorica, búza, kétszeres, árpa, rozs, zab, triticale, napraforgómag, repcemag, olajrepcemag, szójabab Hatály: 2012. július 1-től – 2014. június 30-ig 2012. évi XLIX. törvény (61. MK) + Június 14, 28 tájékoztató anyagok Adatszolgáltatás ügyletenkénti bontásban, eladói és vevői oldalon egyaránt Kompfelárasokra nem vonatkozik sem eladói, sem vevői minőségben

26 Szakképzési hozzájárulás Az elszámoló bevallás határideje február 25. helyett február 12. Hatály: először csak a 2013. év elszámolására vonatkozik, azaz 2014. február 12.

27 Meghatalmazott bírságolása Állandó meghatalmazás: Megszűnik a meghatalmazott bírságolásának intézménye 2012. január 1-től, de a 2012. év előtt elkövetett szabálytalanságokért még marad a felelősség

28 Önrevízió Megszűnt a 15 napos szabály Bármikor, az ellenőrzés megkezdését megelőző napig Az önellenőrzés esedékessége a benyújtás napja

29 Ellenőrzés kezdete  Megszűnik az előzetes értesítés  Ellenőrzés kezdete:  Megbízólevél kézbesítése  Megbízólevél egy példányának átadása  Általános megbízólevél bemutatása Art. 93.§ (1)

30 Reklám célú juttatások, marketing akciók adózási típusai Szerencsejáték tv hatálya alatt: -Pénzbeli nyeremény -Tárgynyeremény Szerencsejáték hatályán kívül: -Pénznyeremény -tárgynyeremény

31 Adózási „lehetőségek” 1.Összevonandó jövedelem A magánszemély és a kifizető is adózik, általában egyéb, összevonandó jövedelem 2.Csak szja köteles Ezt a 19,04% adót vagy a magánszemélytől kell levonni, vagy a kifizető fizeti 3.Egyes meghatározott juttatás Csak a kifizető adózik utána, jellemzően egyes meghatározott juttatás, összesen 51,17% az adó 4.Adómentes juttatás Nem adózik sem a magánszemély, sem a kifizető.

32 Adózási „lehetőségek” össze- vonadó jöve- delem 76.§ szerinti 19,04% 70.§ szerinti 51,17% adó- mentes Szjtv. hatálya alatt pénzbeli nyeremény X tárgynyeremény X Szjtv. hatályán kívül pénzbeli nyereményX tárgy- nyere- mény vetélkedőn nyert X nem vetélkedőn nyert XX

33 Sikeres évzárást kívánok!


Letölteni ppt "A 2012-es év sláger kérdései… … avagy még mindig aktuális adózási kérdések 2012 végén Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések