Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A könyvvizsgálati munka szakaszai 2011 2014. 07. 27.1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A könyvvizsgálati munka szakaszai 2011 2014. 07. 27.1."— Előadás másolata:

1 A könyvvizsgálati munka szakaszai 2011 2014. 07. 27.1

2 2 Bevezetés Miért ezt a témát, miért ilyen módszerrel? Elvárás a tagság részéről (gyakorlatias, kapcsolatok, fehér foltok) A kulturált vita nem okoz kárt, a tudáshiány igen!

3 2014. 07. 27.3 Kockázatfelmérés Nem értjük a kockázatot, nem értjük a „céget” Nincs taxatív lista a kockázatokról Kis cég, egyszerűbb folyamat, kis kockázat? Kapcsolat: eredendő kockázat, vállalkozás folytatásának elve

4 2014. 07. 27.4 Területek kockázatfelmérésnél Kik a tulajdonosok, kapcsolt felek, hol „működik” a cég? Mit ad el a társaság? Mit vesz? Milyen tevékenységet folytat? „Környezet”

5 2014. 07. 27.5 Területek kockázatfelmérésnél 2 Érdekhordozók Vezetőség céljai, prémiumcélok Társaság céljai, prioritások

6 2014. 07. 27.6 1. Feladat Jegyzet 14. old. Melyik mérlegtétel Melyik audit cél (teljesség, létezés, értékelés, jogok és kötelezettségek, bemutatás és közzététel )

7 2014. 07. 27.7 1. Feladat - Megoldás építőipar helyzete, jellemzői, piaci körülmények finanszírozás, cash-flow, likviditási helyzet csalás kockázata, fiktív eredmény tulajdonosi elvárások, vezetőség hozzáállása hitelek feltételeinek való megfelelés készletek: értékelés vevők: létezés, értékelés vállalkozás folytatásának elve

8 2014. 07. 27.8 Területek kockázatfelmérésnél 3 IT környezet Mennyire függnek a beszámoló illetve a kapcsolódó főkönyv adatai az IT környezettől? Ha függ, akkor a társaság mennyire veszi „komolyan” az IT környezet megfelelő működtetését? Mennyire komplex a környezet, mik az általános veszélyek?

9 2014. 07. 27.9 2. Feladat Jegyzet 19. old. Melyik mérlegtétel vagy eredménykimutatás-tétel Melyik audit cél (teljesség, létezés, értékelés, stb.)

10 2014. 07. 27.10 2. Feladat - Megoldás alvállalkozói teljesítmények bekerültek-e? készletek várható realizálhatósága vezetőség motivációja anyavállalat elvárásai – eredmény átcsoportosítás kapcsolt felek: transzferárak, adókockázat költözés: céltartalék, tárgyi eszközök értékelése készletek: teljesség, értékelés és létezés egyéb ráfordítások: értékelés, teljesség közvetített szolg., elhatárolások: teljesség

11 2014. 07. 27.11 Milyen érték legyen az alapja a lényegességi számításnak? Melyik érték torzulása vezet változáshoz a tulajdonosok, bankok és egyéb érdekhordozók döntéseinél, értékítéleteinél? Biztos, hogy nem egyforma fontosságú minden lehetséges érték, ne átlagoljunk! Ha a minimumot vesszük hol a kockázatorientáltság és a hatékonyság?

12 2014. 07. 27.12 Mire használjuk az egyes lényegességi értékeket? Pénzügyi kimutatások egészére vonatkozó lényegesség Sajátos ügyletcsoportokra, számlaegyenlegekre vagy közzétételekre vonatkozó lényegességi szint (ha releváns) Végrehajtási lényegesség Elhanyagolható hiba

13 2014. 07. 27.13 Lényegességi értékek Sávon belüli elhelyezés szempontjai (integritás, kontrollkörnyezet minősége, változások, előző évi tapasztalatok, várható audit eltérések száma, értéke stb.) Fordított arányosság Nincsenek kőbe vésve az audit folyamán !

14 2014. 07. 27.14 3. Feladat Jegyzet 27. old Melyik mérlegtétel vagy eredménykimutatás-tétel a legmegfelelőbb a lényegességi értékek alapjául? Sávon belül óvatosabb vagy kevésbé óvatosabb megközelítés? Konkrét értékek kiszámítása

15 2014. 07. 27.15 3. Feladat - Megoldás Tulajdonos elvárása: árbevétel Eredmény: nulla közeli Kockázatos környezet Vetítési alap: Nettó árbevétel Lényegesség: Árbevétel * 0,5% = 10 millió Ft Elhanyagolható hiba: Lényegesség*5% = 500 eFt

16 2014. 07. 27.16 4. Feladat Jegyzet 2 9. old Melyik mérlegtétel vagy eredménykimutatás-tétel a legmegfelelőbb a lényegességi értékek alapjául? Sávon belül óvatosabb vagy kevésbé óvatosabb megközelítés? Konkrét értékek kiszámítása

17 2014. 07. 27.17 4. Feladat - Megoldás Tulajdonos elvárása: eredmény Kevésbé kockázatos környezet Vezetőség integritása Előző évek tapasztalata jó Vetítési alap: Adózás előtti eredmény Lényegesség: Eredmény* 10% = 24 millió Ft Elhanyagolható hiba: Lényegesség*1% = 240 eFt

18 2014. 07. 27.18 PÁRBESZÉD, HOZZÁSZÓLÁSOK Személyes tapasztalatok, vélemények, példák a kockázatfelmérés témakörében Személyes tapasztalatok, vélemények, példák a lényegesség témakörében

19 2014. 07. 27.19 Kritikus területek kiválasztása Kritikus területek = ügyletcsoportok, számlaegyenlegek, beszámoló tételek vagy közzétételek Főkönyvi számlák halmazaival általában meghatározható, néha szükséges alábontás Főkönyvi számlák hasonló kockázati tulajdonságú, de lehető legnagyobb halmaza

20 2014. 07. 27.20 Kritikus területek kiválasztása 2 Nem csak a méret a lényeg (alul- vagy túlértékelés, „motiváció”, változás előző évhez, eredendő kockázat a kockázatfelmérésből, tranzakciószám, stb.) Ahol nagyobb a hiba kockázata a korábban vizsgált kritériumok alapján Kapcsolat: mélyebb audit munka, rendszerfelmérés

21 2014. 07. 27.21 5. Feladat Jegyzet 3 3. old. 1. és 3. Feladat adatai is fontosak (adatok, háttér- információ, lényegességi értékek) Szubjektivitás: nem egyértelmű eseteknél Eredmény: kritikus terület vagy nem

22 2014. 07. 27.22 5. Feladat - Megoldás Tárgyi eszköz Áruk Vevők Pénzeszközök Egyéb követelés Aktív időbeli elhatárolás Jegyzett tőke Szállítók Egyéb kötelezettség Rövid lejáratú hitel Passzív időbeli elhatárolás

23 2014. 07. 27.23 6. Feladat Jegyzet 3 4. old. 2. és 4. Feladat adatai is fontosak (adatok, háttér- információ, lényegességi értékek) Szubjektivitás: nem egyértelmű eseteknél Eredmény: kritikus terület vagy nem

24 2014. 07. 27.24 6. Feladat - Megoldás Tárgyi eszköz, immateriális javak Készletek Vevők Pénzeszközök Egyéb követelés Aktív időbeli elhatárolás Jegyzett tőke Szállítók Céltartalék Egyéb kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolttal szemben Passzív időbeli elhatárolás

25 2014. 07. 27.25 Átfogó könyvvizsgálati stratégia Az egyes kritikus területekre az audit stratégia kontroll alapú (főleg az ügyfél kontrolljaira támaszkodó), vagy szubsztantív alapú (főleg alapvető vizsgálati eljárásokat, tehát teszteléseket és elemzéseket) audit eljárásokat alkalmaz az auditor.

26 2014. 07. 27.26 Átfogó könyvvizsgálati stratégia 2 Döntési fa Jól működnek a kontrollok? Hatékony módszer támaszkodni a kontrollokra (kevesebb idő t visz el ez a módszer, mint ugyanezt szubsztantív alapon levizsgálni?)

27 2014. 07. 27.27 Átfogó könyvvizsgálati stratégia 3 Kapcsolat: Milyen mélységű rendszerfelmérés a kritikus területekre (kell-e tesztelni a kontrollokat)? Mennyi alapvető vizsgálati eljárást (tesztelés, elemzés)kell végrehajtani?

28 2014. 07. 27.28 Rendszerfelmérés Ha nem értem a folyamatot, a kapcsolódó dokumentációt, akkor nem tudom leauditálni a folyamat mögött álló kritikus területeket!!!!

29 2014. 07. 27.29 Rendszerfelmérés 2 Egy folyamat – több kritikus terület Egy kritikus terület – több folyamat Rutin, nem rutin és becslési eljárások

30 2014. 07. 27.30 Rendszerfelmérés 3 Mely folyamatokat – kritikus területek, zárás is Kritikus út felmérése, kritikus pontok meghatározása „Végigsétálunk” egy tranzakció segítségével a folyamaton, validáljuk azt (ezt lehet későbbi folyamatként is elvégezni)

31 2014. 07. 27.31 Rendszerfelmérés 4 „Mi mehet rosszul, mi romolhat el?” kérdések feltevése az egyes kritikus pontoknál a releváns audit célokra Zárási folyamat felmérése is fontos (50-51. old) Ügyfél kontrolljainak dokumentálása (IT kontrollok is), előzetes értékelése (51-58. old)

32 2014. 07. 27.32 7. Feladat Jegyzet 4 7. old. Kritikus út meghatározása Kritikus pontokra „Mi mehet rosszul?” Kontrollok beazonosítása

33 2014. 07. 27.33 7. Feladat - Megoldás Az áru átvétele, átvizsgálása, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, jóváhagyás Bevétjegy kiállítása, szállítólevél jóváhagyása A készlet bevételezés rögzítése a készletrendszerben a Szállítói számla átkerül a Szállítói osztályra Számla ellenőrzése, tranzakció rögzítése Beszerzések összesítése és feladása a főkönyvbe

34 2014. 07. 27.34 Rendszerfelmérés 5 Van aki itt végzi el „végigsétálást” (kontrollok beazonosítása után) DÖNTÉSI PONT A STRATÉGIÁRÓL ISMÉT !!! Kontrollok tesztelése, de csak kontroll alapú megközelítésnél !!!

35 2014. 07. 27.35 Kontrollok tesztelése Csak akkor ha működnek a kontrollok és hatékonyabb mint a szubsztantív alapú megközelítés Melyik az a legszűkebb számú kontroll-halmaz, amely lefedi a teljes kritikus utat, minden kritikus pont minden releváns audit célját kontrollálja Átlagos magyar cégek auditjánál nem!

36 2014. 07. 27.36 PÁRBESZÉD, HOZZÁSZÓLÁSOK Személyes tapasztalatok, vélemények, példák a könyvvizsgálati stratégia témakörében Személyes tapasztalatok, vélemények, példák a rendszerfelmérés, kontrollok tesztelése témakörében

37 2014. 07. 27.37 Kontroll környezet kihatása a könyvvizsgálati munkaprogramra Mikor milyen szintű az ellenőrzési kockázat? Mi a legmagasabb elfogadható szintje a feltárási kockázatnak ? Kapcsolat: feltárási kockázat legmagasabb szintje a kritikus területre vagy a kritikus területre és az audit célra

38 2014. 07. 27.38 A könyvvizsgálati munkaprogram tervezése A feltárási kockázat elfogadható legmagasabb szintje határozza meg azt a minimális mélységű munkát, amit el kell végezni az audit bizonyosság megállapításához. A programot az audit célokra és a kritikus területekre érdemes megfogalmazni. Rendszerfelmérés felhasználása !!!

39 2014. 07. 27.39 8. Feladat Jegyzet 6 8. old. Audit program készítése 7. Feladat felhasználása

40 2014. 07. 27.40 8. Feladat - Megoldás Analitika-főkönyv egyeztetés Szokatlan tételek Év végéhez közeli tételek – leltározás során begyűjtött szállítólevelek Lekönyveletlen kötelezettségek Devizás értékelés Köröztetés Analitikus eljárások

41 2014. 07. 27.41 Könyvvizsgálói részvétel a leltározáson Ügyfél kontroll megfigyelése – audit teszt Gyakorlati problémák Kapcsolódás – alternatív audit eljárások – teszteléseknél adatok használata

42 2014. 07. 27.42 9. Feladat Jegyzet 74. old. Audit program ellenőrzése Jó-e az ügyfél „kontrollja” ? Adatok begyűjtése a későbbi audit tesztelésekhez

43 2014. 07. 27.43 9. Feladat - Megoldás Tesztszámlálás két irányban célszerű „Jogok és kötelezettségek” audit cél Készletmozgások a leltározás alatt Fordulónap körüli készletmozgások dokumentumai Miért pont 10 tételt kell számolni? Leltárszabályzat, leltárutasítás

44 2014. 07. 27.44 PÁRBESZÉD, HOZZÁSZÓLÁSOK Személyes tapasztalatok, vélemények, példák a könyvvizsgálói munkaprogram témakörében Személyes tapasztalatok, vélemények, példák a leltározás, leltározáson való könyvvizsgálói részvétel témakörében

45 2014. 07. 27.45 Könyvvizsgálati eltérések értékelése Amennyiben eltérést találtunk 2 különböző, egymástól független döntés Ki kell-e terjeszteni a tesztelést? A talált eltéréseket le kell-e könyvelni?

46 2014. 07. 27.46 Ki kell-e terjeszteni a tesztelést ? Az eltérés hiba? Van még tétel, amit nem teszteltünk? A hiba izolált hiba vagy rendszerhiba? Az esetleges extrapolálás után az extrapolált hiba nagysága

47 2014. 07. 27.47 Ki kell-e terjeszteni a tesztelést ? 2 Extrapolált hiba kisebb mint az elhanyagolható hiba -> be lehet fejezni a tesztet Extrapolált hiba nagyobb mint a végrehajtási lényegességi szint -> ki kell terjeszteni a tesztet Extrapolált hiba kettő között -> könyvvizsgáló döntése

48 2014. 07. 27.48 A talált eltéréseket le kell-e könyvelni? Az eltérés hiba? Az adott tesztnél talált hibák összértéke eléri a elhanyagolható hiba értékét? Ha igen, feladjuk a lekönyvelendő audit eltérések listájára Ha nem, eldobjuk, nem gyűjtjük.

49 2014. 07. 27.49 10. Feladat Jegyzet 83. old. Eltérések kiértékelése Ki kell-e terjeszteni a tesztelést? Le kell-e könyvelni az eltérést?

50 2014. 07. 27.50 10. Feladat - Megoldás Hiba kapcsolt feleknél: nincs mit extrapolálni – teljes populációt teszteljük szerepeltetni az audit eltérések listáján ügyfél könyveli - megoldódik Hiba szállítóknál: extrapolálni – további munkát igényel meghaladja a lényegességi szintet - korlátozás

51 2014. 07. 27.51 Összefoglaló dokumentum készítése Nagyobb audit kérdések részletezése konklúzióval és indoklással A lényegességi értékek frissítése Könyvvizsgáló véleménye, milyen jelentés

52 2014. 07. 27.52 Könyvvizsgálói jelentés Előző években oktatásra került részletesen Csak ha megkaptuk a teljességi nyilatkozatot (melléklet: le nem könyvelt audit eltérések listája) 11. Feladat

53 2014. 07. 27.53 11. Feladat Jegyzet 85. old. Milyen jelentés, milyen záradék? Mit fogalmazunk meg a korlátozásnál? Kell-e még valamelyik részt módosítani a standard jelentésben?

54 2014. 07. 27.54 11. Feladat - Megoldás A) Jelentős, de nem átfogó: korlátozás B) Jelentős és átfogó: ellenvélemény C) Jelentős és átfogó: véleménynyilvánítás elutasítása D) Jelentős, de nem átfogó: hatókör korlátozás

55 2014. 07. 27.55 Vezetői levél Javítandó területek, rendszerhibák Dilemma: csak a számviteli területre, vagy más területre is ? Következő évben ellenőrizni, hogy a vezetőség megcsinálta-e amit ígért

56 2014. 07. 27.56 PÁRBESZÉD, HOZZÁSZÓLÁSOK Személyes tapasztalatok, vélemények, példák a talált eltérések témakörében Személyes tapasztalatok, vélemények, példák a könyvvizsgálói jelentés és a vezetői levél témakörében

57 2014. 07. 27.57 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A könyvvizsgálati munka szakaszai 2011 2014. 07. 27.1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések