Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adózás és számvitel 2012. Tatabánya, 2012. január.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adózás és számvitel 2012. Tatabánya, 2012. január."— Előadás másolata:

1 Adózás és számvitel 2012. Tatabánya, 2012. január

2 Vezetői számvitel tanszék 2 Az előadás felépítése I. A 2000. évi C. tv. változásai II. Élőmunka terhek változásai III. Társasági adó változásai IV. Általános forgalmi adó változásai V. Népegészségügyi termékadó változásai VI. Art változások

3 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 3 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CXCIII. tv. a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról  2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról  299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges…  … Jogszabályi környezet

4 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 4 I. Szt: A könyvviteli szolgáltatás végzése 2012.10.01. Könyvvizsgálónak: Könyvvizsgálói szakképesítés Könyvviteli szolgáltatónak: Mérlegképes könyvelői szakképesítés Könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyhez szükséges: Lakcím és levelezési cím számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlat megszerzés helye A nyilvántartás változásai: Név, … anyja neve, …. regisztrálási szakterülete Adatok közzététele: az egységes Kormányzati Portálon Könyvviteli szolgáltatást végzéséhez továbbképzés: Miniszter által akkreditált szervezet kreditpont-minősítési eljárásban minősített szakmai továbbképzési program alapján kormányrendelet szerint MÁS módon is Engedélyezésről, törlésről, továbbképzés ellenőrzéséről … kreditpont minősítési eljárásról külön Kormányrendelet

5 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 5 I. Szt: A könyvviteli szolgáltatás végzése 2013.01.01. Könyvviteli szolgáltatás végzésére engedélyt kell adni és nyilvántartásba felvenni, ha: Mérlegképes könyvelői, okleveles könyvvizsgálói szakképesítés Benyújtást megelőzően 3 éves gyakorlat dokumentumokkal alátámasztva Büntetlen előélet, nem áll … eltiltás alatt Benyújtást megelőző 12 hónapban igazolt szakmai továbbképzés Engedély visszavonása utáni újbóli felvétel kérhető: ha továbbképzés elmulasztása miatt: visszavonás után 2 évvel (feltétel a fő szabály él: benyújtást megelőző 12 hónapban teljesítette a továbbképzési feltételeket) kérésre törlés miatt: visszavonás után 2 évvel Csak a 2014. december 31-ét követően benyújtott (új) kérelmekre!

6 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 6 I. Szt: Fogalmi változások/1. 2012.01.01. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés: ld: 2004. évi CXXXIV. törvény (a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról) Üzleti vagy cégérték: Minősített többség megszerzése, nem tőzsdei cég esetén: ha a számított saját tőke negatív  a fizetett ellenérték (Üzleti vagy cégérték = Részesedés vételára – részesedésre jutó ST) 2011 Eszközök piaci értéke – kötelezettségek piaci értéke 800 900 500 – (800 – 900)*0,76 = ? 576 ? 500 – (1 300 – 900)*0,76 = 196 1 300Eszközök piaci értéke (MFt) 900Kötelezettségek piaci értéke (MFt) Üzleti vagy cégérték (MFt) 76 Részesedés aránya (%) 500 Vételár (MFt) 2.1.Megnevezés Részesedés = 400*0,76 = 304 Részesedés = 0 Üzleti vagy cégérték = 500 – 0 = 500

7 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 7 I. Szt: Fogalmi változások/1. 2012.01.01. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés: ld: 2004. évi CXXXIV. törvény (a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról) Üzleti vagy cégérték: Minősített többség megszerzése, nem tőzsdei cég esetén: ha a számított saját tőke negatív  a fizetett ellenérték Alapítás-átszervezés Tevékenység indítása, megkezdése, jelentős bővítése, … Minőségbiztosítási rendszer bevezetése, Ásványkincs-kutatási tevékenység költsége, ha a kapcsolódó beruházásban nem vehető figyelembe (feltéve, ha megtérül!) 2011

8 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 8 I. Szt: Fogalmi változások/2. 2012.01.01. Értékesítés nettó árbevétele: számla, nyugta szerinti, vagy egyéb számviteli bizonylaton rögzített, vagy pénzeszközben kapott ellenérték (pl. kezelőszemélyzet nélküli automata értékesítése) Göngyöleg betétdíjas árának számla, vagy nyugta szerinti… Adófizetési kötelezettség: Adózás előtti eredményt terhelő adó (tao, külföldi adó, tao mentes jövedelem külföldi adója)  külföldön megfizetett nyereségadó NEM egyéb ráfordítás EVA 2011

9 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 9 Kivétel: hitelintézet, biztosító, pénzügyi vállalkozás, sajátos egyszerűsített beszámolót készítő I. Szt: Beszámolási kötelezettség változása/1. 2012.01.01. Beszámolási kötelezettség szabályozás bővítés: alkalmazni KELL a hatályos magyar számviteli standardokat. Fióktelep alapítás, működés, megszűnés szabályai: Szt szerint Egyszerűsített éves beszámoló tilalma alól törölték: konszolidálásba bevont vállalkozást, HA „más módon” tud adatot szolgáltatni  ET visszavezetés: mint az évesnél! Sajátos egyszerűsített éves beszámoló: értékhatárokhoz kötött lett: a) mérlegfőösszeg: 65 millió forint b) éves nettó árbevétel: 130 millió forint c) üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma: 10 fő Eltérő üzleti év Két egymást követő év, legalább kettő… 2011 Régi szabály: Külföldi székhelyű magyarországi fióktelepe, ha… Konszolidálásba bevont leány, ha… eu rt, eu szövetkezet Nemzetközi jellegű felsőoktatási… Új szabály: Minden vállalkozás, nemzetközi jellegű, ha: Üzletmenet ciklikussága Konszolidálásba bevontnál anyavállalat információs igénye Kivétel: hitelintézet, biztosító, pénzügyi vállalkozás Áttérés: mint régen (3 lezárt év, okirat módosítás)

10 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 10 I. Szt: Beszámolási kötelezettség változása/2. a)Leltározás = mennyiségi felvétel és egyeztetés b)Egyszerűsített éves beszámoló készítés szabályai: mint az éves, kivétel… c)Sajátos egyszerűsített: a)SZP-t egy dokumentumban készítHETI b)Écs-re alkalmazHATJA: tao szerinti kulcsokat Régi szabály: Leltár készítés: kötelező Nem vezet (folyamatos) nyilvántartást: kötelező leltározás ÚJ szabály: Leltár készítés kötelező Analitika, szintetika egyeztetés kötelező Nem vezet…: mint régen Vezet folyamatos nyilvántartást: SZP szerint, de legalább három évente kötelező mennyiségi felvétel, Minden év végén kötelező egyeztetés (csak értékben kimutatott E, F Áru előző/követő negyedévi leltár nem lehet, ha nincs sem mennyiségi, sem értéki nyilvántartás Azaz például: Képviseletre jogosult írja alá Készítheti devizában 2012.01.01. 2011

11 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 11 I. Szt: Beszámolási kötelezettség változása/3. 90 nap helyett harmadik hónap utolsó napja (egységesítés) Előtársaság közzétételi kötelezettsége Letétbe helyezési (és közzétételi) határidők: a)Éves beszámoló: Fordulónapot követő 5. hónap utolsó nap (tehát: mint a tao) b)Devizás áttérés esetén közzétételi kötelezettség – áttérés napját követő 5. hónap utolsó nap c)Külföldi székhelyű magyarországi fióktelepe (a külföldi beszámolójára): Fordulónapot követő 5. hónap utolsó nap (tehát: mint a tao) d)Konszolidált beszámoló : Fordulónapot követő 6. hónap utolsó nap (180 nap helyett) Közzétételi határidő Cégjegyzékbe be nem jegyzett vállalkozó: Fordulónapot követő 5. hónap utolsó nap (tehát: mint a tao) Könyvvizsgálati záradék minősítési szabályai törölve az Szt-ből  hivatkozás a nemzeti könyvvizsgálati standardokraKönyvvizsgálati záradék minősítési szabályai törölve az Szt-ből  hivatkozás a nemzeti könyvvizsgálati standardokra  Könyvvizsgálati határérték változása 100 mó-ról 200 mó Ft-ra (300 mó) 2012.01.01. 2011

12 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 12 I. Szt: Bizonylatokkal kapcsolatos változások Tartalmi kellékek például: Hitelesség bizonylatául szolgáló adatok magyarul is, Könyvelés módjára, érintett számlákra történő hivatkozás, Nyilvántartásban rögzítés időpontja, igazolása 2012.01.01. Az eredeti bizonylathoz utólagos módosítást kizáróan Fizikai hozzárendeléssel Logikai hozzárendeléssel (lehet elektronikus nyilvántartás is) 2011 Megőrzési kötelezettség: Beszámoló, üzleti jelentés, leltár, értékelés, főkönyvi kivonat,… min. 8 év Papír alapúról készített elektronikus másolattal a megőrzési kötelezettség teljesíthető (csak pontosítás)

13 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 13 I. Szt: Nemzetközi számviteli standardok… Először a 2014.01.01-jével induló üzleti évre alkalmazandó IFRS szerinti konszolidált beszámoló összeállítása esetén: Könyvviteli szolgáltatás irányítás, vezetés, beszámoló elkészítéshez: IFRS regisztrációval rendelkező könyvviteli szolgáltatást végző, vagy IFRS minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló Könyvvizsgálati megbízás, ha a kamarai tag könyvvizsgáló (könyvvizsgáló cég) rendelkezik IFRS minősítéssel

14 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 14 I. Szt: Mérlegtételekkel kapcsolatos változások a)Visszavásárolt saját részvény bevonása nem rendkívüli eredmény, hanem EREDMÉNYTARTALÉK a jegyzett tőke módosításával egyidőben b)Negatív üzleti vagy cégérték megszüntetése c)Üzleti vagy cégérték bekerülési értéke cégvásárlás esetén ÁTALAKULÁS szövegrész törölve (csak pontosítás korábbi szabály törlése miatt) Mérlegtételek változása Régi szabály: A nagyságára ható eszközök, források értékétől függetlenül (5+év alatt) ÚJ szabály: A részesedés kivezetése esetén, Átalakuláskor, ha a feltételek változnak 2011

15 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 15 I. Szt: Értékeléssel kapcsolatos változások a)Csoportosan nyilvántartott beszerzett eszközök mellett FIFO, átlagos „ár” alkalmazása a csoportosan nyilvántartott, előállított készletekre is. b)Bekerülési érték része: földgáz-, energia-, víz-szolgáltatás esetén áthárított (külön jogszabály szerinti) díjak  anyagköltség lesz! c)Értékelés alapjául szolgáló árfolyam + „import” és „export” jelzők törölve a beszerzésnél és értékesítésnél d)Terven felüli écs: kiterjesztésre került az alapítás-átszervezés aktivált értékére (ha a bevételekben való megtérülése nem biztosított) és a beruházásokra is Mérlegtételek értékelésének változása 2011 Régi szabály (60.§ (4)-(6)): MNB deviza … hitelintézet deviza átlag … ÚJ szabály: mint a régi, de: Valutában történő kiegyenlítés esetén: VALUTA könyv szerinti árfolyam is LEHET Áfa szerinti adóalap meghatározás árfolyama is LEHET Elhúzódó beruházások miatt

16 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 16  Milyen árfolyam? –Szt: választott árfolyam –Áfa: deviza eladási vagy MNB (bejelentés 11T201T, F02/*10, 1év)  Mikori árfolyam? –Szt: teljesítéskori –Áfa (80.§) : 1.80.§(1)  fizetendő adó megállapításakori árfolyam –KB beszerzés (adó megállapítás: 63.§: számla kibocsátás, legkésőbb teljesítést követő hó 15.) –előleg fizetés (59.§(1): jóváíráskor, kézhezvételkor) –60.§ (kézhezvétel, pénzügyi rendezés, teljesítést követő hó 15. napja): 2.Határozott időre szóló megállapodás (58.§): számla kibocsátásakor 3.Egyéb: teljesítéskor érvényes árfolyam –Áfa (81.§): termékimport: vámérték megállapításának árfolyama I. Szt: Értékeléssel kapcsolatos változások „Régi”

17 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 17 I. Szt: Egyéb változások a)Készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga : előző üzleti év - éves szintre számított - összes bevételének 10%-a (2% helyett); 500 eFt maradt b)Egyéb céltartalék képzés (41.§ (4)): Régi szabály : elhatárolt árfolyamveszteség hitelfelvételtől eltelt időtartam és a hitel figyelembe vehető futamideje arányában ÚJ szabály: elhatárolt árfolyamveszteség beruházás aktiválásáról eltelt időtartam és a hitel figyelembe vehető futamideje arányában 2012.01.01. 2011 AC = „Ha… devizakészlettel nem fedezett,… beruházáshoz (beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), VÉJ-hoz…kapcsolódó hiteltartozások…, devizakötvény kibocsátásából származó tartozások… nem realizált árfolyamveszteségét… halasztott ráfordításként mutatta ki…a hitelfelvételtől eltelt időtartam és a hitel… futamideje arányában c éltartalékot kell kimutatnia.” (Szt: 41. § (4)bek.)

18 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 18 Adójogszabályok változásai II. Élőmunka terhek III. Társasági adó IV. Általános forgalmi adó V. Népegészségügyi termékadó Cégautó adó, EVA VI. Adózás rendjéről szóló törvény II. Adójogszabályok változásai

19 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 19 1.Adómentesség : Csoportos személyszállítás – akkor is, ha 4 főnél kevesebb, és … Vissza nem térítendő munkáltatói támogatás, max. 7,5 millió Ft – ld: később Közüzemi szolgáltató, hitelintézet által elengedett követelés, ha az egy háztartásban élő hozzátartozók egy főre eső jövedelme ≤ ÖNYM * 2 Rezidens támogatási program által adott ösztöndíj Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram keretében folyósított ösztöndíj 0%-os (5%-os) adó: tartós befektetés – akkor is, ha nem Ft-ban! Kifizető által magánszemély számára fizetett betegségbiztosítás díj és az abból származó jövedelmet pótló szolgáltatásból a megelőző második év bruttó (nemzetgazdasági) átlagkeresetének 50%-át el nem érő része Átvállalt kamarai tagdíj (adóalapba nem tartozó) Napidíj: elismert kiadás, a bevételből levonható a bevétel 30%-a, max. új kormányrendelet szerinti (285/2011, 15 EUR/nap (ha<90 nap), nemzetközi… 40EUR) II. Élőmunka terhek – szja: am, adóalap kiegészítés

20 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 20 1.Összevont adóalap Alapja: jövedelem * 1,27 (2012-től: *1,135 és 2013-tól: *1,00) vagy Jövedelem * 0,78, ha a terhet nem számolhatja el költségként Helyett: 2 424 eFt alatti jövedelemre: nem kell megállapítani 2 millió 424 ezer forintot meghaladó része után 27 százalék 2.Adójóváírás: törlésre kerül 3.Családi kedvezmény: … jogosultsági hónap: amelyre tekintettel a családi pótlékra jogosultság fennáll az a szociális intézmény vezető alkalmazhatja, aki intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel kapja a családi pótlékot II. Élőmunka terhek – szja: am, adóalap kiegészítés

21 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 21 1.Nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni a)az adóköteles társadalombiztosítási ellátás adóelőlegének a megállapításakor, ha a kifizető nem a magánszemély munkáltatója is egyben, b)az adóköteles munkanélküli ellátás adóelőlegének a megállapításakor, c)ha a bevétel adóelőleg megállapítására nem kötelezett kifizetőtől származik, és az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem összege más, az összevont adóalapba tartozó jövedelmekkel együtt sem haladj a meg a 2 millió 424 ezer forintot. d)ha a magánszemély a kifizetést megelőzően írásban nyilatkozik (A kifizető a magánszemély nyilatkozatától függetlenül alkalmazza, ha…, + a korábbi munkáltatótól származót is figyelembe venni! 2.Rendszeres jövedelem esetén : „alsó részre nem” 3.Nem rendszeres jövedelem esetén : összeszámítani, mint korábban a sávosnál 4.A munkavállaló a)Kérheti a kiegészítés alkalmazását b)Köteles kérni, ha várhatóan meghaladja a 2 424 eFt-ot. Jogkövetkezmény: a befizetési különbözet 12%-a különbözeti bírság, mint a családi kedvezménynél (szja-bevallásban)! II. Élőmunka terhek – szja: adóalap kiegészítés

22 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 22 Példa: Rendszeres havi jövedelem: 190 eFt; Nem rendszeres juttatás áprilisban: 100 eFt, augusztusban: 100 eFt Szeptemberben új rendszeres jövedelem: 240 eFt. Januártól szeptemberig a rendszeres jövedelem adója (ha nincs kedvezmény): 190 000 * 16% = 30 400 Ft (mert 190 000 * 12 = 2 280 000 Ft < 2 424 000 Ft) Áprilisi nem rendszeres adója: 2 280 000 + 100 000 = 2 380 000 < 2 424 000 Ft  100 000 * 16% = 16 000 Ft Augusztusi nem rendszeres adója: 2 280 000 + 100 000 (á) + 100 000 (a) = 2 480 000 > 2 424 000 Ft (56 eFt-tal)  (2 480 000 - 2 424 000) * 1,27 * 16% + (100 000 - 56 000)* 16% = 18 419 Ft Új rendszeres jövedelemmel által megállapított adó szeptember-decemberre: 8*190 000 + 4 * 240 000 = 2 480 000 Ft és (2 480 000 Rendszeres – 2 424 000) /2 424 000 = 2,31%, ezért 240 000 * (1-0,0231) * 16% + 240 000 * 0,0231 * 1,27 *16% = 38 639 Ft II. Élőmunka terhek – szja: adóalap kiegészítés Az arányosítás következménye: „adóhiány” a korábbi jövedelmek adójánál!

23 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 23 Példa: Rendszeres havi jövedelem: 190 eFt; Nem rendszeres juttatás áprilisban: 100 eFt, augusztusban: 100 eFt Szeptemberben új munkahely, rendszeres jövedelem: 240 eFt. Januártól szeptemberig a rendszeres jövedelem adója (ha nincs kedvezmény): 190 000 * 16% = 30 400 Ft (mert 190 000 * 12 = 2 280 000 Ft < 2 424 000 Ft) Áprilisi nem rendszeres adója: 2 280 000 + 100 000 = 2 380 000 < 2 424 000 Ft  100 000 * 16% = 16 000 Ft Augusztusi nem rendszeres adója: 2 280 000 + 100 000 (á) + 100 000 (a) = 2 480 000 > 2 424 000 Ft (56 eFt-tal)  (2 480 000 - 2 424 000) * 1,27 * 16% + (100 000 - 56 000)* 16% = 18 419 Ft Új rendszeres jövedelemmel megállapított adó szeptember-decemberre: 8*190 000 + 4 * 240 000 = 2 480 000 Ft és (2 480 000 – 2 424 000) /2 424 000 = 2,31%, ezért 240 000 * (1-0,0231) * 16% + 240 000 * 0,0231 * 1,27 *16% = 38 639 Ft „Adóhiány” Rendszeresre: (190 000 * 0,0231) * (1,27-1,00) * 16% = 189,6 Ft/hó  kb. 1 517 Ft Nem rendszeresre: (100 000 + 44 000) * (1,27-1,00)*16% = 6 221 Ft II. Élőmunka terhek – szja: adóalap kiegészítés

24 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 24 1.Adóelőleget a kifizetőnek nem kell megállapítani: Őstermelői tevékenység (kifizetésig értékesítési betétlap bemutatása, vagy családi gazdálkodónál okirat bemutatása) Egyéni vállalkozó (ha a bizonylaton a közokirat száma) 2.Adóelőleg alapja: 10% alkalmazhatóság marad (önálló tevékenység), de önálló tevékenységnél max. 50% (költségtérítés esetén nincs felső korlát) II. Élőmunka terhek – szja Nem EV, nem őstermelő: nincs nyilatkozattételi lehetősége!

25 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 25 Ingó átruházás Mentesített jövedelem év elejétől: 200 eFt  32 eFt (EV nem) Mentesített bevétel év elejétől < 600 eFt (EV nem) Jövedelem minősítése (ingó és ingatlan is) Egyéni vállalkozói jövedelem Külön adózó jövedelem Önálló tevékenységből származó jövedelem  1,27 Ha: gazdasági tevékenység keretében: „üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel…ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi” (3.§ 46.) Ha ingatlan gazdasági tevékenység keretében: nincs jövedelemcsökkentés az időmúlás miatt! Kivétel: Fémhulladék értékesítés : Kifizető adózik (NEM adóelőleg!), más terhe NINCS! Adóalap: ellenérték 25%-a  adó=4% (25%*16%) Nincs mentesítési lehetőség (32 eFt és 600 eFt) II. Élőmunka terhek – szja: külön adózó jövedelem

26 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 26 2012-ben: más településen bérbevett ingatlan igazoltan megfizetett bérleti díja, ha > 90 nap Ingatlan bérbeadás Csak összevonás alá eső önálló tevékenységből származó jövedelem lehet! Különadózási lehetőség nincs Bevétel – igazolt költség = jövedelem * 1,27 * 16 % = szja Része Az ingatlan bérleti díj felett kapott közüzemi ktgtérítés Közüzemi költségek Egyéni vállalkozónál a max. 3 évvel korábban beszerzett ingatlan écs-e - 14% EHO ! II. Élőmunka terhek – szja: külön adózó jövedelem

27 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 27 Figyelembe vehető tőke: 11 mó Ft, de max. 10 mó Ft – 2 mó Ft  8 mó Ft Nyílt végű ingatlanlízing ügyletek Szerzés időpontja: ügyleti szerződés megkötése (nem a 61.§(1) szerinti benyújtás napja) Bevételből levonható: Futamidő letelte előtti megvásárlás esetén fizetett előtörlesztési díj („más kiadás”) Szerzésre fordított érték: Futamidő végén megfizetett ellenérték (pl. 2 mó Ft) Megfizetett díjakból a TŐKE (pl. 11 mó Ft), ha ≤ ügyleti szerződéskori piaci érték (pl. 10 mó Ft) – futamidő végén megfizetett ellenérték Lízingbe vevői pozíció átvételéért fizetett díj Vételi jog gyakorlásáért a lízingbe vevőnek fizetett díj II. Élőmunka terhek – szja: külön adózó jövedelem

28 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 28 Nem adóköteles Adóköteles Adómentes Bevétel (1.melléklet) Adómentes nem pénzbeli juttatás (1.melléklet/8.) Kifizetőt terhelőMagánszemélyt terhelő Egyes meghatá- rozott juttatás 70.§ Béren kívüli juttatás 71.§ Összevonandó jövedelem Külön adózó jövedelem Nem önálló ÖnállóEgyéb KTG Adó- mentes Adó- köteles adóalapba beszámít nem számít Magánszemély által kapott juttatások csoportosítása Nem bevétel (7.§) II. Élőmunka terhek – szja: kifizetői juttatások © BGyJL Kamatkedv. 72.§

29 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 29 71.§ Béren kívüli juttatások (kedvezményes adózású nem pénzbeli juttatás) © BGyJL Üdülés = MB /év/fő (hozzátartozó is) Már csak „saját” üdülőben Iskolarendszerű képzés = 2,5 MB Iskolakezdési támogatás = 0,3 MB Önkéntes kölcsönös Nyugdíjpénztár 0,5 MB Önkéntes kölcsönös Egészségpénztár vagy Önkéntes kölcsönös Önsegélyező pénztár 0,3 MB Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató 0,5 MB Helyi bérlettérítés Meleg-, hidegétkezés 18eFt/hó/fő Széchenyi Pihenő Kártya 300 eFt/év/fő Otthoni internet-szolgáltatás 5eFt/hó Minimálbér %-a (MB) Tételes szabály Felmerült költségig Kedvezményes határ feletti juttatás után fizetendő teher 1,19*16% szja és 1,19*27% EHO = 51,17% 1,19*16% szja és 1,19*27% EHO = 51,17% II/1. Élőmunka terhek – szja: kifizetői juttatások 1,19 * ( 16% + 10% EHO) 2011-ben és 2012-ben is 2012-ben NEM (ld. köv. dia) 2011-ben és 2012-ben is

30 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 30 71.§ Béren kívüli juttatások (kedvezményes adózású nem pénzbeli juttatás) © BGyJL Helyi bérlettérítés Meleg-, hidegétkezés 18eFt/hó/fő Széchenyi Pihenő Kártya 300 eFt/év/fő Otthoni internet-szolgáltatás 5eFt/hó Tételes szabály Felmerült költségig 2012: 1.Étkezés (munkavállalónak (itt = személyesen közreműködő tag is), volt (nyugdíjas) munkavállalónak, szakképző iskola tanulójának): Munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen ételfogyasztás formájában: 12 500 Ft/hó kizárólag a saját munkavállalókat ellátó munkahelyi étkezőhelyen utalvány, elektronikus adathordozó: 12 500 Ft/hó ÉS/VAGY Erzsébet-utalvány (fogyasztásra kész élelmiszer): 5 000Ft/hó (2012. XII. 31-ig melegkonyhás vendéglátóhelyen is felhasználható) 2.SZÉP: Szálláshely alszámla: több juttatótól max. 225 eFt/fő/év Vendéglátás alszámla: több juttatótól max. 150 eFt/fő/év Szabadidő alszámla: több juttatótól max. 75 eFt/év 3.Otthoni internet: törölve! 4.Maximális juttatás: 500 eFt, felette: „egyes meghatározott” 5.EHO: 10% II/1. Élőmunka terhek – szja: kifizetői juttatások 1,19 * ( 16% + 10%) Kizárólag az adott munkáltató munkavállalóit ellátó, a munkáltató telephelyén működő munkahelyi…étkezőhelyen… 1993. évi XCIII. törvény - a munkavédelemről: 24. § Minden munkavállaló részére biztosítani kell… b) a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget. Mindkettő lehet, mert törölték a törvényben levő ba) bb) választási kötelezettséget!!!!!

31 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 31 © BGyJL 10 Csekély értékű ajándék MB*10% évi 3 alkalommal 1 Reklámajándék MB*1%, ha a juttatott nem ismert Ingyenes, kedvezményes rendezvény – nem reprezentációs alkalom Biztosítás magánszemély javára fizetett díj Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés korlát felettBéren kívüli nem pénzbeli juttatás (egyedi) korlát felett adott juttatás része Reprezentáció, üzleti ajándék De: társadalmi szervezet…: mentes az üzleti ajándék, ha < MB25%-a és összesen< cél szerinti tevékenység ráfordításának 10%-a, de max. összes bevétel 10%-a Bevallása társadalmi szervezetnél: bevétel megállapításának hónapjára vonatkozóan Üzletpolitikai célú (nem üzleti ajándék) juttatás (nem Szj tv. hatálya alatti) Telefonszolgáltatás 20%-a Százalékos mértékű szabály Tételes szabály Felmerült költségig 2012: Beleértve: a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként < MB25%-a + 2012-től: ha összértéke > 500 eFt, a felettes rész! II/1. Élőmunka terhek – szja: kifizetői juttatások 1,19* ( 16% + 27%) 2012 („Régi/új kategória”): Az a juttatás, amely: Valamennyi munkavállalónak/közeli hozzátartozónak, volt munkavállaló nyugdíjasnak… AZONOS FELTÉTELEKKEL MEGHIRDETETT… TÖBB munkavállalónak/közeli hozzátartozónak, volt munkavállaló nyugdíjasnak… AZONOS FELTÉTELEKKEL MEGHIRDETETT…munkakör, beosztás, munkaviszony időtartama… 70. § Egyes meghatározott juttatás (Adóköteles nem pénzbeli juttatás)

32 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 32 © BGyJL Ajándékok ADÓZÁSA 2011! Reklám MB 1% Csekély értékű MB 10% *3/év Üzleti MB 25% Értékhatárig: 70.§ egyes meghatározott nem pénzbeli juttatás Repi ktg Értékhatár felett: Áruminta Adómentes bevétel A magánszemélyhez kapcsolódó jogviszony sorsát osztja Munkaviszony Nem önálló tevékenységből származó jövedelem Tagi jogviszony Egyéb jövedelem bértagi jövedelem Önálló tevékenységből származó jövedelem II. Élőmunka terhek – szja: kifizetői juttatások 2012: Értékmegkötés nélkül! 2012: Értékmegkötés nélkül „Egyes meghatározott juttatás”, így nem tao korrekció, de szja:1,19*16% és eho:1,19*27%

33 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 33 Kamatkedvezmény SZJA alapja: * 1,19, EHO alapja: * 1,19 Végtörlesztés : 2012. és 2011. évi CXXI. törvény hatálybalépését követően 2012.01-01-ig: : 72.§(4): „Nem jövedelem”: végtörlesztéshez kamatmentesen nyújtott kölcsön és Adómentes: végtörlesztéshez adott vissza nem térítendő támogatás 7 millió 500 ezer forintot meg nem haladó része (1.m./2.8) (2011.09.29- ) (Mindkettő: ha 84/U. §: dec. 31-ig folyósított!, „előrehozott juttatást semmilyen formában nem valósít meg”) Nyeremény (sorsolás, ajándéksorsolás, fogadás, egyéb, 76.§) Pénzbeli SZJA: 1,00 * 16% (EHO, TB : nincs) Nem pénzbeli SZJA: 1,19 * 16% (EHO, TB : nincs) Engedélyhez kötöttEngedélyhez nem kötött sorsolás („tombola”) + félkarú, kaszinó, lóverseny „tehermentes ”, mert nem jövedelem 2011: Az ajándéksorsolás is így adózik! (Szj tv. 23.§) II. Élőmunka terhek – szja: kifizetői juttatások Munkáltató munka- vállalónak!

34 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 34 II. Élőmunka terhek – „kifizetői” 27% Szociális hozzájárulási adó Önálló tevékenységből Nem önálló tevékenységből származó jövedelmekre Egészségügyi hozzájárulás Egyéb jövedelmekre Szociális hozzájárulási adó mentesre (pl. szerzői jogdíj, késedelmes teljesítés kamata) Nem adóalany: saját jogú nyugdíjas EV, korhatárt betöltő özvegyi nyugdíjas EV, nem biztosított őstermelő, … Kötelezett jogviszonyok Munkaviszony Szövetkezet (munkavégzéssel), kivéve iskolaszövetkezet Tagi jogviszony (kkt, bt, kft, kv, egyesülés, eu gazd. egyesülés… SZEMÉLYES KÖZREMŰKÖDÉS) Ügyvédi, közjegyző, végrehajtó iroda Tanulószerződés, Egyházi szolgálat NEM Kötelezett jogviszonyok Tagi jogviszony, ha saját jogú nyugdíjas, korhatárt betöltött özvegyi nyugdíjas Ügyvédi, közjegyző, végrehajtó iroda, ha saját jogú nyugdíjas, … Tbj. 4.§ f)!!!

35 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 35 II. Élőmunka terhek – szoc. hozzájárulás EV TV, „ÜI”, EC Őstermelő „Fő” Evás: Nyilatkozat, de minimum különös szabály 36 órás, EVA alap 4%-a Általános kivétel a különös szabály alól, amíg: (Baleseti) táppénz, tgyás, gyed, gyes, gyet (ha nincs személyes közreműködés), önkéntes katona, fogvatartott Speciális mentesülés a különös szabályok alól EV szüneteltetés alatt nem fizet Mentesül a különös alól, ha 36 órás, nappalis… Többes TV:Csak egy helyen fizeti Ha TV-ként fizeti, EV-ként nem fizet MB* 112,5% „Egyház”: MB „K”: MB ÜI szüneteltetés alatt nem MB= Tbj szerinti = MB, v GBM! SZJA Vállalkozói kivét Átalány „K”: nem 36 órás evás: MB* 112,5%

36 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 36 Nyugdíjas foglalkoztatott akkor, ha szünetel a nyugdíj II. Élőmunka terhek – egyéni „járulékok” alapja Biztosított általában: 4% + 3% + 1,5% (3% is MINDEN JOGVISZONYBAN!) Egyházi személy után: egyház a MB után ny+ term. egb. Felszolgálási díj után: foglalkoztatói 15% ny Borravaló után: felszolgáló fizethet 15% ny TV: szkd után, de minimum EV: vállalkozói kivét, vagy átalány, de minimum Evás EV 36 óra mellett: eva bevétel 4%-a (nincs mep, de van 3% !) Átalányadózó EV: átalány Nyugdíjas evá-s EV: csak nyj, az eva alap 10%-a után MB MB*1,5 MB MB*1,5 Nyugdíjjárulék Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék Nincs mep: „36 órás” EV, TV „Nyugdíjas” EV, TV Felső határ: 21 700 Ft/nap Minimumok teljesítése: havonta!

37 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 37 II. Élőmunka terhek – vezető tisztségviselők/TV Vezető tisztségviselő tag – nem 36 órás, nem nappalis, nem nyugdíjas… Csak ügyvezető Nem csak ügyvezető, és ügyvezetés: megbízásban Munkaviszonyban (bt, kkt, kft.) Társasági szerződésben!!! Megbízásos jogviszonyban  Vezető tisztségviselő = TV! + munkaviszony vagy megbízás  Vezető tisztségviselő = TV! + személyes közreműködés  Személyes közreműködés = TV!, Vezető tisztségviselő = nem TV SZK, csak tagi jogviszonyos Vezető tisztségviselő = TV!

38 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 38 II. Élőmunka terhek – elvárt béremelés-kompenzáció Kompenzáció, ha a 2011. évi havi munkabér 0 – 59.600 Ft  26%, 59.601 – 216 805 Ft  táblázat szerint Szocho kedvezmény, ha a 2011. évi bruttó bér (kedv.alap) 0 – 75 000 Ft  21,5%, max. 16 125 Ft 75 001 – 180.679  16 125 – (2012. évi bér – 75 000)*14% 16 125 – (186 000 – 75 000)*14% = 585

39 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 39 Kifizető : Szja szerinti összevont adóalap 27%: (1*) Adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem után (1*) Különadózók közül: Szja 70.§ „egyes meghatározott juttatások” 27% (1,19!) (adóalapként (1,19!) meghatározott összeg után) 10% Szja 71.§ „Béren kívüli juttatások” 10% (1,19!) (adóalapként (1,19!) meghatározott összeg után) (1,19) * 27%Kamatkedvezmény jövedelme (1,19) * 27% (adóalap után) Magánszemély 14%: 2011: Minden Vállalkozásból kivont jövedelem Értékpapír kölcsönzés Szja szerinti osztalékalap Árfolyamnyereség jövedelme Ingatlan bérbeadás jövedelme, ha… Maximum: nincs Maximum: 450 000 Ft, benne: Egbizt. járulék (4+3%) Egyéni EKHO-ból… Eügyi szolgáltatási járulék 6 390 Ft/hó (6 390 Ft/hó, ill. 213 Ft/nap) II. Élőmunka terhek – EHO

40 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 40 III. Társasági adó – fogalmi változások 1.Adomány: (kiemelkedően) közhasznú szervezetnek, kh tevékenységre, közfeladat támogatására, közérdekű kötelezettségvállalásra (mód: civil tv. 189.§(4)) Adomány („civil tv”): a civil szervezetnek — létesítő okiratban rögzített céljaira — ellenszolgáltatás nélkül juttatott vagyon, áru, illetve nyújtott szolgáltatás (2.§(1)) 2.Osztalék : Szt. szerinti, ha a az osztalékot fizetőnél nem ráfordítás (azaz: itt nem lehet csökkentő) 3.Bejelentett részesedés: 60 napos bejelentési határidő (30 helyett) Ha értéke nő, de a részesedés aránya nem: nem kell bejelenteni 4.Bejelentett immateriális jószág: jogdíjbevételre jogosító SZT, VÉJ 60 napos bejelentési határidő Adóalap csökkentő, ha egy évig tartja (veszteség esetén mindig növel) Kiemelten közhasznú törlés oka: 2011. évi CLXXV. Tv. („civil tv”)

41 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 41 III. Társasági adó – jogdíjbevételre jogosító IJ „Bejelentett” immateriális jószág értékesítés apport +/- eredménye -/+ adóalap korrekció ‘Nem bejelentett’ jogdíjbevételre jogosító IJ értékesítés apport + eredménye adóalap csökkentő Ha: ET  LT Felhasználás : Jogdíjbevételre jogosító IJ-ra Képzést követő 3 adóévben Szankció : adó + késedelmi pótlék Veszteség: nincs következmény

42 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 42 III. Társasági adó – adóalap korrekciók/1. 1.Növelő (nem elismert ktg) Közhasznú kivételével nem adomány céljából átadott pénz ha külföldinek ha nincs nyilatkozat, majd beszámoló utáni nyilatkozat a juttatásban részesülőtől 2.NEM növelő (elismert ktg) Ha közhasznú ad közhasznúnak Ha az adózó „adományt” ad és rendelkezik a közhasznú szervezet, egyház, … által adott igazolással (4.§ 1/a és 3.m.B/17.) Jogszabályon alapuló átadás (3.m.B/19.) Reprezentáció Elengedett osztalékkövetelés, mint rendkívüli ráfordítás 3.Csökkentő Tartós adományozás (ld: ”civil tv. 2.§(27)): PÉNZBELI TÁMOGATÁS (20%, igazolás) Magyar Kármentő Alap, Nemzeti Kulturális Alap (50%, igazolás) Kapott osztalék (De: osztalék = ld. fogalmaknál) 2007-2009-ben megállapított, ki nem fizetett osztalék 2010.01.01 utáni elengedése miatti rendkívüli bevétel átmeneti szabály 2012. végéig (29/I§)– ld. köv. dia

43 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 43 1-2-3. Eszköz 4. Kötelezettség 9. RB 1) 100 2) 100 2009: Tao 7§ (1) ly) a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott (járó) támogatás, juttatás, a véglegesen átvett pénzeszköz következtében az adóévben elszámolt bevétel, a térítés nélkül átvett eszköz átadónál - nyilatkozata alapján - kimutatott könyv szerinti értéke, továbbá a térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatás átadónál - nyilatkozata alapján - kimutatott bekerülési értéke, valamint az átvállalt tartozás, az eredeti jogosult által elengedett kötelezettség miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg (egyszeres könyvvitelt vezetőnél, ideértve az adóévi tartalék növekedését okozó részt is), figyelemmel a (8) bekezdésben foglaltakra, 4. Halasztott bev. 3) 100 8. Ráfordítások 4) X 2012.12.31-ig Tao alap csökkentő III. Társasági adó – adóalap korrekciók 3.Csökkentő 2009.12.31-ig kapott támogatás, elengedett kötelezettség, átvállalt tartozás miatti elhatárolt bevétel feloldása – utoljára 2012-ben!

44 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 44 III. Társasági adó – adóalap korrekciók/2. 1.Növelő (nem elismert ktg) K+F, ha a tevékenységhez nem kapcsolódik (1.m.A/15.) 2.NEM növelő (elismert ktg) 3.Csökkentő Saját K+F (7.§(1)t és 3.§ 32.): Saját eszköz, saját alkalmazott, saját eredmény terhére Saját eszköz, saját alkalmazott, más megrendelésére ha K+F megállapodással közösen, egymás között megosztva végzik

45 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 45 III. Társasági adó – elhatárolt veszteség leírása 1.Maximált értéke: felhasználás nélkül számított adóévi adóalap 50%-a (először: 2012. évi adóbevallásban) 2.Jogutód társaság jogosultsága : Csak akkor, ha az átalakulással olyan tag szerez többségi befolyást, amely (v kapcsolt vállalkozása) a megelőző napon is többségi befolyással bírt ÉS A jogutód társaság az átalakulást követő 2 adóévben legalább egy „jogelőd tevékenységből” (ár)bevételt szerez. 3.Jogutód társaság NEM jogosult a felhasználásra : Ha olyan adózó szerez többségi befolyást, amely nem volt (jogelődjének) kapcsolt vállalkozása Kivéve: Adózó által vagy megszerző társaság kibocsátott részvények (egy része) szabályozott piacon A tevékenységét a többségi bef. szerzés után tovább folytatja Hasonló természetű tevékenység (szolgáltatás, kezelt vagyon, termékek, ügyfélkapcsolatok) Mindkét adóévben (ár)bevétel

46 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 46 III. Társasági adó – alultőkésítés  Nem pü.int. szemb. „ kötelezettség” kamata + 18.§(1)a)} – ST*3-ra jutó kamat „Kötelezettség” = (Kötelezettség – Követelés) Kapott kölcsön, értékpapír, „fináncváltó”+ minden más kamatozó 8.§(5)a) + Kapcsolt vállalkozással alkalmazott ellenérték miatti adózás előtti eredményt csökkentő „pozitív eredményeltérés” OKA („AMIRE TEKINTETTEL” (18.§(1)a)) Befektetett pénzügyi eszköz Követelés Értékpapír miatti „pénzkövetelés” átlagos állománya Példa: Kapott kölcsön 1 500, kamata: 200, Követelés napi átlagos állománya: 400 Kapcsolttal szembeni szállító: 1 100, a szolgáltatás piaci értéke 1 400, ST: 500 Kötelezettség: 1 500 (kamatozó) + 1 100 – 400 (követelés) = 2 200 Korrekció: (200 + (1 400 – 1 100) ) * ((2 200 – 3*500) / 2 200) = 159 1 500 1 100 400 (3*500 / 2 200) * 500 200 + (1 400 – 1 100) = 500 –

47 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 47 Adókedvezmény: Látvány-csapatsport Hatályos: 2011.07.01. utáni támogatások Labdarúgás Kézilabda Kosárlabda Vízilabda Jégkorong Kedvezményezett Országos sportági szakszövetség Országos sportági szakszövetség tagja – amatőr sportszervezet Országos sportági szakszövetség tagja – hivatásos sportszervezet Látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány Állami sportcélú támogatás felhasználásáról döntő sportköztestület III. Társasági adó – „látvány-csapatsport kedvezmény”

48 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 48 Adókedvezmény: Formája Adott támogatás, juttatás Véglegesen átadott pénzeszköz Térítés nélkül átadott eszköz KSZÉ Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke Felhasználható (kedvezményezett függő!!!!) Utánpótlás nevelésre (max. a tárgyévi ilyen kiadás 90%-áig), Tárgyi eszköz beszerzésre (max. 50%), Sportrendezvények biztonságát szolgáló infrastruktúra fejlesztése (max. 70%, 15 év elsődleges piaci alapú hasznosítás, Magyar Állam jelzálogjoga, …első igazolás + 4. év vége üzembe helyezés, …) Személyi jellegű ráfordításokra (versenyeztetésre - amatőr) Képzésre (max. 60% általános, 25% szakképzés esetén) Támogatási igazolás Támogatás adóéve + 3 követő adóév adójából (+ nem adóalap növelő!) III. Társasági adó – „látvány-csapatsport kedvezmény”

49 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 49 III. Társasági adó – „látvány-csapatsport kedvezmény”

50 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 50 IV. Általános forgalmi adó – adókulcs változás Adókulcs változás: 25%  27% Fő szabály: 84.§  teljesítéskor érvényes adómérték (Ha a teljesítési időpont  2011.01.01. : 27%) (Részben) átmeneti szabály 58.§-ra: Esedékesség 2011- ben (tehát teljesítés 2011-ben): általános szabály miatt 25% Az időszak 2012.01.01 előtti, fizetés 2011.12.31. utáni: 25% Az időszak 2012.01.01 előtti és utáni IS, fizetés 2011.12.31. utáni: arányosítás

51 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 51 1. Példa: Termékértékesítés Szerződött összeg: 34 000 eFt + ÁFA Előleg: 5.000 eFt (25%-os időszakban érkezett be a pénz) Végszámla: 27%-os ÁFA időszakában megy ki! Előleg szla: 4 000 eFt + 1 000 eFt ÁFA = 5 000 eFt Végszámla: VISSZAFELÉ SZÁMÍTVA Átlagos ÁFA kulcs (most) =(26,76%) Teljes: 34 000 eFt + 9 100 eFt =43 100 eFt Le: 4 000 eFt + 1 000 eFt = 5 000 eFt Fiz: 30 000 eFt + 8 100 eFt =38 100 eFt IV. Általános forgalmi adó – adókulcs változás ©Bary-Gyenge-Joó-Lakatos

52 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 52 Szerződött összeg: 34 000 eFt + ÁFA 58.§ szerinti szolgáltatás dec. 22-től jan. 20-ig Előleg szla: 4 000 eFt + 1 000 eFt ÁFA = 5 000 eFt Végszámla: VISSZAFELÉ SZÁMÍTVA Átlagos ÁFA kulcs (most) =(26,176%) Teljes:34 000 eFt + 8 900 eFt =42 900 eFt Le: 4 000 eFt + 1 000 eFt = 5 000 eFt Fiz: 10 000 eFt + 2 500 eFt =12 500 eFt 20 000 eFt + 5 400 eFt =25 400 eFt IV. Általános forgalmi adó – adókulcs változás ©Bary-Gyenge-Joó-Lakatos

53 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 53 IV. Általános forgalmi adó 1.Személygépkocsi és egyéb jármű bérlet áfa-ja: levonható (egyéb: 125cm 3 -nél nagyobb motorkerékpár, jacht, egyéb vízi közlekedési eszköz) De: abban a mértékben, … adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás érdekében használja… (120.§) 2012. január 1-jét követő időszakokra 2.Adóalap utólagos csökkentése: Tévesen magasabb ellenérték miatt Teljesítés hiány miatt az előleget részben vagy egészben visszafizetik Fizetendő adó csökkenés „kulcsváltozás” miatt (nem adóalap miatt) 3.Levonási hányad: Aránytalanul magas/alacsony ellenértéknél a szokásos piaci árral (ha nem független és az eladó korlátozott levonási jogú) „135.§ (2)” – tárgyi eszköz

54 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 54 IV. Általános forgalmi adó 4.Ingatlanértékesítés áfa választása: NAV közzéteszi a honlapon 5.Elektronikus számlázás: EDI esetén: írásbeli megállapodás alapján (kibocsátó és befogadó) Nem EDI esetén: befogadó előzetes beleegyezése (nem feltétel az írásbeliség) Kivéve: ha jogszabály eltérően rendelkezik 6.Összesítő nyilatkozat Ha kötelező, bevallást is kell tenni (ld: alanyi adómentes) Importszolgáltatás előlege (fordított)  összesítő nyilatkozatban előleg is! (2011.12.31. után „kézhezvétel, jóváírás” 2013.01.01-től: MINDEN fizetési kötelezettség és levonási jog gyakorlást megalapozó számla ADATAIRÓL (...majd NGM rendelet)

55 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 55 2011. szeptember 1-től Hatályos A termék első olyan értékesítése, amelynek teljesítési helye belföld; adókötelezettség keletkezése: értékesítés napja Adóköteles tranzakció A belföldön első alkalommal értékesítő személy, szervezet Adóalany V. Népegészségügyi termékadó (2011. évi CIII. tv.) © BGyJL

56 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 56 VTSZ 1704 (fehér csoki, gumicukor…), 1905 (mézeskalács), 2105 (fagylalt), ha > 25 g cukor/100 g, Vagy VTSZ 1806 (kakaópor), ha 40 g cukor/100g VTSZ 1905, 20052020 (Burgonya szeletelve, sütve, sózva, ízesítve, légmentesen ), 2008, ha > 1 g só/100 g, Adóalany: belföldön első alkalommal értékesítő Mérték: Üdítő: 7 Ft/l Energiaital: 250 Ft/l Előrecsomagolt cukrozott…: 130 Ft/kg, 70 Ft/kg Sós snack: 250 Ft/kg Ételízesítő: 250 Ft/kg Üdítőital: VTSZ 2009 (gyümölcslevek), 2202 (víz, ásványvíz, ízesítve), ha 8 gr cukor/100ml és max. 25% gyümölcs, zöldség Energiaital: ha > 10 mg koffein/100ml 2012 még: milligramm metil-xantin/100 milliliter Sör+hozzáadott cukor (ha> 5g/100ml); 20 Ft/lSör+hozzáadott cukor (ha> 5g/100ml); 20 Ft/l Gyümölcsíz ; 500 Ft/kgGyümölcsíz ; 500 Ft/kg Alkoholos frissítő; 20Ft/lAlkoholos frissítő; 20Ft/l V. Népegészségügyi termékadó (2011. évi CIII. tv.) © BGyJL VTSZ 2103 (Gyomorkeserű alkohollal, fűszerkeverékkel, cukorral, max 0,5l kiszer ), 2104, ha > 5 g só/100 g

57 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 57 Mentesülés: Naptári évben kevesebb, mint 50 kg ill. 50 liter Áfa 89.§ és 98.§ szerinti továbbértékesítés (vevő nyilatkozata+ számla) Eljárási szabályok Adókötelezettség keletkezése: számla teljesítési dátuma, csökkentésnél a kézhezvétel számít! Nyilvántartás: leltározni kell a termékeket adómegállapítási időszakonként (tulajdonjog!) Illetékes: NAV vámszerve Gyakoriság: ahogyan az áfát, ha nem áfa alany, éves áfával megegyező módon. Adófizetésre nem kötelezett: SEMMIT nem csinál (ezért nincs nullás bevallás) V. Népegészségügyi termékadó (2011. évi CIII. tv.) © BGyJL

58 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 58 Motor teljesítmény Környezetvédelmi osztály-jelzés 0-46-105, 14-15 0-5016 500Ft 8 800Ft 7 700Ft 50-9022 000Ft11 000Ft 8 800Ft 91-12033 000Ft22 000Ft11 000Ft 120 felett 44 000Ft 33 000Ft22 000Ft Kalkuláció: megtartsam a cégautót, vagy eladjam? Személygépkocsi működtetés költsége = - Értékcsökkenési leírás - Cégautó adó (benne gépkocsiadó=súlyadó) - Benzinköltség, autópályadíj, parkolási költség - Szervízköltség - Biztosítási díj + baleseti adó (biztosítónak fizetendő) = gkfb*30% adózott pénzből fizetve, nem kell cégautót fizetni, ha kiküldetési rendelvényre és munkába járásra van csak ktgtérítés Cégautó adó © Joó

59 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 59 © Joó Kijelentkezés dec.1-20.között 11T103/11T203 dec.20-ig vissza is vonható Feltételnek meg nem felelés esetén kötelező a kijelentkezés dec.20-ig T201/T201T: -Eva alanyiság megszűnése miatt történik -Áfa alkalmazási módot jelölni kell Pl adótartozása van NAV az EVA alanyiság megszűnéséről értesítő levelet küld Tao előlegfizetési kötelezettség 2011.évi Eva alap 1%-a, Bevallása 2012.02.29.: ‘1243TAO’ 10-ig (2012.03.10, 06.10, 09.10, 2012.12.10.) Fizetése: negyedév utolsó hónap 10-ig (2012.03.10, 06.10, 09.10, 2012.12.10.) EVA 30 Határ 20  30móFt 37 % Mértéke 30  37 % Kötelező könyvvizsgálat, ha Szt. alá visszatérő

60 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 60 Képviseleti szabály: Pénzügyi képviselő bejelentése: bejelentéskor, majd évente igazolja a feltételek meglétét (Jogi szem. Gt, ha JT min. 50 mó Ft, nincs adótartozás Mulasztási bírság nem terheli az állandó meghatalmazottat Felszámolóhoz hasonlóan végelszámoló is mulasztási bírsággal sújtható Bejelentési, bevallási szabályok Zrt. 50%, vagy min. többséget meghaladó részvényes adatai, kft-nél 50%-os szavazati jogot meghaladó tag szavazati jog mértékét Független felek közötti 2 millió Ft-ot meghaladó kp-mozgás (5 helyett) Eü szolgáltatási járulékról nincs határozat (bejelentés = okirat) Tényleges üzletvezetés változása, ha Mo-on kívülre megy (államot is) Kapcsolt vállalkozási viszony kezdete és vége (15 napon belül) Áfa bevallás elmulasztása esetén: nem igényelhet vissza áfa-t a felszólítástól, amíg nem pótolja 08, 58: ha egy hónapra bemegy, akkor mindig bemegy (08, 58 vagy NY) Pótló bevallás: az ellenőrzés megkezdésének napját megelőző napig VI. Art.

61 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 61 Adóregisztráció: Felszámolóhoz hasonlóan végelszámoló is mulasztási bírsággal sújtható Felfüggesztési, törlési szabályok Adószám felfüggesztés, ha: bevallási, adó(előleg) fizetési kötelezettség esedékesség/határidő +365 nap felszólításra sem Felfüggesztés (15 nap 30 helyett), törlés: hirdetményként az adóhatóság honlapján; „hirdetése”: felfüggesztés esetén 15, törlés esetén 8 nap Felfüggesztés nélküli törlés, ha Bejelentett székhely nem valós Szervezeti képviselőt nem jelentett, vagy a bejelentett szervezeti képviselő nem valós Hirdetmény adóhatóság internetes honlapján Adószám, csasz és közösségi adószám is törlésre kerül VI. Art.

62 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 62 Bizonytalan adójogi helyzet Bevallás benyújtásának határidejéig Az adó valószínűleg téves értelmezés miatt nem jó Áfa-ra, innovációs járulékra nem A bejelentés nem mentesít az adófizetés alól Tárgyi feltétel: ellenjegyzett jegyzőkönyv (ügyvéd, adótanácsadó, (okleveles) adószakértő); bejelentés + max 3 nap, de max. bevallási határidő Díj: bejelentés tárgyát képező adó 0,5%-a, min. 100 eFt, max. 5 millió Ft Ha az adóhatóság különbözetet állapít meg: Díjat kiegészíteni a tényleges adó 0,5%-ára (max. maradt) Adóhatóság honlapon közzéteszi: ellenjegyző neve, adóazonosítója… VI. Art.

63 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 63 Mulasztási bírság, adóbírság: Adóbírság = 200% (75% helyett), ha bizonylat hamisítás, bevétel eltitkolás Minősített adózói status esetén nincs „könnyítés” Iratok nem jogszabály szerinti rendezése, pótlása, javítása, önellenőrzés nem teljesítése (felhívásra) : magánszemély esetén vizsgált számla szerinti érték max. 10%-a, más: max. 50%, Mindkettőnél max. 1 millió Ft Közzétett beszámoló miatti 500 eFt mulasztási bírság csak akkor, ha a beszámolóból lényeges információk hiányoznak. 1 mó Ft: iratmegőrzési kötelezettség elmulasztása Számla, nyugta megőrzés elmulasztása: számla, nyugta (db) * 500 eFt VI. Art.

64 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 64 Adóregisztráció: Adószám megtagadás, ha Vezető tisztségviselő, képviseleti tag, kft és zrt 50% adótartozás ÉS „úgy járt el, ahogy tőle elvárható” Adószám megtagadás esetén az előtársaság tagjai egyetemlegesen felelnek az adótartozásért Ellenőrzés: Megkezdése: Megbízólevél kézbesítése Végén: jegyzőkönyv alkalmazottnak is átadható Próbavásárlásnál: visszaszolgáltatás, vagy vételár=eljárási költség  Értékesítési, megsemmisíti Csak jegyzőkönyvet kézbesít, ha nyugta-, számlakibocsátásnál nincs jogsértés VI. Art.

65 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 65 VI. Art. 162. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 37. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép, és a 37. § kiegészül a következő új (4a) bekezdéssel: „(4) Az adózót megillető költségvetési támogatás kiutalásának esedékességéről e törvény melléklete vagy külön törvény rendelkezik. A költségvetési támogatást az igény (bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül, a visszaigényelt általános forgalmi adót 75 napon belül kell kiutalni. Ha az adózó a kiutalási igényét a felszámolást, (egyszerűsített felszámolást) vagy a végelszámolást (egyszerűsített végelszámolást) lezáró adóbevallásban terjeszti elő, a költségvetési támogatást felszámolás, vagy végelszámolás esetén 60, egyszerűsített felszámolás, vagy egyszerűsített végelszámolás esetén 45 napon belül kell kiutalni, amely határidőt a lezáró adóbevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől kell számítani. Az adóhatóság a magánszemély jövedelemadóbevallásában feltüntetett visszatérítendő adót (költségvetési támogatást) az igény (bevallás) beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban az adóévet követő év március 1-jétől utalja ki. Ha a költségvetési támogatást az adóhatóság állapítja meg, a kiutalást az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell teljesíteni. A kiutalásra nyitva álló határidőt, a) … (4a) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a visszaigényelt általános forgalmi adót a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül, ha a visszaigényelhető adó összege az 1 millió forintot meghaladja, 45 napon belül kell kiutalni, amennyiben az adózó az általános forgalmi adó áthárítására jogalapot teremtő minden ügylet - melynek teljesítését tanúsító számla (számlák) alapján az adott adómegállapítási időszakban adólevonási jogát gyakorolja - számlá(k)ban feltüntetett ellenértékének adót is tartalmazó összegét a bevallás benyújtásának napjáig teljes mértékben megfizette vagy tartozása egészében más módon megszűnt. A feltétel fennállásáról az adózó a bevallásban nyilatkozik. E rendelkezés alkalmazása során az ellenértéket megfizetettnek kell tekinteni, amennyiben abból kizárólag szerződésben előre kikötött teljesítési garancia miatt történik a visszatartás.” 2011. évi CXCIII. tv. a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról

66 Vezetői számvitel tanszék ©Gyenge 66 Köszönöm szépen figyelmüket, további szép napot!


Letölteni ppt "Adózás és számvitel 2012. Tatabánya, 2012. január."

Hasonló előadás


Google Hirdetések