Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felkészülés a 2013-as adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Könyvvizsgáló, adószakértő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felkészülés a 2013-as adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Könyvvizsgáló, adószakértő."— Előadás másolata:

1 Felkészülés a 2013-as adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Könyvvizsgáló, adószakértő

2 A változások Törvény- javaslat Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/68422012. évi CIV. tv.MK. 93.cégeljárás T/70282012. évi LXIX. tvMK 74.évközi "saláta" T/70322012. évi CII. tvMK. 93.biztosítási adó T/70372012. évi CXVI. tv.MK. 98.tranzakciós illeték T/77712012. évi XCVII. tv.MK. 87.szja T/79542012. évi CXLVII. tvMK 136.kata, kiva T/79552012. évi CXLVI. tvMK 136. munkahelyvédelem, pénzforgalmi áfa T/83702012. évi CXXXV. tv.MK. 125.adózás rendje T/87502012. évi …….... tvMK ….év végi "saláta"

3 Törvények, amiről ma beszélünk  Szja: 1995. évi CXVII. törvény  Tao: 1996. évi LXXXI. törvény  Katv: 2012. évi CXLVII. törvény  SzT: 2000. évi C. törvény  GT: 2006. évi IV. törvény  Eat: 2011. évi CLVI. törvény  Tbj 1997. évi LXXX. törvény  Eho: 1998. évi LXVI. törvény  Htv: 1990. évi C. törvény  Áfa: 2007. évi CXXVII.  Art: 2003. évi XCII. törvény

4 Személyi jövedelemadó SZJA

5 Külföldiek magyar jövedelme  Családi kedvezmény, ha  Máshol nem illeti meg kedvezmény  Összes jövedelmének legalább 75%-a Mo-on adóköteles Szja tv. 1/A.§

6 Külföldi vállalkozástól kapott osztalék Az adó megfizetése  Kifizető hiányában a magánszemély feladata  Negyedévet követő 12-e helyett az adóbevallásában Szja tv. 66.§ (3)

7 Külföldi adó beszámítása Belföldi illetőségű magánszemély által megszerzett külön adózó jövedelem esetében az adót csökkenti a jövedelem után külföldön megfizetett adó 8.§ (2)

8 Biztosítások  Fogalmak:  3.§ 89. pont: adóköteles biztosítás  1. sz. mell. 6.3. pont: adómentes  Adómentes, ha:  Kockázati biztosítás  Havonta max. a minimálbér 30%-áig

9 Átmeneti rendelkezés 2012. december 31-ig kötött szerződések későbbi kifizetéseinél, ha volt adómentes díj, a 2012-es szabályokat lehet alkalmazni Szja tv. 84/W. §

10 Adóalap-kiegészítés Érintett törvényi helyek  3.§ 75. pont: összes jövedelem  29.§  Marad a 78%-os szabály  Megszűnik az adóalap-kiegészítés  47.§ (6) – (9): adóelőlegnél

11 Átalányadózás  Egyéni vállalkozó akkor választhatja, ha  Megelőző évi árbevétele < 15 millió  Adóévi árbevétele < 15 millió  Munkaviszony már nem kizáró ok Szja tv. 50.§ (1) b.

12 Átalányadózás „...tevékenységet folytató...” Szja tv. 53.§ (1) „...tevékenységből bevételt szerző...”

13 Ingatlan értékesítés Az adót a bevallás benyújtásáig meg kell fizetni Az adó nem mérsékelhető, illetve nem engedhető el Szja tv. 63.§ (7)

14 Adómentes juttatások  Sportbelépő mellett kulturális szolgáltatás igénybevétele is  Összesen 50 ezer forint / év / magánszemély Szja tv. 1. sz. mell 8.28. pont

15 BKJ utáni adó  Évi 500 ezer forintig  Juttatás hónapjának kötelezettségeként  Szja: 1,19 × 16%  Eho: 1,19 × 14%  Összesen: 35,7 % adóteher 100 + 36 = 136 74 + 26 = 100 Eho tv. 3.§ (4)

16 Béren kívüli juttatások  Tartalmi elemei változatlanok  Értékhatára nem változik  Adója emelkedik  Részletszabály módosul:  Erzsébet utalvány  Iskolakezdési támogatás  Munkahelyi étkezés  Pénztári szolgáltatások Szja tv. 71.§

17 Juttatások  Erzsébet utalvány 8000 Ft / hó  Munkahelyi étkezés: külsősöknek is  Iskolakezdési támogatás  Utalványban  Év végéig  bővülő szolgáltatások  SZÉP kártya  Pénztári szolgáltatások Szja tv. 71.§

18 Egyes meghatározott juttatások  Adóköteles biztosítási díj  Mindenkinek egyenlő feltételekkel, kivéve a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány Szja tv. 70.§ (1) c. Szja tv. 70.§ (1) c.

19 Közvetített szolgáltatás  Saját nevében vásárolt  Harmadik személlyel, mint megrendelővel kötött  Szerződésben rögzített módon  Részben vagy egészben, de változatlan formában  Nyilvántartások alátámasztják Szja tv. 49/B.§ (23)

20 Társasági adó TAO

21 Nyereség-minimum Összes bevétel - csökkentő tételek + növelő tételek: új a taggal szembeni kötelezettség a napi átlagos állományának az adóévet megelőző adóév utolsó napján fennálló kötelezettségét meghaladó összeg 50%-a Tao tv. 6.§ (9)

22 Alultőkésítés Újra változik a fogalom: Kötelezettség napi átlagos állománya - Pénzkövetelés napi átlagos állománya Tao tv. 8.§ (5) a. Kivéve a szállítói tartozás Kivéve a vevői követelés

23 Sporttámogatás adókedvezménye Nem lehet a támogatónak adótartozása:  Támogatói igazolás kiállításakor helyett  Amikor a kérelmet benyújtják (az egyesület a szakszövetségnek) Tao tv. 22/C. § (2)

24 Bejelentett immateriális jószág  Szellemi termék, vagyoni értékű jog  Szerzését vagy előállítását  60 napon belül bejelenti Előállításnál a használatba vételtől számítva Tao tv. 4.§ 5/a.

25 Bejelentett részesedés  Nyereséges értékesítéskor csökkentő  Veszteséges értékesítéskor növelő  Korrigálva az üzleti vagy cégértékkel Tao tv. 7.§ (1) dz. 8.§ (1) m.

26 Veszteségelhatárolás  Kiválás esetén a „maradó” cégre is teljesülnie kell a feltételeknek  Tulajdonosi szerkezet  Folytatott tevékenység Tao tv 17.§ (8)

27 Elismert költség  Befogadható az „új” adókat választók számlái  Nem elismert költség a KIVA alanynak adott támogatás, juttatás Tao tv. 3. sz. melléklet A) 2. pont

28 Kisadózó vállalkozások tételes adója KATA

29 Ki választhatja? ÉV KÖZBEN IS VÁLASZTHATÓ  Egyéni vállalkozó  Egyéni cég  Kizárólag magánszeméllyel taggal rendelkező  Betéti társaság  Közkereseti társaság EVÁ-ból KATÁ-ba Katv. 3.§

30 Ki nem választhatja?  Biztosítási ügynök, saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése tevékenység esetén nem választható (nem főtevékenység!)  Megelőző két éven belül törölték az adószámát, vagy fel volt függesztve Katv. 4.§ (4) – (5)

31 Az adórendszer mozgatórugója … a kisadózó, mint a vállalkozásban személyesen közreműködő magánszemély Tag, aki személyesen közreműködik ÉS/VAGY ügyvezető kivéve, ha tevékenységét munkaviszonyban látja el Katv. 2.§ 11.pont

32 Fizetendő adó  Főfoglalkozású kisadózó esetén 50.000 Ft/hó  Nem főfoglalkozású kisadózó esetén 25.000 Ft/hó - akinek nincs 36 órás munkaviszonya - egyezményes országban nincs biztosítási jogviszonya (nem csak EU és Szerbia!) - nem nyugdíjas -máshol társas, vagy egyéni vállalkozó -Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban nem részesül Katv. 8.§ (1) – (2)

33 A tételes adó megfizetése  minden megkezdett hónapra meg kell fizetni  szünetelés esetén csak ha teljes havi szünetelés van, akkor van mentesítés  hóközben válik valaki főállásúvá, akkor az egész hónap 50.000 Ft lesz  havonta, követő hó 12-ig kell megfizetni  kieső időre speciális szabályok április 12 – július 5 : 19 + 31 + 30 + 5

34 Mit vált ki a tételes adó? EV esetén: VSZJA, osztalékadó, eho, személyéhez kötődő szocho, járulékok, szja Cég esetén: TAO, osztalék utáni szja, osztalék utáni eho, személyes közreműködésre tekintettel fizetendő szja, szocho, járulékok, szakképzési Mit nem: alkalmazott, nem kisadózó tagok utáni közterhek, fizetendő áfa Katv. 9.§ (1)

35 Bevételi értékhatár  Bevételi értékhatár NINCS, de 6 millió forint feletti bevételre 40% adót kell fizetni  Évközi be- vagy kilépésnél havi 500 ezer forint a határ Katv. 8.§ (6)

36 Adatszolgáltatási kötelezettség  éves szinten 1 millió forint feletti bevétel esetében.  Az adatszolgáltatást a vevőnek is adnia kell, szolgáltatás esetén TESZOR kóddal OKA: a munkaviszony leplezése Katv. 13.§ Katv. 11.§ (5)

37 Munkaviszonytól való elhatárolás  a kisadózó nem kizárólag személyesen végezte  kevesebb mint 50 %-a a bevételnek jött be ettől a kifizetőtől  utasítást nem adhat a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan  tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll  tevékenységhez szükséges eszközöket nem az ellenértéket kifizető bocsátotta rendelkezésre  tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg Katv. 14.§ (3)

38 Osztalék utáni adót kiváltó adó  Csak a cégek esetében (ec, bt, kkt)  Ugyanúgy, mint az evásoknál TAO szerint megszűnés, kedvezmény mehet végig Katv. 26.§

39 Megszűnik a KATA alanyiság  Kijelentkezünk  Belépési feltételek nem teljesülnek  Adótartozás  Adószám felfüggesztés  Felszámolás, végelszámolás  Számlaadás elmulasztása Katv. 5. § (1)

40 Mit vizsgálj a döntéshez? Van-e, és mennyi költség a vállalkozásban Ha cég vagy, mennyi az osztalékot kiváltó adó Főállású vagy nem főállású a vállalkozó „Normál” osztalék esetén van-e eho kötelezettség Mennyi a vállalkozás várható árbevétele Rejt-e kockázatot a számlabefogadók összetétele miatt

41 Számoljunk… Bevétel 1 229 508 6 000 000 7 000 000 13 461 538 Költség nincs Nyereség 1 229 508 6 000 000 7 000 000 13 461 538 szja szerint, ha nincs eho 300 000 1 464 000 1 708 000 3 284 615 kata szerint 300 000 700 000 3 284 615 előny - 1 164 000 1 008 000 -

42 Számoljunk… Bevétel 900 901 6 000 000 7 000 00014 135 254 Költség 10% 90 090 600 000 700 000 1 413 525 Nyereség 810 811 5 400 000 6 300 00012 721 729 szja szerint, ha az eho 14%, de max. 450.000 Ft 300 000 1 767 600 1 987 200 3 554 102 kata szerint 300 000 700 000 3 554 102 előny - 1 467 600 1 287 200 -

43 Kisvállalati adó KIVA

44 Ki választhatja? Gyakorlatilag bárki, kivéve  Egyéni vállalkozó  Nyrt CSAK NAPTÁRI ÉVRE VÁLASZTHATÓ december 1-20. között, jogvesztő határidő, csak elektronikus bejelentő érkezhet, vissza is vonható követő év január 15-ig Katv. 16.§ (1)

45 Belépéskor teljesítendő feltételek  Adóévet megelőző adóévben várhatóan  az átlagos állományi létszám nem haladja meg a 25 főt  a bevétel 500 millió forintot nem éri el  a beszámolójában a mérlegfőösszege nem haladja meg az 500 millió forintot  Adóévet megelőző két naptári évben nem volt jogerősen adószáma felfüggesztve  nem lehet eltérő üzleti éves  bejelentés napján több 1 millió forint összegű APEH tartozása van + KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS Katv. 16.§ (2)

46 Az adó alapja Pénzforgalmi eredmény 20.§ (1) Személyi jellegű kifizetések + ± korrekciós tételek …de legalább a személyi jellegű kifizetések

47 Korrekciós tételek  Növelő és/vagy csökkentő tételek  Hitel, elszámolási előleg, kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  Osztalék  Tőkét érintő tételek (tőkebevonás, tőkekivonás)  Növelő tételek  végleges pénzeszközátadás, térítés nélkül adott eszköz és szolgáltatás  50 ezer forint felett minden, ami ésszerűtlen  Alultőkésítés  Korábbi időszakra vonatkozó adókötelezettség, és a tárgyévi KIVA  Bírság, pótlék  elengedett követelés, kivéve…  Selejtezés Katv. 20.§ (4) – (7)

48 Kérdéses pontok… Követelések, kötelezettségek Készlet Tárgyi eszköz

49 Negatív pénzforgalmi eredmény  továbbvihető,  10 év alatt egyenlő részletekben levonható, és  Emiatt kizárólag a pénzforgalmi szemléletű eredményt lehet vele csökkenteni Adóévi, korábban használatba nem vett tárgyi eszköz, szellemi termék, kísérleti fejlesztés aktivált értékével – az elhatárolt veszteség terhére – csökkenthető a teljes adóalap Katv. 20.§ (9) – (12)

50 Veszteség-elhatárolás szemléltetve 2013-ban elhatárolt veszteség: 2,4 Mforint 2014 2015 2016…..…….…..2019 2020 2014 2015 ………………………………………………2023 240.000 200.000 1.000.000 240.000

51 Mennyi és mit vált ki a KIVA? Az adó mértéke 16%. Kiváltja: - társasági adó - szocho (alkalmazottakét is) - szakképzési hozzájárulás Nem váltja ki: pl. osztalék utáni szja, eho, áfa Katv. 21.§ (1) – (2)

52 Adóelőleg  Havonta kell fizetni, ha a megelőző évi bevétel 100 millió forint felett van, egyéb esetben negyedévente  Feltöltés: Nincs  Bevallása: 08-ason Adóbevallás követő év május 31-ig esedékes, ahol az előleg és tényleges adó különbsége rendezhető. Katv. 23.§

53 Megszűnik a KIVA alanyiság  Kijelentkezünk  Belépési feltételek nem teljesülnek  Adótartozás  Foglalkoztatotti létszám átlépi 50 főt.  Felszámolás, végelszámolás  Számlaadás elmulasztása

54 Egyebek  KIVA adóalany részére adott mindenféle ingyenes juttatás nem lesz elismert költség a Tao-ban.  Nyilvántartás vezetése marad a számviteli törvény szerinti

55 Számvitel

56 Sajátos beszámoló helyett…  Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló  Mérlegfőösszeg: 100 millió forint  Árbevétel: 200 millió forint  Létszám: 10 fő Szt. 6.§ (5) Szt. 9.§ (6)

57 … mikrogazdálkodói beszámoló  Értékhatárt figyelembe véve bárki választhatja  Visszatérés:  2 év után muszáj, ha…  3 év után lehet Szt. 9.§ (8) – (10)

58 Részletes szabályok kormányrendelet szerint  Felújítás  Jelentős összeg  Nincs számviteli politikája,  Csak mérleg és eredménykimutatás van  Nem lehet eltérő üzleti éves, nem lehet devizás  Nincs maradványérték, tao szerinti a leírási kulcs  Nincs év végi átértékelés

59 Osztalék Negatív tárgyévi eredmény esetén: Osztalék Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra = Szt. 87.§ (5)

60 Devizás átértékelés hatása  2011-ben és 2012-ben induló üzleti évekre  A hiányos saját tőkét nem kell pótolni, ha az az év végi átértékelés miatt alakult ki GT. 336/F.§

61 Hibahatárok  Jelentős összegű hiba:  a mérlegfőösszeg 2%-a, vagy  1 millió forint  Lényeges hiba: hatályon kívül Szt. 3.§ (3) 3. pont Szt. 3.§ (3) 5. pont

62 Értéknövelő beruházás támogatott eszköz esetében  A feloldás változatlan…  Értéknövekedés  Élettartam növekedés  … de a korábban üzembe helyezett eszközök esetében el lehet térni Szt. 45.§ (2a) Szt. 177.§ (28)

63 Utólag adott engedmény – a skontó  Eddig: késedelmi kamattal arányos…  Ezután: a szerződésben meghatározott, a pénzügyileg rendezendő ellenérték 3%-át meg nem haladó… Szt. 84.§ (7) o Szt. 85.§ (3) o

64 Készletek  Készletként kell kimutatni:  Értékesítési céllal beszerzett vagy előállított  Értékesítésig átmenetileg használatba vesz Pl.: autó, ingatlan Szt. 28.§ (3)

65 Mérlegtételek értékelése  Átértékelés, ha tartós és jelentős (pl. értékvesztés, terven felüli écs.)  Tartós:  Legalább egy évig fennáll  A rendelkezésre álló információk alapján végleges Szt. 46.§ (4)

66 Foglalkoztatás adói Járulékok, szocho

67 Szocho kedvezmények Ami már nincs: START Extra START Plusz START Bónusz Ami volt, és marad is: START Nettó bérmegtartó Karrier Híd Program Rehab. kártya Ami új 2013-ban: Szakképzettséget nem igénylő 25 év alatt, 55 év felett GYED, GYES, GYET Tartósan álláskereső Pályakezdő

68 Szakképzettséget nem igénylők  „FEOR 9-es” munkavállaló  Adott hónapon belül részben nem FEOR 9-es, akkor nem jár  Kedvezmény: 14,5%  Fizetendő szocho: 27-14,5=12,5%  Kedvezményalap: max. bruttó 100 ezer forint Eat. 461.§

69 Pályakezdő  25 év alatti  Legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező  Kedvezmény: 27%, két évig  Fizetendő szocho: 27-27=0%  Kedvezményalap: max. bruttó 100 ezer forint Eat. 462/B.§ (2)

70 A 25. év vagy 55. év betöltése hónapjára teljes egészében jár a kedvezmény  Kedvezmény: 14,5%  Fizetendő szocho: 27-14,5=12,5%  Kedvezményalap: max. bruttó 100 ezer forint 25 év alatti – 55 év feletti Eat. 462/B.§

71 Tartósan állást kereső  Megelőző 9 hónapon belül 6 hónapig nyilvántartott álláskereső  Kedvezmény:  27%, két évig (fiz. szocho: 27-27=0%)  14,5%, még egy évig (fiz. szocho: 27-14,5=12,5%)  Kedvezményalap: max. bruttó 100 ezer forint Eat. 462/C.§

72  „Anyasági” ellátás folyósítása alatt vagy azt követően, maximum a 45. hónap végéig  Kedvezmény:  27%, két évig (fiz. szocho: 27-27=0%)  14,5%, még egy évig (fiz. szocho: 27-14,5=12,5%)  Kedvezményalap: max. bruttó 100 ezer forint Gyermeknevelésből visszatérők Eat. 462/D.§

73 „Nettó bérmegtartó” kedvezmény  A kedvezménynek nem feltétele, hogy az elvárt béremelést végrehajtsuk Kedvezmény:  75.000 Ft-ig a kedvezményalap 16 százaléka (12.000 Ft)  levonva összegnek a 75 ezer forint feletti kedvezményalap 20 százalékát (135.000 Ft- nál fogy el) Eat. 461.§

74 Közös szabályok 100 ezer forintot teljes munkaidőre kell érteni, a többi esetben arányosan Részmunkaidős foglalkoztatás: a munkaszerződés szerinti időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt. Eat. 463.§ (5)

75 Együttes alkalmazásuk FEOR 9 Eat. 463.§ (2a) Pályakezdő 25>, 55< Gyermeket nevelő álláskereső Nettó bérmegtartó START Plusz, Bónusz, Extra Karrier Híd START

76 Tb-járulék  Megszűnik a nyugdíjjárulék felső határa  Átmeneti szabály: 2013. január 10-ig megszerzett 2012. decemberi jövedelemre még nem alkalmazható  Egészségügyi szolgáltatási járulék 2013. évi mértéke 6.660 Ft, napi 222 Ft Tbj. 19.§ (4)

77 Egészségügyi hozzájárulás  Béren kívüli juttatások után 14% az eho (1,19-szeres alap!)  A támogatói adományt 27%-os eho fogja terhelni, azzal, hogy az Öpt. ebben a tekintetben nem minősül kifizetőnek Eho. 3.§ (4) Eho. 11.§ (11) d)

78 Helyi adó Htv.

79 Iparűzési adó  Elábé és közvetített szolgáltatás korlátozott elszámolása 500 millió forintos árbevétel felett  500 – 20 000 millió között: bevétel 85%-a  20 – 80 milliárd között: bevétel 75%-a  80 milliárd felett: bevétel 70%-a Htv. 39.§

80 Példa adatok ezer forintban ipa számítása Árbevétel 1 500 000 eFt Elábé és közvetített szolgáltatás 1 000 000 eFt 900 000 eFt alvállalkozói teljesítések 200 000 eFt anyagköltség 50 000 eFt K+F - - iparűzési adó alapja (250 000 eFt) 350 000 eFt

81 Számítás Árbevétel: - 500 MFt: 33% - 1000 MFt: 67% Elábé + közv. szolg: - 1000 Mft × 33% × 100% - 1000 Mft × 67% × 85% 900 Mft

82 Egyszerűsített meghatározás  „80%-os szabály” alkalmazásához  Eddig: megelőző évi bevétel < 8 millió Ft  Ezután: tárgyévi bevétel < 8 millió Ft Htv. 39/A.§

83 KATA és a helyi adó Mit választhat a KATA alany?  Főszabály szerinti elszámolás  Egyszerűsített elszámolás  Tételes adóalapot: székhely-telephelyre 2,5-2,5 millió forintos adóalapokat Htv. 39/B.§ (3)

84 KIVA és a helyi adó Mit választhat a KIVA alany?  Főszabály szerinti elszámolás  Egyszerűsített elszámolás  A KIVA alap 120%-át Htv. 39/B.§ (2)

85 Általános forgalmi adó ÁFA

86 Pénzforgalmi elszámolás  Választható, ezért nyilatkozni kell róla  először 2012. december 31.-ig  A bejelentést az apeh weboldalán közzéteszik: bárki számára ellenőrizhető  Vezérelv: pénzügyi teljesítéskor kell befizetni és lehet levonni az áfát  A számlabefogadóra is kihat!!! ÁFA tv. XIII/A.fejezet

87 Ki választhatja?  Az a kkv szerint mikro vagy kisvállalkozás, akinek az árbevétele (áfa nélkül, éves szinten)  Tárgyév megelőző évben ténylegesen  Tárgyévben ésszerűen várhatóan nem haladja meg a 125 millió forintot. Nem számít az értékhatárba:  Tárgyi eszköz, immat javak értékesítése  Közösségen belüli értékesítés  Mentesből az, ami az alanyi mentesnél se

88 Az áfa elszámolása  Fizetendő áfa: ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor  Levonható áfa: számla megfizetésekor  Részfizetéskor arányosítás

89 Megszűnik a pénzforgalmi elszámolás  Adózói döntéssel  Értékhatár túllépéssel  Alanyi mentesség választással  Kkv szerinti határ átlépésével  Megszűnés, szüneteltetés esetén Egyes esetekben azonnal beáll a fizetési kötelezettség, de a levonási jog is megnyílik az általa ki nem fizetett számlákra Áfa tv. 196/B.§ (5)

90 Számlázási szabályok  Számla kötelező tartalmi eleme: Jogszabályi hivatkozás vagy egyértelmű utalás a pénzforgalmi szabály alkalmazására Oka: a számlabefogadó áfa levonási jogának gyakorlásához infó Ha elmarad, akkor a főszabály mindkét félnek!! Áfa tv. 169.§ h)

91 Számla „záradékok” „Önszámlázás” (vevő számláz esete) „Pénzforgalmi elszámolás” „Kisadózó” „Fordított adózás” „Különbözet szerinti szabályozás – utazási irodák” „Különbözet szerinti szabályozás – használt cikkek” „Különbözet szerinti szabályozás – gyűjteménydarabok és régiségek” Adómentesség esetén a HÉA irányelvre való hivatkozás lehetősége, vagy bármely más egyértelmű utalás ÁFA tv. 169.§

92 Alanyi adómentesség  5 millió 6 millió  azok is választhatják, akik 2012. évben 5 és 6 millió forint közötti bevételt értek el Áfa tv. 188.§ (2)

93 Üzletág-átruházás  Nem lesz áfa köteles  Az apport és a jogutódlás szabályait veszi fel  Önálló fogalom Áfa tv. 17.§ (4)

94 Közlekedési eszköz bérbeadása Teljesítési hely meghatározása Ad ó alany ig é nybe vevő Nem ad ó alany ig é nybe vevő R ö vid t á v ú bérbeadás Birtokba adás helye Hossz ú t á v ú bérbeadás Igénybe vevő székhelye szerint Igénybe vevő letelepedése Áfa tv. 44.§

95 Időszakonkénti elszámolás Ha - közösségen belüli adómentes termékeladás és - egyben 58. § alá is esik, és - egy naptári hónapnál hosszabb az elszámolási időszak Akkor - a naptári hónap utolsó napján teljesítés történik Áfa tv. 58.§ (2)-(3)

96 Személygépkocsi  Üzemeltetési és fenntartási költség 50%-a levonható  És ha van magánhasználat?  És ha közvetítjük a szolgáltatást? Áfa tv. 125.§ (1) f) Áfa tv. 124.§ (4)

97 Levonható adó utólagos módosítása  Utólag csökken…  Utólag nő…  Fordított adózású számla esetén Áfa tv. 132.§ (5)

98 Közösségi értékesítések számlázása  Az előleget nem kell számlázni  Számla-kibocsátási határidő a tényleges teljesítés hónapját követő hónap 15-e  gyűjtőszámla Áfa tv. 159.§ (4) Áfa tv. 163.§ (2) Áfa tv. 164.§ (2)

99 Számla adattartalma Vevő adószámát akkor is fel kell tüntetni, ha - belföldi eladó adóalany - egyenes adózással 2 millió forintot elérő áfa tartalmú számlát bocsát ki - és a vevő belföldi adóalany 2012. évi kibocsátású, de 2013. évi teljesítési időpontú számlának nem kötelező kelléke Áfa tv. 169.§ d)

100 Adózás rendje ART

101 „Tételes áfa-bevallás” Kinek kell adatot szolgáltatni?  Számlakibocsátónak, ha 2 millió forintot elérő áfát hárít át a számlában  Számlabefogadónak, ha 2 millió forintot elérő levonási jogot gyakorol  Számlabefogadónak, ha ugyanazon eladótól egy bevallási időszakban 2 millió forintot elérő adótartalmú számla érkezik, melyre 2 millió forint feletti összegben levonási jogot gyakorol Art. 31/B.§

102 További tudnivalók  NEM lesz 2013. július 1-től hozzáférés az adatokhoz (175.§ (15))  2 millió felettieket egyedileg, a kisebbeket csoportban kell teljesíteni  Módosítás, érvénytelenítés

103 Készpénzforgalom  A dóköteles tevékenységgel kapcsolatos kifizetés  pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók között  termék vagy szolgáltatás ellenértéke  szerződésenként és havonta áfával együtt 1,5 millió forintig Szankció: a túllépés 20 %-a mul. bírság mindkét oldalon Art. 38.§ (3a) Art. 172.§ (20f)

104 Készpénzforgalom II. Kp. forgalom korlátozása Kp. forgalom bejelentése (40) Rendelkezés típusaKorlátozásBejelentés Vizsgálat tárgyaSzerződések Kp kifizetés tényszerű teljesítése Figyelési időszak1 hónap1 nap Szankció Értékhatár átlépése Bejelentés elmulasztása Értékhatár1,5 millió forint 2 millió forint, (1 millió) Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók IgenNincs ilyen feltétel

105 Határidők  5/A. § (5): igazolások kiadása 6 napon belül  5/A. § (6): sürgősség fizetési könnyítésre minősített adózóknak 15 nap

106 Bejelentések  16.§ (4): a 1041-es nyomtatványon az anyja neve, születési hely és állampolgárság nem bejelentendő adat ha van adóazonosító jele.  16.§ (3) g: elektronikus számlákhoz online hozzáférés  189. § (14): adatszolgáltatás végtörlesztésről vagy vissza nem térítendő támogatásról

107 Kézbesítési vélelem  Évközi adócsomagban van, de 2013. január 1-től hatályos  Közvetlen értesítés a vélelem beálltáról nem lesz, viszont:  NAV honlapra 15 napra kifüggesztik  Továbbá elektronikus értesítés Art. 124.§ (1)-(2)

108 Képviselet Állandó meghatalmazás környezetvédelmi termékdíj ügyében termékdíj ügyintéző személy részére is adható Art. 7.§ (1)

109 Adószám felfüggesztése -1 éven túli adótartozás -1 éven túl bevallás be nem nyújtása esetén továbbra is felfüggesztés, de nem korlátlan időre, hanem 180 napra A 180 nap letelte után az adószámot törlik Art. 24/A. § (12)

110 KOCKERD Benyújtása az adózó választása szerint: -Elektronikusan -Papír alapon Ha adózó a kérdőívet nem küldi be határidőre: -Első lépés egy mulasztási bírságról szóló határozat, melyben újabb határidő van -Második lépés az adószám törlése hirdetményi úton (törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is) Art. 24/F.§

111 Felhívás önellenőrzésre Csak a nem vállalkozó magánszemélyeket érinti Adóhatóság egy értesítőt küld: - mely időszak, adónem a problémás - havi adatszolgáltatás náluk lévő adatai, kimutatva az eltérést is Az önellenőrzés nem kötelező, ezért nincs bírság, de adórevízió várható…(30. naptól) 2012. évi bevallásra is…. Art. 91/A. §

112 Mulasztási bírság Eljárási illeték meg nem fizetése esetén a mulasztási bírság alsó határa 5.000 Ft Adóigazolás esetén jöhet szóba Art. 172. § (11)

113 SZJA részletfizetés Továbbra is csak személyi jövedelemadóra és nem vállalkozók részére 100.000 Ft-ig 150.000 Ft-ig 4 hónapra 6 hónapra Eljárási illeték továbbra sincs 2012. évi szja bevallásra már alkalmazható Art. 33/A. § (1)

114 Adófizetés  38.§ (1): Egyszerűsített elektronikus fizetés: egy átutalással több adónemet. Részletek külön jogszabályban.  37. § (4a): áfa visszaigénylésnél megfizetett a számla akkor is ha teljesítési garancia miatt visszatartás van.  43. § (3): Tartozás esetén a elszámolási sorrend a végrehajtási költséggel kezdődik. Ezután következnek az adók. Hivatalbóli átvezetés: szintén a végrehajtási költségekre először  43. § (5): Bármilyen más adószámlára átvezet túlfizetést az adóhatóság (akkor is ha nincs rajta tartozás)

115 Egyéb változások  28/A.§: Egyszerűsített bevallás: ha adózó nem reagál az adóhatósági ajánlatra május 20-ig, akkor az ajánlatot az adóhatóság elfogadottnak tekinti  37.§ (4a): Felszámolást, végelszámolást lezáró áfa bevallásban áfát visszaigényelni csak 75 napra lehet  136.§ (6): Elkésett fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítják  2. sz. melléklet: Gyakorított áfa bevallásra vonatkozó kérelem méltányos elbírálása  3. sz. melléklet K. alcím: a szállítólevelekről nem lesz nyomtatványos adatszolgáltatás

116 További szép napot!


Letölteni ppt "Felkészülés a 2013-as adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Könyvvizsgáló, adószakértő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések