Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felkészülés a 2013-as adóévre Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felkészülés a 2013-as adóévre Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna"— Előadás másolata:

1 Felkészülés a 2013-as adóévre Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Könyvvizsgáló, adószakértő

2 munkahelyvédelem, pénzforgalmi áfa
A változások Törvény- javaslat Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012. évi CIV. tv. MK. 93. cégeljárás T/7028 2012. évi LXIX. tv MK 74. évközi "saláta" T/7032 2012. évi CII. tv biztosítási adó T/7037 2012. évi CXVI. tv. MK. 98. tranzakciós illeték T/7771 2012. évi XCVII. tv. MK. 87. szja T/7954 2012. évi CXLVII. tv MK 136. kata, kiva T/7955 2012. évi CXLVI. tv munkahelyvédelem, pénzforgalmi áfa T/8370 2012. évi CXXXV. tv. MK. 125. adózás rendje T/8750 2012. évi …….... tv MK …. év végi "saláta"

3 Törvények, amiről ma beszélünk
Szja: évi CXVII. törvény Tao: évi LXXXI. törvény Katv: évi CXLVII. törvény SzT: évi C. törvény GT: évi IV. törvény Eat: évi CLVI. törvény Tbj évi LXXX. törvény Eho: évi LXVI. törvény Htv: évi C. törvény Áfa: évi CXXVII. Art: évi XCII. törvény

4 Személyi jövedelemadó
SZJA

5 Külföldiek magyar jövedelme
Családi kedvezmény, ha Máshol nem illeti meg kedvezmény Összes jövedelmének legalább 75%-a Mo-on adóköteles Szja tv. 1/A.§

6 Külföldi vállalkozástól kapott osztalék
Az adó megfizetése Kifizető hiányában a magánszemély feladata Negyedévet követő 12-e helyett az adóbevallásában Szja tv. 66.§ (3)

7 Külföldi adó beszámítása
Belföldi illetőségű magánszemély által megszerzett külön adózó jövedelem esetében az adót csökkenti a jövedelem után külföldön megfizetett adó Ha e törvény másként nem rendelkezik, a fizetendő adó - nemzetközi szerződés hiányában - a külföldön megfizetett adó beszámítása következtében nem lehet kevesebb az adóalap 5 százalékáná 8.§ (2)

8 Biztosítások Fogalmak: Adómentes, ha:
3.§ 89. pont: adóköteles biztosítás 1. sz. mell pont: adómentes Adómentes, ha: Kockázati biztosítás Havonta max. a minimálbér 30%-áig

9 Átmeneti rendelkezés 2012. december 31-ig kötött szerződések későbbi kifizetéseinél, ha volt adómentes díj, a 2012-es szabályokat lehet alkalmazni Szja tv. 84/W. §

10 Érintett törvényi helyek
Adóalap-kiegészítés Érintett törvényi helyek 3.§ 75. pont: összes jövedelem 29.§ Marad a 78%-os szabály Megszűnik az adóalap-kiegészítés 47.§ (6) – (9): adóelőlegnél

11 Egyéni vállalkozó akkor választhatja, ha
Átalányadózás Egyéni vállalkozó akkor választhatja, ha Megelőző évi árbevétele < 15 millió Adóévi árbevétele < 15 millió Munkaviszony már nem kizáró ok Szja tv. 50.§ (1) b.

12 „...tevékenységet folytató...”
Átalányadózás „...tevékenységet folytató...” „...tevékenységből bevételt szerző...” Szja tv. 53.§ (1)

13 Az adót a bevallás benyújtásáig meg kell fizetni
Ingatlan értékesítés Az adót a bevallás benyújtásáig meg kell fizetni Az adó nem mérsékelhető, illetve nem engedhető el Szja tv. 63.§ (7)

14 Sportbelépő mellett kulturális szolgáltatás igénybevétele is
Adómentes juttatások Sportbelépő mellett kulturális szolgáltatás igénybevétele is Összesen 50 ezer forint / év / magánszemély Szja tv. 1. sz. mell 8.28. pont

15 Juttatás hónapjának kötelezettségeként
BKJ utáni adó Évi 500 ezer forintig Juttatás hónapjának kötelezettségeként Szja: 1,19 × 16% Eho: 1,19 × 14% Összesen: 35,7 % adóteher = 136 = 100 Eho tv. 3.§ (4)

16 Béren kívüli juttatások
Tartalmi elemei változatlanok Értékhatára nem változik Adója emelkedik Részletszabály módosul: Erzsébet utalvány Iskolakezdési támogatás Munkahelyi étkezés Pénztári szolgáltatások Szja tv. 71.§

17 Erzsébet utalvány 8000 Ft / hó Munkahelyi étkezés: külsősöknek is
Juttatások Erzsébet utalvány 8000 Ft / hó Munkahelyi étkezés: külsősöknek is Iskolakezdési támogatás Utalványban Év végéig bővülő szolgáltatások SZÉP kártya Pénztári szolgáltatások Szja tv. 71.§

18 Egyes meghatározott juttatások
Adóköteles biztosítási díj Mindenkinek egyenlő feltételekkel, kivéve a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány Szja tv. 70.§ (1) c. Szja tv. 70.§ (1) c.

19 Közvetített szolgáltatás
Saját nevében vásárolt Harmadik személlyel, mint megrendelővel kötött Szerződésben rögzített módon Részben vagy egészben, de változatlan formában Nyilvántartások alátámasztják Szja tv. 49/B.§ (23)

20 Társasági adó TAO

21 + növelő tételek: új a taggal szembeni kötelezettség
Nyereség-minimum Összes bevétel - csökkentő tételek + növelő tételek: új a taggal szembeni kötelezettség a napi átlagos állományának az adóévet megelőző adóév utolsó napján fennálló kötelezettségét meghaladó összeg 50%-a Tao tv. 6.§ (9) Napi átlagos állomány: 10 millió Előző év utolsó napján fennálló összeg 5 millió (10 – 5) × 50% = 2,5 millió

22 Kivéve a vevői követelés
Alultőkésítés Újra változik a fogalom: Kötelezettség napi átlagos állománya - Pénzkövetelés napi átlagos állománya Tao tv. 8.§ (5) a. Napi átlagos állomány: 10 millió Előző év utolsó napján fennálló összeg 5 millió (10 – 5) × 50% = 2,5 millió Kivéve a vevői követelés Kivéve a szállítói tartozás

23 Sporttámogatás adókedvezménye
Nem lehet a támogatónak adótartozása: Támogatói igazolás kiállításakor helyett Amikor a kérelmet benyújtják (az egyesület a szakszövetségnek) Tao tv. 22/C. § (2)

24 Bejelentett immateriális jószág
Szellemi termék, vagyoni értékű jog Szerzését vagy előállítását 60 napon belül bejelenti Előállításnál a használatba vételtől számítva Tao tv. 4.§ 5/a.

25 Bejelentett részesedés
Nyereséges értékesítéskor csökkentő Veszteséges értékesítéskor növelő Korrigálva az üzleti vagy cégértékkel Tao tv. 7.§ (1) dz. 8.§ (1) m.

26 Veszteségelhatárolás
Kiválás esetén a „maradó” cégre is teljesülnie kell a feltételeknek Tulajdonosi szerkezet Folytatott tevékenység Tao tv 17.§ (8)

27 Befogadható az „új” adókat választók számlái
Elismert költség Befogadható az „új” adókat választók számlái Nem elismert költség a KIVA alanynak adott támogatás, juttatás Tao tv. 3. sz. melléklet 2. pont

28 Kisadózó vállalkozások tételes adója
KATA

29 ÉV KÖZBEN IS VÁLASZTHATÓ
Ki választhatja? ÉV KÖZBEN IS VÁLASZTHATÓ Egyéni vállalkozó Egyéni cég Kizárólag magánszeméllyel taggal rendelkező Betéti társaság Közkereseti társaság EVÁ-ból KATÁ-ba Katv. 3.§

30 Ki nem választhatja? Biztosítási ügynök, saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése tevékenység esetén nem választható (nem főtevékenység!) Megelőző két éven belül törölték az adószámát, vagy fel volt függesztve Katv. 4.§ (4) – (5)

31 Az adórendszer mozgatórugója
… a kisadózó, mint a vállalkozásban személyesen közreműködő magánszemély Tag, aki személyesen közreműködik ÉS/VAGY ügyvezető kivéve, ha tevékenységét munkaviszonyban látja el Katv. 2.§ 11.pont

32 Fizetendő adó Főfoglalkozású kisadózó esetén Katv. 8.§ (1) – (2)
Ft/hó Nem főfoglalkozású kisadózó esetén Ft/hó - akinek nincs 36 órás munkaviszonya - egyezményes országban nincs biztosítási jogviszonya (nem csak EU és Szerbia!) - nem nyugdíjas máshol társas, vagy egyéni vállalkozó Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban nem részesül Katv. 8.§ (1) – (2) Személyesen közreműködik v. ügyvezető? IGEN Munkaviszonyban? NEM Van máshol 36 órás munkaviszonya? IGEN – Ft NEM – Ft

33 A tételes adó megfizetése
minden megkezdett hónapra meg kell fizetni szünetelés esetén csak ha teljes havi szünetelés van, akkor van mentesítés hóközben válik valaki főállásúvá, akkor az egész hónap Ft lesz havonta, követő hó 12-ig kell megfizetni kieső időre speciális szabályok április 12 – július 5 :

34 Mit vált ki a tételes adó?
EV esetén: VSZJA, osztalékadó, eho, személyéhez kötődő szocho, járulékok, szja Cég esetén: TAO, osztalék utáni szja, osztalék utáni eho, személyes közreműködésre tekintettel fizetendő szja, szocho, járulékok, szakképzési Mit nem: alkalmazott, nem kisadózó tagok utáni közterhek, fizetendő áfa Bejelentett kisadózóval kapcsolatos kivét, díjazás, osztalék ‘természetbeni’ juttatások adói Ha bt-ben két tag, de csak az egyik kisadózó, és van osztalék, akkor a másik tag után osztalékadót kell fizetni. Mennyi az osztalék, ha nincs csak bevételi nyilvántartás? Katv. 9.§ (1)

35 Évközi be- vagy kilépésnél havi 500 ezer forint a határ
Bevételi értékhatár Bevételi értékhatár NINCS, de 6 millió forint feletti bevételre 40% adót kell fizetni Évközi be- vagy kilépésnél havi 500 ezer forint a határ Katv. 8.§ (6)

36 Adatszolgáltatási kötelezettség
éves szinten 1 millió forint feletti bevétel esetében. Az adatszolgáltatást a vevőnek is adnia kell, szolgáltatás esetén TESZOR kóddal OKA: a munkaviszony leplezése Katv. 11.§ (5) a vevőjéről (adószám nélkül), Nyilván gazdasági esemény valódiságát kell itt firtatni. Katv. 13.§

37 Munkaviszonytól való elhatárolás
Katv. 14.§ (3) a kisadózó nem kizárólag személyesen végezte kevesebb mint 50 %-a a bevételnek jött be ettől a kifizetőtől utasítást nem adhat a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll tevékenységhez szükséges eszközöket nem az ellenértéket kifizető bocsátotta rendelkezésre tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg Adózó bizonyít!!! A feltételeket abból a szempontból is vizsgálni kell, hogy a bevételt juttató személyt és a kapcsolt vállalkozásait is egy személynek kell tekinteni.

38 Osztalék utáni adót kiváltó adó
Csak a cégek esetében (ec, bt, kkt) Ugyanúgy, mint az evásoknál TAO szerint megszűnés, kedvezmény mehet végig Katv. 26.§

39 Megszűnik a KATA alanyiság
Kijelentkezünk Belépési feltételek nem teljesülnek Adótartozás Adószám felfüggesztés Felszámolás, végelszámolás Számlaadás elmulasztása Katv. 5. § (1)

40 Mit vizsgálj a döntéshez?
Van-e, és mennyi költség a vállalkozásban Ha cég vagy, mennyi az osztalékot kiváltó adó Főállású vagy nem főállású a vállalkozó „Normál” osztalék esetén van-e eho kötelezettség Mennyi a vállalkozás várható árbevétele Rejt-e kockázatot a számlabefogadók összetétele miatt

41 Számoljunk… Bevétel Költség nincs Nyereség szja szerint, ha nincs eho kata szerint előny -

42 Számoljunk… Bevétel 900 901 6 000 000 7 000 000 14 135 254 Költség 10%
90 090 Nyereség szja szerint, ha az eho 14%, de max Ft kata szerint előny -

43 Kisvállalati adó KIVA

44 Gyakorlatilag bárki, kivéve Egyéni vállalkozó Nyrt
Ki választhatja? Gyakorlatilag bárki, kivéve Egyéni vállalkozó Nyrt CSAK NAPTÁRI ÉVRE VÁLASZTHATÓ december között, jogvesztő határidő, csak elektronikus bejelentő érkezhet, vissza is vonható követő év január 15-ig Katv. 16.§ (1) december között, jogvesztő határidő, csak elektronikus bejelentő érkezhet (vissza is vonható követő év január 15-ig

45 Belépéskor teljesítendő feltételek
Adóévet megelőző adóévben várhatóan az átlagos állományi létszám nem haladja meg a 25 főt a bevétel 500 millió forintot nem éri el a beszámolójában a mérlegfőösszege nem haladja meg az 500 millió forintot Adóévet megelőző két naptári évben nem volt jogerősen adószáma felfüggesztve nem lehet eltérő üzleti éves bejelentés napján több 1 millió forint összegű APEH tartozása van + KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS Katv. 16.§ (2)

46 + Az adó alapja Pénzforgalmi eredmény Személyi jellegű kifizetések
20.§ (1) Pénzforgalmi eredmény Személyi jellegű kifizetések + ± korrekciós tételek …de legalább a személyi jellegű kifizetések

47 Korrekciós tételek Katv. 20.§ (4) – (7)
Növelő és/vagy csökkentő tételek Hitel, elszámolási előleg , kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Osztalék Tőkét érintő tételek (tőkebevonás, tőkekivonás) Növelő tételek végleges pénzeszközátadás, térítés nélkül adott eszköz és szolgáltatás 50 ezer forint felett minden, ami ésszerűtlen Alultőkésítés Korábbi időszakra vonatkozó adókötelezettség, és a tárgyévi KIVA Bírság, pótlék elengedett követelés, kivéve… Selejtezés

48 Követelések, kötelezettségek
Kérdéses pontok… Követelések, kötelezettségek Készlet Tárgyi eszköz

49 Negatív pénzforgalmi eredmény
továbbvihető, 10 év alatt egyenlő részletekben levonható, és Emiatt kizárólag a pénzforgalmi szemléletű eredményt lehet vele csökkenteni Adóévi, korábban használatba nem vett tárgyi eszköz, szellemi termék, kísérleti fejlesztés aktivált értékével – az elhatárolt veszteség terhére – csökkenthető a teljes adóalap Katv. 20.§ (9) – (12)

50 Veszteség-elhatárolás szemléltetve
2013-ban elhatárolt veszteség: 2,4 Mforint ………………………………………………2023 …..…….…

51 Mennyi és mit vált ki a KIVA?
Az adó mértéke 16%. Kiváltja: - társasági adó - szocho (alkalmazottakét is) - szakképzési hozzájárulás Nem váltja ki: pl. osztalék utáni szja, eho, áfa Katv. 21.§ (1) – (2)

52 Adóelőleg Havonta kell fizetni, ha a megelőző évi bevétel 100 millió forint felett van, egyéb esetben negyedévente Feltöltés: Nincs Bevallása: 08-ason Adóbevallás követő év május 31-ig esedékes, ahol az előleg és tényleges adó különbsége rendezhető. Katv. 23.§

53 Megszűnik a KIVA alanyiság
Kijelentkezünk Belépési feltételek nem teljesülnek Adótartozás Foglalkoztatotti létszám átlépi 50 főt. Felszámolás, végelszámolás Számlaadás elmulasztása

54 Egyebek KIVA adóalany részére adott mindenféle ingyenes juttatás nem lesz elismert költség a Tao-ban. Nyilvántartás vezetése marad a számviteli törvény szerinti

55 Számvitel

56 Sajátos beszámoló helyett…
Szt. 6.§ (5) Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló Mérlegfőösszeg: 100 millió forint Árbevétel: 200 millió forint Létszám: 10 fő Szt. 9.§ (6)

57 … mikrogazdálkodói beszámoló
Értékhatárt figyelembe véve bárki választhatja Visszatérés: 2 év után muszáj, ha… 3 év után lehet Szt. 9.§ (8) – (10)

58 kormányrendelet szerint
Részletes szabályok kormányrendelet szerint Felújítás Jelentős összeg Nincs számviteli politikája, Csak mérleg és eredménykimutatás van Nem lehet eltérő üzleti éves, nem lehet devizás Nincs maradványérték, tao szerinti a leírási kulcs Nincs év végi átértékelés

59 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra
Negatív tárgyévi eredmény esetén: Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra Osztalék = Szt. 87.§ (5)

60 Devizás átértékelés hatása
2011-ben és 2012-ben induló üzleti évekre A hiányos saját tőkét nem kell pótolni, ha az az év végi átértékelés miatt alakult ki GT. 336/F.§

61 Jelentős összegű hiba:
Hibahatárok Jelentős összegű hiba: a mérlegfőösszeg 2%-a, vagy 1 millió forint Lényeges hiba: hatályon kívül Szt. 3.§ (3) 3. pont Szt. 3.§ (3) 5. pont

62 Értéknövelő beruházás támogatott eszköz esetében
A feloldás változatlan… Értéknövekedés Élettartam növekedés … de a korábban üzembe helyezett eszközök esetében el lehet térni Szt. 45.§ (2a) Szt. 177.§ (28)

63 Utólag adott engedmény – a skontó
Eddig: késedelmi kamattal arányos… Ezután: a szerződésben meghatározott, a pénzügyileg rendezendő ellenérték 3%-át meg nem haladó… Szt. 84.§ (7) o Szt. 85.§ (3) o

64 Készletként kell kimutatni:
Készletek Készletként kell kimutatni: Értékesítési céllal beszerzett vagy előállított Értékesítésig átmenetileg használatba vesz Pl.: autó, ingatlan Szt. 28.§ (3)

65 Mérlegtételek értékelése
Átértékelés, ha tartós és jelentős (pl. értékvesztés, terven felüli écs.) Tartós: Legalább egy évig fennáll A rendelkezésre álló információk alapján végleges Szt. 46.§ (4)

66 Foglalkoztatás adói Járulékok, szocho

67 Szakképzettséget nem igénylő
Szocho kedvezmények Ami már nincs: START Extra START Plusz START Bónusz Ami új 2013-ban: Szakképzettséget nem igénylő 25 év alatt, 55 év felett GYED, GYES, GYET Tartósan álláskereső Pályakezdő Ami volt, és marad is: START Nettó bérmegtartó Karrier Híd Program Rehab. kártya

68 Szakképzettséget nem igénylők
„FEOR 9-es” munkavállaló Adott hónapon belül részben nem FEOR 9-es, akkor nem jár Kedvezmény: 14,5% Fizetendő szocho: 27-14,5=12,5% Kedvezményalap: max. bruttó 100 ezer forint Eat. 461.§

69 Legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező
Pályakezdő 25 év alatti Legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező Kedvezmény: 27%, két évig Fizetendő szocho: 27-27=0% Kedvezményalap: max. bruttó 100 ezer forint Eat. 462/B.§ (2)

70 Kedvezményalap: max. bruttó 100 ezer forint
25 év alatti – 55 év feletti A 25. év vagy 55. év betöltése hónapjára teljes egészében jár a kedvezmény Kedvezmény: 14,5% Fizetendő szocho: 27-14,5=12,5% Kedvezményalap: max. bruttó 100 ezer forint Eat. 462/B.§

71 Tartósan állást kereső
Megelőző 9 hónapon belül 6 hónapig nyilvántartott álláskereső Kedvezmény: 27%, két évig (fiz. szocho: 27-27=0%) 14,5%, még egy évig (fiz. szocho: 27-14,5=12,5%) Kedvezményalap: max. bruttó 100 ezer forint Eat. 462/C.§

72 Gyermeknevelésből visszatérők
„Anyasági” ellátás folyósítása alatt vagy azt követően, maximum a 45. hónap végéig Kedvezmény: 27%, két évig (fiz. szocho: 27-27=0%) 14,5%, még egy évig (fiz. szocho: 27-14,5=12,5%) Kedvezményalap: max. bruttó 100 ezer forint Eat. 462/D.§

73 „Nettó bérmegtartó” kedvezmény
A kedvezménynek nem feltétele, hogy az elvárt béremelést végrehajtsuk  Kedvezmény: Ft-ig a kedvezményalap 16 százaléka ( Ft) levonva összegnek a 75 ezer forint feletti kedvezményalap 20 százalékát ( Ft- nál fogy el) Eat. 461.§

74 Részmunkaidős foglalkoztatás:
Közös szabályok 100 ezer forintot teljes munkaidőre kell érteni, a többi esetben arányosan Részmunkaidős foglalkoztatás: a munkaszerződés szerinti időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt. Eat. 463.§ (5)

75 Együttes alkalmazásuk
álláskereső START Eat. 463.§ (2a) Gyermeket nevelő Pályakezdő START Plusz, Bónusz, Extra Karrier Híd Nettó bérmegtartó 25>, 55< FEOR 9

76 Megszűnik a nyugdíjjárulék felső határa
Tb-járulék Megszűnik a nyugdíjjárulék felső határa Átmeneti szabály: január 10-ig megszerzett decemberi jövedelemre még nem alkalmazható Egészségügyi szolgáltatási járulék évi mértéke Ft, napi 222 Ft Tbj. 19.§ (4)

77 Egészségügyi hozzájárulás
Béren kívüli juttatások után 14% az eho (1,19-szeres alap!) A támogatói adományt 27%-os eho fogja terhelni, azzal, hogy az Öpt. ebben a tekintetben nem minősül kifizetőnek Eho. 3.§ (4) Eho. 11.§ (11) d)

78 Helyi adó Htv.

79 Iparűzési adó Elábé és közvetített szolgáltatás korlátozott elszámolása 500 millió forintos árbevétel felett 500 – millió között: bevétel 85%-a 20 – 80 milliárd között: bevétel 75%-a 80 milliárd felett: bevétel 70%-a Htv. 39.§

80 Példa adatok ezer forintban ipa számítása Árbevétel 1 500 000 eFt
Elábé és közvetített szolgáltatás eFt eFt alvállalkozói teljesítések eFt anyagköltség eFt K+F - iparűzési adó alapja ( eFt) eFt alvállalkozói teljesítések értéke: az adóalany által továbbadott (számlázott) olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti - írásban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. Ide értendő annak a - közvetített szolgáltatásnak nem minősülő - szolgáltatásnak az ellenértéke is, amelyet az adóalany az általa értékesített új (a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőzően vagy azt követően első ízben értékesített) lakás előállításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött vállalkozási szerződés alapján vesz igénybe. Az e pont szerinti értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a 22. pont a) alpontja szerint jogdíjként, a 36. pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként, a 37. pont szerint anyagköltségként vagy a 40. pont szerint közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét nem csökkentette; közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható. Az e pont szerinti értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a 22. pont a) alpontja szerint jogdíjként, a 36. pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként, a 37. pont szerint anyagköltségként vagy a 32. pont szerint alvállalkozói teljesítések értékeként nettó árbevételét nem csökkentette;

81 900 Mft Számítás Árbevétel: - 500 MFt: 33% - 1000 MFt: 67%
Elábé + közv. szolg: Mft × 33% × 100% Mft × 67% × 85% 500 millióig: (500 ÷1500) ×1000 = 500 millió felett: (1000 ÷1500) ×1000 × 85% = × 85% = 900 Mft

82 Egyszerűsített meghatározás
„80%-os szabály” alkalmazásához Eddig: megelőző évi bevétel < 8 millió Ft Ezután: tárgyévi bevétel < 8 millió Ft Htv. 39/A.§

83 Mit választhat a KATA alany? Főszabály szerinti elszámolás
KATA és a helyi adó Mit választhat a KATA alany? Főszabály szerinti elszámolás Egyszerűsített elszámolás Tételes adóalapot: székhely-telephelyre 2,5-2,5 millió forintos adóalapokat Htv. 39/B.§ (3)

84 Mit választhat a KIVA alany? Főszabály szerinti elszámolás
KIVA és a helyi adó Mit választhat a KIVA alany? Főszabály szerinti elszámolás Egyszerűsített elszámolás A KIVA alap 120%-át Htv. 39/B.§ (2)

85 Általános forgalmi adó
ÁFA

86 Pénzforgalmi elszámolás
ÁFA tv. XIII/A.fejezet Választható, ezért nyilatkozni kell róla először december 31.-ig A bejelentést az apeh weboldalán közzéteszik: bárki számára ellenőrizhető Vezérelv: pénzügyi teljesítéskor kell befizetni és lehet levonni az áfát A számlabefogadóra is kihat!!!

87 Nem számít az értékhatárba:
Ki választhatja? Az a kkv szerint mikro vagy kisvállalkozás, akinek az árbevétele (áfa nélkül, éves szinten) Tárgyév megelőző évben ténylegesen Tárgyévben ésszerűen várhatóan nem haladja meg a 125 millió forintot. Nem számít az értékhatárba: Tárgyi eszköz, immat javak értékesítése Közösségen belüli értékesítés Mentesből az, ami az alanyi mentesnél se

88 Az áfa elszámolása Fizetendő áfa: ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor Levonható áfa: számla megfizetésekor Részfizetéskor arányosítás

89 Megszűnik a pénzforgalmi elszámolás
Adózói döntéssel Értékhatár túllépéssel Alanyi mentesség választással Kkv szerinti határ átlépésével Megszűnés, szüneteltetés esetén Egyes esetekben azonnal beáll a fizetési kötelezettség, de a levonási jog is megnyílik az általa ki nem fizetett számlákra Áfa tv. 196/B.§ (5)

90 Számlázási szabályok Számla kötelező tartalmi eleme:
Jogszabályi hivatkozás vagy egyértelmű utalás a pénzforgalmi szabály alkalmazására Oka: a számlabefogadó áfa levonási jogának gyakorlásához infó Ha elmarad, akkor a főszabály mindkét félnek!! Áfa tv. 169.§ h)

91 Számla „záradékok” „Önszámlázás” (vevő számláz esete)
„Pénzforgalmi elszámolás” „Kisadózó” „Fordított adózás” „Különbözet szerinti szabályozás – utazási irodák” „Különbözet szerinti szabályozás – használt cikkek” „Különbözet szerinti szabályozás – gyűjteménydarabok és régiségek” Adómentesség esetén a HÉA irányelvre való hivatkozás lehetősége, vagy bármely más egyértelmű utalás ÁFA tv. 169.§

92 Alanyi adómentesség 5 millió 6 millió
azok is választhatják, akik évben 5 és 6 millió forint közötti bevételt értek el Áfa tv. 188.§ (2)

93 Az apport és a jogutódlás szabályait veszi fel
Üzletág-átruházás Nem lesz áfa köteles Az apport és a jogutódlás szabályait veszi fel Önálló fogalom Áfa tv. 17.§ (4)

94 Közlekedési eszköz bérbeadása
Teljesítési hely meghatározása Adóalany igénybe vevő Nem adóalany igénybe vevő Rövid távú bérbeadás Birtokba adás helye Hosszú távú bérbeadás Igénybe vevő székhelye szerint Igénybe vevő letelepedése Áfa tv. 44.§

95 Időszakonkénti elszámolás
Ha közösségen belüli adómentes termékeladás és egyben 58. § alá is esik, és egy naptári hónapnál hosszabb az elszámolási időszak Akkor - a naptári hónap utolsó napján teljesítés történik Áfa tv. 58.§ (2)-(3)

96 Üzemeltetési és fenntartási költség 50%-a levonható
Személygépkocsi Üzemeltetési és fenntartási költség 50%-a levonható És ha van magánhasználat? És ha közvetítjük a szolgáltatást? Áfa tv. 125.§ (1) f) Áfa tv. 124.§ (4)

97 Levonható adó utólagos módosítása
Utólag csökken… Utólag nő… Fordított adózású számla esetén Áfa tv. 132.§ (5)

98 Közösségi értékesítések számlázása
Az előleget nem kell számlázni Számla-kibocsátási határidő a tényleges teljesítés hónapját követő hónap 15-e gyűjtőszámla Áfa tv. 159.§ (4) Áfa tv. 163.§ (2) Áfa tv. 164.§ (2)

99 Vevő adószámát akkor is fel kell tüntetni, ha belföldi eladó adóalany
Számla adattartalma Vevő adószámát akkor is fel kell tüntetni, ha belföldi eladó adóalany egyenes adózással 2 millió forintot elérő áfa tartalmú számlát bocsát ki és a vevő belföldi adóalany 2012. évi kibocsátású, de évi teljesítési időpontú számlának nem kötelező kelléke Áfa tv. 169.§ d)

100 Adózás rendje ART

101 „Tételes áfa-bevallás”
Kinek kell adatot szolgáltatni? Számlakibocsátónak, ha 2 millió forintot elérő áfát hárít át a számlában Számlabefogadónak, ha 2 millió forintot elérő levonási jogot gyakorol Számlabefogadónak, ha ugyanazon eladótól egy bevallási időszakban 2 millió forintot elérő adótartalmú számla érkezik, melyre 2 millió forint feletti összegben levonási jogot gyakorol Art. 31/B.§

102 További tudnivalók NEM lesz július 1-től hozzáférés az adatokhoz (175.§ (15)) 2 millió felettieket egyedileg, a kisebbeket csoportban kell teljesíteni Módosítás, érvénytelenítés

103 Adóköteles tevékenységgel kapcsolatos kifizetés
Készpénzforgalom Adóköteles tevékenységgel kapcsolatos kifizetés pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók között termék vagy szolgáltatás ellenértéke szerződésenként és havonta áfával együtt 1,5 millió forintig Szankció: a túllépés 20 %-a mul. bírság mindkét oldalon Art. 38.§ (3a) Art. 172.§ (20f)

104 Készpénzforgalom II. Kp. forgalom korlátozása
Kp. forgalom bejelentése (40) Rendelkezés típusa Korlátozás Bejelentés Vizsgálat tárgya Szerződések Kp kifizetés tényszerű teljesítése Figyelési időszak 1 hónap 1 nap Szankció Értékhatár átlépése Bejelentés elmulasztása Értékhatár 1,5 millió forint 2 millió forint, (1 millió) Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók Igen Nincs ilyen feltétel

105 5/A. § (5): igazolások kiadása 6 napon belül
Határidők 5/A. § (5): igazolások kiadása 6 napon belül 5/A. § (6): sürgősség fizetési könnyítésre minősített adózóknak 15 nap Igazolás 8 nap volt Sürgősségre nem volt.

106 Bejelentések 16.§ (4): a 1041-es nyomtatványon az anyja neve, születési hely és állampolgárság nem bejelentendő adat ha van adóazonosító jele. 16.§ (3) g: elektronikus számlákhoz online hozzáférés 189. § (14): adatszolgáltatás végtörlesztésről vagy vissza nem térítendő támogatásról

107 Kézbesítési vélelem Évközi adócsomagban van, de január 1-től hatályos Közvetlen értesítés a vélelem beálltáról nem lesz, viszont: NAV honlapra 15 napra kifüggesztik Továbbá elektronikus értesítés Art. 124.§ (1)-(2)

108 Képviselet Állandó meghatalmazás környezetvédelmi termékdíj ügyében termékdíj ügyintéző személy részére is adható törvényes képviselője, képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja Art. 7.§ (1)

109 Adószám felfüggesztése
1 éven túli adótartozás 1 éven túl bevallás be nem nyújtása esetén továbbra is felfüggesztés, de nem korlátlan időre, hanem 180 napra A 180 nap letelte után az adószámot törlik Art. 24/A. § (12)

110 KOCKERD Benyújtása az adózó választása szerint: Elektronikusan
Papír alapon Ha adózó a kérdőívet nem küldi be határidőre: Első lépés egy mulasztási bírságról szóló határozat, melyben újabb határidő van Második lépés az adószám törlése hirdetményi úton (törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is) Art. 24/F .§

111 Felhívás önellenőrzésre
Csak a nem vállalkozó magánszemélyeket érinti Adóhatóság egy értesítőt küld: mely időszak, adónem a problémás havi adatszolgáltatás náluk lévő adatai, kimutatva az eltérést is Az önellenőrzés nem kötelező, ezért nincs bírság, de adórevízió várható…(30. naptól) 2012. évi bevallásra is…. Art. 91/A. §

112 Adóigazolás esetén jöhet szóba
Mulasztási bírság Eljárási illeték meg nem fizetése esetén a mulasztási bírság alsó határa Ft Adóigazolás esetén jöhet szóba Art. 172. § (11)

113 SZJA részletfizetés Továbbra is csak személyi jövedelemadóra és nem vállalkozók részére Ft-ig Ft-ig 4 hónapra hónapra Eljárási illeték továbbra sincs 2012. évi szja bevallásra már alkalmazható Art. 33/A. § (1)

114 Adófizetés 38.§ (1): Egyszerűsített elektronikus fizetés: egy átutalással több adónemet. Részletek külön jogszabályban. 37. § (4a): áfa visszaigénylésnél megfizetett a számla akkor is ha teljesítési garancia miatt visszatartás van. 43. § (3): Tartozás esetén a elszámolási sorrend a végrehajtási költséggel kezdődik. Ezután következnek az adók. Hivatalbóli átvezetés: szintén a végrehajtási költségekre először 43. § (5): Bármilyen más adószámlára átvezet túlfizetést az adóhatóság (akkor is ha nincs rajta tartozás)

115 Egyéb változások 28/A.§: Egyszerűsített bevallás: ha adózó nem reagál az adóhatósági ajánlatra május 20-ig, akkor az ajánlatot az adóhatóság elfogadottnak tekinti 37.§ (4a): Felszámolást, végelszámolást lezáró áfa bevallásban áfát visszaigényelni csak 75 napra lehet 136.§ (6): Elkésett fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítják 2. sz. melléklet: Gyakorított áfa bevallásra vonatkozó kérelem méltányos elbírálása 3. sz. melléklet K. alcím: a szállítólevelekről nem lesz nyomtatványos adatszolgáltatás a kérelem benyújtását megelőző két éven belül - az adószám felfüggesztés hatálya alatt állt vagy adószámát törölték, - az adóhatóság - számla-, nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, ellenőrzés akadályoztatása miatt-jogerősen mulasztási bírsággal sújtotta, !!!!!!!!!kikerült:- legalább három alkalommal székhelyet változtatott, - szerepel(t) az 55. § (3) bekezdése vagy (5) bekezdése alapján közzéteendő adózói listán, 25 millió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű adótartozás miatt végrehajtási eljárás folyt/folyik ellene. A hatóság a kizáró okok ellenére megadhatja az engedélyt, ha a kizáró ok, nincs arányban a gyakorításhoz fűzőfő érdekével

116 További szép napot!


Letölteni ppt "Felkészülés a 2013-as adóévre Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna"

Hasonló előadás


Google Hirdetések