Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE – Összefoglaló a térségről A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 A térségben összesen 20 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 30%-a, 6 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 10 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra mozgatórugó- csoporthoz kapcsolódik A térségben összesen 6 db fő fejlesztési prioritás és 14 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A(z) Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE területe 34 települést foglal magába, melyek közül 1 város. A térség lakossága 19,721 fő, a városokban élő lakosok száma 906 fő

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség Települé- sek száma Városok száma 19,721 34 1 14 Kereskedelem, javítás Vállalk. száma létszám szerint (db)Legtöbb vállalk. adó szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Legnagyobb fogl. szektor Általános információk Négy legnépesebb település Ugod 1,479 fő 1,446 fő 1,337 fő 1,283 fő Városlőd Lovászpatona Magyarpolány Települések száma, ahol......nincs szélessávú internet...nem elérhető mindhárom mobilhálózat...nincs helyközi autóbusz-megálló...van közművesített, köz- úton elérhető ipari park Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok 3 2 0 1 Fő fejlesztési prioritások száma 6 Fejlesztési intézkedések száma 14 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 20 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 10 Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE – Általános áttekintés Hátrányos helyzetű települések száma

5 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A legtöbb forrás – 934,000 EUR – a Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása jogcímhez lett rendelve Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neveHPME-k száma (db)Allokált forrás (EUR) ▪Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪4▪4▪934,000 ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzése▪2▪2▪400,000 ▪Falumegújítás és -fejlesztés▪2▪2▪200,000 ▪A kulturális örökség megőrzése▪4▪4▪860,000 ▪Leader közösségi fejlesztés▪6▪6▪205,000 ▪Leader vállalkozás fejlesztés▪2▪2▪50,000 ▪Leader képzés▪2▪2▪49,000 ▪Leader rendezvény▪2▪2▪100,000 ▪Leader térségen belüli szakmai együttműködések▪6▪6▪160,000 ▪Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪Leader komplex projekt ▪Leader tervek, tanulmányok

6 5 Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE - Legfontosabb probléma és lehetőség A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb problémaLegfontosabb lehetőség ▪A megfelelő munkahelyek hiánya, mely a mezőgazdasági tevékenységek leépüléséből, a meghatározó munkahelyeket teremtő vállalatok megszűnéséből, a folyamatosan romló gazdasági helyzetből következik. ▪Probléma továbbá, hogy az egyéb térségünkben meglévő lehetőségeket – turisztikai környezeti adottságok, helyi termék előállítása – nem használjuk ki, a vállalkozók nem szövetkeznek, nem egyesítik erőforrásaikat. ▪A fejlesztési programok kidolgozásakor az illetékesek jellemzően nem voltak figyelemmel azok eredményt produkáló hatására, a településeinken megtermelt jövedelmek térségben történő tartásának szükségességére. ▪Épített kulturális és természeti adottságainkat kihasználó fejlesztések megvalósítása szervezői irodával, mely generáljon további vállalkozásokat, melyek további megélhetést biztosítanak. ▪Vállalkozásaink részére megfelelő fejlesztési lehetőség megteremtése, mellyel elérhető a nagyobb városokban működő vállalkozásokhoz hasonló biztonságos működés. ▪Településeinken működőképes, igényeknek megfelelő intézményi feladat-ellátási, szolgáltatási intézményrendszer kialakítása. ▪Olyan energia termelő fejlesztések támogatása, melyek meghatározóan a települések önellátó szerepkörét szolgálják (pl. település szintű fűtőművek).

7 6 Leader térségünk rendelkezik mindazon problémákkal, adottságokkal, lehetőségekkel, melyek a rendszerváltást követő folyamatok eredményeképpen a legtöbb térséget jellemzik. A munkahelyek hiánya, a mezőgazdasági tevékenységek leépülése, a meghatározó munkahelyeket adó vállalatok megszűnése jelentős, behozhatatlannak tűnő hátrányt okoztak. Mára nyilvánvaló, hogy az elmúlt és megváltozott dolgokban történő görcsös kapaszkodás nem viszi előbbre a térség helyzetét. Tagságunk egy átgondoltabb, meglévő értékeinket és lehetőségeinket jobban megragadó, előremutatóbb fejlesztési stratégiát tűzött ki célul: a turizmusban rejlő lehetőségek mellett az összefogást, a helyi és speciális termékek előtérbe helyezését, a megélhetés javítását és a helyben megtermelt jövedelmek térségünkben tartását. A minden lényeges elemet, szektort érintő összehangolt fejlesztések, együttműködések ösztönzése révén térségünk minden tagja (nők, férfiak), a kisebbségi csoportok mind lehetőséget kapnak arra, hogy megtalálják helyüket az általunk generált lehetőségek között. Minden településen nem valósulhatnak meg azonos fejlesztések, ugyanakkor figyelünk arra, hogy egy-egy régiós fejlesztés alkalmával a lehetőséggel nem bíró kistelepülések is részesei lehessenek a projekt által generált hatásnak. Leader térségünk rendelkezik mindazon problémákkal, adottságokkal, lehetőségekkel, melyek a rendszerváltást követő folyamatok eredményeképpen a legtöbb térséget jellemzik. A munkahelyek hiánya, a mezőgazdasági tevékenységek leépülése, a meghatározó munkahelyeket adó vállalatok megszűnése jelentős, behozhatatlannak tűnő hátrányt okoztak. Mára nyilvánvaló, hogy az elmúlt és megváltozott dolgokban történő görcsös kapaszkodás nem viszi előbbre a térség helyzetét. Tagságunk egy átgondoltabb, meglévő értékeinket és lehetőségeinket jobban megragadó, előremutatóbb fejlesztési stratégiát tűzött ki célul: a turizmusban rejlő lehetőségek mellett az összefogást, a helyi és speciális termékek előtérbe helyezését, a megélhetés javítását és a helyben megtermelt jövedelmek térségünkben tartását. A minden lényeges elemet, szektort érintő összehangolt fejlesztések, együttműködések ösztönzése révén térségünk minden tagja (nők, férfiak), a kisebbségi csoportok mind lehetőséget kapnak arra, hogy megtalálják helyüket az általunk generált lehetőségek között. Minden településen nem valósulhatnak meg azonos fejlesztések, ugyanakkor figyelünk arra, hogy egy-egy régiós fejlesztés alkalmával a lehetőséggel nem bíró kistelepülések is részesei lehessenek a projekt által generált hatásnak. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE – A stratégia alapvető célja

8 7 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

9 8 A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Helyi Közösségének területe alapvetően két statisztikai kistérség településeit foglalja magában. Turisztikai szempontból mindkét kistérség települései közel azonos jellemzőkkel és adottságokkal bírnak. Tulajdonképpen a kulturális és gazdag épített örökség, illetve a kiemelkedő természeti adottságok jellemzők a településekre. Ezen területen csupán az összefogás, szervezettség és az információs helyek hiánya okoz problémát. Foglalkoztatás szempontjából az elmúlt két évtized rossz döntéseinek hatására a jellemző mezőgazdasági szektor munkaerő felvevő képessége elenyészővé vált. Ugyanakkor más szektorok a helyi adottságok és meglévő hátrányok miatt nem tudtak megerősödni. Ezáltal a lakosságnak egyre távolabb kell lakóhelyétől munkába járni. A jellemzően elöregedő vidéki lakosság nem képes ezen hatásokra megfelelően reagálni, ezért az egyre nehezedő anyagi helyzet rányomja bélyegét a közösségi szemléletre. A vidéki lakosság körében érezhető különbség tapasztalható az Ajkai és Pápai kistérségek vonatkozásában. Ez alapvetően a vidéki, idősebb átlagéletkorú lakosság összetétel miatt válik nyilvánvalóvá, mely egyértelműen az elmúlt 4-5 évtized hozadéka. Ajka kistérség településein élőknek évtizedeken keresztül átlagnál magasabb egzisztenciát nyújtó munkahelyet biztosított az Ajka és környékén működő bauxit és szénbányák. Ezzel ellentétben Pápa kistérség településein a mezőgazdaság mellett a szaktudáshoz kötött iparos tevékenységek jelentették a megélhetési formát. Ennek hatásai mai napig érezhetők a településeken. Jellemzően jól prosperáltak az elmúlt két évtized fejlesztéseiből az iparos múltat és gondolkodásmódot öröklő települések, ezen belül is kiemelkedően teljesítettek a közösségi szellemüket, összefogási hajlamukat hagyományosan megtartó német kisebbségi települések. Bizonyos mikrorégiós településcsoportok fejlődését ugyanakkor nagyban befolyásolta a fentről érkező, de meg nem valósuló politikai ígéreteknek való vezetői hiszékenység. Az egyébként azonos érdekű kistelepülések vezetéseinek érthetetlen széthúzása nem tette lehetővé, hogy komoly, eredményeket is hozó vidékfejlesztés valósulhasson meg a térségben. A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Helyi Közösségének területe alapvetően két statisztikai kistérség településeit foglalja magában. Turisztikai szempontból mindkét kistérség települései közel azonos jellemzőkkel és adottságokkal bírnak. Tulajdonképpen a kulturális és gazdag épített örökség, illetve a kiemelkedő természeti adottságok jellemzők a településekre. Ezen területen csupán az összefogás, szervezettség és az információs helyek hiánya okoz problémát. Foglalkoztatás szempontjából az elmúlt két évtized rossz döntéseinek hatására a jellemző mezőgazdasági szektor munkaerő felvevő képessége elenyészővé vált. Ugyanakkor más szektorok a helyi adottságok és meglévő hátrányok miatt nem tudtak megerősödni. Ezáltal a lakosságnak egyre távolabb kell lakóhelyétől munkába járni. A jellemzően elöregedő vidéki lakosság nem képes ezen hatásokra megfelelően reagálni, ezért az egyre nehezedő anyagi helyzet rányomja bélyegét a közösségi szemléletre. A vidéki lakosság körében érezhető különbség tapasztalható az Ajkai és Pápai kistérségek vonatkozásában. Ez alapvetően a vidéki, idősebb átlagéletkorú lakosság összetétel miatt válik nyilvánvalóvá, mely egyértelműen az elmúlt 4-5 évtized hozadéka. Ajka kistérség településein élőknek évtizedeken keresztül átlagnál magasabb egzisztenciát nyújtó munkahelyet biztosított az Ajka és környékén működő bauxit és szénbányák. Ezzel ellentétben Pápa kistérség településein a mezőgazdaság mellett a szaktudáshoz kötött iparos tevékenységek jelentették a megélhetési formát. Ennek hatásai mai napig érezhetők a településeken. Jellemzően jól prosperáltak az elmúlt két évtized fejlesztéseiből az iparos múltat és gondolkodásmódot öröklő települések, ezen belül is kiemelkedően teljesítettek a közösségi szellemüket, összefogási hajlamukat hagyományosan megtartó német kisebbségi települések. Bizonyos mikrorégiós településcsoportok fejlődését ugyanakkor nagyban befolyásolta a fentről érkező, de meg nem valósuló politikai ígéreteknek való vezetői hiszékenység. Az egyébként azonos érdekű kistelepülések vezetéseinek érthetetlen széthúzása nem tette lehetővé, hogy komoly, eredményeket is hozó vidékfejlesztés valósulhasson meg a térségben. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

10 9 Ez elsősorban Ajka kistérségben lévő településcsoportokra igaz. Az Európai Unió szerint a helyi kezdeményezéseken alapuló Leader Akciócsoportok valóban alkalmasak lehetnének arra, hogy a két kistérség elöregedő, nehéz helyzetben lévő települései számára kiutat mutasson és valós vidékfejlesztés révén élhető vidéki térséggé alakulhasson. Ennek csupán a mostani „hungarikum” Leader papír- és statisztikai gyár, és politikai pozíció osztogatás az akadálya. Ez elsősorban Ajka kistérségben lévő településcsoportokra igaz. Az Európai Unió szerint a helyi kezdeményezéseken alapuló Leader Akciócsoportok valóban alkalmasak lehetnének arra, hogy a két kistérség elöregedő, nehéz helyzetben lévő települései számára kiutat mutasson és valós vidékfejlesztés révén élhető vidéki térséggé alakulhasson. Ennek csupán a mostani „hungarikum” Leader papír- és statisztikai gyár, és politikai pozíció osztogatás az akadálya. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

11 10 A jó elképzelések mentén kialakuló NATURA 2000 program kissé nem érthető módon településeinken már láthatóan legalább annyi problémát fog okozni, mint amennyi értéket terveztek vele megvédeni. A védett állat és növényfajok, erdők és gyepek, és vizes élőhelyek védelme érdekében NATURA 2000 területek bővítése során nem érezhető a megfelelő átgondoltság és a helyi települési érdekek és lakosság szempontjainak a figyelembe vétele, megfelelő mérlegelése. A vízminőség és mennyiség szempontjából térségünk gazdagnak mondható. Az ivóvízzel elszórtan, alapvetően a kutak tervezési hiányosságai miatt vannak problémák. Klímaváltozás hatásai alapvetően térségünkben még nem érzékelhetőek, a CO2 kibocsátás a térség településein nem jelent problémát, határozottan elenyésző. Ugyanakkor az Ajkai Erőmű nem megfelelő üzemeltetése és az általa megújuló energia felhasználásként feltüntetett fatüzelésűvé átalakítása térségünkben súlyos károkat okozó, haszonorientált erdőirtást eredményezett. Ezen erdőirtás hatással van környezetünkre, a települések jövőbeni turisztikai és gazdasági lehetőségeire és egyértelműen vidéki térségünk indokolatlan és bűnös kizsákmányolását eredményezi. Tájkép, tájszerkezet, tájhasználat, tájkarakter, egyedi táji elemek, értékek kérdéssorra csupán azt a választ lehet adni, hogy a Bakony annak nyugati lábainál, az egyedülálló Somló hegy és annak térsége, illetve a csodálatos Marcal menti települések nyúlványa olyan csodálatos természeti egységet képeznek, melyet látni kell, melynek levegőjét be kell szívni ahhoz, hogy érezhetővé váljék mindazon hatásuk sokasága, melyek összességében jellemzik térségünket. A mezőgazdasági területeink, földjeink állapotáról jellemzően az mondható el, hogy – a bérművelésre kiadott, kizsákmányoló földművelést folytató bérmunkások és külföldi bérlők kivételével – szántóföldjeink állapota megfelelő, azon a meghatározó magyar mezőgazdasági vállalatok és vállalkozások, illetve gazdálkodók gondos gazda módjára tevékenykednek. Az uniós előírásokat folyamatosan bevezető hulladékgazdálkodó konzorciumok a hulladékkezelést megfelelően végzik, és vezetik be a legkorszerűbb elvárásoknak megfelelően. A jó elképzelések mentén kialakuló NATURA 2000 program kissé nem érthető módon településeinken már láthatóan legalább annyi problémát fog okozni, mint amennyi értéket terveztek vele megvédeni. A védett állat és növényfajok, erdők és gyepek, és vizes élőhelyek védelme érdekében NATURA 2000 területek bővítése során nem érezhető a megfelelő átgondoltság és a helyi települési érdekek és lakosság szempontjainak a figyelembe vétele, megfelelő mérlegelése. A vízminőség és mennyiség szempontjából térségünk gazdagnak mondható. Az ivóvízzel elszórtan, alapvetően a kutak tervezési hiányosságai miatt vannak problémák. Klímaváltozás hatásai alapvetően térségünkben még nem érzékelhetőek, a CO2 kibocsátás a térség településein nem jelent problémát, határozottan elenyésző. Ugyanakkor az Ajkai Erőmű nem megfelelő üzemeltetése és az általa megújuló energia felhasználásként feltüntetett fatüzelésűvé átalakítása térségünkben súlyos károkat okozó, haszonorientált erdőirtást eredményezett. Ezen erdőirtás hatással van környezetünkre, a települések jövőbeni turisztikai és gazdasági lehetőségeire és egyértelműen vidéki térségünk indokolatlan és bűnös kizsákmányolását eredményezi. Tájkép, tájszerkezet, tájhasználat, tájkarakter, egyedi táji elemek, értékek kérdéssorra csupán azt a választ lehet adni, hogy a Bakony annak nyugati lábainál, az egyedülálló Somló hegy és annak térsége, illetve a csodálatos Marcal menti települések nyúlványa olyan csodálatos természeti egységet képeznek, melyet látni kell, melynek levegőjét be kell szívni ahhoz, hogy érezhetővé váljék mindazon hatásuk sokasága, melyek összességében jellemzik térségünket. A mezőgazdasági területeink, földjeink állapotáról jellemzően az mondható el, hogy – a bérművelésre kiadott, kizsákmányoló földművelést folytató bérmunkások és külföldi bérlők kivételével – szántóföldjeink állapota megfelelő, azon a meghatározó magyar mezőgazdasági vállalatok és vállalkozások, illetve gazdálkodók gondos gazda módjára tevékenykednek. Az uniós előírásokat folyamatosan bevezető hulladékgazdálkodó konzorciumok a hulladékkezelést megfelelően végzik, és vezetik be a legkorszerűbb elvárásoknak megfelelően. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 1/2

12 11 A kistelepülések önkormányzatai számára viszont továbbra is gondot jelent az illegális lerakók megszüntetése és a legálisan, de a környezetet nem kímélő módon tevékenységüket folytató hulladékkereskedők környezetkárosító hatása. Ajka közvetlen környezetét kivéve térségünkre a nagyon tiszta levegő, településeinkre a tisztaság és csend jellemző. A természeti erőforrásokat pozitív módon használják a mezőgazdasági termelést folytató vállalkozások és gazdálkodók. Negatív módon térségünk természeti erőforrásait Ajka városának rosszul üzemeltetett erőműve használja azáltal, hogy erdeinket pusztítja. Összességében térségünk környezeti állapota megfelelő, de haszonorientált szereplők megjelenése miatt veszélynek van kitéve. A kistelepülések önkormányzatai számára viszont továbbra is gondot jelent az illegális lerakók megszüntetése és a legálisan, de a környezetet nem kímélő módon tevékenységüket folytató hulladékkereskedők környezetkárosító hatása. Ajka közvetlen környezetét kivéve térségünkre a nagyon tiszta levegő, településeinkre a tisztaság és csend jellemző. A természeti erőforrásokat pozitív módon használják a mezőgazdasági termelést folytató vállalkozások és gazdálkodók. Negatív módon térségünk természeti erőforrásait Ajka városának rosszul üzemeltetett erőműve használja azáltal, hogy erdeinket pusztítja. Összességében térségünk környezeti állapota megfelelő, de haszonorientált szereplők megjelenése miatt veszélynek van kitéve. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 2/2

13 12 A térség hátrányos helyzetű települési alapvetően két csoportra bonthatók. Az egyik csoport: melyek közelében megfelelő munkahely nem áll rendelkezésre, ezen településeken jellemző a roma kisebbséghez tartozó lakosság számának túlsúlya. Ezen településeken a lakosság átlagéletkora a térségi átlaghoz képest alacsony, a munkanélküliség viszont ezzel ellentétesen nagyon magas. A másik csoportban jellemző az elöregedő lakosság és a folyamatos elvándorlása a fiataloknak. Alapvetően mindkét csoport esetében a helyi megélhetés, elérhető szolgáltatások hiánya okozta a csökkenési folyamatos. Ugyanakkor amíg néhány település ezen folyamatok ellenére is megőrizte varázsát, természeti értékeik megfelelő módon kiemelte (Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Homokbödöge, Lovászpatona, Németbánya), addig más településeken az elhagyatottság, üresen pangó játszóterek, összedőlő félben lévő házak ábrándítják ki az oda látogatókat. Néhány település, mint pl. Nagypirit, Kispirit, Csögle nagyobb településektől meglévő távolsága folytán szinte elzárt közösséget képezve megőrizte mezőgazdasági gazdálkodó tevékenységét és lakosság megtartó erejét. A térség hátrányos helyzetű települési alapvetően két csoportra bonthatók. Az egyik csoport: melyek közelében megfelelő munkahely nem áll rendelkezésre, ezen településeken jellemző a roma kisebbséghez tartozó lakosság számának túlsúlya. Ezen településeken a lakosság átlagéletkora a térségi átlaghoz képest alacsony, a munkanélküliség viszont ezzel ellentétesen nagyon magas. A másik csoportban jellemző az elöregedő lakosság és a folyamatos elvándorlása a fiataloknak. Alapvetően mindkét csoport esetében a helyi megélhetés, elérhető szolgáltatások hiánya okozta a csökkenési folyamatos. Ugyanakkor amíg néhány település ezen folyamatok ellenére is megőrizte varázsát, természeti értékeik megfelelő módon kiemelte (Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Homokbödöge, Lovászpatona, Németbánya), addig más településeken az elhagyatottság, üresen pangó játszóterek, összedőlő félben lévő házak ábrándítják ki az oda látogatókat. Néhány település, mint pl. Nagypirit, Kispirit, Csögle nagyobb településektől meglévő távolsága folytán szinte elzárt közösséget képezve megőrizte mezőgazdasági gazdálkodó tevékenységét és lakosság megtartó erejét. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/1

14 13 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) ▪A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai –Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat

16 15 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Vállalkozások szektor szerinti megoszlása A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 22%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektorok részesedése 14% 10% 22% 7% 6% 19% 6% 0% 12% 3%

17 16 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 41%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel *A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalom- biztosítás, oktatás, egészségügy Szektorok részesedése 16% 41% 8% 2% 7% 2% 1% 17% 5% 1% Egyéb tevékenység 0%

18 17 Forrás:HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 9.2%, ami 2.0 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 9.2% ▪Változás 2003-hoz képest 2.0 százalékpont

19 18 Térségünk foglalkoztatottsági helyzete a statisztikai adatok alapján is eléggé kiábrándító és a további elvándorlást kifejezetten ösztönző mutató. Ennél sajnos még rosszabb a helyzet, hiszen ezen mutatók a tényleges valóságot tükrözik. A statisztikai mutatókat javítani szolgáló közmunka programok, statisztika számítási irányelvek nem jelentenek megoldást településeink munkahelyeinek a hiányára, csupán papíron lehet velük bizonyos eredményeket évről-évre felmutatni. Az, hogy egy adott településen néhány hónapra nem segélyt, hanem ároktisztításért, segélyhez hasonló összegű bért nyújt az önkormányzat, nem oldotta meg a helyi foglalkoztatottság problémáját. Térségünkben nem érezhető, hogy a meghirdetett munkahelyteremtő támogatások valóban megfelelő helyre kerültek és tartós munkahelyeket teremtettek volna. A gazdasági recesszió hatásai ugyanakkor nagyobb vállalatainknál (pl. Pápai Hús Rt.) komoly negatív hatást válthatnak ki településeinken a munkahelyek megszűnésével. Az ilyen munkahelyek megszűnését követően a szinte kilátástalan helyzetbe került családok nem találnak más kiutat, mint a térségből történő elköltözést. A mezőgazdasági foglalkoztatottság óriási csökkenése komoly problémát okoz településeink számára. Akadnak olyan településeink, ahol szinte a teljes termőterületet egy termelő, alkalmazott nélkül, multinacionális felvásárlókkal kötött szerződés alapján „bérbe” műveli. Ezáltal a településen élőket szinte teljesen kizárja a mezőgazdasági jellegű megélhetési formákból. Térségünk foglalkoztatottsági helyzete a statisztikai adatok alapján is eléggé kiábrándító és a további elvándorlást kifejezetten ösztönző mutató. Ennél sajnos még rosszabb a helyzet, hiszen ezen mutatók a tényleges valóságot tükrözik. A statisztikai mutatókat javítani szolgáló közmunka programok, statisztika számítási irányelvek nem jelentenek megoldást településeink munkahelyeinek a hiányára, csupán papíron lehet velük bizonyos eredményeket évről-évre felmutatni. Az, hogy egy adott településen néhány hónapra nem segélyt, hanem ároktisztításért, segélyhez hasonló összegű bért nyújt az önkormányzat, nem oldotta meg a helyi foglalkoztatottság problémáját. Térségünkben nem érezhető, hogy a meghirdetett munkahelyteremtő támogatások valóban megfelelő helyre kerültek és tartós munkahelyeket teremtettek volna. A gazdasági recesszió hatásai ugyanakkor nagyobb vállalatainknál (pl. Pápai Hús Rt.) komoly negatív hatást válthatnak ki településeinken a munkahelyek megszűnésével. Az ilyen munkahelyek megszűnését követően a szinte kilátástalan helyzetbe került családok nem találnak más kiutat, mint a térségből történő elköltözést. A mezőgazdasági foglalkoztatottság óriási csökkenése komoly problémát okoz településeink számára. Akadnak olyan településeink, ahol szinte a teljes termőterületet egy termelő, alkalmazott nélkül, multinacionális felvásárlókkal kötött szerződés alapján „bérbe” műveli. Ezáltal a településen élőket szinte teljesen kizárja a mezőgazdasági jellegű megélhetési formákból. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/1

20 19 *Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada **Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból Legjelentősebb szektor Legjelentősebb település Foglalkoztatás abszolút értelemben Foglalkoztatás relatív értelemben LeírásÉrték ▪A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma ▪Pápa székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 5 db 3,831 fő 57% A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 57%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás- nak

21 20 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik Szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Közszféra ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Fogl. száma (fő) ▪1,303 ▪470 ▪422 ▪411 ▪375 Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben ▪Pápa Főtevékenység ▪1511 Húsfeldolgozás, - tartósítás ▪1910 Bőrkikészítés ▪8511 Fekvőbeteg- ellátás ▪0130 Vegyes gazdálkodás ▪0202 Erdőgazdálkodási szolgáltatás Név ▪Pápai Hús Zrt. ▪Seton Hungary Kft ▪Gróf Esterházy Kórház ▪Agroprodukt Zrt ▪Bakonyerdő Zrt. 1 2 3 4 5

22 21 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Szektor Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben Főtevékenység ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Kereskedelem, javítás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪310 ▪230 ▪220 ▪50 ▪40 ▪Somlószőlős ▪Csót ▪Nagyalásony ▪Ugod ▪Pápateszér ▪1821 Munkaruházat gyártása ▪2852 Fémmegmunkálás ▪0130 Vegyes gazdálkodás ▪5010 Gépjármű- kereskedelem ▪2640 Égetett agyag építőanyag gyártása A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik ▪Somló-cégcsoport Név ▪Táncsics Mg. Zrt. ▪Krisped Kft. ▪Pápateszéri Téglaipari Kft ▪Bohnacker Fémárugyártó Kft 6 7 8 9 10

23 22 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából nagyon sokrétű. Tervezési szempontból a céljaink szerint mindenképpen kiemelést érdemelnek a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások, gazdálkodók. Ebből szinte minden mikrorégióban találhatunk néhány nagyobbat, illetve minden településen változó összetételben vállalkozókat, őstermelőket. A nagyobb mezőgazdasági vállalkozások ma már nemcsak a helyi, országos gazdasági és egyéb változásoknak vannak kitéve, hanem az uniós elvárások, szabályok és előre nem látható változások hatásait is megfelelően kezelniük kell. Nem szerencsés, hogy előre nem látják a várható piaci történéseket, néhány esetben a kommunikált piaci várakozásokkal ellentétes folyamat következik be. A gazdálkodók és őstermelők esetében jellemző problémaként jelentkezik az összefogás hiánya és termékeiknek a piacra jutási nehézsége. A szolgáltatói szektor térségünkben alapvetően az önkormányzati fenntartású intézményekre és a turisztikai jellegű szolgáltatásokra fokuszálható. Az önkormányzati feladatok ellátását végző szolgáltatók jellemzően a finanszírozás csökkenéséből adódó nehézségeket próbálja folyamatosan orvosolni. A megfogalmazott és végrehajtás alatt lévő koncentrálási irányelvek még nehezebb helyzetbe hozzák ezen szolgáltatásoknak helyet adó településeket, hiszen ezen rosszul átgondolt, nem vidéki központokba, hanem városokba koncentráló folyamatok tovább lehetetlenítik el településeink helyzetét. A turisztikai területen tevékenykedő szolgáltatások alapvetően jó helyzetben vannak, csupán a szervezettség, egységes infrastrukturális háttér hiányzik az eredményességhez. Térségünk kis- és középvállalkozóira általánosságban jellemző, hogy a magas közterhek nem állnak arányban a városokhoz képest jellemzően alacsonyabb piaci lehetőségekkel. A térség helyzete a vállalkozások szempontjából nagyon sokrétű. Tervezési szempontból a céljaink szerint mindenképpen kiemelést érdemelnek a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások, gazdálkodók. Ebből szinte minden mikrorégióban találhatunk néhány nagyobbat, illetve minden településen változó összetételben vállalkozókat, őstermelőket. A nagyobb mezőgazdasági vállalkozások ma már nemcsak a helyi, országos gazdasági és egyéb változásoknak vannak kitéve, hanem az uniós elvárások, szabályok és előre nem látható változások hatásait is megfelelően kezelniük kell. Nem szerencsés, hogy előre nem látják a várható piaci történéseket, néhány esetben a kommunikált piaci várakozásokkal ellentétes folyamat következik be. A gazdálkodók és őstermelők esetében jellemző problémaként jelentkezik az összefogás hiánya és termékeiknek a piacra jutási nehézsége. A szolgáltatói szektor térségünkben alapvetően az önkormányzati fenntartású intézményekre és a turisztikai jellegű szolgáltatásokra fokuszálható. Az önkormányzati feladatok ellátását végző szolgáltatók jellemzően a finanszírozás csökkenéséből adódó nehézségeket próbálja folyamatosan orvosolni. A megfogalmazott és végrehajtás alatt lévő koncentrálási irányelvek még nehezebb helyzetbe hozzák ezen szolgáltatásoknak helyet adó településeket, hiszen ezen rosszul átgondolt, nem vidéki központokba, hanem városokba koncentráló folyamatok tovább lehetetlenítik el településeink helyzetét. A turisztikai területen tevékenykedő szolgáltatások alapvetően jó helyzetben vannak, csupán a szervezettség, egységes infrastrukturális háttér hiányzik az eredményességhez. Térségünk kis- és középvállalkozóira általánosságban jellemző, hogy a magas közterhek nem állnak arányban a városokhoz képest jellemzően alacsonyabb piaci lehetőségekkel. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/1

24 23 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység15 Vallással kapcsolatos tevékenység2 Sporttal kapcsolatos tevékenység19 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység17 Oktatással kapcsolatos tevékenység8 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 0 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 1 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 11 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 4 Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 1 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 13 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 2 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 1 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 8 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 0 Nemzetközi kapcsolatok0 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 3 Politikai tevékenység0 A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

25 24 Térségünkben minden nonprofit szervezet jelentős és kiemelkedő tevékenységet folytat. Alapvető jellemzőjük, hogy közösség összetartó, -építő, érdekérvényesítő és 1-1 speciális feladatot felölelő tevékenységet folytatnak. Többségük kistelepüléseinken élők részére nyújt szervezett szabadidő- és sporttevékenységet, illetve közbiztonsági feladatot látnak el. Az önkormányzati anyagi lehetőségek csökkenése miatt az utóbbi években jellemzően szerényebb lehetőségek között kell tevékenységüket folytatni, hiszen működésükhöz szükséges költségeket általában az önkormányzatok támogatás formájában fedezték. A helyi rendezvények szervezésében viszont jelentős szerepet vállalnak. Tevékenységük és programjaik mindenképpen meghatározó elemei térségünk településeinek. Több civil szervezet kiemelt tevékenysége közé tartozik a környezetünk védelme, hosszú távú megóvása. Ezen szervezeteknél az esélyegyenlőség nem kiemelt statisztikai bekezdés, hanem természetes módon elfogadott helyzet. Több civil szervezet kifejezetten a hátrányos helyzetben lévő családok, fogyatékosok, kisebbségek támogatására alakult. Német ajkú településeinken kivétel nélkül megtalálhatók a helyi kisebbségi hagyományokat őrző és ápoló aktív nonprofit szervezetek. Mivel ezen szervezeteket helyi érdekeket felvállaló és azokat önzetlenül képviselő lakosok alkotják, jellemzően felvállalják a nehéz sorsú családok, kisebbségek, fogyatékkal élők felkarolását is. Térségünkben minden nonprofit szervezet jelentős és kiemelkedő tevékenységet folytat. Alapvető jellemzőjük, hogy közösség összetartó, -építő, érdekérvényesítő és 1-1 speciális feladatot felölelő tevékenységet folytatnak. Többségük kistelepüléseinken élők részére nyújt szervezett szabadidő- és sporttevékenységet, illetve közbiztonsági feladatot látnak el. Az önkormányzati anyagi lehetőségek csökkenése miatt az utóbbi években jellemzően szerényebb lehetőségek között kell tevékenységüket folytatni, hiszen működésükhöz szükséges költségeket általában az önkormányzatok támogatás formájában fedezték. A helyi rendezvények szervezésében viszont jelentős szerepet vállalnak. Tevékenységük és programjaik mindenképpen meghatározó elemei térségünk településeinek. Több civil szervezet kiemelt tevékenysége közé tartozik a környezetünk védelme, hosszú távú megóvása. Ezen szervezeteknél az esélyegyenlőség nem kiemelt statisztikai bekezdés, hanem természetes módon elfogadott helyzet. Több civil szervezet kifejezetten a hátrányos helyzetben lévő családok, fogyatékosok, kisebbségek támogatására alakult. Német ajkú településeinken kivétel nélkül megtalálhatók a helyi kisebbségi hagyományokat őrző és ápoló aktív nonprofit szervezetek. Mivel ezen szervezeteket helyi érdekeket felvállaló és azokat önzetlenül képviselő lakosok alkotják, jellemzően felvállalják a nehéz sorsú családok, kisebbségek, fogyatékkal élők felkarolását is. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/1

26 25 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben A térség összesített lakossága 2002-2006 között 375 fővel csökkent, ami arányosítva 2%-os csökkenést jelent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 375 fővel csökkent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal csökkent Térség összlakossága Éves változás 2002 (fő)2003 (fő)2004 (fő)2005 (fő)2006 (fő) 20,09719,97819,89319,84219,721 -118-86 -51-121

27 26 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A lakosság kor szerinti összetétele a térségben A térségben az aktív korú lakosság aránya 63%, ami 3 százalékponttal magasabb az országos átlagnál Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Megoszlás 3% 63% 21% 10% Országos átlag 3% 60% 21% 13% Aktív korú lakosság 0-2 év 3-5 év 6-14 év 15-59 év 59 év felett

28 27 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele A térségben elsősorban a 0 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) 0 általános 1-5 általános 6-7 általános 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel Megoszlás 3% 15% 4% 1% 4% Országos átlag 2% 9% 2% 4% 9% 32% 9% 4% 21% 9% 26% 12% 10% 17%

29 28 A térség demográfiai helyzetét az alábbiak szerint tudjuk jellemezni: Általánosságban jellemző a települések elöregedése, a megélhetési problémák és munkahelyek hiánya miatti elvándorlás, mely a napjainkban bekövetkező kisiskolák mesterséges megszüntetésével várhatóan tovább fog romlani. Ezen folyamat következménye, hogy a megüresedő ingatlanok egyre rosszabb állapotba kerülnek, elértéktelenednek. Ezen ingatlanok átlag fölötti értéken történő megvásárlása csupán a sokgyerekes, egyébként is szociális nehézségekkel küszködő, jellemzően roma kisebbséghez tartozó családok által történik, melynek hátterében valószínűsíthetően a szociálpolitikai támogatás 90%-os aránya feltételezhető. Ezen folyamattal viszont a kistelepülések helyzete tovább romlik, hiszen ezen családok későbbi megélhetéséhez újabb támogatási forrásokat kell találni. Tehát tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a településeink demográfiai helyzetének alakulását nagyban befolyásolják a bankok gazdaságpolitikai szempontjai. A lehetőségekkel rendelkező, minimum középfokú végzettséget szerző fiatalok jellemzően városokban és ma már elmondható, hogy külföldön keresnek megélhetést maguknak. Felmérésünk szerint egy 100 fő huszonöt év alatti rendelkező településről átlagban már 12-18 fiatal dolgozik külföldön és ez a folyamat várhatóan tovább fog erősödni. Tehát összességében elmondható, hogy az elöregedési folyamat megállítására kidolgozott programok nélkülözhetetlenek egy jó vidékfejlesztési programból. A térség demográfiai helyzetét az alábbiak szerint tudjuk jellemezni: Általánosságban jellemző a települések elöregedése, a megélhetési problémák és munkahelyek hiánya miatti elvándorlás, mely a napjainkban bekövetkező kisiskolák mesterséges megszüntetésével várhatóan tovább fog romlani. Ezen folyamat következménye, hogy a megüresedő ingatlanok egyre rosszabb állapotba kerülnek, elértéktelenednek. Ezen ingatlanok átlag fölötti értéken történő megvásárlása csupán a sokgyerekes, egyébként is szociális nehézségekkel küszködő, jellemzően roma kisebbséghez tartozó családok által történik, melynek hátterében valószínűsíthetően a szociálpolitikai támogatás 90%-os aránya feltételezhető. Ezen folyamattal viszont a kistelepülések helyzete tovább romlik, hiszen ezen családok későbbi megélhetéséhez újabb támogatási forrásokat kell találni. Tehát tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a településeink demográfiai helyzetének alakulását nagyban befolyásolják a bankok gazdaságpolitikai szempontjai. A lehetőségekkel rendelkező, minimum középfokú végzettséget szerző fiatalok jellemzően városokban és ma már elmondható, hogy külföldön keresnek megélhetést maguknak. Felmérésünk szerint egy 100 fő huszonöt év alatti rendelkező településről átlagban már 12-18 fiatal dolgozik külföldön és ez a folyamat várhatóan tovább fog erősödni. Tehát összességében elmondható, hogy az elöregedési folyamat megállítására kidolgozott programok nélkülözhetetlenek egy jó vidékfejlesztési programból. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 1/1

30 29 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% Infrastrukturális adottság ▪Szélessávú Internet ▪Mindhárom mobilhálózat ▪Helyközi autóbusz- megállóhely ▪Közművesített, közúton elérhető ipari park ▪Fenti infrastruk- turális adottsá- gok együttesen Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) 3 2 0 33 0 Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 9% 6% 0% 97% 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

31 30 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Közlekedés Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Ipari parkok Pénzügyi szolgáltatások Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Kikötő ▪EUROVELO kerékpárút Mozgatórugó alcsoport Közmű ellátottság Oktatás Kultúra Telekommuni- káció Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Felnőtt átképzési központ Mozgatórugó alcsoport

32 31 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szabadidős te- vékenységre és sportolásra al- kalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Életház Mozgatórugó alcsoport Gazdaságfej- lesztési szervezetek Természeti adottságok Natura 2000 területek Közbiztonsági szolgálat Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Rotary típusú klub Mozgatórugó alcsoport Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

33 32 Leader térségünk vonatkozásában lényeges különbség tapasztalható az Ajkai és Pápai kistérségek települései között. Míg a Pápai kistérség településein az elmúlt két évtizedben jelentős és szinte teljesen lefedő infrastrukturális fejlesztések történtek, addig Ajka kistérség vonatkozásában csupán a városhoz közvetlenül tartozó településeken történtek jelentősebb fejlesztések. Ugyanakkor megállapítható, hogy a vidéki kistelepüléseink hálózat függővé tétele – a világ energia helyzetét látva és ezen belül Magyarország átlag feletti gázfüggőségét ismerve – nem biztos, hogy szerencsésnek bizonyulnak. Térségünk településein teljes mértékben hiányoztak az „önellátó település” szemléletet tartalmazó fejlesztések. Más országok gyakorlatával ellentétben ezen fejlesztések során nem törekedtek a hosszú távú, átgondolt fenntarthatóság biztosítására. Ebből adódóan néhány éven belül településeinken élő családok a vezetékes energia függőségük miatt lényegesen nehezebb helyzetbe kerülhetnek, mint szomszédos uniós tagállamaink hasonló településein élő családok. Az egyre magasabb villamos energiai árak is további megoldások kidolgozását tennék szükségessé, hiszen az alacsony átlagjövedelem miatt településeinken élő családok láthatóan nem lesznek képesek ezt a jövőben finanszírozni. A vállalkozások és szolgáltatások megfelelő minőségben történő tevékenységét alapvetően meghatározza a mai kor igényeinek megfelelő szélessávú Internet kapcsolat megléte. Néhány települést kivéve jellemző, hogy a megfelelő szélessáv biztosítására alkalmas kábelhálózat csupán a település főutcáján vagy még azon sem érhető el. Ennek ellensúlyozására megfelelő technológiák (vezeték nélküli, mikrohullámú Internet szolgáltatás) léteznek, melyek mielőbbi előtérbe helyezése elengedhetetlenül szükséges térségünkben. Településeinken az önkormányzati utak állapota egyre rosszabb, helyenként eredeti funkcióra nem alkalmas. A csökkenő finanszírozásuk miatt viszont az önkormányzatoknak egyáltalán nincs lehetősége felújításukra, de már szinten tartásukra sem. Néhány mikrorégióban, mint például Marcal menti településeken, az állami utak állapota is folyamatosan rossz, elfogadhatatlan. Leader térségünk vonatkozásában lényeges különbség tapasztalható az Ajkai és Pápai kistérségek települései között. Míg a Pápai kistérség településein az elmúlt két évtizedben jelentős és szinte teljesen lefedő infrastrukturális fejlesztések történtek, addig Ajka kistérség vonatkozásában csupán a városhoz közvetlenül tartozó településeken történtek jelentősebb fejlesztések. Ugyanakkor megállapítható, hogy a vidéki kistelepüléseink hálózat függővé tétele – a világ energia helyzetét látva és ezen belül Magyarország átlag feletti gázfüggőségét ismerve – nem biztos, hogy szerencsésnek bizonyulnak. Térségünk településein teljes mértékben hiányoztak az „önellátó település” szemléletet tartalmazó fejlesztések. Más országok gyakorlatával ellentétben ezen fejlesztések során nem törekedtek a hosszú távú, átgondolt fenntarthatóság biztosítására. Ebből adódóan néhány éven belül településeinken élő családok a vezetékes energia függőségük miatt lényegesen nehezebb helyzetbe kerülhetnek, mint szomszédos uniós tagállamaink hasonló településein élő családok. Az egyre magasabb villamos energiai árak is további megoldások kidolgozását tennék szükségessé, hiszen az alacsony átlagjövedelem miatt településeinken élő családok láthatóan nem lesznek képesek ezt a jövőben finanszírozni. A vállalkozások és szolgáltatások megfelelő minőségben történő tevékenységét alapvetően meghatározza a mai kor igényeinek megfelelő szélessávú Internet kapcsolat megléte. Néhány települést kivéve jellemző, hogy a megfelelő szélessáv biztosítására alkalmas kábelhálózat csupán a település főutcáján vagy még azon sem érhető el. Ennek ellensúlyozására megfelelő technológiák (vezeték nélküli, mikrohullámú Internet szolgáltatás) léteznek, melyek mielőbbi előtérbe helyezése elengedhetetlenül szükséges térségünkben. Településeinken az önkormányzati utak állapota egyre rosszabb, helyenként eredeti funkcióra nem alkalmas. A csökkenő finanszírozásuk miatt viszont az önkormányzatoknak egyáltalán nincs lehetősége felújításukra, de már szinten tartásukra sem. Néhány mikrorégióban, mint például Marcal menti településeken, az állami utak állapota is folyamatosan rossz, elfogadhatatlan. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 1/1

34 33 *Szálloda, gyógyszálloda, panzió **Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Térségi adat Országos átlag Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Térségi adat az országos átlag százalékában 0.010.03 0.020.04 68%76% 1.09 1.810.68 60%161%

35 34 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Kereskedelem, javítás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 1/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪874 ▪Község▪709 ▪Község▪223 ▪Község▪86 ▪Község▪375 ▪Község▪238 ▪Község▪283 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Adásztevel Bakonyjákó Bakonykoppány Bakonyság Bakonyszücs Béb Csehbánya Munkanél- küliség (%) ▪7.83% ▪11.66% ▪8.16% ▪14.89% ▪9.66% ▪7.28% ▪9.14% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪410,958 ▪454,459 ▪474,041 ▪294,552 ▪361,025 ▪568,114 ▪537,078 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪1.687 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪2.880 ▪0.000

36 35 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 2/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,114 ▪Község▪710 ▪Község▪637 ▪Község▪259 ▪Község▪387 ▪Község▪308 ▪Község▪757 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Csót Csögle Dáka Döbrönte Farkasgyepű Ganna Homokbödöge Munkanél- küliség (%) ▪9.70% ▪9.57% ▪1.39% ▪5.56% ▪4.29% ▪6.40% ▪7.84% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪460,778 ▪294,834 ▪385,207 ▪471,378 ▪568,686 ▪385,207 ▪381,628 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪51.039 ▪0.504 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪7.541 ▪0.419 ▪1.532 ▪0.000

37 36 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 3/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪102 ▪Község▪142 ▪Község▪869 ▪Község▪1,337 ▪Község▪1,283 ▪Község▪554 ▪Község▪320 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Kispirit Kisszőlős Kolontár Lovászpatona Magyarpolány Nagyalásony Nagypirit Munkanél- küliség (%) ▪18.64% ▪17.24% ▪10.73% ▪9.18% ▪5.79% ▪6.96% ▪9.38% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪248,531 ▪165,238 ▪435,678 ▪419,025 ▪542,690 ▪373,549 ▪385,676 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪1.346 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.280 ▪1.457 ▪0.000

38 37 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 4/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪581 ▪Község▪95 ▪Község▪226 ▪Város▪906 ▪Község▪295 ▪Község▪379 ▪Község▪1,279 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Nagytevel Németbánya Nóráp Pápa Pápadereske Pápasalamon Pápateszér Munkanél- küliség (%) ▪6.13% ▪12.96% ▪7.53% ▪6.25% ▪4.42% ▪18.38% ▪9.52% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪437,665 ▪413,408 ▪379,633 ▪588,879 ▪448,948 ▪245,435 ▪323,481 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.369 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.833 ▪7.937 ▪0.000 ▪0.762 ▪0.000

39 38 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 5/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪479 ▪Község▪715 ▪Község▪106 ▪Község▪1,479 ▪Község▪1,446 ▪Község▪168 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Pusztamiske Somlószőlős Somlóvecse Ugod Városlőd Vid Munkanél- küliség (%) ▪15.65% ▪6.15% ▪5.08% ▪4.32% ▪6.81% ▪17.80% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪259,526 ▪497,079 ▪442,194 ▪531,890 ▪566,825 ▪173,269 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪3.291 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.105 ▪0.000 ▪1.126 ▪8.307 ▪0.000

40 39 Települések egy mondatos jellemzése 1/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Adásztevel ▪„munkahelyek hiánya, ▪kevés a születendő gyermek, ▪magas a nyugdíjasok illetve inaktív emberek száma” ▪Bakonyjákó ▪„Az alsó tagozattal működő általános iskola megtartása a csökkenő gyermeklétszám ellenére.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„jó földrajzi fekvés, ▪turizmus, falusi turizmus, ▪településen lévő sportlőtér, ▪korabeli lakóházak felújítása, ▪mezőgazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázása” ▪„A munkahely teremtése a cél, a helyi és fiatal lakosok helyben tartása érdekében.”

41 40 Települések egy mondatos jellemzése 2/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Bakonykoppá ny ▪„Hiányzó infrastruktúra, szennyvízhálózat. ▪Hiányzó közösségi szinterek, teleház, ifjúsáégi klub., játszótér, sportpálya. ▪Belterületi utak rossz állapota. ▪Ritka autóbuszjárat a közeli város irányában.” ▪Bakonyság ▪„rossz közlekedési lehetőségek ▪rossz úthálózat ▪szennyvízcsatorna hálózat hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Munkalehetőség teremtése, ▪játszótér kialakítása, ▪óvoda épületének felújítása, ▪a német ajkú lakosság emlékét megőrizendő emlékpark kialakítása.” ▪„Szép természeti környezet, turizmusban rejlő lehetőségek.”

42 41 Települések egy mondatos jellemzése 3/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Bakonyszücs ▪„Hiányzó infrasturktúra, szennyvízhálózat. ▪Hiányzó közösségi színterek: kultúrház, teleház, ifjúsági klub, játszótér, sportpálya. ▪Belterületi utak rossz állapota. ▪Ritka autóbuszjárat a közeli város irányába. ▪Szőlőhegy hiányzó infrastruktúrája: út, villany.” ▪Béb ▪„Új építési terület közműhálózatának kiépítése.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A volt iskolaépület felújítása, turisztikai célokra alkalmassá tétele. ▪A zsáktelepülésen a falusi turizmus, borturizmus, horgászturizmus és vadászturizmus megteremtése. ▪Munkalehetőség teremtése. ▪Kultúrház felújítása, tájház létrehozása, játszótér kialakítása, horgásztó bővítése. ▪A kitelepített német ajkú lakosság emlékét megőrzendő, emlékpark kialakítása.” ▪„Építési telkek értékesítése.”

43 42 Települések egy mondatos jellemzése 4/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Csehbánya ▪„közlekedés ▪munkahely-hiány” ▪Csót ▪„Aszfalt burkolatú járda hálózat teljes kiépítése. ▪Általános iskola felújítása.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„tiszta levegő ▪szép, csendes környezet” ▪„Jelentős foglalkoztatást biztosító üzem léte.”

44 43 Települések egy mondatos jellemzése 5/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Csögle ▪„Összefogás hiánya, ▪térségi identitás hiánya, ▪politikai hatalmi inspirációk jelenléte a helyi gondolkodásban,” ▪Dáka ▪„A Dáka községen átmenető 8403 közúton jelentős az átmenő forgalom, útfelújítás szükséges. ▪Építési telkek hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Mikrorégiós központi szerep erősödése esetén intézményi központtá válás a szolgáltatások területén. ▪Turisztikai lehetőségek.” ▪„A szociális otthonhoz kötődő szolgáltatások bővülése. ▪Növekvő munkahely lehetőségek további vállalkozások, lakosság növekedését generálhatnak. ▪Csendes, vidéki lakókörnyezet és Pápa városának közelsége megfelelő lehetőséget nyújt a lakosság további növekedéséhez. ▪A helyi repülőtér turizmust növelő hatása.”

45 44 Települések egy mondatos jellemzése 6/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Döbrönte ▪„Lakosságszám csökkenése, születések számának csökkenése, a lakosság elöregedése. ▪Intézmények, munkahelyek hiánya.” ▪Farkasgyepű ▪„Kialakításra kerültek építési telkek a községben, melynek közművesítését célul tűzte ki a település, de az anyagi források ezt jelenleg nem teszik lehetővé. ▪Az új telkekkel (a már közművesített) kialakított utcák szilárd burkolattal történő ellátása nem történt meg, mely a telkek értékesítése során negatívumként értékelhető.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Idegenforgalom, vendéglátás, falusi turizmus fejlesztése, támogatása.” ▪„Kiemelt lehetőség az újonnan épült közel 700 m2 területű faluház kihasználtságának növelése a település vállalkozóival együttműködve mind kulturális, mind egyéb célokra, könyvtár kialakítása, és az ifjúsági klub berendezése.”

46 45 Települések egy mondatos jellemzése 7/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Ganna ▪„Lakosság fogyása és elöregedése, születések számának csökkenése. ▪Munkahelyek hiánya. ▪Intézmények megszűnése.” ▪Homokbödög e ▪„Munkanélküliség” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Idegenforgalom, falusi turizmus fejlesztése, támogatása.” ▪„Turizmus”

47 46 Települések egy mondatos jellemzése 8/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kispirit ▪„Csatornahálózat kiépítetlensége, ▪helyi és könnyen elérhető munkalehetőség hiánya, ▪térségi központtól való relatív nagy távolság, ▪öregedő lakosság” ▪Kisszőlős ▪„Elöregedő, fogyatkozó lakosság. ▪Munkanélküliségi ráta kiemelkedően magas %-a. ▪Munkahelyteremtési lehetőség hiánya. ▪Térségi identitás hiánya. Anyagi lehetőségek, közigazgatás működésére történő felélése. Közfeladatok finanszírozásának központi fedezetlensége.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„hagyományos állattartás, ▪védett természeti területek közelsége, ▪élő faluközösség,” ▪„Falusi turizmusban részvétel, de csak nagyon jelentős fejlesztések árán.”

48 47 Települések egy mondatos jellemzése 9/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kolontár ▪„csatornázottság hiánya; ▪építési telkek hiánya; ▪tehetetlen kistérséghez tartozás” ▪Lovászpatona ▪„Munkahelyek hiánya, magas munkanélküliség. ▪Rossz közlekedési lehetségek Győr irányába. ▪Szennyvízcsatorna-hálózat hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Jó településföldrajzi elhelyezkedés.” ▪„A jó természeti adottságok kihasználása a turizmus fejlesztésére.”

49 48 Települések egy mondatos jellemzése 10/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Magyarpolány ▪„Az óvoda, iskola és a művelődési ház épülete szinte már elfogadhatatlan, jelentős felújításra szorulnak. ▪Nagyon fontos lenne a faluban található közterületek rendbetétele. ▪A csökkenő gyermeklétszám miatt elengedhetetlen új telkek parcellázása, értékesítése.” ▪Nagyalásony ▪„vízelvezető árkok és járdák felújítása ▪magasfeszültség légkábelnek a megszüntetése” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A település lehetőségei turisztikai vonzerejében és meglévő művészeti oktatásában rejlik. ▪Szükséges lenne erdei tanösvény, kerékpárút és a tájház fejlesztése. ▪Jó volna a felső iskola helyén egy erdei iskolát létrehozni, így a tájházzal együtt komplex szolgáltatást tudnánk nyújtani az ideérkezőknek. ▪Vonzerő pl. a Passió is, amely infrastrukturális fejlesztésre szorul.” ▪„Központi településként van iskola, óvoda, Körjegyzőség, posta, KMB, könyvtár, orvosi rendelők, fogászat, napközis könyha. ▪Helyi foglalkoztatás központja a Táncsics Mezőgazdasági Zrt. ▪Somló közelsége”

50 49 Települések egy mondatos jellemzése 11/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nagypirit ▪„Csatornahálózat kiépítetlensége, ▪helyi és könnyen elérhető munkalehetőség hiánya, ▪térségi központtól való relatív nagy távolság, ▪öregedő lakosság.” ▪Nagytevel ▪„Főútvonalra csatlakozó út hiánya, mely egyben kerékpárútként is funkcionálhatna (Tapolcafő-Veszprém irány).” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„hagyományos állattartás, ▪védett természeti területek közelsége, ▪élő faluközösség,” ▪„Turizmus.”

51 50 Települések egy mondatos jellemzése 12/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Németbánya ▪„A település nincs csatornázás és szennyvízkezelés.” ▪Nóráp ▪„helyi intézmények hiánya ▪munkahelyek hiánya” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Európai jelentőségű dinoszaurusz lelőhely, melyre építve egy Visitor Center (Látogató Központ) megépítése és a turisztikai vonzerő és gazdasági hatás növekedése várható.” ▪„lakótelkek biztosítása ▪állattartási lehetőség”

52 51 Települések egy mondatos jellemzése 13/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Pápa ▪„Multinacionális áruházláncok megjelenésének káros hatása a helyi kereskedőkre, iparosokra. ▪Egész országban tapasztalató gazdasági válság hatásai jól megfoghatóan érezhetők a kisváros gazdaságában is. ▪Fenti gazdasági negatív folyamatok hatása miatt folyamatosan csökken a munkahelyek száma. ▪Ezáltal a lakosság egyre roszabb anyagi helyzetbe kerül.” ▪Pápadereske ▪„Településközpont elhanyagolt állapota, annak rendbe tételéhez anyagi eszközök szükségesek.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Bakony lábánál lévő kisváros, mely egyben jelentős történelmi, kulturális és épített örökséggel rendelkezik, ezért valós turisztikai központtá alakulhat át. ▪A katonai repülőtér többfunkciós beindulása ellensúlyozhatja a városban tapasztalható gazdasági recessziót.” ▪„Településközpont vonzóvá tétele. ▪Falusi turizmus, szálláshelyek kialakítása.”

53 52 Települések egy mondatos jellemzése 14/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Pápasalamon ▪„Munkahelyek hiánya, munkanélküliség.” ▪Pápateszér ▪„A nevelési-oktatási intézmények alulfinanszírozottsága miatt a fejlesztések nagyon lassan és vontatottan valósulnak meg. ▪Magas a hátrányos helyzetű családok aránya. ▪A közlekedési feltételek folyamatos romlása miatt egyre nehezebb távolabbi munkaajánlatok (50 km) elfogadása.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Csendes, nyugodt környezet. ▪A város viszonylagos közelsége (15 km).” ▪„A Bakony közelség turisztikai vonzerő lehetőség.”

54 53 Települések egy mondatos jellemzése 15/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Pusztamiske ▪„csatornázottság hiánya; ▪építési telkek hiánya; ▪tehetetlen kistérséghez tartozás” ▪Somlószőlős ▪„elöregedő, fogyatkozó lakosság, ▪térségi identitás hiánya, közösségi gondolkodás megszűnése, ▪források felélése a közigazgatás működésére, közigazgatási analfabétizmus jelenléte, közfeladatok finanszírozásának központi fedezetlensége ▪hatalmi politikai harcok begyűrűzése, ▪hagyományos vidéki gazdálkodók és iparosok hiánya, ▪mezőgazdasági bértermelés megerősődése,” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A majdan megszűnő kavicsbányászat során esetlegesen kialakítandó horgász, stb. turizmus.” ▪„Mezőgazdasági föld- és tulajdonszerkezet helyi termékek (gyümölcs, kiskerti növény) családi méretű termelésére megfelel. ▪Településhez tartozó történelmi borvidéken gazdálkodó helyi termelők összefogással számtalan, nyereséget is produkáló eredményt érhetnének el. ▪Kulturális és épített örökségek területén kiemelkedően gazdag település. ▪Turisztikai adottságai átlagon felüliek.”

55 54 Települések egy mondatos jellemzése 16/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Somlóvecse ▪„helyben lévő munkahelyek hiánya, ▪elvándorlás ▪ritka helyközi közlekedés” ▪Ugod ▪„munkahelyek hiánya” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Somló hegy közelsége miatt turizmus lehetősége ▪meglévő tájház” ▪„turizmus, ▪ipari park, ▪oktatás”

56 55 Települések egy mondatos jellemzése 17/17 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Városlőd ▪„munkanélküliség ▪helyi ipari park hiánya ▪elöregedő lakosság” ▪Vid ▪„munkahelyek hiánya ▪munkanélküliség ▪alacsony iskolázottság ▪helyközi közlekedés a városba lassú, hosszú a menetidő” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Iglauer park ▪horgásztó ▪művészeti csoportok, zenekar ▪tájház ▪Karhausi kolostor ▪keramika léte” ▪„átmenő turizmus ▪régi parasztházak megvásárlása”

57 56 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

58 57 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 A térségben 6 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 14 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása” ▪„1. Helyi termékek és kapcsolódó szolgáltatások támogatása a piacra jutásig” ▪„5. A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése” ▪„6. Képzés és megjelenés támogatása” ▪„3. Megújuló energiával kapcsolatos fejlesztések támogatása” Fő fejlesztési prioritás ▪„4. A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások továbbfejlesztése, bővítése” 57 4 db 2 db 3 db 1 db 1,235,000 934,000 440,000 149,000 100,000 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma 1 db100,000

59 58 ▪2.3. A Leader térség turisztikai szempontból jelentős épített és kulturális örökségeinek megújítása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/6 A legtöbb forrás – 694,000 EUR – a(z) 1.2. Helyi termékeket előállító már működő társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪2.1. Turisztikai szolgáltatásokat népszerűsítő, programszervező feladatok ellátásának támogatása ▪2.2. Turisztikai területen tevékenykedő vendéglátó-ipari szolgáltatások fejlesztése ▪2.4. Értékkel bíró rendezvények támogatása Fő fejlesztési prioritás: 2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása Allokált forrás (EUR) 680,000 55,000 400,000 100,000

60 59 ▪1.2. Helyi termékeket előállító már működő társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/6 A legtöbb forrás – 694,000 EUR – a(z) 1.2. Helyi termékeket előállító már működő társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪1.1. Helyi termékeket előállító induló társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása Fő fejlesztési prioritás: 1. Helyi termékek és kapcsolódó szolgáltatások támogatása a piacra jutásig Allokált forrás (EUR) 694,000 240,000

61 60 ▪5.1. Speciális helyi termékek előállításának, népszerűsítésének ösztönzése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/6 A legtöbb forrás – 694,000 EUR – a(z) 1.2. Helyi termékeket előállító már működő társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪5.2. Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület által készíttetett szakértői dokumentációnak megfelelő települési utcaképet javító fejlesztések támogatása ▪5.3. Helyi természetvédelmi értékek megóvásával kapcsolatos fejlesztések Fő fejlesztési prioritás: 5. A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése Allokált forrás (EUR) 60,000 200,000 180,000

62 61 ▪6.2. Egységes térségi megjelenést célzó kiadványok elkészítésének, megjelenésének támogatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/6 A legtöbb forrás – 694,000 EUR – a(z) 1.2. Helyi termékeket előállító már működő társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪6.1. Vidéki megélhetés javítását célzó képzések szervezése, lebonyolítása ▪6.3. Rendezvényeken, kiállításokon történő megjelenés támogatása Fő fejlesztési prioritás: 6. Képzés és megjelenés támogatása Allokált forrás (EUR) 60,000 49,000 40,000

63 62 ▪3.1. A megújuló energia felhasználását előnyben részesítő települési, vállalkozási és háztartási szintű fejlesztések támogatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/6 A legtöbb forrás – 694,000 EUR – a(z) 1.2. Helyi termékeket előállító már működő társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés Fő fejlesztési prioritás: 3. Megújuló energiával kapcsolatos fejlesztések támogatása Allokált forrás (EUR) 100,000

64 63 ▪4.1. Önkormányzati közfeladatokkal kapcsolatos szolgáltatások helyben vagy mikrorégiós szinten tartását célzó fejlesztések támogatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/6 A legtöbb forrás – 694,000 EUR – a(z) 1.2. Helyi termékeket előállító már működő társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés Fő fejlesztési prioritás: 4. A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások továbbfejlesztése, bővítése Allokált forrás (EUR) 100,000

65 64 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

66 65 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektor Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta- tottság 10 legna- gyobb vállalk. Javaslatok 10 legfonto- sabb javaslat 14% 10% 22% 7% 6% 19% 6% 0% 12% 3% 20% 50% 9% 3% 8% 2% 0% 6% 1% 30% 50% 10% 0% 20% 10% 0% 10% 30% 0% 20% 10% 0% 10% 30% 0%

67 66 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 Szektor ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” ▪„Helyi termékekkel kapcsolatos - az ÚMVP I. tengelyéből nem támogatható - fejlesztések, összefogások, társulások és termelési, értékesítési szövetkezések létrehozása, valós szakmai, érdekképviseleti szervezetek felállítása, valós térségi információs háló létrehozása, helyi termékek piacra jutását segítő marketing és feldolgozási tevékenységek támogatása. A támogatható tevékenységek köre az ÚMVP 312 kódú intézkedésnél meghatározott. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6357 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6358 sorszámú HPME alapján]” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Őstermelők, vállalkozók számának a növekedése, stabilizálódása. Speciális, helyi termékeket előállítók számának a növekedése. Meglévő vállalkozások, vállalatok stabilizálódása, megszűnések számának a csökkenése. Munkahelyek számának a növekedése.”

68 2 67 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” ▪„Turizmusra építő szolgáltatásokat, helyszíneket fejleszteni szükséges és egy jól működő programhálózatba kell bevonni. Ennek érdekében támogatandók a további szálláshelyek és szolgáltatások létrehozása, a meglévő szálláshelyek és szolgáltatások felújítása, korszerűsítése az ÚMVP 313 kódú intézkedésnél meghatározott tevékenységek keretében. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6363 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6364 sorszámú HPME alapján]” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Turisztikai szolgáltatások színvonala, bevételei, ezáltal ezen szektorban foglalkoztatottak száma növekedni fog.”

69 68 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 3 ▪„Helyi termékekkel kapcsolatos - az ÚMVP I. tengelyéből nem támogatható - fejlesztések, összefogások, társulások és termelési, értékesítési szövetkezések létrehozása, valós szakmai, érdekképviseleti szervezetek felállítása, valós térségi információs háló létrehozása, helyi termékek piacra jutását segítő marketing és feldolgozási tevékenységek támogatása. A támogatható tevékenységek köre az ÚMVP 312 kódú intézkedésnél meghatározott. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6355 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6356 sorszámú HPME alapján]” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Őstermelők, vállalkozók számának a növekedése, stabilizálódása. Speciális, helyi termékeket előállítók számának a növekedése. Meglévő vállalkozások, vállalatok stabilizálódása, megszűnések számának a csökkenése. Munkahelyek számának a növekedése.”

70 ▪„Egyéb tevékenység” 4 ▪„Egységes térségi kiadványokkal kell megjelenni minél szélesebb körben. Támogatás igényelhető kiadványok elkészítési költségeire és marketing megjelenés költségeire. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6383 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6384 sorszámú HPME alapján]” ▪„Növekvő turizmus, vendégszám. Elérhetővé, megtalálhatóvá válása szolgáltatásainknak, termékeinknek. Stabilizálódó, növekvő vállalkozások, térségi bevételek.” 69 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

71 70 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Kereskedelem, javítás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 5 ▪„Egyre több, jó minőségű speciális, helyi termék megjelenése. Egyedi, térségünkre jellemző termékeket kell előállítani és megfelelő marketinggel piacra juttatni. Térségünk számtalan olyan történelmi, kulturális és mezőgazdasági termelési hagyománnyal büszkélkedhet, melyek miatt fontosnak tartjuk, hogy ezeket megőrizve – akár jövedelemszerzési lehetőséget is biztosítva – helyi speciális termékek szülessenek. Ezen helyi speciális termékek előállítását, marketingjét kívánjuk intézkedésünkkel támogatni. Támogatás igényelhető: előkészítő tanulmányra, kutatásra; védjegy bejegyzéssel kapcsolatos költségek; termékbemutatók költségeire; marketing költségek. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6379 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6380 sorszámú HPME alapján]” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyre több egyedi, csak térségünkre jellemző termék piacra jutása. Marketing hatékonyságának a növekedése. Munkahelyek számának a gyarapodása.”

72 ▪„Egyéb tevékenység” 6 ▪„A Leader térség egészére kiterjedő, szolgáltatásokat, helyszíneket összefogó, programcsomagokat szervező és kiajánló információs irodára van szükség, amely a marketing és reklám tevékenységeket hatékonyan koordinálja, intézi és több módon is elérhető. Támogatás igényelhető: irodatechnikai felszerelésre, működési költségekre, kiadvány és marketing elemekre, rendezvényre. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6359 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6360 sorszámú HPME alapján]” ▪„Leader térségünkbe érkező és visszatérő turista szám emelkedik. Helyszínek, rendezvények, programok elérhetővé és megtalálhatóvá válnak. Turisztikai szolgáltatások színvonala, bevételei, ezáltal ezen szektorban foglalkoztatottak száma növekedni fog.” 71 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor

73 72 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 7 ▪„Vállalkozási és települési szintű megújuló energia felhasználást célzó beruházások, más programban nem pályázható tevékenységeit támogatni kell. A háztartási szintű megújuló energiás felhasználásra irányuló projektjeit támogatni szükséges. Más támogatási lehetőségek kiegészítéseként támogatjuk nagyobb megújuló energia felhasználásra irányuló projektek előkészületi dokumentációjának elkészítését. Támogatjuk a KEOP 4.1.0. intézkedésben nem pályázható, településeink ingatlanjain megvalósuló megújuló energiás fejlesztéseket. Támogatás igényelhető: projekttervek, előkészítő és építési dokumentációk; megújuló energiát felhasználó berendezések és rendszerek, illetve építési költségükhez. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6375 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6376 sorszámú HPME alapján]” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A nem megújuló energia felhasználást egyre több településen váltja fel az ilyen energiafelhasználás. Munkahelyek jönnek létre és energiaköltségek maradnak térségünkben.” Szektor

74 ▪„Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” 8 ▪„Vállalkozási és települési szintű megújuló energia felhasználást célzó beruházások, más programban nem pályázható tevékenységeit támogatni kell. A háztartási szintű megújuló energiás felhasználásra irányuló projektjeit támogatni szükséges. Más támogatási lehetőségek kiegészítéseként támogatjuk nagyobb megújuló energia felhasználásra irányuló projektek előkészületi dokumentációjának elkészítését. Támogatjuk a KEOP 4.1.0. intézkedésben nem pályázható, településeink ingatlanjain megvalósuló megújuló energiás fejlesztéseket. Támogatás igényelhető: projekttervek, előkészítő és építési dokumentációk; megújuló energiát felhasználó berendezések és rendszerek, illetve építési költségükhez. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6377 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6378 sorszámú HPME alapján]” ▪„A nem megújuló energia felhasználást egyre több településen váltja fel az ilyen energiafelhasználás. Munkahelyek jönnek létre és energiaköltségek maradnak térségünkben.” 73 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

75 74 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb szolgáltatás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 9 ▪„Mezőgazdasági és turisztikával, hagyományos falusi szakmák és tudások elsajátításához szükséges képzéseket kell lebonyolítani. Támogatás igényelhető - az ÚMVP I. és III. tengelyébe nem tartozó - képzéseknél az oktatási, szervezési, lebonyolítási költségekre; az oktatáshoz, képzéshez szükséges kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6381 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6382 sorszámú HPME alapján]” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Helyi munkahelyek teremtődnek. Képzések által végzettséggel nem rendelkezők is megfelelő lhetőségekhez, ezáltal tervezhető megélhetéshez jutnak.”

76 ▪„Egyéb tevékenység” 10 ▪„Térségünk, szolgáltatásaink, termékeink rendezvényeken, kiállításokon történő megjelenését támogatni szükséges. Támogatás igényelhető: különböző hazai és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon történő megjelenéssel kapcsolatosan felmerülő költségekre. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6385 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6386 sorszámú HPME alapján]” ▪„Növekvő turizmus, vendégszám. Elérhetővé, megtalálhatóvá válása szolgáltatásainknak, termékeinknek. Stabilizálódó, növekvő vállalkozások, térségi bevételek.” 75 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

77 76 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

78 77 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 ▪„Fel kell ezen helyi/országos védelem alatt álló helyszíneket újítani, turisztikai szempontból helyzetbe kell hozni az ÚMVP 323 kódú intézkedésénél meghatározott tevékenységek támogatásával. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6365 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6366 sorszámú HPME alapján]” Megoldási javaslat ▪„Egyre több turisztikai látványosság, helyszín vonza turistákat térségünkbe. Helyi szinten minden egyes helyszín lehetőséget kínál a turizmusból történő szolgáltatás, kereskedelmi tevékenység eredményeinek javítására.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

79 78 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 ▪„Fel kell ezen helyi/országos védelem alatt álló helyszíneket újítani, turisztikai szempontból helyzetbe kell hozni az ÚMVP 323 kódú intézkedésénél meghatározott tevékenységek támogatásával. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6365 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6366 sorszámú HPME alapján]” Megoldási javaslat ▪„Egyre több turisztikai látványosság, helyszín vonza turistákat térségünkbe. Helyi szinten minden egyes helyszín lehetőséget kínál a turizmusból történő szolgáltatás, kereskedelmi tevékenység eredményeinek javítására.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

80 79 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 ▪„Megfelelő szakmai iránymutatás és dokumentáció alapján támogatni kell, hogy településeink szilárd burkolattal rendelkező utcáiban tudatos felújítások, helyreállítási, átalakítási munkálatok történjenek. Ennek érdekében az Egyesületünk közgyűlése által elfogadott szakértői dokumentációban foglaltaknak megfelelő, a települések szilárd burkolatú utcáiban található, védelem alatt nem álló ingatlanok utcafront felőli megújítását kívánjuk támogatni. Támogatás ezen felújítási munkák költségeire igényelhető. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6371 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6372 sorszámú HPME alapján]” Megoldási javaslat ▪„Vonzóbb településképekkel növekszik az ide látogató turisták száma. Mivel az ilyen falvakban kellemes lakni, növekszik a betelepülők száma.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

81 80 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 ▪„Mivel minden egyéb feltétel adott, csupán a támogatás szükséges, meg kell védeni ezen értékeinket és támogatni kell a természettudatosságot településeinken, fiataljaink körében. Támogatás igényelhető a NATURA 2000 terütek kivételével természeti és történelmi táj, illetve az azt alkotó tájelemek javítási, fejlesztési költségeire; továbbá a környezeti tudatosság fejlesztését célzó intézkedések, bemutatók költségeire. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6373 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6374 sorszámú HPME alapján]” Megoldási javaslat ▪„Illegális szemétlerakók megszűnése. Környezettudatos gondolkodás. Turisták, térségünkbe látogatók véleményének pozitív alakulása miatt növekvő vendégszám.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Természeti adottságok” Fejlesztési téma

82 81 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 ▪„Megfelelő szakmai iránymutatás és dokumentáció alapján támogatni kell, hogy településeink szilárd burkolattal rendelkező utcáiban tudatos felújítások, helyreállítási, átalakítási munkálatok történjenek. Ennek érdekében az Egyesületünk közgyűlése által elfogadott szakértői dokumentációban foglaltaknak megfelelő, a települések szilárd burkolatú utcáiban található, védelem alatt nem álló ingatlanok utcafront felőli megújítását kívánjuk támogatni. Támogatás ezen felújítási munkák költségeire igényelhető. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6371 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6372 sorszámú HPME alapján]” Megoldási javaslat ▪„Vonzóbb településképekkel növekszik az ide látogató turisták száma. Mivel az ilyen falvakban kellemes lakni, növekszik a betelepülők száma.” Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪„Egyéb infrastruktúra”

83 82 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 ▪„Mivel minden egyéb feltétel adott, csupán a támogatás szükséges, meg kell védeni ezen értékeinket és támogatni kell a természettudatosságot településeinken, fiataljaink körében. Támogatás igényelhető a NATURA 2000 terütek kivételével természeti és történelmi táj, illetve az azt alkotó tájelemek javítási, fejlesztési költségeire; továbbá a környezeti tudatosság fejlesztését célzó intézkedések, bemutatók költségeire. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6373 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6374 sorszámú HPME alapján]” Megoldási javaslat ▪„Illegális szemétlerakók megszűnése. Környezettudatos gondolkodás. Turisták, térségünkbe látogatók véleményének pozitív alakulása miatt növekvő vendégszám.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Természeti adottságok” Fejlesztési téma

84 83 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 ▪„Támogatásunkkal ösztönözni kell a rendezvények szervezőit ezen értékek megjelenítésének a szükségességére. Támogatás igényelhető: ▪- előadói költségek ▪- rendezvényszervezés költségei ▪- A rendezvények jogcím keretében kizárólag kis értékű eszközbeszerzések támogathatók (a kérelem értékének legfeljebb 10%-áig támogathatók). A nagyobb értékű eszközök használata, tereprendezés, stb. szolgáltatás igénybevételével kezelhető. Beruházás rendezvény keretében nem támogatható. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6367 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6368 sorszámú HPME alapján]” Megoldási javaslat ▪„Növekvő érdeklődés rendezvényeink iránt. Tartalmas, értékekkel bíró rendezvények szaporodása. Értékteremtő és arra nevelő ifjúságnevelő hatás megjelenése. Munkahelyek és jövedelmek megteremtődése.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

85 84 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 ▪„Városi normatívaszerzés helyett a mikrorégiós, mindenki számára elérhető szolgáltatások ösztönzésére kell a hangsúlyt helyezni. Támogatásunkkal a működési feladatokon túli logikusan indokolt, települési, vagy mikrorégiós szintre történő alapszolgáltatási feladatellátás visszaállítását kívánjuk támogatni. Ennek érdekében támogatni kívánjuk az önkormányzatok kötelező feladatellátásával kapcsolatos szolgáltatások mikrorégiós szinten tartását és újbóli felállítását. Támogatás igényelhető: ingatlan felújítására; bútor és technikai berendezés vásárlására. A támogatásból bérjellegű támogatás nem finanszírozható. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6369 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6370 sorszámú HPME alapján]” Megoldási javaslat ▪„Helyi lakosoknak elérhető alapszolgáltatások biztosítása a meglévők biztonságossá, tervezhetővé, s a Városokba vitt szolgáltatási feladatellátás visszatelepítésével. Ezáltal helyben jelentős számú munkahely teremtődhet.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szociális ellátás” Fejlesztési téma

86 85 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 ▪„Támogatásunkkal ösztönözni kell a rendezvények szervezőit ezen értékek megjelenítésének a szükségességére. Támogatás igényelhető: ▪- előadói költségek ▪- rendezvényszervezés költségei ▪- A rendezvények jogcím keretében kizárólag kis értékű eszközbeszerzések támogathatók (a kérelem értékének legfeljebb 10%-áig támogathatók). A nagyobb értékű eszközök használata, tereprendezés, stb. szolgáltatás igénybevételével kezelhető. Beruházás rendezvény keretében nem támogatható. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6367 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6368 sorszámú HPME alapján]” Megoldási javaslat ▪„Növekvő érdeklődés rendezvényeink iránt. Tartalmas, értékekkel bíró rendezvények szaporodása. Értékteremtő és arra nevelő ifjúságnevelő hatás megjelenése. Munkahelyek és jövedelmek megteremtődése.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

87 86 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Városi normatívaszerzés helyett a mikrorégiós, mindenki számára elérhető szolgáltatások ösztönzésére kell a hangsúlyt helyezni. Támogatásunkkal a működési feladatokon túli logikusan indokolt, települési, vagy mikrorégiós szintre történő alapszolgáltatási feladatellátás visszaállítását kívánjuk támogatni. Ennek érdekében támogatni kívánjuk az önkormányzatok kötelező feladatellátásával kapcsolatos szolgáltatások mikrorégiós szinten tartását és újbóli felállítását. Támogatás igényelhető: ingatlan felújítására; bútor és technikai berendezés vásárlására. A támogatásból bérjellegű támogatás nem finanszírozható. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6369 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6370 sorszámú HPME alapján]” Megoldási javaslat ▪„Helyi lakosoknak elérhető alapszolgáltatások biztosítása a meglévők biztonságossá, tervezhetővé, s a Városokba vitt szolgáltatási feladatellátás visszatelepítésével. Ezáltal helyben jelentős számú munkahely teremtődhet.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szociális ellátás” Fejlesztési téma 10

88 87 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

89 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 88 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 1/30 Kód: KD-103-SzF-A-07 Sorszám: 6365 Prioritás: 2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása Intézkedés: 2.3. A Leader térség turisztikai szempontból jelentős épített és kulturális örökségeinek m... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Rengeteg turisztikai szempontból kiemelkedő épített,- és kulturális örökség van településeinken. Helyzet/ adottság ▪Ezen épületek jelentős része elhanyagolt, felújításra szoruló, nem látogatható, rendezvény, attrakció ezen okok miatt abban nem tartható. Probléma/ lehetőség ▪Fel kell ezen helyi/országos védelem alatt álló helyszíneket újítani, turisztikai szempontból helyzetbe kell hozni az ÚMVP 323 kódú intézkedésénél meghatározott tevékenységek támogatásával. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6365 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6366 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Egyre több turisztikai látványosság, helyszín vonza turistákat térségünkbe. Helyi szinten minden egyes helyszín lehetőséget kínál a turizmusból történő szolgáltatás, kereskedelmi tevékenység eredményeinek javítására. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

90 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 89 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok100% 408000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága408000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma13 db Allokáció Megoldási javaslatok 1/30 Kód: KD-103-SzF-A-07 Sorszám: 6365 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápa, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

91 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 90 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 2/30 Kód: KD-103-SzF-A-08 Sorszám: 6366 Prioritás: 2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása Intézkedés: 2.3. A Leader térség turisztikai szempontból jelentős épített és kulturális örökségeinek m... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Rengeteg turisztikai szempontból kiemelkedő épített,- és kulturális örökség van településeinken. Helyzet/ adottság ▪Ezen épületek jelentős része elhanyagolt, felújításra szoruló, nem látogatható, rendezvény, attrakció ezen okok miatt abban nem tartható. Probléma/ lehetőség ▪Fel kell ezen helyi/országos védelem alatt álló helyszíneket újítani, turisztikai szempontból helyzetbe kell hozni az ÚMVP 323 kódú intézkedésénél meghatározott tevékenységek támogatásával. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6365 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6366 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Egyre több turisztikai látványosság, helyszín vonza turistákat térségünkbe. Helyi szinten minden egyes helyszín lehetőséget kínál a turizmusból történő szolgáltatás, kereskedelmi tevékenység eredményeinek javítására. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

92 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 91 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok100% 272000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága272000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma9 db Allokáció Megoldási javaslatok 2/30 Kód: KD-103-SzF-A-08 Sorszám: 6366 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

93 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 92 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 3/30 Kód: KD-103-GF-A-05 Sorszám: 6363 Prioritás: 2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása Intézkedés: 2.2. Turisztikai területen tevékenykedő vendéglátó-ipari szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪Rengeteg turisztikai szempontból kiemelkedő épített,- és kulturális örökség, környezeti érték, hely, vendéglátóipari vállalkozás, turizmusra épülő egyéb vállalkozás van településeinken. Helyzet/ adottság ▪Nagyon jellemző a turisztikai információ hiánya, elérhetetlensége, szervezett programok, attrakciók elérhetetlensége. Térségben működő média nem megfelelően foglalkozik a területtel. Probléma/ lehetőség ▪Turizmusra építő szolgáltatásokat, helyszíneket fejleszteni szükséges és egy jól működő programhálózatba kell bevonni. Ennek érdekében támogatandók a további szálláshelyek és szolgáltatások létrehozása, a meglévő szálláshelyek és szolgáltatások felújítása, korszerűsítése az ÚMVP 313 kódú intézkedésnél meghatározott tevékenységek keretében. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6363 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6364 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Turisztikai szolgáltatások színvonala, bevételei, ezáltal ezen szektorban foglalkoztatottak száma növekedni fog. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

94 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 93 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret222222 EUR▪Önkormányzatok100% 400000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága240000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma7 db Allokáció Megoldási javaslatok 3/30 Kód: KD-103-GF-A-05 Sorszám: 6363 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápa, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

95 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 94 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 4/30 Kód: KD-103-GF-A-06 Sorszám: 6364 Prioritás: 2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása Intézkedés: 2.2. Turisztikai területen tevékenykedő vendéglátó-ipari szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪Rengeteg turisztikai szempontból kiemelkedő épített,- és kulturális örökség, környezeti érték, hely, vendéglátóipari vállalkozás, turizmusra épülő egyéb vállalkozás van településeinken. Helyzet/ adottság ▪Nagyon jellemző a turisztikai információ hiánya, elérhetetlensége, szervezett programok, attrakciók elérhetetlensége. Térségben működő média nem megfelelően foglalkozik a területtel. Probléma/ lehetőség ▪Turizmusra építő szolgáltatásokat, helyszíneket fejleszteni szükséges és egy jól működő programhálózatba kell bevonni. Ennek érdekében támogatandók a további szálláshelyek és szolgáltatások létrehozása, a meglévő szálláshelyek és szolgáltatások felújítása, korszerűsítése az ÚMVP 313 kódú intézkedésnél meghatározott tevékenységek keretében. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6363 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6364 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Turisztikai szolgáltatások színvonala, bevételei, ezáltal ezen szektorban foglalkoztatottak száma növekedni fog. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

96 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 95 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret222222 EUR▪Önkormányzatok100% 240000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága160000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 4/30 Kód: KD-103-GF-A-06 Sorszám: 6364 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

97 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 96 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 5/30 Kód: KD-103-SzF-4-01 Sorszám: 6367 Prioritás: 2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása Intézkedés: 2.4. Értékkel bíró rendezvények támogatása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪Nagyon sok rendezvényre alkalmas helyszín, település található térségünkben. Jelentős a történelmi múltunk, eseményeink. Hagyományaink megtalálhatók településeinken. Helyzet/ adottság ▪Egyre gyakrabban fellelhetők a tömegrendezvényeken, főleg falunapokon, politikai töltetű helyi rendezvényeken ezen történelmi, kulturális értékeinknek az ellaposítási jelei. Turisztikai szempontból és múltunk megörökítése miatt fonto, hogy előtérbe helyezzük történelmünk, hagyományaink, kultúránk iránti igényünket. Probléma/ lehetőség ▪Támogatásunkkal ösztönözni kell a rendezvények szervezőit ezen értékek megjelenítésének a szükségességére. Támogatás igényelhető: ▪- előadói költségek ▪- rendezvényszervezés költségei ▪- A rendezvények jogcím keretében kizárólag kis értékű eszközbeszerzések támogathatók (a kérelem értékének legfeljebb 10%-áig támogathatók). A nagyobb értékű eszközök használata, tereprendezés, stb. szolgáltatás igénybevételével kezelhető. Beruházás rendezvény keretében nem támogatható. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6367 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6368 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Növekvő érdeklődés rendezvényeink iránt. Tartalmas, értékekkel bíró rendezvények szaporodása. Értékteremtő és arra nevelő ifjúságnevelő hatás megjelenése. Munkahelyek és jövedelmek megteremtődése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Marketing tevékenység (30%), Rendezvény (100%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

98 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 97 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret28000 EUR▪Önkormányzatok100% 90000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága60000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret800 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db Allokáció Megoldási javaslatok 5/30 Kód: KD-103-SzF-4-01 Sorszám: 6367 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd ▪LEADER - Rendezvény ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

99 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 98 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 6/30 Kód: KD-103-SzF-4-02 Sorszám: 6368 Prioritás: 2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása Intézkedés: 2.4. Értékkel bíró rendezvények támogatása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪Nagyon sok rendezvényre alkalmas helyszín, település található térségünkben. Jelentős a történelmi múltunk, eseményeink. Hagyományaink megtalálhatók településeinken. Helyzet/ adottság ▪Egyre gyakrabban fellelhetők a tömegrendezvényeken, főleg falunapokon, politikai töltetű helyi rendezvényeken ezen történelmi, kulturális értékeinknek az ellaposítási jelei. Turisztikai szempontból és múltunk megörökítése miatt fontos, hogy előtérbe helyezzük történelmünk, hagyományaink, kultúránk iránti igényünket. Probléma/ lehetőség ▪Támogatásunkkal ösztönözni kell a rendezvények szervezőit ezen értékek megjelenítésének a szükségességére. Támogatás igényelhető: ▪- előadói költségek ▪- rendezvényszervezés költségei ▪- A rendezvények jogcím keretében kizárólag kis értékű eszközbeszerzések támogathatók (a kérelem értékének legfeljebb 10%-áig támogathatók). A nagyobb értékű eszközök használata, tereprendezés, stb. szolgáltatás igénybevételével kezelhető. Beruházás rendezvény keretében nem támogatható. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6367 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6368 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Növekvő érdeklődés rendezvényeink iránt. Tartalmas, értékekkel bíró rendezvények szaporodása. Értékteremtő és arra nevelő ifjúságnevelő hatás megjelenése. Munkahelyek és jövedelmek megteremtődése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Marketing tevékenység (30%), Rendezvény (100%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

100 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 99 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret28000 EUR▪Önkormányzatok100% 50000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága40000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret666 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 6/30 Kód: KD-103-SzF-4-02 Sorszám: 6368 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid ▪LEADER - Rendezvény ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

101 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 100 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/30 Kód: KD-103-GF-1-03 Sorszám: 6359 Prioritás: 2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása Intézkedés: 2.1. Turisztikai szolgáltatásokat népszerűsítő, programszervező feladatok ellátásának támo... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Rengeteg turisztikai szempontból kiemelkedő épített,- és kulturális örökség, környezeti érték, hely, vendéglátóipari vállalkozás, turizmusra épülő egyéb vállalkozás van településeinken. Helyzet/ adottság ▪Nagyon jellemző a turisztikai információ hiánya, elérhetetlensége, szervezett programok, attrakciók elérhetetlensége. Térségben működő média nem megfelelően foglalkozik a területtel. Probléma/ lehetőség ▪A Leader térség egészére kiterjedő, szolgáltatásokat, helyszíneket összefogó, programcsomagokat szervező és kiajánló információs irodára van szükség, amely a marketing és reklám tevékenységeket hatékonyan koordinálja, intézi és több módon is elérhető. Támogatás igényelhető: irodatechnikai felszerelésre, működési költségekre, kiadvány és marketing elemekre, rendezvényre. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6359 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6360 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Leader térségünkbe érkező és visszatérő turista szám emelkedik. Helyszínek, rendezvények, programok elérhetővé és megtalálhatóvá válnak. Turisztikai szolgáltatások színvonala, bevételei, ezáltal ezen szektorban foglalkoztatottak száma növekedni fog. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (15%), Tradicionális eszközbeszerzés (10%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

102 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 101 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret33000 EUR▪Önkormányzatok0% 33000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága33000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret20000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 7/30 Kód: KD-103-GF-1-03 Sorszám: 6359 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

103 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 102 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/30 Kód: KD-103-GF-1-04 Sorszám: 6360 Prioritás: 2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása Intézkedés: 2.1. Turisztikai szolgáltatásokat népszerűsítő, programszervező feladatok ellátásának támo... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Rengeteg turisztikai szempontból kiemelkedő épített,- és kulturális örökség, környezeti érték, hely, vendéglátóipari vállalkozás, turizmusra épülő egyéb vállalkozás van településeinken. Helyzet/ adottság ▪Nagyon jellemző a turisztikai információ hiánya, elérhetetlensége, szervezett programok, attrakciók elérhetetlensége. Térségben működő média nem megfelelően foglalkozik a területtel. Probléma/ lehetőség ▪A Leader térség egészére kiterjedő, szolgáltatásokat, helyszíneket összefogó, programcsomagokat szervező és kiajánló információs irodára van szükség, amely a marketing és reklám tevékenységeket hatékonyan koordinálja, intézi és több módon is elérhető. Támogatás igényelhető: irodatechnikai felszerelésre, működési költségekre, kiadvány és marketing elemekre, rendezvényre. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6359 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6360 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Leader térségünkbe érkező és visszatérő turista szám emelkedik. Helyszínek, rendezvények, programok elérhetővé és megtalálhatóvá válnak. Turisztikai szolgáltatások színvonala, bevételei, ezáltal ezen szektorban foglalkoztatottak száma növekedni fog. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (15%), Tradicionális eszközbeszerzés (10%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

104 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 103 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret22000 EUR▪Önkormányzatok0% 22000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága22000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret20000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 8/30 Kód: KD-103-GF-1-04 Sorszám: 6360 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

105 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 104 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 9/30 Kód: KD-103-GF-A-03 Sorszám: 6357 Prioritás: 1. Helyi termékek és kapcsolódó szolgáltatások támogatása a piacra jutásig Intézkedés: 1.2. Helyi termékeket előállító már működő társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Jó minőségű mezőgazdasági területek, kiváló minőségű mezőgazdasági termékek, Területünk része a Somló, az Unió egyik legszebb és legjobb adottságokkal rendelkező történelmi borvidéke, Fejlesztésre alkalmas vállalkozói szektor, Vállalkozó szellemű lakosság. Helyzet/ adottság ▪Probléma: tőkehiány, összefogás hiánya, szövetkezetekben való érdekérvényesítési szándék hiánya, dezinformáció, félretájékoztatás folyamatos jelenléte, szakmai szempontok politikai érdekérvényesítéssel történő helyettesítése, korrupciós jelenségek negatív hatása. ▪Lehetőségek: speciális helyi, elsősorban mezőgazdasági termékek előállításának a feltételei rendelkezésre állnak, bio,- és speciális helyi termékek iránti kereslet növekvő tendenciát mutat az egész világon, borászatunk múltja és jelene alapján igen értékes borvidékkel rendelkezünk. Probléma/ lehetőség ▪Helyi termékekkel kapcsolatos - az ÚMVP I. tengelyéből nem támogatható - fejlesztések, összefogások, társulások és termelési, értékesítési szövetkezések létrehozása, valós szakmai, érdekképviseleti szervezetek felállítása, valós térségi információs háló létrehozása, helyi termékek piacra jutását segítő marketing és feldolgozási tevékenységek támogatása. A támogatható tevékenységek köre az ÚMVP 312 kódú intézkedésnél meghatározott. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6357 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6358 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Őstermelők, vállalkozók számának a növekedése, stabilizálódása. Speciális, helyi termékeket előállítók számának a növekedése. Meglévő vállalkozások, vállalatok stabilizálódása, megszűnések számának a csökkenése. Munkahelyek számának a növekedése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

106 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 105 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret75000 EUR▪Önkormányzatok0% 780750 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások40% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága416400 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek40%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma18 db Allokáció Megoldási javaslatok 9/30 Kód: KD-103-GF-A-03 Sorszám: 6357 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

107 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 106 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/30 Kód: KD-103-GF-A-04 Sorszám: 6358 Prioritás: 1. Helyi termékek és kapcsolódó szolgáltatások támogatása a piacra jutásig Intézkedés: 1.2. Helyi termékeket előállító már működő társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Jó minőségű mezőgazdasági területek, kiváló minőségű mezőgazdasági termékek, Területünk része a Somló, az Unió egyik legszebb és legjobb adottságokkal rendelkező történelmi borvidéke, Fejlesztésre alkalmas vállalkozói szektor, Vállalkozó szellemű lakosság. Helyzet/ adottság ▪Probléma: tőkehiány, összefogás hiánya, szövetkezetekben való érdekérvényesítési szándék hiánya, dezinformáció, félretájékoztatás folyamatos jelenléte, szakmai szempontok politikai érdekérvényesítéssel történő helyettesítése, korrupciós jelenségek negatív hatása. ▪Lehetőségek: speciális helyi, elsősorban mezőgazdasági termékek előállításának a feltételei rendelkezésre állnak, bio,- és speciális helyi termékek iránti kereslet növekvő tendenciát mutat az egész világon, borászatunk múltja és jelene alapján igen értékes borvidékkel rendelkezünk. Probléma/ lehetőség ▪Helyi termékekkel kapcsolatos - az ÚMVP I. tengelyéből nem támogatható - fejlesztések, összefogások, társulások és termelési, értékesítési szövetkezések létrehozása, valós szakmai, érdekképviseleti szervezetek felállítása, valós térségi információs háló létrehozása, helyi termékek piacra jutását segítő marketing és feldolgozási tevékenységek támogatása. A támogatható tevékenységek köre az ÚMVP 312 kódú intézkedésnél meghatározott. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6357 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6358 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Őstermelők, vállalkozók számának a növekedése, stabilizálódása. Speciális, helyi termékeket előállítók számának a növekedése. Meglévő vállalkozások, vállalatok stabilizálódása, megszűnések számának a csökkenése. Munkahelyek számának a növekedése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

108 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 107 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret75000 EUR▪Önkormányzatok0% 416400 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága277600 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1600 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db Allokáció Megoldási javaslatok 10/30 Kód: KD-103-GF-A-04 Sorszám: 6358 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

109 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 108 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/30 Kód: KD-103-GF-A-01 Sorszám: 6355 Prioritás: 1. Helyi termékek és kapcsolódó szolgáltatások támogatása a piacra jutásig Intézkedés: 1.1. Helyi termékeket előállító induló társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Jó minőségű mezőgazdasági területek, kiváló minőségű mezőgazdasági termékek, Területünk része a Somló, az Unió egyik legszebb és legjobb adottságokkal rendelkező történelmi borvidéke, Fejlesztésre alkalmas vállalkozói szektor, Vállalkozó szellemű lakosság. Helyzet/ adottság ▪Probléma: tőkehiány, összefogás hiánya, szövetkezetekben való érdekérvényesítési szándék hiánya, dezinformáció, félretájékoztatás folyamatos jelenléte, szakmai szempontok politikai érdekérvényesítéssel történő helyettesítése, korrupciós jelenségek negatív hatása. ▪Lehetőségek: speciális helyi, elsősorban mezőgazdasági termékek előállításának a feltételei rendelkezésre állnak, bio,- és speciális helyi termékek iránti kereslet növekvő tendenciát mutat az egész világon, borászatunk múltja és jelene alapján igen értékes borvidékkel rendelkezünk. Probléma/ lehetőség ▪Helyi termékekkel kapcsolatos - az ÚMVP I. tengelyéből nem támogatható - fejlesztések, összefogások, társulások és termelési, értékesítési szövetkezések létrehozása, valós szakmai, érdekképviseleti szervezetek felállítása, valós térségi információs háló létrehozása, helyi termékek piacra jutását segítő marketing és feldolgozási tevékenységek támogatása. A támogatható tevékenységek köre az ÚMVP 312 kódú intézkedésnél meghatározott. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6355 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6356 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Őstermelők, vállalkozók számának a növekedése, stabilizálódása. Speciális, helyi termékeket előállítók számának a növekedése. Meglévő vállalkozások, vállalatok stabilizálódása, megszűnések számának a csökkenése. Munkahelyek számának a növekedése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

110 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 109 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret2500 EUR▪Önkormányzatok0% 270000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások40% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága144000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek40%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma24 db Allokáció Megoldási javaslatok 11/30 Kód: KD-103-GF-A-01 Sorszám: 6355 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

111 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 110 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 12/30 Kód: KD-103-GF-A-02 Sorszám: 6356 Prioritás: 1. Helyi termékek és kapcsolódó szolgáltatások támogatása a piacra jutásig Intézkedés: 1.1. Helyi termékeket előállító induló társaságok, vállalkozók, őstermelők támogatása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Jó minőségű mezőgazdasági területek, kiváló minőségű mezőgazdasági termékek, Területünk része a Somló, az Unió egyik legszebb és legjobb adottságokkal rendelkező történelmi borvidéke, Fejlesztésre alkalmas vállalkozói szektor, Vállalkozó szellemű lakosság. Helyzet/ adottság ▪Probléma: tőkehiány, összefogás hiánya, szövetkezetekben való érdekérvényesítési szándék hiánya, dezinformáció, félretájékoztatás folyamatos jelenléte, szakmai szempontok politikai érdekérvényesítéssel történő helyettesítése, korrupciós jelenségek negatív hatása. ▪Lehetőségek: speciális helyi, elsősorban mezőgazdasági termékek előállításának a feltételei rendelkezésre állnak, bio,- és speciális helyi termékek iránti kereslet növekvő tendenciát mutat az egész világon, borászatunk múltja és jelene alapján igen értékes borvidékkel rendelkezünk. Probléma/ lehetőség ▪Helyi termékekkel kapcsolatos - az ÚMVP I. tengelyéből nem támogatható - fejlesztések, összefogások, társulások és termelési, értékesítési szövetkezések létrehozása, valós szakmai, érdekképviseleti szervezetek felállítása, valós térségi információs háló létrehozása, helyi termékek piacra jutását segítő marketing és feldolgozási tevékenységek támogatása. A támogatható tevékenységek köre az ÚMVP 312 kódú intézkedésnél meghatározott. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6355 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6356 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Őstermelők, vállalkozók számának a növekedése, stabilizálódása. Speciális, helyi termékeket előállítók számának a növekedése. Meglévő vállalkozások, vállalatok stabilizálódása, megszűnések számának a csökkenése. Munkahelyek számának a növekedése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

112 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 111 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret25000 EUR▪Önkormányzatok0% 144000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága96000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1600 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma16 db Allokáció Megoldási javaslatok 12/30 Kód: KD-103-GF-A-02 Sorszám: 6356 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

113 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 112 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 13/30 Kód: KD-103-SzF-A-09 Sorszám: 6371 Prioritás: 5. A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése Intézkedés: 5.2. Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület által készíttete... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Nagyon sok rendkívüli adottságokkal rendelkező településünk van térségünkben. Épített,- és kulturális, történelmi örökségünk száma egyedülállóan magas. Környezeti szempontból kiemelkedőek adottságaink. Helyzet/ adottság ▪Több településen hanyagolták el az utcaképek fontosságának, falusi jellegének, néprajzi, építészeti értékeinek a megőrzését az elmúlt évtizedekben. Viszont turisztikai és lakóhely választási szempontból ez az egyik legmeghatározóbb szempont. Probléma/ lehetőség ▪Megfelelő szakmai iránymutatás és dokumentáció alapján támogatni kell, hogy településeink szilárd burkolattal rendelkező utcáiban tudatos felújítások, helyreállítási, átalakítási munkálatok történjenek. Ennek érdekében az Egyesületünk közgyűlése által elfogadott szakértői dokumentációban foglaltaknak megfelelő, a települések szilárd burkolatú utcáiban található, védelem alatt nem álló ingatlanok utcafront felőli megújítását kívánjuk támogatni. Támogatás ezen felújítási munkák költségeire igényelhető. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6371 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6372 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Vonzóbb településképekkel növekszik az ide látogató turisták száma. Mivel az ilyen falvakban kellemes lakni, növekszik a betelepülők száma. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

114 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 113 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4444 EUR▪Önkormányzatok100% 200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága120000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret400 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma90 db Allokáció Megoldási javaslatok 13/30 Kód: KD-103-SzF-A-09 Sorszám: 6371 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápa, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

115 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 114 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 14/30 Kód: KD-103-SzF-A-10 Sorszám: 6372 Prioritás: 5. A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése Intézkedés: 5.2. Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület által készíttete... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Nagyon sok rendkívüli adottságokkal rendelkező településünk van térségünkben. Épített,- és kulturális, történelmi örökségünk száma egyedülállóan magas. Környezeti szempontból kiemelkedőek adottságaink. Helyzet/ adottság ▪Több településen hanyagolták el az utcaképek fontosságának, falusi jellegének, néprajzi, építészeti értékeinek a megőrzését az elmúlt évtizedekben. Viszont turisztikai és lakóhely választási szempontból ez az egyik legmeghatározóbb szempont. Probléma/ lehetőség ▪Megfelelő szakmai iránymutatás és dokumentáció alapján támogatni kell, hogy településeink szilárd burkolattal rendelkező utcáiban tudatos felújítások, helyreállítási, átalakítási munkálatok történjenek. Ennek érdekében az Egyesületünk közgyűlése által elfogadott szakértői dokumentációban foglaltaknak megfelelő, a települések szilárd burkolatú utcáiban található, védelem alatt nem álló ingatlanok utcafront felőli megújítását kívánjuk támogatni. Támogatás ezen felújítási munkák költségeire igényelhető. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6371 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6372 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Vonzóbb településképekkel növekszik az ide látogató turisták száma. Mivel az ilyen falvakban kellemes lakni, növekszik a betelepülők száma. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

116 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 115 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4444 EUR▪Önkormányzatok100% 120000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága80000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret400 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma60 db Allokáció Megoldási javaslatok 14/30 Kód: KD-103-SzF-A-10 Sorszám: 6372 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

117 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 116 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/30 Kód: KD-103-SzF-A-11 Sorszám: 6373 Prioritás: 5. A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése Intézkedés: 5.3. Helyi természetvédelmi értékek megóvásával kapcsolatos fejlesztések Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A Marcalmenti települések, a Somló hegy és környékének települései és a Bakonyi települések páratlan természeti értékekkel rendelkeznek. Több Kiemelt természetvédelmi terület, NATURA 2000 terület is található térségünkben. Helyzet/ adottság ▪z önkormányzatok nehéz anyagi helyzete és a területek tulajdonviszonyai miatt nem jut megfelelő forrás néhány kiemelten megvédendő természeti értékre, helyszínre. Nem érezhető a fiatalok körében a tudatos természetvédelemre törekvés. Probléma/ lehetőség ▪Mivel minden egyéb feltétel adott, csupán a támogatás szükséges, meg kell védeni ezen értékeinket és támogatni kell a természettudatosságot településeinken, fiataljaink körében. Támogatás igényelhető a NATURA 2000 terütek kivételével természeti és történelmi táj, illetve az azt alkotó tájelemek javítási, fejlesztési költségeire; továbbá a környezeti tudatosság fejlesztését célzó intézkedések, bemutatók költségeire. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6373 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6374 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Illegális szemétlerakók megszűnése. Környezettudatos gondolkodás. Turisták, térségünkbe látogatók véleményének pozitív alakulása miatt növekvő vendégszám. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

118 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 117 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret6666 EUR▪Önkormányzatok100% 180000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága108000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret800 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma48 db Allokáció Megoldási javaslatok 15/30 Kód: KD-103-SzF-A-11 Sorszám: 6373 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápa, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

119 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 118 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/30 Kód: KD-103-SzF-A-12 Sorszám: 6374 Prioritás: 5. A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése Intézkedés: 5.3. Helyi természetvédelmi értékek megóvásával kapcsolatos fejlesztések Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A Marcalmenti települések, a Somló hegy és környékének települései és a Bakonyi települések páratlan természeti értékekkel rendelkeznek. Több Kiemelt természetvédelmi terület, NATURA 2000 terület is található térségünkben. Helyzet/ adottság ▪Az önkormányzatok nehéz anyagi helyzete és a területek tulajdonviszonyai miatt nem jut megfelelő forrás néhány kiemelten megvédendő természeti értékre, helyszínre. Nem érezhető a fiatalok körében a tudatos természetvédelemre törekvés. Probléma/ lehetőség ▪Mivel minden egyéb feltétel adott, csupán a támogatás szükséges, meg kell védeni ezen értékeinket és támogatni kell a természettudatosságot településeinken, fiataljaink körében. Támogatás igényelhető a NATURA 2000 terütek kivételével természeti és történelmi táj, illetve az azt alkotó tájelemek javítási, fejlesztési költségeire; továbbá a környezeti tudatosság fejlesztését célzó intézkedések, bemutatók költségeire. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6373 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6374 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Illegális szemétlerakók megszűnése. Környezettudatos gondolkodás. Turisták, térségünkbe látogatók véleményének pozitív alakulása miatt növekvő vendégszám. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

120 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 119 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret6666 EUR▪Önkormányzatok100% 108000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága72000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret800 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma32 db Allokáció Megoldási javaslatok 16/30 Kód: KD-103-SzF-A-12 Sorszám: 6374 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

121 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 120 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 17/30 Kód: KD-103-GF-5-01 Sorszám: 6379 Prioritás: 5. A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése Intézkedés: 5.1. Speciális helyi termékek előállításának, népszerűsítésének ösztönzése Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪Jó minőségű mezőgazdasági területek, kiváló minőségű mezőgazdasági termékek, Területünk része a Somló, az Unió egyik legszebb és legjobb adottságokkal rendelkező történelmi borvidéke, Fejlesztésre alkalmas vállalkozói szektor, Vállalkozó szellemű lakosság. Helyzet/ adottság ▪Probléma: tőke,- és marketinghiány, illetve az összefogás hiánya. ▪Lehetőségek: speciális helyi, elsősorban mezőgazdasági termékek előállításának a feltételei rendelkezésre állnak, bio,- és speciális helyi termékek iránti kereslet növekvő tendenciát mutat az egész világon, borászatunk múltja és jelene alapján igen értékes borvidékkel rendelkezünk. Probléma/ lehetőség ▪Egyre több, jó minőségű speciális, helyi termék megjelenése. Egyedi, térségünkre jellemző termékeket kell előállítani és megfelelő marketinggel piacra juttatni. Térségünk számtalan olyan történelmi, kulturális és mezőgazdasági termelési hagyománnyal büszkélkedhet, melyek miatt fontosnak tartjuk, hogy ezeket megőrizve – akár jövedelemszerzési lehetőséget is biztosítva – helyi speciális termékek szülessenek. Ezen helyi speciális termékek előállítását, marketingjét kívánjuk intézkedésünkkel támogatni. Támogatás igényelhető: előkészítő tanulmányra, kutatásra; védjegy bejegyzéssel kapcsolatos költségek; termékbemutatók költségeire; marketing költségek. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6379 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6380 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Egyre több egyedi, csak térségünkre jellemző termék piacra jutása. Marketing hatékonyságának a növekedése. Munkahelyek számának a gyarapodása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei (30%), Képzés/Oktatás (20%), Kiadvány készítés (100%), Marketing tevékenység (100%), Rendezvény (100%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

122 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 121 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret6000 EUR▪Önkormányzatok100% 54000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága36000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret400 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma48 db Allokáció Megoldási javaslatok 17/30 Kód: KD-103-GF-5-01 Sorszám: 6379 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

123 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 122 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 18/30 Kód: KD-103-GF-5-02 Sorszám: 6380 Prioritás: 5. A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése Intézkedés: 5.1. Speciális helyi termékek előállításának, népszerűsítésének ösztönzése Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪Jó minőségű mezőgazdasági területek, kiváló minőségű mezőgazdasági termékek, Területünk része a Somló, az Unió egyik legszebb és legjobb adottságokkal rendelkező történelmi borvidéke, Fejlesztésre alkalmas vállalkozói szektor, Vállalkozó szellemű lakosság. Helyzet/ adottság ▪Probléma: tőke,- és marketinghiány, illetve az összefogás hiánya. ▪Lehetőségek: speciális helyi, elsősorban mezőgazdasági termékek előállításának a feltételei rendelkezésre állnak, bio,- és speciális helyi termékek iránti kereslet növekvő tendenciát mutat az egész világon, borászatunk múltja és jelene alapján igen értékes borvidékkel rendelkezünk. Probléma/ lehetőség ▪Egyre több, jó minőségű speciális, helyi termék megjelenése. Egyedi, térségünkre jellemző termékeket kell előállítani és megfelelő marketinggel piacra juttatni. Térségünk számtalan olyan történelmi, kulturális és mezőgazdasági termelési hagyománnyal büszkélkedhet, melyek miatt fontosnak tartjuk, hogy ezeket megőrizve – akár jövedelemszerzési lehetőséget is biztosítva – helyi speciális termékek szülessenek. Ezen helyi speciális termékek előállítását, marketingjét kívánjuk intézkedésünkkel támogatni. Támogatás igényelhető: előkészítő tanulmányra, kutatásra; védjegy bejegyzéssel kapcsolatos költségek; termékbemutatók költségeire; marketing költségek. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6379 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6380 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Egyre több egyedi, csak térségünkre jellemző termék piacra jutása. Marketing hatékonyságának a növekedése. Munkahelyek számának a gyarapodása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei (30%), Képzés/Oktatás (20%), Kiadvány készítés (100%), Marketing tevékenység (100%), Rendezvény (100%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

124 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 123 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret6000 EUR▪Önkormányzatok100% 30000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága24000 EUR▪Non-profit szervezetek90% ▪Egyházak90%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret400 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma32 db Allokáció Megoldási javaslatok 18/30 Kód: KD-103-GF-5-02 Sorszám: 6380 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

125 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 124 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 19/30 Kód: KD-103-GF-5-03 Sorszám: 6383 Prioritás: 6. Képzés és megjelenés támogatása Intézkedés: 6.2. Egységes térségi megjelenést célzó kiadványok elkészítésének, megjelenésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Leader térségünk értékeit, turisztikai lehetőségeinek, helyi termékeink elérhetőségének a bemutatását ma nem lehet fellelni. Pedig nagyon sok mindent be lehetne mutatni. Helyzet/ adottság ▪Hiányoznak a térségünket, lehetőségeinket, vállalkozásainkat és termékeinket bemutató kiadványok, ezáltal nem vagyunk mindenki számára elérhetők. Probléma/ lehetőség ▪Egységes térségi kiadványokkal kell megjelenni minél szélesebb körben. Támogatás igényelhető kiadványok elkészítési költségeire és marketing megjelenés költségeire. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6383 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6384 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Növekvő turizmus, vendégszám. Elérhetővé, megtalálhatóvá válása szolgáltatásainknak, termékeinknek. Stabilizálódó, növekvő vállalkozások, térségi bevételek. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei (30%), Képzés/Oktatás (20%), Kiadvány készítés (100%), Marketing tevékenység (100%), Rendezvény (100%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

126 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 125 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok100% 54000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága36000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 19/30 Kód: KD-103-GF-5-03 Sorszám: 6383 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

127 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 126 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 20/30 Kód: KD-103-GF-5-04 Sorszám: 6384 Prioritás: 6. Képzés és megjelenés támogatása Intézkedés: 6.2. Egységes térségi megjelenést célzó kiadványok elkészítésének, megjelenésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Leader térségünk értékeit, turisztikai lehetőségeinek, helyi termékeink elérhetőségének a bemutatását ma nem lehet fellelni. Pedig nagyon sok mindent be lehetne mutatni. Helyzet/ adottság ▪Hiányoznak a térségünket, lehetőségeinket, vállalkozásainkat és termékeinket bemutató kiadványok, ezáltal nem vagyunk mindenki számára elérhetők. Probléma/ lehetőség ▪Egységes térségi kiadványokkal kell megjelenni minél szélesebb körben. Támogatás igényelhető kiadványok elkészítési költségeire és marketing megjelenés költségeire. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6383 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6384 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Növekvő turizmus, vendégszám. Elérhetővé, megtalálhatóvá válása szolgáltatásainknak, termékeinknek. Stabilizálódó, növekvő vállalkozások, térségi bevételek. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei (30%), Képzés/Oktatás (20%), Kiadvány készítés (100%), Marketing tevékenység (100%), Rendezvény (100%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

128 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 127 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok100% 30000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága24000 EUR▪Non-profit szervezetek90% ▪Egyházak90%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 20/30 Kód: KD-103-GF-5-04 Sorszám: 6384 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

129 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 128 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 21/30 Kód: KD-103-GF-3-01 Sorszám: 6381 Prioritás: 6. Képzés és megjelenés támogatása Intézkedés: 6.1. Vidéki megélhetés javítását célzó képzések szervezése, lebonyolítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Stratégiánk, programunk sikeres végrehajtásának egyik elengedhetetlen feltétele, hogy az új irány, tartalom megfelelőn biztosított legyen, mely jelenleg számtalan hiányosságot mutat. Helyzet/ adottság ▪Nem találhatók meg a jellemzően falusi, turisztikához kapcsolódó speciális szakmák művelői. A szolgáltatások színvonalasabb ellátásához képzettebb munkavállalókra van szükség. Probléma/ lehetőség ▪Mezőgazdasági és turisztikával, hagyományos falusi szakmák és tudások elsajátításához szükséges képzéseket kell lebonyolítani. Támogatás igényelhető - az ÚMVP I. és III. tengelyébe nem tartozó - képzéseknél az oktatási, szervezési, lebonyolítási költségekre; az oktatáshoz, képzéshez szükséges kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6381 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6382 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Helyi munkahelyek teremtődnek. Képzések által végzettséggel nem rendelkezők is megfelelő lhetőségekhez, ezáltal tervezhető megélhetéshez jutnak. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Képzés/Oktatás (100%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

130 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 129 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret12000 EUR▪Önkormányzatok0% 29400 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága29400 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 21/30 Kód: KD-103-GF-3-01 Sorszám: 6381 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd ▪LEADER - Képzés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

131 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 130 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 22/30 Kód: KD-103-GF-3-02 Sorszám: 6382 Prioritás: 6. Képzés és megjelenés támogatása Intézkedés: 6.1. Vidéki megélhetés javítását célzó képzések szervezése, lebonyolítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Stratégiánk, programunk sikeres végrehajtásának egyik elengedhetetlen feltétele, hogy az új irány, tartalom megfelelőn biztosított legyen, mely jelenleg számtalan hiányosságot mutat. Helyzet/ adottság ▪Nem találhatók meg a jellemzően falusi, turisztikához kapcsolódó speciális szakmák művelői. A szolgáltatások színvonalasabb ellátásához képzettebb munkavállalókra van szükség. Probléma/ lehetőség ▪Mezőgazdasági és turisztikával, hagyományos falusi szakmák és tudások elsajátításához szükséges képzéseket kell lebonyolítani. Támogatás igényelhető - az ÚMVP I. és III. tengelyébe nem tartozó - képzéseknél az oktatási, szervezési, lebonyolítási költségekre; az oktatáshoz, képzéshez szükséges kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6381 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6382 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Helyi munkahelyek teremtődnek. Képzések által végzettséggel nem rendelkezők is megfelelő lhetőségekhez, ezáltal tervezhető megélhetéshez jutnak. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Képzés/Oktatás (100%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

132 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 131 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret12000 EUR▪Önkormányzatok0% 19600 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága19600 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 22/30 Kód: KD-103-GF-3-02 Sorszám: 6382 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid ▪LEADER - Képzés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

133 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 132 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 23/30 Kód: KD-103-GF-5-05 Sorszám: 6385 Prioritás: 6. Képzés és megjelenés támogatása Intézkedés: 6.3. Rendezvényeken, kiállításokon történő megjelenés támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Hazai és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon nagyon kicsi a megjelenési mutatónk. Pedig rengeteg dolgot be lehetne mutatni térségünkből. Helyzet/ adottság ▪Szolgáltatásaink, vállalkozásaink, de térségünk sincs bemutatva ezen rendezvényeken, kiállításokon. Lehetőségek kihasználásával sokat lehetne javítani fejlődésünk ütemén. Probléma/ lehetőség ▪Térségünk, szolgáltatásaink, termékeink rendezvényeken, kiállításokon történő megjelenését támogatni szükséges. Támogatás igényelhető: különböző hazai és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon történő megjelenéssel kapcsolatosan felmerülő költségekre. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6385 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6386 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Növekvő turizmus, vendégszám. Elérhetővé, megtalálhatóvá válása szolgáltatásainknak, termékeinknek. Stabilizálódó, növekvő vállalkozások, térségi bevételek. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei (30%), Képzés/Oktatás (20%), Kiadvány készítés (100%), Marketing tevékenység (100%), Rendezvény (100%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

134 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 133 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret2000 EUR▪Önkormányzatok100% 24000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága24000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret400 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma7 db Allokáció Megoldási javaslatok 23/30 Kód: KD-103-GF-5-05 Sorszám: 6385 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

135 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 134 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 24/30 Kód: KD-103-GF-5-06 Sorszám: 6386 Prioritás: 6. Képzés és megjelenés támogatása Intézkedés: 6.3. Rendezvényeken, kiállításokon történő megjelenés támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Hazai és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon nagyon kicsi a megjelenési mutatónk. Pedig rengeteg dolgot be lehetne mutatni térségünkből. Helyzet/ adottság ▪Szolgáltatásaink, vállalkozásaink, de térségünk sincs bemutatva ezen rendezvényeken, kiállításokon. Lehetőségek kihasználásával sokat lehetne javítani fejlődésünk ütemén. Probléma/ lehetőség ▪Térségünk, szolgáltatásaink, termékeink rendezvényeken, kiállításokon történő megjelenését támogatni szükséges. Támogatás igényelhető: különböző hazai és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon történő megjelenéssel kapcsolatosan felmerülő költségekre. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6385 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6386 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Növekvő turizmus, vendégszám. Elérhetővé, megtalálhatóvá válása szolgáltatásainknak, termékeinknek. Stabilizálódó, növekvő vállalkozások, térségi bevételek. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei (30%), Képzés/Oktatás (20%), Kiadvány készítés (100%), Marketing tevékenység (100%), Rendezvény (100%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

136 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 135 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret2000 EUR▪Önkormányzatok100% 16000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága16000 EUR▪Non-profit szervezetek90% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret400 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 24/30 Kód: KD-103-GF-5-06 Sorszám: 6386 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

137 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 136 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 25/30 Kód: KD-103-SzF-1-05 Sorszám: 6369 Prioritás: 4. A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások továbbfejlesztése,... Intézkedés: 4.1. Önkormányzati közfeladatokkal kapcsolatos szolgáltatások helyben vagy mikrorégiós szi... Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás ▪Egyre több település lakossága számára válik nehezen elérhetővé az önkormányzatok által biztosítandó alapszolgáltatások némelyike. Helyzet/ adottság ▪Az ilyen szolgáltatások Városokba kerülése miatt önkormányzatok maradnak feladat nélkül, de ezáltal helyi munkahelyek is megszűnnek. Ezen folyamatnak egyenes következménye a falupusztulás. Probléma/ lehetőség ▪Városi normatívaszerzés helyett a mikrorégiós, mindenki számára elérhető szolgáltatások ösztönzésére kell a hangsúlyt helyezni. Támogatásunkkal a működési feladatokon túli logikusan indokolt, települési, vagy mikrorégiós szintre történő alapszolgáltatási feladatellátás visszaállítását kívánjuk támogatni. Ennek érdekében támogatni kívánjuk az önkormányzatok kötelező feladatellátásával kapcsolatos szolgáltatások mikrorégiós szinten tartását és újbóli felállítását. Támogatás igényelhető: ingatlan felújítására; bútor és technikai berendezés vásárlására. A támogatásból bérjellegű támogatás nem finanszírozható. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6369 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6370 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Helyi lakosoknak elérhető alapszolgáltatások biztosítása a meglévők biztonságossá, tervezhetővé, s a Városokba vitt szolgáltatási feladatellátás visszatelepítésével. Ezáltal helyben jelentős számú munkahely teremtődhet. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (12%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

138 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 137 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret30000 EUR▪Önkormányzatok100% 60000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága60000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma7 db Allokáció Megoldási javaslatok 25/30 Kód: KD-103-SzF-1-05 Sorszám: 6369 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

139 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 138 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 26/30 Kód: KD-103-SzF-1-06 Sorszám: 6370 Prioritás: 4. A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások továbbfejlesztése,... Intézkedés: 4.1. Önkormányzati közfeladatokkal kapcsolatos szolgáltatások helyben vagy mikrorégiós szi... Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás ▪Egyre több település lakossága számára válik nehezen elérhetővé az önkormányzatok által biztosítandó alapszolgáltatások némelyike. Helyzet/ adottság ▪Az ilyen szolgáltatások Városokba kerülése miatt önkormányzatok maradnak feladat nélkül, de ezáltal helyi munkahelyek is megszűnnek. Ezen folyamatnak egyenes következménye a falupusztulás. Probléma/ lehetőség ▪Városi normatívaszerzés helyett a mikrorégiós, mindenki számára elérhető szolgáltatások ösztönzésére kell a hangsúlyt helyezni. Támogatásunkkal a működési feladatokon túli logikusan indokolt, települési, vagy mikrorégiós szintre történő alapszolgáltatási feladatellátás visszaállítását kívánjuk támogatni. Ennek érdekében támogatni kívánjuk az önkormányzatok kötelező feladatellátásával kapcsolatos szolgáltatások mikrorégiós szinten tartását és újbóli felállítását. Támogatás igényelhető: ingatlan felújítására; bútor és technikai berendezés vásárlására. A támogatásból bérjellegű támogatás nem finanszírozható. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6369 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6370 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪Helyi lakosoknak elérhető alapszolgáltatások biztosítása a meglévők biztonságossá, tervezhetővé, s a Városokba vitt szolgáltatási feladatellátás visszatelepítésével. Ezáltal helyben jelentős számú munkahely teremtődhet. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (12%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

140 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 139 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret30000 EUR▪Önkormányzatok100% 40000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága40000 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 26/30 Kód: KD-103-SzF-1-06 Sorszám: 6370 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

141 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 140 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 27/30 Kód: KD-103-GF-2-01 Sorszám: 6377 Prioritás: 3. Megújuló energiával kapcsolatos fejlesztések támogatása Intézkedés: 3.1. A megújuló energia felhasználását előnyben részesítő települési, vállalkozási és házt... Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Térségünkben a hazánk átlagának megfelelő alacsony szintű megújuló energia felhasználás a jellemző. A vezetékes energiafüggőség a jellemző. Helyzet/ adottság ▪A vezetékes energiafüggőség nagy jelenben már érezhető terhet, problémát jelent a településeinken élőknek. A várható költségnövekedések elviselhetetlen költségeket fognak jelenteni az itt élőknek. Ugyanakkor számtalan, helyben megtalálható megújuló energiaforrással rendelkezünk, mely felhasználását ösztönöznünk kell. Probléma/ lehetőség ▪Vállalkozási és települési szintű megújuló energia felhasználást célzó beruházások, más programban nem pályázható tevékenységeit támogatni kell. A háztartási szintű megújuló energiás felhasználásra irányuló projektjeit támogatni szükséges. Más támogatási lehetőségek kiegészítéseként támogatjuk nagyobb megújuló energia felhasználásra irányuló projektek előkészületi dokumentációjának elkészítését. Támogatjuk a KEOP 4.1.0. intézkedésben nem pályázható, településeink ingatlanjain megvalósuló megújuló energiás fejlesztéseket. Támogatás igényelhető: projekttervek, előkészítő és építési dokumentációk; megújuló energiát felhasználó berendezések és rendszerek, illetve építési költségükhez. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6377 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6378 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪A nem megújuló energia felhasználást egyre több településen váltja fel az ilyen energiafelhasználás. Munkahelyek jönnek létre és energiaköltségek maradnak térségünkben. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (12%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

142 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 141 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret16666 EUR▪Önkormányzatok60% 37500 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága30000 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak60%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret666 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 27/30 Kód: KD-103-GF-2-01 Sorszám: 6377 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

143 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 142 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 28/30 Kód: KD-103-GF-1-01 Sorszám: 6375 Prioritás: 3. Megújuló energiával kapcsolatos fejlesztések támogatása Intézkedés: 3.1. A megújuló energia felhasználását előnyben részesítő települési, vállalkozási és házt... Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Térségünkben a hazánk átlagának megfelelő alacsony szintű megújuló energia felhasználás a jellemző. A vezetékes energiafüggőség a jellemző. Helyzet/ adottság ▪A vezetékes energiafüggőség nagy jelenben már érezhető terhet, problémát jelent a településeinken élőknek. A várható költségnövekedések elviselhetetlen költségeket fognak jelenteni az itt élőknek. Ugyanakkor számtalan, helyben megtalálható megújuló energiaforrással rendelkezünk, mely felhasználását ösztönöznünk kell. Probléma/ lehetőség ▪Vállalkozási és települési szintű megújuló energia felhasználást célzó beruházások, más programban nem pályázható tevékenységeit támogatni kell. A háztartási szintű megújuló energiás felhasználásra irányuló projektjeit támogatni szükséges. Más támogatási lehetőségek kiegészítéseként támogatjuk nagyobb megújuló energia felhasználásra irányuló projektek előkészületi dokumentációjának elkészítését. Támogatjuk a KEOP 4.1.0. intézkedésben nem pályázható, településeink ingatlanjain megvalósuló megújuló energiás fejlesztéseket. Támogatás igényelhető: projekttervek, előkészítő és építési dokumentációk; megújuló energiát felhasználó berendezések és rendszerek, illetve építési költségükhez. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6375 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6376 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪A nem megújuló energia felhasználást egyre több településen váltja fel az ilyen energiafelhasználás. Munkahelyek jönnek létre és energiaköltségek maradnak térségünkben. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (12%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

144 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 143 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR▪Önkormányzatok100% 30000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága30000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret400 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 28/30 Kód: KD-103-GF-1-01 Sorszám: 6375 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonyság, Béb, Csehbánya, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Kolontár, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagytevel, Nóráp, Pápadereske, Pápateszér, Somlószőlős, Ugod, Városlőd ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

145 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 144 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/30 Kód: KD-103-GF-1-02 Sorszám: 6376 Prioritás: 3. Megújuló energiával kapcsolatos fejlesztések támogatása Intézkedés: 3.1. A megújuló energia felhasználását előnyben részesítő települési, vállalkozási és házt... Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Térségünkben a hazánk átlagának megfelelő alacsony szintű megújuló energia felhasználás a jellemző. A vezetékes energiafüggőség a jellemző. Helyzet/ adottság ▪A vezetékes energiafüggőség nagy jelenben már érezhető terhet, problémát jelent a településeinken élőknek. A várható költségnövekedések elviselhetetlen költségeket fognak jelenteni az itt élőknek. Ugyanakkor számtalan, helyben megtalálható megújuló energiaforrással rendelkezünk, mely felhasználását ösztönöznünk kell. Probléma/ lehetőség ▪Vállalkozási és települési szintű megújuló energia felhasználást célzó beruházások, más programban nem pályázható tevékenységeit támogatni kell. A háztartási szintű megújuló energiás felhasználásra irányuló projektjeit támogatni szükséges. Más támogatási lehetőségek kiegészítéseként támogatjuk nagyobb megújuló energia felhasználásra irányuló projektek előkészületi dokumentációjának elkészítését. Támogatjuk a KEOP 4.1.0. intézkedésben nem pályázható, településeink ingatlanjain megvalósuló megújuló energiás fejlesztéseket. Támogatás igényelhető: projekttervek, előkészítő és építési dokumentációk; megújuló energiát felhasználó berendezések és rendszerek, illetve építési költségükhez. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6375 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6376 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪A nem megújuló energia felhasználást egyre több településen váltja fel az ilyen energiafelhasználás. Munkahelyek jönnek létre és energiaköltségek maradnak térségünkben. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (12%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

146 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 145 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR▪Önkormányzatok100% 20000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret400 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 29/30 Kód: KD-103-GF-1-02 Sorszám: 6376 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

147 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 146 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 30/30 Kód: KD-103-GF-2-02 Sorszám: 6378 Prioritás: 3. Megújuló energiával kapcsolatos fejlesztések támogatása Intézkedés: 3.1. A megújuló energia felhasználását előnyben részesítő települési, vállalkozási és házt... Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Térségünkben a hazánk átlagának megfelelő alacsony szintű megújuló energia felhasználás a jellemző. A vezetékes energiafüggőség a jellemző. Helyzet/ adottság ▪A vezetékes energiafüggőség nagy jelenben már érezhető terhet, problémát jelent a településeinken élőknek. A várható költségnövekedések elviselhetetlen költségeket fognak jelenteni az itt élőknek. Ugyanakkor számtalan, helyben megtalálható megújuló energiaforrással rendelkezünk, mely felhasználását ösztönöznünk kell. Probléma/ lehetőség ▪Vállalkozási és települési szintű megújuló energia felhasználást célzó beruházások, más programban nem pályázható tevékenységeit támogatni kell. A háztartási szintű megújuló energiás felhasználásra irányuló projektjeit támogatni szükséges. Más támogatási lehetőségek kiegészítéseként támogatjuk nagyobb megújuló energia felhasználásra irányuló projektek előkészületi dokumentációjának elkészítését. Támogatjuk a KEOP 4.1.0. intézkedésben nem pályázható, településeink ingatlanjain megvalósuló megújuló energiás fejlesztéseket. Támogatás igényelhető: projekttervek, előkészítő és építési dokumentációk; megújuló energiát felhasználó berendezések és rendszerek, illetve építési költségükhez. [Nem hátrányos helyzetű településeken 6377 sorszámú HPME, a hátrányos helyzetű településeken a 6378 sorszámú HPME alapján] Megoldási javaslat ▪A nem megújuló energia felhasználást egyre több településen váltja fel az ilyen energiafelhasználás. Munkahelyek jönnek létre és energiaköltségek maradnak térségünkben. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (12%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

148 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 147 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret16666 EUR▪Önkormányzatok65% 23080 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR▪Non-profit szervezetek65% ▪Egyházak65%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret400 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 30/30 Kód: KD-103-GF-2-02 Sorszám: 6378 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kispirit, Kisszőlős, Lovászpatona, Nagypirit, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlóvecse, Vid ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

149 148 A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader térség stratégiájának tervezése során egyértelműen kiderült, hogy csak egy komplex, több területet érintő és egymásra épülő fejlesztés vezethet eredményre. Prioritásaink és az azokon belül megfogalmazott intézkedések térségünk kitörési lehetőségeire több oldalról épített megoldási javaslatok. Tulajdonképpen minden intézkedés pillérként tartja a stratégia egészét. Jól látható ez tervünk turizmus területével foglalkozó intézkedéseinél. Turisztikai fejlődést csak úgy lehet hatékonyan elérni, ha a helyszínek, szolgáltatások minősége, attrakciók és rendezvények száma és színvonala együttesen fejlőik és ehhez megfelelő elérhetőség, szervezettség és marketing tevékenység is párosul. Intézkedéseink megfogalmazásában éppen ezt a komplex, egymásra épülő szerkezetet lehet megtalálni. Ugyanakkor jól látható, hogy a helyzetelemzésből kiinduló tudatos megoldási javaslatokat tartalmaz stratégiánk rendszere. Gazdaságfejlesztési területen is a helyi adottságainknak megfelelően egymásra épülő mezőgazdasági helyi termékek, azok piacra jutásának segítése és marketingje a fő támogatási terület. A megadott szektor, célterületek alapján valójában lehetetlenség következtetni a kapcsolatokra, hiszen azok közül csupán egyet lehet adott intézkedéshez kiválasztani, így nem tükrözheti a valós szándékot. Stratégiai tervünk megvalósítása során számtalan innovatív megoldásra számítunk és főként új munkahelyek megteremtésére, jövedelmek helyben tartására, illetve növekedésére. Az intézkedéseken belül megvalósuló fejlesztések – éppen az egymásra épülésük folytán – generáló hatást fognak gyakorolni térségünk szereplőire. Várhatóan nagy számban fognak növekedni a vállalkozások számai, térségünkben töltött vendégéjszakák száma. A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader térség stratégiájának tervezése során egyértelműen kiderült, hogy csak egy komplex, több területet érintő és egymásra épülő fejlesztés vezethet eredményre. Prioritásaink és az azokon belül megfogalmazott intézkedések térségünk kitörési lehetőségeire több oldalról épített megoldási javaslatok. Tulajdonképpen minden intézkedés pillérként tartja a stratégia egészét. Jól látható ez tervünk turizmus területével foglalkozó intézkedéseinél. Turisztikai fejlődést csak úgy lehet hatékonyan elérni, ha a helyszínek, szolgáltatások minősége, attrakciók és rendezvények száma és színvonala együttesen fejlőik és ehhez megfelelő elérhetőség, szervezettség és marketing tevékenység is párosul. Intézkedéseink megfogalmazásában éppen ezt a komplex, egymásra épülő szerkezetet lehet megtalálni. Ugyanakkor jól látható, hogy a helyzetelemzésből kiinduló tudatos megoldási javaslatokat tartalmaz stratégiánk rendszere. Gazdaságfejlesztési területen is a helyi adottságainknak megfelelően egymásra épülő mezőgazdasági helyi termékek, azok piacra jutásának segítése és marketingje a fő támogatási terület. A megadott szektor, célterületek alapján valójában lehetetlenség következtetni a kapcsolatokra, hiszen azok közül csupán egyet lehet adott intézkedéshez kiválasztani, így nem tükrözheti a valós szándékot. Stratégiai tervünk megvalósítása során számtalan innovatív megoldásra számítunk és főként új munkahelyek megteremtésére, jövedelmek helyben tartására, illetve növekedésére. Az intézkedéseken belül megvalósuló fejlesztések – éppen az egymásra épülésük folytán – generáló hatást fognak gyakorolni térségünk szereplőire. Várhatóan nagy számban fognak növekedni a vállalkozások számai, térségünkben töltött vendégéjszakák száma. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 1/1

150 149 Az esélyegyenlőség megteremtését nem lehet előírásokkal és százalékosan előírt normákkal megteremteni. Nem statisztikai kimutatások formájában kívánjuk megteremteni az esélyegyenlőség kívánalmait. Stratégiánk intézkedési területei minden szempontból lehetőséget biztosítanak arra, hogy a helyben, valós lehetőségként kínálkozó turizmus, a hozzá kapcsolódó hagyományőrzés, szolgáltatások növekvő eredményessége, mind lehetőséget biztosítanak a helyben, alacsonyabb végzettségük miatt munkát nem találó lakosok jövedelemszerzési lehetőségeinek a bővítésére is. A turizmusban és rendezvényeken számtalan lehetőség nyílik a részmunkaidős foglalkoztatásra, mely a településeinken élő, gyermekeket nevelő nők munkába utazási nehézségei helyett helyben biztosíthatnak jövedelemszerzési lehetőséget, munkahelyet. A képzésekkel pedig éppen ezen esélytelennek tűnő vidéki lakosoknak biztosítjuk a lehetőséget a munkahelyek megtalálására, vállalkozások beindítására. Tervezésünk során több roma közösség véleményét kikérve alakítottuk ki koncepciónkat. Elmondható, hogy ezen megfogalmazások és intézkedések teljes mértékben tükrözik véleményüket, akaratukat. A támogatandó képzések kiválasztása alkalmával minden esetben kikérjük véleményüket a megegyezésünk alapján. Az esélyegyenlőség megteremtését nem lehet előírásokkal és százalékosan előírt normákkal megteremteni. Nem statisztikai kimutatások formájában kívánjuk megteremteni az esélyegyenlőség kívánalmait. Stratégiánk intézkedési területei minden szempontból lehetőséget biztosítanak arra, hogy a helyben, valós lehetőségként kínálkozó turizmus, a hozzá kapcsolódó hagyományőrzés, szolgáltatások növekvő eredményessége, mind lehetőséget biztosítanak a helyben, alacsonyabb végzettségük miatt munkát nem találó lakosok jövedelemszerzési lehetőségeinek a bővítésére is. A turizmusban és rendezvényeken számtalan lehetőség nyílik a részmunkaidős foglalkoztatásra, mely a településeinken élő, gyermekeket nevelő nők munkába utazási nehézségei helyett helyben biztosíthatnak jövedelemszerzési lehetőséget, munkahelyet. A képzésekkel pedig éppen ezen esélytelennek tűnő vidéki lakosoknak biztosítjuk a lehetőséget a munkahelyek megtalálására, vállalkozások beindítására. Tervezésünk során több roma közösség véleményét kikérve alakítottuk ki koncepciónkat. Elmondható, hogy ezen megfogalmazások és intézkedések teljes mértékben tükrözik véleményüket, akaratukat. A támogatandó képzések kiválasztása alkalmával minden esetben kikérjük véleményüket a megegyezésünk alapján. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 1/1

151 150 Sajnos térségünkre jelentős befolyással bíró fejlesztési tervről nem tudunk beszámolni. A regionális és megyei tervek túlnyomórészt éreztették hatásukat valamilyen formában a meghirdetett pályázatok, operatív programok formájában, de lényeges térségi problémát nem oldottak meg. Az elmúlt években jellemzően a vidékfejlesztési tartalmat felváltotta a „visszajárásítás” eszmerendszere és a politikai megfelelés feltételrendszerének a gyakorlatba átvetített megoldási próbái. Miközben térségünkben ezen két alapon próbálják a források irányát elméletben meghatározni, a településekig a már megfogalmazott kívánalom szerinti támogatások sem jutnak el. Ezáltal a ma is látható központi hálózatok és szervezetek mögött, alatt nem találhatunk lényeges, végrehajtás alatt álló fejlesztési stratégiát. A támogatások nagy része nem jut el a településekre. Az első lényeges program a Leader+ volt, mely során közvetlenül a helyi közösségek tervezhettek, valósíthatták meg programjukat. Ugyanakkor közösségünk által végrehajtott program is túl sokáig húzódott, s amire a fejlesztések megvalósulhattak, a „turisztikai utaztató hálózat” program helyszíneit egy tollvonással ketté szakította az Irányító Hatóság. Ezzel súlyosan megnehezítette annak tervezett pozitív hatását, fenntarthatóságát. Sajnos térségünkre jelentős befolyással bíró fejlesztési tervről nem tudunk beszámolni. A regionális és megyei tervek túlnyomórészt éreztették hatásukat valamilyen formában a meghirdetett pályázatok, operatív programok formájában, de lényeges térségi problémát nem oldottak meg. Az elmúlt években jellemzően a vidékfejlesztési tartalmat felváltotta a „visszajárásítás” eszmerendszere és a politikai megfelelés feltételrendszerének a gyakorlatba átvetített megoldási próbái. Miközben térségünkben ezen két alapon próbálják a források irányát elméletben meghatározni, a településekig a már megfogalmazott kívánalom szerinti támogatások sem jutnak el. Ezáltal a ma is látható központi hálózatok és szervezetek mögött, alatt nem találhatunk lényeges, végrehajtás alatt álló fejlesztési stratégiát. A támogatások nagy része nem jut el a településekre. Az első lényeges program a Leader+ volt, mely során közvetlenül a helyi közösségek tervezhettek, valósíthatták meg programjukat. Ugyanakkor közösségünk által végrehajtott program is túl sokáig húzódott, s amire a fejlesztések megvalósulhattak, a „turisztikai utaztató hálózat” program helyszíneit egy tollvonással ketté szakította az Irányító Hatóság. Ezzel súlyosan megnehezítette annak tervezett pozitív hatását, fenntarthatóságát. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 1/1

152 151 A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesületünk 2004-ben kezdte el valós működését. Ezt követően sikeresen kidolgozta és végrehajtotta Leader+ programját, majd a lehetőségeket megragadva 60 településre bővítette területét és ezzel arányosan tagságát. A kialakult Leader térség összes szektorának meghatározó képviselője csatlakozott tagságunkhoz. A jogi személyiségű szervezetet az elnök képviseli, akit két alelnök segít, szükség szerint helyettesít a munkában. Megválasztott 25 fős elnökség dönt számtalan kérdésben és egyben ellátja a koordináló csoport feladatköreit. A Közhasznú Egyesületünk tagsága létrehozta munkaszervezetét, melyben megfelelő végzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak végzik a vállalt munkát. A végzettségek között az államigazgatási főiskolától a mezőgazdasági szakágon üzemgazdász, településfejlesztési szakelőadó, közbeszerzési referens, kertészmérnök, tanár, projektmenedzsment szakértőig sok minden megtalálható. Ezen további bővítéssel tervezett munkaszervezet ellátja a Leader térségünk pályázókat támogató, projektgenerálási és szaktanácsadási feladatköreit is. Elnökségen belül létrehozásra került három mikrorégiós munkacsoport a Marcal-menti, Somló és környéki és Bakonyi mikrorégiós feladatok koordinálására. Ezen mikrorégiós munkacsoportok tökéletes lehetőséget biztosítanak az alulról jövő kezdeményezések azonnali felkarolására, de ezt a célt szolgálják lakossági fórumaink is. Koordináló csoportunk tagságában a különböző szektorok egyforma jelenléte biztosítja a hatékony, minden területre kiterjedő tervezési folyamatot, a gazdasági potenciál egészének a hasznosítási lehetőségét. A települések valós képviseletének a jelenléte, lakossági fórumok és internetes elérhetőség, információs portálok által biztosítjuk a helyi lakosság bevonását, aktivitását a folyamatokba. Az innováció előtérbe helyezése és a partnerség erősítése érezhető akarat a tagság körében. Az IH vezetőjének általunk kifogásolt határozata – mely szerint a 60 településünkből 26 települést más közösségnek ajándékozna – minden LEADER-szerű működéstől idegen és annak alapelvével ellentétes politikai akarat érvényesülése lenne. A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesületünk 2004-ben kezdte el valós működését. Ezt követően sikeresen kidolgozta és végrehajtotta Leader+ programját, majd a lehetőségeket megragadva 60 településre bővítette területét és ezzel arányosan tagságát. A kialakult Leader térség összes szektorának meghatározó képviselője csatlakozott tagságunkhoz. A jogi személyiségű szervezetet az elnök képviseli, akit két alelnök segít, szükség szerint helyettesít a munkában. Megválasztott 25 fős elnökség dönt számtalan kérdésben és egyben ellátja a koordináló csoport feladatköreit. A Közhasznú Egyesületünk tagsága létrehozta munkaszervezetét, melyben megfelelő végzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak végzik a vállalt munkát. A végzettségek között az államigazgatási főiskolától a mezőgazdasági szakágon üzemgazdász, településfejlesztési szakelőadó, közbeszerzési referens, kertészmérnök, tanár, projektmenedzsment szakértőig sok minden megtalálható. Ezen további bővítéssel tervezett munkaszervezet ellátja a Leader térségünk pályázókat támogató, projektgenerálási és szaktanácsadási feladatköreit is. Elnökségen belül létrehozásra került három mikrorégiós munkacsoport a Marcal-menti, Somló és környéki és Bakonyi mikrorégiós feladatok koordinálására. Ezen mikrorégiós munkacsoportok tökéletes lehetőséget biztosítanak az alulról jövő kezdeményezések azonnali felkarolására, de ezt a célt szolgálják lakossági fórumaink is. Koordináló csoportunk tagságában a különböző szektorok egyforma jelenléte biztosítja a hatékony, minden területre kiterjedő tervezési folyamatot, a gazdasági potenciál egészének a hasznosítási lehetőségét. A települések valós képviseletének a jelenléte, lakossági fórumok és internetes elérhetőség, információs portálok által biztosítjuk a helyi lakosság bevonását, aktivitását a folyamatokba. Az innováció előtérbe helyezése és a partnerség erősítése érezhető akarat a tagság körében. Az IH vezetőjének általunk kifogásolt határozata – mely szerint a 60 településünkből 26 települést más közösségnek ajándékozna – minden LEADER-szerű működéstől idegen és annak alapelvével ellentétes politikai akarat érvényesülése lenne. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 1/2

153 152 Mivel tagságunk soraiban találhatók a település valós szervezeteinek, a térség meghatározó önkormányzatainak, vállalkozásainak képviselői és a mai napig ellenállnak az érintett képviselők ezen indokolatlan határozat politikai töltetű szándékának, joggal megállapítható közösségünkről, hogy a térségünk jövőjéért elhivatott, partnerségi összefogásban rendkívüli, erkölcsös tulajdonságokban gazdag szervezet a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport. Mivel tagságunk soraiban találhatók a település valós szervezeteinek, a térség meghatározó önkormányzatainak, vállalkozásainak képviselői és a mai napig ellenállnak az érintett képviselők ezen indokolatlan határozat politikai töltetű szándékának, joggal megállapítható közösségünkről, hogy a térségünk jövőjéért elhivatott, partnerségi összefogásban rendkívüli, erkölcsös tulajdonságokban gazdag szervezet a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 2/2


Letölteni ppt "Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Somló-Marcalmente-Bakonyalja LAKE A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European."

Hasonló előadás


Google Hirdetések