Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Zalai Témautak Szolgáltató NP Kft. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Zalai Témautak Szolgáltató NP Kft. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Zalai Témautak Szolgáltató NP Kft. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. "Családbarát Ökorégió Zala Szívében"

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Zalai Témautak Szolgáltató NP Kft. – Összefoglaló a térségről A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 A térségben összesen 19 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 58%-a, 11 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 39 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 12 db – a(z) Kultúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik A térségben összesen 5 db fő fejlesztési prioritás és 25 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A(z) Zalai Témautak Szolgáltató NP Kft. területe 31 települést foglal magába, melyek közül 0 város. A térség lakossága 20,446 fő, a városokban élő lakosok száma 0 fő

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség Települé- sek száma Városok száma 20,446 31 0 11 Kereskedelem, javítás Vállalk. száma létszám szerint (db)Legtöbb vállalk. adó szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Legnagyobb fogl. szektor Általános információk Négy legnépesebb település Pacsa 1,856 fő 1,718 fő 1,567 fő 1,144 fő Bak Söjtör Bocfölde Települések száma, ahol......nincs szélessávú internet...nem elérhető mindhárom mobilhálózat...nincs helyközi autóbusz-megálló...van közművesített, köz- úton elérhető ipari park Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok 4 6 0 2 Fő fejlesztési prioritások száma 5 Fejlesztési intézkedések száma 25 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 19 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 39 Zalai Témautak Szolgáltató NP Kft. – Általános áttekintés Hátrányos helyzetű települések száma

5 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A legtöbb forrás – 721,305 EUR – a Falumegújítás és -fejlesztés jogcímhez lett rendelve Zalai Témautak Szolgáltató NP Kft. – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neveHPME-k száma (db)Allokált forrás (EUR) ▪Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪6▪6▪621,395 ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzése▪7▪7▪424,343 ▪Falumegújítás és -fejlesztés▪8▪8▪721,305 ▪A kulturális örökség megőrzése▪7▪7▪482,778 ▪Leader közösségi fejlesztés▪18▪374,372 ▪Leader vállalkozás fejlesztés▪2▪2▪79,200 ▪Leader képzés▪4▪4▪26,280 ▪Leader rendezvény▪1▪1▪49,500 ▪Leader térségen belüli szakmai együttműködések▪2▪2▪13,800 ▪Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések▪3▪3▪18,677 ▪Leader komplex projekt ▪Leader tervek, tanulmányok

6 5 Zalai Témautak Szolgáltató NP Kft. - Legfontosabb probléma és lehetőség A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb problémaLegfontosabb lehetőség ▪Apró-és kisfalvas térségünkre jellemző az erős Zalaegerszeg központúság. A térségi infrastruktúrája hiányos, közlekedési hálózata gyenge. Alacsony foglalkoztatottság mellett a helyi vállalkozások jövedelemtermelő, munkahelyteremtő képessége gyenge. Az elöregedő falvakból elvándorolnak a fiatalok,az alacsony végzettségűek maradnak helyben. Számos területen hiányzik a nemzetközi, a térségen kívüli és belüli együttműködés, kevés az összehangolt fejlesztés (pl. turizmus). A kulturális és épített örökség megőrzése csak kis mértékben valósul meg. A hagyományőrző mesterségek, mezőgazdasági-és kézműves termékek előállítása kihalófélben van. ▪Legfontosabb lehetőség a térség versenyképességének emelése, a szektorok közti együttműködés javítása, innovatív munkahelyek teremtése, a fiatal generáció helyben tartása, identitástudatuk erősítése. A nemzetközi és térségen kívüli kapcsolatok növelésével a természeti kincsekre alapozott turisztikai fejlesztések támogatása, melynek háttér infrastruktúráját erősíthetik a létesítendő kerékpárutak. Helyi termékfejlesztéssel a mezőgazdasági-és kézműves termékeink piacra juttatása. Környezettudatos szemlélet népszerűsítése. Helyi örökség védelme.

7 6 Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk fő célkitűzése a gazdasági, területi és humánpolitikai hiányosságokkal sújtott hátrányos helyzetű falvaink felzárkóztatásával egy kiegyenlített fejlődési irány kijelölése. A stratégia elkészítése során is nagy hangsúlyt fektettünk az esélyegyenlőségre, a fenntartható fejlődésre, a helyi partnerségre, a lehető legszélesebb kommunikációra és a komplexitás elvének beépítésére. Stratégiánk alapvető célja hogy az általános vállalkozásösztönzésen, a vidékfejlesztésen, a turizmus fejlesztésén, a hagyományőrzésen, a fenntartható fejlődés megvalósításán, valamint a helyi identitás-és kapacitás fejlesztésen keresztül komplex programot kínáljunk a 31 település érintettjei részére, mely segítségével a közös jövő és arculat kialakításának az alapjai megteremtődnek. A szférák közötti szorosabb helyi kapcsolatok és kötődések kialakítását segítik a készülő stratégiánkban szerepet kapó helyi hagyományőrző törekvések, a különböző képzések, a civil szervezetek lehetőségeinek bővítése. Célunk, hogy az infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése után vonzó régiót hozzunk létre mind turisztikai, mind pedig vállalkozásösztönzési szempontból. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk fő célkitűzése a gazdasági, területi és humánpolitikai hiányosságokkal sújtott hátrányos helyzetű falvaink felzárkóztatásával egy kiegyenlített fejlődési irány kijelölése. A stratégia elkészítése során is nagy hangsúlyt fektettünk az esélyegyenlőségre, a fenntartható fejlődésre, a helyi partnerségre, a lehető legszélesebb kommunikációra és a komplexitás elvének beépítésére. Stratégiánk alapvető célja hogy az általános vállalkozásösztönzésen, a vidékfejlesztésen, a turizmus fejlesztésén, a hagyományőrzésen, a fenntartható fejlődés megvalósításán, valamint a helyi identitás-és kapacitás fejlesztésen keresztül komplex programot kínáljunk a 31 település érintettjei részére, mely segítségével a közös jövő és arculat kialakításának az alapjai megteremtődnek. A szférák közötti szorosabb helyi kapcsolatok és kötődések kialakítását segítik a készülő stratégiánkban szerepet kapó helyi hagyományőrző törekvések, a különböző képzések, a civil szervezetek lehetőségeinek bővítése. Célunk, hogy az infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése után vonzó régiót hozzunk létre mind turisztikai, mind pedig vállalkozásösztönzési szempontból. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Zalai Témautak Szolgáltató NP Kft. – A stratégia alapvető célja

8 7 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

9 8 Leader közösségünk 31 települése 20446 fős lakosságszámmal bír, teljesen lefedi az újonnan alakult pacsai kistérséget, továbbá 11 településünk a zalaegerszegi kistérséghez tartozik. Újonnan alakult akciócsoportunk korábban két másik Leader csoportban működött: Göcsej és Észak-Zalai Tematikus Utak. A jelenlegi felállásban hasonló gazdasági-társadalmi háttérrel rendelkező kis-és aprófalvak csatlakoztak hozzánk. Két jelentősebb mikrotérségi központunk: Pacsa és Zalaszentiván. Térségünk alapvetően mező- és erdőgazdasági jellegű terület. A térségben a kisipari tevékenységek és a helyi szolgáltatások a jellemzőek. Közösségünk közelebbi és távolabbi régiók közötti közvetítésre alkalmas elhelyezkedése kedvező feltétel a gazdasági tevékenységek számára, magában hordozza a megtermelt termékek elhelyezését biztosító kedvező helyi és távolabbi piacok kialakításának lehetőségét. Fejlesztési lehetőségeinket az új és meglévő mikrovállakozások támogatásában, bővítésében látjuk. A települések önkormányzatainak, cégeinek és lakosainak vagyoni helyzete változó. A nagyobb települések a beruházások nyújtotta előnyök miatt kedvezőbb helyzetben vannak. A kisebb települések önkormányzatai kevés anyagi eszközzel rendelkeznek, főképpen ahol a működő vállalkozások hiányoznak, illetve nincs helyi adóbevétel. Az önkormányzatok a szűkös anyagi lehetőségeik mellett igyekeznek a lakosság kiszolgálása, komfortérzetük növelése érdekében fejlesztéseket eszközölni. Ennek jó példája, hogy az elmúlt években a településeken faluházak, művelődési központok épültek és megindultak a régi történelmi, helyi emlékek, épületek felújításai. Térségünk rendkívül gazdag természeti, kulturális és épített örökségekben: számos műemléki és helyi védettség alatt álló épülettel rendelkezünk. A kedvező természeti adottságok és gazdag kulturális örökség miatt szeretnénk húzóágazattá fejleszteni a turizmust. Leader közösségünk 31 települése 20446 fős lakosságszámmal bír, teljesen lefedi az újonnan alakult pacsai kistérséget, továbbá 11 településünk a zalaegerszegi kistérséghez tartozik. Újonnan alakult akciócsoportunk korábban két másik Leader csoportban működött: Göcsej és Észak-Zalai Tematikus Utak. A jelenlegi felállásban hasonló gazdasági-társadalmi háttérrel rendelkező kis-és aprófalvak csatlakoztak hozzánk. Két jelentősebb mikrotérségi központunk: Pacsa és Zalaszentiván. Térségünk alapvetően mező- és erdőgazdasági jellegű terület. A térségben a kisipari tevékenységek és a helyi szolgáltatások a jellemzőek. Közösségünk közelebbi és távolabbi régiók közötti közvetítésre alkalmas elhelyezkedése kedvező feltétel a gazdasági tevékenységek számára, magában hordozza a megtermelt termékek elhelyezését biztosító kedvező helyi és távolabbi piacok kialakításának lehetőségét. Fejlesztési lehetőségeinket az új és meglévő mikrovállakozások támogatásában, bővítésében látjuk. A települések önkormányzatainak, cégeinek és lakosainak vagyoni helyzete változó. A nagyobb települések a beruházások nyújtotta előnyök miatt kedvezőbb helyzetben vannak. A kisebb települések önkormányzatai kevés anyagi eszközzel rendelkeznek, főképpen ahol a működő vállalkozások hiányoznak, illetve nincs helyi adóbevétel. Az önkormányzatok a szűkös anyagi lehetőségeik mellett igyekeznek a lakosság kiszolgálása, komfortérzetük növelése érdekében fejlesztéseket eszközölni. Ennek jó példája, hogy az elmúlt években a településeken faluházak, művelődési központok épültek és megindultak a régi történelmi, helyi emlékek, épületek felújításai. Térségünk rendkívül gazdag természeti, kulturális és épített örökségekben: számos műemléki és helyi védettség alatt álló épülettel rendelkezünk. A kedvező természeti adottságok és gazdag kulturális örökség miatt szeretnénk húzóágazattá fejleszteni a turizmust. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

10 9 A nagy létszámú átmenő idegenforgalom (Balaton közelsége) érinti a térséget, ezt szeretnénk, ha megmutatkozna az idegenforgalmi vonzerők körének bővülésében is. A térség turizmusának jövője nagyrészt azon múlik, sikerül-e a természeti környezetben, a humán oldalon, a belső közlekedés, a túrázás, a kerékpározás, az ökoturizmus, a kulturális és épített örökség területén egybegyúrni a meglévő értékeket és oly mértékben fejleszteni a meglévő vonzerőkészletet, hogy az a térség erősségévé válhasson. Térségünkben jelentős számú roma kisebbségről beszélhetünk, az ő integrációjukon fáradoznak a térségünkbenműködő kisebbségi önkormányzatok. A nagy létszámú átmenő idegenforgalom (Balaton közelsége) érinti a térséget, ezt szeretnénk, ha megmutatkozna az idegenforgalmi vonzerők körének bővülésében is. A térség turizmusának jövője nagyrészt azon múlik, sikerül-e a természeti környezetben, a humán oldalon, a belső közlekedés, a túrázás, a kerékpározás, az ökoturizmus, a kulturális és épített örökség területén egybegyúrni a meglévő értékeket és oly mértékben fejleszteni a meglévő vonzerőkészletet, hogy az a térség erősségévé válhasson. Térségünkben jelentős számú roma kisebbségről beszélhetünk, az ő integrációjukon fáradoznak a térségünkbenműködő kisebbségi önkormányzatok. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

11 10 Közösségünk földrajzilag a Zalai Dombvidék középtáj három kistáját érinti: Az Egerszeg – Letenyei dombság kistáj a Válicka és a Principális völgy között, a Felső-Zalától a Muráig nyúló eróziós dombsági terület. Jellemző rá a szabályos észak-dél irányú tagoltság, a meridionális völgyek között kiemelkedő lapos tetejű hátakkal. Természetes növénytakarója a Göcseji flórajáráshoz tartozik, jellemző erdőtársulása a zalai bükkös. A Zalaapáti hát kistáj a Principális völgy és az Alsó-Zala-völgy között É – D irányban hosszan elnyúló eróziós- deráziós dombság. Felépítése lényegében azonos a szomszédos Egerszeg-Letenyei dombságéval, azzal a különbséggel, hogy a pannon üledéken itt gyakori a lösz és a löszös üledék. Természetes növénytakarója a Zalai flórajáráshoz tartozik, jellemző erdőtársulása a gyertyános-kocsánytalan tölgyes. A Principális-völgy kistáj a Felső-Zalától déli irányban a Muráig húzódó, komplex eredetű meridionális völgy a Zalaszentmihályi és a Zalaapáti hát között. A völgyben többnyire réti talajokat találunk. Természetes növénytakarója a Zalai flórajáráshoz tartozik, jellemző erdőtársulásai a gyertyános-kocsányos tölgyesek, tölgy- kőris-szil ligeterdők, gyakoriak az éger és fűzlápok. A dombvidékek vályog, homokos vályog, agyagos talajképző kőzetén jó termőképességű agyagbemosódásos barna erdőtalajok alakultak ki. Az erózió hatására azonban, különösen a meredek oldalakon, dombtetőkön a termőréteg gyakran lemosódik, és előbukkan a nyers lösz, homokkő vagy agyag, kialakítva a földes kopárokat. A mezőgazdasági művelés a táj képét természetesen átformálta, kultúrtájjá alakította. Mindhárom kistájban jelentős a vadon élő állatvilág: nagyvad fajok közül vadgazdálkodás tárgyát képezik a gímszarvas, őz, vaddisznó. Közösségünk földrajzilag a Zalai Dombvidék középtáj három kistáját érinti: Az Egerszeg – Letenyei dombság kistáj a Válicka és a Principális völgy között, a Felső-Zalától a Muráig nyúló eróziós dombsági terület. Jellemző rá a szabályos észak-dél irányú tagoltság, a meridionális völgyek között kiemelkedő lapos tetejű hátakkal. Természetes növénytakarója a Göcseji flórajáráshoz tartozik, jellemző erdőtársulása a zalai bükkös. A Zalaapáti hát kistáj a Principális völgy és az Alsó-Zala-völgy között É – D irányban hosszan elnyúló eróziós- deráziós dombság. Felépítése lényegében azonos a szomszédos Egerszeg-Letenyei dombságéval, azzal a különbséggel, hogy a pannon üledéken itt gyakori a lösz és a löszös üledék. Természetes növénytakarója a Zalai flórajáráshoz tartozik, jellemző erdőtársulása a gyertyános-kocsánytalan tölgyes. A Principális-völgy kistáj a Felső-Zalától déli irányban a Muráig húzódó, komplex eredetű meridionális völgy a Zalaszentmihályi és a Zalaapáti hát között. A völgyben többnyire réti talajokat találunk. Természetes növénytakarója a Zalai flórajáráshoz tartozik, jellemző erdőtársulásai a gyertyános-kocsányos tölgyesek, tölgy- kőris-szil ligeterdők, gyakoriak az éger és fűzlápok. A dombvidékek vályog, homokos vályog, agyagos talajképző kőzetén jó termőképességű agyagbemosódásos barna erdőtalajok alakultak ki. Az erózió hatására azonban, különösen a meredek oldalakon, dombtetőkön a termőréteg gyakran lemosódik, és előbukkan a nyers lösz, homokkő vagy agyag, kialakítva a földes kopárokat. A mezőgazdasági művelés a táj képét természetesen átformálta, kultúrtájjá alakította. Mindhárom kistájban jelentős a vadon élő állatvilág: nagyvad fajok közül vadgazdálkodás tárgyát képezik a gímszarvas, őz, vaddisznó. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 1/2

12 11 Az erdőkben, mezőkön sokféle védett énekes madár, ragadozó madár fészkel. A magas nagyvad létszám miatt nagy a mezőgazdasági és erdei vadkár. A pötrétei tőzegbánya tavakban, a misefai, a pacsai tavakban horgászegyesületek közreműködésével halgazdálkodás folyik. A szántók többsége közepes AK értékű, nagyrészt művelt, azonban több parlagot is találunk. A szántóföldeken nagyobb részben magánszemélyek, ill. társulásaik gazdálkodnak. A térség községei határában számottevő az erdők aránya. Az erdőterületek többsége a dombvidékeken található. Különböző minőségűek, fafajösszetételük változó. Leggyakoribb, egyben legértékesebb a gyertyános- kocsánytalan tölgyes, és a cseres kocsánytalan tölgyes sok elegyfafajjal. A községek határában elszórtan több kisebb erdőfoltot is találunk. Az erdők területe a közeljövőben a parlagok betelepítésével nőni fog. Az erdőkben, mezőkön sokféle védett énekes madár, ragadozó madár fészkel. A magas nagyvad létszám miatt nagy a mezőgazdasági és erdei vadkár. A pötrétei tőzegbánya tavakban, a misefai, a pacsai tavakban horgászegyesületek közreműködésével halgazdálkodás folyik. A szántók többsége közepes AK értékű, nagyrészt művelt, azonban több parlagot is találunk. A szántóföldeken nagyobb részben magánszemélyek, ill. társulásaik gazdálkodnak. A térség községei határában számottevő az erdők aránya. Az erdőterületek többsége a dombvidékeken található. Különböző minőségűek, fafajösszetételük változó. Leggyakoribb, egyben legértékesebb a gyertyános- kocsánytalan tölgyes, és a cseres kocsánytalan tölgyes sok elegyfafajjal. A községek határában elszórtan több kisebb erdőfoltot is találunk. Az erdők területe a közeljövőben a parlagok betelepítésével nőni fog. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 2/2

13 12 Közösségünk területén 11 hátrányos helyzetű település található, Bezeréd, Dióskál, Egeraracsa, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Nemeshetés, Orbányosfa, Zalaigrice, Szentpéterúr, Zalaszentmárton, Padár. Ezek a települések néhány száz lelkes aprófalvak, illetve közülük egy kisfalu. Alap-infrastrukturális ellátottságuk nem egységes (néhány helyen kiemelt probléma a szennyvízelvezetés, az utak, járdák áldatlan állapota stb.), a közlekedési hálózat hiányosságai, a helyi munkahelyek csekély száma, a megélhetőségi lehetőségek szerény palettája bizonyos elzártságban tartotta és tartja most is a környéket. A 11 község alap-infrastrukturális ellátottsága nem egységes, kiemelt probléma a szennyvízelvezetés, az utak, járdák áldatlan állapota, néhány helyen a vezetékes ivóvíz sem elérhető mindenki számára. Felgyorsult világunkban elengedhetetlen, hogy a technikai fejlődéssel lépést tartsunk, ami sajnos ezekben a kis falvakban sokszor nem áll rendelkezésre (internet-hozzáférés hiányosságai, sok esetben egyik mobilszolgáltató sem érhető el). A megélhetési színvonal fentebb megnevezett hiányosságai miatt drasztikusan csökkenő születésszám és elöregedő népesség jellemző ezekre a településekre. A hátrányos helyzetű településeink minél kisebb lélekszámúak, és minél távolabb vannak a gazdasági, szolgáltatási központoktól, továbbá minél alacsonyabb a népesség iskolázottsága a foglalkoztatottság és a munkanélküliség mutatói annál kedvezőtlenebbül alakulnak. Az állástalanok többsége fizikai munkás, gondot okoz, hogy a szakmával rendelkezők közül nehezen vállalkoznak átképzésre, önfoglalkoztatóvá válásra. Magasabb a munkanélküliségi ráta ezeken a településeken, mely nagy nyomást gyakorol a szociális ellátások rendszerére. A községek közül a legtöbb cigány lakos Szentpéterúron él (199 fő), ami megyei szinten is kiugróan magas. A roma lakosság többszörösen hátrányos helyzetű: felnőttek iskolázatlansága, munkanélkülisége, magas gyermekszám, rossz lakáskörülmények, alacsony életszínvonal. Közösségünk területén 11 hátrányos helyzetű település található, Bezeréd, Dióskál, Egeraracsa, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Nemeshetés, Orbányosfa, Zalaigrice, Szentpéterúr, Zalaszentmárton, Padár. Ezek a települések néhány száz lelkes aprófalvak, illetve közülük egy kisfalu. Alap-infrastrukturális ellátottságuk nem egységes (néhány helyen kiemelt probléma a szennyvízelvezetés, az utak, járdák áldatlan állapota stb.), a közlekedési hálózat hiányosságai, a helyi munkahelyek csekély száma, a megélhetőségi lehetőségek szerény palettája bizonyos elzártságban tartotta és tartja most is a környéket. A 11 község alap-infrastrukturális ellátottsága nem egységes, kiemelt probléma a szennyvízelvezetés, az utak, járdák áldatlan állapota, néhány helyen a vezetékes ivóvíz sem elérhető mindenki számára. Felgyorsult világunkban elengedhetetlen, hogy a technikai fejlődéssel lépést tartsunk, ami sajnos ezekben a kis falvakban sokszor nem áll rendelkezésre (internet-hozzáférés hiányosságai, sok esetben egyik mobilszolgáltató sem érhető el). A megélhetési színvonal fentebb megnevezett hiányosságai miatt drasztikusan csökkenő születésszám és elöregedő népesség jellemző ezekre a településekre. A hátrányos helyzetű településeink minél kisebb lélekszámúak, és minél távolabb vannak a gazdasági, szolgáltatási központoktól, továbbá minél alacsonyabb a népesség iskolázottsága a foglalkoztatottság és a munkanélküliség mutatói annál kedvezőtlenebbül alakulnak. Az állástalanok többsége fizikai munkás, gondot okoz, hogy a szakmával rendelkezők közül nehezen vállalkoznak átképzésre, önfoglalkoztatóvá válásra. Magasabb a munkanélküliségi ráta ezeken a településeken, mely nagy nyomást gyakorol a szociális ellátások rendszerére. A községek közül a legtöbb cigány lakos Szentpéterúron él (199 fő), ami megyei szinten is kiugróan magas. A roma lakosság többszörösen hátrányos helyzetű: felnőttek iskolázatlansága, munkanélkülisége, magas gyermekszám, rossz lakáskörülmények, alacsony életszínvonal. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2

14 13 A 11 hátrányos településen jellemzően egy-két vállalkozás tevékenykedik, szerepük nem számottevő a gazdasági életben. A mezőgazdasági termelés többnyire néhány nagygazda kezében összpontosul, mellettük jelentősebb számú őstermelő tevékenykedik, inkább önellátásra berendezkedve. Halban, vadban gazdag a természeti környezet, ami szintén munkalehetőséget kínál. Az önkormányzatok és a civil szervezetek között jó az együttműködés, közösen igyekeznek élhetőbb környezetet kialakítani ezekben a falvakban. Forráshiány gátolja a munkájukat, akadályozva ezzel a fejlődést. A térség rendkívül gazdag természeti és épített értékekben, melyek megmentése, felújítása, bemutatása sok esetben a rendezetlen tulajdonosi struktúra és forráshiány miatt nem kerülnek méltó megbecsülésre. A helyi értékekben bővelkedő látnivalók turisztikai irányú fejlesztése a jövő nagy feladata. A Vidékfejlesztési Stratégiánk eredményeképpen létrejövő fejlesztések felzárkóztathatják hátrányos falvainkat a közös fejlődés útján. A 11 hátrányos településen jellemzően egy-két vállalkozás tevékenykedik, szerepük nem számottevő a gazdasági életben. A mezőgazdasági termelés többnyire néhány nagygazda kezében összpontosul, mellettük jelentősebb számú őstermelő tevékenykedik, inkább önellátásra berendezkedve. Halban, vadban gazdag a természeti környezet, ami szintén munkalehetőséget kínál. Az önkormányzatok és a civil szervezetek között jó az együttműködés, közösen igyekeznek élhetőbb környezetet kialakítani ezekben a falvakban. Forráshiány gátolja a munkájukat, akadályozva ezzel a fejlődést. A térség rendkívül gazdag természeti és épített értékekben, melyek megmentése, felújítása, bemutatása sok esetben a rendezetlen tulajdonosi struktúra és forráshiány miatt nem kerülnek méltó megbecsülésre. A helyi értékekben bővelkedő látnivalók turisztikai irányú fejlesztése a jövő nagy feladata. A Vidékfejlesztési Stratégiánk eredményeképpen létrejövő fejlesztések felzárkóztathatják hátrányos falvainkat a közös fejlődés útján. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység

16 15 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) ▪A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai –Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat

17 16 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Vállalkozások szektor szerinti megoszlása A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 20%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektorok részesedése 11% 13% 20% 6% 5% 18% 8% 0% 14% 5%

18 17 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 38%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel *A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalom- biztosítás, oktatás, egészségügy Szektorok részesedése 10% 38% 10% 3% 7% 4% 2% 16% 9% 1% Egyéb tevékenység 0%

19 18 Forrás:HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 7.5%, ami 2.4 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 7.5% ▪Változás 2003-hoz képest 2.4 százalékpont

20 19 A térség foglalkoztatottsági és munkanélküliségi mutatóit erősen befolyásolja a Zala megyére jellemző az aprófalvas településszerkezet, a foglalkoztatást biztosító gazdasági központoktól való nagy távolság és a kis lakosságszám. Gondot jelent, hogy nincs 2000 lakos feletti nagyobb község, ami jelentősebb foglalkoztatóként megjelenhetne a rendkívül nagyszámú település gazdasági központjaként, a térség lakosai számára főleg Zalaegerszeg kínál munkalehetőséget. Az egyközpontúság hátrányát tapasztalhatjuk, főként azért, mert kiugró fejlődés, foglalkoztatottság bővülés nem történt közösségünk területén, vagy a szomszédos kistérségekben, ami számos település lakosának szintén megoldást jelenthetne a munkavállalásra. A legnagyobb, térségi foglalkoztató községek Pacsa, Zalaszentiván, Bak, Söjtör, Pókaszepetk és Kemendollár. Ezek a települések kevés munkalehetőséget tudnak biztosítani, bár a személyes szolgáltatásokban, kereskedelemben nyújtanak bizonyos lehetőségeket, a termelő tevékenységben kisebb a jelentőségük a szükségesnél. A szolgáltatások elérhetőségében igyekeznek az alapszolgáltatásokat biztosítani, és ezzel néhány munkahelyet teremteni, ami elsősorban a nők helyben foglalkoztatása szempontjából kiemelkedő fontosságú tényező, de tömeges elhelyezkedést nem képesek nyújtani. A térség becsült gazdaságilag aktív népessége: 38,2 %-a a teljes lakosságszámnak. A korábbi évek adatai magasabb foglalkoztatást jeleznek, ugyanis a gazdaságilag aktív népességben alacsony a munkanélküliség. Súlyos gond azonban, hogy a tartós munkanélküliek aránya magas (41,5%). Az 500 lélekszám alatti, nem városkörnyéki településeken a munkanélküliségi ráta még kedvezőtlenebbül alakul. A települések tehát minél kisebb lélekszámúak és távolabb vannak a gazdasági, szolgáltatási központoktól, továbbá minél alacsonyabb a népesség iskolázottsága, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség mutatói annál kedvezőtlenebbül alakulnak. A fenti települések munkavállalói a hiányos térségen belüli közlekedési hálózat(kerékpárút hiánya)miatt nehezen vagy egyáltalán nem jutnak el a távolabbi munkahelyekre. A térség foglalkoztatottsági és munkanélküliségi mutatóit erősen befolyásolja a Zala megyére jellemző az aprófalvas településszerkezet, a foglalkoztatást biztosító gazdasági központoktól való nagy távolság és a kis lakosságszám. Gondot jelent, hogy nincs 2000 lakos feletti nagyobb község, ami jelentősebb foglalkoztatóként megjelenhetne a rendkívül nagyszámú település gazdasági központjaként, a térség lakosai számára főleg Zalaegerszeg kínál munkalehetőséget. Az egyközpontúság hátrányát tapasztalhatjuk, főként azért, mert kiugró fejlődés, foglalkoztatottság bővülés nem történt közösségünk területén, vagy a szomszédos kistérségekben, ami számos település lakosának szintén megoldást jelenthetne a munkavállalásra. A legnagyobb, térségi foglalkoztató községek Pacsa, Zalaszentiván, Bak, Söjtör, Pókaszepetk és Kemendollár. Ezek a települések kevés munkalehetőséget tudnak biztosítani, bár a személyes szolgáltatásokban, kereskedelemben nyújtanak bizonyos lehetőségeket, a termelő tevékenységben kisebb a jelentőségük a szükségesnél. A szolgáltatások elérhetőségében igyekeznek az alapszolgáltatásokat biztosítani, és ezzel néhány munkahelyet teremteni, ami elsősorban a nők helyben foglalkoztatása szempontjából kiemelkedő fontosságú tényező, de tömeges elhelyezkedést nem képesek nyújtani. A térség becsült gazdaságilag aktív népessége: 38,2 %-a a teljes lakosságszámnak. A korábbi évek adatai magasabb foglalkoztatást jeleznek, ugyanis a gazdaságilag aktív népességben alacsony a munkanélküliség. Súlyos gond azonban, hogy a tartós munkanélküliek aránya magas (41,5%). Az 500 lélekszám alatti, nem városkörnyéki településeken a munkanélküliségi ráta még kedvezőtlenebbül alakul. A települések tehát minél kisebb lélekszámúak és távolabb vannak a gazdasági, szolgáltatási központoktól, továbbá minél alacsonyabb a népesség iskolázottsága, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség mutatói annál kedvezőtlenebbül alakulnak. A fenti települések munkavállalói a hiányos térségen belüli közlekedési hálózat(kerékpárút hiánya)miatt nehezen vagy egyáltalán nem jutnak el a távolabbi munkahelyekre. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2

21 20 Az álláskeresők az inaktív szektorba menekülnek. Ezzel ugyan a munkanélküliek aránya nem nő, de az eltartottak száma igen. Az állástalanok többsége fizikai munkás alacsony végzettséggel, a piacképtelen szakmával rendelkező fiataljaink és nagyszámú 50 feletti munkavállalóink sokszor nem képesek újabb képzésen, átképzésen részt venni, hogy piacképes szakmát szerezve a munkaerőpiacra integrálódjanak. Megfigyelhető, hogy a szakképzett fiatalok mind nagyobb arányban Budapesten és más nagyvárosokban dolgoznak. Tapasztalataink szerint a közép-és felsőfokú oktatásból kikerülők szakmai végzettsége és a munkáltatók igényei között komoly szakadék keletkezett az utóbbi időben. Összességében tartós foglalkoztatási problémák jellemzőek a térségre, melyek negatívan hatnak a családok és az egyének életszínvonalára, a nyugdíj előtt álló nagy létszámú korosztály jövőbeni jövedelmi helyzetére, ebből következően nagyobb terhet ró ellátásuk a szociális rendszerre. Az álláskeresők az inaktív szektorba menekülnek. Ezzel ugyan a munkanélküliek aránya nem nő, de az eltartottak száma igen. Az állástalanok többsége fizikai munkás alacsony végzettséggel, a piacképtelen szakmával rendelkező fiataljaink és nagyszámú 50 feletti munkavállalóink sokszor nem képesek újabb képzésen, átképzésen részt venni, hogy piacképes szakmát szerezve a munkaerőpiacra integrálódjanak. Megfigyelhető, hogy a szakképzett fiatalok mind nagyobb arányban Budapesten és más nagyvárosokban dolgoznak. Tapasztalataink szerint a közép-és felsőfokú oktatásból kikerülők szakmai végzettsége és a munkáltatók igényei között komoly szakadék keletkezett az utóbbi időben. Összességében tartós foglalkoztatási problémák jellemzőek a térségre, melyek negatívan hatnak a családok és az egyének életszínvonalára, a nyugdíj előtt álló nagy létszámú korosztály jövőbeni jövedelmi helyzetére, ebből következően nagyobb terhet ró ellátásuk a szociális rendszerre. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2

22 21 *Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada **Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból Legjelentősebb szektor Legjelentősebb település Foglalkoztatás abszolút értelemben Foglalkoztatás relatív értelemben LeírásÉrték ▪A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma ▪Pacsa székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 6 db 4 db 447 fő 6% A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 6%- át adja a térségen belüli foglalkoztatás- nak

23 22 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik Szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Pénzügyi közvetítés ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Fogl. száma (fő) ▪100 ▪70 ▪45 ▪37 ▪35 Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben ▪Pölöske ▪Pacsa ▪Kemendollár ▪Felsőrajk ▪Pókaszepetk Főtevékenység ▪1532 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása ▪6512 Egyéb monetáris közvetítés ▪2852 Fémmegmunkálás ▪0123 Sertéstenyésztés ▪0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése Név ▪Bognár - Szörp Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. ▪Bak és Vidéke Takarékszövetkezet ▪Intergép Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ▪Backó Mezőgazdasági Termelő Kft. ▪Zalagrár Mezőgazdasági Termelő Kft. 1 2 3 4 5

24 23 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Szektor Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben Főtevékenység ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪35 ▪29 ▪26 ▪Pacsa ▪Zalaszentmihály ▪Pókaszepetk ▪Pacsa ▪2852 Fémmegmunkálás ▪0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése ▪2821 Fémtartály gyártása ▪2811 Fémszerkezet gyártása ▪1581 Kenyér, friss tésztaféle gyártása A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik ▪"Gróf és Társai" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Név ▪Pacsai Fémhordógyártó Kft. ▪Zalai Fémépítő Épület és Acélszerkezet Gyártó Kft. ▪"Pékmester 2" Sütő- és Édesipari Kft. ▪Pacsai Mezőgazdasági, Növénytermelési, Állattenyésztési, Gyümölcstermelő-és Szolgáltató Kft. 6 7 8 9 10

25 24 A város nélküli 31 település vállalkozási szempontból nem rendelkezik jelentős potenciállal a térségben. Zalaegerszegen szinte az összes jelentős vállalkozás és gyártó ágazat képviselteti magát. Munkaerő és megélhetési lehetőségek szempontjából erős az elszívó hatása a térségben. Stratégiánk elkészítése folyamán a bevételekre vonatkozóan nem kaptunk adatszolgáltatás, ezért a 10 legnagyobb vállalkozás kiválasztásánál a foglalkoztatottak létszámát vettük alapul. Ezek a vállalatok összesen 447 főt foglalkoztatnak. A térségben főleg mikro-, kis-és családi vállalkozások működnek. Az általuk kínált munkalehetőségek száma korlátozott, az állandó tőkehiány miatt fejlődésük nehézkes, lassú. A mikro-és kisvállalkozások még nem ismerték fel az innovációs együttműködésekben rejlő lehetőségeket, ezáltal csökkentsék költségeiket. Kellő összefogás és koordináló szervezet hiányában kisebb az esélyük a gazdasági élet területén. Szinte teljes mértékben hiányoznak a közepes méretű vállalkozások a térségből, melyek jelentősebb számú munkaerőt tudnának foglalkoztatni. Tőkeinjekció szükséges ahhoz, hogy megkönnyítsük új vállalkozások indítását, működésüket támogató inkubátorház létrehozását. A szektorok jelentőségét tekintve elsősorban a mező- és erdőgazdasági termékek feldolgozóipara jelentős, fémfeldolgozás, fémmegmunkálás, valamint a faipar, és a lakosság alapvető ellátását szolgáló termékeket gyártó vállalkozások. Pacsa és Zalaszentiván községek területén az önkormányzatok ipari park jellegű területeket jelöltek ki a vállalkozások számára, melyek betelepítése és felfuttatása szintén a jövő feladata. Mezőgazdasági termelés szempontjából a térségre a gabonatermelés, pulyka-, húsmarha-, kecske-és birkatenyésztés, sertéshízlalás a jellemző, inkább nagyobb területek, gazdaságok összpontosulnak egy-egy gazdálkodó kezében. Viszont őstermelőként sokkal színesebb a paletta, gyümölcs-, zöldségtermesztés, biogazdálkodás, aprójószágok tenyésztése, tejtermelés, háztáji termelés stb. említésre méltó. Nagy erdőterületek, természetes vizes felületek övezik a falvak határait, ezért jelentős mértékű a hal-, vad-, erdőgazdálkodás a térségben. A város nélküli 31 település vállalkozási szempontból nem rendelkezik jelentős potenciállal a térségben. Zalaegerszegen szinte az összes jelentős vállalkozás és gyártó ágazat képviselteti magát. Munkaerő és megélhetési lehetőségek szempontjából erős az elszívó hatása a térségben. Stratégiánk elkészítése folyamán a bevételekre vonatkozóan nem kaptunk adatszolgáltatás, ezért a 10 legnagyobb vállalkozás kiválasztásánál a foglalkoztatottak létszámát vettük alapul. Ezek a vállalatok összesen 447 főt foglalkoztatnak. A térségben főleg mikro-, kis-és családi vállalkozások működnek. Az általuk kínált munkalehetőségek száma korlátozott, az állandó tőkehiány miatt fejlődésük nehézkes, lassú. A mikro-és kisvállalkozások még nem ismerték fel az innovációs együttműködésekben rejlő lehetőségeket, ezáltal csökkentsék költségeiket. Kellő összefogás és koordináló szervezet hiányában kisebb az esélyük a gazdasági élet területén. Szinte teljes mértékben hiányoznak a közepes méretű vállalkozások a térségből, melyek jelentősebb számú munkaerőt tudnának foglalkoztatni. Tőkeinjekció szükséges ahhoz, hogy megkönnyítsük új vállalkozások indítását, működésüket támogató inkubátorház létrehozását. A szektorok jelentőségét tekintve elsősorban a mező- és erdőgazdasági termékek feldolgozóipara jelentős, fémfeldolgozás, fémmegmunkálás, valamint a faipar, és a lakosság alapvető ellátását szolgáló termékeket gyártó vállalkozások. Pacsa és Zalaszentiván községek területén az önkormányzatok ipari park jellegű területeket jelöltek ki a vállalkozások számára, melyek betelepítése és felfuttatása szintén a jövő feladata. Mezőgazdasági termelés szempontjából a térségre a gabonatermelés, pulyka-, húsmarha-, kecske-és birkatenyésztés, sertéshízlalás a jellemző, inkább nagyobb területek, gazdaságok összpontosulnak egy-egy gazdálkodó kezében. Viszont őstermelőként sokkal színesebb a paletta, gyümölcs-, zöldségtermesztés, biogazdálkodás, aprójószágok tenyésztése, tejtermelés, háztáji termelés stb. említésre méltó. Nagy erdőterületek, természetes vizes felületek övezik a falvak határait, ezért jelentős mértékű a hal-, vad-, erdőgazdálkodás a térségben. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

26 25 A horgásztavakat a helyi horgászegyesületek kezelik, az erdők a Zala Erdő Erdészeti Zrt. és magángazdák kezében összpontosulnak (fakitermelés), a vadak kezeléséről pedig a helyi vadásztársaságok gondoskodnak. A térségben nem jellemzőek a kereskedelmi, szolgáltatási központok, a lakosság inkább Zalaegerszegen intézi ügyes-bajos dolgait. A nagyobb községekben lehetőség nyílik alapszolgáltatások igénybe vételére, alapvető élelmiszerek, fogyasztási cikkek beszerzésére, de a kiegészítő-és egyéb szolgáltatásokat a csekély vásárlóerő miatt inkább a nagyváros tudja kínálni. Értékesítési szempontból a helyben termelt termékek nagysága nem olyan számottevő, hogy komolyabb együttműködést, értékesítési bázist találnánk a térségben. Fejlődési lehetőségeink közé tartozik a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci integrációja,a helyi oktatás közreműködésével a képzett munkaerő biztosítása. A horgásztavakat a helyi horgászegyesületek kezelik, az erdők a Zala Erdő Erdészeti Zrt. és magángazdák kezében összpontosulnak (fakitermelés), a vadak kezeléséről pedig a helyi vadásztársaságok gondoskodnak. A térségben nem jellemzőek a kereskedelmi, szolgáltatási központok, a lakosság inkább Zalaegerszegen intézi ügyes-bajos dolgait. A nagyobb községekben lehetőség nyílik alapszolgáltatások igénybe vételére, alapvető élelmiszerek, fogyasztási cikkek beszerzésére, de a kiegészítő-és egyéb szolgáltatásokat a csekély vásárlóerő miatt inkább a nagyváros tudja kínálni. Értékesítési szempontból a helyben termelt termékek nagysága nem olyan számottevő, hogy komolyabb együttműködést, értékesítési bázist találnánk a térségben. Fejlődési lehetőségeink közé tartozik a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci integrációja,a helyi oktatás közreműködésével a képzett munkaerő biztosítása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2

27 26 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység4 Vallással kapcsolatos tevékenység3 Sporttal kapcsolatos tevékenység20 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység15 Oktatással kapcsolatos tevékenység12 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 1 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 2 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 1 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 5 Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 5 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 24 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 0 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 1 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 11 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 0 Nemzetközi kapcsolatok0 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 4 Politikai tevékenység0 A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

28 27 A civil szervezetek működését 1997 óta a Közhasznú szervezetektől szóló törvény szabályozza. Az utóbbi két évtizedben a vidéki térségekben is felismerték a civil szervezetek munkájának jelentőségét. Ez térségünkben is megmutatkozik, mivel számos civil szervezet, szerveződés alakult és működik. Ezeket a helyi szervezeteket általában egy-két agilis személy fogja össze, irányítja. Jellemző rájuk a közös tenni akarás, az együttgondolkodás, de sokszor innovatív ötleteiknek, kezdeményezéseiknek gátat szab a szűkös anyagi háttér. Az önkormányzatok általában mögé állnak ezeknek a közösségépítő szerveződéseknek, de az ő anyagi lehetőségeik is korlátozottak. A térségünkben működő kis helyi szervezetek sokszor alulmaradnak a pályázati pénzek elnyeréséért folytatott küzdelemben: vagy egyáltalán nem tudnak részt venni a pályázatokon szakmai ismeretek hiányában, vagy nem rendelkeznek a szükséges önerővel. Ezért Leader közösségünk már a tervezés folyamán célul tűzte ki, hogy kiemelt figyelmet szentelünk a civil szervezetek ötleteinek megvalósítására, pénzügyi-szakmai támogatására. A helyi civil szervezetek között eddig nem volt jellemző az együttműködés, az utóbbi időben szándék mutatkozott a szorosabb együttműködésre, közös civilernyő szervezet létrehozására. Összefogással, együttműködéssel erősebbek lehetnének ezek a szervezetek a pályázatokon való részvételkor, forrásszerzési törekvéseik megvalósításakor. Néhány civil szervezetünk már jelezte igényét, hogy vidékfejlesztési stratégiánk szerves részeként rendszeres civil rendezvényeken gondoskodnának a szorosabb együttműködésről. Civil szervezeteink sok esetben spontán alakultak hasonló érdeklődési körű, közösségükért tenni akaró, értelmes szabadidő eltöltést kereső emberek csoportjaiból. Jellemzően a következő területeken tevékenykednek: sport (labdarúgás, íjászat, önvédelem, horgászat), polgárőrség, önkéntes tűzoltóság, faluszépítés, kultúra és hagyományőrzés, kézművesség, egészségvédelem, közintézmények működésének támogatása. Civil szervezeteink fontos szerepet játszanak Közösségünk életében. A civil szervezetek működését 1997 óta a Közhasznú szervezetektől szóló törvény szabályozza. Az utóbbi két évtizedben a vidéki térségekben is felismerték a civil szervezetek munkájának jelentőségét. Ez térségünkben is megmutatkozik, mivel számos civil szervezet, szerveződés alakult és működik. Ezeket a helyi szervezeteket általában egy-két agilis személy fogja össze, irányítja. Jellemző rájuk a közös tenni akarás, az együttgondolkodás, de sokszor innovatív ötleteiknek, kezdeményezéseiknek gátat szab a szűkös anyagi háttér. Az önkormányzatok általában mögé állnak ezeknek a közösségépítő szerveződéseknek, de az ő anyagi lehetőségeik is korlátozottak. A térségünkben működő kis helyi szervezetek sokszor alulmaradnak a pályázati pénzek elnyeréséért folytatott küzdelemben: vagy egyáltalán nem tudnak részt venni a pályázatokon szakmai ismeretek hiányában, vagy nem rendelkeznek a szükséges önerővel. Ezért Leader közösségünk már a tervezés folyamán célul tűzte ki, hogy kiemelt figyelmet szentelünk a civil szervezetek ötleteinek megvalósítására, pénzügyi-szakmai támogatására. A helyi civil szervezetek között eddig nem volt jellemző az együttműködés, az utóbbi időben szándék mutatkozott a szorosabb együttműködésre, közös civilernyő szervezet létrehozására. Összefogással, együttműködéssel erősebbek lehetnének ezek a szervezetek a pályázatokon való részvételkor, forrásszerzési törekvéseik megvalósításakor. Néhány civil szervezetünk már jelezte igényét, hogy vidékfejlesztési stratégiánk szerves részeként rendszeres civil rendezvényeken gondoskodnának a szorosabb együttműködésről. Civil szervezeteink sok esetben spontán alakultak hasonló érdeklődési körű, közösségükért tenni akaró, értelmes szabadidő eltöltést kereső emberek csoportjaiból. Jellemzően a következő területeken tevékenykednek: sport (labdarúgás, íjászat, önvédelem, horgászat), polgárőrség, önkéntes tűzoltóság, faluszépítés, kultúra és hagyományőrzés, kézművesség, egészségvédelem, közintézmények működésének támogatása. Civil szervezeteink fontos szerepet játszanak Közösségünk életében. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

29 28 Sok esetben ők szervezik a települések sport és kulturális életét, összefogják a helyi lakosokat, gondoskodnak a polgári védelemről, a hagyományok ápolásáról, összegyűjtik és bemutatják a népdal kincseket, néptáncokat, tárgyi emlékeket, közösségi rendezvényeket, különböző témájú felvilágosító, tájékoztató előadásokat szerveznek, színvonalas szabadidő eltöltést biztosítanak, építik, szépítik közvetlen környezetüket, gondoskodnak a felnövekvő ifjúság szellemi fejlődéséről. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

30 29 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben A térség összesített lakossága 2002-2006 között 219 fővel csökkent, ami arányosítva 1%-os csökkenést jelent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 219 fővel csökkent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1%-kal csökkent Térség összlakossága Éves változás 2002 (fő)2003 (fő)2004 (fő)2005 (fő)2006 (fő) 20,66520,57320,47820,48720,446 -92-95 9-41

31 30 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A lakosság kor szerinti összetétele a térségben A térségben az aktív korú lakosság aránya 64%, ami 4 százalékponttal magasabb az országos átlagnál Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Megoszlás 3% 64% 21% 10% Országos átlag 3% 60% 21% 13% Aktív korú lakosság 0-2 év 3-5 év 6-14 év 15-59 év 59 év felett

32 31 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele A térségben elsősorban a 6-7 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) 0 általános 1-5 általános 6-7 általános 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel Megoszlás 2% 15% 4% 1% 4% Országos átlag 2% 9% 2% 4% 10% 29% 10% 4% 22% 9% 26% 12% 10% 17%

33 32 Leader közösségünk 31 településén összesen 20446 fő él. Településeink egyike sem város, legnépesebb településeink Pacsa, Bak, Söjtör és Bocfölde, viszont a legkevesebb lakossal Zalaszentmárton bír. Térségünkre az apró-és kisfalvas településszerkezet a jellemző. A lakosságszám folyamatosan csökken, érvényesül az általános tendencia, a városok elszívó hatása. Térségünkben is tapasztalható az országos jelenség, hogy a nagyobb városhoz legközelebb eső települések egyre népszerűbb célpontokká válnak a városi életet elhagyni szándékozók számára. Ilyen településeink: Bocfölde, Sárhida, Bak, Nagykapornak, Misefa. Az ilyen községekben kettős tendenciát látunk érvényesülni, vagy nem okoz gondot a meglévő oktatási intézmények fenntartása, sőt sokszor bővítési igénnyel is jelentkeznek ezek az intézmények, vagy a városba ingázó szülők a magasabb színvonalú képzés reményében gyermekeiket is a városban taníttatják. Az infrastrukturális hiányosságok miatt a térségi falvakban egyre inkább megfigyelhető, hogy felborult az egészséges lakosság megoszlási aránya. Két komoly tényező alakítja a lakosságszám arányait, egyik a szakképzett, agilis fiatalok elvándorlása, valamint a születésszám drasztikus csökkenése, a másik az időskorúak számának koncentrált megnövekedése a kisfalvakban. Egyre növekszik a 60 év feletti népesség száma, mind több a 70 év feletti egyedül élő személyek száma. A lakosságszám megoszlása százalékos formában az alábbiak szerint alakul: 0-14 éves:15,6 % 15-29: 22.4 % 30-59: 42 % 60 - x: 20% (70 - x: 10,1 %) Növekszik a 60 éven felüliek száma, 2000-ben a térség állandó lakosságának 19,4%-a volt 60 éven felüli, 2002-ben már 19,9%, és 2006-ban az arány 21-22% körüli volt, 2007 becsült adata pedig már 29,33 % körüli. Leader közösségünk 31 településén összesen 20446 fő él. Településeink egyike sem város, legnépesebb településeink Pacsa, Bak, Söjtör és Bocfölde, viszont a legkevesebb lakossal Zalaszentmárton bír. Térségünkre az apró-és kisfalvas településszerkezet a jellemző. A lakosságszám folyamatosan csökken, érvényesül az általános tendencia, a városok elszívó hatása. Térségünkben is tapasztalható az országos jelenség, hogy a nagyobb városhoz legközelebb eső települések egyre népszerűbb célpontokká válnak a városi életet elhagyni szándékozók számára. Ilyen településeink: Bocfölde, Sárhida, Bak, Nagykapornak, Misefa. Az ilyen községekben kettős tendenciát látunk érvényesülni, vagy nem okoz gondot a meglévő oktatási intézmények fenntartása, sőt sokszor bővítési igénnyel is jelentkeznek ezek az intézmények, vagy a városba ingázó szülők a magasabb színvonalú képzés reményében gyermekeiket is a városban taníttatják. Az infrastrukturális hiányosságok miatt a térségi falvakban egyre inkább megfigyelhető, hogy felborult az egészséges lakosság megoszlási aránya. Két komoly tényező alakítja a lakosságszám arányait, egyik a szakképzett, agilis fiatalok elvándorlása, valamint a születésszám drasztikus csökkenése, a másik az időskorúak számának koncentrált megnövekedése a kisfalvakban. Egyre növekszik a 60 év feletti népesség száma, mind több a 70 év feletti egyedül élő személyek száma. A lakosságszám megoszlása százalékos formában az alábbiak szerint alakul: 0-14 éves:15,6 % 15-29: 22.4 % 30-59: 42 % 60 - x: 20% (70 - x: 10,1 %) Növekszik a 60 éven felüliek száma, 2000-ben a térség állandó lakosságának 19,4%-a volt 60 éven felüli, 2002-ben már 19,9%, és 2006-ban az arány 21-22% körüli volt, 2007 becsült adata pedig már 29,33 % körüli. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 1/2

34 33 A változások alapján kiemelten kell foglalkozni a települési szintű ellátásszervezés mellett a mikro-régiós szintű idősgondozás megtervezésével, különös tekintettel az átmeneti és bentlakásos gondozás feltételeinek megteremtésével, bővítésével. Elöregedő településeinken magasabb a munkanélküliek aránya, magasabb számban jelennek meg a többgyermekes szegény családok, a cigány kisebbség, akiknek szociális segítségre van, vagy lesz szükségük. A jövőbeni fejlesztések szempontjából jelentőséggel bír az adott településen, illetve a kistérségben is, hogy milyen arányú a népességen belül a többségében szociális szempontból hátrányos helyzetű cigány lakosság. A községek közül a legtöbb cigány lakos Szentpéterúron él (199 fő), ami megyei szinten is kiugróan magas, a lakosság 19,1%-a, a cigány háztartások kétharmada többszörösen hátrányos helyzetű (felnőttek iskolázatlansága, munkanélkülisége, magas gyermekszám, rossz lakáskörülmények, alacsony életszínvonal). A változások alapján kiemelten kell foglalkozni a települési szintű ellátásszervezés mellett a mikro-régiós szintű idősgondozás megtervezésével, különös tekintettel az átmeneti és bentlakásos gondozás feltételeinek megteremtésével, bővítésével. Elöregedő településeinken magasabb a munkanélküliek aránya, magasabb számban jelennek meg a többgyermekes szegény családok, a cigány kisebbség, akiknek szociális segítségre van, vagy lesz szükségük. A jövőbeni fejlesztések szempontjából jelentőséggel bír az adott településen, illetve a kistérségben is, hogy milyen arányú a népességen belül a többségében szociális szempontból hátrányos helyzetű cigány lakosság. A községek közül a legtöbb cigány lakos Szentpéterúron él (199 fő), ami megyei szinten is kiugróan magas, a lakosság 19,1%-a, a cigány háztartások kétharmada többszörösen hátrányos helyzetű (felnőttek iskolázatlansága, munkanélkülisége, magas gyermekszám, rossz lakáskörülmények, alacsony életszínvonal). Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 2/2

35 34 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% Infrastrukturális adottság ▪Szélessávú Internet ▪Mindhárom mobilhálózat ▪Helyközi autóbusz- megállóhely ▪Közművesített, közúton elérhető ipari park ▪Fenti infrastruk- turális adottsá- gok együttesen Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) 4 6 0 26 0 Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 13% 19% 0% 84% 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

36 35 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Közlekedés Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Ipari parkok Pénzügyi szolgáltatások Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Kikötő ▪Repülőtér ▪EUROVELO kerékpárút Mozgatórugó alcsoport Közmű ellátottság Oktatás Kultúra Telekommuni- káció Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Hulladéklerakó ▪Középiskola ▪Szakiskolai és speciális szakiskolai feladat-ellátási hely ▪Felnőtt átképzési központ ▪Filmszínház Mozgatórugó alcsoport

37 36 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szabadidős te- vékenységre és sportolásra al- kalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Nappali ellátást nyújtó idősek klubja ▪Bölcsőde, vagy egyéb gyermekfelügyelet ▪Egészségügyi kommunikációs pont ▪Fedett/nyitott úszómedence ▪Életház Mozgatórugó alcsoport Gazdaságfej- lesztési szervezetek Természeti adottságok Natura 2000 területek Közbiztonsági szolgálat Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Gazdaságfejlesztési szervezet ▪Ipari kamara ▪Rotary típusú klub Mozgatórugó alcsoport Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

38 37 Térségünk földrajzi elhelyezkedése a Balaton, a sármelléki repülőtér és a teljes egészében elkészült M7-es autópálya közelsége miatt több szempontból is kedvező, az osztrák, a szlovén és a horvát határ is rövid alatt elérhető. Térségünk több irányból főközlekedési útvonalakon is megközelíthető: 75-ös, 76-os főutak, továbbá a 7328-as jelentős forgalmat lebonyolító mellékút is érinti községeinket. A vasúti személy-és teherszállítás a Boba-Zalaegerszeg-Őrihodos nemzetközi vasútvonal és a Szombathely- Nagykanizsa vonal mentén fekvő településeken jelentős, a lakosság számára elérhető, viszont a térség további településein ez a szolgáltatás nem elérhető. A beérkezett önkormányzati adatlapok azt mutatják, hogy a falvakat összekötő és belterületi utak állapota meglehetősen sok kívánnivalót hagy maga után, sok esetben nem kiépített. A belterületi járdák sok esetben hiányoznak, a meglévők balesetveszélyesek, a kerékpárút hálózat a turisztikai törekvések ellenére egyáltalán nem kiépített. A vezetékes ivóvíz-ellátottság szinte 99%-os, az elektromos áram elérhetősége belterületeken megoldott, külterületi szőlősökben hiányos. Néhány településünkön nem megoldott a szennyvíz elvezetésének és kezelésének problémája, önerőből ezek a beruházások finanszírozhatatlanok, a pályázati források pedig nagyon kevés lehetőséget kínálnak az ilyen aprófalvak részére. Az utóbbi években komoly törekvés mutatkozik meg az önkormányzatok részéről, hogy szelektív hulladékgyűjtés bizonyos formáira ösztönözzék a helyi lakosságot. Számos helyen szelektív hulladékgyűjtő konténerek kerültek kihelyezésre. A korábban a lakossági kommunális hulladék vadlerakóiként üzemelő telepek felszámolása, rekultivációja még várat magára. A telekommunikációs szolgáltatások: a vonalas és mobiltelefon hálózatok, az internet-, műholdas- és a kábelszolgáltatások elérhetősége változó. Bizonyos településeken minden szolgáltató minden szolgáltatása elérhető, viszont néhány településen a földrajzi adottságok miatt korlátozottan állnak rendelkezésre ezek a lehetőségek. Térségünk közoktatási intézményekkel való ellátottsága változó, középiskolával, bölcsödével egyik település sem rendelkezik. Térségünk földrajzi elhelyezkedése a Balaton, a sármelléki repülőtér és a teljes egészében elkészült M7-es autópálya közelsége miatt több szempontból is kedvező, az osztrák, a szlovén és a horvát határ is rövid alatt elérhető. Térségünk több irányból főközlekedési útvonalakon is megközelíthető: 75-ös, 76-os főutak, továbbá a 7328-as jelentős forgalmat lebonyolító mellékút is érinti községeinket. A vasúti személy-és teherszállítás a Boba-Zalaegerszeg-Őrihodos nemzetközi vasútvonal és a Szombathely- Nagykanizsa vonal mentén fekvő településeken jelentős, a lakosság számára elérhető, viszont a térség további településein ez a szolgáltatás nem elérhető. A beérkezett önkormányzati adatlapok azt mutatják, hogy a falvakat összekötő és belterületi utak állapota meglehetősen sok kívánnivalót hagy maga után, sok esetben nem kiépített. A belterületi járdák sok esetben hiányoznak, a meglévők balesetveszélyesek, a kerékpárút hálózat a turisztikai törekvések ellenére egyáltalán nem kiépített. A vezetékes ivóvíz-ellátottság szinte 99%-os, az elektromos áram elérhetősége belterületeken megoldott, külterületi szőlősökben hiányos. Néhány településünkön nem megoldott a szennyvíz elvezetésének és kezelésének problémája, önerőből ezek a beruházások finanszírozhatatlanok, a pályázati források pedig nagyon kevés lehetőséget kínálnak az ilyen aprófalvak részére. Az utóbbi években komoly törekvés mutatkozik meg az önkormányzatok részéről, hogy szelektív hulladékgyűjtés bizonyos formáira ösztönözzék a helyi lakosságot. Számos helyen szelektív hulladékgyűjtő konténerek kerültek kihelyezésre. A korábban a lakossági kommunális hulladék vadlerakóiként üzemelő telepek felszámolása, rekultivációja még várat magára. A telekommunikációs szolgáltatások: a vonalas és mobiltelefon hálózatok, az internet-, műholdas- és a kábelszolgáltatások elérhetősége változó. Bizonyos településeken minden szolgáltató minden szolgáltatása elérhető, viszont néhány településen a földrajzi adottságok miatt korlátozottan állnak rendelkezésre ezek a lehetőségek. Térségünk közoktatási intézményekkel való ellátottsága változó, középiskolával, bölcsödével egyik település sem rendelkezik. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 1/2

39 38 Óvodai és általános iskolai ellátás a nagyobb településeken biztosított, de működése az állandó átszervezések és a gyereklétszám változásai miatt folyamatosan veszélyben forognak. Iskolabuszok, iskolajáratok nem jellemzőek a térségben. Az idősek gondozása az elöregedő lakosságot tekintve csak szórványosan megoldott, ennek megoldása egy jövőbeni égető probléma. A közösségi terek: faluházak, művelődési központ, könyvtár szinte mindenhol rendelkezésre állnak, ám állagmegóvásuk, esetleges bővítésük komoly feladatok elé állítja a helyi önkormányzatokat, melyeket önerőből nem tudnak finanszírozni. Óvodai és általános iskolai ellátás a nagyobb településeken biztosított, de működése az állandó átszervezések és a gyereklétszám változásai miatt folyamatosan veszélyben forognak. Iskolabuszok, iskolajáratok nem jellemzőek a térségben. Az idősek gondozása az elöregedő lakosságot tekintve csak szórványosan megoldott, ennek megoldása egy jövőbeni égető probléma. A közösségi terek: faluházak, művelődési központ, könyvtár szinte mindenhol rendelkezésre állnak, ám állagmegóvásuk, esetleges bővítésük komoly feladatok elé állítja a helyi önkormányzatokat, melyeket önerőből nem tudnak finanszírozni. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 2/2

40 39 *Szálloda, gyógyszálloda, panzió **Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Térségi adat Országos átlag Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Térségi adat az országos átlag százalékában 0.000.01 0.020.04 14%29% 0.060.15 1.810.68 3%23%

41 40 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 1/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪444 ▪Község▪1,718 ▪Község▪175 ▪Község▪1,144 ▪Község▪884 ▪Község▪553 ▪Község▪534 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Alibánfa Bak Bezeréd Bocfölde Búcsúszentlászló Csatár Dióskál Munkanél- küliség (%) ▪6.64% ▪4.75% ▪9.18% ▪5.00% ▪7.00% ▪3.00% ▪16.77% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪59,945 ▪115,941 ▪18,091 ▪111,619 ▪92,260 ▪109,164 ▪25,983 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.397 ▪0.000 ▪0.166 ▪0.148

42 41 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Építőipar ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 2/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪358 ▪Község▪793 ▪Község▪531 ▪Község▪457 ▪Község▪201 ▪Község▪310 ▪Község▪917 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Egeraracsa Felsőrajk Kemendollár Kisbucsa Kiskutas Misefa Nagykapornak Munkanél- küliség (%) ▪15.71% ▪5.79% ▪6.40% ▪4.20% ▪1.00% ▪4.41% ▪7.04% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪22,203 ▪47,017 ▪65,645 ▪57,949 ▪83,428 ▪92,344 ▪80,324 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪3.058 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.092 ▪0.000 ▪3.114 ▪0.000

43 42 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 3/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪312 ▪Község▪322 ▪Község▪325 ▪Község▪287 ▪Község▪137 ▪Nagyközség▪1,856 ▪Község▪161 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Nemeshetés Nemesrádó Nemessándorháza Nemesszentandrás Orbányosfa Pacsa Padár Munkanél- küliség (%) ▪8.10% ▪10.00% ▪7.00% ▪9.00% ▪8.05% ▪8.70% ▪13.68% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪31,221 ▪33,869 ▪51,858 ▪41,641 ▪24,702 ▪65,987 ▪43,984 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.956 ▪0.610 ▪0.000

44 43 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 4/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪975 ▪Község▪920 ▪Község▪304 ▪Község▪807 ▪Község▪1,567 ▪Község▪1,068 ▪Község▪123 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Pókaszepetk Pölöske Pötréte Sárhida Söjtör Szentpéterúr Zalaigrice Munkanél- küliség (%) ▪4.20% ▪6.99% ▪7.69% ▪5.68% ▪9.10% ▪10.00% ▪5.00% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪84,604 ▪36,807 ▪29,870 ▪67,465 ▪67,450 ▪17,960 ▪36,479 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.211 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.753 ▪0.000

45 44 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 5/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,101 ▪Község▪85 ▪Község▪1,077 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Zalaszentiván Zalaszentmárton Zalaszentmihály Munkanél- küliség (%) ▪4.64% ▪14.89% ▪4.00% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪113,010 ▪24,871 ▪62,382 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.012 ▪0.000 ▪0.285

46 45 Települések egy mondatos jellemzése 1/16 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Alibánfa ▪„Alacsony ipari jellegű vállalkozások száma, csekély kereskedelmi szolgáltatói kör, beépíthető lakóterületek kis száma, tömegközlekedéshez való alacsony minőségi szintű kapcsolódás.” ▪Bak ▪„Nagy átmenő kamionforgalom, Zalaegerszeg elszívó ereje, öregedő népesség, közintézmények infrastruktúrális és programbeli fejlesztésre szorulnak,nehezen aktivizálható lakosság,csekély idegennyelv-tudással rendelkező lakosok száma, szűkösek az önkormányzat anyagi forrásai, nincs sportolásra lehetőség a sportpályán, gyenge a sportélet, vasútközlekedés sorvadó.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Közlekedési csomóponti kihasználás, turizmusfejlesztés (ökoturizmus, kerékpáros és lovas turizmus).” ▪„Egészségügyi központ, szálloda kialakítása, ezzel új munkalehetőségek. Új vállalkozások, szolgáltatók generálása a beruházások nyomán. Bölcsöde vagy családi napközi kialakítása. Játszótér kialakítása. Erdei tanösvény kijelölése. Erdei iskola kialakítása a kihasználatlan erdészházban. Kerékpárút Zalaegerszegre és a környező településekre.Konditerem,női torna.”

47 46 Települések egy mondatos jellemzése 2/16 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Bezeréd ▪„Lakosság fogyása, népesség elöregedése, rossz közlekedési lehetőség, helyben való munkahelyek hiánya, infrastruktúra állapota (utak amortizálódása illetve szennyvízcsatorna hiánya)” ▪Bocfölde ▪„Az önkormányzati utak állapota és a járdák hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Értékes természeti környezet, vadászati lehetőség, a községnek van egy kisebb panziója, amely vadászvendégek elszállásolására szolgál. Tájház felújítása, kerékpáros, lovas és túraútvonalak kialakítása. Táborok, továbbképzések tartása, természetközeli turizmus kiépítése.” ▪„A város közelsége és a nyugodt környezet.”

48 47 Települések egy mondatos jellemzése 3/16 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Búcsúszentlá szló ▪„Faluház, önkormányzati épület felújítása. Járda, csapadékvíz elvezetés rendbetétele. Civil szervezetek helyigényének biztosítása. Oktatási intézmények megtartása.” ▪Csatár ▪„Az önkormányzati utak rossz állapota és a járdák hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Mikrotérségi központ kialakítása, infrastruktúra hozzárendelése. Vallási turizmus kiaknázása.” ▪„A város közelsége, nyugodt környezet.”

49 48 Települések egy mondatos jellemzése 4/16 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Dióskál ▪„Munkahelyek hiánya, magas munkanélküliség. Nincs turisztikai vonzerő. Elöregedett a lakosság, a fiatalok helyben maradását semmi sem vonzza. Nincs szennyvízcsatorna hálózat kiépítve, ez gátja minden beruházásnak.A tömegközlekedési kapcsolatok rosszak. A mezőgazdasági területek jelentős része nem művelt, a szőlőtermelés szinte megszűnt.” ▪Egeraracsa ▪„Munkahelyek hiánya, magas munkanélküliség. Nincs turisztikai vonzerő.Előregedett a lakosság, a fiatalok letelepülését, helyben maradását semmi sem támogatja. Nincs szennyvízcsatorna hálózat kiépítve. A tömegközlekedési kapcsolatok rosszak, kétműszakos munkarendben lehetetlen az ingázás. A mezőgazdasági területek jelentős része nem művelt, a szőlőtermelés szinte megszűnt.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Az erdőterületek miatt erdőművelés. Jó minőségű agyagvagyon léte, amely égetett agyagtermékek készítéséhez beruházást generálhat. A sármelléki repülőtér közelsége. Meglévő, nem hasznosított melegvizes (termál) kutak megléte.” ▪„Horgásztavak léte, turisztikai fejlesztés.”

50 49 Települések egy mondatos jellemzése 5/16 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Felsőrajk ▪„Legnagyobb probléma a lakosságszám nagymértékű fogyása, ezáltal a helyi iskola és óvoda működése a kritikus határon mozog. Egyre kevesebb az állami normatíva, mely lassan lehetetlenné teszi az önkormányzat működését. Kevés vállalkozás működik a faluban. Nagy a munkanélküliség.” ▪Kemendollár ▪„Lakónépesség elöregedése, közösség szerveződésének lehetősége és annak korlátai, munkanélküliség.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A mezőgazdasági termelés mind teljesebb kiszélesítése, de ahhoz a területek megfelelő megközelítési feltételeinek biztosítása kell.” ▪„Vállalkozások betelepítése, ezzel egyidejű munkahelyek létesítése.”

51 50 Települések egy mondatos jellemzése 6/16 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kisbucsa ▪„Kisbucsa Önhikis, fejlesztési önerővel nem rendelkezik,nincs falugondnoki hálózat, idősek ellátása megoldatlan,jelentős számú munkanélküli, munkalehetőségek hiánya, nincs helyben óvoda, iskola, szolgáltatások hiánya, gyenge szociális háló, föld feletti kábelek rontják a településképet, sok az elhanyagolt szőlőhegy, magas a parlagterületek száma, hiányzik a turisztikai infrastuktúra” ▪Kiskutas ▪„Járdák kialakításának szükségessége, külteri utak aszfaltozása.Kis településként nem tud teret adni nagyobb vállalkozásoknak.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Állandósult népességszám, a városi lakosság kiköltözik a községbe, sok a fiatal, kisgyermekes család Zalaegerszeg viszonylagos közelsége az országos főútvonallal közvetlen kapcsolata ▪- magas a természetközeli területek aránya, természeti értékek közelsége ▪- Van a községben játszótér, de fejlesztendő ▪- nincs átmenő forgalom ▪- A falu belterületétől elkülönült ipari terület” ▪„Rendelkezik azzal az infrastruktúrával, ami egy nagyvárosban megtalálható, közel van a termálfürdő, szálláshelyek viszont olcsóbban igénybe vehetők.”

52 51 Települések egy mondatos jellemzése 7/16 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Misefa ▪„Közlekedési infrastruktúra állapota, hiányzik a járda és a kerékpáros út, ez pedig a falu belső közlekedését veszélyezteti,mivel a 75-ös és 76-os utakat összekötő alsóbbrendű útvonal átszeli a falut teljes hosszában, ezáltal nem biztonségos a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedése.” ▪Nagykapornak ▪„Lakónépesség fogyása,, lakosság helyben tartása, munkahelyek teremtése.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A községben működik egy kastélyszálló, mellette a kialakított arborétum, a horgásztó, a körhalastó, és a szabadidőpark, ahol minden évben megrendezésre kerül a Parasztolimpia. A Panzió ill. az alpesi faház jelenleg nem működik. Camping kiépítése, a horgásztó fürdőtóvá alakítása, melyhez vizesblokk és kiszolgáló épületek kialakítása.” ▪„Természeti adottságok, csendes, nyugodt élettér. Jezsuita uradalmi épület turistaszállóként működik, jezsuista kolostor belső felújítása. További turisztikai fejlesztések a környékbeli településekkel összefogva, valamint munkahelyeket generáló vállalkozások betelepítése.”

53 52 Települések egy mondatos jellemzése 8/16 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nemeshetés ▪„Önkormányzati fejlesztési önerő korlátozottsága, az elöregedő lakosság nagy száma, nincs óvoda és iskola, a közmű hiányosság (földgáz) miatt kevésbbé népszerű a vidékre költözők körében, helyben nincs munkalehetőség, a község zsáktelepülés. Szolgáltatások hiánya, gyenge szociális háló, föld feletti kábelek rontják a településképet, hiányzik a turisztikai infrastruktúra” ▪Nemesrádó ▪„Megfelelő közművelődési intézmény/könyvtár, ifjúsági klub/hiány.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A város közelsége, a nyugodt természeti környezet, nincs átmenő forgalom, túrázási lehetőség.” ▪„Az önkormányzat által megvásárolt, felújításra, átalakításra szoruló lakóingatlan, mely helyet adhatna a helyi "Közösségi Háznak".”

54 53 Települések egy mondatos jellemzése 9/16 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nemessándor háza ▪„Az önkormányzati épületek (művelődési ház, községháza) állagának romlottsága, az önkormányzati utak elhasználódottsága, turisztikai létesítmények hiánya. Intézmények, gyermekintézmények hiánya. Népességcsökkenés.” ▪Nemesszenta ndrás ▪„Az önkormányzati épületek (művelődési ház, községháza) állagának romlottsága, az önkormányzati utak elhasználódottsága, turisztikai létesítmények hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A viszonylag érintetlen természeti környezet. A lakosság átlagot meghaladó képzettségi színvonala, a tudás tőkéje.” ▪„A viszonylag érintetlen természeti környezet.”

55 54 Települések egy mondatos jellemzése 10/16 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Orbányosfa ▪„Elöregedő, elvándorló lakosság, rossz megközelíthetőség, munkahelyek teljes hiánya, ezáltal megélhetési lehetőségek korlátozott volta. Infrastruktúra állapota (utak amortizálódása, illetve a szennyvízcsatorna hiánya).” ▪Pacsa ▪„Kistérségi feladatot is ellátó közművelődési intézmény hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Természeti adottságok, csendes, nyugodt élettér. A település közelében egy csalás gyönyörű erdei környezetben fogad turistákat, a család kezdeményezését továbbfejlesztve további turisztikai fejlesztések generálhatók a mikrotérségben túra, lovas és kerékpár útvonalak kialakításával.” ▪„Az 1960-as években épült, műszakilag leromlott állapotú 500 férőhelyes színház, moziépület felújítása, átalakítása.”

56 55 Települések egy mondatos jellemzése 11/16 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Padár ▪„Elöregedő, elvándorló lakosság, rossz megközelíthetőség, munkahelyek teljes hiánya, ezáltal megélhetési lehetőségek korlátozott volta.” ▪Pókaszepetk ▪„Magas munkanélküliség, elöregedő lakosság.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Elzárt természeti világ, gondozott és látványos horgásztóval, középkori kis köralakú kápolnája van a településnek, amely felújításra kerül, ezeket megragadva és a többi településhez csatlakozva szükséges a teljes élettér átalakulása.” ▪„Kitörési pont a turisztikai szolgáltatások bővítése, vállalkozói kedv erősítése.”

57 56 Települések egy mondatos jellemzése 12/16 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Pölöske ▪„Munkanélküliség, hátrányos szociáis körülmények, anyagi javak hiánya.” ▪Pötréte ▪„Lakosságszám fogyása, önkormányzati működést lassan lehetetlenné tevő állami normatíva csökkenés.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Turisztika: horgászat, halászat, vadászat.” ▪„Horgászturizmus.”

58 57 Települések egy mondatos jellemzése 13/16 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Sárhida ▪„Kevés helyi munkalehetőség. Nincs jelentősebb tőkeerős vállalkozás. Középületek (kultúrház, óvoda) felújításra szorulnak. Civil szervezetek, spontán szerveződött közösségek gyenge aktivitása.Csekély turisztikai vonzerő. Kevés sportolási lehetőség, szabadtéri sportpályák, eszközök hiánya. Kevés sportrendezvény. Kerékpárút hiánya. Járdák hiánya, a meglévők rossz állapota.” ▪Söjtör ▪„Lakosság elöregedése.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Jó földrajzi elhelyezkedés. Jó közlekedési helyzet. Zalaegerszeg (megyeszékhely) közelsége, mint gazdasági vonzerő. Az infrastruktúra teljesen kiépített. Működő intézmények. Közel állandó népességszám. Fiatal családok helyben tartása, vonzása. Erdők kedvező ökológiai állapota. Nincs jelentős környezetszennyező forrás. Rendezett falukép léte, településkép megőrzése.” ▪„Deák Ferenc szülőfaluja, épülő bioerőmű.”

59 58 Települések egy mondatos jellemzése 14/16 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szentpéterúr ▪„Munkanélküliség, szegénység, sok gyermek, megoldatlan lakáshelyzet, telepszerű életvitel, képzetlenség a roma lakosság körében.” ▪Zalaigrice ▪„Községi járdák rossz műszaki állapota.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Az általános iskola helyben tartása és elvégzése a roma gyerekek által, munkahelyteremtés helyben vagy a környéken, ha lehetne.” ▪„Különböző pályázatok révén a minimális önrész felhasználásával a felújítások elvégzése.”

60 59 Települések egy mondatos jellemzése 15/16 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Zalaszentiván ▪„Zalaegerszeg elszívó hatása, kevés a helyben foglalkoztatottak száma a lakosságszámhoz képest, kerékpárút hiánya a település és Zalaegerszeg között.” ▪Zalaszentmárt on ▪„Munkahelyekk hiánya, magas munkanélküliség. Nincs turiisztikai vonzerő. Elöregedett lakosság, a fiatalok helyben maradását semmi sem vonzza. Nincs szennyvízcsatorna hálózat kiépítve, ez minden beruházás gátja. A tömegközlekedési kapcsolatok rosszak, hétvégén szinte nincs tömegközlekedés. A mezőgazdaásgi területek zöme nem művelt, a szőlőtermelés szinte megszűnt.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A település a Boba-Őrihodos nemzetközi vasúti vonal mellett fekszik, teherforgalma jelentős. Zalaszentiván jó földrajzi elhelyezkedése, Zalaegerszeg közelsége miatt további fejlődésnek indulhat, pl. új vállalkozások megjelenése.” ▪„A település lezárt melegvízű kúttal rendelkezik, hasznosítására szükség lenne. Csendes természeti környezet, sok zöld, kitűnő levegő. Pihenésre, rekreációra kiválóan alkalmas.”

61 60 Települések egy mondatos jellemzése 16/16 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Zalaszentmih ály ▪„Kemping üzemeltetés nem megoldott.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Horgászati turizmus.”

62 61 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

63 62 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 A térségben 5 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 25 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Vidékfejlesztés, Falumegújítás” ▪„Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése” ▪„Általános vállalkozás ösztönzés, gazdaságélénkítés” ▪„Fenntartható fejlődés, természeti értékek védelme” ▪„Helyi identitás-és kapacitásfejlesztés, képzés” Fő fejlesztési prioritás 62 6 db 3 db 4 db 6 db 1,049,186 841,184 646,395 188,791 86,094 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma

64 63 ▪Települési infrastruktúra fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/5 A legtöbb forrás – 82,505 EUR – a(z) Települési infrastruktúra fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Térségi közbiztonság erősítése ▪Településkép javítása ▪Épített örökség, környezeti értékek védelme, hasznosítása ▪Helyi szolgáltatások fejlesztése ▪Közösségi épületek felújítása Fő fejlesztési prioritás: Vidékfejlesztés, Falumegújítás Allokált forrás (EUR) 82,505 35,000 315,600 209,700 207,165 199,216

65 64 ▪Turisztikai hálózat kialakítása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/5 A legtöbb forrás – 82,505 EUR – a(z) Települési infrastruktúra fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Térségi közösségi rendezvények támogatása ▪Falusi turizmus ▪Hagyományos mesterségek megőrzése ▪Túraútvonalak,ösvények kialakítása ▪Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése Fő fejlesztési prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Allokált forrás (EUR) 80,013 73,158 257,888 221,970 21,355 186,800

66 65 ▪Vállalati infrastruktúra fejlesztés, telephelybővítés, új egységek létesítése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/5 A legtöbb forrás – 82,505 EUR – a(z) Települési infrastruktúra fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Alternatív munkahelyteremtési projektek ▪Termelőeszköz bővítés Fő fejlesztési prioritás: Általános vállalkozás ösztönzés, gazdaságélénkítés Allokált forrás (EUR) 405,595 25,000 215,800

67 66 ▪Egészségvédelem, sport, szabadidő Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/5 A legtöbb forrás – 82,505 EUR – a(z) Települési infrastruktúra fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Megújuló energia ▪Agrár-és biogazdálkodás ▪Természetvédelem Fő fejlesztési prioritás: Fenntartható fejlődés, természeti értékek védelme Allokált forrás (EUR) 80,991 46,200 33,000 28,600

68 67 ▪Térségi marketing Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/5 A legtöbb forrás – 82,505 EUR – a(z) Települési infrastruktúra fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Civil szervezetek fejlesztése ▪Nemzetközi kapcsolatok ápolása ▪Térségi kommunikációs rendszerek fejlesztése ▪Roma identitás megőrzése ▪Oktatás, továbbképzés Fő fejlesztési prioritás: Helyi identitás-és kapacitásfejlesztés, képzés Allokált forrás (EUR) 8,000 25,137 15,677 15,480 11,000 10,800

69 68 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

70 69 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektor Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta- tottság 10 legna- gyobb vállalk. Javaslatok 10 legfonto- sabb javaslat 11% 13% 20% 6% 5% 18% 8% 0% 14% 5% 12% 45% 12% 4% 9% 4% 2% 0% 10% 1% 30% 60% 0% 10% 5% 0% 21% 0% 58% 16% 0% 14% 0% 14% 0% 57% 14% 0%

71 70 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 Szektor ▪„Egyéb szolgáltatás” ▪„A modern, környezettudatos berendezések beszerzésével, fejlett technológiák alkalmazásával a gazdaságilag életképesebb, valamint az induló vállalkozások támogatása a rendelkezésre álló forrásokból. A gazdasági tevékenységgel érintett vállalkozások területén az EMVA a mikrovállalkozások fejlesztésére közzétett Gépkatalógusban szereplő eszközök beszerzésének támogatása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Új vállalkozások alapításával, a meglévő vállalkozások versenyképességéenk erősödésével új munkahelyek jönnek létre. A korszerűbb technológia alkalmazásával jobb minőségű termékek gyártása, kevesebb energia felhasználása, a kereskedelem és a szolgáltatások bővülése, a dolgozók munkakörülményeinek javítása.”

72 2 71 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb szolgáltatás” ▪„Térségi meglévő és újonnan kialakítandó mikrovállalkozások infrastrukturális fejlesztésének támogatása európai színvonalú telephelyek, termelő, gyártó, feldolgozó, összeszerelő és fejlesztő üzemek, vállalkozások kialakítása által. A gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó minőségbiztosítási, és környezetirányítási rendszer, szabványok bevezetésének támogatása. A kereskedelmi és szolgáltatási szektor bővítésével, új vállalkozások összefogására alapítandó inkubátorházzal a Leader közösségünk területén a mikrovállalkozások megerősítésének támogatása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A vállalkozások infrastruktúrális kiépítettségének színvonala emelkedik, modernebb körülmények közötti munkavégzésre nyílik lehetőség azáltal, hogy pl. szociális helyiségeket hoznak létre, udvar-és tereprendezésre kerül sor, kerítést építenek, belső térfigyelő rendszert alakítanak ki, telephelyen belüli személy-és teherforgalom számára megfelelő utakat alakítanak ki. Helyi szolgáltatások színvonala és a lakosság életminősége javul azáltal, hogy új és felújított kereskedelmi, szolgáltatási, termelő egységek működnek a térségben.”

73 72 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb szolgáltatás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 3 ▪„Térségi meglévő és újonnan kialakítandó mikrovállalkozások infrastrukturális fejlesztésének támogatása európai színvonalú telephelyek, termelő, gyártó, feldolgozó, összeszerelő és fejlesztő üzemek, vállalkozások kialakítása által. A gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó minőségbiztosítási, és környezetirányítási rendszer, szabványok bevezetésének támogatása. A kereskedelmi és szolgáltatási szektor bővítésével, új vállalkozások összefogására alapítandó inkubátorházzal a Leader közösségünk területén a mikrovállalkozások megerősítésének támogatása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A vállalkozások infrastruktúrális kiépítettségének színvonala emelkedik, modernebb körülmények közötti munkavégzésre nyílik lehetőség azáltal, hogy pl. szociális helyiségeket hoznak létre, udvar-és tereprendezésre kerül sor, kerítést építenek, belső térfigyelő rendszert alakítanak ki, telephelyen belüli személy-és teherforgalom számára megfelelő utakat alakítanak ki. Helyi szolgáltatások színvonala és a lakosság életminősége javul azáltal, hogy új és felújított kereskedelmi, szolgáltatási, termelő egységek működnek a térségben.”

74 ▪„Egyéb szolgáltatás” 4 ▪„A térségben működő civil szervezetek alternatív munkahelyteremtő projektjeinek támogatása. A projektek célcsoportját a különböző okokból munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzető emberek alkothatják (nők, romák, alacsony iskolai végzettségűek). A munkaerőpiaci projektek alkotóelemei : képzéshez szükséges szolgáltatások, pszicho-szociális szolgáltatások, kiegészítő szolgáltatások, az elhelyezési, utógondozási szolgáltatások a célcsoportok sajátos helyzetéhez, speciális szükségleteihez, az egyéni képességekhez, készségekhez a helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazdasági lehetőségekhez igazodnak. Az országosan meghirdetett munkaerőpiaci projektektől attól különböznek, hogy sokkal kisebb projektméretet kívánunk megvalósítani:1-14 fő egy mikrotérségből, támogatás mértéke: 1-2 millió Ft közötti, max. 3 hónapos projektek, a célcsoport minden esetben külön kerül meghatározásra, tehát speciális.” ▪„Munkanélküliségi ráta csökken a térségben, új munkahelyek, képzettség nő, leszakadó, segélyekből élő rétegek felzárkóztatása, a települések népességmegtartó-ereje nő. A mikrovállakozások élénkülése, akik igénybe veszik ezen projektekből kikerülő személyek munkaerejét, ezáltal a helyi gazdaság termelése növekszik, nő a jóléti fogyasztás.” 73 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

75 74 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 5 ▪„A helyben tevékenykedő és leendő kisgazdákat, akik az UMVP I-es és II-es tengelyének támogatási keretéből kimaradnak 4 EUME alatti árbevételük miatt, kívánjuk támogatni a kisméretű technikai berendezéseik beszerzése során. Továbbá Eu-s szabványok bevezetésének, minősítési rendszerekhez való csatlakozás támogatása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A hagyományos és biogazdák kisléptékű fejlesztéseket tudnak megvalósítani a saját működési területükön, ezáltal könnyebben piacra jutnak, egészséges élelmiszerekkel látják el közvetlen környezetüket. Tevékenységük által másodlagos/kiegészítő jövedelemhez jutnak, ezáltal akár hosszú távon munkahelyeket is teremthetnek. A kisgazdák a rendelkezésre álló forrásokból minősíttetni tudják termékeiket, Eu-s szabványokat tudnak bevezetni.”

76 ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” 6 ▪„A falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése.” ▪„Régi elhanyagolt épületek felújításra, átalakításra kerülnek, szálláshely szolgáltatók bővítik a kínálatukat, a makro-térségi látogatókat könnyebben a térségbe lehet vonzani a megfelelő kiépített turisztikai infrastruktúrával.” 75 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor

77 76 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 7 ▪„A térségi községekben színvonalas turistafogadási feltételek kialakítása a kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra -, rekreációs környezeti fejlesztéseket. Támogatni kívánunk minden, a szálláshelyekhez szorosan nem kötődő turisztikai szolgáltatás-, valamint az ezekhez kapcsolódó gasztronómiai kínálat fejlesztést. A helyi kínálat ezirányú fejlesztésével szorosan kapcsolódni tudunk a környezettudatos turisták térségbe vonzásához és a térség turisztikai palettájának bővítéséhez. A helyi értékekre alapozott közösségi-, kulturális-, és gasztronómiai örökségre, nemzeti tájházakra, skanzenekre, borpincékre, mint vonzerőre építve új, és már működő szolgáltatások kialakítása, fejlesztése.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Megmentésre és bemutatásra kerül a zalai helyi hagyományokra épülő paraszti gasztronómia, borkultusz, oktatási-művelődési örökség, valamint szellemi és tárgyi emlékek a múltból. Térségbe látogató turisták száma növekszik, az egynapos látogatók hosszabb időre maradnak, esetleg itt éjszakáznak, további szolgáltatásokat vesznek igénybe. Ezáltal növekszik a lakosság kiegészítő jövedelme, megélhetési forrásai bővülnek, élénkül a gazdaság. A térség mint egységes, családbarát turisztikai desztináció megjelenik a turisztikai piacon, ezáltal önállóan is képes hosszabb távon turistákat bevonzani.” Szektor

78 ▪„” 8 77 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

79 78 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 9 ▪„” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„”

80 10 ▪„” 79 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

81 80 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

82 81 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 ▪„A településeken új, korszerű, illetve felújított, a szabványoknak megfelelő játszótérek kialakítása, ahol a helyi ifjúság akár több korosztály is megfelelő kikapcsolódási és találkozási lehetőséget talál magának. A kültéri játszóterek környezetének kiépítése és korszerűsítése: játszótéri eszközökkel és használati térelemekkel való berendezése, védőkerítés építése, növényzettel való betelepítés, információs táblák elhelyezése, valamint tereprendezés.” Megoldási javaslat ▪„Terveink és reményeink szerint a jelenlegi szabványoknak megfelelő játszóterek száma közel 30%-kal nő a térségben 2010-re. Ezáltal nő a falvainkban a zöldfelületek száma, ahol sétára, játékra és közösségi programokra nyílik lehetőség. A felnövekvő nemzedék üdébbnek és élhetőbbnek találja a környezetét, és remélhetőleg a hosszú távú helyben maradásnak is ez egyik eleme lehet.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

83 82 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 ▪„Források biztosítása a meglévő épületek és építményekhez kapcsolódó alapterület növekedéssel nem járó külső felújítási, építési munkák elvégzéséhez források biztosítása.” Megoldási javaslat ▪„A térségben lehetőleg minél több közösségi színtér külső felújítása, melyhez kapcsolódan leader forrásból a belső felújítások elvégzése is megtörténhet.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

84 83 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 ▪„A településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, felújítása, ahol szükséges újak kialakítása, illetve építése. A település környezetét javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések mellett közparkok, pihenőhelyek, sétautak, zöldfelületek kialakítása, meglévők fejlesztése.” Megoldási javaslat ▪„Növekszik a rendezett, vonzó közterületek aránya. A helyben lakók komfortérzete javul, a települések népességmegtartó ereje emelkedik, az idelátogató turisták szebb, vonzóbb környezetet élvezhetnek. Használati-és látvány térelemek, információs és üdvözlő táblák beszerzése, parkosítás, sétautak és az ehhez tartozó kisléptékű infrastrukturális fejlesztések révén a települések megjelenése javul.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

85 84 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 ▪„Egyedi értékeink felmérését, rendszerbe foglalását, ún. adatbázis létesítését szeretnénk megvalósítani, ami már néhány településünkön megvalósításra került. Elektronikus és papír alapú formában a létrehozandó adatbázist az érdeklődők számára elérhetővé kívánjuk tenni.” Megoldási javaslat ▪„Értékes és változatos természeti értékeink megmentésre, bemutatásra kerülnek, melyeket a helyi lakosság és a térségbe érkező vendégek megtekinthetnek és kellemes kikapcsolódási lehetőséget találhatnak a természetbe. A kirándulók a honlapunkon már a tervezett túrájuk előtt információhoz juthatnak, sőt az adatbázis segítségével maguk állíthatják össze a megtekinteni kívánt természeti értékek mentén az egyedi útvonalat.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Természeti adottságok” Fejlesztési téma

86 85 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 ▪„A környezetbarát, kevesebb energiát felhasználó, az uniós előírásonak megfelelő technológiák, berendezések beszerzésének alkalmazása. Az alternatív, megújuló energiaforrások népszerűsítése.” Megoldási javaslat ▪„Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősösik a lakosság körében. Csökken az energia függőség, a lakosságot nem sújtja jelentős mértékben a gáz és olaj árának emelkedése.” Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪„Természeti adottságok”

87 86 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 ▪„A helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítendő fejlesztések megvalósítása. Olyan tanösvények, tematikus utak, túraútvonalak kialakítása, amelyeket gyalogosan, kerékpárral, lóval, szekérrel, valamint minden egyéb nem gépi erővel hajtott járművel kirándulás, kikapcsolódás és közlekedés szempontjából kívánnak igénybe venni. Az útvonalak mentén pihenőhelyek, információs táblák kialakítása. Továbbá az elkészült kiránduló ösvényekről papír alapú kiadványok készítésének támogatása.” Megoldási javaslat ▪„A kirándulóösvények hálózatának kialakítása nagyban hozzájárul az egészséges életmód terjesztéséhez, az ifjúság természettudatos neveléséhez. Az egymáshoz közeli kistelepülések között szorosabb kapcsolat alakul ki, amennyiben kaviccsal leszórt kirándulóutak kötik őket össze. Segítheti a munkahelyi mobilitást, a közös rendezvények szervezését,hálózatok kialakulását. A térség turizmusa fejlődik, a térségbe érkező kiránduló családok száma nő. A térség turisztikai vállakozásai jelentősen fejlődnek a fejlesztés következményében, specifikus kínálat alakul ki.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Közlekedés” Fejlesztési téma

88 87 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 ▪„A sportlétesítmények számának növelése, újak létesítése, a meglévők felújítása, korszerűsítése és a hozzájuk tartozó kisléptékű infrastruktúra fejlesztése. A létesítmények berendezése, felszerelése korszerű eszközökkel, különösen sporteszközökkel.” Megoldási javaslat ▪„A sport remek lehetőséget teremt a helyi közösségek fejlődésére. A sport a pozitív fiziológiai hatásai mellett számos szociális, lelki tényezőt is erősít az egyén és a közösség életében. Nem utolsó sorban a nagy számú egészségügyi ellátást igénybevevő beteg problémáira is gyógyírt nyújthat a sport, ezáltal mentesülhet az egészségügyi ellátórendszer is. Ezért találjuk kiemelten fontos területnek Leader programunk keretében a sportlétesítmények fejlesztését, színvonalának növelését, és a sportklubok mindenféle eszközzel való ellátását.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma

89 88 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 ▪„Civil szervezetek és intézmények anyagi támogatása, melyből képzéseket (kortárssegítő, nyelvi, művészeti, informatikai, gazdaképzés,kertbarát klub,ifjúsági, vállalkozási képzések) szervezhetnek ingyenesen, vagy kis költségtérítés mellett a lakosság számára. Képzési anyagok kidolgozásának támogatása, melyet szakképzett személy alkalmazni képes. Továbbá a képzésekhez kapcsolódó eszközök beszerzése (pl. flipchart tábla, projektor).” Megoldási javaslat ▪„Egyéni és közösségi kézségek, képességek fejlődése. Az új/speciális ismeretek, szociális kézségek fejlődése révén könnyebb elhelyezkedési lehetőség a munkaerőpiacon. ▪Új, civil közösségek erősödése. Fiatalok helyben tartása, helyi identitás erősödése.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Oktatás” Fejlesztési téma

90 89 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 ▪„” Megoldási javaslat ▪„” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„” Fejlesztési téma

91 90 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„” Megoldási javaslat ▪„” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„” Fejlesztési téma 10

92 91 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

93 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 92 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 1/58 Kód: NyD-101-SzF-A-21 Sorszám: 6250 Prioritás: Vidékfejlesztés, Falumegújítás Intézkedés: Településkép javítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térségi településeken évek óta igény jelentkezik az önkormányzati tulajdonú zöldfelületek magasabb színvonalú berendezésére, gondozására, ezáltal közösségi pihenő és találkozóhelyek kialakítására. A korábban meglévő közterületek, parkok, zöldfelületek, padok, szobrok, utcai bútorok, virágládák felújításra, kiegészítésre szorulnak, hogy emeljék a települési központok külső megjelenési képét. Helyzet/ adottság ▪A kis községek anyagi lehetőségei számos esetben korlátozzák az ez irányú fejlesztéseket, pályázati források külső tőke bevonása nélkül sokszor egy-egy zöldfelület rendbetétele nagy teher. Probléma/ lehetőség ▪A településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, felújítása, ahol szükséges újak kialakítása, illetve építése. A település környezetét javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések mellett közparkok, pihenőhelyek, sétautak, zöldfelületek kialakítása, meglévők fejlesztése. Megoldási javaslat ▪Növekszik a rendezett, vonzó közterületek aránya. A helyben lakók komfortérzete javul, a települések népességmegtartó ereje emelkedik, az idelátogató turisták szebb, vonzóbb környezetet élvezhetnek. Használati-és látvány térelemek, információs és üdvözlő táblák beszerzése, parkosítás, sétautak és az ehhez tartozó kisléptékű infrastrukturális fejlesztések révén a települések megjelenése javul. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

94 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 93 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret26400 EUR▪Önkormányzatok100% 215600 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága215600 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma14 db Allokáció Megoldási javaslatok 1/58 Kód: NyD-101-SzF-A-21 Sorszám: 6250 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

95 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 94 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 2/58 Kód: NyD-101-SzF-A-25 Sorszám: 6330 Prioritás: Vidékfejlesztés, Falumegújítás Intézkedés: Településkép javítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térségi településeken évek óta igény jelentkezik az önkormányzati tulajdonú zöldfelületek magasabb színvonalú berendezésére, gondozására, ezáltal közösségi pihenő és találkozóhelyek kialakítására. A korábban meglévő közterületek, parkok, zöldfelületek, padok, szobrok, utcai bútorok, virágládák felújításra, kiegészítésre szorulnak, hogy emeljék a települési központok külső megjelenési képét. Helyzet/ adottság ▪A kis községek anyagi lehetőségei számos esetben korlátozzák az ez irányú fejlesztéseket, pályázati források külső tőke bevonása nélkül sokszor egy-egy zöldfelület rendbetétele nagy teher. Probléma/ lehetőség ▪A településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, felújítása, ahol szükséges újak kialakítása, illetve építése. A település környezetét javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések mellett közparkok, pihenőhelyek, sétautak, zöldfelületek kialakítása, meglévők fejlesztése. Megoldási javaslat ▪Növekszik a rendezett, vonzó közterületek aránya. A helyben lakók komfortérzete javul, a települések népességmegtartó ereje emelkedik, az idelátogató turisták szebb, vonzóbb környezetet élvezhetnek. Használati-és látvány térelemek, információs és üdvözlő táblák beszerzése, parkosítás, sétautak és az ehhez tartozó kisléptékű infrastrukturális fejlesztések révén a települések megjelenése javul. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

96 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 95 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret26400 EUR▪Önkormányzatok100% 100000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága100000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 2/58 Kód: NyD-101-SzF-A-25 Sorszám: 6330 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bezeréd, Dióskál, Egeraracsa, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Padár, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

97 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 96 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 3/58 Kód: NyD-101-SzF-A-17 Sorszám: 6321 Prioritás: Vidékfejlesztés, Falumegújítás Intézkedés: Közösségi épületek felújítása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség minden településén található faluház, művelődési ház, közösségi ház. Ezen épületek felszereltsége, infrastrukturális állapota, szakmai munkája nagymértékben eltérő. Azonban egységesen megállapítható, hogy fejlesztésre szorulnak a fenti valamely területen. Minden településen a civil közösségek, a lakosság számára egy fontos találkozási pont, közösségi színtér szerepét töltik be ezek az épületek. Helyzet/ adottság ▪Az épületek többsége külső felújításra szorul, fontos lenne a nyílászárók cseréje, tető felújítása, cseréje, külső homlokzat szigetelése, felújítása valamint az épületek akadálymentesítése. A 30, 40 éves művelődési és közösségi házak, mára nem tudják funkciójukat beváltani, az újszerű igényeknek megfelelni. Probléma/ lehetőség ▪Források biztosítása a meglévő épületek és építményekhez kapcsolódó alapterület növekedéssel nem járó külső felújítási, építési munkák elvégzéséhez források biztosítása. Megoldási javaslat ▪A térségben lehetőleg minél több közösségi színtér külső felújítása, melyhez kapcsolódan leader forrásból a belső felújítások elvégzése is megtörténhet. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

98 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 97 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret22000 EUR▪Önkormányzatok100% 145200 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága145200 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma11 db Allokáció Megoldási javaslatok 3/58 Kód: NyD-101-SzF-A-17 Sorszám: 6321 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

99 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 98 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 4/58 Kód: NyD-101-SzF-1-09 Sorszám: 6343 Prioritás: Vidékfejlesztés, Falumegújítás Intézkedés: Közösségi épületek felújítása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség minden településén található faluház, művelődési ház, közösségi ház. Ezen épületek felszereltsége, infrastrukturális állapota, szakmai munkája nagymértékben eltérő. Azonban egységesen megállapítható, hogy fejlesztésre szorulnak a fenti valamely területen. Minden településen a civil közösségek, a lakosság számára egy fontos találkozási pont, közösségi színtér szerepét töltik be ezek az épületek. Helyzet/ adottság ▪Az épületek többsége külső, illetve belső felújításra szorul, fontos lenne a nyílászárók cseréje, tető felújítása, cseréje, külső homlokzat szigetelése, felújítása, az épületek akadálymentesítése, a különböző épületgépészeti, teljes belső felújítási-felújítási munkák elvégzése. A 30, 40 éves művelődési és közösségi házak, mára nem tudják funkciójukat beváltani, az újszerű igényeknek megfelelni. Probléma/ lehetőség ▪Források biztosítása a meglévő épületek és építményekhez kapcsolódó alapterület növekedéssel nem járó belső felújítási, épületgépészeti munkák elvégzéséhez források biztosítása. Megoldási javaslat ▪A térségben lehetőleg minél több közösségi színtér belső felújítása, melyhez kapcsolódan III.tengelyes forrásból a külső felújítások elvégzése is megtörténhet. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Építés, felújítás (90%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (10%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

100 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 99 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret22000 EUR▪Önkormányzatok100% 64500 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága64500 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 4/58 Kód: NyD-101-SzF-1-09 Sorszám: 6343 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

101 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 100 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 5/58 Kód: NyD-101-SzF-A-22 Sorszám: 6254 Prioritás: Vidékfejlesztés, Falumegújítás Intézkedés: Épített örökség, környezeti értékek védelme, hasznosítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A honfoglalás korára és a középkorra visszanyúló gazdag történelmi örökséggel rendelkezik a térség. A térségi településeken számos, a Műemlékvédelmi Hivatal által bejegyzett műemlék, valamint a helyi településrendezési tervekben helyi védettség alatt álló és helyi védelemre javasolt épület, építmény és műtárgy található. (templom, egyéb műemlék épület, kőkereszt, harangláb, Hősök kertje) Helyzet/ adottság ▪A használhatóság és a kihasználtság érdekében a térségi tulajdonosok eddig számos lépést tettek (külső homlokzat felújítás, részleges belső felújítás, tervdokumentáció elkészítése, hasznosítási terv elkészítése), de a munkafolyamatok elkészültsége változó. A megfelelő tőkeinjekció hiányában számos projektet nem sikerült elkezdeni, felújítani, illetve befejezni, hasznosítani. Probléma/ lehetőség ▪A műemlékek és védett építmények külső felújítása, korszerűsítése, a látogathatóság érdekében belső felújítás elvégzése. Az építmények közvetlen környezetének rendbe tételét, zöldfelületek létrehozását, felújítását, gyalogutakat, parkolók kialakítását eredményezi a vidéki örökség megőrzéséhez kapcsolódó források igénybevétele. Megoldási javaslat ▪A védettség alatt álló építmények, műtárgyak felújításával, megmentésével szépül a helyi környezet. Helyi és külső látogatók számára bemutathatóvá válnak eddig elhanyagolt, vagy romlásnak indult a helyi identitástudatot erősítő értékeink. A kulturális örökség fenntartásával, helyreállításával a településkép és a környezet állapotának javításával a térségi épített örökség vonzereje nő. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

102 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 101 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret22000 EUR▪Önkormányzatok100% 84700 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága84700 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2200 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma7 db Allokáció Megoldási javaslatok 5/58 Kód: NyD-101-SzF-A-22 Sorszám: 6254 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

103 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 102 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 6/58 Kód: NyD-101-SzF-A-26 Sorszám: 6333 Prioritás: Vidékfejlesztés, Falumegújítás Intézkedés: Épített örökség, környezeti értékek védelme, hasznosítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség szinte mindegyik településén vannak olyan természeti és történelmi látnivalók, amelyek nem védettek, ugyanakkor kulturális, illetve történelmi örökségünk, a helyi identitás szempontjából fontos a megőrzésük. Helyzet/ adottság ▪Ezen épületek, illetve építmények állapota a települések forráshiánya miatt egyre romlik, félő, hogy karbantartás nélkül ezek az épületek, illetve építmények nem maradnak fenn az utókor számára. Ezért fontosnak érezzük a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítását, megőrzését a jelen generáció részéről. Probléma/ lehetőség ▪A természeti és történelmi tájképet alkotó táji elemek felújítása, környezetének rendbe tétele és bevonása a falvak napi életébe önerőből szinte megoldhatatlan, ezért a felújítási, kivitelezési munkák elvégzéséig támogatásra szorulnak az önkormányzatok és az egyházi létesítmények. Mivel ezek a táji elemek szabadtéren találhatók, a bemutathatóságuk érdekében közvetlen környezetükben új pihenőhelyek kialakítására, régiek felújítására szeretnénk lehetőséget biztosítani. Megoldási javaslat ▪A forrásokhoz igazodva nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a természeti és törénelmi értékek megmentésére, továbbörökítésére, ezért minél több projektet szeretnénk támogatni. A támogatni kívánt területek: használati térelemek beszerzése, elhelyezése, növények beszerzése, parkosítás, és az ezekhez kapcsolódó tereprendezési munkálatok elvégzése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

104 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 103 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8800 EUR▪Önkormányzatok100% 50000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága50000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 6/58 Kód: NyD-101-SzF-A-26 Sorszám: 6333 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

105 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 104 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/58 Kód: NyD-101-SzF-A-23 Sorszám: 6255 Prioritás: Vidékfejlesztés, Falumegújítás Intézkedés: Épített örökség, környezeti értékek védelme, hasznosítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A honfoglalás korára és a középkorra visszanyúló gazdag történelmi örökséggel rendelkezik a térség. A térségi településeken számos, a Műemlékvédelmi Hivatal által bejegyzett műemlék, valamint a helyi településrendezési tervekben helyi védettség alatt álló és helyi védelemre javasolt épület, építmény és műtárgy található. (templom, egyéb műemlék épület, kőkereszt, harangláb, Hősök kertje) Helyzet/ adottság ▪A használhatóság és a kihasználtság érdekében a térségi tulajdonosok eddig számos lépést tettek (külső homlokzat felújítás, részleges belső felújítás, tervdokumentáció elkészítése, hasznosítási terv elkészítése), de a munkafolyamatok elkészültsége változó. A megfelelő tőkeinjekció hiányában számos projektet nem sikerült elkezdeni, felújítani, illetve befejezni, hasznosítani. Probléma/ lehetőség ▪A műemlékek és védett építmények külső felújítása, korszerűsítése, a látogathatóság érdekében belső felújítás elvégzése. Az építmények közvetlen környezetének rendbe tételét, zöldfelületek létrehozását, felújítását, gyalogutakat, parkolók kialakítását eredményezi a vidéki örökség megőrzéséhez kapcsolódó források igénybevétele. Megoldási javaslat ▪A védettség alatt álló építmények, műtárgyak felújításával, megmentésével szépül a helyi környezet. Helyi és külső látogatók számára bemutathatóvá válnak eddig elhanyagolt, vagy romlásnak indult a helyi identitástudatot erősítő értékeink. A kulturális örökség fenntartásával, helyreállításával a településkép és a környezet állapotának javításával a térségi épített örökség vonzereje nő. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

106 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 105 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret22000 EUR▪Önkormányzatok100% 36300 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága36300 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2200 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 7/58 Kód: NyD-101-SzF-A-23 Sorszám: 6255 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bezeréd, Dióskál, Egeraracsa, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Padár, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

107 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 106 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/58 Kód: NyD-101-SzF-A-27 Sorszám: 6334 Prioritás: Vidékfejlesztés, Falumegújítás Intézkedés: Épített örökség, környezeti értékek védelme, hasznosítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség szinte mindegyik településén vannak olyan természeti és történelmi látnivalók, amelyek nem védettek, ugyanakkor kulturális, illetve történelmi örökségünk, a helyi identitás szempontjából fontos a megőrzésük. Helyzet/ adottság ▪Ezen épületek, illetve építmények állapota a települések forráshiánya miatt egyre romlik, félő, hogy karbantartás nélkül ezek az épületek, illetve építmények nem maradnak fenn az utókor számára. Ezért fontosnak érezzük a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítását, megőrzését a jelen generáció részéről. Probléma/ lehetőség ▪A természeti és történelmi tájképet alkotó táji elemek felújítása, környezetének rendbe tétele és bevonása a falvak napi életébe önerőből szinte megoldhatatlan, ezért a felújítási, kivitelezési munkák elvégzéséig támogatásra szorulnak az önkormányzatok és az egyházi létesítmények. Mivel ezek a táji elemek szabadtéren találhatók, a bemutathatóságuk érdekében közvetlen környezetükben új pihenőhelyek kialakítására, régiek felújítására szeretnénk lehetőséget biztosítani. Megoldási javaslat ▪A forrásokhoz igazodva nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a természeti és törénelmi értékek megmentésére, továbbörökítésére, ezért minél több projektet szeretnénk támogatni. A támogatni kívánt területek: használati térelemek beszerzése, elhelyezése, növények beszerzése, parkosítás, és az ezekhez kapcsolódó tereprendezési munkálatok elvégzése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

108 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 107 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8800 EUR▪Önkormányzatok100% 36165 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága36165 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma7 db Allokáció Megoldási javaslatok 8/58 Kód: NyD-101-SzF-A-27 Sorszám: 6334 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bezeréd, Dióskál, Egeraracsa, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Padár, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

109 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 108 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 9/58 Kód: NyD-101-GF-A-05 Sorszám: 6253 Prioritás: Vidékfejlesztés, Falumegújítás Intézkedés: Helyi szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség településein hiányosak, vagy nem teljes körűek az emberi-, családi- és közösségi szolgáltatások. A térség lakosainak rendelkezésére álló közösségi-, szabadidős- és rendezvényhelyiségek leromlott állagúak, idejétmúltak, többnyire felújításra szorulnak. Helyzet/ adottság ▪A településeken jelenleg igénybe vehető szolgáltatások minősége nem teljes körű, a mai kor kihívásainak nem felel meg. A hiányos helyi szolgáltatások rontják a helyben élők életminőségét, identitástudatukat és kötődésüket a helyi közösséghez, szabadidős, oktatási és kulturális lehetőségeiket. Probléma/ lehetőség ▪A helyi lakosság komfortérzetét, életkörülményeit pozitívan befolyásoló szolgáltatások elérhetőségének bővítése, korszerűsítése. A szolgáltatások biztosításához szükséges épületek, építmények külső felújítása, korszerűsítése. Megoldási javaslat ▪A szolgáltatások bővítése, illetve korszerűsítése által a helyi lakosok minőségileg magasabb fokozatú településeken élhetnek. Az életminőség javulásával a települések népességmegtartó ereje növekszik, a felnövekvő generáció számára vonzóbbá válik a saját mikrokörnyezete. Beérkezett adatlapjaink alapján szolgáltatóházak, faluházak, kézműves- és játszóházak, könyvtárak felújítása, temetők, ravatolozók korszerűsítésére van igény. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

110 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 109 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret17600 EUR▪Önkormányzatok100% 100000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága100000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma9 db Allokáció Megoldási javaslatok 9/58 Kód: NyD-101-GF-A-05 Sorszám: 6253 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

111 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 110 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/58 Kód: NyD-101-GF-A-09 Sorszám: 6302 Prioritás: Vidékfejlesztés, Falumegújítás Intézkedés: Helyi szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség településein hiányosak, vagy nem teljes körűek az emberi-, családi- és közösségi szolgáltatások. A térség lakosainak rendelkezésére álló közösségi-, szabadidős- és rendezvényhelyiségek leromlott állagúak, idejétmúltak, többnyire felújításra szorulnak. Helyzet/ adottság ▪A településeken jelenleg igénybe vehető szolgáltatások minősége nem teljes körű, a mai kor kihívásainak nem felel meg. A hiányos helyi szolgáltatások rontják a helyben élők életminőségét, identitástudatukat és kötődésüket a helyi közösséghez, szabadidős, oktatási és kulturális lehetőségeiket. Probléma/ lehetőség ▪A helyi lakosság komfortérzetét, életkörülményeit pozitívan befolyásoló szolgáltatások elérhetőségének bővítése, korszerűsítése. A szolgáltatások biztosításához szükséges épületek, építmények külső felújítása, korszerűsítése. Megoldási javaslat ▪A szolgáltatások bővítése, illetve korszerűsítése által a helyi lakosok minőségileg magasabb fokozatú településeken élhetnek. Az életminőség javulásával a települések népességmegtartó ereje növekszik, a felnövekvő generáció számára vonzóbbá válik a saját mikrokörnyezete. Beérkezett adatlapjaink alapján szolgáltatóházak, faluházak, kézműves- és játszóházak, könyvtárak felújítása, temetők, ravatolozók korszerűsítésére van igény. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

112 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 111 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret17600 EUR▪Önkormányzatok100% 53000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága53000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 10/58 Kód: NyD-101-GF-A-09 Sorszám: 6302 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bezeréd, Dióskál, Egeraracsa, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Padár, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

113 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 112 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/58 Kód: NyD-101-GF-1-02 Sorszám: 6295 Prioritás: Vidékfejlesztés, Falumegújítás Intézkedés: Helyi szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség településein hiányosak, vagy nem teljes körűek az emberi-, családi- és közösségi szolgáltatások. A térség lakosainak rendelkezésére álló közösségi-, szabadidős- és rendezvényhelyiségek leromlott állagúak, idejétmúltak, többnyire felújításra szorulnak. Helyzet/ adottság ▪A településeken jelenleg igénybe vehető szolgáltatások minősége nem teljes körű, a mai kor kihívásainak nem felel meg. A hiányos helyi szolgáltatások rontják a helyben élők életminőségét, identitástudatukat és kötődésüket a helyi közösséghez, szabadidős, oktatási és kulturális lehetőségeiket. Probléma/ lehetőség ▪A helyi lakosság komfortérzetét, életkörülményeit pozitívan befolyásoló szolgáltatások elérhetőségének bővítése, korszerűsítése. A szolgáltatások biztosításához szükséges épületek, építmények belső felújítása, korszerűsítése. Megoldási javaslat ▪A szolgáltatások bővítése, illetve korszerűsítése által a helyi lakosok minőségileg magasabb fokozatú településeken élhetnek. Az életminőség javulásával a települések népességmegtartó ereje növekszik, a felnövekvő generáció számára vonzóbbá válik a saját mikrokörnyezete. Beérkezett adatlapjaink alapján szolgáltatóházak, faluházak, kézműves- és játszóházak, könyvtárak felújítása, temetők, ravatolozók korszerűsítésére van igény. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

114 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 113 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret17600 EUR▪Önkormányzatok100% 33000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága33000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 11/58 Kód: NyD-101-GF-1-02 Sorszám: 6295 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

115 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 114 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 12/58 Kód: NyD-101-GF-1-03 Sorszám: 6307 Prioritás: Vidékfejlesztés, Falumegújítás Intézkedés: Helyi szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség településein hiányosak, vagy nem teljes körűek az emberi-, családi- és közösségi szolgáltatások. A térség lakosainak rendelkezésére álló közösségi-, szabadidős- és rendezvényhelyiségek leromlott állagúak, idejétmúltak, többnyire felújításra szorulnak. Helyzet/ adottság ▪A településeken jelenleg igénybe vehető szolgáltatások minősége nem teljes körű, a mai kor kihívásainak nem felel meg. A hiányos helyi szolgáltatások rontják a helyben élők életminőségét, identitástudatukat és kötődésüket a helyi közösséghez, szabadidős, oktatási és kulturális lehetőségeiket. Probléma/ lehetőség ▪A helyi lakosság komfortérzetét, életkörülményeit pozitívan befolyásoló szolgáltatások elérhetőségének bővítése, korszerűsítése. A szolgáltatások biztosításához szükséges épületek, építmények belső felújítása, korszerűsítése. Megoldási javaslat ▪A szolgáltatások bővítése, illetve korszerűsítése által a helyi lakosok minőségileg magasabb fokozatú településeken élhetnek. Az életminőség javulásával a települések népességmegtartó ereje növekszik, a felnövekvő generáció számára vonzóbbá válik a saját mikrokörnyezete. Beérkezett adatlapjaink alapján szolgáltatóházak, faluházak, kézműves- és játszóházak, könyvtárak felújítása, temetők, ravatolozók korszerűsítésére van igény. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Építés, felújítás (90%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (10%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

116 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 115 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret17600 EUR▪Önkormányzatok100% 13216 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága13216 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 12/58 Kód: NyD-101-GF-1-03 Sorszám: 6307 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bezeréd, Dióskál, Egeraracsa, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Padár, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

117 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 116 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 13/58 Kód: NyD-101-SzF-A-20 Sorszám: 6247 Prioritás: Vidékfejlesztés, Falumegújítás Intézkedés: Települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség településeinek egy részén egyáltalán nem található játszótér, a meglévők pedig felújításra korszerűsítésre szorulnak a jelenleg érvényben lévő szabványoknak megfelelően. Több önkormányzatunk is jelezte szándékát, új, korszerű játszótér kialakítására. Helyzet/ adottság ▪A meglévő játszóterek nem minden esetben felelnek meg a hatályos EU-s és hazai szabványoknak, illetve néhány esetben balesetveszélyesek is lehetnek. Új, szabványos játszóterek kialakítására és a meglévők előírás szerinti korszerűsítésére van szükség. A játszóterek közvetlen környezetének növényzettel való betelepítésére, a játszó gyerekek védelmének biztosítására, használati térelemek beszerzésére jelentkezik komoly igény. Probléma/ lehetőség ▪A településeken új, korszerű, illetve felújított, a szabványoknak megfelelő játszótérek kialakítása, ahol a helyi ifjúság akár több korosztály is megfelelő kikapcsolódási és találkozási lehetőséget talál magának. A kültéri játszóterek környezetének kiépítése és korszerűsítése: játszótéri eszközökkel és használati térelemekkel való berendezése, védőkerítés építése, növényzettel való betelepítés, információs táblák elhelyezése, valamint tereprendezés. Megoldási javaslat ▪Terveink és reményeink szerint a jelenlegi szabványoknak megfelelő játszóterek száma közel 30%-kal nő a térségben 2010-re. Ezáltal nő a falvainkban a zöldfelületek száma, ahol sétára, játékra és közösségi programokra nyílik lehetőség. A felnövekvő nemzedék üdébbnek és élhetőbbnek találja a környezetét, és remélhetőleg a hosszú távú helyben maradásnak is ez egyik eleme lehet. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

118 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 117 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret13200 EUR▪Önkormányzatok100% 56105 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága56105 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 13/58 Kód: NyD-101-SzF-A-20 Sorszám: 6247 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

119 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 118 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 14/58 Kód: NyD-101-SzF-A-24 Sorszám: 6327 Prioritás: Vidékfejlesztés, Falumegújítás Intézkedés: Települési infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség településeinek egy részén egyáltalán nem található játszótér, a meglévők pedig felújításra korszerűsítésre szorulnak a jelenleg érvényben lévő szabványoknak megfelelően. Több önkormányzatunk is jelezte szándékát, új, korszerű játszótér és a játszótér környezetének kialakítására, szebbé tételére. Helyzet/ adottság ▪A meglévő játszóterek nem minden esetben felelnek meg a hatályos EU-s és hazai szabványoknak, illetve néhány esetben balesetveszélyesek is lehetnek. Új, szabványos játszóterek kialakítására és a meglévők előírás szerinti korszerűsítésére van szükség. A játszóterek közvetlen környezetének növényzettel való betelepítésére, a játszó gyerekek védelmének biztosítására, használati térelemek beszerzésére jelentkezik komoly igény. Probléma/ lehetőség ▪A településeken új, korszerű, illetve felújított, a szabványoknak megfelelő játszótérek kialakítása, ahol a helyi ifjúság akár több korosztály is megfelelő kikapcsolódási és találkozási lehetőséget talál magának. A kültéri játszóterek környezetének kiépítése és korszerűsítése: játszótéri eszközökkel és használati térelemekkel való berendezése, védőkerítés építése, növényzettel való betelepítés, információs táblák elhelyezése, valamint tereprendezés. Megoldási javaslat ▪Terveink és reményeink szerint a jelenlegi szabványoknak megfelelő játszóterek száma közel 30%-kal nő a térségben 2013-ra. Ezáltal nő a falvainkban a zöldfelületek száma, ahol sétára, játékra és közösségi programokra nyílik lehetőség. A felnövekvő nemzedék üdébbnek és élhetőbbnek találja a környezetét, és remélhetőleg a hosszú távú helyben maradásnak is ez egyik eleme lehet. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

120 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 119 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret13200 EUR▪Önkormányzatok100% 26400 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága26400 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 14/58 Kód: NyD-101-SzF-A-24 Sorszám: 6327 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bezeréd, Dióskál, Egeraracsa, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Padár, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

121 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 120 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/58 Kód: NyD-101-SzF-A-28 Sorszám: 6245 Prioritás: Vidékfejlesztés, Falumegújítás Intézkedés: Térségi közbiztonság erősítése Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat ▪A nagyobb átmenő forgalommal rendelkező településeink belterületén és külterületén köz-és vagyonbiztonságot veszélyeztető kétes elemek megjelenése bizonytalanná teszi a lakosság biztonságérzetét. A határ közelsége és a schengeni határvonal miatt egyre nagyobb átmenő forgalom jellemzi a térséget, amely problémára reagálni kell. Helyzet/ adottság ▪Zalaegerszeg agglomerációja egyre népszerűbb a fiatal és a külföldi letelepedni vágyók körében, azonban ezek a rétegek számára elengedhetetlen a vagyon-és közbiztonság. A turisztikai beruházások növekedése biztonságtechnikai fejlesztést generál. Egységes térfigyelő rendszer segítségével csökkenthető lenne a személy-és vagyon elleni bűncselekmények száma. Probléma/ lehetőség ▪Számos önkormányzat jelezte szándékát, hogy területén a közbiztonság növelése érdekében térfigyelő kamerákat helyezne el. Megoldási javaslat ▪Biztonságosabb életminőség kialakítása a helyi és a turisztikai célból érkező lakosság számára. A gyanús elemek kiszűrése és távoltartása a térségből. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

122 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 121 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8800 EUR▪Önkormányzatok100% 25000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága25000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 15/58 Kód: NyD-101-SzF-A-28 Sorszám: 6245 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

123 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 122 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/58 Kód: NyD-101-SzF-1-18 Sorszám: 6299 Prioritás: Vidékfejlesztés, Falumegújítás Intézkedés: Térségi közbiztonság erősítése Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat ▪A nagyobb átmenő forgalommal rendelkező településeink belterületén és külterületén köz-és vagyonbiztonságot veszélyeztető kétes elemek megjelenése bizonytalanná teszi a lakosság biztonságérzetét. A határ közelsége és a schengeni határvonal miatt egyre nagyobb átmenő forgalom jellemzi a térséget, amely problémára reagálni kell. Helyzet/ adottság ▪Zalaegerszeg agglomerációja egyre népszerűbb a fiatal és a külföldi letelepedni vágyók körében, azonban ezek a rétegek számára elengedhetetlen a vagyon-és közbiztonság. A turisztikai beruházások növekedése biztonságtechnikai fejlesztést generál. Egységes térfigyelő rendszer segítségével csökkenthető lenne a személy-és vagyon elleni bűncselekmények száma. Probléma/ lehetőség ▪Számos önkormányzat jelezte szándékát, hogy területén a közbiztonság növelése érdekében sebességmérő-és rendszámfelismerő kamerákat helyezne el. Megoldási javaslat ▪Biztonságosabb életminőség kialakítása a helyi és a turisztikai célból érkező lakosság számára. A gyanús elemek kiszűrése és távoltartása a térségből. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (90%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (10%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

124 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 123 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8800 EUR▪Önkormányzatok100% 10000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága10000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 16/58 Kód: NyD-101-SzF-1-18 Sorszám: 6299 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

125 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 124 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 17/58 Kód: NyD-101-GF-A-01 Sorszám: 6287 Prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Intézkedés: Falusi turizmus Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség falvai turisztikával körbeágyazott területen találhatók. Termálfürdők, élményfürdők közelében, vadban, halban gazdag erdők és természetes tavak ölelésében fekszenek falvaink, ahol is csekély számú turisztikai szolgáltató kínálja a termékeit. Helyzet/ adottság ▪A térség fekvéséből eredő előnyök kihasználatlanok, kevés és alacsony színvonalú szálláshelyek, kisszámú és turizmust nem eléggé kiszolgáló vendéglátóhelyek állnak rendelkezésre. Probléma/ lehetőség ▪A falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése. Megoldási javaslat ▪Régi elhanyagolt épületek felújításra, átalakításra kerülnek, szálláshely szolgáltatók bővítik a kínálatukat, a makro-térségi látogatókat könnyebben a térségbe lehet vonzani a megfelelő kiépített turisztikai infrastruktúrával. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

126 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 125 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret22000 EUR▪Önkormányzatok60% 174000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága104400 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak60%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma9 db Allokáció Megoldási javaslatok 17/58 Kód: NyD-101-GF-A-01 Sorszám: 6287 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

127 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 126 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 18/58 Kód: NyD-101-GF-A-03 Sorszám: 6630 Prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Intézkedés: Falusi turizmus Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪Az eddigi lehetőségekhez mérten a térségben várható "nagymértékű" turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódóan nagyon csekély a száma az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyeknek. Továbbá az ifjúsági turizmusban résztvevők környezettudatos és aktív kikapcsolódását szolgáló széleskörű szolgáltatások is hiányoznak. Helyzet/ adottság ▪Megfelelő források hiányában a vállalkozások illetve önkormányzatok nem képesek önerőből kész projektek megvalósítására. A leader program keretében a természeti értékekben gazdag környezetünkben színvonalas kirándulóhelyeket, gyalogutakat, tanösvényeket, pihenő helyeket kívánunk kialakítani a térségben, melyhez kapcsolódóan szükséges, hogy a fárasztó kirándulások után színvonalas, de nem magas költségű szálláshelyeken pihenhessen meg a fiatal generáció. Probléma/ lehetőség ▪Az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kiegészítő szolgáltatások kialakítása. A meglévő épületek felújítása, korszerűsítése, bővítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak bővítése, berendezése turistaszállóvá, alkalmas zöldfelületen táborozóhelyen vizes blokkok kialakítása, valamint a szabadidős kikapcsolódási lehetőségek bővítése. Megoldási javaslat ▪A térségen belüli diák és hátizsákos turizmus növekszik, javul a lakosság egészségtudatos életmódja. A térségben élők a kirándulásaik során a kiépített kirándulóösvényeken keresztül közelebbről megismerik közvetlen környezetük élővilágát. A térségbe látogató fiatal turisták száma növekszik a szálláshelykínálat bővülésével. Részmunkaidős vagy szezonális munkahelyek teremtődnek, bevonásra kerülnek a hagyományőrző mesterek, vendéglátó helyek, ezáltal élénkül a gazdaság. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

128 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 127 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret44000 EUR▪Önkormányzatok60% 140800 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága84480 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak60%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret8800 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 18/58 Kód: NyD-101-GF-A-03 Sorszám: 6630 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

129 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 128 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 19/58 Kód: NyD-101-GF-A-02 Sorszám: 6301 Prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Intézkedés: Falusi turizmus Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség falvai turisztikával körbeágyazott területen találhatók. Termálfürdők, élményfürdők közelében, vadban, halban gazdag erdők és természetes tavak ölelésében fekszenek falvaink, ahol is csekély számú turisztikai szolgáltató kínálja a termékeit. Helyzet/ adottság ▪A térség fekvéséből eredő előnyök kihasználatlanok, kevés és alacsony színvonalú szálláshelyek, kisszámú és turizmust nem eléggé kiszolgáló vendéglátóhelyek. Probléma/ lehetőség ▪A falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése. Megoldási javaslat ▪Régi elhanyagolt épületek felújításra, átalakításra kerülnek, szálláshely és vendéglátó szolgáltatók bővítik a kínálatukat, a makro-térségi látogatókat könnyebben a térségbe lehet vonzani megfelelő kiépített turisztikai infrastruktúrával. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

130 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 129 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret22000 EUR▪Önkormányzatok65% 53538 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága34800 EUR▪Non-profit szervezetek65% ▪Egyházak65%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 19/58 Kód: NyD-101-GF-A-02 Sorszám: 6301 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bezeréd, Dióskál, Egeraracsa, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Padár, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

131 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 130 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 20/58 Kód: NyD-101-GF-A-04 Sorszám: 6631 Prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Intézkedés: Falusi turizmus Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪Az eddigi lehetőségekhez mérten a térségben várható "nagymértékű" turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódóan nagyon csekély a száma az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyeknek. Továbbá az ifjúsági turizmusban résztvevők környezettudatos és aktív kikapcsolódását szolgáló széleskörű szolgáltatások is hiányoznak. Helyzet/ adottság ▪Megfelelő források hiányában a vállalkozások illetve önkormányzatok nem képesek önerőből kész projektek megvalósítására. A leader program keretében a természeti értékekben gazdag környezetünkben színvonalas kirándulóhelyeket, gyalogutakat, tanösvényeket, pihenő helyeket kívánunk kialakítani a térségben, melyhez kapcsolódóan szükséges, hogy a fárasztó kirándulások után színvonalas, de nem magas költségű szálláshelyeken pihenhessen meg a fiatal generáció. Probléma/ lehetőség ▪Az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kiegészítő szolgáltatások kialakítása. A meglévő épületek felújítása, korszerűsítése, bővítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak bővítése, berendezése turistaszállóvá, alkalmas zöldfelületen táborozóhelyen vizes blokkok kialakítása, valamint a szabadidős kikapcsolódási lehetőségek bővítése. Megoldási javaslat ▪A térségen belüli diák és hátizsákos turizmus növekszik, javul a lakosság egészségtudatos életmódja. A térségben élők a kirándulásaik során a kiépített kirándulóösvényeken keresztül közelebbről megismerik közvetlen környezetük élővilágát. A térségbe látogató fiatal turisták száma növekszik a szálláshelykínálat bővülésével. Részmunkaidős vagy szezonális munkahelyek teremtődnek, bevonásra kerülnek a hagyományőrző mesterek, vendéglátó helyek, ezáltal élénkül a gazdaság. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

132 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 131 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret44000 EUR▪Önkormányzatok65% 52628 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága34208 EUR▪Non-profit szervezetek65% ▪Egyházak65%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret8800 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 20/58 Kód: NyD-101-GF-A-04 Sorszám: 6631 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bezeréd, Dióskál, Egeraracsa, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Padár, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

133 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 132 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 21/58 Kód: NyD-101-SzF-A-19 Sorszám: 6629 Prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térségben található települések szinte mindegyikéhez tartozik egy vagy több természetes vízfelület. Ezeket többnyire horgászásra, illetve szabadidős tevékenység eltöltésére használják, de ezek infrastruktúrája nem megfelelően kiépített. Már évek óta igény jelentkezik a térségi lakosok körében a meglévő tavak többcélú hasznosítására, horgászás mellett csónakázásra, fürdésre. Helyzet/ adottság ▪A kulturált szabadidő eltöltésére, fürdőzésre és csónakozásra, vízi turisztikai szolgáltatások igénybevételére helyben nem nyílik mód, így a térségi lakosoknak távolabbra kell utazniuk egy kis vízparti felüdülés kedvéért. Néhány község szándékát jelezte, hogy a területén található jelenleg csak részben kihasznált tavakat mederkotrás, iszaptalanítás után hasznosítani szeretnék.A víz körüli szabadidős tevékenységek gyakorlásához szükséges tárolóhelyiségek, esőbeállók,sütőgetőhelyek kialakítása. Probléma/ lehetőség ▪A tavak infrastruktúrális fejlesztése hosszú távú megoldást kínál a helyi lakosok és a térségbe látogató turisták kulturált vízparti szabadidős kikapcsolódásához. Kisléptékű infrastrukturális fejlesztések támogatása, többfunkciójú vízi turisztikai hasznosítása a tavaknak. Kültéri rekreációs parkok kialakítása a tavak környezetében. A tavak környezetének rendezése, és a használatához szükséges tisztító és fenntartó intézkedések elvégzése. Megoldási javaslat ▪Helyi lakosok számára bővül a vízi turizmus keretében eltölthető szabadidős lehetőségek száma, valamint a más célból a térségbe látogató turisták számára is növekszik a térség vízi turisztikai kínálata. A horgászás, a csónakázás és a fürdőzés bővíti a falusi turizmus, ökoturizmus, agroturizmus vendégei számára a kikapcsolódási lehetőségeket. A kisléptékű infrastrukturális és rekreációs fejlesztések által magasabb színvonalú pihenőtavak, vízparti környezet kerül kialakításra. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

134 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 133 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret26400 EUR▪Önkormányzatok100% 67055 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások100% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága67055 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek100%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 21/58 Kód: NyD-101-SzF-A-19 Sorszám: 6629 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

135 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 134 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 22/58 Kód: NyD-101-GF-A-14 Sorszám: 6293 Prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Globalizálódó világunkban egyre nagyobb jelentősége van a helyi hagyományoknak, értékeknek, egyre népszerűbbek a múltat, egyediséget bemutató éületek, kiállítások, nyitott műhelyek. A város nélküli térség adottságaiból következően a falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek kialakítása révén további szolgáltatásbővítő, korszerűsítő és fejlesztő intézkedések szükségesek. A turisztikai szolgáltatási lehetőségek kiépítésével nagyobb esélye lenne a térségnek az általános gazdasági és turisztikai fellendülésre. Helyzet/ adottság ▪A térségi elszigetelt kezdeményezések sajnos eleddig nem kerültek egy láncolatra, tehát nem tud a térség egységes kínálattal a turisztikai piacra lépni. A vidéki települések erőforrásaira, mezőgazdasági, erdő-, vad-, és halgazdálkodási adottságaira valamint közösségi, kulturális és gasztronómiai örökségére, tájházak, borházak, skanzenek, nyitott műhelyek kialakítására alapozva a falusi turisztikai szolgáltatások bővítésére, fejlesztésére lenne szükség. Probléma/ lehetőség ▪A térségi községekben színvonalas turistafogadási feltételek kialakítása a kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra -, rekreációs környezeti fejlesztéseket. Támogatni kívánunk minden, a szálláshelyekhez szorosan nem kötődő turisztikai szolgáltatás-, valamint az ezekhez kapcsolódó gasztronómiai kínálat fejlesztést. A helyi kínálat ezirányú fejlesztésével szorosan kapcsolódni tudunk a környezettudatos turisták térségbe vonzásához és a térség turisztikai palettájának bővítéséhez. A helyi értékekre alapozott közösségi-, kulturális-, és gasztronómiai örökségre, nemzeti tájházakra, skanzenekre, borpincékre, mint vonzerőre építve új, és már működő szolgáltatások kialakítása, fejlesztése. Megoldási javaslat ▪Megmentésre és bemutatásra kerül a zalai helyi hagyományokra épülő paraszti gasztronómia, borkultusz, oktatási-művelődési örökség, valamint szellemi és tárgyi emlékek a múltból. Térségbe látogató turisták száma növekszik, az egynapos látogatók hosszabb időre maradnak, esetleg itt éjszakáznak, további szolgáltatásokat vesznek igénybe. Ezáltal növekszik a lakosság kiegészítő jövedelme, megélhetési forrásai bővülnek, élénkül a gazdaság. A térség mint egységes, családbarát turisztikai desztináció megjelenik a turisztikai piacon, ezáltal önállóan is képes hosszabb távon turistákat bevonzani. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

136 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 135 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8800 EUR▪Önkormányzatok60% 87353 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága59400 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak60%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma9 db Allokáció Megoldási javaslatok 22/58 Kód: NyD-101-GF-A-14 Sorszám: 6293 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

137 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 136 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 23/58 Kód: NyD-101-GF-A-13 Sorszám: 6289 Prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Globalizálódó világunkban egyre nagyobb jelentősége van a helyi hagyományoknak, értékeknek, egyre népszerűbbek a múltat, egyediséget bemutató éületek, kiállítások, nyitott műhelyek. A város nélküli térség adottságaiból következően a falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek kialakítása révén további szolgáltatásbővítő, korszerűsítő és fejlesztő intézkedések szükségesek. A turisztikai szolgáltatási lehetőségek kiépítésével nagyobb esélye lenne a térségnek az általános gazdasági és turisztikai fellendülésre. Helyzet/ adottság ▪A térségi elszigetelt kezdeményezések sajnos eleddig nem kerültek egy láncolatra, tehát nem tud a térség egységes kínálattal a turisztikai piacra lépni. A vidéki települések erőforrásaira, mezőgazdasági, erdő-, vad-, és halgazdálkodási adottságaira valamint közösségi, kulturális és gasztronómiai örökségére, tájházak, borházak, skanzenek, nyitott műhelyek kialakítására alapozva a falusi turisztikai szolgáltatások bővítésére, fejlesztésére lenne szükség. Probléma/ lehetőség ▪A térségi községekben színvonalas turistafogadási feltételek kialakítása a kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra -, rekreációs környezeti fejlesztéseket. Támogatni kívánunk minden, a szálláshelyekhez szorosan nem kötődő turisztikai szolgáltatás-, valamint az ezekhez kapcsolódó gasztronómiai kínálat fejlesztést. A helyi kínálat ezirányú fejlesztésével szorosan kapcsolódni tudunk a környezettudatos turisták térségbe vonzásához és a térség turisztikai palettájának bővítéséhez. A helyi értékekre alapozott közösségi-, kulturális-, és gasztronómiai örökségre, nemzeti tájházakra, skanzenekre, borpincékre, mint vonzerőre építve új, és már működő szolgáltatások kialakítása, fejlesztése. Megoldási javaslat ▪Megmentésre és bemutatásra kerül a zalai helyi hagyományokra épülő paraszti gasztronómia, borkultusz, oktatási-művelődési örökség, valamint szellemi és tárgyi emlékek a múltból. Térségbe látogató turisták száma növekszik, az egynapos látogatók hosszabb időre maradnak, esetleg itt éjszakáznak, további szolgáltatásokat vesznek igénybe. Ezáltal növekszik a lakosság kiegészítő jövedelme, megélhetési forrásai bővülnek, élénkül a gazdaság. A térség mint egységes, családbarát turisztikai desztináció megjelenik a turisztikai piacon, ezáltal önállóan is képes hosszabb távon turistákat bevonzani. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

138 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 137 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8800 EUR▪Önkormányzatok65% 61538 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága40000 EUR▪Non-profit szervezetek65% ▪Egyházak65%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 23/58 Kód: NyD-101-GF-A-13 Sorszám: 6289 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bezeréd, Dióskál, Egeraracsa, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Padár, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

139 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 138 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 24/58 Kód: NyD-101-SzF-1-14 Sorszám: 6338 Prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A Leader közösségünk településein az utóbbi időben felmerült a lehetősége néhány tematikus (történelmi, vadnyugati, meseország, kresz stb.) szabadidőpark kialakításának. Ezek a szabadidőparkok a helyi lakosok, különösen az ifjúság számára találkozóhelyként, játszótérként egyfajta közösségi térként is funkcionálnának. Továbbá a térségbe és a térség peremére érkező turistáknak kellemes szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget kínálhatnak. Helyzet/ adottság ▪Néhány településen önerőből és civil kezdeményezéssel már létesültek hasonló szabadidőparkok, melyek helyi rendezvények helyszínéül is szolgálnak. Ezek felújításra, továbbfejlesztésre szorulnak. Más településeken pedig akár több hektáros zöldfelületek is rendelkezésre állnak tematikus szabadidőparkok kialakítására (török kori kalandpark, sportíjászpálya, mesepark, vízipark...). Probléma/ lehetőség ▪Pénzeszköz biztosítása új szabadidőparkok kivitelezéshez, egyedi térelemek beszerzéséhez, háttérinfrastruktúra kialakításához, valamint a meglévő szabadidőparkok felújításához, átalakításához, korszerűsítéséhez. Megoldási javaslat ▪Színvonalas közösségi rendezvényeknek szolgálhatnak otthonául ezek a szabadidőparkok. Erősödik a térségi lakosok közötti együttműködés, a közös kikapcsolódás lehetősége is bővül. A térségbe érkező vendégek a tematikus parkokban történelmi időutazásban vehetnek részt, megismerhetnek szokatlan ügyességi, népi, hagyományos stb. játékokat. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (40%), Építés, felújítás (40%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (10%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (10%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

140 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 139 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret17600 EUR▪Önkormányzatok100% 22000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága22000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 24/58 Kód: NyD-101-SzF-1-14 Sorszám: 6338 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪Tematikus park: Olyan turisztikai kínálatot biztosító szabadtéri park, ahol egy témakörök köré csoportosulnak a szabadidős tevékenységek, és a szabadtéri elemek.

141 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 140 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 25/58 Kód: NyD-101-SzF-A-18 Sorszám: 6294 Prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térség nagyon gazdag a természeti értékekben, erdőkben, rendkívüli panorámában. A turisztikai kínálat azonban jelenleg nem használja ki ezeket az adottságokat megfelelő mértékben, nincsenek magaslati erdei kilátók, amelyekhez tanösvények, túraútvonalak vezetnek, és amelyek környezetében erdei pihenők szolgálják a turisták kényelmét. Helyzet/ adottság ▪A térség nem rendelkezik, olyan "uticélokkal", amelyek elérése során az utazók rácsodálkozhatnak a gazdag, helyi, természeti adottságokra és növény- és állatvilágra. Térségünkben több olyan magaslati pont is található, ahol erdei kilátók kialakításával gyönyörű panoráma terülne a kirándulók szeme elé. Probléma/ lehetőség ▪Új kilátók építésével és az odavezető túraútvonalak, pihenőhelyek kialakításával, a meglévők fejlesztésével kiránduló célpontokat kívánunk kialakítani. Megoldási javaslat ▪Terveink szerint legalább két új kilátó kerül kialakításra a térségben. Növekszik a turisták száma, a turisztikai kínálat bővítésével nő a térségben eltöltött vendégéjszakák száma, egyéb turisztikai szolgáltatásokat igénybevevők száma. A térség turisztikai értékeinek megítélése javul hazai és nemzetközi szinten. A helyi identitás erősödik, a közös értéktudat következményeként. A hely lakosság életminősége is javul a fejlesztés révén. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

142 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 141 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8800 EUR▪Önkormányzatok100% 17600 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága17600 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret8800 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 25/58 Kód: NyD-101-SzF-A-18 Sorszám: 6294 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

143 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 142 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 26/58 Kód: NyD-101-SzF-1-15 Sorszám: 6339 Prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A Leader közösségünk településein az utóbbi időben felmerült a lehetősége néhány tematikus (történelmi, vadnyugati, meseország, kresz stb.) szabadidőpark kialakításának. Ezek a szabadidőparkok a helyi lakosok, különösen az ifjúság számára találkozóhelyként, játszótérként egyfajta közösségi térként is funkcionálnának. Továbbá a térségbe és a térség peremére érkező turistáknak kellemes szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget kínálhatnak. Helyzet/ adottság ▪Néhány településen önerőből és civil kezdeményezéssel már létesültek hasonló szabadidőparkok, melyek helyi rendezvények helyszínéül is szolgálnak. Ezek felújításra, továbbfejlesztésre szorulnak. Más településeken pedig akár több hektáros zöldfelületek is rendelkezésre állnak tematikus szabadidőparkok kialakítására (török kori kalandpark, sportíjászpálya, mesepark, vízipark...). Probléma/ lehetőség ▪Pénzeszköz biztosítása új szabadidőparkok kivitelezéshez, egyedi térelemek beszerzéséhez, háttérinfrastruktúra kialakításához, valamint a meglévő szabadidőparkok felújításához, átalakításához, korszerűsítéséhez. Megoldási javaslat ▪Színvonalas közösségi rendezvények szolgálhat otthonául. Erősödik a térségi lakosok közötti együttműködés, a közös kikapcsolódás lehetősége is bővül. A térségbe érkező vendégek a tematikus parkokban történelmi időutazásban vehetnek részt, megismerhetnek szokatlan ügyességi, népi hagyományos játékokat. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (40%), Építés, felújítás (40%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (10%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (10%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

144 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 143 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret17600 EUR▪Önkormányzatok100% 12000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága12000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 26/58 Kód: NyD-101-SzF-1-15 Sorszám: 6339 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bezeréd, Dióskál, Egeraracsa, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Padár, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat ▪Tematikus park: Olyan turisztikai kínálatot biztosító szabadtéri park, ahol egy témakörök köré csoportosulnak a szabadidős tevékenységek, és a szabadtéri elemek.

145 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 144 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 27/58 Kód: NyD-101-GF-1-04 Sorszám: 6311 Prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Természeti adottságokban gazdag térségünkben számos lehetőség nyílna a természetet védő, érdeklődő turisták fogadására. Számos a természetvédelemhez, minőségi kikapcsolódáshoz szorosan kapcsolódó szabadidős lehetőség kialakításával a családbarát turizmus bölcsőjét kívánjuk kifejleszteni. Helyzet/ adottság ▪A beérkezett projekt adatlapokat kiértékelve igény jelentkezett az erdei turizmushoz és a természetjáráshoz kapcsolódóan hajdan ivóvizet adó kutaknak és környezetének rendbetételére, valamint pihenőhelyek kialakítására, hogy a megfáradt vándorok megpihenhessenek. Probléma/ lehetőség ▪Pihenő- várakozó helyek kialakítása, ivóvízkutak kitisztítása, felújítása a színes és változatos természeti környezetben. Megoldási javaslat ▪A megyébe és a makro-térségbe látogató környezettudatos turisták bevonzása a térségbe, számukra kellemes tartózkodási lehetőség biztosítása a természeti környezet megismerésével. Diákok, iskolák számára a környzettudatosságra neveléshez szükséges környezet méltó kialakításával, megőrzésével. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Építés, felújítás (80%), Kiadvány készítés (5%), Marketing tevékenység (5%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (10%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

146 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 145 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4400 EUR▪Önkormányzatok100% 4984 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága3915 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 27/58 Kód: NyD-101-GF-1-04 Sorszám: 6311 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bezeréd, Dióskál, Egeraracsa, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Padár, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

147 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 146 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 28/58 Kód: NyD-101-SzF-A-15 Sorszám: 6291 Prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Intézkedés: Túraútvonalak,ösvények kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A térség gazdag a természeti értékekben,(források, erdők, dombok, panoráma) amelyek jelenleg a helyiek és a turisták számára szervezetten nem megközelíthetők. A térségben az utóbbi időben igény mutatkozik a természeti környezet bemutatását, fejlesztését, megőrzését szolgáló fejlesztésekre. Az természetbe vezető utak szinte csak mezőgazdasági gépekkel járhatóak, tehát jelenlegi állapotukban turistafogadásra nem alkalmasak. Helyzet/ adottság ▪A térségi falvakat összekötő túraútvonalak és minden egyéb ösvények jelenleg még nem kiépítettek. Emberi és állati erővel hajtott járművek (kerékpár, ló, lovas szekér stb.) használata a főútvonalak mentén nem biztonságos, ezért a térségben a helyi lakosok és a turisták által használható többcélú utak kialakítását tartjuk kívánatosnak. Az utak mentén információs táblákat kívánunk elhelyezni, ahol a helyi értékekről információt kaphat az érdeklődő. Probléma/ lehetőség ▪A helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítendő fejlesztések megvalósítása. Olyan tanösvények, tematikus utak, túraútvonalak kialakítása, amelyeket gyalogosan, kerékpárral, lóval, szekérrel, valamint minden egyéb nem gépi erővel hajtott járművel kirándulás, kikapcsolódás és közlekedés szempontjából kívánnak igénybe venni. Az útvonalak mentén pihenőhelyek, információs táblák kialakítása. Továbbá az elkészült kiránduló ösvényekről papír alapú kiadványok készítésének támogatása. Megoldási javaslat ▪A kirándulóösvények hálózatának kialakítása nagyban hozzájárul az egészséges életmód terjesztéséhez, az ifjúság természettudatos neveléséhez. Az egymáshoz közeli kistelepülések között szorosabb kapcsolat alakul ki, amennyiben kaviccsal leszórt kirándulóutak kötik őket össze. Segítheti a munkahelyi mobilitást, a közös rendezvények szervezését,hálózatok kialakulását. A térség turizmusa fejlődik, a térségbe érkező kiránduló családok száma nő. A térség turisztikai vállakozásai jelentősen fejlődnek a fejlesztés következményében, specifikus kínálat alakul ki. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

148 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 147 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret44000 EUR▪Önkormányzatok100% 219765 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások100% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága186800 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 28/58 Kód: NyD-101-SzF-A-15 Sorszám: 6291 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

149 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 148 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/58 Kód: NyD-101-SzF-A-16 Sorszám: 6315 Prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Intézkedés: Turisztikai hálózat kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A térség gazdag a természeti értékekben,(források, erdők, dombok, panoráma) amelyek jelenleg a helyiek és a turisták számára szervezetten nem megközelíthetők. A térségben az utóbbi időben igény mutatkozik a természeti környezet bemutatását, fejlesztését, megőrzését szolgáló fejlesztésekre. Az természetbe vezető utak szinte csak mezőgazdasági gépekkel járhatóak, tehát jelenlegi állapotukban turistafogadásra nem alkalmasak. Helyzet/ adottság ▪A térségi falvakat összekötő túraútvonalak és minden egyéb ösvények jelenleg még nem kiépítettek. Emberi és állati erővel hajtott járművek (kerékpár, ló, lovas szekér stb.) használata a főútvonalak mentén nem biztonságos, ezért a térségben a helyi lakosok és a turisták által használható többcélú utak kialakítását tartjuk kívánatosnak. Az utak mentén információs táblákat kívánunk elhelyezni, ahol a helyi értékekről információt kaphat az érdeklődő. Probléma/ lehetőség ▪A helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítendő fejlesztések megvalósítása. Olyan tanösvények, tematikus utak, túraútvonalak kialakítása, amelyeket gyalogosan, kerékpárral, lóval, szekérrel, valamint minden egyéb nem gépi erővel hajtott járművel kirándulás, kikapcsolódás és közlekedés szempontjából kívánnak igénybe venni. Az útvonalak mentén pihenőhelyek, információs táblák kialakítása. Továbbá az elkészült kiránduló ösvényekről papír alapú kiadványok készítésének támogatása. Megoldási javaslat ▪A kirándulóösvények hálózatának kialakítása nagyban hozzájárul az egészséges életmód terjesztéséhez, az ifjúság természettudatos neveléséhez. Az egymáshoz közeli kistelepülések között szorosabb kapcsolat alakul ki, amennyiben kaviccsal leszórt kirándulóutak kötik őket össze. Segítheti a munkahelyi mobilitást, a közös rendezvények szervezését,hálózatok kialakulását. A térség turizmusa fejlődik, a térségbe érkező kiránduló családok száma nő. A térség turisztikai vállakozásai jelentősen fejlődnek a fejlesztés következményében, specifikus kínálat alakul ki. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

150 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 149 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret44000 EUR▪Önkormányzatok100% 89016 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások100% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága71213 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 29/58 Kód: NyD-101-SzF-A-16 Sorszám: 6315 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bezeréd, Dióskál, Egeraracsa, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Padár, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

151 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 150 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 30/58 Kód: NyD-101-SzF-5-02 Sorszám: 6340 Prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Intézkedés: Turisztikai hálózat kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek ▪A Leader közösségünk területén elszigetelten, ötletgazdag turisztikai lehetőségeket találhatunk. Vannak területünkön szálláshely- szolgáltatók, szabadidős parkok, helyi kiállítások valamint szabadidős programokat, rendezvényeket szervező civil szervezetek stb. A különböző turisztikai szolgáltatók között gyenge és hiányos a kapcsolat. Helyzet/ adottság ▪Nincsen a közép-zalai térségnek egységes arculata, térségmarketingje. A térségen belüli hiányos kommunikáció valamint a korszerű szakmai és vállalkozói ismeretek hiánya hátráltatja a közös fellépést a turisztikai piacon. Az egyes szektorok (civil, önkormányzat, vállalkozás) közötti együttműködés nehézkes, ezáltal szervezett háttér nélkül kis számú és időszakos a jelenlegi turisztikai kínálat. Probléma/ lehetőség ▪A TDM rendszer bevezetésével turisztikai egyesület elindításához szükséges eszközök, infrastrukturális háttér beszerzésének támogatása a térségben, mely szervezet összefogja a térség teljes turisztikai kínálatát és szolgáltatóit. Az NYDOP által támogatni kívánt TDM szervezetek között nincs esélye a térségnek pályázni, mivel az előírt támogatási feltételeknek nem felel meg (vendégéjszakák száma, turisztikai forgalom stb.) Megoldási javaslat ▪Összehangoltabbá válik a térség programkínálata, megjelennek a turisztikai programcsomagok. Javul a turisztikai szolgáltatások minősége az ide látogató turisták megelégedettségére. Az erőteljes térségi marketing tevékenység javítja az értékesítési feltételeket, az egységes turisztikai arculat kialakítását és a szolgáltatók közötti szoros együttműködést. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei (10%), Kiadvány készítés (20%), Marketing tevékenység (50%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (10%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

152 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 151 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8800 EUR▪Önkormányzatok% 8800 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága8800 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret8800 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 30/58 Kód: NyD-101-SzF-5-02 Sorszám: 6340 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

153 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 152 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 31/58 Kód: NyD-101-SzF-4-01 Sorszám: 6341 Prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Intézkedés: Térségi közösségi rendezvények támogatása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪Falvainkban számos igény és lehetőség mutatkozik az utóbbi időben kulturális, hagyományőrző, sport és egészségvédő rendezvények, bemutatók, kiállítások, előadások rendezésére, helyi nép mesterek által készített termékek vásárára. A gasztronómiai különlegességek, a reformtáplálkozás, a helyi értékek bemutatása, térségi művészeti fesztiválokon, bornapokon, civil napokon valósul meg. A térségben működő hagyományőrző és kulturális egyesületek, tánccsoportok, népi zenekarok a zalai népi kultúra hírnevét öregbítik. A rendezvényein a sportra és az egészségvédelemre nagy hangsúlyt fektet közösségünk. Helyzet/ adottság ▪Az újszerű kezdeményezések, mint pl. elszármazottak találkozója, népi mesterségek találkozója, kórustalálkozó, térségi kártyabajnokság még nem találták meg a helyüket a térségi múltidéző rendezvénynaptárban. A mai felgyorsult, és értékvesztett világban a múltidéző kulturális értékek ápolása egyfajta visszatalálást kínál a tradícionális értékrendekhez. A jelenben az egészségmegőrzés, a sportos életmód hangsúlyozása ugyanolyan fontos, mint a hagyományok ápolása. Probléma/ lehetőség ▪Pályázati forrás biztosításával innovatív, közösségépítő rendezvények, bemutatók, kiállítások, előadások megtartásának támogatása, ezáltal nemcsak a helyiek, hanem a távolabbról érkező vendégek számára is színvonalas szabadidős elfoglaltságot kínálunk. Helyi kulturális örökség fellendítése: táncházak, táncoktatás, folklór program, népdalkörök, szüreti felvonulások, játszóházak, felolvasóestek, hagyományőrző gasztronómiai programok, népi mesterségek bemutatója, kézműves vásárok, sport és egészségvédő rendezvények, előadások. Megoldási javaslat ▪A helyiek büszkén mutatják be megőrzött hagyományaikat, értékeiket, szívesen sportolnak, mozognak együtt, ezáltal nő az identitástudatuk, a közösség összetartozása. A térségbe látogató turisták száma nő, a korábban elszármazottak visszatérnek szülőhelyükre. A különböző rendezvényeken keresztül megvalósul a hagyományőrzés, értékmegőrzés, az egészséges életmód népszerűsítése, továbbá színvonalas kikapcsolódási lehetőségeket kínálnak a térségi lakosok számára, valamint a távolabbról érkezőknek is. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kiadvány készítés (5%), Marketing tevékenység (5%), Rendezvény (80%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (10%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

154 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 153 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8800 EUR▪Önkormányzatok100% 49500 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága49500 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2200 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma9 db Allokáció Megoldási javaslatok 31/58 Kód: NyD-101-SzF-4-01 Sorszám: 6341 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪LEADER - Rendezvény ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

155 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 154 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 32/58 Kód: NyD-101-SzF-1-10 Sorszám: 6346 Prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Intézkedés: Térségi közösségi rendezvények támogatása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪Számos hagyományőrző és kulturális egyesület, tánccsoport, népi zenekar, versmondókör működik a térségben. A zalai népi kultúra és hagyomány messzeföldön híres. Amatőr és profi csoportjaink színvonalas műsorral lépnek fel országos és nemzetközi rendezvényeken, ezzel öregbítik a hírnevünket. Helyzet/ adottság ▪A térségi rendezvények általában hagyományőrző, vallási és természeti ünnepkörökhöz kötődnek, melyek megőrzése és felélesztése sokszor komoly erőfeszítések elé állítja az aktív szervezőket. A mai felgyorsult és értékvesztett világunkban, a helyi, vagy/és múltidéző kulturális értékek ápolása egyfajta visszatalálást kínálnak az urbanizálódott világból érkezőknek is. Probléma/ lehetőség ▪A térségi és a közösségi rendezvények támogatása, a rendezvények infrastrukturális és technikai hátterének biztosításához szükséges eszközök beszerzésének támogatása. Megoldási javaslat ▪A különböző rendezvényeken keresztül a hagyományápolás, az értékmegőrzés megvalósul. Továbbá színvonalas kikapcsolódási lehetőségeket kínálnak a falvak a közeli városlakók számára is. A közösségi programokon keresztül szorosabb kapcsolat jön létre a térségben. A Leader által támogatott rendezvények hosszú távú hatása a turisztikai kínálat bővülésén érezhető. A térségben kisléptékű eszközbeszerzés valósulhat meg, ezáltal színvonalasabb rendezvények megtartására nyílik mód. pl. mobil színpad, esősátor, hangosítás, fénytechnika, erősítés, stb. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (80%), Rendezvény (10%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (10%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

156 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 155 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret13200 EUR▪Önkormányzatok100% 23658 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága23658 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2200 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 32/58 Kód: NyD-101-SzF-1-10 Sorszám: 6346 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

157 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 156 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 33/58 Kód: NyD-101-SzF-1-06 Sorszám: 6292 Prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Intézkedés: Hagyományos mesterségek megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A zalai térség gazdag a népi hagyományokban. A gazdag hagyományok, a népi mesterségek, azonban egyre inkább feledésbe merülnek, a kulturális tudásbázis, a helyi lakosság számára nem természetes, nem magától érthetődő. Ma még az idősek, a téma irnt különösen érdeklődést mutató emberek felleelhetik a népimesterségek ismerőit, azonban egyre inkább feledésbe merülnek ezek az ismeretek, szokások, kézségek. Helyzet/ adottság ▪Gazdag népi hagyományok elvesztése, a fiatalok nem tanulják meg a népi mesterségeket, a tevékenységek folytatásához szükséges eszközök elvesznek, a műhelyek széthullanak. Kevés a szakember, aki képes lenne átadni, hagyományos tudását. Nincsenek oktatásra alkalmas közössségi terek, ahol az érdeklődők szabadon fejleszthetnék magukat. Probléma/ lehetőség ▪A hagyományőrző kézművesházak, az oktatásra, népi mesterségek művelésére, bemutatására alkalmas helyszínek eszközökkel való felszerelése, amelyek mint nyitott műhelyek is funkcionálhatnának. Ezáltal olyan korszerű műhelyek jöhetnek létre, amelyek a mai kor technikáját is alkalmazva bemutatják a hagyományos eszközöket használat közben. Megoldási javaslat ▪Lehetőségeinkhez mérten minél több felújított vagy újonnan kialakított korszerű eszközöket is alkalmazó népi kismerterségeket bemutató műhely jön létre, ahol a nyitott műhelyekben bárki betekinthet az éppen folyó munkálatokba. A műhelyek turisztikai vonzerőként is szolgálhanak, a belföldi és külföldi turisták számára egyaránt. A műhelyek további fejlesztéseket vonhatnak maguk után, más forrásokat felhasználva. pl: tábor szervezés, nemzetközi találkozók szervezése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Képzés/Oktatás (10%), Kiadvány készítés (5%), Marketing tevékenység (5%), Rendezvény (20%), Tradicionális eszközbeszerzés (50%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (10%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

158 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 157 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8800 EUR▪Önkormányzatok100% 14755 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága14755 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 33/58 Kód: NyD-101-SzF-1-06 Sorszám: 6292 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

159 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 158 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 34/58 Kód: NyD-101-SzF-1-08 Sorszám: 6320 Prioritás: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése Intézkedés: Hagyományos mesterségek megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A zalai térségi gazdag a népi hagyományokban. A gazdag hagyományok, a népi mesterségek, azonban egyre inkább feledésbe merülnek, a kulturális tudásbázis, a helyi lakosság számára nem természetes, nem magától érthetődő. Ma még az idősek, a téma iránt különösen érdeklődést mutató emberek fellelhetik a népimesterségek ismerőit. Helyzet/ adottság ▪Gazdag népi hagyományok elvesztése, a fiatalok nem tanulják meg a népi mesterségeket, a tevékenységek folytatásához szükséges eszközök elvesznek, a műhelyek széthullanak. Kevés a szakember, aki képes lenne átadni, hagyományos tudását. Nincsenek oktatásra alkalmas közössségi terek, ahol az érrdeklődők szabadon fejleszthetnék magukat. Probléma/ lehetőség ▪A hagyományőrző kézművesházak, az oktatásra, népi mesterségek művelésére, bemutatására alkalmas helyszínek eszközökkel való felszerelése, amelyek mint nyitott műhelyek is funkcionálhatnának. Ezáltal olyan korszerű műhelyek jöhetnek létre, amelyek a mai kor technikáját is alkalmazva bemutatják a hagyományos eszközöket használat közben. Megoldási javaslat ▪Lehetőségeinkhez mérten minél több felújított vagy újonnan kialakított korszerű eszközöket is alkalmazó népi kismerterségeket bemutató műhely jön létre, ahol a nyitott műhelyekben bárki betekinthet az éppen folyó munkálatokba. A műhelyek turisztikai vonzerőként is szolgálhanak, a belföldi és külföldi turisták számára egyaránt. A műhelyek további fejlesztéseket vonhatnak maguk után, más forrásokat felhasználva. pl: tábor szervezés, nemzetközi találkozók szervezése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Képzés/Oktatás (10%), Kiadvány készítés (5%), Marketing tevékenység (5%), Rendezvény (20%), Tradicionális eszközbeszerzés (50%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (10%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

160 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 159 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8800 EUR▪Önkormányzatok100% 6600 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága6600 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4400 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 34/58 Kód: NyD-101-SzF-1-08 Sorszám: 6320 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bezeréd, Dióskál, Egeraracsa, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Padár, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

161 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 160 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 35/58 Kód: NyD-101-GF-A-12 Sorszám: 6306 Prioritás: Általános vállalkozás ösztönzés, gazdaságélénkítés Intézkedés: Vállalati infrastruktúra fejlesztés, telephelybővítés, új egységek létesítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térségben kevés számú mikrovállalkozás működik.Van néhány jól prosperáló vállalkozás, amely elérte azt a fejlettségi szintet, hogy további befektetésekkel terjeszkedni, bővülni illetve megújulni szeretne. Ezen kívül ösztönzőleg hatna a térségre, ha további új vállalkozások indításának támogatására nyílna lehetőség, nemcsak a termelő szektorban hanem a kereskedelemben és a szolgáltatásokban egyaránt. Továbbá igény mutatkozik az újonnan alakuló vállalkozások működésének támogatására egy inkubátorház létesítésére. Helyzet/ adottság ▪Forráshiány akadályozza a 100%-os önerőből való új vállakozások alapítását, illetve a meglévők terjeszkedésének lehetőségét, ezért fejlesztéseikhez külső forrás bevonását kívánják igénybe venni. A kis méretű helyi vállalkozások termékeik feldolgozásához és értékesítéséhez szükséges építményekkel nem rendelkeznek. A szolgáltatások és a kereskedelem bővülését eredményező fejlesztések hiányoznak a térségből, pl. inkubátorház létesítése, kereskedelmi egységek stb. Probléma/ lehetőség ▪Támogatás biztosítása meglévő és újonnan építendő épületek, építmények korszerűsítéséhez, felújításához, bővítéséhez. Épületgépészeti kialakítás, felújítás, korszerűsítés a környezetvédelmi megfelelőség szempontjainak figyelembevételével. Megoldási javaslat ▪Korszerűbb termelőüzemek, kereskedelmi egységek, szolgáltató egységek kialakítása, új és korszerű munkahelyek teremtése, lakossági szolgáltatások színvonalának növelése és közelebb hozása. A helyben megtermelt javak feldolgozásának és értékesítésének lehetőségei bővülnek, a helyi lakosság és a térségbe látogató turisták számára is mint pl. zárt tárolóhelység, gépszín, szociális helyiségek kialakítása, hőszigetelés, nyílászáró csere, padlócsere, burkolatcsere, épületgépészeti kialakítás, korszerűsítés. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

162 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 161 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret22000 EUR▪Önkormányzatok% 251333 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága150800 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma13 db Allokáció Megoldási javaslatok 35/58 Kód: NyD-101-GF-A-12 Sorszám: 6306 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

163 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 162 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 36/58 Kód: NyD-101-GF-A-07 Sorszám: 6259 Prioritás: Általános vállalkozás ösztönzés, gazdaságélénkítés Intézkedés: Vállalati infrastruktúra fejlesztés, telephelybővítés, új egységek létesítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térségben kis számú mikrovállalkozás működik, mely vállalkozások az egyéb pályázati forrásokból szakértelem és tőkehiány miatt csekély mértékben részesülnek. A vállalkozások számának bővítése, valamint a kereskedelmi és egyéb szolgáltatások palettájának szélesítése fontos feladat a térségben, ugyanezt a célt szolgálná a létesítendő vállalkozók háza. Helyzet/ adottság ▪A helyi közösségi életben aktívan részt vevő vállalkozások nagyobb rálátással bírnak a helyi gazdasági-és közösségi problémákra, ezért munkahelyteremtő és mikrovállalkozás bővítő programjaikkal jelentős mértékben képesek lennének az elnyert támogatási forrásokból a helyi mikroközösség javát szolgálni. Induló vállalkozások infrastrukturális támogatásával: kereskedelmi, szolgáltatási és termelőegységek létesítésével javulna a lakosság ellátottsága. Probléma/ lehetőség ▪Térségi meglévő és újonnan kialakítandó mikrovállalkozások infrastrukturális fejlesztésének támogatása európai színvonalú telephelyek, termelő, gyártó, feldolgozó, összeszerelő és fejlesztő üzemek, vállalkozások kialakítása által. A gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó minőségbiztosítási, és környezetirányítási rendszer, szabványok bevezetésének támogatása. A kereskedelmi és szolgáltatási szektor bővítésével, új vállalkozások összefogására alapítandó inkubátorházzal a Leader közösségünk területén a mikrovállalkozások megerősítésének támogatása. Megoldási javaslat ▪A vállalkozások infrastruktúrális kiépítettségének színvonala emelkedik, modernebb körülmények közötti munkavégzésre nyílik lehetőség azáltal, hogy pl. szociális helyiségeket hoznak létre, udvar-és tereprendezésre kerül sor, kerítést építenek, belső térfigyelő rendszert alakítanak ki, telephelyen belüli személy-és teherforgalom számára megfelelő utakat alakítanak ki. Helyi szolgáltatások színvonala és a lakosság életminősége javul azáltal, hogy új és felújított kereskedelmi, szolgáltatási, termelő egységek működnek a térségben. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

164 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 163 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret22000 EUR▪Önkormányzatok% 229667 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága137800 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma11 db Allokáció Megoldási javaslatok 36/58 Kód: NyD-101-GF-A-07 Sorszám: 6259 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alibánfa, Bak, Bezeréd, Bocfölde, Búcsúszentlászló, Csatár, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pókaszepetk, Pölöske, Pötréte, Sárhida, Söjtör, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentiván, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

165 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 164 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 37/58 Kód: NyD-101-GF-A-11 Sorszám: 6305 Prioritás: Általános vállalkozás ösztönzés, gazdaságélénkítés Intézkedés: Vállalati infrastruktúra fejlesztés, telephelybővítés, új egységek létesítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térségben kevés számú mikrovállalkozás működik.Van néhány jól prosperáló vállalkozás, amely elérte azt a fejlettségi szintet, hogy további befektetésekkel terjeszkedni, bővülni illetve megújulni szeretne. Ezen kívül ösztönzőleg hatna a térségre, ha további új vállalkozások indításának támogatására nyílna lehetőség, nemcsak a termelő szektorban hanem a kereskedelemben és a szolgáltatásokban egyaránt. Továbbá igény mutatkozik az újonnan alakuló vállalkozások működésének támogatására egy inkubátorház létesítésére. Helyzet/ adottság ▪Forráshiány akadályozza a 100%-os önerőből való új vállakozások alapítását, illetve a meglévők terjeszkedésének lehetőségét, ezért fejlesztéseikhez külső forrás bevonását kívánják igénybe venni. A kis méretű helyi vállalkozások termékeik feldolgozásához és értékesítéséhez szükséges építményekkel nem rendelkeznek. A szolgáltatások és a kereskedelem bővülését eredményező fejlesztések hiányoznak a térségből, pl. inkubátorház létesítése, kereskedelmi egységek stb. Probléma/ lehetőség ▪Támogatás biztosítása meglévő és újonnan építendő épületek, építmények korszerűsítéséhez, felújításához, bővítéséhez. Épületgépészeti kialakítás, felújítás, korszerűsítés a környezetvédelmi megfelelőség szempontjainak figyelembevételével. Megoldási javaslat ▪Korszerűbb termelőüzemek, kereskedelmi egységek, szolgáltató egységek kialakítása, új és korszerű munkahelyek teremtése, lakossági szolgáltatások színvonalának növelése és közelebb hozása. A helyben megtermelt javak feldolgozásának és értékesítésének lehetőségei bővülnek, a helyi lakosság és a térségbe látogató turisták számára is mint pl. zárt tárolóhelység, gépszín, szociális helyiségek kialakítása, hőszigetelés, nyílászáró csere, padlócsere, burkolatcsere, épületgépészeti kialakítás, korszerűsítés. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

166 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 165 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret22000 EUR▪Önkormányzatok% 118454 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága76995 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma7 db Allokáció Megoldási javaslatok 37/58 Kód: NyD-101-GF-A-11 Sorszám: 6305 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bezeréd, Dióskál, Egeraracsa, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Padár, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

167 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 166 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 38/58 Kód: NyD-101-GF-A-08 Sorszám: 6260 Prioritás: Általános vállalkozás ösztönzés, gazdaságélénkítés Intézkedés: Vállalati infrastruktúra fejlesztés, telephelybővítés, új egységek létesítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térségben kis számú mikrovállalkozás működik, mely vállalkozások az egyéb pályázati forrásokból szakértelem és tőkehiány miatt csekély mértékben részesülnek. A vállalkozások számának bővítése, valamint a kereskedelmi és egyéb szolgáltatások palettájának szélesítése fontos feladat a térségben, ugyanezt a célt szolgálná a létesítendő vállalkozók háza. Helyzet/ adottság ▪A helyi közösségi életben aktívan részt vevő vállalkozások nagyobb rálátással bírnak a helyi gazdasági-és közösségi problémákra, ezért munkahelyteremtő és mikrovállalkozás bővítő programjaikkal jelentős mértékben képesek lennének az elnyert támogatási forrásokból a helyi mikroközösség javát szolgálni. Induló vállalkozások infrastrukturális támogatásával: kereskedelmi, szolgáltatási és termelőegységek létesítésével javulna a lakosság ellátottsága. Probléma/ lehetőség ▪Térségi meglévő és újonnan kialakítandó mikrovállalkozások infrastrukturális fejlesztésének támogatása európai színvonalú telephelyek, termelő, gyártó, feldolgozó, összeszerelő és fejlesztő üzemek, vállalkozások kialakítása által. A gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó minőségbiztosítási, és környezetirányítási rendszer, szabványok bevezetésének támogatása. A kereskedelmi és szolgáltatási szektor bővítésével, új vállalkozások összefogására alapítandó inkubátorházzal a Leader közösségünk területén a mikrovállalkozások megerősítésének támogatása. Megoldási javaslat ▪A vállalkozások infrastruktúrális kiépítettségének színvonala emelkedik, modernebb körülmények közötti munkavégzésre nyílik lehetőség azáltal, hogy pl. szociális helyiségeket hoznak létre, udvar-és tereprendezésre kerül sor, kerítést építenek, belső térfigyelő rendszert alakítanak ki, telephelyen belüli személy-és teherforgalom számára megfelelő utakat alakítanak ki. Helyi szolgáltatások színvonala és a lakosság életminősége javul azáltal, hogy új és felújított kereskedelmi, szolgáltatási, termelő egységek működnek a térségben. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

168 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 167 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret22000 EUR▪Önkormányzatok% 61538 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága40000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 38/58 Kód: NyD-101-GF-A-08 Sorszám: 6260 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bezeréd, Dióskál, Egeraracsa, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Padár, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

169 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 168 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 39/58 Kód: NyD-101-GF-A-06 Sorszám: 6257 Prioritás: Általános vállalkozás ösztönzés, gazdaságélénkítés Intézkedés: Termelőeszköz bővítés Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Térségünkben a helyi vállalkozások bizonyos szempontból gazdaságilag nem versenyképesek, mert technikailag elavult gépeken kényszerülnek termelni. Viszont igény lenne a technikai és technológiai korszerűsítésre, fejlesztésre, új műszakilag fejlettebb vállalkozások alakítására. Nemcsak a termelés, hanem a szogláltatás és a kereskedelem területén is számos igény mutatkozik a gépek, berendezések fejlesztésére, újak beszerzésére. Helyzet/ adottság ▪A forráshiány és a költséges technikai fejlesztések nagyban korlátozzák a vállalkozásindítási kedvet és az előrelépési lehetőségeket minden szektorban, mind szakmai, mind munkahely bővítési, mind műszaki szempontból. Probléma/ lehetőség ▪A modern, környezettudatos berendezések beszerzésével, fejlett technológiák alkalmazásával a gazdaságilag életképesebb, valamint az induló vállalkozások támogatása a rendelkezésre álló forrásokból. A gazdasági tevékenységgel érintett vállalkozások területén az EMVA a mikrovállalkozások fejlesztésére közzétett Gépkatalógusban szereplő eszközök beszerzésének támogatása. Megoldási javaslat ▪Új vállalkozások alapításával, a meglévő vállalkozások versenyképességéenk erősödésével új munkahelyek jönnek létre. A korszerűbb technológia alkalmazásával jobb minőségű termékek gyártása, kevesebb energia felhasználása, a kereskedelem és a szolgáltatások bővülése, a dolgozók munkakörülményeinek javítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása