Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Szinergia Egyesület A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Szinergia Egyesület A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Szinergia Egyesület A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. SZINERGIA az élhető vidékért.

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Szinergia Egyesület – Összefoglaló a térségről A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 A térségben összesen 24 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 38%-a, 9 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 33 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 10 db – a(z) Kultúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik A térségben összesen 5 db fő fejlesztési prioritás és 20 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A(z) Szinergia Egyesület területe 66 települést foglal magába, melyek közül 2 város. A térség lakossága 32,607 fő, a városokban élő lakosok száma 7,508 fő

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség Települé- sek száma Városok száma 32,607 66 2 61 Kereskedelem, javítás Vállalk. száma létszám szerint (db)Legtöbb vállalk. adó szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Legnagyobb fogl. szektor Általános információk Négy legnépesebb település Szentlőrinc 7,059 fő 1,259 fő 1,065 fő 1,061 fő Bükkösd Királyegyháza Bicsérd Települések száma, ahol......nincs szélessávú internet...nem elérhető mindhárom mobilhálózat...nincs helyközi autóbusz-megálló...van közművesített, köz- úton elérhető ipari park Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok 27 15 1 1 Fő fejlesztési prioritások száma 5 Fejlesztési intézkedések száma 20 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 24 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 33 Szinergia Egyesület – Általános áttekintés Hátrányos helyzetű települések száma

5 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A legtöbb forrás – 1,751,839 EUR – a A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez lett rendelve Szinergia Egyesület – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neveHPME-k száma (db)Allokált forrás (EUR) ▪Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪5▪5▪1,397,782 ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzése▪5▪5▪1,751,839 ▪Falumegújítás és -fejlesztés▪3▪3▪1,475,986 ▪A kulturális örökség megőrzése▪6▪6▪398,754 ▪Leader közösségi fejlesztés▪8▪8▪188,373 ▪Leader vállalkozás fejlesztés▪5▪5▪122,799 ▪Leader képzés▪1▪1▪62,123 ▪Leader rendezvény▪4▪4▪70,456 ▪Leader térségen belüli szakmai együttműködések▪2▪2▪69,500 ▪Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések▪4▪4▪77,350 ▪Leader komplex projekt▪3▪3▪152,416 ▪Leader tervek, tanulmányok▪1▪1▪29,521

6 5 Szinergia Egyesület - Legfontosabb probléma és lehetőség A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb problémaLegfontosabb lehetőség ▪A legnagyobb gondot a magas és tartós munkanélküliség jelenti; az aktív korú lakosság nagy része alulképzett és a korösszetétel kedvezőtlen. ▪A munkanélküliség okai: ▪ - a perifériára került lakosság magas részaránya, ebből a magas roma kisebbségez tartozók száma. ▪- a helyi vállalkozások és szolgáltatói szektor gyengesége, tőkehiánya. ▪- az önkormányzatok és intézményei a legnagyobb kényszer-foglalkozatók ▪- a települések infrastrukturális, közlekedési, ellátottsága elégtelen ▪- a települések demográfiai és szociális gondokkal küzdenek, magas az időskorúak aránya. ▪Munkahelyek teremtése következő az eszközökkel: ▪- a helyi vállalkozók, a szolgáltató szektor megerősítése beruházásaik támogatásával, az infrastrukturális feltételek javításával, és humán erőforrás fejlesztéssel ▪- a működő vállalkozások hálózatosodásának fejlesztése, integrátor szereplők bevonásával, ernyőszervezetek létrehozásával ▪- képzések támogatása. ▪- az önkormányzatok szolgáltatás szervező szerepének erősítése. ▪- a turisztikai vonzerő fejlesztése: egységes megjelenés, arculat kialakítása. A meglévő szálláshelyek fejlesztése, falusi vendégfogadók képzése, ökoturizmus fejlesztése ▪- helyben élők identitásának fejlesztése

7 6 A helyben élhető vidék megteremtése a helyi foglalkoztatás bővítésével, a meglévő kulturális, környezeti, gazdasági adottságokra építetten. A stratégia megalkotása során a területen élők és tevékenykedők véleményére, elképzeléseire alapozottan, konszenzusos alapon történik a döntéshozatal. Az élhető vidék haszonélvezői között külön célcsoportként jelennek meg az alulképzettek, a munkaerőpiacról tartósan kiszorultak, a zsáktelepüléseken élők, az etnikumhoz tartozók. Az élhető vidék önfenntartását a projektek megalapozottsága, egymásra épültsége, a szinergikus kapcsolatokból eredő értéktöbblet biztosítja. A helyben élhető vidék megteremtése a helyi foglalkoztatás bővítésével, a meglévő kulturális, környezeti, gazdasági adottságokra építetten. A stratégia megalkotása során a területen élők és tevékenykedők véleményére, elképzeléseire alapozottan, konszenzusos alapon történik a döntéshozatal. Az élhető vidék haszonélvezői között külön célcsoportként jelennek meg az alulképzettek, a munkaerőpiacról tartósan kiszorultak, a zsáktelepüléseken élők, az etnikumhoz tartozók. Az élhető vidék önfenntartását a projektek megalapozottsága, egymásra épültsége, a szinergikus kapcsolatokból eredő értéktöbblet biztosítja. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Szinergia Egyesület – A stratégia alapvető célja

8 7 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

9 8 A Dél-Dunántúl szívében fekvő térség három kistáj, a Nyugat-Mecsek, a Dél-Zselic, és az Ormánság találkozásában helyezkedik el, földrajzi területe 940 km². Tagoltságánál fogva a térség domborzati éghajlati és földrajzi viszonyai sokszínűek. A térség elhelyezkedésében meghatározó a 6-os főközlekedési út menti fekvés. A térség sajátosságai e tengelytől északra és délre eltérőek. A síksági területek kiváló agrárpotenciálja több erős mezőgazdasági termelő bázis kialakulását indukálta, míg az északi dombvidéki területeken fekvő települések kedvező turisztikai potenciállal rendelkeznek. A térség határos a barcsi, a kadarkúti, a kaposvári, a pécsi, a sásdi és a sellyei kistérségekkel, így a régió legfejlettebb és legfejletlenebb kistérségeivel is. Nem országhatár menti térség, de a legdélebben fekvő településtől, Zádoról légvonalban a horvát határ 7 km-re található. A településszerkezet máig megtartotta aprófalvas jellegét, ami különösen a zsáktelepülések tekintetében nehezíti az infrastrukturális fejlesztések megvalósítását, a tömegközlekedés gazdaságos megszervezését, az oktatási és szociális alapellátások helyben történő biztosítását. A helyi közösség területe két statisztikai kistérségből áll, melyek közül a szentlőrinci a hátrányos, a szigetvári pedig a 33 leghátrányosabb, helyzetű kistérségei közé tartozik. Ez jelentős egyenlőtlenségi problémák forrása. A közösséghez tartozó 66 település népessége megközelítőleg 32 ezer fő, ezen felül 11 ezer lakos él a közösség területéhez nem tartozó Szigetvár városában. A térség oktatási, kulturális, művészeti intézményei is zömmel a két városban tömörülnek. A térség gazdasági szerkezete a vegyes gazdasági struktúra jegyeit hordozza, ahol főként a mezőgazdasági ágazat jelentősége tekinthető meghatározónak, bár a mezőgazdasági és feldolgozóipari szerkezetváltás által okozott sokkhatás a mai napig rányomja bélyegét a térség településeinek vállalkozói szektorára. A terület több elemzés alapján a leszakadó térségek közé sorolódott be. A régión belüli fejlettsége az infrastruktúra, a foglalkoztatás, a jövedelemtermelés és a fejlődési lehetőségek szempontjából sajátosnak és elmaradottnak tekinthető. A Dél-Dunántúl szívében fekvő térség három kistáj, a Nyugat-Mecsek, a Dél-Zselic, és az Ormánság találkozásában helyezkedik el, földrajzi területe 940 km². Tagoltságánál fogva a térség domborzati éghajlati és földrajzi viszonyai sokszínűek. A térség elhelyezkedésében meghatározó a 6-os főközlekedési út menti fekvés. A térség sajátosságai e tengelytől északra és délre eltérőek. A síksági területek kiváló agrárpotenciálja több erős mezőgazdasági termelő bázis kialakulását indukálta, míg az északi dombvidéki területeken fekvő települések kedvező turisztikai potenciállal rendelkeznek. A térség határos a barcsi, a kadarkúti, a kaposvári, a pécsi, a sásdi és a sellyei kistérségekkel, így a régió legfejlettebb és legfejletlenebb kistérségeivel is. Nem országhatár menti térség, de a legdélebben fekvő településtől, Zádoról légvonalban a horvát határ 7 km-re található. A településszerkezet máig megtartotta aprófalvas jellegét, ami különösen a zsáktelepülések tekintetében nehezíti az infrastrukturális fejlesztések megvalósítását, a tömegközlekedés gazdaságos megszervezését, az oktatási és szociális alapellátások helyben történő biztosítását. A helyi közösség területe két statisztikai kistérségből áll, melyek közül a szentlőrinci a hátrányos, a szigetvári pedig a 33 leghátrányosabb, helyzetű kistérségei közé tartozik. Ez jelentős egyenlőtlenségi problémák forrása. A közösséghez tartozó 66 település népessége megközelítőleg 32 ezer fő, ezen felül 11 ezer lakos él a közösség területéhez nem tartozó Szigetvár városában. A térség oktatási, kulturális, művészeti intézményei is zömmel a két városban tömörülnek. A térség gazdasági szerkezete a vegyes gazdasági struktúra jegyeit hordozza, ahol főként a mezőgazdasági ágazat jelentősége tekinthető meghatározónak, bár a mezőgazdasági és feldolgozóipari szerkezetváltás által okozott sokkhatás a mai napig rányomja bélyegét a térség településeinek vállalkozói szektorára. A terület több elemzés alapján a leszakadó térségek közé sorolódott be. A régión belüli fejlettsége az infrastruktúra, a foglalkoztatás, a jövedelemtermelés és a fejlődési lehetőségek szempontjából sajátosnak és elmaradottnak tekinthető. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

10 9 A hátrányos helyzet legfontosabb oka az aprófalvas településszerkezet, mely a térség problémáit jelentősen meghatározó sajátosság. A térségi vállalkozások működésére a tőkehiány, illetve a térségi fizetőképes kereslet alacsony szintje jellemző. A hagyományokkal rendelkező nagy cégek megszűntek. A helyi termékek feldolgozóipara piaci nehézségekkel küzd, mivel nagymértékben csökkent a kereslet a saját előállítású termékek iránt. A 311/2007. Kormány Rendelet komplex mutatórendszere alapján a Szentlőrinci kistérség az 53., a Szigetvári kistérség a 23. helyet foglalja el az ország kistérségeinek rangsorában, ezek az értékek jól jellemzik a két kistérség különbözőségeit, valamint azt a tényt, hogy az értékek, mind az országos, mind a regionális, mind pedig a megyei átlag alatt vannak. A hátrányos helyzet legfontosabb oka az aprófalvas településszerkezet, mely a térség problémáit jelentősen meghatározó sajátosság. A térségi vállalkozások működésére a tőkehiány, illetve a térségi fizetőképes kereslet alacsony szintje jellemző. A hagyományokkal rendelkező nagy cégek megszűntek. A helyi termékek feldolgozóipara piaci nehézségekkel küzd, mivel nagymértékben csökkent a kereslet a saját előállítású termékek iránt. A 311/2007. Kormány Rendelet komplex mutatórendszere alapján a Szentlőrinci kistérség az 53., a Szigetvári kistérség a 23. helyet foglalja el az ország kistérségeinek rangsorában, ezek az értékek jól jellemzik a két kistérség különbözőségeit, valamint azt a tényt, hogy az értékek, mind az országos, mind a regionális, mind pedig a megyei átlag alatt vannak. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

11 10 A térség három földrajzi kistáj, a Nyugat-Mecsek, a Dél-Zselic, és az Ormánság találkozásánál helyezkedik el, területe 940 km2. Hármas tagoltságánál fogva a térség domborzati, éghajlati és földrajzi viszonyai sokszínűek, felszínén a síkságok, dombságok és a középhegységi nyúlványok mindegyik típusa megtalálható. A gránitból, vagy helyenként kristályos palákból álló őshegység mindenütt fellelhető a mélyben. A térség kontinentális éghajlati viszonyaira jellemző, hogy a Földközi-tenger felől érkező enyhe légtömegek és a Mecsek védőövezete hatására a táj szubmediterrán klímajelleget mutat. Ez Magyarországon ennek a térségnek az egyedülálló sajátossága. Enyhe a tél, korai a tavasz, meleg a nyár, hosszú az ősz, kiemelkedően magas a napsütéses órák száma. A csapadékmennyiség általában bő és egyenletes eloszlású. A hőmérséklet- ingadozások alacsonyak, a táj uralkodó szele északi, északnyugati irányú. A talajtakaró az éghajlati és kőzettani tulajdonságoknak megfelelően változik. A patakok völgyében a réti öntéstalaj, a hegylábfelszíneken réti talajba megy át. A dombvidékeken az erdőségi talajfajták jellemzők, míg a magasabb mecseki nyúlványokon a barna erdőtalajok uralkodnak. A lösztakarós tájakon barnaföldek találhatók, helyenként csernozjommá átalakulva. A zselici tájakon a kedvezőtlen talajviszonyokhoz az erőteljes erózió is hozzájárul. Jelentősebb vízfolyásai az Almás patak Bükkösdi -víz, a Pécsi-víz és az Okor patak. Állóvizei főként mesterséges tavak, amelyek közül kiemelkednek a csertői, somogyapáti, sumonyi, szentlászlói halastavak, valamint az almamelléki, a bicsérdi, bodai, boldogasszonyfai, bükkösdi, domolosi, hetvehelyi, kétújfalui, magyarlukafai és merenyei horgásztavak, illetve a most épülő helesfai tó. A térség gazdag termál- és ásványvíz-készlettel rendelkezik, az eddig feltárt hévforrások közül legjelentősebbek, szigetvári és szentlőrinci hévizek. A térségben a légszennyező anyagok döntő többsége a lakossági tüzelésből ered, a mezőgazdasági és ipari üzemek emissziója nem jelentős, a szálló por és nitrogénoxid mennyisége a 6-os főút mellett sem lépi túl a megengedett emissziós normákat. A térség felszíni, felszín alatti vizeinek minőségét a területen elhelyezkedő települések környezeti állapota befolyásolja. A talajvíz általában szennyezett, egyrészt a mezőgazdasági művelés, másrészt a szennyvízelhelyezés hiányosságai miatt. A térség három földrajzi kistáj, a Nyugat-Mecsek, a Dél-Zselic, és az Ormánság találkozásánál helyezkedik el, területe 940 km2. Hármas tagoltságánál fogva a térség domborzati, éghajlati és földrajzi viszonyai sokszínűek, felszínén a síkságok, dombságok és a középhegységi nyúlványok mindegyik típusa megtalálható. A gránitból, vagy helyenként kristályos palákból álló őshegység mindenütt fellelhető a mélyben. A térség kontinentális éghajlati viszonyaira jellemző, hogy a Földközi-tenger felől érkező enyhe légtömegek és a Mecsek védőövezete hatására a táj szubmediterrán klímajelleget mutat. Ez Magyarországon ennek a térségnek az egyedülálló sajátossága. Enyhe a tél, korai a tavasz, meleg a nyár, hosszú az ősz, kiemelkedően magas a napsütéses órák száma. A csapadékmennyiség általában bő és egyenletes eloszlású. A hőmérséklet- ingadozások alacsonyak, a táj uralkodó szele északi, északnyugati irányú. A talajtakaró az éghajlati és kőzettani tulajdonságoknak megfelelően változik. A patakok völgyében a réti öntéstalaj, a hegylábfelszíneken réti talajba megy át. A dombvidékeken az erdőségi talajfajták jellemzők, míg a magasabb mecseki nyúlványokon a barna erdőtalajok uralkodnak. A lösztakarós tájakon barnaföldek találhatók, helyenként csernozjommá átalakulva. A zselici tájakon a kedvezőtlen talajviszonyokhoz az erőteljes erózió is hozzájárul. Jelentősebb vízfolyásai az Almás patak Bükkösdi -víz, a Pécsi-víz és az Okor patak. Állóvizei főként mesterséges tavak, amelyek közül kiemelkednek a csertői, somogyapáti, sumonyi, szentlászlói halastavak, valamint az almamelléki, a bicsérdi, bodai, boldogasszonyfai, bükkösdi, domolosi, hetvehelyi, kétújfalui, magyarlukafai és merenyei horgásztavak, illetve a most épülő helesfai tó. A térség gazdag termál- és ásványvíz-készlettel rendelkezik, az eddig feltárt hévforrások közül legjelentősebbek, szigetvári és szentlőrinci hévizek. A térségben a légszennyező anyagok döntő többsége a lakossági tüzelésből ered, a mezőgazdasági és ipari üzemek emissziója nem jelentős, a szálló por és nitrogénoxid mennyisége a 6-os főút mellett sem lépi túl a megengedett emissziós normákat. A térség felszíni, felszín alatti vizeinek minőségét a területen elhelyezkedő települések környezeti állapota befolyásolja. A talajvíz általában szennyezett, egyrészt a mezőgazdasági művelés, másrészt a szennyvízelhelyezés hiányosságai miatt. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 1/2

12 11 A rétegvizek is csak előzetes vízkezelés után használhatók fel ivóvízként. A terület rendelkezik a távlati vízigényei kielégítésére elegendő felszín alatti vízkészlettel. A mediterrán jelleg hatására az országban egyedülálló növénytársulások élnek itt, melyek egyébként csak a Földközi Tenger környékén honosak. A térség háborítatlan természeti környezetét az itt található országos jelentőségű védett természeti területek jellemzik legjobban, főként a Zselici Tájvédelmi Körzet és a Szentegáti Erdő Természetvédelmi Terület, melyek a több mint egy tucatnyi helyi védettségű területtel együtt számos védet és fokozottan védett állat és növényfaj számára jelentenek élőhelyet. A rétegvizek is csak előzetes vízkezelés után használhatók fel ivóvízként. A terület rendelkezik a távlati vízigényei kielégítésére elegendő felszín alatti vízkészlettel. A mediterrán jelleg hatására az országban egyedülálló növénytársulások élnek itt, melyek egyébként csak a Földközi Tenger környékén honosak. A térség háborítatlan természeti környezetét az itt található országos jelentőségű védett természeti területek jellemzik legjobban, főként a Zselici Tájvédelmi Körzet és a Szentegáti Erdő Természetvédelmi Terület, melyek a több mint egy tucatnyi helyi védettségű területtel együtt számos védet és fokozottan védett állat és növényfaj számára jelentenek élőhelyet. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 2/2

13 12 A szigetvári statisztikai kistérség a Dél-dunántúli régióban, Baranya megyében helyezkedik el. Területe 669 km2 és Baranya megyének 15,1 %-át foglalja magába. Határos a barcsi, a kaposvári, a szentlőrinci, a sásdi és a sellyei kistérséggel. Közvetlenül nem országhatár menti kistérség, de a legdélebben fekvő településtől légvonalban a horvát határ 7 km-re található. A térségben az egyetlen városon, Szigetváron kívül 45 községet találunk, melyek közül mindössze kettő lélekszáma haladja meg – Mozsgó, Hobol – az 1000 főt, a települések 80%-a 500 fő alatti törpefalu. A falvak 24%-ában a lakosság száma a 200 főt sem éri el. A térségben mintegy 27 ezer ember él, közel 11 ezren Szigetváron, a fennmaradó népesség pedig a 45 apró- és törpefalu valamelyikén. A hivatalos adatok szerint a szigetvári a megye kilenc kistérsége közül a legrosszabb helyzetű térségei közé tartozik, hátrányos helyzete nemcsak a megyén, de a tágabb régión belül is kitűnik. A Központi Statisztikai Hivatal fejlettségi szint alapján kialakított térségtípusai közül a szigetvári kistérség a legrosszabb, lemaradó kategóriába tartozik. Baranyában a szigetvári kistérségen túl ebbe a térségtípusba tartozik még a sásdi és a sellyei kistérség. A KSH e térségkategóriáinak kialakításában felhasznált mutatók a népességmozgás, a foglalkoztatottság, a munkahelyek, a lakossági jövedelem, a fogyasztás, az infrastrukturális fejlettség, a gazdasági szerkezet állapotára vonatkoznak. A kistérség bekerült az ország 28 leghátrányosabb kistérségei közé, a zászlós hajó program kedvezményezettjei közé. A szigetvári kistérség hátrányos helyzetének egyik fő összetevője az aprófalvas településszerkezet, amely a térség problémáit jelentősen meghatározó sajátosság. Az ilyen településszerkezet szerepet játszik abban, hogy adott térség hátrányos helyzetének egyéb összetevői is kialakulnak, fennmaradnak; legyen szó a munkahelyek hiányáról, a közlekedés okozta nehézségekről, s így akár a munkahelyekhez, akár az oktatáshoz, akár az egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés problémáiról, a településeken különböző intézmények, szolgáltatások és az infrastruktúra hiányosságairól, az önkormányzatok lakosságszám arányosan kialakított támogatásának elégtelenségéről. A szigetvári statisztikai kistérség a Dél-dunántúli régióban, Baranya megyében helyezkedik el. Területe 669 km2 és Baranya megyének 15,1 %-át foglalja magába. Határos a barcsi, a kaposvári, a szentlőrinci, a sásdi és a sellyei kistérséggel. Közvetlenül nem országhatár menti kistérség, de a legdélebben fekvő településtől légvonalban a horvát határ 7 km-re található. A térségben az egyetlen városon, Szigetváron kívül 45 községet találunk, melyek közül mindössze kettő lélekszáma haladja meg – Mozsgó, Hobol – az 1000 főt, a települések 80%-a 500 fő alatti törpefalu. A falvak 24%-ában a lakosság száma a 200 főt sem éri el. A térségben mintegy 27 ezer ember él, közel 11 ezren Szigetváron, a fennmaradó népesség pedig a 45 apró- és törpefalu valamelyikén. A hivatalos adatok szerint a szigetvári a megye kilenc kistérsége közül a legrosszabb helyzetű térségei közé tartozik, hátrányos helyzete nemcsak a megyén, de a tágabb régión belül is kitűnik. A Központi Statisztikai Hivatal fejlettségi szint alapján kialakított térségtípusai közül a szigetvári kistérség a legrosszabb, lemaradó kategóriába tartozik. Baranyában a szigetvári kistérségen túl ebbe a térségtípusba tartozik még a sásdi és a sellyei kistérség. A KSH e térségkategóriáinak kialakításában felhasznált mutatók a népességmozgás, a foglalkoztatottság, a munkahelyek, a lakossági jövedelem, a fogyasztás, az infrastrukturális fejlettség, a gazdasági szerkezet állapotára vonatkoznak. A kistérség bekerült az ország 28 leghátrányosabb kistérségei közé, a zászlós hajó program kedvezményezettjei közé. A szigetvári kistérség hátrányos helyzetének egyik fő összetevője az aprófalvas településszerkezet, amely a térség problémáit jelentősen meghatározó sajátosság. Az ilyen településszerkezet szerepet játszik abban, hogy adott térség hátrányos helyzetének egyéb összetevői is kialakulnak, fennmaradnak; legyen szó a munkahelyek hiányáról, a közlekedés okozta nehézségekről, s így akár a munkahelyekhez, akár az oktatáshoz, akár az egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés problémáiról, a településeken különböző intézmények, szolgáltatások és az infrastruktúra hiányosságairól, az önkormányzatok lakosságszám arányosan kialakított támogatásának elégtelenségéről. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2

14 13 A térségi vállalkozások a talpon maradásukért küzdenek. A hagyományokkal rendelkező nagy cégek megszűntek. A bőrhöz kapcsolódó ipar nehézségekkel küzd, mivel nagymértékben csökkent a kereslet a saját előállítású termékek iránt, így a vállalkozások bérmunkában dolgoznak, mely hosszú távon nem jelent biztonságot. Mindemellett a mezőgazdaság is nehézségekkel küszködik. A konzervgyár korábban a helyi termelőkre épített, ma azonban import nyersanyagot dolgoz fel. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység

16 15 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) ▪A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai –Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat

17 16 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Vállalkozások szektor szerinti megoszlása A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 23%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektorok részesedése 15% 7% 23% 7% 6% 16% 6% 0% 15% 6%

18 17 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 27%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel *A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalom- biztosítás, oktatás, egészségügy Szektorok részesedése 14% 27% 11% 2% 9% 4% 2% 24% 6% 1% Egyéb tevékenység 0%

19 18 Forrás:HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 18.5%, ami 0.3 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 18.5% ▪Változás 2003-hoz képest 0.3 százalékpont

20 19 A gazdasági aktivitást vizsgálva megállapítható, hogy a Dél-Dunántúli Régió országos viszonylatban a középmezőnyben helyezkedik el 51,6%-os gazdasági aktivitással, ami az országos átlagnál (54,5%) alacsonyabb. A megyei szintű aktivitási arány összehasonlításakor megállapítható, hogy Baranya megye országos viszonylatban is az egyik legalacsonyabb aktivitási rátával rendelkezik, melyhez alacsony foglalkoztatási szint és magas munkanélküliségi arány párosul. A SZINERGIA LEADER KÖZÖSSÉG által lefedett területen elmondható, hogy még a nem túl erős megyei átlagnál is lényeges kedvezőtlenebb mutatókat tapasztalhatunk. Ez a tény fokozottan igaz a Szigetvári kistérség aprófalvas területein, ahol az itt található számos zsáktelepülésen egészen kirívó munkanélküliségi arányokkal találkozhatunk. A statisztikai adatok világosan mutatják a kistérség települései és Szigetvár városa közötti szembetűnő különbséget (Szigetvár: 10,09%, kistérségi átlag: 25,94%; 2006). Ezt az elszomorító helyzetet a rendszerváltás után drámai módon összeomló feldolgozóipar okozta, mely traumát a térség a mai napig nem heverte ki. Az államszocializmus időszakában két jelentős gazdasági szervezet is működött Szigetváron, munkahelyet teremtve nemcsak a helybelieknek, hanem a környező településeken élők számára is. A 90-es évek elején a gazdasági átalakulás következtében a konzervgyártás és cipőgyártás volumene jelentősen visszaesett, amellyel a foglalkoztatás is mérséklődött. Azóta egyetlen vállalkozás sem tudta a környéken átvenni a konzervgyár és a cipőgyár szerepét. A Szentlőrinci kistérség általános foglalkoztatási helyzetéről is elmondható, hogy az alacsony foglakoztatási szinthez igen magas munkanélküliség párosul. A kistérség foglalkoztatottsági helyzetét érzékenyen érintették az 1990-es évek első felének bányabezárásai, mind az urán, mind pedig a szénbányászat, illetve háttérágazataik megszűnése. Emellett a mezőgazdasági nagyüzemek megszűnése, illetve átalakulása is növelte a munkanélküliek számát. A Közösség teljes területén a foglalkoztatottsági lehetőségeket tovább rontotta, hogy jelentős beruházás, illetve külföldi tőkebeáramlás nem valósult meg a térségben. A gazdasági aktivitást vizsgálva megállapítható, hogy a Dél-Dunántúli Régió országos viszonylatban a középmezőnyben helyezkedik el 51,6%-os gazdasági aktivitással, ami az országos átlagnál (54,5%) alacsonyabb. A megyei szintű aktivitási arány összehasonlításakor megállapítható, hogy Baranya megye országos viszonylatban is az egyik legalacsonyabb aktivitási rátával rendelkezik, melyhez alacsony foglalkoztatási szint és magas munkanélküliségi arány párosul. A SZINERGIA LEADER KÖZÖSSÉG által lefedett területen elmondható, hogy még a nem túl erős megyei átlagnál is lényeges kedvezőtlenebb mutatókat tapasztalhatunk. Ez a tény fokozottan igaz a Szigetvári kistérség aprófalvas területein, ahol az itt található számos zsáktelepülésen egészen kirívó munkanélküliségi arányokkal találkozhatunk. A statisztikai adatok világosan mutatják a kistérség települései és Szigetvár városa közötti szembetűnő különbséget (Szigetvár: 10,09%, kistérségi átlag: 25,94%; 2006). Ezt az elszomorító helyzetet a rendszerváltás után drámai módon összeomló feldolgozóipar okozta, mely traumát a térség a mai napig nem heverte ki. Az államszocializmus időszakában két jelentős gazdasági szervezet is működött Szigetváron, munkahelyet teremtve nemcsak a helybelieknek, hanem a környező településeken élők számára is. A 90-es évek elején a gazdasági átalakulás következtében a konzervgyártás és cipőgyártás volumene jelentősen visszaesett, amellyel a foglalkoztatás is mérséklődött. Azóta egyetlen vállalkozás sem tudta a környéken átvenni a konzervgyár és a cipőgyár szerepét. A Szentlőrinci kistérség általános foglalkoztatási helyzetéről is elmondható, hogy az alacsony foglakoztatási szinthez igen magas munkanélküliség párosul. A kistérség foglalkoztatottsági helyzetét érzékenyen érintették az 1990-es évek első felének bányabezárásai, mind az urán, mind pedig a szénbányászat, illetve háttérágazataik megszűnése. Emellett a mezőgazdasági nagyüzemek megszűnése, illetve átalakulása is növelte a munkanélküliek számát. A Közösség teljes területén a foglalkoztatottsági lehetőségeket tovább rontotta, hogy jelentős beruházás, illetve külföldi tőkebeáramlás nem valósult meg a térségben. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2

21 20 Pécs közelsége Szentlőrinc városa esetében jelentősen javítja a munkaerő-piaci esélyeket, azonban a többi településen a földrajzi közelséget felülírja a tömegközlekedés fejletlensége, ellehetetlenítve az ingázást. A SZINERGIA LEADER KÖZÖSSÉG két statisztikai kistérség teljes lefedésével jött létre. A két kistérségben a regisztrált munkanélküliek jellemzői hasonlóságot mutatnak, azonban a munkanélküliség aránya a Szigetvári kistérségben lényegesen magasabb, bár a Szentlőrinci kistérsgben is meghaladja a megyei átlagot. A regisztrált álláskeresők körében a férfiak túlreprezentáltak, a diplomás munkanélküliek száma alacsony, legnagyobb részül legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Igen magas az álláskeresők körében azok száma, akik már legalább egy éve folyamatosan szerepelnek a nyilvántartásban. Pécs közelsége Szentlőrinc városa esetében jelentősen javítja a munkaerő-piaci esélyeket, azonban a többi településen a földrajzi közelséget felülírja a tömegközlekedés fejletlensége, ellehetetlenítve az ingázást. A SZINERGIA LEADER KÖZÖSSÉG két statisztikai kistérség teljes lefedésével jött létre. A két kistérségben a regisztrált munkanélküliek jellemzői hasonlóságot mutatnak, azonban a munkanélküliség aránya a Szigetvári kistérségben lényegesen magasabb, bár a Szentlőrinci kistérsgben is meghaladja a megyei átlagot. A regisztrált álláskeresők körében a férfiak túlreprezentáltak, a diplomás munkanélküliek száma alacsony, legnagyobb részül legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Igen magas az álláskeresők körében azok száma, akik már legalább egy éve folyamatosan szerepelnek a nyilvántartásban. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2

22 21 *Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada **Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból Legjelentősebb szektor Legjelentősebb település Foglalkoztatás abszolút értelemben Foglalkoztatás relatív értelemben LeírásÉrték ▪A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma ▪Botykapeterd székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 5 db 3 db 427 fő 5% A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 5%- át adja a térségen belüli foglalkoztatás- nak

23 22 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik Szektor ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Fogl. száma (fő) ▪70 ▪60 ▪55 ▪54 ▪53 Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben ▪Szabadszentkirál y ▪Nemeske ▪Bicsérd ▪Szabadszentkirál y ▪Szentlőrinc Főtevékenység ▪0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése ▪2010 Fűrészárugyártás ▪0121 Szarvasmarha- tenyésztés ▪2932 Egyéb mezőgazdasági gép gyártása ▪0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése Név ▪Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt. ▪ITAFA Felvásárló, Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. ▪Bicsérdi Arany-Mező Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. ▪Szentkirály Kereskedelmi,Szolgáltató és Gyártó Kft. ▪AGRO-LŐRINC Termelő- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1 2 3 4 5

24 23 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Szektor Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben Főtevékenység ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Építőipar ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪35 ▪26 ▪25 ▪23 ▪Szigetvár ▪Botykapeterd ▪Szentlőrinc ▪2010 Fűrészárugyártás ▪0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése ▪4521 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése ▪2040 Tároló fatermék gyártása ▪1821 Munkaruházat gyártása A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik ▪Trust Hungary Fafeldolgozó és Kereskedő Zrt. Név ▪VAKON Építőipari és Szolgáltató Kft. ▪"FLINK" Hordógyártó Kft. ▪LŐRINCTEX Munka- és Védőruhaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ▪SZABOLCSKI Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6 7 8 9 10

25 24 A térség rendszerváltást követő gazdasági hanyatlása miatt, a foglalkoztatottság jelentősen csökkent, ami e körzetet Baranya egyik legnagyobb munkanélküliségi rátájú térségévé tette. A helyi ipar keleti piacainak drasztikus beszűkülése a körzet munkanélküliségének ugrásszerű emelkedéséhez vezetett, ami a 90-es években tetőződött, a munkanélküliségi ráta megközelítette a kritikus 30%-os értéket. Napjainkban átmeneti mérséklődés figyelhető meg, amely egyrészt a munkanélküli ellátás idejének kimerítését követő kapcsolat megszakításából, valamint a munkaügyi központ nyilvántartási rendszerének korszerűsítéséből ered. Az aktív keresők, mintegy fele dolgozik a szolgáltatások területén, egyharmad arány az iparban, egytizedük pedig a mezőgazdaságban. Összevont nemzetgazdasági ágak szerint a legjelentősebb fogyás országosan, a régió, így a térség vonatkozásában is a mezőgazdaságban mutatkozott. Az iparban megfigyelhető jelentős foglalkoztatás csökkenést, egyrészt a nagyipari struktúra teljes megszűnésének, másrészt pedig a az alacsonyan kvalifikált munkaerőt alkalmazó, tőkeszegény kisvállalkozások elsorvadása indukálta. Létszámnövekedés egyedül a szolgáltatási szektorban következett be, bár mértéke a szektor egészét tekintve nem volt túl jelentős. A szolgáltató ágazat arányának növekedését elsősorban a mezőgazdasági és ipari ágazatból felszabaduló foglalkoztatotti létszám átcsoportosulása táplálta. A térség vállalkozási aktivitása lényegesen elmarad mind a megyei, mind pedig az országos átlagtól (adatok kellenek: országos, régiós, megyei, PBKIK segít és adott is már adatokat). A vállalkozások döntő része mikro és kisvállalkozás, egyéni vállalkozó és őstermelő. A vállalkozásokból a foglalkoztatottak száma alapján mind a régióban, de különösen a térségben kevés a közép- és nagyméretű. A multinacionális cégek (Lidl, Penny Market, Plus) megjelenésével a helyi kereskedelmben érintett kisvállalkozói kör piaci pozíciói romlottak, a multik további betelepülése várható (Spar, Tesco, Aldi). A községi kisvállalkozások elsősorban mezőgazdasági, részben pedig kereskedelmi - személyi szolgáltató jellegűek, de találunk néhány országos piaci kapcsolatokkal is rendelkező, vagy exportorientált kisebb ipari, gazdasági vállalkozást is. A térség rendszerváltást követő gazdasági hanyatlása miatt, a foglalkoztatottság jelentősen csökkent, ami e körzetet Baranya egyik legnagyobb munkanélküliségi rátájú térségévé tette. A helyi ipar keleti piacainak drasztikus beszűkülése a körzet munkanélküliségének ugrásszerű emelkedéséhez vezetett, ami a 90-es években tetőződött, a munkanélküliségi ráta megközelítette a kritikus 30%-os értéket. Napjainkban átmeneti mérséklődés figyelhető meg, amely egyrészt a munkanélküli ellátás idejének kimerítését követő kapcsolat megszakításából, valamint a munkaügyi központ nyilvántartási rendszerének korszerűsítéséből ered. Az aktív keresők, mintegy fele dolgozik a szolgáltatások területén, egyharmad arány az iparban, egytizedük pedig a mezőgazdaságban. Összevont nemzetgazdasági ágak szerint a legjelentősebb fogyás országosan, a régió, így a térség vonatkozásában is a mezőgazdaságban mutatkozott. Az iparban megfigyelhető jelentős foglalkoztatás csökkenést, egyrészt a nagyipari struktúra teljes megszűnésének, másrészt pedig a az alacsonyan kvalifikált munkaerőt alkalmazó, tőkeszegény kisvállalkozások elsorvadása indukálta. Létszámnövekedés egyedül a szolgáltatási szektorban következett be, bár mértéke a szektor egészét tekintve nem volt túl jelentős. A szolgáltató ágazat arányának növekedését elsősorban a mezőgazdasági és ipari ágazatból felszabaduló foglalkoztatotti létszám átcsoportosulása táplálta. A térség vállalkozási aktivitása lényegesen elmarad mind a megyei, mind pedig az országos átlagtól (adatok kellenek: országos, régiós, megyei, PBKIK segít és adott is már adatokat). A vállalkozások döntő része mikro és kisvállalkozás, egyéni vállalkozó és őstermelő. A vállalkozásokból a foglalkoztatottak száma alapján mind a régióban, de különösen a térségben kevés a közép- és nagyméretű. A multinacionális cégek (Lidl, Penny Market, Plus) megjelenésével a helyi kereskedelmben érintett kisvállalkozói kör piaci pozíciói romlottak, a multik további betelepülése várható (Spar, Tesco, Aldi). A községi kisvállalkozások elsősorban mezőgazdasági, részben pedig kereskedelmi - személyi szolgáltató jellegűek, de találunk néhány országos piaci kapcsolatokkal is rendelkező, vagy exportorientált kisebb ipari, gazdasági vállalkozást is. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

26 25 A településeken létrejött vállalkozások inkább a helyi – területi piacon érdekeltek, ezért fontos a területi gazdaság megerősítése, kimozdulása a holtpontból. A térségben jelentős a kkv-k számára alkalmassá tehető ingatlanok aránya. A helyi termékek népszerűsítésére, piacra jutásának segítésére, fontos lenne egy szervezet megalakítása, amely összefogná a vállalkozásokat, őstermelőket, vagyis a helyi terméket előállítókat, és egy egységes marketing stratégia mentén, egy egységes szakmai háttérrel, akár egy egységes technológiával, egy homogén végterméket állítana elő. A térség településeinek jelentős része rendelkezik falusi turizmus körébe tartozó szolgáltatással, de ezek komfortfokozata, szolgáltatások köre, színvonala fejlesztésre szorul. A településeken létrejött vállalkozások inkább a helyi – területi piacon érdekeltek, ezért fontos a területi gazdaság megerősítése, kimozdulása a holtpontból. A térségben jelentős a kkv-k számára alkalmassá tehető ingatlanok aránya. A helyi termékek népszerűsítésére, piacra jutásának segítésére, fontos lenne egy szervezet megalakítása, amely összefogná a vállalkozásokat, őstermelőket, vagyis a helyi terméket előállítókat, és egy egységes marketing stratégia mentén, egy egységes szakmai háttérrel, akár egy egységes technológiával, egy homogén végterméket állítana elő. A térség településeinek jelentős része rendelkezik falusi turizmus körébe tartozó szolgáltatással, de ezek komfortfokozata, szolgáltatások köre, színvonala fejlesztésre szorul. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2

27 26 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység12 Vallással kapcsolatos tevékenység3 Sporttal kapcsolatos tevékenység25 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység28 Oktatással kapcsolatos tevékenység15 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 1 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 1 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 6 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 1 Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 3 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 22 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 0 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 2 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 9 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 0 Nemzetközi kapcsolatok0 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 6 Politikai tevékenység1 A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

28 27 A térség non-profit szervezetei tevékenységük alapján túlnyomó részt településfejlesztéssel lakásüggyel, sporttal és szabadidővel kapcsolatos tevékenységekkel foglalkoznak. Jelentős arányban jelennek meg a kulturális és oktatással foglalkozó szervezetek is a közösség területén. Nem elhanyagolható, de a fent említett szervezetek számához képest már nagyságrenddel kevesebb szervezet foglalkozik szociális ellátással, közbiztonság védelmével és szakmai gazdasági érdekképviselettel. Kutatással, környezetvédelemmel, jogvédelemmel, csekély számban foglalkoznak a térségben. A roma szervezetek száma növekszik: Hetvehelyi Beás Cigány Egyesület, Dél Zselici Cigányok Szövetsége). Természetesen egy szervezet több tevékenységet is folytat ezek a besorolások a fő tevékenység megjelölése alapján készültek. Bizonyos szervezetek, mint a köztestületek pl.: kamara, vagy más önkormányzati tulajdonú, vagy alapítású szervezetek kivételével, mint foglalkoztató nem jelentősek a térség civil szervezetei Az önkormányzatok és a civil szervezetek közti együttműködés jelentős, bár ennek konkrét önkormányzati feladatátvállalás formájában való megjelenése, még nem meghatározó. A legtöbb civil szervezet székhely településén fejti ki tevékenységét. A saját közösségében meghatározó a szerepe, és jelentős plusz erőforrást próbálnak feltárni, bár általánosan jellemzi őket a forráshiány. Jelen vannak olyan szervezetek is a térségben, amelyek foglalkoztatási programok bonyolítását is végezték már, illetve az NFT I. keretében erre a célra már sikeres pályázók voltak. Több olyan szervezet is működik a térségben, amely adott területen túlnyúlik településeinek határain, szakmai tevékenységűk több települést, adott esetben kistérséget is érint. Szakmai kapcsolataik nagyon fontosak, hisz a térségen túlnyúló kapcsolatrendszer erősíti a desztináció sikerességét. A civil szervezetek jelentős tapasztalattal rendelkeznek túrizmus, területfejlesztés, kultúra és közösségfejlesztés terén. Képesek LEADER programban bonyolítandó projektek megvalósítására. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/1

29 28 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben A térség összesített lakossága 2002-2006 között 684 fővel csökkent, ami arányosítva 2%-os csökkenést jelent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 684 fővel csökkent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal csökkent Térség összlakossága Éves változás 2002 (fő)2003 (fő)2004 (fő)2005 (fő)2006 (fő) 33,29132,98932,91632,80732,607 -302-73 -109-200

30 29 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A lakosság kor szerinti összetétele a térségben A térségben az aktív korú lakosság aránya 66%, ami 6 százalékponttal magasabb az országos átlagnál Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Megoszlás 3% 66% 17% 11% Országos átlag 3% 60% 21% 13% Aktív korú lakosság 0-2 év 3-5 év 6-14 év 15-59 év 59 év felett

31 30 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele A térségben elsősorban a 0 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) 0 általános 1-5 általános 6-7 általános 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel Megoszlás 3% 11% 4% 1% 4% Országos átlag 2% 9% 2% 4% 11% 34% 8% 3% 20% 9% 26% 12% 10% 17%

32 31 Baranya megye és ezen belül a Szigetvári kistérség a zsáktelepülések számát tekintve országosan is első helyen áll. 96 zsáktelepülés van a megyében, amely az összes települést tekintve 30%-ot tesz ki. A Szigetvári kistérségben 37 település lélekszáma alacsonyabb 500 főnél, vagyis a kistérség településeinek 80%-a 500 fő alatti. A falvak 24%-ában a lakosság száma a 200 főt sem éri el. A kistérségben mintegy 27 ezer ember él, közülük mintegy 11 ezren Szigetváron, a fennmaradó lakosság pedig a 45 apró- és törpefalu valamelyikén. A Szentlőrinci kistérségben a lakosság elhelyezkedése ennél valamivel kiegyenlítettebb képet mutat, hiszen arányaiban több 1000 fő körüli települést találunk, illetve a kistérségi centrum, Szentlőrinc városa is lényegesen kisebb népességszámmal rendelkezik. A szentlőrinci kistérségben összesen mintegy 16 ezer ember él. A Közösség területén -mely Szigetvár városának csak külterületi részét fedi le – hozzávetőlegesen 32 ezren laknak. A Szigetvári kistérség szinte mindegyik településéről elmondható, hogy csökken az élveszületések száma, illetve a lakosságszám szinte minden településen csökken, vagy stagnál. Ez nem mondható el a Szentlőrinci kistérség legtöbb településéről, hiszen itt sok helyütt a természetes szaporodás és a vándorlási különbözet összegzése népességszám növekedést mutat. Ehhez hozzájárul az, hogy a Szentlőrinci kistérség bizonyos területei komoly migrációs vonzerővel rendelkeznek, amelyben természetesen szerepet játszik a Pécshez közeli fekvés, azonban a periférikus elhelyezkedésű zsáktelepüléseknél itt is népességcsökkenés figyelhető meg. A korösszetétel tekintetében feltétlenül meg kell említeni, hogy a Szentlőrinci kistérség Baranya megye átlagához képest fiatalabb népesség összetétellel rendelkezik. A 14 éven aluli korosztály aránya a kistérség lakónépességen belül 19 %-os, aránya jobb a 15,6 %-os megyei átlagnál, de a régiós, illetve országos értékeknél is (16-17 %). Komplex demográfiai mutatók alapján nyert általános helyzetkép alapján a Szentlőrinci kistérség regionális rangsorban is az élvonalban van. Baranya megye és ezen belül a Szigetvári kistérség a zsáktelepülések számát tekintve országosan is első helyen áll. 96 zsáktelepülés van a megyében, amely az összes települést tekintve 30%-ot tesz ki. A Szigetvári kistérségben 37 település lélekszáma alacsonyabb 500 főnél, vagyis a kistérség településeinek 80%-a 500 fő alatti. A falvak 24%-ában a lakosság száma a 200 főt sem éri el. A kistérségben mintegy 27 ezer ember él, közülük mintegy 11 ezren Szigetváron, a fennmaradó lakosság pedig a 45 apró- és törpefalu valamelyikén. A Szentlőrinci kistérségben a lakosság elhelyezkedése ennél valamivel kiegyenlítettebb képet mutat, hiszen arányaiban több 1000 fő körüli települést találunk, illetve a kistérségi centrum, Szentlőrinc városa is lényegesen kisebb népességszámmal rendelkezik. A szentlőrinci kistérségben összesen mintegy 16 ezer ember él. A Közösség területén -mely Szigetvár városának csak külterületi részét fedi le – hozzávetőlegesen 32 ezren laknak. A Szigetvári kistérség szinte mindegyik településéről elmondható, hogy csökken az élveszületések száma, illetve a lakosságszám szinte minden településen csökken, vagy stagnál. Ez nem mondható el a Szentlőrinci kistérség legtöbb településéről, hiszen itt sok helyütt a természetes szaporodás és a vándorlási különbözet összegzése népességszám növekedést mutat. Ehhez hozzájárul az, hogy a Szentlőrinci kistérség bizonyos területei komoly migrációs vonzerővel rendelkeznek, amelyben természetesen szerepet játszik a Pécshez közeli fekvés, azonban a periférikus elhelyezkedésű zsáktelepüléseknél itt is népességcsökkenés figyelhető meg. A korösszetétel tekintetében feltétlenül meg kell említeni, hogy a Szentlőrinci kistérség Baranya megye átlagához képest fiatalabb népesség összetétellel rendelkezik. A 14 éven aluli korosztály aránya a kistérség lakónépességen belül 19 %-os, aránya jobb a 15,6 %-os megyei átlagnál, de a régiós, illetve országos értékeknél is (16-17 %). Komplex demográfiai mutatók alapján nyert általános helyzetkép alapján a Szentlőrinci kistérség regionális rangsorban is az élvonalban van. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 1/2

33 32 A Szigetvári kistérségben a mai demográfiai jellemzők legfontosabb eleme a kistérségi székhely meghatározó szerepe. A kistérségben a legnagyobb munkáltatók itt vannak, ebből következően jelentős a migráció a kistelepülésekről Szigetvár irányába. Ugyanakkor ezen folyamattal párhuzamosan jelentős elvándorlás is megfigyelhető a város esetében. A népességmegtartó erő szempontjából különösen a középiskolai korosztály és az értelmiség megtartása jelent komoly kihívást. Az akcióterületen élők több nemzetiségbe tartoznak, svábok, horvátok, romák. A közösség területének bizonyos részein rendkívül magas a roma lakosság részaránya. Összességében elmondható, hogy a SZINERGIA LEADER KÖZÖSSÉG területén a demográfiai jellemzők tekintetében meglehetősen változatos a kép, kissé leegyszerűsítve azonban kijelenthetjük, hogy a Közösséget alkotó két kistérség egyikében erőteljes negatív tendenciák figyelhetőek meg, míg a másik esetében demográfiai szempontból pozitív trendek látszanak. A Szigetvári kistérségben a mai demográfiai jellemzők legfontosabb eleme a kistérségi székhely meghatározó szerepe. A kistérségben a legnagyobb munkáltatók itt vannak, ebből következően jelentős a migráció a kistelepülésekről Szigetvár irányába. Ugyanakkor ezen folyamattal párhuzamosan jelentős elvándorlás is megfigyelhető a város esetében. A népességmegtartó erő szempontjából különösen a középiskolai korosztály és az értelmiség megtartása jelent komoly kihívást. Az akcióterületen élők több nemzetiségbe tartoznak, svábok, horvátok, romák. A közösség területének bizonyos részein rendkívül magas a roma lakosság részaránya. Összességében elmondható, hogy a SZINERGIA LEADER KÖZÖSSÉG területén a demográfiai jellemzők tekintetében meglehetősen változatos a kép, kissé leegyszerűsítve azonban kijelenthetjük, hogy a Közösséget alkotó két kistérség egyikében erőteljes negatív tendenciák figyelhetőek meg, míg a másik esetében demográfiai szempontból pozitív trendek látszanak. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 2/2

34 33 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% Infrastrukturális adottság ▪Szélessávú Internet ▪Mindhárom mobilhálózat ▪Helyközi autóbusz- megállóhely ▪Közművesített, közúton elérhető ipari park ▪Fenti infrastruk- turális adottsá- gok együttesen Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) 27 15 1 64 0 Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 41% 23% 2% 97% 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

35 34 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Közlekedés Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Ipari parkok Pénzügyi szolgáltatások Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Közmű ellátottság Oktatás Kultúra Telekommuni- káció Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Szakiskolai és speciális szakiskolai feladat-ellátási hely ▪Filmszínház Mozgatórugó alcsoport

36 35 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szabadidős te- vékenységre és sportolásra al- kalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Mentőállomás Mozgatórugó alcsoport Gazdaságfej- lesztési szervezetek Természeti adottságok Natura 2000 területek Közbiztonsági szolgálat Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

37 36 A meglévő infrastruktúra elemzése egy nagyon jellemző vonást mutat, a városi dominanciát. Legyen az közlekedési, humán, egészségügyi vagy akár telekommunikációhoz kapcsolódó infrastruktúra, a két kistérségi központ túlsúlya nyomasztó. A közlekedés adottságai közül kiemelendő, hogy a közösség területén két főút (6-os, 67-es sz.) halad át. A közutak rossz állapotúak. Ez igaz mind az alsórendű, mind a főutakra. A belterületi utak állapota sem kielégítő. A fő problémát az okozza, hogy a közösség mintegy egyharmada zsáktelepülés, amit csak közúton lehet megközelíteni. A közösségben hiányoznak a kerékpárutak, valamint a többfunkciós mezőgazdasági szervízutak. A vasút alárendelt jelentőségű, bár a Budapest-Pécs, a Pécs-Barcs vonal mind az utas, mind a teherforgalmat tekintve is meghatározó a Dél-Dunántúlon. Hátránya a közösségnek, hogy ezek a vonalak (kiegészülve a Sellye-Szentlőrinc szárnnyal) csak kevés települést érintenek. Vízi vagy légi közlekedési infrastruktúra nincs a térségben. A tömegközlekedés színvonala nem megfelelő. A közművesítés vegyes képet mutat. A vezetékes ivóvíz és az elektromos energia ellátás szinte teljes A közösség két városában, és mindössze néhány kis településen megoldott a csatornázott szennyvízelvezetés. A szennyvíz elvezetésének megoldása továbbra is várat magára több településen is, bár jelentős előrelépések történtek ebben, tervszintű előkészítettség általános. A vezetékes gázbekötések nagyobb arányban jellemzőek a szentlőrinci kistérségben. A telekommunikáció területén a vezetékes telefonszolgáltatás a nagy többség számára elérhető, a rákötések azonban a mobilkommunikáció térhódításával csökken. A mobiltelefonok és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások egyes területeken a domborzati viszonyok miatt problémásak. A szélessávú internet- elérhetőség rohamosan nő a közösség településein belül, de egyes helységekben még nem adottak a megfelelő feltételek a kiépítéséhez. A kábeltévé-szolgáltatás is már megvalósult a települések többségében. Az említett túlsúly leginkább a pénzügyi-kereskedelmi-adminisztratív, illetve az egészségügyi-szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrában érhető nyomon. A közösség települései közül csak a nagyobb népességgel rendelkezők büszkélkednek bankfiókokkal vagy takarékszövetkezettel. A meglévő infrastruktúra elemzése egy nagyon jellemző vonást mutat, a városi dominanciát. Legyen az közlekedési, humán, egészségügyi vagy akár telekommunikációhoz kapcsolódó infrastruktúra, a két kistérségi központ túlsúlya nyomasztó. A közlekedés adottságai közül kiemelendő, hogy a közösség területén két főút (6-os, 67-es sz.) halad át. A közutak rossz állapotúak. Ez igaz mind az alsórendű, mind a főutakra. A belterületi utak állapota sem kielégítő. A fő problémát az okozza, hogy a közösség mintegy egyharmada zsáktelepülés, amit csak közúton lehet megközelíteni. A közösségben hiányoznak a kerékpárutak, valamint a többfunkciós mezőgazdasági szervízutak. A vasút alárendelt jelentőségű, bár a Budapest-Pécs, a Pécs-Barcs vonal mind az utas, mind a teherforgalmat tekintve is meghatározó a Dél-Dunántúlon. Hátránya a közösségnek, hogy ezek a vonalak (kiegészülve a Sellye-Szentlőrinc szárnnyal) csak kevés települést érintenek. Vízi vagy légi közlekedési infrastruktúra nincs a térségben. A tömegközlekedés színvonala nem megfelelő. A közművesítés vegyes képet mutat. A vezetékes ivóvíz és az elektromos energia ellátás szinte teljes A közösség két városában, és mindössze néhány kis településen megoldott a csatornázott szennyvízelvezetés. A szennyvíz elvezetésének megoldása továbbra is várat magára több településen is, bár jelentős előrelépések történtek ebben, tervszintű előkészítettség általános. A vezetékes gázbekötések nagyobb arányban jellemzőek a szentlőrinci kistérségben. A telekommunikáció területén a vezetékes telefonszolgáltatás a nagy többség számára elérhető, a rákötések azonban a mobilkommunikáció térhódításával csökken. A mobiltelefonok és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások egyes területeken a domborzati viszonyok miatt problémásak. A szélessávú internet- elérhetőség rohamosan nő a közösség településein belül, de egyes helységekben még nem adottak a megfelelő feltételek a kiépítéséhez. A kábeltévé-szolgáltatás is már megvalósult a települések többségében. Az említett túlsúly leginkább a pénzügyi-kereskedelmi-adminisztratív, illetve az egészségügyi-szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrában érhető nyomon. A közösség települései közül csak a nagyobb népességgel rendelkezők büszkélkednek bankfiókokkal vagy takarékszövetkezettel. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 1/2

38 37 Az okmányirodák csak a közösség városaiban érhetők el, míg földhivatal csak Szigetvár városában található. Postát a jegyzőséggel rendelkező településeken találhatunk, ugyanakkor a jövőben számolnunk kell ezek visszafejlesztésével. A területen egy kórház és kettő járóbeteg-ellátást biztosító egészségügyi központ van (mindkettő városban elérhető) a háziorvosi rendelők mellett. A szociális infrastruktúra jellemzően a városokba települt, bár üdítő jelenség a falugondnoki szolgálatok, és egyéb szociális szolgáltatások jelenléte. Középfokú oktatási intézmény a városokban van A felnőttképzési intézmények csak Pécsett állnak rendelkezésre. A helyi képzés színvonalának emelése az oktatás minden szintjén elengedhetetlen. Az okmányirodák csak a közösség városaiban érhetők el, míg földhivatal csak Szigetvár városában található. Postát a jegyzőséggel rendelkező településeken találhatunk, ugyanakkor a jövőben számolnunk kell ezek visszafejlesztésével. A területen egy kórház és kettő járóbeteg-ellátást biztosító egészségügyi központ van (mindkettő városban elérhető) a háziorvosi rendelők mellett. A szociális infrastruktúra jellemzően a városokba települt, bár üdítő jelenség a falugondnoki szolgálatok, és egyéb szociális szolgáltatások jelenléte. Középfokú oktatási intézmény a városokban van A felnőttképzési intézmények csak Pécsett állnak rendelkezésre. A helyi képzés színvonalának emelése az oktatás minden szintjén elengedhetetlen. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 2/2

39 38 *Szálloda, gyógyszálloda, panzió **Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Térségi adat Országos átlag Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Térségi adat az országos átlag százalékában 0.01 0.020.04 39%35% 0.180.12 1.810.68 10%18%

40 39 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 1/10 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪491 ▪Község▪85 ▪Község▪220 ▪Község▪192 ▪Község▪1,061 ▪Község▪421 ▪Község▪474 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Almamellék Almáskeresztúr Bánfa Basal Bicsérd Boda Boldogasszonyfa Munkanél- küliség (%) ▪23.86% ▪20.75% ▪24.64% ▪11.17% ▪7.65% ▪15.36% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪256,890 ▪325,643 ▪152,045 ▪333,267 Magas** kat. (db/fő) ▪3.631 ▪0.000 ▪1.996 Alacsony** kat. (db/fő) ▪1.226 ▪0.000 ▪2.728

41 40 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 2/10 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪370 ▪Község▪1,259 ▪Község▪105 ▪Község▪115 ▪Község▪395 ▪Község▪425 ▪Község▪186 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Botykapeterd Bükkösd Bürüs Csebény Cserdi Csertő Csonkamindszent Munkanél- küliség (%) ▪18.99% ▪16.00% ▪30.65% ▪24.88% ▪35.47% ▪16.34% ▪20.10% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪229,855 ▪176,912 ▪162,765 ▪384,632 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪4.122 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.319 ▪0.000

42 41 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra Települések főbb jellemzői 3/10 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪626 ▪Község▪105 ▪Község▪433 ▪Község▪603 ▪Község▪135 ▪Község▪330 ▪Község▪551 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Dencsháza Dinnyeberki Endrőc Gerde Gyöngyfa Gyöngyösmellék Helesfa Munkanél- küliség (%) ▪22.19% ▪21.62% ▪21.61% ▪14.85% ▪19.28% ▪20.70% ▪4.00% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪296,325 ▪214,164 ▪194,056 ▪135,338 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000

43 42 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Építőipar ▪Közszféra Települések főbb jellemzői 4/10 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪514 ▪Község▪1,017 ▪Község▪81 ▪Község▪231 ▪Község▪280 ▪Község▪178 ▪Község▪735 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Hetvehely Hobol Horváthertelend Ibafa Kacsóta Katádfa Kétújfalu Munkanél- küliség (%) ▪21.51% ▪10.61% ▪25.78% ▪30.93% ▪18.40% ▪31.73% ▪12.81% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪369,082 ▪126,478 ▪202,932 ▪85,763 ▪364,844 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.778 ▪0.000 ▪0.870 ▪0.000 ▪0.037

44 43 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Közszféra Települések főbb jellemzői 5/10 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,065 ▪Község▪277 ▪Község▪143 ▪Község▪123 ▪Község▪317 ▪Község▪230 ▪Község▪1,004 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Királyegyháza Kisdobsza Kistamási Magyarlukafa Merenye Molvány Mozsgó Munkanél- küliség (%) ▪12.38% ▪14.07% ▪25.52% ▪15.38% ▪28.24% ▪12.50% ▪14.83% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪323,936 ▪211,895 ▪268,488 ▪304,260 ▪246,230 ▪337,964 ▪381,125 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪2.285 ▪0.000 ▪0.010

45 44 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Közszféra ▪Szállítási, raktározási, postai és távközl... ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Települések főbb jellemzői 6/10 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪708 ▪Község▪657 ▪Község▪368 ▪Község▪288 ▪Község▪251 ▪Község▪87 ▪Község▪415 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Nagydobsza Nagypeterd Nagyváty Nemeske Nyugotszenterzséb et Okorvölgy Patapoklosi Munkanél- küliség (%) ▪18.60% ▪11.37% ▪11.84% ▪16.22% ▪27.45% ▪20.00% ▪17.58% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪286,804 ▪411,210 ▪253,425 ▪363,684 ▪154,973 ▪174,118 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪1.087 ▪0.000

46 45 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 7/10 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪122 ▪Község▪162 ▪Község▪411 ▪Község▪573 ▪Község▪466 ▪Község▪376 ▪Község▪279 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Pécsbagota Pettend Rózsafa Somogyapáti Somogyhárságy Somogyhatvan Somogyviszló Munkanél- küliség (%) ▪17.07% ▪16.67% ▪16.32% ▪17.02% ▪23.73% ▪19.41% ▪26.95% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪94,655 ▪271,563 ▪333,122 ▪223,324 ▪214,055 ▪226,284 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000

47 46 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 8/10 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪485 ▪Község▪825 ▪Község▪344 ▪Község▪426 ▪Község▪133 ▪Község▪861 ▪Város▪7,059 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Sumony Szabadszentkirály Szentdénes Szentegát Szentkatalin Szentlászló Szentlőrinc Munkanél- küliség (%) ▪20.65% ▪6.61% ▪19.19% ▪19.46% ▪19.77% ▪13.22% ▪8.30% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪207,317 ▪308,076 ▪261,361 ▪368,683 ▪559,105 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.161 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.030 ▪0.000 ▪0.160 ▪0.000 ▪0.047

48 47 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra Települések főbb jellemzői 9/10 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Város▪449 ▪Község▪74 ▪Község▪263 ▪Község▪391 ▪Község▪180 ▪Község▪121 ▪Község▪202 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Szigetvár Szörény Szulimán Teklafalu Tótszentgyörgy Várad Vásárosbéc Munkanél- küliség (%) ▪9.91% ▪6.58% ▪14.71% ▪19.20% ▪16.32% ▪26.69% ▪22.70% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪524,612 ▪192,322 ▪261,224 ▪258,183 ▪230,684 ▪170,485 ▪184,003 Magas** kat. (db/fő) ▪0.911 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.038 ▪0.000

49 48 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Kereskedelem, javítás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 10/10 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪176 ▪Község▪380 ▪Község▪298 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Velény Zádor Zók Munkanél- küliség (%) ▪18.85% ▪20.82% ▪11.40% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪304,526 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000

50 49 Települések egy mondatos jellemzése 1/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Almamellék ▪„Várostól és a főútvonaltól való nagy távolság és a rossz buszközlekedés.Ebből is adódóan munkalehetőség hiánya. Internet és mindenhol használható mobilszolgáltató hiánya.” ▪Almáskereszt úr ▪„Zsáktelepülés jelleg, rendkívül rossz minőségű közúton érhető csak el, mobil szolgáltatás rendkívül gyenge, szélessávú internetelérés nincs, szociális lemaradottság, munkanélküliség, lakosság elöregedése.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Szép természeti környezet. Erdei kisvasú léte.” ▪„Táj szépsége, a környezet nyugalma és csendje.”

51 50 Települések egy mondatos jellemzése 2/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Bánfa ▪„Zsáktelepülési jelleg. Nem megfelelő a közlekedés, szombati napon nincs busz. Magas munkanélküliség, munkahelyek hiánya. vállalozások hiánya. Lakosság képzettsége nem megfelelő.” ▪Basal ▪„Basal-Szigetvár összekötőút nem épült meg a mai napig, szennyvízhálózat nem került kiépítésre.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„humánerőforrás fejlesztése.” ▪„Szigetvár közelsége”

52 51 Települések egy mondatos jellemzése 3/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Bicsérd ▪„Úthálózat elmaradottsága, egységes közterületi arculat meglétének a hiánya.” ▪Boda ▪„magas munkanélküliség, munkalehetőségek teljes hiánya, infrastruktúra fejletlensége, tömegközlekedés elégtelensége, gazdasági szervezetek hiánya, elöregedő népesség, központi támogatások csökkenése - forráshiány” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Agrárturizmus (szakmai és laikus vendégek részére), horgásztó, esztétikus, rendezett falukép, hagyományos rendezvények. 15 éves Bicsérdi Nemzetközi Művésztelep.” ▪„helyi, regionális és országos jelentőségű természeti értékek, megyeszékhely közelsége, falusi - rekreációs turizmus alapfeltételei adottak”

53 52 Települések egy mondatos jellemzése 4/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Boldogasszon yfa ▪„Magas munkanélküliség.” ▪Botykapeterd ▪„Országos átlagot jelentősen meghaladó képzetlen munkanélküli réteg, munkahelyek hiánya. Megfelelő faluközpont infrastruktúrájának hiánya. Országos védettségű műemléktemplom leromlott állapota. község határában illegális szemétlerakó léte. Kültéri közösségi terek és portpálya öltöző hiánya. Település rendezési terv hiánya. Kispeterdi összekötő út rossz állapota.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Szép természeti környezet.” ▪„kiváló mezőgazdasági termőterületek, jó minőségű termőföldek léte. kiváló minőségű borok. Jó közlekedési lehetőségek Pécs és Szigetvár irányába. Két étterem működik a településen, vállalkozások növekvő száma.”

54 53 Települések egy mondatos jellemzése 5/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Bükkösd ▪„” ▪Bürüs ▪„Magas munkanélküliség.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„” ▪„Munkahelyek teremtésének lehetősége a környéken.”

55 54 Települések egy mondatos jellemzése 6/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Csebény ▪„Munkanélküliség, internetelérhetőség, nem megfelelő közúti viszonyok, a lakosság elöregedése, távolság a várostól.” ▪Cserdi ▪„Munkanélküliség és alacsony iskola végzetségből fakadó bűnözési hajlam.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A táj turisztikai értékei, építészeti örökség, egészséges környezet.” ▪„A Helesfai mikrotérség fellendülése az épülő tóval és az Európában egyedülálló első ROMA SKANZEN kialakítása hozhat a település számára pozítiv változásokat.”

56 55 Települések egy mondatos jellemzése 7/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Csertő ▪„munkanélküliség, helyi munkalehetőségek hiánya, közlekedés, úthálózat, szolgáltatók hiánya, nincs helyben óvoda, iskola, a gyerekekben nem alakul ki a kötődés a település iránt, közösség hiánya.” ▪Csonkaminds zent ▪„Munkanélküliség, kis- és nagy vállalkozások hiánya, közlekedési infrastruktúra fejletlensége, közművelődési infrastruktúra hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Turizmus, közösségfejlesztés.” ▪„Munkahelyteremtő beruházások, közlekedést fejlesztő beruházások, biogazdálkodás, turizmust elősegítő beruházások.”

57 56 Települések egy mondatos jellemzése 8/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Dencsháza ▪„Magas munkanélküliség, infrastrukturális elmaradottság. Piac hiányában megszűnő háztáji állattartás és növénytermesztés, mint kiegészítő jövedelemszerző tevékenység megszűnése.” ▪Dinnyeberki ▪„- rossz munkanélküliségi mutatók, a kistérségre jellemzőknél magasabb munkanélküliség ▪- vállalkozások (teljes) hiánya ▪- fiatalok elvándorlása” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Mezőgazdaságban (növénytermesztés, állattenyésztés) jártas munkaerő megléte, nyugodt falusias környezet, jelentős területű erdők, mezőgazdasági szerkezetváltásban lévő leheőségek kihasználása.” ▪„- zsáktelepülésből adódó turisztikai lehetőségek (aktív- és szabadidős turizmus)”

58 57 Települések egy mondatos jellemzése 9/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Endrőc ▪„Zsáktelepülés, szennyvízhálózat, magas munkanélküliség, vasúti közlekedés megszüntetése, hétvégi buszjáratok sűrűsége.” ▪Gerde ▪„ZSÁKTELEPÜLÉS, ROSSZ KÖZLEKEDÉSI LEHETŐSÉG, MUKAHELYHIÁNY,MAGAS MUNKANÉLKÜLISÉG” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Rendelkezésre álló munkaerő.” ▪„TERMÉSZETKÖZELI TELEPÜLÉSKÉP, OLCSÓ INGATLANÁRAK, OLCSÓ TELKEK ÉPÍTKEZNI SZÁNDÉKOZÓKNAK”

59 58 Települések egy mondatos jellemzése 10/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Gyöngyfa ▪„Magas a munkanélküliség aránya” ▪Gyöngyösmell ék ▪„Magas munkanélküliség, zsáktelepülés, szennyvízhálózat hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Munkahelyteremtés” ▪„Nyugodt környezet, falusi turizmus.”

60 59 Települések egy mondatos jellemzése 11/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Helesfa ▪„Nem megfelelő közlekedési infrastruktúra, helyi foglalkoztatók hiánya.” ▪Hetvehely ▪„Települési szennyvízelvezetés hiánya, szélassávú Internethozzáférés hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A település közigazgatási területén kiépülő tó és vízicentrum.” ▪„Védett természeti területek, turisztikai adottságok, Kán üdülőfalu.”

61 60 Települések egy mondatos jellemzése 12/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Hobol ▪„Szennyvízhálózat hiánya, közösségi ház hiánya, templom rossz állapota, tornaterem hiánya, saját kút hiánya, Szigetvár-Hobol közötti kerékpárút hiánya, óvodát bővíteni kellene.” ▪Horváthertele nd ▪„Munkanélküliség, rossz minőségű utak, romló tömegközlekedés, népesség fogyása.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Melegvíz feltárása.” ▪„A kiváló természeti adottságok kihasználásával, hosszú távon a turizmus fejlsztése.”

62 61 Települések egy mondatos jellemzése 13/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Ibafa ▪„Munkanélküliség, rossz minőségű utak, romló tömegközlekedés, népesség fogyása.” ▪Kacsóta ▪„Nagy vállalkozások hiánya, szennyvíz elvezetés nem megoldott, kerékpárút hiánya, szélessávú Internet hiánya” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A kiváló természeti adottságok kihasználásával hosszú távon a turizmus fejlesztése.” ▪„Vállalkozások, életszínvonalat javító beruházások”

63 62 Települések egy mondatos jellemzése 14/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Katádfa ▪„Munkanélküliség.” ▪Kétújfalu ▪„Magas munkanélküliség, szennyvízhálózat hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Munkahelyteremtés.” ▪„Munkahelyteremtés lehetősége.”

64 63 Települések egy mondatos jellemzése 15/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Királyegyháza ▪„Magas a munkanélküliség aránya” ▪Kisdobsza ▪„Munkalehetőség hiánya, hiányos infrastruktúra.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Munkahelyteremtés” ▪„Környezeti előnyök és helyi adottságok jobb kihasználása.”

65 64 Települések egy mondatos jellemzése 16/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kistamási ▪„Megfeleő minőségű járda hiánya, javításra szoruló országút, rossz állapotú sírház.” ▪Magyarlukafa ▪„Munkanélküliség.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Nyugodt természeti környezet.” ▪„Idegenforgalom.”

66 65 Települések egy mondatos jellemzése 17/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Merenye ▪„Belterületi összekötő utak, földutak elavultsága, csatornázás hiánya.” ▪Molvány ▪„Szennyvízelvezetés hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Közösségi élet fejlesztése.” ▪„Szálláslehetőség kihasználása.”

67 66 Települések egy mondatos jellemzése 18/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Mozsgó ▪„Szociális lemaradottság, munkanélküliség, lakosság elöregedése.” ▪Nagydobsza ▪„Magas munkanélküliség, a munkanélküliek nagy része alacsony iskolai végzettségű.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Több kisebb volumenű fejlesztéssel munkahelyek teremtése, hagyományos mezőgazdasági biotermesztés, kézműipar. A csodálatos környezetben rejlő lehetőségek kiaknázása, erdei turizmus, íjászturizmus és ennek infrastruktúrája.” ▪„A falusi turizmus lehetősége, szükséges felújítani a műemlék épületeket, és a faluközpontot.”

68 67 Települések egy mondatos jellemzése 19/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nagypeterd ▪„Általános Iskola bővítésének és felújításának szükségessége. Országos műemléki védettség alatt lévő Református templom felújítása. Helyi védettség alatt álló Baksay Sándor szülőházának felújítása. Szennyvízhálózat kiépítése. Nagypeterd községet észak- déli irányban átszelő közút felújítása.” ▪Nagyváty ▪„Szennyvízcsatorna hiánya. Mivel a község zsáktelepülés, elégtelen a közlekedés. A községtől vasútállomás 4km távolságra található.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Nagypeterd község területi elhelyezkedése miatt a térségben betöltött központi szerepének megerősítése. A település további fejlesztése érdekében új építési telkek kialakítása. Önkormányzati tulajdonú közösségi épületek további bővítése, korszerűsítése. Borturizmusba való bekapcsolódás, borutak kialakítása.” ▪„Nagyváty község észak- keleti részén horgásztó található. Turisztikai fejlesztése a faluban lévő kemping kihasználásával, borút kialakítása. A település északi részén szabadidő park kialakítása. A község déli részén építési telkek kialakítása.”

69 68 Települések egy mondatos jellemzése 20/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nemeske ▪„Magas munlanélküliség, lakosság elöregedése, fiatalok a városokba költöznek.” ▪Nyugotszenter zsébet ▪„Általános elszegényedés, munkanélküliek magas száma, zsáktelepülés, mezőgazdasági termelést szolgáló külterületi utak hiánya, a meglévőek rossz állapota.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„vállalkozások fejlődése, képzések beindítása.” ▪„A község elhelyezkedéséből adódóan, dombok között erdős és zártkerti területek között helyezkedik el, falusi turizmusra, borút kialakítására alkalmas.”

70 69 Települések egy mondatos jellemzése 21/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Okorvölgy ▪„Munkanélküliség, szennyvíz megoldása, közlekedés nem megoldott, a lakosság elöregedése” ▪Patapoklosi ▪„hiányos infrastruktúra, magas munkanélküliség, hátrányos helyzetű családok nagy száma, zsáktelepülés.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Infrastruktúra fejlesztés, munkahely teremtése” ▪„Csendes környezet miatt sok külföldi (német, holland) vásárolt házat, kettő műemlék jellegű épülettel rendelkezik a falu.”

71 70 Települések egy mondatos jellemzése 22/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Pécsbagota ▪„ZSÁKFALU, A TÖMEGKÖZLEKEDÉS TELJESEN ELLEHETETLÍNITI A MUNKÁBAJÁRÁST,DE A TELEPÜLÉSEN NINCS SEMMILYEN MUNKALEHETŐSÉG, EMIATT MAGAS A MUNKANÉLKÜLISÉG ARÁNYA, FIATALOK SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉGE NEM MEGOLDOTT, SZAKORVOSI ELLÁTÁS ELLÉRÉSE A KÖZLEKEDÉS MIATT NAGYON NEHÉZKES.” ▪Pettend ▪„Szennyvízcsatorna hiánya, gyöngyösmelléki összekötő út hiánya, szélessávú internet hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„NAGYON SZÉP, TISZTA TELEPÜLÉS. OLCSÓ INGATLAN ÉS TELEKÁRAK, ÁLMOSVÖLGY KÖZELSÉGE MIATT A TURIZMUS FELLENDÍTÉSÉBEN LEHETŐSÉGEK VANNAK, MELYEK KIAKNÁZÁSA A FALU FEJLŐDÉSÉNEK MOZGATÓRUGÓJA LEHET.” ▪„Nyugodt környezet.”

72 71 Települések egy mondatos jellemzése 23/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Rózsafa ▪„Rossz tömegközlekedési lehetőségek, magas munkanélküliség.” ▪Somogyapáti ▪„Magas munkanélküliség, szakképzetlenek és vállalkozások hiánya, önkormányzatnál hiányzik a pályázati önerő.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Közösségi élet fellendítése különböző fejlesztésekkel : ifjúsági klub, rózsapark kialakítása.” ▪„Jó szolgáltatások, erős civil szervezet.”

73 72 Települések egy mondatos jellemzése 24/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Somogyhársá gy ▪„Munkanélküliség, rossz infrastruktúra.” ▪Somogyhatva n ▪„Munkahelyek hiánya, lakások állapota, falu népességének drasztikus fogyása.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A táj érintetlensége, friss levegő, turizmus, vendéglátás.” ▪„Horgászturizmus fejlesztése.”

74 73 Települések egy mondatos jellemzése 25/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Somogyviszló ▪„Magas a munkanélküliség a faluban, kicsi az esélye a kitörésnek, hiszen még Szigetváron sincs nagyon munkalehetőség. Alacsony képzettség.” ▪Sumony ▪„Magas a munkanélküliség aránya” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A falu rendbetétele megtörtént, ezáltal lehetőség van egy pihenő, alvó falu kialakítására, amennyiben akad vállalkozó. A faluban már évek óta sok holland és német állampolgár vásárol házat.” ▪„Munkahelyteremtés”

75 74 Települések egy mondatos jellemzése 26/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szabadszentk irály ▪„Szakorvosi ellátás a közlekedési nehézségek miatt nem megoldott, ifjúsági szórakozási lehetőségek hiánya, kulturális rendezvények hiánya” ▪Szentdénes ▪„Magas munkanélküliség.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Pécs 22 km-es távolsága miatt Pécs agglomerációhoz való kapcsolata- csatlakozása-annak kiaknázása, olcsó ingatlan és telekárak miatt a kitelepülőknek jó lehetőség, szép és gondozott településkép, emiatt vonzó a falura vágyóknak, 6-os sz. fő út közelsége” ▪„Nyugodt környezet, Pécs közelsége.”

76 75 Települések egy mondatos jellemzése 27/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szentegát ▪„Infrastrukturális elmaradottság, magas munkanélküliség.” ▪Szentkatalin ▪„Munkalehetőség nincs, aluliskolázottság, közlekedés hiánya az esetleges munkahelyek felé (város)” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Mezőgazdaságban jártas munkaerő léte, nyugodt környezet, jelentős területű erdők.” ▪„Munkahely teremtés, infrastruktúra javítása”

77 76 Települések egy mondatos jellemzése 28/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szentlászló ▪„Munkanélküliség. Szennyvízhálózat hiánya. Iskolaépület- felújítás. Faluház építése,játszóterek felújítása. Intézmények fűtéskorszerűsítése.” ▪Szentlőrinc ▪„A település legnagyobb problémája a folyamatosan romló demográfiai korösszetétel, egyre nő az időskorúak aránya a városban. Problémaként jelentkezik, hogy az országos és a régiós szinthez képest is magas a munkanélküliek aránya, időszakos foglalkoztatásra van csak lehetőség (pl. közmunka program). A város vállalkozói szférája a jelenlegi gazdasági helyzetet is figyelembe véve egyr” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Jó minőségű szolgáltatás nyújtása a lakosságnak: boltok, presszó, kocsma, bank, háziorvos, fogorvos, iskola, óvoda, védőnő, sportpályák.” ▪„Az önkormányzat minden lehetőséget kihasznál a város fejlesztésére, részt vesz mind a hazai, mind az uniós pályázati kiírásokon. Szentlőrinc legnagyobb lehetőségét abban látja, hogy egy modern, nyugodt, jól kiépített kisváros képét, hangulatát teremti meg, ahol az itt élők hozzájutnak minden szolgáltatáshoz, lakókörnyezetük tiszta és rendezett, munkahelyük pedig a térségben találha”

78 77 Települések egy mondatos jellemzése 29/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szigetvár ▪„Úthálózat minősége, közvilágítás hiányosságai.” ▪Szörény ▪„Folyamatos népességcsökkenés.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Szőlőhegyben rejlő potenciál.” ▪„nyugodt környezet.”

79 78 Települések egy mondatos jellemzése 30/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szulimán ▪„Szociális lemaradottság, munkanélküliség, lakosság elöregedése.” ▪Teklafalu ▪„A település infrastruktúrálisan elmaradott, nincs kiépített csatornahálózat, illetve gázhálózat. Nagy gondot jelent a szennyvízkezelés megoldása. Jelenleg működik egy drén rendszeres ráhordással történő szennyvíz-ártalmatlanító rendszer, mely elavult, fejlesztésre szorul. A településen nincs igazán közösségi térnek nevezhető helyiség.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Táj szépsége, a környezet nyugalma és csendje.” ▪„A településen elismert rovarkiállítás tekinthető meg.”

80 79 Települések egy mondatos jellemzése 31/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Tótszentgyörg y ▪„Munkanélküliség.” ▪Várad ▪„Munkanélküliség.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Turizmus. Szép környezet.” ▪„Szép természeti környezet.”

81 80 Települések egy mondatos jellemzése 32/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Vásárosbéc ▪„Munkanélküliség, infrastruktúra, kiépítetlen út, szennyvíz, zsákfalu, mélyszegénység.” ▪Velény ▪„” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A táj érintetlensége, friss levegő, turizmus, vendéglátás.” ▪„”

82 81 Települések egy mondatos jellemzése 33/33 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Zádor ▪„Munkanélküliség. Református templom felújításra szorul, temető bekerítése.” ▪Zók ▪„Úthálózat elmaradottsága, egységes közterületi arculat meglétének a hiánya. Csatornázatlanság” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Legelő védettsége, ami turisztikai vonzerő lehetne. A település csendes nyugalma.” ▪„Zók-Várhegy régészeti lelőhely, helyi történelmi múlt, agráradottságok”

83 82 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

84 83 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 A térségben 5 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 20 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Természeti, kulturális és épített örökség fenntartható fejlesztése” ▪„Humán erőforrások fejlesztése” ▪„Gazdaságfejlesztés” ▪„Helyi turizmus ágazat fejlesztése” ▪„Közösségi szolgáltatások fejlesztése” Fő fejlesztési prioritás 83 3 db 4 db 5 db 4 db 6,383,754 4,275,892 3,102,149 2,874,381 2,377,867 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma

85 84 ▪Természeti értékek védelme, értékmegőrző hasznosítása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/5 A legtöbb forrás – 77,350 EUR – a(z) Nemzetközi kapcsolatok erősítése, LEADER közösségek közötti együttműködés kiépítése. fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪A népességmegtartó erő javítása a kulturális örökség és sokszínűség védelmével, terjesztésével. A múlt értékeinek megismerését célzó intézkedések. ▪Épített örökség védelme és a helyi adottságoknak megfelelő fejlesztése. Fő fejlesztési prioritás: Természeti, kulturális és épített örökség fenntartható fejlesztése Allokált forrás (EUR) 6,090,498 27,500 265,756

86 85 ▪Az élethosszig tartó tanulás lehetőségének megteremtése, a helyben élők foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/5 A legtöbb forrás – 77,350 EUR – a(z) Nemzetközi kapcsolatok erősítése, LEADER közösségek közötti együttműködés kiépítése. fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Az információs társadalom követelményeihez való felzárkózás segítése. ▪Komplex programok megvalósítása a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése érdekében. ▪Civil közösségek fejlesztése, különös tekintettel a cigány származásúakra és a hátrányos helyzetű csoportokra. Fő fejlesztési prioritás: Humán erőforrások fejlesztése Allokált forrás (EUR) 62,123 542,043 3,671,726 0

87 86 ▪Feldolgozóipari tevékenységek fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/5 A legtöbb forrás – 77,350 EUR – a(z) Nemzetközi kapcsolatok erősítése, LEADER közösségek közötti együttműködés kiépítése. fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪A működő mikro-, kis- és középvállalkozások piacra jutásának megkönnyítése. ▪Bio- és gyógynövénytermesztés fejlesztése, kiegészítő jövedelemszerzés támogatása. ▪Termelő és értékesítő szövetkezetek kialakítása, szektorok összefogása. ▪Induló vállalkozások támogatása, letelepedésének ösztönzése. Fő fejlesztési prioritás: Gazdaságfejlesztés Allokált forrás (EUR) 70,000 495,462 44,942 418,946 2,072,799

88 87 ▪Rendezvényturizmus színvonalának emelése a sokszínű hagyományok és a multikulturális hatások kiaknázása révén. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/5 A legtöbb forrás – 77,350 EUR – a(z) Nemzetközi kapcsolatok erősítése, LEADER közösségek közötti együttműködés kiépítése. fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Falusi turizmus átfogó fejlesztése, az egységes arculat megteremtése; a falusi turizmus népszerűsítése. ▪Minőségi gasztro- és borturizmus megteremtése. ▪Zöld turizmus termékkínálati fejlesztése (horgász-,vadász-,lovas-,bakancsos-,kerékpáros turizmus fejlesztése, tanösvények, erdei iskolák: öko-turisztikai élménylánc megteremtése). Fő fejlesztési prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Allokált forrás (EUR) 45,360 449,258 372,076 2,007,687

89 88 ▪Nemzetközi kapcsolatok erősítése, LEADER közösségek közötti együttműködés kiépítése. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/5 A legtöbb forrás – 77,350 EUR – a(z) Nemzetközi kapcsolatok erősítése, LEADER közösségek közötti együttműködés kiépítése. fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Közösségi terek infokommunikációs szolgáltatásainak fejlesztése, a helyi média erősítése. ▪A civil-gazdasági-önkormányzati szféra együttműködésének fejlesztése. ▪Helyi identitást és lokálpatriotizmust fejlesztő szolgáltatások, helyi közösségfejlesztési intézkedések a kohézió megteremtése érdekében. Fő fejlesztési prioritás: Közösségi szolgáltatások fejlesztése Allokált forrás (EUR) 77,350 29,521 2,241,475

90 89 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

91 90 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektor Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta- tottság 10 legna- gyobb vállalk. Javaslatok 10 legfonto- sabb javaslat 15% 7% 23% 7% 6% 16% 6% 0% 15% 6% 19% 35% 15% 3% 11% 5% 2% 0% 8% 2% 40% 50% 0% 10% 0% 13% 17% 0% 8% 0% 38% 25% 0% 14% 0% 29% 0% 14% 29% 0%

92 91 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 Szektor ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” ▪„A valós igényeken alapuló magán szállás- és vendéglátó kapacitások mennyiségi és minőségi, valamint infrastrukturális fejlesztése.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A már működő magán szálláshelyek és falusi vendéglátóhelyek jobb körülmények közt működnek, kiszolgáló, szolgáltató helyek, új szálláshelyek létesülnek(30 db). A települések a turisztikai vérkeringés részeivé válnak, egymás szolgáltatásait erősítő kínálati csomag jön létre. Rendszerbe szervezve jelentős gazdasági tényezővé válnak.”

93 2 92 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” ▪„A gasztro- és borturizmus infrastrukturális és műszaki fejlesztése, beruházási célú támogatások igénybevételével.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„30 db szálláshely, 8 db vendéglátó egység, 4 db borászat infrastrukturális és műszaki fejlesztése valósul meg, mely segítségével összehangolt, rendszerbe foglalt szolgáltatás nyújtható.”

94 93 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 3 ▪„A helyben maradás elősegítése induló mikrovállalkozások részére, beruházási támogatás biztosítása az érintettek számára.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„20-45 induló mikrovállalkozás részesül jövedelemtermelő beruházásához kapcsolódóan, vissza nem térítendő támogatásban, mellyel önfoglalkoztató vállalkozását útjára képes indítani.”

95 ▪„Egyéb tevékenység” 4 ▪„Termelő infrastruktúrális, technológiai fejlesztési beruházás támogatása, működő mikrovállalkozások részére, hátrányos helyzetű településeken.” ▪„15-22 működő mikrovállalkozás részesül jövedelemtermelő beruházásához kapcsolódóan, vissza nem térítendő támogatásban.” 94 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

96 95 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb szolgáltatás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 5 ▪„Horgásztavak infrastruktúrális elemeinek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése hátrányos településeken. Ugyanitt vadászturizmushoz kapcsolódó szolgáltatási és infrastrukturális elemek fejlesztésének támogatása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Több horgásztó és hozzájuk kapcsolódó fejlesztés valósul meg; a közösség területére érkező turisták száma 10 %-kal emelkedik. A térségben élők identitástudata, helyhez kötődése növekszik, környezettudatos gondolkodása javul. ▪A fejlesztésekkel javul a térség vadászturisztikai megitélése, növekszik a visszatérő külső érdeklődők száma, ez pedig növeli a pénzbevételi lehetőségeket.Legalább 10 turisztikai fejlesztés zajlik le.”

97 ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” 6 ▪„Fafeldolgozó értéklánc kialakítása műszaki- technológiai fejlesztés révén, az erdőtulajdonosok, fafeldolgozók, faipari terméket felhasználó vállalkozások együttműködésére alapozottan. Az értéklánc résztvevői non-profit Kft létrehozásával tervezik a közös eszközbeszerzést lebonyolítani, majd azok használatát megszervezni.” ▪„1 db fafeldolgozó értéklánc alakul ki.” 96 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor

98 97 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 7 ▪„A helyi termékek előállítói számára biztosítani kell a technikai adottságok és a termeléshez szükséges infrastruktúrális adottságok létrehozását, lehetővé tenni a magas minőségű, megfelelő feldolgozottsági fokú termékek előállítását.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A 4-6 termelő támogatása által olyan helyi (elsősorban élelmiszeripari) termékek előállítására adódik lehetőség, melyek közös marketinggel megszervezett piacrajutása megélhetést biztosít a térségi termelő és azok esetleges alkalmazottai számára.” Szektor

99 ▪„” 8 98 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

100 99 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 9 ▪„” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„”

101 10 ▪„” 100 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

102 101 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

103 102 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 ▪„Védelem alatt nem álló épületekben közösségi házak-terek létrehozása, a hátrányos helyzetű településeken. Helyi igényeknek megfelelő szolgáltató terek kialakítása, meglévők újraélesztése.A HPME az 5302-es HPME-vel (Felnőttképzési helyszínek létrehozása)közösen alkotnak egységet, egymás hatásait kiegészítve.Az intézkedés azokat a településeket célozza meg, ahol az IKSZ kötelező feltételei nem adottak (pl. alkalmas épület), illetve bizonyos adottságok (pl. alacsony lakosságszám) miatt az IKSZT kritériumrendszere nem teljesíthető, viszont a közösségi szolgáltatások biztosítása jelenleg nem kielégítő.” Megoldási javaslat ▪„Legalább 20 projekt támogatása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

104 103 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 ▪„Integrált szolgáltató központok kialakítása, meglévők újjáélesztése, új tartalommal való megtöltése az önkormányzati és / vagy a civil szféra bevonásával.” Megoldási javaslat ▪„Legalább 10 IKSZT létrejötte a Közösség területén.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

105 104 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 ▪„Szabadidős parkok, sportolásra alkalmas területek, faluképet meghatározó sportpályák, játszóterek kialakítása, felújítása, a hátrányos helyzetű településeken.” Megoldási javaslat ▪„Legalább 20 projekt támogatása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma

106 105 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 ▪„Köz- és egyházi tulajdonban lévő műemlék és műemlék jellegű, védett épületek (kivéve várak, kastélyok) értékmegőrző felújítása, fejlesztése, hátrányos helyzetű településeken.” Megoldási javaslat ▪„Legalább 9 projekt támogatása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

107 106 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 ▪„Fejlesztő szolgáltatások nyújtása a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai és munkaerő-piaci esélyegyenlőségének elősegítése érdekében.Különös tekintettel a gyermekek és a velük kapcsolatban álló felnőttek lelki egészségvédelmére. (mentálhigiénés prevenciós tevékenység, korrektív programok, önsegítés, kortárssegítés, szupervízió, családterápia,személyiségfejlesztés, stb.)” Megoldási javaslat ▪„Legalább 3 projekt megvalósítása.” Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪„Oktatás”

108 107 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 ▪„Támogatni kell a faluképet (történelmi tájképet,tájelemet) és a nem védett épületek fejlesztésén keresztül a közvetlen épített környezetet javító beruházásokat, a hátrányos helyzetű településeken.” Megoldási javaslat ▪„Legalább 10 projekt támogatása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Természeti adottságok” Fejlesztési téma

109 108 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 ▪„Projektelőkészítő tanulmányok, tematikus koncepciók támogatása, a HVS céljainak megvalósulása érdekében.Melyek a szükséges kezdetét jelenthetik bizonyos komplex fejlesztéseknek.” Megoldási javaslat ▪„Legalább 5 tanulmány, tematikus koncepció megvalósulása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások” Fejlesztési téma

110 109 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 ▪„Felnőttképzési szolgáltatások létrehozása a meglévő közösségi terek felhasználásával. A nem-formális felnőttoktatást és az élethosszigtartó tanulást támogató, a helyi igényekhez és lehetőségekhez kapcsolódó tanfolyamok, tréningek, programok szervezése.Tehát a helyi közösségek saját igényein alapuló programjait, projektjeit kívánjuk támogatni, amelyek hozzájárulnak helyi szinten az egyénnek a közösségbe való integrálódásához.” Megoldási javaslat ▪„Legalább 25 felnőttoktatási projekt megvalósulása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Oktatás” Fejlesztési téma

111 110 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 ▪„A hátrányos helyzetű településeken együttműködési formák gazdagítása, külföldi tapasztalatok átvételével.Kulturális és sport csereprogramok támogatása.” Megoldási javaslat ▪„Legalább 10 projekt támogatása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

112 111 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Szélessávú Internet hozzáférés biztosítása a településeken és a mikrotérségekben.Továbbá olyan társadalmi csoportok Internethez való hozzájutásának támogatása, akik különböző okokból (pl. időskorúak, romák) eddig nem fértek hozzá. megoldási javaslat céljainak elérését a megvalósító mikroválalkozások támogatásával kívánjuk elérni. A vállalkozások ösztönzését és a komplex projekt megvalósítását többoldalú előkészítő munka fogja segíteni.Az intézkedés keretében eszközök beszerzése fog történni.” Megoldási javaslat ▪„A projekt keretében a térség településeinek 90 %-a rendelkezni fog szélessávú Internet eléréssel. Továbbá legalább 500 hátrányos helyzetű család juthat kedvezményesen számítógéphez.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Telekommunikáció” Fejlesztési téma 10

113 112 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

114 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 113 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 1/57 Kód: DD-93-SzF-B-03 Sorszám: 5797 Prioritás: Természeti, kulturális és épített örökség fenntartható fejlesztése Intézkedés: Természeti értékek védelme, értékmegőrző hasznosítása. Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság ▪A szentlőrinci és szigetvári kistérségekben jelentős elmaradás tapasztalható a csatornázás, szennyvízelvezetés területén. A települések jelentős hányadán nem megoldott a csatornázás, Az ellátottság a megyei és régiós átlagtól egyaránt elmarad. A talajvizek minőségének romlása, a környezet védelme megköveteli a téma kezelését. Helyzet/ adottság ▪A csatornázottság hiánya, a nem megfelelően kezelt szennyvíz nagy környezeti kockázatot jelent. Ezt a kockázatot fokozza, hogy a terület egyik lehetséges kitörési pontja a horgászturizmus. Probléma/ lehetőség ▪Elengedhetetlen a csatornázatlan települések fenntartható szennyvíz kezelési rendszereinek hosszú távú kidolgozása.Ahol lehetőség van, ott természetesen csatornázással, ahol pedig nincs, ott gépjárműves elszállítást alkalmazva központi szennyvizkezelő telepekre.Természetközeli szennyvíz- tisztítók ( ahol gazdaságos) létesítésének előtérbe helyezésével. A fejlesztések projektgazdái az önkormányzatok. Megoldási javaslat ▪2015-re a közösség településeinek 60%-án megoldottá válik a szennyvíz kezelése. Fenntartható, környezetkímélő módszerek elterjedése, melyek a felszíni és felszín alatti vizek védelmét szolgálják, kedvező hatásuk nem kérdőjelezhető meg. A beruházások a település élhetőségét is javítják. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KEOP - 1. prioritás - Egészséges, tiszta települések

115 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 114 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret400000 EUR▪Önkormányzatok100% 5000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága5000000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret300000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 1/57 Kód: DD-93-SzF-B-03 Sorszám: 5797 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

116 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 115 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 2/57 Kód: DD-93-SzF-A-20 Sorszám: 5297 Prioritás: Természeti, kulturális és épített örökség fenntartható fejlesztése Intézkedés: Természeti értékek védelme, értékmegőrző hasznosítása. Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek ▪A térség számos területén működnek mezőgazdasági vállalkozások, családi gazdaságok, melyek extenzív állattartással foglalkoznak. Helyzet/ adottság ▪Ezeknek a gazdálkodási formáknak a felkarolása, bemutathatóságának fejlesztése az esetek nagy részében nem megoldott. Probléma/ lehetőség ▪Természetszerű gazdálkodási formák, bemutató gazdaságok támogatása. Megoldási javaslat ▪A támogatandó projektek alapján 5-15 gazdaság bemutathatóságának fejlesztése hozzájárul, e természetszerű gazdálkodási formák fennmaradásához. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 2. Intézkedéscsoport - 214A Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések

117 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 116 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret100000 EUR▪Önkormányzatok% 1200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága600000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma50 db Allokáció Megoldási javaslatok 2/57 Kód: DD-93-SzF-A-20 Sorszám: 5297 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

118 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 117 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 3/57 Kód: DD-93-SzF-A-22 Sorszám: 5295 Prioritás: Természeti, kulturális és épített örökség fenntartható fejlesztése Intézkedés: Természeti értékek védelme, értékmegőrző hasznosítása. Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A térség számos területén működnek mezőgazdasági vállalkozások, családi gazdaságok, melyek extenzív állattartással foglalkoznak. Így alkalmasak lehetnek, elsősorban őshonos állatfajok tartására. Helyzet/ adottság ▪Ezeknek a gazdálkodási formáknak a felkarolása az esetek nagy részében nem megoldott. Az őshonos fajok gazdaságossági mutatói nem minden tartástechnológia esetén megfelelőek. Probléma/ lehetőség ▪Az őshonos háziállatok tartásának támogatása, bemutatásának megteremtése, Megoldási javaslat ▪A támogatandó projektek alapján 5-15 gazdaság bemutathatóságának fejlesztése hozzájárul az őshonos állatfajok genetikai célú megőrzéséhez, a természetszerű gazdálkodási formák fennmaradásához. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 2. Intézkedéscsoport - 214B Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták geneti...

119 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 118 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok% 700000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága350000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret20000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma25 db Allokáció Megoldási javaslatok 3/57 Kód: DD-93-SzF-A-22 Sorszám: 5295 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

120 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 119 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 4/57 Kód: DD-93-SzF-A-21 Sorszám: 5293 Prioritás: Természeti, kulturális és épített örökség fenntartható fejlesztése Intézkedés: Természeti értékek védelme, értékmegőrző hasznosítása. Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A leadertérség területén számos védett természeti terület, védendő objektum, természetközeli művelésre alkalmas erdő- és gyepterület, természetes és mesterséges tó, vízfolyás található. Az aprófalvas teleplésszerkezetnek köszönhetően a természeti és környezeti viszonyok alkalmasak a hagyományos mezőgazdasági termelési formákon és a háborítatlan természeti környezeten alapuló idegenforgalmi szolgáltatások működtetésére. Helyzet/ adottság ▪A hagyományos termelési módok jövedelmezősége nem minden esetben versenyképes a korszerűbb, nem környezetkímélő termelési módokkal szemben. Természeti területek, fenntartható védelme nem megoldott, a térségben működő vállalkozók nagyrésze nem érdekelt a természeti értékek fenntartásában és bemutatásában. Probléma/ lehetőség ▪A védett természeti értékek fenntarthatóságának és bemutathatóságának támogatása a hátrányos helyzetű településeken.Tanösvények kialakítása, fejlesztése. Megoldási javaslat ▪A térségben támogatandó 15-25 projekt hozzájárul védett természeti értékek megőrzéséhez és azok bemutathatóságának kialakításához. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

121 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 120 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR▪Önkormányzatok100% 154000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága109941 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma35 db Allokáció Megoldási javaslatok 4/57 Kód: DD-93-SzF-A-21 Sorszám: 5293 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

122 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 121 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 5/57 Kód: DD-93-SzF-A-24 Sorszám: 5814 Prioritás: Természeti, kulturális és épített örökség fenntartható fejlesztése Intézkedés: Természeti értékek védelme, értékmegőrző hasznosítása. Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A leadertérség területén számos védett természeti terület, védendő objektum, természetközeli művelésre alkalmas erdő- és gyepterület, természetes és mesterséges tó, vízfolyás található. Az aprófalvas teleplésszerkezetnek köszönhetően a természeti és környezeti viszonyok alkalmasak a hagyományos mezőgazdasági formákon és a háborítatlan természeti környezeten alapuló idegenforgalmi szolgáltatások működtetésére. Helyzet/ adottság ▪A hagyományos termelési módok jövedelmezősége nem minden esetben versenyképes a korszerűbb, nem környezetkímélő termelési módokkal szemben. Természeti területek, fenntartható védelme nem megoldott, a térségben működő vállalkozók nagyrésze nem érdekelt a természeti értékek fenntartásában és bemutatásában. Probléma/ lehetőség ▪A védett természeti értékek fenntarthatóságának és bemutathatóságának támogatása.Tanösvények kialakítása, fejlesztése. Megoldási javaslat ▪A térségben támogatandó 4-6 projekt hozzájárul védett természeti értékek megőrzéséhez és azok bemutathatóságának kialakításához. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

123 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 122 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR▪Önkormányzatok100% 59300 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága23057 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 5/57 Kód: DD-93-SzF-A-24 Sorszám: 5814 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

124 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 123 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 6/57 Kód: DD-93-SzF-5-02 Sorszám: 6959 Prioritás: Természeti, kulturális és épített örökség fenntartható fejlesztése Intézkedés: Természeti értékek védelme, értékmegőrző hasznosítása. Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A térségben magas a védett, nemzeti kincsként nyilvántartott, kipusztulófélben levő magyar óriásnyúl tenyésztőinek száma. A tenyésztők egymással együttműködve, de nem szervezett keretek között folytatják a faj fenntartását közös irányvonalak és tenyésztőszervezeti forma nélkül. E nemzeti örökség folyamatos fejlesztésére, működtetésére, feltárására, életben tartására szükség van. A térségre jellemző az aprófalvas mezőgazdasági jellegű településszerkezet, hátrányos gazdasági helyzet a népesség megtartásában segítséget nyújthat egy kisállattenyésztésen alapuló együttműködés létrehozása. Helyzet/ adottság ▪Az országban már csak elvétve megtalálható fajtát az itt tevékenykedő tenyésztők szervezeti keretek és országos bemutatkozási lehetőségek nélkül végzik. E lehetőségek hiányában a fajta az ország többi részéhez hasonlóan térségünkben is kipusztulásra van ítélve. Probléma/ lehetőség ▪Ösztönözni kell az eleven nemzeti örökség bemutatásával megőrzésévelfoglalkozó szakmai csoportok együttműködésének formáit. Lehetővé kell tenni ezen értékek biztonságos megőrzését, népszerűsítését és újszerű bemutatását. Megoldási javaslat ▪Leaglább 1 projekt támogatása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei, Képzés/Oktatás, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

125 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 124 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret7500 EUR▪Önkormányzatok% 7500 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága7500 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5500 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 6/57 Kód: DD-93-SzF-5-02 Sorszám: 6959 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szigetvár, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

126 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 125 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/57 Kód: DD-93-SzF-A-23 Sorszám: 5299 Prioritás: Természeti, kulturális és épített örökség fenntartható fejlesztése Intézkedés: Épített örökség védelme és a helyi adottságoknak megfelelő fejlesztése. Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A vidéki térség gazdag kulturális, épített öröksége, a települések képét alapvetően meghatározó történeti tájelemek fokozatosan eltűnnek, az elidegenedési és elvándorlási folyamatok felerősödnek. Az épített örökség infrastruktúráját tekintve leromlott állapotú, funkciót vesztett – ennél fogva kihasználatlanok a kulturális örökségünk megőrzésében és fejlesztésében rejlő gazdasági lehetőségek is. Helyzet/ adottság ▪A térség települései – kivétel nélkül – rendelkeznek leromlott állapotban lévő, nem védett, de építészeti értékeket hordozó épületekkel, településszerkezeti egységekkel, melyeknek a jellemző stílusjegyek megtartásával történő külső felújítása hozzájárul a helyi örökség megőrzéséhez, megújításához, az egységes, rendezett településkép kialakításához, a vidék turisztikai vonzóerejének növeléséhez. Probléma/ lehetőség ▪Támogatni kell a faluképet (történelmi tájképet,tájelemet) és a nem védett épületek fejlesztésén keresztül a közvetlen épített környezetet javító beruházásokat, a hátrányos helyzetű településeken. Megoldási javaslat ▪Legalább 10 projekt támogatása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

127 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 126 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok100% 153700 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága109941 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db Allokáció Megoldási javaslatok 7/57 Kód: DD-93-SzF-A-23 Sorszám: 5299 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

128 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 127 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/57 Kód: DD-93-SzF-A-14 Sorszám: 5795 Prioritás: Természeti, kulturális és épített örökség fenntartható fejlesztése Intézkedés: Épített örökség védelme és a helyi adottságoknak megfelelő fejlesztése. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪Hazánk történelmének, kultúrájának pótolhatatlan örökségét képezik a vidéki térségek arculatát jellegzetesen meghatározó védett építészeti alkotások, melyek kulturális hagyományaink hordozói, egyben történelmünk és nemzettudatunk formálói is. A vidéki térség gazdag kulturális, épített öröksége, a települések képét alapvetően meghatározó történeti tájelemek fokozatosan eltűnnek az elvándorlási folyamatok felerősödnek. Az épített örökség infrastruktúráját tekintve leromlott állapotú, funkciót vesztett – ennél fogva kihasználatlan. Helyzet/ adottság ▪Nagy számban vannak jelen a térségben kihasználatlan potenciállal rendelkező, a településképet rontó, jelenleg nem közösségi és/vagy gazdasági célokat szolgáló épületek, melyek alkalmasak többfunkciós épületek létrehozása – a már meglévő funkció megtartásával, új funkciók betelepítésével. Probléma/ lehetőség ▪Köz- és egyházi tulajdonban lévő műemlék és műemlék jellegű, védett épületek (kivéve várak, kastélyok) értékmegőrző felújítása, fejlesztése, hátrányos helyzetű településeken. Megoldási javaslat ▪Legalább 9 projekt támogatása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

129 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 128 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok100% 153700 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága109810 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma14 db Allokáció Megoldási javaslatok 8/57 Kód: DD-93-SzF-A-14 Sorszám: 5795 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

130 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 129 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 9/57 Kód: DD-93-SzF-A-25 Sorszám: 5815 Prioritás: Természeti, kulturális és épített örökség fenntartható fejlesztése Intézkedés: Épített örökség védelme és a helyi adottságoknak megfelelő fejlesztése. Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A vidéki térség gazdag kulturális, épített öröksége, a települések képét alapvetően meghatározó történeti tájelemek fokozatosan eltűnnek, az elidegenedési és elvándorlási folyamatok felerősödnek. Az épített örökség infrastruktúráját tekintve leromlott állapotú, funkciót vesztett – ennél fogva kihasználatlanok a kulturális örökségünk megőrzésében és fejlesztésében rejlő gazdasági lehetőségek is. Helyzet/ adottság ▪A térség települései – kivétel nélkül – rendelkeznek leromlott állapotban lévő nem védett, de építészeti értékeket hordozó épületekkel, településszerkezeti egységekkel, melyeknek a jellemző stílusjegyek megtartásával történő külső felújítása hozzájárul a helyi örökség megőrzéséhez, megújításához, az egységes, rendezett településkép kialakításához, a vidék turisztikai vonzóerejének növeléséhez. Probléma/ lehetőség ▪Támogatni kell a faluképet (történelmi tájképet,tájelemet) és a nem védett épületek fejlesztésén keresztül, a közvetlen épített környezetet javító beruházásokat. Megoldási javaslat ▪Legalább 3 projekt támogatása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

131 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 130 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok100% 59300 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága23057 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 9/57 Kód: DD-93-SzF-A-25 Sorszám: 5815 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

132 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 131 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/57 Kód: DD-93-SzF-A-16 Sorszám: 5812 Prioritás: Természeti, kulturális és épített örökség fenntartható fejlesztése Intézkedés: Épített örökség védelme és a helyi adottságoknak megfelelő fejlesztése. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪Hazánk történelmének, kultúrájának pótolhatatlan örökségét képezik a vidéki térségek arculatát jellegzetesen meghatározó védett építészeti alkotások, melyek kulturális hagyományaink hordozói, egyben történelmünk és nemzettudatunk formálói is. A vidéki térség gazdag kulturális, épített öröksége, a települések képét alapvetően meghatározó történeti tájelemek fokozatosan eltűnnek az elvándorlási folyamatok felerősödnek. Az épített örökség infrastruktúráját tekintve leromlott állapotú, funkciót vesztett – ennél fogva kihasználatlan. Helyzet/ adottság ▪Nagy számban vannak jelen a térségben kihasználatlan potenciállal rendelkező, a településképet rontó, jelenleg nem közösségi és/vagy gazdasági célokat szolgáló épületek, melyek alkalmasak többfunkciós épületek létrehozása – a már meglévő funkció megtartásával, új funkciók betelepítésével. Probléma/ lehetőség ▪Köz- és egyházi tulajdonban lévő műemlék és műemlék jellegű, védett épületek (kivéve várak, kastélyok) értékmegőrző felújítása, fejlesztése. Megoldási javaslat ▪Legalább 3 projekt támogatása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

133 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 132 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok100% 59300 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága22948 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 10/57 Kód: DD-93-SzF-A-16 Sorszám: 5812 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

134 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 133 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/57 Kód: DD-93-SzF-1-07 Sorszám: 5300 Prioritás: Természeti, kulturális és épített örökség fenntartható fejlesztése Intézkedés: A népességmegtartó erő javítása a kulturális örökség és sokszínűség védelmével, terjesztés... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség gazdag kulturális örökségének folyamatos fejlesztésére, működtetésére, feltárására, a népi és nemzetiségi hagyományok életben tartására, a kulturális értékek megőrzésére szükség van. A térséget elsődlegesen jellemzi a népesség fejlődő területekre való elvándorlása. A térségben kevés hagyományőrző egyesület működik, kiemelt szerepük a kulturális értékek összegyűjtésében és ápolásában a helyi identitástudat megfogalmazásában és terjesztésében lenne. A térségre jellemző apró falvas településszerkezet, hátrányos gazdasági helyzet a népesség elvándorlásának meghatározó okai. Helyzet/ adottság ▪A térség hátrányos gazdasági helyzetéből eredően a természeti, kulturális és épített örökségeinek állapota nem megfelelő. A települések népi, nemzetiségi és kulturális örökségének és hagyományainak koncentrált, újszerű bemutatása, s nem utolsó sorban új turisztikai vonzerő létrehozása, a települések népesség megtartó erejének megteremtése szükséges. Probléma/ lehetőség ▪A hátrányos helyzetű településeken ösztönözni kell a kulturális örökség (kisebbségi, elsősorban roma hagyományok és értékek) bemutatásának innovatív módszereit.Lehetővé kell tenni ezen értékek biztonságos megőrzését, archiválását és újszerű bemutatását. Megoldási javaslat ▪Leaglább 1 projekt támogatása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

135 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 134 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret15000 EUR▪Önkormányzatok100% 15000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága15000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 11/57 Kód: DD-93-SzF-1-07 Sorszám: 5300 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

136 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 135 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 12/57 Kód: DD-93-SzF-1-08 Sorszám: 5301 Prioritás: Természeti, kulturális és épített örökség fenntartható fejlesztése Intézkedés: A népességmegtartó erő javítása a kulturális örökség és sokszínűség védelmével, terjesztés... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség gazdag kulturális örökségének folyamatos fejlesztésére, működtetésére, feltárására, a népi és nemzetiségi hagyományok életben tartására, a kulturális értékek megőrzésére szükség van. A térséget elsődlegesen jellemzi a népesség fejlődő területekre való elvándorlása. A térségben kevés hagyományőrző egyesület működik, kiemelt szerepük a kulturális értékek összegyűjtésében és ápolásában, a helyi identitástudat megfogalmazásában és terjesztésében lenne. A térségre jellemző apró falvas településszerkezet, hátrányos gazdasági helyzet a népesség elvándorlásának meghatározó okai. Helyzet/ adottság ▪A térség hátrányos gazdasági helyzetéből eredően a természeti, kulturális és épített örökségeink állapota nem megfelelő. A települések népi, nemzetiségi és kulturális örökségének és hagyományainak koncentrált, újszerű bemutatása, s nem utolsó sorban új turisztikai vonzerő létrehozása, a települések népességmegtartó erejének megteremtése szükséges. Probléma/ lehetőség ▪A vidéki természeti és a és a nemzetiségi örökség(különösképpen a sváb) hagyományok bemutatására szerveződő kezdeményezések támogatása. Megoldási javaslat ▪Legalább 2 projekt támogatása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

137 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 136 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret7500 EUR▪Önkormányzatok100% 12500 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága12500 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 12/57 Kód: DD-93-SzF-1-08 Sorszám: 5301 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

138 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 137 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 13/57 Kód: DD-93-SzF-B-04 Sorszám: 5798 Prioritás: Humán erőforrások fejlesztése Intézkedés: Komplex programok megvalósítása a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőség... Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A térség területén az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzájutás színvonala nem egyenlő, a demográfiai folyamatok és a települési önkormányzatok finanszírozási nehézségei sok problémát okoznak. Helyzet/ adottság ▪Szükséges lenne a térségben a közoktatási feladatellátás intézményintegráción alapuló infrastrukturális fejlesztésére, célirányos támogatására a közoktatási reformfolyamatoknak megfelelően, a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. Alapvető cél kell, hogy legyen a mikrotérségi alapon, hatékonyan szervezett, mindenki számára hozzáférhető, esélyegyenlőséget biztosító közoktatás. Probléma/ lehetőség ▪Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése. A hosszú távú működésre alkalmas közoktatási intézmények korszerűsítése, a helyi adottságok talaján létrejött, különböző jellegű helyi együttműködések révén a területi különbségek minimálisra csökkentése, valamint a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű iskola megteremtése, a régió hosszú távú versenyképessége érdekében. Megoldási javaslat ▪2 darab megvalósult, integrált oktatási intézmény létrejötte. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪DDOP - 3. prioritás - Humán közszolgáltatások fejlesztése

139 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 138 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret1720000 EUR▪Önkormányzatok95% 3780764 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága3591726 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret400000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 13/57 Kód: DD-93-SzF-B-04 Sorszám: 5798 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

140 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 139 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 14/57 Kód: DD-93-SzF-7-01 Sorszám: 5308 Prioritás: Humán erőforrások fejlesztése Intézkedés: Komplex programok megvalósítása a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőség... Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikeressége messze elmarad a magasabb társadalmi helyzetű családokban felnövő fiatalokétól. Az alacsony társadalmi státuszú család és a települési hátrányból fakadó esélyegyenlőtlenség szinte teljes bizonyossággal meghatározza az egyéni életpályát. A SZINERGIA LEADER Közösség területén felnövő gyerekek sajnos igen magas arányban tartoznak az említett csoportba. Helyzet/ adottság ▪Az iskola önmagában nem képes ezt a társadalmi problémát megoldani. (Sőt esetenként fokozza is.)A helyi civil szervezetek megerősödésük után fontos szerepet játszhatnának ezen hátrányok kompenzálásával, rugalmas és sokrétű szolgáltatások biztosításával. Probléma/ lehetőség ▪Fejlesztő szolgáltatások nyújtása a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai és munkaerő-piaci esélyegyenlőségének elősegítése érdekében.Különös tekintettel a gyermekek és a velük kapcsolatban álló felnőttek lelki egészségvédelmére. (mentálhigiénés prevenciós tevékenység, korrektív programok, önsegítés, kortárssegítés, szupervízió, családterápia,személyiségfejlesztés, stb.) Megoldási javaslat ▪Legalább 3 projekt megvalósítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Kapcsolattartás költségei, Képzés/Oktatás, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

141 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 140 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret60000 EUR▪Önkormányzatok% 80000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága80000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma7 db Allokáció Megoldási javaslatok 14/57 Kód: DD-93-SzF-7-01 Sorszám: 5308 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪LEADER - Komplex projekt ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

142 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 141 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/57 Kód: DD-93-SzF-A-17 Sorszám: 5304 Prioritás: Humán erőforrások fejlesztése Intézkedés: Az információs társadalom követelményeihez való felzárkózás segítése. Szektor/fejlesztési téma: Telekommunikáció ▪Szélessávú Internet elérhetőség hiánya a térség területén jelentős arányú. Főként a hátrányos helyzetű családokban felnövő gyerekek számítógéphez való hozzájutása korlátozott. Helyzet/ adottság ▪A térségben működő mikrovállalkozások alkalmasak a térségi lefedettséghez szükséges technológia biztosításához. A helyi önkormányzatok és civil szervezetek alkalmasak a folyamat koordinálásához. Probléma/ lehetőség ▪Szélessávú Internet hozzáférés biztosítása a településeken és a mikrotérségekben.Továbbá olyan társadalmi csoportok Internethez való hozzájutásának támogatása, akik különböző okokból (pl. időskorúak, romák) eddig nem fértek hozzá. megoldási javaslat céljainak elérését a megvalósító mikroválalkozások támogatásával kívánjuk elérni. A vállalkozások ösztönzését és a komplex projekt megvalósítását többoldalú előkészítő munka fogja segíteni.Az intézkedés keretében eszközök beszerzése fog történni. Megoldási javaslat ▪A projekt keretében a térség településeinek 90 %-a rendelkezni fog szélessávú Internet eléréssel. Továbbá legalább 500 hátrányos helyzetű család juthat kedvezményesen számítógéphez. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

143 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 142 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret15000 EUR▪Önkormányzatok% 1000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága499148 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma61 db Allokáció Megoldási javaslatok 15/57 Kód: DD-93-SzF-A-17 Sorszám: 5304 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

144 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 143 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/57 Kód: DD-93-SzF-7-02 Sorszám: 5305 Prioritás: Humán erőforrások fejlesztése Intézkedés: Az információs társadalom követelményeihez való felzárkózás segítése. Szektor/fejlesztési téma: Telekommunikáció ▪Szélessávú Internet elérhetőség hiánya a térség területén jelentős arányú.Főként a hátrányos helyzetű családokban felnövő gyerekek számítógéphez való hozzájutása korlátozott. Helyzet/ adottság ▪A térségben működő mikrovállalkozások alkalmasak a térségi lefedettséghez szükséges technológia biztosításához. A helyi önkormányzatok és civil szervezetek alkalmasak a folyamat koordinálására. Probléma/ lehetőség ▪Kedvezményes szélessávú Internet hozzáférés biztosítása a településeken és a mikrotérségekben, halmozottan hátrányos helyzetű családoknak. olyan társadalmi csoportok számítógéphez és Internethez való hozzájutásának támogatása, akik különböző okokból eddig nem fértek hozzá.E megoldási javaslat a célok elérését szolgáló fejlesztéseket kiszolgáló, koordináló önkormányzati, illetve civil részvételt támogatja. Vagyis a helyi projektgazdák (civil szervezetek, önkormányzatok) feladata és felelőssége a rászoruló családok felkutatása, majd részükre a megfelelő informatikai eszközök biztosítása, kihelyezése, továbbá megfelelő képzés, háttértámogatás biztosítása. Megoldási javaslat ▪Legalább 100 hátrányos helyzetű család jut számítógéphez és Internethez a térségben. Továbbá biztosított lesz számukra a képzés és a folyamatos informatikai háttértámogatás. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Képzés/Oktatás, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

145 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 144 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret35000 EUR▪Önkormányzatok100% 43000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága42895 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db Allokáció Megoldási javaslatok 16/57 Kód: DD-93-SzF-7-02 Sorszám: 5305 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪LEADER - Komplex projekt ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

146 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 145 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 17/57 Kód: DD-93-SzF-3-01 Sorszám: 5302 Prioritás: Humán erőforrások fejlesztése Intézkedés: Az élethosszig tartó tanulás lehetőségének megteremtése, a helyben élők foglalkoztatási he... Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A térségben élők jellemzően alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. Ez nagymértékben hozzájárul a magas munkanélküliségi arányhoz. A jelenség főként a terület nagy részét kitevő,halmozottan hátrányos helyzetű aprófalvas területekre jellemző. Ezt a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a különböző felnőttoktatási formák és az élethosszig tartó tanulás lehetőségei kialakulatlanok. Helyzet/ adottság ▪A térségben élők képzettségi színvonalának és általános életminőségének emeléséhez szükséges infrastrukturális háttér és megfelelően felkészített humánerőforrás nem áll rendelkezésre, a különböző felnőttképzési tevékenységek koordinálásához. A potenciális célcsoportot a jelenlegi képzési formák nem érik el. Probléma/ lehetőség ▪Felnőttképzési szolgáltatások létrehozása a meglévő közösségi terek felhasználásával. A nem-formális felnőttoktatást és az élethosszigtartó tanulást támogató, a helyi igényekhez és lehetőségekhez kapcsolódó tanfolyamok, tréningek, programok szervezése.Tehát a helyi közösségek saját igényein alapuló programjait, projektjeit kívánjuk támogatni, amelyek hozzájárulnak helyi szinten az egyénnek a közösségbe való integrálódásához. Megoldási javaslat ▪Legalább 25 felnőttoktatási projekt megvalósulása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Képzés/Oktatás, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

147 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 146 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR▪Önkormányzatok100% 62200 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága62123 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret400 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db Allokáció Megoldási javaslatok 17/57 Kód: DD-93-SzF-3-01 Sorszám: 5302 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪LEADER - Képzés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat ▪Nem-formális felnőttoktatás: amely a fiatalok és a felnőttek iskolai, illetve felnőttoktatási rendszeren kívüli oktatását-képzését foglalja magában.Minden olyan képzés, ami nem ad végzettséget, hanem a szabad tanulás céljait valósítja meg.

148 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 147 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 18/57 Kód: DD-93-GF-A-01 Sorszám: 5666 Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Termelő és értékesítő szövetkezetek kialakítása, szektorok összefogása. Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség agrárpotenciáljának hasznosításában több mg-i termelő vállalkozás vesz részt, viszont ezek együttműködése korlátozott. Kevés számú bejegyzett TÉSZ szerveződés működik. ▪A vállalkozások a meghatározó külső közgazdasági feltételek szempontjából jobbára fedezethiányosak és túlhitelezettek. Az előállított termékek alacsony feldolgozottságú tömegtermékek. Helyzet/ adottság ▪Nagy kapacitású és nagy értékű beruházás létrehozásához az egyes gazdálkodó szervezetek kicsik, az előállított áruk mennyisége külön- külön nem számottevő. Fejlesztéshez szükséges tőkével, hitelképességgel nem rendelkeznek. Probléma/ lehetőség ▪Egy-egy térségben az előállított termék jelentős mennyiségének feldolgozására termelői összefogás alapján létrehozott feldolgozóüzemekben nyílik mód.Ez biztosítja az üzem termelői tulajdonlásából adódó beszállítói biztonságot.Szükséges e termelői szövetkezések ösztöntése, valamint a szövetkezésben tervezett beruházások előkészítő támogatása a termelők és a már meglévő szövetkezetek bevonásával. Megoldási javaslat ▪2 új szövetkezet kialakulása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 142 Termelői csoportok létrehozásának támogatása

149 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 148 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret800000 EUR▪Önkormányzatok% 2000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága2000000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret100000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 18/57 Kód: DD-93-GF-A-01 Sorszám: 5666 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szentlőrinc, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

150 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 149 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 19/57 Kód: DD-93-GF-2-02 Sorszám: 5809 Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Termelő és értékesítő szövetkezetek kialakítása, szektorok összefogása. Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪A közösség területén számos őstermelő, egyéni és társas vállalkozás foglalkozik élelmiszeripari alapanyag termesztésével, állattenyésztéssel, helyi termékeke előállításával. Az általuk előállított termékek, minősége változó, így a termelők piacrajutáásnak lehetősége csekély. Helyzet/ adottság ▪Jelentős számú őstermelő és alakuló vállalkozás foglalkozik helyi termékek előállításával, ám a korszerűtlen termelési feltételek és a megfelelő eszközök hiánya miatt a termékek piacrajutása és a megfelelő minőségű áru termelése, a magas hozzáadott értékű, minőségi végtermék előállítása nem lehetséges. Probléma/ lehetőség ▪A helyi termékek előállítói számára biztosítani kell a technikai adottságok és a termeléshez szükséges infrastruktúrális adottságok létrehozását, lehetővé tenni a magas minőségű, megfelelő feldolgozottsági fokú termékek előállítását. Megoldási javaslat ▪A 4-6 termelő támogatása által olyan helyi (elsősorban élelmiszeripari) termékek előállítására adódik lehetőség, melyek közös marketinggel megszervezett piacrajutása megélhetést biztosít a térségi termelő és azok esetleges alkalmazottai számára. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése (10%), Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

151 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 150 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok% 80342 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága65299 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db Allokáció Megoldási javaslatok 19/57 Kód: DD-93-GF-2-02 Sorszám: 5809 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

152 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 151 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 20/57 Kód: DD-93-GF-2-01 Sorszám: 5801 Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Termelő és értékesítő szövetkezetek kialakítása, szektorok összefogása. Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪A közösség számos kisvállalkozása önmagában nem képes helyt állni a piaci versenyben, elsősorban a volumen, az árak, az értékesítési csatornák okozta szűk keresztmetszet miatt. Helyzet/ adottság ▪Értékesítési hálózat, háttérszervezet, klaszter kialakításával lehetőség van érdemi piaci súly elérésére, egységes fellépésre. Probléma/ lehetőség ▪Hálózatok, klaszter, önálló szervezet létrehozása a szolgáltatások és az értékesítés összehangolására. Az intézkedés szolgálja a térségi gazdasági élet szereplőinek közös adatbázis kiépítését. Ezt követően az önkormányzati, valamint non profit szervezetekkel együtt működtetett információs bázisának fenntartását, mellyel a piaci versenyben a helyi szereplők előtérbe helyezése megvalósíthatóvá válik. Megoldási javaslat ▪1 db értékesítő háttérszervezet és,vagy 1 db klaszter jön létre. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése (10%), Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

153 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 152 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret7500 EUR▪Önkormányzatok65% 7500 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága7500 EUR▪Non-profit szervezetek65% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5500 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 20/57 Kód: DD-93-GF-2-01 Sorszám: 5801 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

154 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 153 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 21/57 Kód: DD-93-GF-A-10 Sorszám: 5286 Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: A működő mikro-, kis- és középvállalkozások piacra jutásának megkönnyítése. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Számos mikrovállalkozás nem rendelkezik korszerű, alacsony energiafelhasználású műszaki-technológiai háttérrel, melynek segítségével tartósan képes a piacon maradni. Helyzet/ adottság ▪A működő vállalkozások - forráshiányukból eredően -egyáltalán nem, vagy csak keveset költenek termelő infrastrukturális, technológiai fejlesztésekre. Probléma/ lehetőség ▪Termelő infrastruktúrális, technológiai fejlesztési beruházás támogatása, működő mikrovállalkozások részére, hátrányos helyzetű településeken. Megoldási javaslat ▪15-22 működő mikrovállalkozás részesül jövedelemtermelő beruházásához kapcsolódóan, vissza nem térítendő támogatásban. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

155 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 154 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok% 700000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága389063 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma50 db Allokáció Megoldási javaslatok 21/57 Kód: DD-93-GF-A-10 Sorszám: 5286 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

156 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 155 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 22/57 Kód: DD-93-GF-A-12 Sorszám: 5811 Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: A működő mikro-, kis- és középvállalkozások piacra jutásának megkönnyítése. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Számos mikrovállalkozás nem rendelkezik korszerű, alacsony energiafelhasználású műszaki-technológiai háttérrel, melynek segítségével tartósan képes a piacon maradni. Helyzet/ adottság ▪A működő vállalkozások - forráshiányukból eredően -egyáltalán nem, vagy csak keveset költenek termelő infrastrukturális, technológiai fejlesztésekre. Probléma/ lehetőség ▪Termelő infrastruktúrális, technológiai fejlesztési beruházás támogatása, működő mikrovállalkozások részére. Megoldási javaslat ▪2-7 működő mikrovállalkozás részesül jövedelemtermelő beruházásához kapcsolódóan, vissza nem térítendő támogatásban. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

157 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 156 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok% 140000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága88899 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db Allokáció Megoldási javaslatok 22/57 Kód: DD-93-GF-A-12 Sorszám: 5811 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

158 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 157 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 23/57 Kód: DD-93-GF-A-08 Sorszám: 5285 Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: A működő mikro-, kis- és középvállalkozások piacra jutásának megkönnyítése. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A közösség számos működő kisvállalkozása önmagában nem képes tartósan helyt állni a piaci versenyben, mivel reklám- és marketing tevékenységre, az értékesítési csatornák kialakítására nem képes anyagilag jelentős mértékben áldozni. Több vállalkozó nem bír naprakész piaci ismeretekkel, marketing ismeretük és tapasztalatuk nem elegendő a tartós fennmaradáshoz. Helyzet/ adottság ▪A működő vállalkozások keveset költenek marketing tevékenységre, imázs-építésre. A vállalkozás vezetőinek gyakorlati marketing ismerete, tapasztalata hiányos. Probléma/ lehetőség ▪Marketing ismeretekkel kapcsolatos képzések támogatása.Rövid, intenzív (20-30 órás) képzések ágazatilag specifikát cégalkalmazottak számára. (cégenként 1-1fő) Megoldási javaslat ▪15-35 működő mikrovállalkozás egy-egy munkavállalója részesül 20-30 órás, gyakorlatorientált marketing képzésben, csoportos képzés formájában. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Marketing tevékenység (30%), Rendezvény (30%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 331 Képzés és tájékoztatás

159 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 158 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret1000 EUR▪Önkormányzatok% 10000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások100% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága10000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret100 EUR ▪Természetes személyek100%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma35 db Allokáció Megoldási javaslatok 23/57 Kód: DD-93-GF-A-08 Sorszám: 5285 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

160 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 159 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 24/57 Kód: DD-93-GF-1-03 Sorszám: 5283 Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: A működő mikro-, kis- és középvállalkozások piacra jutásának megkönnyítése. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A közösség számos működő kisvállalkozása önmagában nem képes tartósan helyt állni a piaci versenyben, mivel reklám- és marketing tevékenységre, az értékesítési csatornák kialakítására nem képes anyagilag jelentős mértékben áldozni. Több vállalkozó nem bír naprakész piaci ismeretekkel. Helyzet/ adottság ▪A működő vállalkozások keveset költenek marketing tevékenységre, imázs-építésre. Probléma/ lehetőség ▪Egységes térségi marketing kialakítása. Közös internetes portál kialakítása a hátrányos helyzetű településeken.Többnyelvű PR anyag készítése,az akciócsoprt területét lefedő kiadványok összeállítása, valamint web-oldal készítése. Megoldási javaslat ▪Elkészül a közösség stratégiai marketing tanulmánya. 1 db közös internetes vállalkozói portál kerül kialakításra. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

161 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 160 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret7500 EUR▪Önkormányzatok100% 7500 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága7500 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2500 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 24/57 Kód: DD-93-GF-1-03 Sorszám: 5283 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

162 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 161 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 25/57 Kód: DD-93-GF-A-11 Sorszám: 5287 Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Induló vállalkozások támogatása, letelepedésének ösztönzése. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Számos induló vállalkozás nem rendelkezik a tevékenysége végzéséhez szükséges korszerű, alacsony energiafelhasználású műszaki- technológiai háttérrel, telekhatáron belül kiépített vezetékes infrastruktúrával, melyek hiánya meggátolja a vállalkozói tevékenység szabályszerű és költséghatékony végzését. Helyzet/ adottság ▪Az induló vállalkozások forráshiányukból eredően egyáltalán nem, vagy csak keveset képesek költeni infrastrukturális, és technológiai fejlesztésekre. Probléma/ lehetőség ▪A helyben maradás elősegítése induló mikrovállalkozások részére, beruházási támogatás biztosítása az érintettek számára. Megoldási javaslat ▪20-45 induló mikrovállalkozás részesül jövedelemtermelő beruházásához kapcsolódóan, vissza nem térítendő támogatásban, mellyel önfoglalkoztató vállalkozását útjára képes indítani. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

163 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 162 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok% 800000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága375730 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma45 db Allokáció Megoldási javaslatok 25/57 Kód: DD-93-GF-A-11 Sorszám: 5287 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

164 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 163 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 26/57 Kód: DD-93-SzF-2-04 Sorszám: 5294 Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Induló vállalkozások támogatása, letelepedésének ösztönzése. Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek ▪A térségben számos szervezet, magánszemély található, melyek foglalkoznak a helyi termékek előállításával. Helyzet/ adottság ▪A helyi termékek értékesítése nem megoldott, az előállítás hatékonysága nem megfelelő az infrastrukturális hiányosságok miatt. Probléma/ lehetőség ▪A helyi termékek, tradícionális módon készített kézműves termékek előállításának támogatása. Megoldási javaslat ▪A térségben támogatandó 1-4 projekt hozzájárul a kiváló minőségű kézműves termékek iparának kialakulásához. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése (10%), Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

165 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 164 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR▪Önkormányzatok% 38500 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága25000 EUR▪Non-profit szervezetek65% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 26/57 Kód: DD-93-SzF-2-04 Sorszám: 5294 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

166 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 165 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 27/57 Kód: DD-93-GF-1-05 Sorszám: 7222 Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Induló vállalkozások támogatása, letelepedésének ösztönzése. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben országos viszonylatban is magas munkanélküliségi mutatók kezelésére évek óta, jól bevált foglalkoztatási projekteket működtetett több civil szervezet és önkormányzat. Ezekben a programokban jelentős számban kerültek bevonásra térségi vállalkozások is és ezekkel együttműködve jelentős számú célcsoporthoz tartozó személy szerzett képesítést, majd erre alapozva állást is Helyzet/ adottság ▪A kimondottan hátrányos helyzetű,tartós munkanélküliek számára kidolgozott és a piaci viszonyokat figyelembe vevő, termékelőállításra épülő komplex foglalkoztatási tevékenységek szervezésének egyik legfőbb problémája a termelési feltételek, gépek, berendezések, eszközök meglétének hiánya. Probléma/ lehetőség ▪Térségi össszefogásra építő, helyi termékelőálítást segítő komplex foglalkoztatási programok gép és eszközhátterének támogatása. Megoldási javaslat ▪Kidolgozásra és megvalósításra kerül legalább 2 db komplex foglalkoztatási program a kistérségek területén. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

167 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 166 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR▪Önkormányzatok% 13216 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága13216 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek100%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 27/57 Kód: DD-93-GF-1-05 Sorszám: 7222 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szentlőrinc, Szigetvár, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

168 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 167 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 28/57 Kód: DD-93-SzF-2-05 Sorszám: 7132 Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Induló vállalkozások támogatása, letelepedésének ösztönzése. Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek ▪A térségben számos szervezet, magánszemély található, melyek foglalkoznak a helyi termékek előállításával. Helyzet/ adottság ▪A helyi termékek értékesítése nem megoldott, az előállítás hatékonysága nem megfelelő az infrastrukturális hiányosságok miatt. Probléma/ lehetőség ▪A helyi termékek, tradícionális módon készített kézműves termékek előallításának támogatása Megoldási javaslat ▪A támogatandó 1-2 projekt hozzájárul a kiváló minőségű kézművestermékek iparának kialakulásához. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése (10%), Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

169 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 168 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret5000 EUR▪Önkormányzatok% 8321 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága5000 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2500 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 28/57 Kód: DD-93-SzF-2-05 Sorszám: 7132 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szentlőrinc, Szigetvár, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

170 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 169 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/57 Kód: DD-93-GF-1-01 Sorszám: 5281 Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Feldolgozóipari tevékenységek fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A közösség területén jelentős az erdőgazdasági potenciál, melynek hasznosítása jelentősen elmarad az adottságoktól. Az erdőségek jellemzően a szigetvári kistérség északi részén képeznek összefüggő állományt, és többségében magán, valamint önkormányzati/nemzeti tulajdonban állnak. Helyzet/ adottság ▪Olcsó és minőségi alapanyag áll rendelkezésre a helyi fafeldolgozáshoz, ám ennek legnagyobb része válogatás és feldolgozás hiányában tüzifaként kerül értékesítésre. Ki nem használva az erdőterületek által biztosított munkahelyek és kiváló építőanyagoklehetőségé Probléma/ lehetőség ▪Fafeldolgozó értéklánc kialakítása műszaki-technológiai fejlesztés révén, az erdőtulajdonosok, fafeldolgozók, faipari terméket felhasználó vállalkozások együttműködésére alapozottan. Az értéklánc résztvevői non-profit Kft létrehozásával tervezik a közös eszközbeszerzést lebonyolítani, majd azok használatát megszervezni. Megoldási javaslat ▪1 db fafeldolgozó értéklánc alakul ki. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése (10%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

171 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 170 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret50000 EUR▪Önkormányzatok100% 50000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága50000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret25000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 29/57 Kód: DD-93-GF-1-01 Sorszám: 5281 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

172 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 171 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 30/57 Kód: DD-93-GF-2-03 Sorszám: 7209 Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Feldolgozóipari tevékenységek fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪A közösség területén számos őstermelő, egyéni és társas vállalkozás foglalkozik élelmiszeripari alapanyag termesztésével, állattenyésztéssel, helyi termékeke előállításával. Az általuk előállított termékek, minősége változó, így a termelők piacrajutáásnak lehetősége csekély. Helyzet/ adottság ▪Jelentős számú őstermelő és alakuló vállalkozás foglalkozik helyi termékek előállításával, ám a korszerűtlen termelési feltételek és a megfelelő eszközök hiánya miatt a termékek piacrajutása és a megfelelő minőségű áru termelése, a magas hozzáadott értékű, minőségi végtermék előállítása nem lehetséges. Probléma/ lehetőség ▪A helyi termékek előállítói számára biztosítani kell a technikai adottságok és a termeléshez szükséges infrastruktúrális adottságok létrehozását, lehetővé tenni a magas minőségű, megfelelő feldolgozottsági fokú termékek előállítását. Megoldási javaslat ▪A 4-6 termelő támogatása által olyan helyi (elsősorban élelmiszeripari) termékek előállítására adódik lehetőség, melyek közös marketinggel megszervezett piacrajutása megélhetést biztosít a térségi termelő és azok esetleges alkalmazottai számára. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése (10%), Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

173 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 172 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok% 25000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db Allokáció Megoldási javaslatok 30/57 Kód: DD-93-GF-2-03 Sorszám: 7209 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szentlőrinc, Szigetvár, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

174 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 173 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 31/57 Kód: DD-93-GF-A-02 Sorszám: 5837 Prioritás: Gazdaságfejlesztés Intézkedés: Bio- és gyógynövénytermesztés fejlesztése, kiegészítő jövedelemszerzés támogatása. Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A háztáji kertek 65-70 %-ban kihasználatlanok.A hagyományos kistermelő mezőgazdasági próbálkozásoknak nincs értelme, és jelenleg ritka is ilyen próbálkozás.Viszont kezd kialakúlni egy olyan piaci igény – amely a nagyüzemileg megtermelt olcsó élelmiszeripari termékek helyett keresi a nagyüzemi módszerekkel nem megtermelhető SZERMARADVÁNYMENTES élelmiszert.Továbbá jelentős piaci igény mutatkozik a vadon szedett és termesztett gyógynövények felvásárlására is. Helyzet/ adottság ▪Nem kis probléma, hogy a termelés beindításához kezdetben előlegezni kellene az átállás költségeit. Továbbá a termeléssel kapcsolatosan szükséges átalakítások,tárgyi eszközök beszerzése is akadélyokba ütközik. Probléma/ lehetőség ▪A bio- és gyógynövénytermeléshez, feldolgozáshoz szükséges tárgyi feltételek megteremtése.A HPME-t az 5292-es HPME-vel közössen tekintjük közös ütemezésű, egymás hatását erősítő projektnek. Megoldási javaslat ▪A térségi projekt végrehajtása során 20-80 személy válik önfoglalkoztatóvá, vagy munkavállalóvá. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

175 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 174 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR▪Önkormányzatok% 80000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága44942 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma100 db Allokáció Megoldási javaslatok 31/57 Kód: DD-93-GF-A-02 Sorszám: 5837 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

176 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 175 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 32/57 Kód: DD-93-SzF-B-02 Sorszám: 5804 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Zöld turizmus termékkínálati fejlesztése (horgász-,vadász-,lovas-,bakancsos-,kerékpáros tu... Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A kerékpárutak kiépítettsége igen alulfejlett képet mutat a Közösség területén, kiemelten igaz ez a Szigetvári Kistérség aprófalvas településeire. Helyzet/ adottság ▪A települések nagy része a centrumtelepülés, Szigetvár 10 kilométeres sugarán belül található, viszont igen nagy forgalmú utak mellett helyezkednek el (6-os, 67-es). A tömegközlekedés fejletlensége is fontos tényező. Hivatásforgalmú kerékpárutak létrehozása javítaná a helyben élők életminőségét, továbbá a turisztikai célokat is erősítené bizonyos területeken. Probléma/ lehetőség ▪Meg kell teremteni a térségben a kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeit, első lépésben célunk, hogy a hivatásforgalomban növekedjen a környezetbarát kerékpáros közlekedés. A kerékpáros közlekedés a legolcsóbb közlekedési mód, ezért ennek fejlesztése hozzájárul a társadalmi különbségek növekedésének csökkentéséhez, biztosítja az esélyegyenlőséget, hiszen növeli a szegényebb rétegek, a romák és a nők mobilitását is. Megoldási javaslat ▪Új kerékpárutak létrehozása a Közösség területén.2013-ig legalább 15 km bicigliút megépítése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪DDOP - 5. prioritás - Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

177 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 176 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret100000 EUR▪Önkormányzatok100% 1000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1000000 EUR▪Non-profit szervezetek90% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret80000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db Allokáció Megoldási javaslatok 32/57 Kód: DD-93-SzF-B-02 Sorszám: 5804 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szentlőrinc, Szigetvár, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

178 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 177 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 33/57 Kód: DD-93-GF-A-05 Sorszám: 5258 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Zöld turizmus termékkínálati fejlesztése (horgász-,vadász-,lovas-,bakancsos-,kerékpáros tu... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A kistérségi természeti környezet változatos; a terület erdőkben, természetes álló- és folyóvizekben gazdag; a meteorológiai adottságok kedveznek a szabadidő zöldben történő eltöltésének. Napjainkban előtérbe kerül a természetben töltött szabadidő hasznos és egészséges eltöltésének jelentősége, igényes kulturált körülmények között, a zöldterület megóvásával együtt. Fokozódó kereslet, igény van, az aktív turizmus által biztosított szolgáltatásokra, valamint a vidéki életforma megismerésére. Helyzet/ adottság ▪A meglévő értékes természeti adottságok kihasználatlanok, az ebben rejlő lehetőségek részben ismeretlenek a turisták, turizmusszervező cégek számára. A természeti turizmus kiaknázása a lehetőségektől jelentősen elmarad. Probléma/ lehetőség ▪Horgásztavak infrastruktúrális elemeinek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése hátrányos településeken. Ugyanitt vadászturizmushoz kapcsolódó szolgáltatási és infrastrukturális elemek fejlesztésének támogatása. Megoldási javaslat ▪Több horgásztó és hozzájuk kapcsolódó fejlesztés valósul meg; a közösség területére érkező turisták száma 10 %-kal emelkedik. A térségben élők identitástudata, helyhez kötődése növekszik, környezettudatos gondolkodása javul. ▪A fejlesztésekkel javul a térség vadászturisztikai megitélése, növekszik a visszatérő külső érdeklődők száma, ez pedig növeli a pénzbevételi lehetőségeket.Legalább 10 turisztikai fejlesztés zajlik le. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

179 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 178 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR▪Önkormányzatok100% 600000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága571082 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma17 db Allokáció Megoldási javaslatok 33/57 Kód: DD-93-GF-A-05 Sorszám: 5258 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

180 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 179 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 34/57 Kód: DD-93-GF-A-06 Sorszám: 5272 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Zöld turizmus termékkínálati fejlesztése (horgász-,vadász-,lovas-,bakancsos-,kerékpáros tu... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A természeti környezet változatos; a terület erdőkben, természetes álló- és folyóvizekben gazdag; a meteorológiai adottságok kedveznek a szabadidő zöldben történő eltöltésének. Napjainkban előtérbe kerül a természetben töltött szabadidő hasznos és egészséges eltöltésének jelentősége, igényes kulturált körülmények között, a zöldterület megóvásával együtt. Fokozódó kereslet, igény van, az aktív turizmus által biztosított szolgáltatásokra, valamint a vidéki életforma megismerésére. Helyzet/ adottság ▪A meglévő értékes természeti adottságok kihasználatlanok, az ebben rejlő lehetőségek részben ismeretlenek a turisták, turizmusszervező cégek számára. A természeti turizmus kiaknázása a lehetőségektől jelentősen elmarad. Probléma/ lehetőség ▪Erdei üdülőterületek, pihenők fejlesztése.Természetjáráshoz kapcsolódó és ökoturisztikai szolgáltatások fejlesztése. Lovasturisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása. Megoldási javaslat ▪Megújulnak az elhanyagolt erdei iskolák és pihenők, új, változatos programkínálatú, különböző turisztikai igényeknek megfelelő öko- turisztikai élménylánc alakul ki, valamint 5 db. komplex turisztikai programcsomag jön létre; a közösség területére érkező turisták száma 15 %-kal emelkedik. A térségben élők identitástudata, helyhez kötődése növekszik, környezettudatos gondolkodása javul. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

181 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 180 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok100% 300000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága372076 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma9 db Allokáció Megoldási javaslatok 34/57 Kód: DD-93-GF-A-06 Sorszám: 5272 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa, Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat