Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

WWF Magyarország - Komplex megoldások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "WWF Magyarország - Komplex megoldások"— Előadás másolata:

1 WWF Magyarország - Komplex megoldások
Komplex gazdaság- és térségfejlesztési lehetőségek a megújuló energia és a természetvédelem segítségével Borsodban WWF Magyarország - Komplex megoldások

2 WWF Magyarország - Komplex megoldások
A PROJEKT HELYSZÍNE: TISZATARJÁN, TISZAKESZI, ÁROKTŐ ÉS TISZADOROGMA WWF Magyarország - Komplex megoldások

3 SZINERGIKUS HATÁSÚ PROJEKTEKRE VAN SZÜKSÉG
Megújuló energia és fenntartható gazdálkodás ártéri környezetben Természetvédelem Özönnövények visszaszorítása; Táji diverzitás növelése; Védett értékek fenntartása; Árvízvédelem Nagyvízi meder fenntartása; Árvízvédelmi szempontból szükséges érdesség biztosítása; Megújuló energia termelés Négy település közintézményeinek hőellátása; Hátrányos helyzetűek energiaönellátásának támogatása; Földgázkiváltás Vidékfejlesztés és gazdaság élénkítés Ártéri gazdálkodás újraindítása Másodlagos gazdaságok fejlesztése; Munkahelyteremtés WWF Magyarország - Komplex megoldások R E P L I K Á L H A T Ó S Á G

4 Megújuló energia termelés fenntartható gazdálkodás
ártéri környezetben WWF Magyarország - Komplex megoldások

5 MÚLT: HELYI ADOTTSÁGOKRA ÉPÜLŰ ÁRTÉRI GAZDÁLKODÁS
- Ártéri gyepek hasznosítása legeltetéssel, kaszálással; - Gyümölcstermesztés és feldolgozás; Ártéri erdőgazdálkodás; Nád-, gyékény gazdálkodás; - Halászat; WWF Magyarország - Komplex megoldások

6 JELEN: Leghátrányosabb Helyzetű Kistérség
Mezőgazdaság; Ingázás a régiós ipari központokba; 25%-os munkanélküliség; Nagy számú közmunkás „réteg”; Elvándorlás, elöregedés WWF Magyarország - Komplex megoldások

7 WWF Magyarország - Komplex megoldások
JÖVŐ: MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS ÚJRA MEGJELENŐ ÁRTÉRI GAZDÁLKODÁS ÖKOTURIZMUSSAL Biomassza termelés és feldolgozás; Megújuló energia termelés helyben; Árterek többcélú hasznosítása; Ökoturizmus; Jövő Biomassza termelés és feldolgozás Helyi, falufűtési rendszerek Többcélú ártér-hasznosítás Biomassza értékesítés WWF Magyarország - Komplex megoldások

8 Terjedő özönnövények az ártérben
WWF Magyarország - Komplex megoldások

9 Tünet: INVAZÍV NÖVÉNYEK
Gyorsan terjedve kiszorítják az értékes természetes élőhelyeket (természet) Elfoglalják a helyi lakosok által használt erdőket, legelőket (gazdálkodás) Akadályt képeznek a levonuló árvíz előtt, rongálják az árvízvédelmi töltéseket, növelve ezzel az árvízi kockázatot (biztonság) WWF Magyarország - Komplex megoldások

10 Mintaprojekt Tiszatarjánban Természeti környezet fenntartása
Invazív növények Energiaültetvények Villamos energia Hőtermelés Biomassza Helyi gazdasági társulás Biomassza Ft Ft WWF Magyarország - Komplex megoldások Természeti környezet fenntartása

11 WWF Magyarország - Komplex megoldások
Tulajdonviszonyok Erdemények 2006 December: Mintaprojekt kijelölése - Tulajdonviszonyok  2007 December: Helyi Önkormányzati Kft megalakulása és beszállítói szerződés az AES-sel - Szerződés 2008 Január: Első beszállítás az erőműbe - Piac 2008 április: Ültetvények telepítése Piac Szerződések WWF Magyarország - Komplex megoldások

12 WWF Magyarország - Komplex megoldások
MUNKAFOLYAMATOK 1) Özönnövények levágása WWF Magyarország - Komplex megoldások

13 BETAKARÍTÁSI IDŐSZAKBAN 50 FŐ ALKALMAZÁSA (KÖZMUNKAPROGRAMBAN)
WWF Magyarország - Komplex megoldások

14 WWF Magyarország - Komplex megoldások
1) Özönnövények levágása 2) Energiaültetvény szántó jellegű területeken WWF Magyarország - Komplex megoldások

15 WWF Magyarország - Komplex megoldások
1) Özönnövények levágása Biomass cutting 2) Energiaültetvény szántó jellegű területeken Energy useful plantation WWF Magyarország - Komplex megoldások 3) Tájfenntartás legeltetéssel

16 WWF Magyarország - Komplex megoldások
Eltűnőben lévő őshonos állatok telepítése Özönnövények visszaszorítása legeltetéssel Ökoturizmus WWF Magyarország - Komplex megoldások Helyi adottságokhoz igazodó gazdálkodás

17 WWF Magyarország - Komplex megoldások
Jobb természeti környezet Olcsóbb energia Helyi gazdaság fejlesztés Árvízvédelem Alkalmazkodás Helyi energia Csökkenő energiafüggőség WWF Magyarország - Komplex megoldások Munkahelyteremtés Ökoturizmus

18 WWF Magyarország - Komplex megoldások
TEVÉKENYSÉGEK Főtevékenységek Altevékenységek Biomassza előállítás - Özönnövények letermelése hullámtéri élőhelyekről ill. szántókról; - Energetikai célú ültetvények telepítése és fenntartása elsősorban özönnövényektől mentesített szántó területeken; Biomassza feldolgozás és értékesítés - Biomassza alapanyag tároló telepek létesítése, felszerelése ; Biomassza feldolgozó egységek, apríték előállító üzemek; Biomassza értékesítése a településeken kívül; Térségi megújuló energia termelés - Falu-fűtőművek ill. hálózatok létesítése közintézmények hőellátására; - Egyedi kazántelepítések a biotávhő kialakításának gazdaságtalan; megvalósíthatósága esetén; - A hőenergia igény napkollektorokkal való kiegészítése Energiahatékonyság növelése - A tervezésbe vont közintézmények felülvizsgálata; Energiahatékonyság javítása utólagos szigeteléssel, felújítással, átalakítással; Ártéri gazdálkodás újraindítása és fenntartása Hullámtér legeltetése őshonos állatokkal; Ártéri gyógynövény gyűjtés és feldolgozás újraindítása; Ártéri gyümölcsészet helyreállítása és fenntartása; WWF Magyarország - Komplex megoldások

19 KAPCSOLÓDÁS A MEGKEZDETT TÉRSÉGFEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ
Meglévő alapok Intézmény felújítások, Energiahatékonyság (iskolák, óvodák, hivatalok stb.) Alap infrastruktúra kiépítése (közutak, víz, gáz stb.) Mintaprojekt Tiszatarjánban (Ültetvénytelepítés, biomassza letermelés, Legeltetés) Tervezett tevékenységek Biomassza előállítás Biomassza feldolgozás Megújuló energia termelés Energiahatékonyság Ártéri gazdálkodás újrateremtése A projekt nyomán megjelenő járulékos gazdasági elemek Helyi ártéri termékek feldolgozása Állattartás Gyümölcs és gyógynövény feldolgozás Ökoturizmus, falusi turizmus WWF Magyarország - Komplex megoldások

20 CÉL: A TÉRSÉGFEJLESZTŐ HATÁSOK NÖVELÉSE
FOGLALKOZTATÁSI HATÁS Energetikai célú ültetvények ápolása; - Biomassza rendszeres letermelése, aprítás; - Biomassza beszállítás, telepi műveletek, felrakás, kiszállítás; - Fűtőművek kezelése, felügyelete, kisebb karbantartási munkák; HELYI JÖVEDELEMTERMELŐ HATÁS - Egyének szintjén megjelenő hatások: Energiatermelésbe bekapcsolódó gazdálkodók jövedelembiztonsága pl. energiaültetvények telepítése esetén; Települési önkormányzati energiaköltségeinek csökkentése; Önkormányzatok egyéb kiadásainak (pl. szociális jellegű) csökkenése, bevételeinek növelése (pl. helyi adók, helyi fogyasztás növekedése); EGYEDI ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁS A projektben részt vevő közhasznú munkások saját energiaellátásának javítása ; A települések fosszilis energiától való függésének enyhítése, első lépcsőben önkormányzatok; WWF Magyarország - Komplex megoldások

21 CÉL: A TÉRSÉGFEJLESZTŐ HATÁSOK NÖVELÉSE
KÖRNYEZETI HATÁS - HELYI KÖRNYEZETVÉDELMI PROBLÉMA MEGOLDÁSA Özönnövények visszaszorítása védett vagy értékes természeti területről; Tájdiverzitás növelése és fenntartása (várhatóan megjelenő fajok); Árvízi kockázat csökkentése; GEOGRÁFIAI ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI ADOTTSÁGOK KIAKNÁZÁSA A tiszai ártéri területek hasznosítása biomassza termeléssel; Ártéri gazdálkodás még fellelhető elemeinek megerősítése; Településközpontokban elhelyezkedő közintézménycsoportok szigetüzemű bio-távhő ellátása; HELYI KÖZÖSSÉG MEGERŐSÍTÉSE, KÖZÖSSÉGI CÉLOK MEGTEREMTÉSE Négy település együttműködésén, önszerveződésén alapul; Közös energiagazdálkodás – energia-önellátás; Projektben résztvevő közhasznú munkás réteg energiaellátása; A tiszai ártér állapotának javítása egy összefüggő természetes folyosó kialakításáért; WWF Magyarország - Komplex megoldások

22 Tiszatarján: faluközpont hőellátása
INTÉZMÉNY / ÉPÜLET neve Alapter. m2 Fűtött légtérfogat [m3] Csúcsigény [kW] Éves hőfelh. [GJ] 1. Polgármesteri hivatal Eötvös körút 1. 600 2400 108 301 2. Ált. iskola 8 osztályos Eötvös körút 4. tornaterem 400 300 1200 1500 120 570 3. Óvoda bővítéssel Árpád u. 23. 500 1250 140 520 4. Orvosi rendelő + orvosi lakás + szolg. lakás Árpád u. 19/A. 1400 60 210 5. Templom + parókia 820 1800 1100 95 370 6. További 2 db családi ház, szolgálati lakás + tartalék 240 650 35 160 Meglévő fogyasztók összesen 558 2131 7. Községháza 439 1190 151 8. 259 720 30 54 9. Gyógyszertár 43 116 5 17 10. Posta 79 213 7 23 11. Könyvtár, vendéglő, vendégház 644 1750 55 297 12. Tornacsarnok, faluház 1946 7784 180 518 13. Piac fűtendő épülete 133 359 10 40 Új fogyasztók összesen 322 Meglévő és új fogyasztók összesen 835 3231 Tiszatarján: faluközpont hőellátása Javaslat: Fűtőmű, 2X500kW Tüzelőanyag: 300t/év Kb. 30ha WWF Magyarország - Komplex megoldások

23 Összehangolt, közös megvalósítás a négy településen
Helyi fűtési rendszer biomasszából Többlet biomassza eladása Biomassza megtermelése és feldolgozása helyben Vízügy és Nemzeti Park által használt területek kezelése hosszú távon Ökoturizmus fejlesztése, helyi természeti értékek újra láthatók lesznek Gyalogakác helyett ártér helyreállítása, legeltetése WWF Magyarország - Komplex megoldások

24 WWF Magyarország - Komplex megoldások
UGYANAKKOR AZ ORSZÁGNAK 2010 ÉS 2020 KÖZÖTT A MEGÚJULÓ ARÁNYT MEG KELL HÁROMSZOROZNI 15,0% 2020 Kormány-határozat 2020 EU elvárás 2005 tény WWF Magyarország - Komplex megoldások

25 13%-15% MEGÚJULÓ ARÁNY > 20% MEGÚJULÓ HŐENERGIA ARÁNNYAL ÉS/VAGY JELENTŐS HATÉKONYSÁGJAVULÁSSAL
Primer ‘05: 5% ‘09: 5% Szél: korlátok Elvárások: 2010: 5.75% 2020: 10% A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia teljes bruttó fogyasztása A megújuló energiaforrásokból előállított energia fűtési és hűtési célú teljes bruttó fogyasztása A megújuló energiaforrásokból előállított energia teljes felhasználása a közlekedésben + + A megújuló energiaforrásokból előállított energia részaránya (%) = Teljes bruttó energiafogyasztás Energiahatékonysági tartalékok elsősorban hőfogyasztás területén WWF Magyarország - Komplex megoldások

26 Céljaink a megújuló energia termelésben még nem kristálytiszták….
4,3% 8,5% 13% WWF Magyarország - Komplex megoldások Forrás: MEH

27 … három forgatókönyv készül a megújulókra
WWF Magyarország - Komplex megoldások

28 ÉSZAK MAGYARORSZÁGON JELENTŐS VERSENY A LIMITÁLT FORRÁSOKÉRT
Balassagyarmat Bátonyterenye Debrecen Eger Kazincbarcika Kisvárda Mátészalka Ózd Tiszaújváros Salgótarján Sátoraljaújhely Szakoly Szerencs Szécsény Visonta Budapest WWF Magyarország - Komplex megoldások 200 km

29 MIKÖZBEN AZ ÉVENTE ELÉRHETŐ DENDROMASSZA A RÉGIÓBAN (2010 – 2014)…..
WWF Magyarország - Komplex megoldások

30 MÉG LIMITÁLT LÉTEZŐ ÜLTETVÉNYEK
WWF Magyarország - Komplex megoldások

31 A helyi energiatermelésnek több előnye is van….
Újdonságokat hoz a lakosság életébe Fellendíti a helyi építőipart és a térségi gépgyártást Saját, közelben lévő tüzelőanyag források felhasználása Falufűtés Szükségessé teszi az energiahatékonyság növelését, épületek felújítását stb. Függetlenség a nagy hálózatoktól, az energiaáraktól Környezeti minőség javítása WWF Magyarország - Komplex megoldások

32 Decentralizált projektméretek
Jellemző méret Termelt/hasznosított energia Megvalósult Tervek vagy próbálkozások Villamos Intézmények, épületegyüttesek, ipari üzemek hőellátása kW + Kapuvár, Kaposvár, Miskolc, Szolnok …………………………………………. Faluközpontok, szigetüzemű fűtőművek, Falufűtések, Biogázüzemek kW (+) Pornóapáti, Csengersima, Klárafalva, Kenderes, Pálhalma, Nyírbátor Megyer, Abony, Kömlő, Kisköre, Jászdózsa, Bakonszeg, Tiszasüly, Telekes, Bácsalmás, Ásványráró, Rákóczifalva….. Városi bio-távhőszolgáltatás, Kis bio-kapcsoltak, Bio-erőművek, Biogázüzemek 2,0-10 MW Mátészalka, Szentendre, Tata, Szombathely, Körmend, Szigetvár, Balassagyarmat, Komló, Szolnok…. Ózd, Kazincbarcika, Salgótarján, Tiszaújváros, Kapuvár, Kalocsa WWF Magyarország - Komplex megoldások

33 WWF Magyarország - Komplex megoldások
MEGKÖZELÍTÉS Alapmodell WWF modell Tüzelőanyag szerződés és beszállítás Új földhasználat - Energiaültetvények kialakítása helyben Biomassza alapanyag termelése integrált módon Önkormányzatok, Gazdálkodók bevonása Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása, bevonása Széleskörű helyi partnerség kialakítása és ápolása Energiaköltségek és árkockázatok csökkentése, megtakarítások megosztása Ártéri környezet felújítása, helyreállítása Értékes természeti területeken fenntartható gazdálkodás bevezetése Vidékfejlesztés, helyi munkahelyteremtés Árvízi kockázat csökkentése WWF Magyarország - Komplex megoldások


Letölteni ppt "WWF Magyarország - Komplex megoldások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések