Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

WWF Magyarország - Komplex megoldások Komplex gazdaság- és térségfejlesztési lehetőségek a megújuló energia és a természetvédelem segítségével Borsodban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "WWF Magyarország - Komplex megoldások Komplex gazdaság- és térségfejlesztési lehetőségek a megújuló energia és a természetvédelem segítségével Borsodban."— Előadás másolata:

1 WWF Magyarország - Komplex megoldások Komplex gazdaság- és térségfejlesztési lehetőségek a megújuló energia és a természetvédelem segítségével Borsodban

2 WWF Magyarország - Komplex megoldások A PROJEKT HELYSZÍNE: TISZATARJÁN, TISZAKESZI, ÁROKTŐ ÉS TISZADOROGMA

3 WWF Magyarország - Komplex megoldások SZINERGIKUS HATÁSÚ PROJEKTEKRE VAN SZÜKSÉG Megújuló energia termelés -Négy település közintézményeinek hőellátása; - Hátrányos helyzetűek energiaönellátásának támogatása; - Földgázkiváltás Árvízvédelem -Nagyvízi meder fenntartása; -Árvízvédelmi szempontból szükséges érdesség biztosítása; Természetvédelem -Özönnövények visszaszorítása; -Táji diverzitás növelése; -Védett értékek fenntartása; Vidékfejlesztés és gazdaság élénkítés -Ártéri gazdálkodás újraindítása -Másodlagos gazdaságok fejlesztése; - Munkahelyteremtés Megújuló energia és fenntartható gazdálkodás ártéri környezetben R E P L I K Á L H A T Ó S Á G

4 WWF Magyarország - Komplex megoldások Megújuló energia termelés és fenntartható gazdálkodás ártéri környezetben

5 WWF Magyarország - Komplex megoldások MÚLT: HELYI ADOTTSÁGOKRA ÉPÜLŰ ÁRTÉRI GAZDÁLKODÁS Múlt - Ártéri gyepek hasznosítása legeltetéssel, kaszálással; - Gyümölcstermesztés és feldolgozás; - Ártéri erdőgazdálkodás; - Nád-, gyékény gazdálkodás; - Halászat;

6 WWF Magyarország - Komplex megoldások JELEN: Leghátrányosabb Helyzetű Kistérség Jelen - Mezőgazdaság; - Ingázás a régiós ipari központokba; - 25%-os munkanélküliség; - Nagy számú közmunkás „réteg”; - Elvándorlás, elöregedés

7 WWF Magyarország - Komplex megoldások JÖVŐ: MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS ÚJRA MEGJELENŐ ÁRTÉRI GAZDÁLKODÁS ÖKOTURIZMUSSAL Jövő - Biomassza termelés és feldolgozás; - Megújuló energia termelés helyben; - Árterek többcélú hasznosítása; - Ökoturizmus; Biomassza termelés és feldolgozás Biomassza értékesítés Többcélú ártér- hasznosítás Helyi, falufűtési rendszerek

8 WWF Magyarország - Komplex megoldások Terjedő özönnövények az ártérben

9 WWF Magyarország - Komplex megoldások Tünet: INVAZÍV NÖVÉNYEK Gyorsan terjedve kiszorítják az értékes természetes élőhelyeket (természet) Elfoglalják a helyi lakosok által használt erdőket, legelőket (gazdálkodás) Akadályt képeznek a levonuló árvíz előtt, rongálják az árvízvédelmi töltéseket, növelve ezzel az árvízi kockázatot (biztonság)

10 WWF Magyarország - Komplex megoldások Energiaültetvények Invazív növények Helyi gazdasági társulás Ft Természeti környezet fenntartása Biomassza Mintaprojekt Tiszatarjánban Hőtermelés Biomassza Ft Villamos energia

11 WWF Magyarország - Komplex megoldások Erdemények 2006 December: Mintaprojekt kijelölése - Tulajdonviszonyok  2007 December: Helyi Önkormányzati Kft megalakulása és beszállítói szerződés az AES-sel - Szerződés  2008 Január: Első beszállítás az erőműbe - Piac  2008 április: Ültetvények telepítése Tulajdonviszonyok Szerződések Piac

12 WWF Magyarország - Komplex megoldások 1) Özönnövények levágása MUNKAFOLYAMATOK

13 WWF Magyarország - Komplex megoldások BETAKARÍTÁSI IDŐSZAKBAN 50 FŐ ALKALMAZÁSA (KÖZMUNKAPROGRAMBAN)

14 WWF Magyarország - Komplex megoldások 1) Özönnövények levágása 2) Energiaültetvény szántó jellegű területeken

15 WWF Magyarország - Komplex megoldások Biomass cutting Energy useful plantation 3) Tájfenntartás legeltetéssel 1) Özönnövények levágása 2) Energiaültetvény szántó jellegű területeken

16 WWF Magyarország - Komplex megoldások Ökoturizmus Özönnövények visszaszorítása legeltetéssel Helyi adottságokhoz igazodó gazdálkodás Eltűnőben lévő őshonos állatok telepítése

17 WWF Magyarország - Komplex megoldások Jobb természeti környezet Csökkenő energiafüggőség Helyi gazdaság fejlesztés Olcsóbb energia Ökoturizmus Árvízvédelem Munkahelyteremtés Helyi energia Alkalmazkodás

18 WWF Magyarország - Komplex megoldások TEVÉKENYSÉGEK Biomassza feldolgozás és értékesítés Térségi megújuló energia termelés Energiahatékonyság növelése Ártéri gazdálkodás újraindítása és fenntartása Biomassza előállítás Főtevékenységek - Özönnövények letermelése hullámtéri élőhelyekről ill. szántókról; - Energetikai célú ültetvények telepítése és fenntartása elsősorban özönnövényektől mentesített szántó területeken; - Biomassza alapanyag tároló telepek létesítése, felszerelése ; - Biomassza feldolgozó egységek, apríték előállító üzemek; - Biomassza értékesítése a településeken kívül; - Falu-fűtőművek ill. hálózatok létesítése közintézmények hőellátására; - Egyedi kazántelepítések a biotávhő kialakításának gazdaságtalan; megvalósíthatósága esetén; - A hőenergia igény napkollektorokkal való kiegészítése - A tervezésbe vont közintézmények felülvizsgálata; - Energiahatékonyság javítása utólagos szigeteléssel, felújítással, átalakítással; - Hullámtér legeltetése őshonos állatokkal; - Ártéri gyógynövény gyűjtés és feldolgozás újraindítása; - Ártéri gyümölcsészet helyreállítása és fenntartása; Altevékenységek

19 WWF Magyarország - Komplex megoldások KAPCSOLÓDÁS A MEGKEZDETT TÉRSÉGFEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ Meglévő alapok Tervezett tevékenységek A projekt nyomán megjelenő járulékos gazdasági elemek Intézmény felújítások, Energiahatékonyság (iskolák, óvodák, hivatalok stb.) Alap infrastruktúra kiépítése (közutak, víz, gáz stb.) Mintaprojekt Tiszatarjánban (Ültetvénytelepítés, biomassza letermelés, Legeltetés) Biomassza előállítás Energiahatékonyság Biomassza feldolgozás Ártéri gazdálkodás újrateremtése Megújuló energia termelés Helyi ártéri termékek feldolgozása Állattartás Gyümölcs és gyógynövény feldolgozás Ökoturizmus, falusi turizmus

20 WWF Magyarország - Komplex megoldások CÉL: A TÉRSÉGFEJLESZTŐ HATÁSOK NÖVELÉSE FOGLALKOZTATÁSI HATÁS - Energetikai célú ültetvények ápolása; - Biomassza rendszeres letermelése, aprítás; - Biomassza beszállítás, telepi műveletek, felrakás, kiszállítás; - Fűtőművek kezelése, felügyelete, kisebb karbantartási munkák; HELYI JÖVEDELEMTERMELŐ HATÁS - Egyének szintjén megjelenő hatások: Energiatermelésbe bekapcsolódó gazdálkodók jövedelembiztonsága pl. energiaültetvények telepítése esetén; - Települési önkormányzati energiaköltségeinek csökkentése; - Önkormányzatok egyéb kiadásainak (pl. szociális jellegű) csökkenése, bevételeinek növelése (pl. helyi adók, helyi fogyasztás növekedése); EGYEDI ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁS -A projektben részt vevő közhasznú munkások saját energiaellátásának javítása ; -A települések fosszilis energiától való függésének enyhítése, első lépcsőben önkormányzatok;

21 WWF Magyarország - Komplex megoldások GEOGRÁFIAI ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI ADOTTSÁGOK KIAKNÁZÁSA - A tiszai ártéri területek hasznosítása biomassza termeléssel; - Ártéri gazdálkodás még fellelhető elemeinek megerősítése; - Településközpontokban elhelyezkedő közintézménycsoportok szigetüzemű bio-távhő ellátása; HELYI KÖZÖSSÉG MEGERŐSÍTÉSE, KÖZÖSSÉGI CÉLOK MEGTEREMTÉSE - Négy település együttműködésén, önszerveződésén alapul; - Közös energiagazdálkodás – energia-önellátás; - Projektben résztvevő közhasznú munkás réteg energiaellátása; - A tiszai ártér állapotának javítása egy összefüggő természetes folyosó kialakításáért; CÉL: A TÉRSÉGFEJLESZTŐ HATÁSOK NÖVELÉSE KÖRNYEZETI HATÁS - HELYI KÖRNYEZETVÉDELMI PROBLÉMA MEGOLDÁSA - Özönnövények visszaszorítása védett vagy értékes természeti területről; -Tájdiverzitás növelése és fenntartása (várhatóan megjelenő fajok); - Árvízi kockázat csökkentése;

22 WWF Magyarország - Komplex megoldások Tiszatarján: faluközpont hőellátása INTÉZMÉNY / ÉPÜLET neve Alapter. m 2 Fűtött légtérfogat [m 3 ] Csúcsigény [kW] Éves hőfelh. [GJ] 1.Polgármesteri hivatal Eötvös körút 1. 6002400108301 2.Ált. iskola 8 osztályos Eötvös körút 4. tornaterem 400 300 1200 1500 120570 3.Óvoda bővítéssel Árpád u. 23. 600 500 1500 1250 140520 4.Orvosi rendelő + orvosi lakás + szolg. lakás Árpád u. 19/A. 500140060210 5.Templom + parókia 8201800 1100 95370 6.További 2 db családi ház, szolgálati lakás + tartalék 24065035160 Meglévő fogyasztók összesen 5582131 7.Községháza439119035151 8.Orvosi rendelő2597203054 9.Gyógyszertár43116517 10.Posta79213723 11.Könyvtár, vendéglő, vendégház 644175055297 12.Tornacsarnok, faluház19467784180518 13.Piac fűtendő épülete1333591040 Új fogyasztók összesen3221100 Meglévő és új fogyasztók összesen 8353231 Javaslat: Fűtőmű, 2X500kW Tüzelőanyag: 300t/év Kb. 30ha

23 WWF Magyarország - Komplex megoldások Helyi fűtési rendszer biomasszából Biomassza megtermelése és feldolgozása helyben Gyalogakác helyett ártér helyreállítása, legeltetése Többlet biomassza eladása Vízügy és Nemzeti Park által használt területek kezelése hosszú távon Összehangolt, közös megvalósítás a négy településen Ökoturizmus fejlesztése, helyi természeti értékek újra láthatók lesznek

24 WWF Magyarország - Komplex megoldások UGYANAKKOR AZ ORSZÁGNAK 2010 ÉS 2020 KÖZÖTT A MEGÚJULÓ ARÁNYT MEG KELL HÁROMSZOROZNI 2005 tény 2020 EU elvárás 2020 Kormány- határozat 15,0%

25 WWF Magyarország - Komplex megoldások 13%-15% MEGÚJULÓ ARÁNY > 20% MEGÚJULÓ HŐENERGIA ARÁNNYAL ÉS/VAGY JELENTŐS HATÉKONYSÁGJAVULÁSSAL A megújuló energiaforrásokból előállított energia részaránya (%) A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia teljes bruttó fogyasztása A megújuló energiaforrásokból előállított energia fűtési és hűtési célú teljes bruttó fogyasztása A megújuló energiaforrásokból előállított energia teljes felhasználása a közlekedésben Teljes bruttó energiafogyasztás = ++ ‘05: 5%  ‘09: 5% Szél: korlátok Elvárások: 2010: 5.75% 2020: 10% Energiahatékonysági tartalékok elsősorban hőfogyasztás területén Primer

26 WWF Magyarország - Komplex megoldások 4,3% 8,5% 13% Forrás: MEH Céljaink a megújuló energia termelésben még nem kristálytiszták….

27 WWF Magyarország - Komplex megoldások … három forgatókönyv készül a megújulókra

28 WWF Magyarország - Komplex megoldások Balassagyarmat Bátonyterenye Debrecen Eger Kazincbarcika Kisvárda Mátészalka Ózd Tiszaújváros Salgótarján Sátoraljaújhely Szakoly Szerencs Szécsény Visonta Budapest 0200 km ÉSZAK MAGYARORSZÁGON JELENTŐS VERSENY A LIMITÁLT FORRÁSOKÉRT

29 WWF Magyarország - Komplex megoldások MIKÖZBEN AZ ÉVENTE ELÉRHETŐ DENDROMASSZA A RÉGIÓBAN (2010 – 2014)…..

30 WWF Magyarország - Komplex megoldások MÉG LIMITÁLT LÉTEZŐ ÜLTETVÉNYEK

31 WWF Magyarország - Komplex megoldások A helyi energiatermelésnek több előnye is van…. Saját, közelben lévő tüzelőanyag források felhasználása Függetlenség a nagy hálózatoktól, az energiaáraktól Fellendíti a helyi építőipart és a térségi gépgyártást Szükségessé teszi az energiahatékonyság növelését, épületek felújítását stb. Újdonságokat hoz a lakosság életébe Környezeti minőség javítása Falufűtés

32 WWF Magyarország - Komplex megoldások Decentralizált projektméretek Jellemző méret Termelt/hasznosított energia Megvalósult Tervek vagy próbálkozások HőVillamos Intézmények, épületegyüttesek, ipari üzemek hőellátása 20-1000 kW+Kapuvár, Kaposvár, Miskolc, Szolnok …………………… ……………………. Faluközpontok, szigetüzemű fűtőművek, Falufűtések, Biogázüzemek 200-3000 kW+(+)Pornóapáti, Csengersima, Klárafalva, Kenderes, Pálhalma, Nyírbátor Megyer, Abony, Kömlő, Kisköre, Jászdózsa, Bakonszeg, Tiszasüly, Telekes, Bácsalmás, Ásványráró, Rákóczifalva….. Városi bio- távhőszolgáltatás, Kis bio- kapcsoltak, Bio-erőművek, Biogázüzemek 2,0-10 MW+(+)Mátészalka, Szentendre, Tata, Szombathely, Körmend, Szigetvár, Balassagyarmat, Komló, Szolnok…. Ózd, Kazincbarcika, Salgótarján, Tiszaújváros, Kapuvár, Kalocsa

33 WWF Magyarország - Komplex megoldások MEGKÖZELÍTÉS AlapmodellWWF modell Tüzelőanyag szerződés és beszállítás + Új földhasználat - Energiaültetvények kialakítása helyben + Biomassza alapanyag termelése integrált módon Önkormányzatok, Gazdálkodók bevonása + Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása, bevonása + Széleskörű helyi partnerség kialakítása és ápolása Energiaköltségek és árkockázatok csökkentése, megtakarítások megosztása + Ártéri környezet felújítása, helyreállítása + Értékes természeti területeken fenntartható gazdálkodás bevezetése + Vidékfejlesztés, helyi munkahelyteremtés + Árvízi kockázat csökkentése


Letölteni ppt "WWF Magyarország - Komplex megoldások Komplex gazdaság- és térségfejlesztési lehetőségek a megújuló energia és a természetvédelem segítségével Borsodban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések