Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. 2  A 2007 és 2013 közötti uniós költségvetési ciklusban jelenlegi árfolyamon mintegy 1400 milliárd forint támogatás áll Magyarország rendelkezésére.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. 2  A 2007 és 2013 közötti uniós költségvetési ciklusban jelenlegi árfolyamon mintegy 1400 milliárd forint támogatás áll Magyarország rendelkezésére."— Előadás másolata:

1 1

2 2  A 2007 és 2013 közötti uniós költségvetési ciklusban jelenlegi árfolyamon mintegy 1400 milliárd forint támogatás áll Magyarország rendelkezésére agrár- és vidékfejlesztési célokra. Büszkék vagyunk rá, hogy az összeg több mint 90 százalékát már lekötötték – így a ciklus végéig várhatóan nem marad elköltetlen forrás –, ezek az önrészekkel együttesen csaknem 3000 milliárd forint értékű fejlesztést tesznek lehetővé.  Az 1400 milliárd forintos keretből közel 892 milliárd forint (60%) kifizetése történt meg eddig, s összesen 220 ezer pályázó részesült támogatásban.

3 3 EMVA FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Összes forrás: 1300-1400 Mrd Ft Kötelezettség vállalás Kötelezettség vállalás Kifizetés teljesülése Kifizetés Teljesülése I. tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 616 MRD Ft91,5%403 MRD Ft59,9% II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 486 MRD Ft101,1%331 MRD Ft68,9% III. tengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 174 MRD Ft89,4%92 MRD Ft47,2% IV. tengely: a LEADER program, azaz a közösségi vidékfejlesztés a helyi igényeknek megfelelően, akciócsoportokon keresztül 42 MRD Ft54,1%21,5 MRD Ft27,6% Összesen 1378 MRD Ft92,7%891,9 MRD Ft60%

4 4 JELLEMZŐ JOGCÍMEK tengelyjogcímnyerteskötelezettségvállalás I. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások (4 külön jogcím) 2 559293,5 Mrd I. Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 59277,8 Mrd I. Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás 8 67467,2 Mrd I. Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtandó támogatás 3 33635,3 Mrd tengely II.Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések13 743268,9 Mrd II. Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás 3 52222,9 Mrd II. A kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás 55 95422,5 Mrd

5 5 JELLEMZŐ JOGCÍMEK tengelyjogcímnyerteskötelezettségvállalás III. Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások 2 46637,1 Mrd III. Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások 2 73232,5 Mrd III. Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások 1 39029,7 Mrd tengely IV. Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása, Életminőség/diverzifikáció 5 97619,5 Mrd IV. A helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a Leader helyi akciócsoportok részére nyújtandó támogatás 11411,8 Mrd

6 6  Célja: A kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, valamint környezetbarát (energiatakarékos) gépek és technológiai berendezések arányának növelése.  Kedvezményezettek: Olyan mezőgazdasági termelők, akik kertészeti tevékenységet is folytatnak.  A támogatás összege és mértéke: A támogatás intenzitása 35%.  Támogatási kérelem benyújtása: 2013. augusztus 15. – 2013. szeptember 30.  Az intézkedés keretösszege: Legfeljebb 24 milliárd forint.  Eddig összesen 2433 kérelem érkezett be, 18,9 milliárd forint értékben.

7 7  Célja, hogy a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók üzemi helyszínen szervezett bemutató, tájékoztató, konzultációs programok révén megismerhessék az innovatív technológiákat, megoldásokat, amelyek növelik a gazdaságuk versenyképességét.  A Bemutató Üzem cím elnyerése, kiválasztása pályázat útján történik, a pályázatok benyújtásának időszaka 2013. augusztus 12-26.  Bemutató Üzem címre jogosultak a legalább 4 EUME méretű gazdasággal rendelkező mezőgazdasági termelők, a legalább 20 hektár üzemi területtel rendelkező erdőgazdálkodók, és a legalább 2 hektár üzemi területtel rendelkező erdészeti szaporítóanyag termelő gazdaságok, akik a mezőgazdasági vagy erdészeti ágazat különböző szakterületein bemutató üzemi program tartására alkalmasak.  A bemutató üzemi jogcím működése: a Bemutató Üzemek a cím elnyerését követően projekttervet készítenek, amelyben foglaltak szerint megszervezik és lebonyolítják a bemutató üzemi programokat.  A jogcím forráskerete 2 milliárd Ft, támogatási intenzitása 100%.  A támogatási kérelmek postai úton történő benyújtása 2013. szeptember 1-től 2014. június 30-ig folyamatos.  Eddig 146 kérelem érkezett be.

8 8  K IFIZETÉS KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEKEN GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE (KAT) – II. TENGELY  N ATURA 2000 KIFIZETÉSEK MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN  Ő SHONOS ÉS VESZÉLYEZTETETT MEZŐGAZDASÁGI ÁLLATFAJTÁK GENETIKAI ÁLLOMÁNYÁNAK TENYÉSZTÉSBEN TÖRTÉNŐ MEGŐRZÉSE  M EZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ELSŐ ERDŐSÍTÉSE  A GRÁR - ERDÉSZETI RENDSZEREK ELSŐ LÉTREHOZÁSA MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEKEN  E RDŐ - KÖRNYEZETVÉDELMI KIFIZETÉSEK  E RDÉSZETI POTENCIÁL HELYREÁLLÍTÁSA  N EM TERMELŐ BERUHÁZÁSOK ERDŐTERÜLETEN SZERKEZETÁTALAKÍTÁS ( ALINTÉZKEDÉS )  N EM TERMELŐ BERUHÁZÁSOK ERDŐTERÜLETEN - KÖZJÓLÉTI LÉTESÍTMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA ( ALINTÉZKEDÉS )  N ATURA 2000 ERDŐTERÜLETEKEN TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁSHOZ NYÚJTANDÓ KOMPENZÁCIÓS TÁMOGATÁS

9 9 A vidéki lakosság és a gazdaság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére nyújtandó támogatások  Az intézkedést szabályozó jogszabálytervezet három célterületből áll: - Egyrészt gépjárműbeszerzés a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint egyéb szolgáltatások ellátásához kapcsolódóan. - Másrészt többfunkciós szolgáltató központok kialakítása azokon a településeken, ahol nem működnek integrált közösségi szolgáltató terek (IKSZT). - Harmadrészt hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek fejlesztése.  Maximális támogatási összeg a gépjárműbeszerzés esetén 3,5 millió Ft személygépjárműre, 5 millió Ft terepjáró személygépjárműre és 10 millió Ft mikrobusz beszerzésére, többfunkciós szolgáltató központ fejlesztésére 30 millió Ft, állatmenhelyek fejlesztésére 25 millió Ft.  A támogatási intenzitás 100 %.  Előreláthatóan 2013 őszén nyílik EMVA III. TENGELY

10 10 Turisztikai tevékenységek ösztönzésére nyújtandó támogatások 2013-ban  Az intézkedést szabályozó új jogszabály megjelenése szeptemberben várható  A rendelet keretében támogatást vehetnek igénybe természetes személyek, mikro-, kis- vagy középvállalkozások, települési önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, nonprofit szervezetek  Támogatás vehető igénybe vidéki szálláshelyek kialakítására, fejlesztésére és a turizmus különböző ágaihoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére  Maximális támogatási összeg 35 M Ft. A támogatási intenzitás 60% és 65%-os (hátrányos helyzetű területen), nonprofit szervezet esetében 100%  A támogatási kérelmet előreláthatóan 2013. október 15. és november 15. között lehet majd benyújtani a területileg illetékes HACS-hoz EMVA III. TENGELY

11 11 LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés 1.  Az intézkedést szabályozó jogszabály a 99/2012. (IX.25.) VM rendelet  Támogatási kérelem benyújtására magyarországi székhellyel rendelkező LEADER HACS jogosult, amely az együttműködési projekt végrehajtásához helyi partnereket vonhat be.  Az alábbi nemzetközi együttműködési intézkedésekre vehető igénybe támogatás: a) az Európai Unión belül: legalább egy hazai LEADER HACS és legalább egy, más európai uniós tagállamban működő LEADER HACS között megvalósuló együttműködési projekt, b) együttműködés harmadik országokkal: legalább egy hazai LEADER HACS és legalább egy Európai Unión kívüli LEADER-megközelítés szerint szerveződött, jogi személyiséggel rendelkező csoport részvételével megvalósuló együttműködési projekt.  A támogatás célja: a nemzetközi együttműködés elősegítése és megvalósítása, a tapasztalatok, a know-how, legjobb gyakorlatok megosztásának, közös akciók, projektek kidolgozásának, közös szerveződések kialakításának ösztönzése EMVA IV. TENGELY

12 12 LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés 2.  Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre: a) beruházás jellegű fejlesztés (eszközbeszerzés, létesítmények megvalósítása, felújítása, korszerűsítése) b) közösen működtetett szervezetek és közös szerveződések kialakítása c) kiadványok készítése d) képzés, oktatás előkészítése és megvalósítása e) rendezvény előkészítése és megvalósítása f) legjobb gyakorlatok átadása, tudástranszfer g) projektmenedzsment h) egyéb közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek  Maximális támogatási összeg egy ügyfél esetében 50 M Ft. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a  A támogatási kérelmet folyamatosan, 2012. október 30-tól 2013. augusztus 31-ig lehet benyújtani postai úton. Kibővített ügyfélkörrel várhatóan újra indul 2013. november 15-ig  Eddig 13 db IH Hozzájáruló nyilatkozat került kiállításra, 431 millió Ft forrásigénnyel EMVA IV. TENGELY

13 13 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások 1.  Térségek közötti együttműködés keretében, legalább két magyarországi LEADER HACS illetékességi területe között, legalább két ügyfél – amely ügyfelek közül legalább az egyik LEADER HACS - által együttesen megvalósított intézkedésekre vehető igénybe támogatás  Ügyfél: a LEADER HACS illetékességi területen a) székhellyel, fiókteleppel, vagy telephellyel rendelkező működő és induló mikro-, kis- és középvállalkozás b) működő települési önkormányzat c) települési nemzetiségi önkormányzat d) önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás e) székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet f) székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyház g) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy EMVA IV. TENGELY

14 14 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások 2.  Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre: - beruházás jellegű fejlesztés (gép és eszközbeszerzés, létesítmények megvalósítása, felújítása, korszerűsítése) - közösen működtetett szervezetek és közös szerveződések kialakítása - kiadványok készítése - képzés, oktatás előkészítése és megvalósítása - rendezvény előkészítése és megvalósítása - legjobb gyakorlatok átadása, tudástranszfer - a koordináló szervezet esetében felmerülő projektmenedzsment - egyéb közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek  Maximális támogatási összeg egy ügyfél esetében 50 M Ft.  A támogatási kérelmeket 2013. augusztus 31-ig lehet benyújtani, amelynek hosszabbítása folyamatban van és várhatóan 2013. november 15-re fog módosulni  Eddig 39 db IH Hozzájáruló nyilatkozat került kiállításra, 1,7 milliárd Ft forrásigénnyel EMVA IV. TENGELY

15 15 LEADER Program, harmadik benyújtási kör (TK3)  Az intézkedést szabályozó jogszabály a 35/2013. (V.22.) VM rendelet  A program keretében a LEADER HACS-ok által az illetékességi területükre meghatározott, helyi igényekre épülő fejlesztési elképzelésekre nyújthatnak be pályázatot az ügyfelek  2013. június 17-től a HACS-ok forrásai erejéig folyamatosan, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig, amely módosulni fog 2013. szeptember 30-ra A LEADER 2013. évi főbb változásai - Az átalakítás főbb szempontjai  Az egyszerűsítés érdekében a célterületekre építkező pályázati rendszert át kellett alakítani a helyi döntéshozatalt erősítő, a helyi igényeknek megfelelően megfogalmazott Helyi Vidékfejlesztési Stratégián (HVS) alapuló feltételrendszerre  A helyi szükségletekre koncentráló HVS-ek LEADER fejezeteitől azt várjuk továbbá, hogy elősegítik a helyi közösségi alapú fejlesztések 2014-2020 közötti tervezési időszakra való felkészülését  A LEADER Program átalakításához kapcsolódóan megtörtént a HVS-esek felülvizsgálata, a felülvizsgálat szakmai kontrollja, a LEADER HACS-ok felkészítése mind a HVS felülvizsgálatra képzések lebonyolításával, mind pedig a LEADER-terv elkészítésére. LEADER PROGRAM

16 16 A LEADER Program egyszerűsítésének legfontosabb elemei:  Helyi döntési kompetencia erősítése: a beérkező pályázatok támogathatóságáról a LEADER HACS e célból létrehozott Helyi Bíráló Bizottsága dönt, majd a beérkezett pályázatok támogathatósága is a HACS záradékolásához kötött (dupla szűrő)  A korábbi célterületek helyett a LEADER HACS-ok által elkészített HVS LEADER Programra vonatkozó része (Intézkedési Terv) tartalmazza a kiválasztási kritériumokat, a HACS által szükségesnek tartott részletességgel  Megszűnik az eddig alkalmazott jogcímrendszer: a korábbi 6 jogcím helyett (közösségi célú fejlesztés, vállalkozási alapú fejlesztés, rendezvény, képzés, tanulmányok, térségen belüli együttműködés) két típusú fejlesztésbe (közösségi célú vagy vállalkozási célú) kell besorolni az ügyfelek projektjeit  Megnyílik a lehetőség a teljes komplexitásra: tevékenységek lesznek megnevezve a rendeletben, amelyek közül szabadon válogathat az ügyfél a projekt szükségszerűségéhez igazodva  A pályázati időszak a korábbi egy hónapos időtartamtól eltérően folyamatos (minimum három hónapig) LEADER PROGRAM

17 17 dátumeseményvárosmegye 2013. 07. 25.sajtótájékoztatóNagykanizsaZala 2013. 08. 03.roadshowNagykanizsaZala 2013. 08. 06.sajtótájékoztatóSzekszárdTolna 2013. 08. 10.roadshowSzekszárdTolna 2013. 08. 15.sajtótájékoztatóKunszentmiklósBács-Kiskun 2013. 08. 22.sajtótájékoztatóKisújszállásJász-Nagykun-Szolnok 2013. 08. 24.roadshowKunszentmiklósBács-Kiskun 2013. 08. 29.sajtótájékoztatóHatvanHeves 2013. 08. 31.roadshowKisújszállásJász-Nagykun-Szolnok 2013. 09. 07.roadshowHatvanHeves 2013. 09. 10.sajtótájékoztatóHódmezővásárhelyCsongrád 2013. 09. 12.sajtótájékoztatóSárbogárdFejér 2013. 09. 14.roadshowHódmezővásárhelyCsongrád 2013. 09. 21.roadshowSárbogárdFejér

18 18  Ügyfélbarát tájékoztatás kiterjesztése (elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer bevezetése): Az MVH ügyfelei 2011 szeptemberétől a Hivatal honlapján elérhető, több lépcsőben bevezetett, elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer segítségével is tájékozódhatnak a folyamatban lévő ügyeikről. A rendszer részét képezik továbbá a bárki számára elérhető statisztikák, melyek a megítélt támogatási összeget tartalmazzák. Közel 250.000 ügyfél számára biztosít gyors, naprakész és korszerű tájékoztatást a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozóan, a benyújtott kérelmek elbírálásának állásáról, az egyes projektek előrehaladásáról, illetve a nyilvántartott regisztrációs adatokról.  Elektronizálás növelése  Dokumentációs, információ és adminisztrációs igények csökkentése:  Nem szükséges a terület és állatlétszám alapú intézkedéseknél az őstermelői igazolvány megküldése  Az érvényes vállalkozói igazolvány másolatának megküldése a kérelem benyújtásával.  Szaktanácsadói munkanapló egyszerűsödése

19 19  Jogutódlás horizontális kezelésének elindítása  Beruházási támogatások vonatkozásában megvalósítási határidő meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtása: beruházási támogatások vonatkozásában az ügyfél a vis maior esemény igazolásával egyidejűleg a megvalósítási határidő meghosszabbítására irányuló kérelmet nyújthat be, amennyiben a beruházást megkezdte és a befejezési határidő még nem érkezett el  Önellenőrzési lista (a nem benyújtandó/kötelezően benyújtandó dokumentumokról)  A vállalt kötelezettségekről szóló tájékoztatás küldése  Ügyféltörzs létrehozása (ügyfelek regisztrációs adatmódosítása): Az MVH és a NÉBIH közös ágazati ügyfél-nyilvántartási rendszerének létrehozása, az adatminőség javítása a Cégnyilvántartás adatainak automatikus átvételével, ezáltal enyhítve az ügyfelek regisztrációs adatmódosítási kötelezettségeit  Az EMVA beruházási jogcímek benyújtásának módosítása, évente két kifizetési kérelem benyújtási időszak (februártól májusig, augusztustól decemberig)  Helyszíni vizsgálatok hossza lecsökkent  Megvalósítási helyszín módosításának egyszerűsítése  Nem szükséges a számviteli bizonylaton a tétel SZJ, TESZOR, VTSZ vagy KN-kódját valamint az ügyfél-regisztrációs számát feltüntetni

20 20  Kisértékű beruházások esetében műszaki ellenőrzés alkalmazása nem kötelező  Nem építési engedély köteles tevékenységeknél csak a szükséges mértékű dokumentumok benyújtása szükséges  Építési beruházás esetén a műszaki tartalom módosításai lehetőségének bővítése  Építési munkanemeken belül átcsoportosítás növelése (10%-ról 20%-ra)- rugalmasabb kivitelezés, elszámolás  Vállalkozói adminisztrációs tehercsökkentés: nem szükséges a könyvvezetésért vagy cégvezetésért felelős személy aláírása  A kérelmezési és pályázatbenyújtási rendszer esetén:  Számlával kapcsolatos adminisztrációs hiba esetén hiánypótlási lehetőség  A felújítással, korszerűsítéssel járó tevékenységek megkezdhetők saját felelősségre

21 21  Adategyeztetés keretében, határidő kitűzésével felhívja a figyelmet a kifizetési kérelmekben szereplő adatok módosítására, illetve megfelelő igazoló dokumentum benyújtásra (EMVA-ból, EHA-ból finanszírozott beruházások esetében benyújtott kifizetési kérelmek esetében)  LEADER rendezvények esetében a szemle mértéke 100%-ról 10%-ra csökkent  Egységes Kérelem beadása 25 jogcím esetén (5 jogcímmel bővült)  Egy árajánlat benyújtása előadóművészek esetében (rendezvény)  A támogatási kérelem elbírálás 14-16 hónapról 6 hónapra csökkent, de a diverzifikáció jogcím esetében pl. 3 hónapon belül született határozat

22 22  Elkészült a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program 1.0 tervezete, amellyel kapcsolatban a Vidékfejlesztési Minisztérium a véleménynyilvánítás, a hatékonyabb programalkotás, valamint a program megismertetése érdekében társadalmi egyeztetést kezdeményezett.  A társadalmi egyeztetés eredményes megvalósítása deklaráltan a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) feladata.  Az Operatív Irányító Bizottság 2013. június 25-én megtartott ülésére meghívták a Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Partnereit, a több mint két tucat szervezetnek így lehetősége nyílt a Program 1.0. verziójával kapcsolatban véleményük megfogalmazására, de az MNVH tevékenységének köszönhetően bárki hozzászólhat a tervezethez.

23 23  A Vidékfejlesztési Program tervezete az www.mnvh.eu honlapon létrehozott „Vidékfejlesztési Program társadalmi egyeztetés” elnevezésű aloldalon bárki számára hozzáférhető és véleményezhető.  A beérkezett vélemények feldolgozás alatt állnak. Elmondható, hogy számos országos szakmai szervezet részéről érkeztek hozzászólások, mint például: LEADER HACS-ok, önkormányzatok, szakmai szervezetek (Magyar Népfőiskolai Társaság, Magyarországi Tájházak Szövetsége, Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége, FATOSZ) részéréről.  Az MNVH megyei referensei is részt vettek a VP 1.0. verziójának társadalmasításában

24 24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "1. 2  A 2007 és 2013 közötti uniós költségvetési ciklusban jelenlegi árfolyamon mintegy 1400 milliárd forint támogatás áll Magyarország rendelkezésére."

Hasonló előadás


Google Hirdetések