Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Sárköz-Dunavölgye-Siómente E. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Sárköz-Dunavölgye-Siómente E. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Sárköz-Dunavölgye-Siómente E. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. Hagyományaira, értékeire büszke, felelős gondolkodással megújulni és gyarapodni képes, nyitott közösség megteremtése a térségben

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Sárköz-Dunavölgye-Siómente E. – Összefoglaló a térségről A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 A térségben összesen 22 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 77%-a, 17 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 31 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 14 db – a(z) Kultúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik A térségben összesen 6 db fő fejlesztési prioritás és 25 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A(z) Sárköz-Dunavölgye-Siómente E. területe 25 települést foglal magába, melyek közül 2 város. A térség lakossága 42,876 fő, a városokban élő lakosok száma 7,815 fő

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség Települé- sek száma Városok száma 42,876 25 2 9 Kereskedelem, javítás Vállalk. száma létszám szerint (db)Legtöbb vállalk. adó szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Legnagyobb fogl. szektor Általános információk Négy legnépesebb település Bátaszék 6,919 fő 4,477 fő 4,313 fő 2,628 fő Fadd Decs Őcsény Települések száma, ahol......nincs szélessávú internet...nem elérhető mindhárom mobilhálózat...nincs helyközi autóbusz-megálló...van közművesített, köz- úton elérhető ipari park Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok 0 5 0 2 Fő fejlesztési prioritások száma 6 Fejlesztési intézkedések száma 25 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 22 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 31 Sárköz-Dunavölgye-Siómente E. – Általános áttekintés Hátrányos helyzetű települések száma

5 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A legtöbb forrás – 1,104,483 EUR – a A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez lett rendelve Sárköz-Dunavölgye-Siómente E. – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neveHPME-k száma (db)Allokált forrás (EUR) ▪Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪4▪4▪827,293 ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzése▪4▪4▪1,104,483 ▪Falumegújítás és -fejlesztés▪3▪3▪600,451 ▪A kulturális örökség megőrzése▪3▪3▪653,117 ▪Leader közösségi fejlesztés▪14▪482,675 ▪Leader vállalkozás fejlesztés▪5▪5▪113,720 ▪Leader képzés▪2▪2▪74,078 ▪Leader rendezvény▪8▪8▪162,006 ▪Leader térségen belüli szakmai együttműködések▪2▪2▪62,488 ▪Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések▪2▪2▪151,932 ▪Leader komplex projekt▪1▪1▪23,912 ▪Leader tervek, tanulmányok

6 5 Sárköz-Dunavölgye-Siómente E. - Legfontosabb probléma és lehetőség A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb problémaLegfontosabb lehetőség ▪Nehéz a munkahelyteremtés, magas a munkanélküliség. A fiatalok elvándorolnak, a népesség elöregszik. A szennyvízhálózat, illetve a bel- és külterületi vízelvezetés hiánya sok gondot okoz. A zsáktelepüléseken a közösségi közlekedés minősége probléma. Vasúton csak a települések fele megközelíthető. A belterületi utak, járdák nagy része felújításra szorul, a külterületi utak állapota rossz. Több településen magas a hátrányos helyzetű lakosság (főleg a romák) aránya. A Közösség területén nincs kerékpárút. A térség beruházásai nem innovatívak. Alacsony a megújuló energiák használati aránya. A térség turisztikai vonzerői kihasználatlanok. ▪A természeti környezet alkalmassá teszi a területet a turisztikai fejlesztésekre. A jó minőségű a termőföldek miatt a mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése, a termelés és az értékesítés összehangolása, a helyi jelleg kialakítása kitörési pont lehet. Az M6-os autópálya megépülésével a közlekedési helyzet javulhat, a települések felértékelődhetnek gazdasági szempontból. Iparterületek kialakításával vállalkozások letelepedését lehetne szorgalmazni, új munkahelyek létesülhetnének, így a fiatalok elvándorlása megállítható lenne. Közösségi szempontból fontos lenne sportpályák, centrumok kialakítása. A civil szervezetek sokszínűek.

7 6 Az alapvető célok megfogalmazása során 3 fő irányvonal mentén terveztünk:gyarapodó-gondoskodó- együttműködő térség. A térség fellendülését e 3 pillér integrált, egymást kölcsönösen erősítő megvalósulása adja meg. A Leader-elveknek megfelelően-a térség erőforrásait és hiányait figyelembe véve-egymással összhangban lévő és egymást kiegé-szítő célokat határoztunk meg. Minden cél és tevékenység hálózatszerűen kapcsolódik össze.A települési életminőség tekintetében a komfortérzés alakításában jelentős szerepet játszik a környezettudatos jövő megalapozása, a helyi örökség megőrzése és fejlesztése. A lakosság életkörülményei javulnak az egészséges, energiakímélő, rendezett környezet és a közösségi terek létrejöttével. A megváltozott utcakép, településkép nem csak esztétikai kérdés, hanem környezet- egészségügyi és nem utolsósorban gazdasági is, pl: az idegenforgalom növekedését eredményezheti.A vállalkozásfejlesztés, az örökségvédelem és a környezettudatos gondolkodás tevékenyen hat a helyi, térségi és nem-zetközi együttműködésekre is.A gazdaság fejlődésével a térségben élők jövedelmi viszonyai növekednek, illetve mun-kahelyek teremtődnek, meglévők válnak biztosabbá,ami a foglalkoztatási helyzet javulását eredményezi.Ez közvetle-nül hat az itt élők életminőségére is. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Sárköz-Dunavölgye-Siómente E. – A stratégia alapvető célja

8 7 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

9 8 A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Közösség a Szekszárd-tolnai kistérség 24 települését és Szekszárd város 898 fős külterületeit fedi le, mint egységes földrajzi, környezeti térséget. A Közösség által lefedett területen 42 878 ember él. A térség településszerkezetileg heterogén, a települések lakosságszáma változó: 12 település 1000 fő alatti, 3 település 4000 fő feletti és itt található Tolna megye legkisebb lakosságszámú települése, Murga is. A természeti értékek, melyek közül az egyik a térséget keletről határoló Duna, valamint az alacsony környezetszennyezés lehetővé teszik az eddig kevésbé kihasznált idegenforgalmi lehetőségek kiaknázását. A térségre jellemző a sokszínű idegenforgalmi kínálat: a vízparti és a vízi turizmus termékei, a borvidékeken a borászat, az ökoturizmus, a vadászat. Emellett már megjelent a kerékpáros és a lovasturizmus is. A Gemenci- erdő a térség egyik legfőbb természeti értéke. A Gemenc az egyik legnagyobb, és az élővilág sokszínűségét tekintve az egyik legváltozatosabb tájegysége a Duna-Dráva Nemzeti Parknak. A Duna utolsó, nagy természetes árterei közé tartozik, Európa egyik legnagyobb természetes ártere, ahol a kiöntések hozták létre a lenyűgöző, unikális ártéri növény és állatvilágot. A XIX. századi vízrendezések ellenére ma is 18 000 ha területet éltet a folyó. Gemenc hazánk mindmáig egyik legjelentősebb vadászterülete. A térségben nem csupán a vonzó természeti táj kínál látnivalókat a térségbe érkező, átutazó vendégeknek, hanem a (soknemzetiségű) múlt máig megőrzött tárgyi és szellemi emlékei, a különböző kulturális, hagyományőrző, sport (kiemelten lovas) rendezvények, melyek mind-mind alkalmasak a térség iránti érdeklődés felkeltésére. A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Közösség a Szekszárd-tolnai kistérség 24 települését és Szekszárd város 898 fős külterületeit fedi le, mint egységes földrajzi, környezeti térséget. A Közösség által lefedett területen 42 878 ember él. A térség településszerkezetileg heterogén, a települések lakosságszáma változó: 12 település 1000 fő alatti, 3 település 4000 fő feletti és itt található Tolna megye legkisebb lakosságszámú települése, Murga is. A természeti értékek, melyek közül az egyik a térséget keletről határoló Duna, valamint az alacsony környezetszennyezés lehetővé teszik az eddig kevésbé kihasznált idegenforgalmi lehetőségek kiaknázását. A térségre jellemző a sokszínű idegenforgalmi kínálat: a vízparti és a vízi turizmus termékei, a borvidékeken a borászat, az ökoturizmus, a vadászat. Emellett már megjelent a kerékpáros és a lovasturizmus is. A Gemenci- erdő a térség egyik legfőbb természeti értéke. A Gemenc az egyik legnagyobb, és az élővilág sokszínűségét tekintve az egyik legváltozatosabb tájegysége a Duna-Dráva Nemzeti Parknak. A Duna utolsó, nagy természetes árterei közé tartozik, Európa egyik legnagyobb természetes ártere, ahol a kiöntések hozták létre a lenyűgöző, unikális ártéri növény és állatvilágot. A XIX. századi vízrendezések ellenére ma is 18 000 ha területet éltet a folyó. Gemenc hazánk mindmáig egyik legjelentősebb vadászterülete. A térségben nem csupán a vonzó természeti táj kínál látnivalókat a térségbe érkező, átutazó vendégeknek, hanem a (soknemzetiségű) múlt máig megőrzött tárgyi és szellemi emlékei, a különböző kulturális, hagyományőrző, sport (kiemelten lovas) rendezvények, melyek mind-mind alkalmasak a térség iránti érdeklődés felkeltésére. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/1

10 9 A térség természetföldrajzi szempontból átmeneti területen fekszik, a vizsgált települések öt természetföldrajzi mikro régióhoz kapcsolódnak: ♦ Tolnai Sárköz, ♦ Tolnai Hegyhát, ♦ Szekszárdi-dombság, ♦ Dél-Mezőföld ♦ Sárvíz-völgy kistájhoz tartozik. Nemcsak a dombsági területhez kötődő helységek esetében, hanem más települések életében a Duna, illetve a Sárvíz egykor és ma is meghatározó szerepet játszott/ játszik. A kistérség, a térség gazdag természetes és mesterséges folyó- és állóvizekben, melyek közül a legjelentősebb a térség keleti határvonalát jelentő Duna. A térségben a Duna 3 holtága alakult ki: tolnai-, a bogyiszlói és a faddi Duna-holtág. Ezek közül jelenleg a faddi Duna-holtág üdülési szempontból kiemelkedő jelentőségű. A térség másik két fontos felszíni vize a Sió és a Sárvíz. A terület gazdag tavakban, halastavakban is, kiemelendő a szálkai tórendszer, amely horgászatra, fürdőzésre egyaránt alkalmas. A kistérség talán legfőbb természeti értéke a Gemenci erdő, amely a Duna-Dráva Nemzeti Park tájegysége és a Duna utolsó, nagy, természetes árterei közé tartozik, egyedülálló növény és állatvilággal. Az ártéri erdőt erdei kisvasúttal, hajóval, gyalogosan és kerékpárral is be lehet járni. A térség bizonyos területei része az EU ökológiai hálózatának, a NATURA 2000 hálózatnak. Találhatóak a térségben különleges madárvédelmi területek (Gemenc-Báta, Bogyiszló, Decs, Őcsény, Pörböly, Szekszárd) és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek is ( Aparhanti sztyepp - Báta; Gemenc - Báta, Bogyiszló, Decs, Fadd, Őcsény, Pörböly, Szekszárd; Geresdi-dombvidék - Bátaszék; Szedresi Ős-Sárvíz - Harc,Kölesd, Medina, Sióagárd, Szedres, Tengelic; Szekszárdi-dombvidék - Szálka, Szekszárd; Tengelici rétek - Tengelic, Tolnai Duna - Fadd). A térség természetföldrajzi szempontból átmeneti területen fekszik, a vizsgált települések öt természetföldrajzi mikro régióhoz kapcsolódnak: ♦ Tolnai Sárköz, ♦ Tolnai Hegyhát, ♦ Szekszárdi-dombság, ♦ Dél-Mezőföld ♦ Sárvíz-völgy kistájhoz tartozik. Nemcsak a dombsági területhez kötődő helységek esetében, hanem más települések életében a Duna, illetve a Sárvíz egykor és ma is meghatározó szerepet játszott/ játszik. A kistérség, a térség gazdag természetes és mesterséges folyó- és állóvizekben, melyek közül a legjelentősebb a térség keleti határvonalát jelentő Duna. A térségben a Duna 3 holtága alakult ki: tolnai-, a bogyiszlói és a faddi Duna-holtág. Ezek közül jelenleg a faddi Duna-holtág üdülési szempontból kiemelkedő jelentőségű. A térség másik két fontos felszíni vize a Sió és a Sárvíz. A terület gazdag tavakban, halastavakban is, kiemelendő a szálkai tórendszer, amely horgászatra, fürdőzésre egyaránt alkalmas. A kistérség talán legfőbb természeti értéke a Gemenci erdő, amely a Duna-Dráva Nemzeti Park tájegysége és a Duna utolsó, nagy, természetes árterei közé tartozik, egyedülálló növény és állatvilággal. Az ártéri erdőt erdei kisvasúttal, hajóval, gyalogosan és kerékpárral is be lehet járni. A térség bizonyos területei része az EU ökológiai hálózatának, a NATURA 2000 hálózatnak. Találhatóak a térségben különleges madárvédelmi területek (Gemenc-Báta, Bogyiszló, Decs, Őcsény, Pörböly, Szekszárd) és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek is ( Aparhanti sztyepp - Báta; Gemenc - Báta, Bogyiszló, Decs, Fadd, Őcsény, Pörböly, Szekszárd; Geresdi-dombvidék - Bátaszék; Szedresi Ős-Sárvíz - Harc,Kölesd, Medina, Sióagárd, Szedres, Tengelic; Szekszárdi-dombvidék - Szálka, Szekszárd; Tengelici rétek - Tengelic, Tolnai Duna - Fadd). Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 1/2

11 10 A térségben 17%-os az erdősültség. A települések között azonban jelentős különbségek mutatkoznak az erdősültség mértékében. A legkisebb arány Sárpilisen található, ahol ez a mutató az 1 százalékot sem éri el és összességében is a legkisebb az erdőterület 17,8 ha; míg Szálkán az arány 63,2 %. Ugyanakkor a legnagyobb erdőterülettel Őcsény rendelkezik 2336,6 ha, mely 32,2 %-os erdősültségnek felel meg. A napsütéses órák magas száma, a lösztalaj, valamint a lankás domboldalak lehetővé tették a térségben a magas színvonalú szőlő- és bortermelést. A kistérség területén két borvidék található, a Tolnai és a történelmi Szekszárdi borvidék A térségben 17%-os az erdősültség. A települések között azonban jelentős különbségek mutatkoznak az erdősültség mértékében. A legkisebb arány Sárpilisen található, ahol ez a mutató az 1 százalékot sem éri el és összességében is a legkisebb az erdőterület 17,8 ha; míg Szálkán az arány 63,2 %. Ugyanakkor a legnagyobb erdőterülettel Őcsény rendelkezik 2336,6 ha, mely 32,2 %-os erdősültségnek felel meg. A napsütéses órák magas száma, a lösztalaj, valamint a lankás domboldalak lehetővé tették a térségben a magas színvonalú szőlő- és bortermelést. A kistérség területén két borvidék található, a Tolnai és a történelmi Szekszárdi borvidék Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 2/2

12 11 A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Közösség települései közül 9 található a 240/2006 (IX.30.)Korm.rendelet mellékletében, mint hátrányos helyzetű települések. Alsónyék, Felsőnána és Kistormás társadalmi-gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradott, Bogyiszló, Fácánkert és Fadd az országos átlagot meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések, míg Báta, Murga és Sárpilis mindkét, az előbb felsorolt kategóriába beletartozik. A hátrányos helyzetű településeken élők száma 12121 fő, amely 28%-a Közösség lakosságának. A népességet tekintve a Közösség legnagyobb és legkisebb lélekszámú községe is(Fadd - 4477 fő, csak Bátaszék város előzi meg, illetve Murga - 90 fő - egyben Tolna megye legkisebb települése is)ebbe a körbe tartozik. A többi település közül négy (Alsónyék, Fácánkert, Felsőnána és Sárpilis)átlagosan 7-800 fős lélekszámú, Kistormáson 370-en laknak, míg Báta (1873) és Bogyiszló (2361) nagyobb településnek számítanak. A népesség utóbbi öt évben történt változásait vizsgálva kiemelkedik Fácánkert, ahol majdnem 10 %-os csökkenés volt, de 5%-os a negatív előjelű változás Bátán,Felsőnánán és Kistormáson is. Faddon és Murgán stagnálás tapasztalható demográfiai szempontból, növekedés egyedül Sárpilisen volt. A népesség elöregedése Murgán a legszembetűnőbb, ahol a lakosság több mint negyede hatvan év feletti, de magas az idősek aránya Bátán és Sárpilisen is. Biztató azonban, hogy a 14 éven aluliak a kistérség átlagánál magasabb arányban vannak jelen Alsónyéken, Bogyiszlón, Faddon, Felsőnánán és Sárpilisen. A roma lakosság aránya magas (25-30%)Bátán, Faddon, Sárpilisen és Bogyiszlón, ráadásul nagy részük hátrányos helyzetű. Faddon található a kistérség egyetlen emberi lakhatásra alkalmatlan telepszerű lakókörnyezete. A kilenc község közül öt (Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Felsőnána és Murga) zsáktelepülés, vasúton pedig csak három települést (Alsónyék, Fácánkert,Sárpilis) lehet megközelíteni. A magas munkanélküliséggel sújtott községekben átlagosan 11-12% körül alakul a munkanélküliségi ráta, kiemelkedik azonban Báta és Murga (19% és 17%). Az infrastrukturális hiányosságok közül kiemelendő, hogy Alsónyéken, Felsőnánán, Kistormáson és Murgán nincs kiépített szennyvízcsatorna rendszer. A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Közösség települései közül 9 található a 240/2006 (IX.30.)Korm.rendelet mellékletében, mint hátrányos helyzetű települések. Alsónyék, Felsőnána és Kistormás társadalmi-gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradott, Bogyiszló, Fácánkert és Fadd az országos átlagot meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések, míg Báta, Murga és Sárpilis mindkét, az előbb felsorolt kategóriába beletartozik. A hátrányos helyzetű településeken élők száma 12121 fő, amely 28%-a Közösség lakosságának. A népességet tekintve a Közösség legnagyobb és legkisebb lélekszámú községe is(Fadd - 4477 fő, csak Bátaszék város előzi meg, illetve Murga - 90 fő - egyben Tolna megye legkisebb települése is)ebbe a körbe tartozik. A többi település közül négy (Alsónyék, Fácánkert, Felsőnána és Sárpilis)átlagosan 7-800 fős lélekszámú, Kistormáson 370-en laknak, míg Báta (1873) és Bogyiszló (2361) nagyobb településnek számítanak. A népesség utóbbi öt évben történt változásait vizsgálva kiemelkedik Fácánkert, ahol majdnem 10 %-os csökkenés volt, de 5%-os a negatív előjelű változás Bátán,Felsőnánán és Kistormáson is. Faddon és Murgán stagnálás tapasztalható demográfiai szempontból, növekedés egyedül Sárpilisen volt. A népesség elöregedése Murgán a legszembetűnőbb, ahol a lakosság több mint negyede hatvan év feletti, de magas az idősek aránya Bátán és Sárpilisen is. Biztató azonban, hogy a 14 éven aluliak a kistérség átlagánál magasabb arányban vannak jelen Alsónyéken, Bogyiszlón, Faddon, Felsőnánán és Sárpilisen. A roma lakosság aránya magas (25-30%)Bátán, Faddon, Sárpilisen és Bogyiszlón, ráadásul nagy részük hátrányos helyzetű. Faddon található a kistérség egyetlen emberi lakhatásra alkalmatlan telepszerű lakókörnyezete. A kilenc község közül öt (Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Felsőnána és Murga) zsáktelepülés, vasúton pedig csak három települést (Alsónyék, Fácánkert,Sárpilis) lehet megközelíteni. A magas munkanélküliséggel sújtott községekben átlagosan 11-12% körül alakul a munkanélküliségi ráta, kiemelkedik azonban Báta és Murga (19% és 17%). Az infrastrukturális hiányosságok közül kiemelendő, hogy Alsónyéken, Felsőnánán, Kistormáson és Murgán nincs kiépített szennyvízcsatorna rendszer. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/1

13 12 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység

14 13 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) ▪A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai –Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Vállalkozások szektor szerinti megoszlása A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 25%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektorok részesedése 9% 11% 25% 6% 5% 17% 8% 0% 14% 4%

16 15 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 32%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel *A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalom- biztosítás, oktatás, egészségügy Szektorok részesedése 14% 32% 11% 2% 6% 5% 2% 20% 7% 1% Egyéb tevékenység 0%

17 16 Forrás:HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 9.0%, ami 0.6 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 9.0% ▪Változás 2003-hoz képest 0.6 százalékpont

18 17 A Helyi Közösség településein a lakosság 37%-a rendelkezik munkával, a kistérségben a munkaképes korúak aránya a teljes lakossághoz viszonyítva 55,5%. Az országos tendenciához hasonlóan jelenleg térségünkben is a szolgáltatási jellegű ágazat a legnagyobb foglalkoztató, majd az ipar, építőipar következik, és végül a mezőgazdaság. A foglalkoztatottak aránya szerinti gazdasági szerkezet változását a mezőgazdaság súlyának csökkenése jellemzi; az iparban foglalkoztatottak kismértékű növekedése és nagyobb arányban a tercializálódás jellemezte. Több településen a mezőgazdaság és egy községben a közszféra szerepel, mint legnagyobb foglalkoztató. A foglalkoztatók üzemméret szerinti csoportosításában szembetűnik, hogy a legfeljebb 9 főt alkalmazó mikrovállalkozások aránya 97 %-os, a maradék 3 %-ot a 10-250 főt alkalmazó vállalkozások alkotják. 250 főt meghaladó létszámot foglalkoztató cég nincs a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Közösség területén. A munkahelyek szempontjából jelentős a kistérség két városa Szekszárd és Tolna szerepe is, emellett Paks város sem hagyható figyelmen kívül. A munkaerő iskolai végzettségét tekintve 31%-a csak 8 általános ill. annál alacsonyabb végzettséggel rendelkezik. Ez leginkább a kistelepüléseken a mezőgazdaságban dolgozókra jellemző. A munkavállalók 29%- a rendelkezik szakmai oklevéllel, 27%-a pedig érettségivel, míg a felsőfokú végzettségűek aránya a foglalkoztatottak körében 13 %. A kisebb lélekszámú, jobbára mezőgazdasági adottságú településeken magasabb az alacsony iskolázottságúak aránya. A munkanélküliek iskolai végzettségét vizsgálva az alapvégzettségűeket sújtja legnagyobb mértékben a munkanélküliség, ráadásul jellemzően tartósan. A romák az alacsony iskolai végzettség és a magas munkanélküliség tekintetében felülreprezentáltak, de megtalálható a megfelelő tudással rendelkező értelmiségi réteg. A cigányság lélekszáma Magyarországon folyamatosan nő, 2050-re a cigány munkaképes korúak (15- 64 évesek) száma a mai 4 %-ról 16 százalékra nőhet meg, vagyis minden hatodik potenciális munkavállaló roma lesz, így hosszú távon még fontosabb lesz a cigány kultúra megismertetése, a romák integrálódása a társadalomba. A Helyi Közösség településein munkanélküliség csökkent az elmúlt évekhez képest, átlagosan 8,9%-os (2007. A Helyi Közösség településein a lakosság 37%-a rendelkezik munkával, a kistérségben a munkaképes korúak aránya a teljes lakossághoz viszonyítva 55,5%. Az országos tendenciához hasonlóan jelenleg térségünkben is a szolgáltatási jellegű ágazat a legnagyobb foglalkoztató, majd az ipar, építőipar következik, és végül a mezőgazdaság. A foglalkoztatottak aránya szerinti gazdasági szerkezet változását a mezőgazdaság súlyának csökkenése jellemzi; az iparban foglalkoztatottak kismértékű növekedése és nagyobb arányban a tercializálódás jellemezte. Több településen a mezőgazdaság és egy községben a közszféra szerepel, mint legnagyobb foglalkoztató. A foglalkoztatók üzemméret szerinti csoportosításában szembetűnik, hogy a legfeljebb 9 főt alkalmazó mikrovállalkozások aránya 97 %-os, a maradék 3 %-ot a 10-250 főt alkalmazó vállalkozások alkotják. 250 főt meghaladó létszámot foglalkoztató cég nincs a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Közösség területén. A munkahelyek szempontjából jelentős a kistérség két városa Szekszárd és Tolna szerepe is, emellett Paks város sem hagyható figyelmen kívül. A munkaerő iskolai végzettségét tekintve 31%-a csak 8 általános ill. annál alacsonyabb végzettséggel rendelkezik. Ez leginkább a kistelepüléseken a mezőgazdaságban dolgozókra jellemző. A munkavállalók 29%- a rendelkezik szakmai oklevéllel, 27%-a pedig érettségivel, míg a felsőfokú végzettségűek aránya a foglalkoztatottak körében 13 %. A kisebb lélekszámú, jobbára mezőgazdasági adottságú településeken magasabb az alacsony iskolázottságúak aránya. A munkanélküliek iskolai végzettségét vizsgálva az alapvégzettségűeket sújtja legnagyobb mértékben a munkanélküliség, ráadásul jellemzően tartósan. A romák az alacsony iskolai végzettség és a magas munkanélküliség tekintetében felülreprezentáltak, de megtalálható a megfelelő tudással rendelkező értelmiségi réteg. A cigányság lélekszáma Magyarországon folyamatosan nő, 2050-re a cigány munkaképes korúak (15- 64 évesek) száma a mai 4 %-ról 16 százalékra nőhet meg, vagyis minden hatodik potenciális munkavállaló roma lesz, így hosszú távon még fontosabb lesz a cigány kultúra megismertetése, a romák integrálódása a társadalomba. A Helyi Közösség településein munkanélküliség csökkent az elmúlt évekhez képest, átlagosan 8,9%-os (2007. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2

19 18 december 31.), amely jobb a megyei, de kedvezőtlenebb az országos átlagnál. Hét települést sújt átlag feletti munkanélküliség, kiemelkedően Bátát és Murgát (19, illetve 17%), hat településen alacsony ez az arány, (Szálka van a legkedvezőbb helyzetben – 3,5%) a többi településen pedig az átlaghoz közelít. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2

20 19 *Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada **Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból Legjelentősebb szektor Legjelentősebb település Foglalkoztatás abszolút értelemben Foglalkoztatás relatív értelemben LeírásÉrték ▪A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma ▪Bátaszék székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 5 db 591 fő 4% A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 4%- át adja a térségen belüli foglalkoztatás- nak

21 20 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik Szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Építőipar ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Fogl. száma (fő) ▪80 ▪74 ▪70 ▪66 ▪59 Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben ▪Bátaszék ▪Tengelic ▪Bátaszék Főtevékenység ▪1512 Baromfihús feldolgozása, tartósítása ▪4521 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése ▪2852 Fémmegmunkálás ▪2051 Fatömegcikk gyártása ▪2640 Égetett agyag építőanyag gyártása Név ▪Bát-Grill Kft. ▪Alisca-Bau Zrt. ▪Rollecate Kft. ▪Bátmetall Kft. ▪Wienerberger Zrt. 1 2 3 4 5

22 21 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Szektor Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben Főtevékenység ▪Kereskedelem, javítás ▪Pénzügyi közvetítés ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪55 ▪46 ▪40 ▪Bátaszék ▪Zomba ▪Kistormás ▪Báta ▪5211 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem ▪6512 Egyéb monetáris közvetítés ▪0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése ▪1821 Munkaruházat gyártása ▪0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik ▪Bátaszék és Vidéke ÁFÉSZ Név ▪Zombai Mezőgazdasági Szövetkezet ▪Beanett Bt. ▪Bát-Gabona Kft. ▪Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet 6 7 8 9 10

23 22 A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Közösség területén működő vállalkozások száma közel 3000, melynek kétharmada a szolgáltató szektorban tevékenykedik. A Közösség területére jellemző jó mezőgazdasági adottságok és az ide települő feldolgozóipar jelenléte miatt az országos átlagnál valamivel magasabb az iparban (20%), és jóval magasabb a mezőgazdaságban (16%) tevékenykedő vállalkozások száma. A helyi vállalkozások egynegyede a kereskedelem és javítás szektorba sorolható, míg a legtöbb munkavállalót a feldolgozóipar foglalkoztat. A helyi gazdasági szféra résztvevői közül az egyéni vállalkozók aránya 70%. Az üzemméret tekintetében a legfeljebb 9 főt foglalkoztatók aránya 97%, amely adat összefüggésbe hozható az egyéni vállalkozók magas számával. Az ezer főre jutó vállalkozások száma 71. A foglalkoztatás szempontjából nagyobb, elsősorban iparban tevékenykedő cégek a városokba, főleg Szekszárdra koncentrálódnak. A községekben a tíz főnél többet foglalkoztató munkáltatók főként a volt termelőszövetkezetekból átalakult mezőgazdasági vállalkozások. Az elmúlt években fokozatosan nőtt a vállalkozások száma, a térség vállalkozói adottságúként jellemezhető. Pozitívumként megemlíthető, hogy egyre több vállalkozás ismeri fel a Közösség területén található természeti környezet, továbbá a történelmi borvidék nyújtotta turizmusban rejlő lehetőségeket, és sikeresen ki is használja azokat. Problémaként elmondható, hogy a kis- középvállalkozók jelentős része akut tőkehiánnyal és folyamatos fenntartási nehézségekkel küzd. Az eszközellátottság alacsony, a gépek elavultak. A mezőgazdaságban az egyéni gazdálkodók összefogási, szövetkezési hajlandósága nem túl magas, bár javulóban van, a termékek feldolgozási szintje alacsony. Jellemző továbbá a piaci információk hiánya, a tájékozatlanság, ez komoly versenyhátrányt eredményezhet. A külföldi befektetések aránya igen alacsony a befektetési kedv évről-évre csökken. A térségre nézve komoly veszélyforrás a fejlődés szempontjából, hogy kevés az innovatív vállalkozás, valamint, hogy a K+F szektor szinte teljesen hiányzik. A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Közösség területén működő vállalkozások száma közel 3000, melynek kétharmada a szolgáltató szektorban tevékenykedik. A Közösség területére jellemző jó mezőgazdasági adottságok és az ide települő feldolgozóipar jelenléte miatt az országos átlagnál valamivel magasabb az iparban (20%), és jóval magasabb a mezőgazdaságban (16%) tevékenykedő vállalkozások száma. A helyi vállalkozások egynegyede a kereskedelem és javítás szektorba sorolható, míg a legtöbb munkavállalót a feldolgozóipar foglalkoztat. A helyi gazdasági szféra résztvevői közül az egyéni vállalkozók aránya 70%. Az üzemméret tekintetében a legfeljebb 9 főt foglalkoztatók aránya 97%, amely adat összefüggésbe hozható az egyéni vállalkozók magas számával. Az ezer főre jutó vállalkozások száma 71. A foglalkoztatás szempontjából nagyobb, elsősorban iparban tevékenykedő cégek a városokba, főleg Szekszárdra koncentrálódnak. A községekben a tíz főnél többet foglalkoztató munkáltatók főként a volt termelőszövetkezetekból átalakult mezőgazdasági vállalkozások. Az elmúlt években fokozatosan nőtt a vállalkozások száma, a térség vállalkozói adottságúként jellemezhető. Pozitívumként megemlíthető, hogy egyre több vállalkozás ismeri fel a Közösség területén található természeti környezet, továbbá a történelmi borvidék nyújtotta turizmusban rejlő lehetőségeket, és sikeresen ki is használja azokat. Problémaként elmondható, hogy a kis- középvállalkozók jelentős része akut tőkehiánnyal és folyamatos fenntartási nehézségekkel küzd. Az eszközellátottság alacsony, a gépek elavultak. A mezőgazdaságban az egyéni gazdálkodók összefogási, szövetkezési hajlandósága nem túl magas, bár javulóban van, a termékek feldolgozási szintje alacsony. Jellemző továbbá a piaci információk hiánya, a tájékozatlanság, ez komoly versenyhátrányt eredményezhet. A külföldi befektetések aránya igen alacsony a befektetési kedv évről-évre csökken. A térségre nézve komoly veszélyforrás a fejlődés szempontjából, hogy kevés az innovatív vállalkozás, valamint, hogy a K+F szektor szinte teljesen hiányzik. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/1

24 23 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység35 Vallással kapcsolatos tevékenység2 Sporttal kapcsolatos tevékenység25 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység55 Oktatással kapcsolatos tevékenység20 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 0 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 3 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 13 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 5 Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 3 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 26 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 2 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 5 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 10 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 0 Nemzetközi kapcsolatok1 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 19 Politikai tevékenység2 A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

25 24 A Helyi Közösség 24 települése közül egyedül Murgán nincs civil aktivitás és szervezet, legalábbis bejegyzett szervezet nem található. Az 1000 fő alatti településeken jellemzően 1-2 civil szervezet található. Ezt magyarázhatja - a helyi lakosság önszerveződő képességének gyengesége vagy informális közösségek működése, - másrészt, hogy a településen működő 1-2 szervezet egyesíti az aktív embereket, és az egész településre ható tevékenységet folytat. A térség jellemző szervezeti formái az egyesület és az alapítvány. A településeken 8 közalapítványt is találunk, melyeket pénzügyi források bővítésére, pályázási esélyek növelésére hoznak létre. Ezek vagy a gyermekek, iskolások támogatását tűzték ki célként vagy a település fejlesztésében, értékmegőrzésében tevékenykednek. A szervezetek közel felére 3 tevékenység jellemző, a sport, a szabadidő és a kultúra. A sporttal és a szabadidő hasznos eltöltésével foglalkozó szervezetek a szféra felét teszik ki, majdnem minden településen találunk ilyent. Jelentős számban találhatók a kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek, melyek a települések gazdag történelmi hagyományával és sokszínű nemzetiségeivel is magyarázhatók. A kistelepülésekre a helyi társadalom életét, fejlődését elősegítő, a hagyományok és a nemzetiségi összetartozást erősítő civil szervezetek a jellemzőek. Civil szervezetként tevékenykedő polgárőrség 8 településen van. A kiemelten a települések fejlesztéséért tevékenykedő szervezetek aránya 9%, de sokhelyütt a hagyományőrző vagy a nyugdíjas szervezetek látnak el faluszépítő, közösségi programszervező tevékenységet is. A civil szervezetek foglalkoztatóként is megjelenthetnek, annak ellenére, hogy a non-profit szervezetek kritériumai között ott szerepel az önkéntesség fogalma. Az önkéntes tevékenység a társadalmi szolidaritás egyik legnemesebb megnyilvánulási formája, amely szorosan összeforrt az aktív civil társadalom eszméjével. Komoly kohéziós erőt biztosít az összetartó társadalom kialakításához is. A közérdekű önkénteseket fogadó civil szervezetek regisztrációs listáján egyedüliként csak a Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetségét találjuk. A Helyi Közösség 24 települése közül egyedül Murgán nincs civil aktivitás és szervezet, legalábbis bejegyzett szervezet nem található. Az 1000 fő alatti településeken jellemzően 1-2 civil szervezet található. Ezt magyarázhatja - a helyi lakosság önszerveződő képességének gyengesége vagy informális közösségek működése, - másrészt, hogy a településen működő 1-2 szervezet egyesíti az aktív embereket, és az egész településre ható tevékenységet folytat. A térség jellemző szervezeti formái az egyesület és az alapítvány. A településeken 8 közalapítványt is találunk, melyeket pénzügyi források bővítésére, pályázási esélyek növelésére hoznak létre. Ezek vagy a gyermekek, iskolások támogatását tűzték ki célként vagy a település fejlesztésében, értékmegőrzésében tevékenykednek. A szervezetek közel felére 3 tevékenység jellemző, a sport, a szabadidő és a kultúra. A sporttal és a szabadidő hasznos eltöltésével foglalkozó szervezetek a szféra felét teszik ki, majdnem minden településen találunk ilyent. Jelentős számban találhatók a kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek, melyek a települések gazdag történelmi hagyományával és sokszínű nemzetiségeivel is magyarázhatók. A kistelepülésekre a helyi társadalom életét, fejlődését elősegítő, a hagyományok és a nemzetiségi összetartozást erősítő civil szervezetek a jellemzőek. Civil szervezetként tevékenykedő polgárőrség 8 településen van. A kiemelten a települések fejlesztéséért tevékenykedő szervezetek aránya 9%, de sokhelyütt a hagyományőrző vagy a nyugdíjas szervezetek látnak el faluszépítő, közösségi programszervező tevékenységet is. A civil szervezetek foglalkoztatóként is megjelenthetnek, annak ellenére, hogy a non-profit szervezetek kritériumai között ott szerepel az önkéntesség fogalma. Az önkéntes tevékenység a társadalmi szolidaritás egyik legnemesebb megnyilvánulási formája, amely szorosan összeforrt az aktív civil társadalom eszméjével. Komoly kohéziós erőt biztosít az összetartó társadalom kialakításához is. A közérdekű önkénteseket fogadó civil szervezetek regisztrációs listáján egyedüliként csak a Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetségét találjuk. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

26 25 A települések egy részén a civil szervezetek biztosítják a fejlődés, fejlesztés lehetőségét. Főleg a kistelepüléseken az önkormányzatok szűkös anyagi lehetősége és korlátozott humánkapacitása kevésbé teszi lehetővé a kulturális, faluszépítő, turisztikai és egyéb fejlesztéseket. A civil szervezetek azonban olyan tudásbázist és humán kapacitást összpontosítanak egy-egy témára, mely lehetővé teszi sikeres projektek hosszú távú megvalósítását. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

27 26 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben A térség összesített lakossága 2002-2006 között 795 fővel csökkent, ami arányosítva 2%-os csökkenést jelent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 795 fővel csökkent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal csökkent Térség összlakossága Éves változás 2002 (fő)2003 (fő)2004 (fő)2005 (fő)2006 (fő) 43,67243,64743,44343,16142,876 -25-204 -282-285

28 27 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A lakosság kor szerinti összetétele a térségben A térségben az aktív korú lakosság aránya 64%, ami 4 százalékponttal magasabb az országos átlagnál Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Megoszlás 3% 64% 21% 10% Országos átlag 3% 60% 21% 13% Aktív korú lakosság 0-2 év 3-5 év 6-14 év 15-59 év 59 év felett

29 28 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele A térségben elsősorban a 6-7 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) 0 általános 1-5 általános 6-7 általános 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel Megoszlás 2% 12% 5% 1% 4% Országos átlag 2% 9% 2% 4% 11% 32% 8% 5% 20% 9% 26% 12% 10% 17%

30 29 Az országos tendenciához hasonlóan a Szekszárd-tolnai kistérségben is megfigyelhető a népességfogyás. A születésszám és a halandóság tekintetében jelentős eltérés mutatkozik, a halandóság 40%-kal magasabb a születésszámnál. A romák esetében a születésszám magasabb az átlagosnál, minden életkori csoportban megemelkedik a roma kisebbség aránya, különösen érezhető lesz ez a fiataloknál, ahol néhány évtized múlva minden ötödik gyermek roma lehet. Kistérségünkben a bevándorlásból származó plusz lakosság nem kompenzálja a természetes szaporodást, hisz esetünkben elvándorlás jellemző, így ez az érték tovább rontja a térség demográfiai helyzetét. Jellemző tendencia az utóbbi években, hogy a városi lakosság egy része a környező falvakba költözött ki, ez a pozitív migrációs különbözet növelhette ezeknek a településeknek a létszámát, míg a községek lakói (elsősorban a fiatalok) a városokba költöznek. A költözés okai a községekből városba költözők szempontjából a több munkalehetőség, míg ellenkező esetben a jóval olcsóbb telek- és házárakban keresendőek. A fent említett folyamatok mellett jelentős probléma, hogy a diplomával rendelkező fiatalok és a jól képzett szakmunkások a közeli nagyvárosokba (Pécs, Székesfehérvár), a fővárosba, illetve nyelvtudás birtokában külföldre távoznak, elsősorban a több munkalehetőség és a magasabb bérezés miatt. A természetes fogyás tekintetében a térség egyenlege 10 év alatt – 1166. A népesség jelentősen nőtt azonban Harcon, Sárpilisen és Várdombon. A fogyó népesség mellett komoly probléma a népesség elöregedése, amely a térség versenyképességének, fenntartható fejlődésének gátja lehet. A kistérség lakosságának 20,9 %- 60 év feletti. Az elöregedett településeken magas a 60 év feletti lakosság súlya. Kiemelkedően magas értékkel jellemezhető Murga, ahol a lakosság 26,6 %-a sorolható ebbe a kategóriába. Emellett Báta (23 %), Pörböly (22,8 %), Sárpilis (22,1 %), Sióagárd (23,9 %) és Tengelic (25,1 %) településeken magas a 60 év felettiek aránya. Összesen 13 településen élnek 20 % feletti arányban a 60 év felettiek, ami az elmúlt időszakhoz (21 település) képest javulást mutat. Nem kedvező a helyzet a 14 év alatti korosztály esetében, arányuk mindössze néhány településen haladja meg a 15 %-ot: Alsónána, Alsónyék, Bogyiszló, Fadd, Felsőnána, Kölesd és Sárpilis. Az országos tendenciához hasonlóan a Szekszárd-tolnai kistérségben is megfigyelhető a népességfogyás. A születésszám és a halandóság tekintetében jelentős eltérés mutatkozik, a halandóság 40%-kal magasabb a születésszámnál. A romák esetében a születésszám magasabb az átlagosnál, minden életkori csoportban megemelkedik a roma kisebbség aránya, különösen érezhető lesz ez a fiataloknál, ahol néhány évtized múlva minden ötödik gyermek roma lehet. Kistérségünkben a bevándorlásból származó plusz lakosság nem kompenzálja a természetes szaporodást, hisz esetünkben elvándorlás jellemző, így ez az érték tovább rontja a térség demográfiai helyzetét. Jellemző tendencia az utóbbi években, hogy a városi lakosság egy része a környező falvakba költözött ki, ez a pozitív migrációs különbözet növelhette ezeknek a településeknek a létszámát, míg a községek lakói (elsősorban a fiatalok) a városokba költöznek. A költözés okai a községekből városba költözők szempontjából a több munkalehetőség, míg ellenkező esetben a jóval olcsóbb telek- és házárakban keresendőek. A fent említett folyamatok mellett jelentős probléma, hogy a diplomával rendelkező fiatalok és a jól képzett szakmunkások a közeli nagyvárosokba (Pécs, Székesfehérvár), a fővárosba, illetve nyelvtudás birtokában külföldre távoznak, elsősorban a több munkalehetőség és a magasabb bérezés miatt. A természetes fogyás tekintetében a térség egyenlege 10 év alatt – 1166. A népesség jelentősen nőtt azonban Harcon, Sárpilisen és Várdombon. A fogyó népesség mellett komoly probléma a népesség elöregedése, amely a térség versenyképességének, fenntartható fejlődésének gátja lehet. A kistérség lakosságának 20,9 %- 60 év feletti. Az elöregedett településeken magas a 60 év feletti lakosság súlya. Kiemelkedően magas értékkel jellemezhető Murga, ahol a lakosság 26,6 %-a sorolható ebbe a kategóriába. Emellett Báta (23 %), Pörböly (22,8 %), Sárpilis (22,1 %), Sióagárd (23,9 %) és Tengelic (25,1 %) településeken magas a 60 év felettiek aránya. Összesen 13 településen élnek 20 % feletti arányban a 60 év felettiek, ami az elmúlt időszakhoz (21 település) képest javulást mutat. Nem kedvező a helyzet a 14 év alatti korosztály esetében, arányuk mindössze néhány településen haladja meg a 15 %-ot: Alsónána, Alsónyék, Bogyiszló, Fadd, Felsőnána, Kölesd és Sárpilis. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 1/2

31 30 A kistérségben 8098 gyermek és fiatalkorú él, 15%-uk Bátaszék városában. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 2/2

32 31 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% Infrastrukturális adottság ▪Szélessávú Internet ▪Mindhárom mobilhálózat ▪Helyközi autóbusz- megállóhely ▪Közművesített, közúton elérhető ipari park ▪Fenti infrastruk- turális adottsá- gok együttesen Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) 0 5 0 23 0 Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 0% 20% 0% 92% 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

33 32 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Közlekedés Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Ipari parkok Pénzügyi szolgáltatások Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪EUROVELO kerékpárút Mozgatórugó alcsoport Közmű ellátottság Oktatás Kultúra Telekommuni- káció Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport

34 33 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szabadidős te- vékenységre és sportolásra al- kalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Életház Mozgatórugó alcsoport Gazdaságfej- lesztési szervezetek Természeti adottságok Natura 2000 területek Közbiztonsági szolgálat Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

35 34 A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Közösséget érintő legfontosabb szárazföldi útvonal, a Barcsot (a határt) és Pécset Budapesttel összekötő 6. számú főútvonal, mely nemzetközi jelentőségű. A térségben található az M9-es autóút, amely a Szent László híd révén összeköttetést biztosít az Alfölddel. Tapasztalatok azt mutatják, hogy a híd gazdaságélénkítő, illetve korridor szerepe egyelőre minimális. Nagy forgalmat bonyolítanak a kétszámjegyű utak is, az 55-ös számú út Bajával, az 56-os Moháccsal, a 63-as Székesfehérvárral, míg a 65- ös Siófokkal, azaz a Balatonnal köti össze a térséget. A térség belső közlekedési kapcsolataiban az úthálózat korszerűtlensége, sok esetben a funkcionális kapcsolatokat erősíthető bekötő és összekötő utak hiánya jellemző. A Közösség területén hat zsáktelepülés található. A főbb útvonalak burkolata az elmúlt időszakban történt felújítások kapcsán jónak mondható, az alacsonyabb rendű utak rosszabb állapotúak. Az önkormányzati belterületi utak 95%-ban kiépítettek, állapotuk változó, felújításuk, karbantartásuk igénye valamennyi településen megfogalmazódott. A külterületi utak állapota általában mindenütt rossz, elhanyagolt. A tömegközlekedés összességében megfelelő, a zsáktelepüléseken, ill. a térség peremtelepüléseiről azonban nehézkes a térségközpont, Szekszárd elérhetősége, főleg a tanítási szünetekben, munkaszüneti napokon. Vasúton a Közösség településeinek kevesebb, mint felét lehet megközelíteni, a vonalak műszaki állapota felújításra szorul. A vízi közlekedés a Dunán valósul meg, mely a térséget keletről határolja. Dunai (teher) kikötővel két település rendelkezik, jelenleg egyik sem alkalmas személyforgalom fogadására, viszont hajlandóság van személykikötő kialakítására. A Sió és Sárvíz gazdasági jelentősége jelenleg elhanyagolható. A Sió megfelelő vízállásnál, a kikötők fejlesztésével alkalmas lehet a túrahajózásra. A kistérség gazdag a természetes és mesterséges állóvizekben, a dunai holtágak több helyen ideális feltételeket nyújtanak a vízparti üdüléshez, a vízi sportokhoz. A Közösség területén nem található kijelölt kerékpárút. Őcsényben található az ország második legnagyobb sportrepülőtere, ahol lehetőség van motoros és vitorlázó repülésre, ejtőernyőzésre, hőlégballonozásra és egyéb ügyességi sportokra. A vezetékes ivóvízhálózat szinte teljesen kiépített a térségben, a szennyvízhálózat a települések 40%-án hiányzik. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 1/2

36 35 A bel- és külterületi csapadékvíz elvezetés nem megoldott, több településen problémát jelent a nagy esőzések alkalmával. Vezetékes és mobilhálózat, illetve a szélessávú internet minden településen elérhető. Komposztáló szigetek egy kivétellel sehol nincsenek, szelektív hulladékgyűjtés összesen négy település van. A turizmus számára fontos horgászati és vadászati infrastruktúrával a települések egyharmada rendelkezik, ám nagy részük kezdetleges, nem megfelelően kialakított, ill. a meglévők jelentős fejlesztésre szorulnak. Lovas sportokra alkalmas infrastruktúra négy településen található, lovagoltatással két településen foglalkoznak. A parkok, játszóterek felújítandók. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 2/2

37 36 *Szálloda, gyógyszálloda, panzió **Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Térségi adat Országos átlag Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Térségi adat az országos átlag százalékában 0.010.04 0.020.04 60%95% 0.580.33 1.810.68 32%48%

38 37 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 1/4 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪796 ▪Község▪815 ▪Község▪1,873 ▪Város▪6,919 ▪Község▪2,361 ▪Nagyközség▪4,313 ▪Község▪733 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Alsónána Alsónyék Báta Bátaszék Bogyiszló Decs Fácánkert Munkanél- küliség (%) ▪9.00% ▪10.51% ▪19.00% ▪7.06% ▪10.75% ▪9.04% ▪10.14% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪377,603 ▪318,529 ▪282,878 ▪441,845 ▪361,823 ▪379,702 ▪374,451 Magas** kat. (db/fő) ▪0.144 ▪0.000 ▪0.046 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.812 ▪0.000 ▪0.270 ▪0.000

39 38 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Települések főbb jellemzői 2/4 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Nagyközség▪4,477 ▪Község▪694 ▪Község▪951 ▪Község▪749 ▪Község▪370 ▪Község▪1,589 ▪Község▪846 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Fadd Felsőnána Harc Kéty Kistormás Kölesd Medina Munkanél- küliség (%) ▪10.39% ▪7.62% ▪7.44% ▪6.46% ▪12.65% ▪9.25% ▪11.48% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪466,138 ▪398,950 ▪450,356 ▪437,370 ▪353,503 ▪347,024 ▪358,007 Magas** kat. (db/fő) ▪1.658 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪2.452 ▪0.000 ▪0.014 ▪0.000 ▪0.086 ▪0.000

40 39 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 3/4 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪90 ▪Község▪2,628 ▪Község▪590 ▪Község▪708 ▪Község▪1,363 ▪Község▪586 ▪Község▪2,421 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Murga Őcsény Pörböly Sárpilis Sióagárd Szálka Szedres Munkanél- küliség (%) ▪16.95% ▪6.20% ▪7.97% ▪12.80% ▪4.34% ▪3.50% ▪7.96% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪171,414 ▪465,229 ▪368,852 ▪253,466 ▪534,269 ▪557,318 ▪427,082 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.250 ▪0.000 ▪0.166 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.091 ▪0.000 ▪0.076 ▪2.340 ▪0.041

41 40 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 4/4 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Város▪896 ▪Község▪2,526 ▪Község▪1,274 ▪Község▪2,308 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Szekszárd Tengelic Várdomb Zomba Munkanél- küliség (%) ▪5.40% ▪6.75% ▪5.26% ▪6.05% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪750,239 ▪434,137 ▪471,155 ▪486,700 Magas** kat. (db/fő) ▪0.692 ▪5.300 ▪0.000 ▪0.782 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.057 ▪0.000 ▪0.014 ▪0.000

42 41 Települések egy mondatos jellemzése 1/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Alsónána ▪„Utak állapota, bel- és külterületi vízelvezetés megoldatlansága, kevés pályázati lehetőség.” ▪Alsónyék ▪„Szennyvíz-hálózat hiánya, kerékpárút hiánya, a kultúrház és a tájház felújítása.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A természeti környezethez és a borhoz kapcsolódó turizmus.” ▪„Falusi turizmus, az M6-os autópálya megépülése.”

43 42 Települések egy mondatos jellemzése 2/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Báta ▪„Magas munkanélküliség, rossz közbiztonság, ár- és belvízvédelem hiányosságai.” ▪Bátaszék ▪„Bel- és külterületi csapadékvíz-elvezetés” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Turizmus (Duna), idegenforgalom, a mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése.” ▪„Turizmus, M6-os megépülésével munkahelyteremtés, logisztikai központ létrehozása.”

44 43 Települések egy mondatos jellemzése 3/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Bogyiszló ▪„Nehezen megy a munkahelyteremtés.” ▪Decs ▪„Magas munkanélküliség, az ivóvíz rossz minősége.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Vállakozások letelepedésére alkalmas területek a településen, az M9 -es út és a Szent László-híd közelsége.” ▪„Mezőgazdaság fejlesztése, népművészet (Sárköz)”

45 44 Települések egy mondatos jellemzése 4/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Fácánkert ▪„Magas munkanélküliség, rossz közlekedés, a lakosság alacsony iskolai végzettsége.” ▪Fadd ▪„Magas munkanélküliség, rossz közbiztonság.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A vidéki környezet szépsége, illetve az épülő M6-os közelsége.” ▪„Turizmus (Dombori), mezőgazdasági gazdálkodók együttműködésésval a helyi termékek minőségének növelése”

46 45 Települések egy mondatos jellemzése 5/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Felsőnána ▪„Szennyvíz-hálózat, belvízi vízelvezetés hiánya, valamint a Kistormással összekötő út kiépítetlensége, mellyel Budapest (6-os főútvonal)irányába 40 km-es kerülő lenne kiküszöbölhető.” ▪Harc ▪„A középkorú, aktív lakosság aránya a legkisebb a népességen belül.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Turizmus, a közeli tónál horgász- infrastruktúra kiépítése.” ▪„A közeli városból érkező emberek letelepedésére telkek kialakításával, a vállalkozások érkezésére pedig ipari területek kijelölésével igyekszik lehetőséget biztosítani a település.”

47 46 Települések egy mondatos jellemzése 6/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kéty ▪„Szennyvíz-hálózat és a belterületi vízelvezetők hiánya, az utak járdák állapota.” ▪Kistormás ▪„Munkahelyek, munkalehetőségek hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A helyben felnövő fiatalok itthon tartása.” ▪„A mezőgazdaság és állattenyésztés fejlesztése.”

48 47 Települések egy mondatos jellemzése 7/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kölesd ▪„A szennyvízhálózat hiánya, kevés a munkahely” ▪Medina ▪„A hátrányos helyzetű emberek leszakadása folyamatos, munkahelyek és munkalehetőségek hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A természeti adottságok, turizmus (bor).” ▪„Sió- turizmus”

49 48 Települések egy mondatos jellemzése 8/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Murga ▪„Alacsony lakosságszámú, elöregedő népességű település, ahol az egészségügyi és a szociális ellátás hiányos, valamint a közlekedés nem megoldott.” ▪Őcsény ▪„Kevés gyermek, a fiatalok elmennek a városokba, az utak minősége rossz, kevés befektető.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A település természeti környezete lehetőséget kínál a turizmus fejlesztésére.” ▪„A készülő M6-os autópálya befektetőket vonzhat a térségbe, ebből Őcsény is profitálhat, valamint a Gemenc és a Duna adta turisztikai lehetősegek nagyobb mértékű kihasználtsága lehet kitörési pont.”

50 49 Települések egy mondatos jellemzése 9/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Pörböly ▪„A fiatalok helyben tartása, az időskorúak magas aránya, szennyvíz-hálózat hiánya.” ▪Sárpilis ▪„Magas munkanélküliség, elöregedő népesség.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Az infrastruktúra jónak mondható, a házak gyorsan elkelnek, viszonylag sok gyermek születik, ha meg lehetne tartani a fiatalokat, megoldódhatna a népesség lassú fogyása.” ▪„A sárközi értékekre építő turizmus fejlesztése.”

51 50 Települések egy mondatos jellemzése 10/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Sióagárd ▪„A közösségi közlekedés iskolai szünetekben, munkaszüneti napokon nem megoldott. (zsáktelepülés)” ▪Szálka ▪„Közlekedés, a település elöregedése.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A településhez tartozó Leányvárhoz kapcsolódó turizmus.” ▪„A turisztikai lehetőségek sokrétűek.”

52 51 Települések egy mondatos jellemzése 11/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szedres ▪„A településközpont rendezésének hiánya.” ▪Szekszárd ▪„A fiatal diplomások és a képzett szakemberek helyben tartása.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Ökoturizmus az Őssárvízen.” ▪„Az M6-os megépülésével a város gazdaságilag felértékelődhet.”

53 52 Települések egy mondatos jellemzése 12/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Tengelic ▪„Megközelíthetőség, az infrastruktúra felújításra szorul.” ▪Várdomb ▪„Közösségi sportcentrum, hiánya, kultúrház rossz állapota.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Természeti környezet, gyógyfürdő, a mezőgazdasági termékek sokfélesége (dinnye, spárga, gabona stb.)” ▪„Közösségi sportcentrum kialakítása.”

54 53 Települések egy mondatos jellemzése 13/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Zomba ▪„Szennyvíz-csatornahálózat hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Jó minőségű termőföldek, mediterrán kert, jó közösségi élet.”

55 54 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

56 55 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 A térségben 6 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 25 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető térségért.” ▪„Helyi gazdasági erőforrások hatékonyságának növelése.” ▪„A helyi örökség jövőorientált megőrzése és fejlesztése.” ▪„Környezettudatos jövő megalapozása lakókörnyezet fejlesztésével és a megújuló energia használatának ösztönzésével.” ▪„Térségi és települési együttműködési háló fejlesztése.” Fő fejlesztési prioritás ▪„Települési közösségi életterek kialakítása, esélyegyenlőség kiterjesztése oktatási, szociális, kulturális közösségi szolgáltatások helyben való hozzáférésével.” 55 4 db 5 db 1,194,652 938,925 815,562 698,012 534,926 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma 3 db74,078

57 56 ▪Helyi látványosságok és vonzerők bemutathatóságát szolgáló fejlesztések támogatása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/6 A legtöbb forrás – 87,720 EUR – a(z) Helyi termékek térségén belüli és kívüli értékesítését, bemutathatóságát szolgáló tevékenységek támogatása. fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Turisztikai hálózatépítés - ▪helyi vonzerőket összekötő térségi turistaútvonalak kijelölése és kialakítása ▪Vidéki turizmus erősödését szolgáló minőségi szálláshelyek kialakítása és fejlesztése. ▪A térség turisztikai kínálatának megismerhetőségét szolgáló tevékenységek és programok támogatása. Fő fejlesztési prioritás: Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető térségért. Allokált forrás (EUR) 636,544 47,783 467,939 42,386

58 57 ▪Helyi termékek térségén belüli és kívüli értékesítését, bemutathatóságát szolgáló tevékenységek támogatása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/6 A legtöbb forrás – 87,720 EUR – a(z) Helyi termékek térségén belüli és kívüli értékesítését, bemutathatóságát szolgáló tevékenységek támogatása. fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Térségben működő vállalkozások fejlesztéseinek támogatása, új vállalkozások létrehozásának támogatása ▪Helyi vállalkozások hatékony működését segítő háttérfeltételek fejlesztése. ▪A térségben megtermelt termékek feldolgozottsági szintjének növelését elősegítő fejlesztések támogatása. Fő fejlesztési prioritás: Helyi gazdasági erőforrások hatékonyságának növelése. Allokált forrás (EUR) 87,720 664,891 23,912 162,402

59 58 ▪Helyi örökség megőrzését szolgáló programok, tevékenységek támogatása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/6 A legtöbb forrás – 87,720 EUR – a(z) Helyi termékek térségén belüli és kívüli értékesítését, bemutathatóságát szolgáló tevékenységek támogatása. fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Jellegzetes, helyi épületek,településszerkezeti elemek felújításának támogatása. ▪Helyi szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása. ▪Helyi tárgyi emlékek megőrzésére alkalmas infrastruktúra kialakítása, a meglévők értékőrző fejlesztése. Fő fejlesztési prioritás: A helyi örökség jövőorientált megőrzése és fejlesztése. Allokált forrás (EUR) 64,002 548,887 32,000 170,673

60 59 ▪Közösségi funkciókat ellátó épületek átalakítása megújuló és alternatív energia használata céljára. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/6 A legtöbb forrás – 87,720 EUR – a(z) Helyi termékek térségén belüli és kívüli értékesítését, bemutathatóságát szolgáló tevékenységek támogatása. fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Települési lakókörnyezet állapotának javítása, településközpontok felújításának támogatása. ▪Környezettudatos életmód kialakítását elősegítő programok, rendezvények megvalósítása. ▪A települések egyéb infrastrukurális fejlesztéseinek támogatása ▪Vállalkozások megújuló és alternatív energia használatára irányuló fejlesztéseinek támogatása. Fő fejlesztési prioritás: Környezettudatos jövő megalapozása lakókörnyezet fejlesztésével és a megújuló energia használatának ösztönzésével. Allokált forrás (EUR) 85,336 534,008 42,668 36,000 0

61 60 ▪Ismerjük meg térségünket!” – oktatási és szabadidős tematikák kialakítása, a jó gyakorlatok adoptálása, programok szervezése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/6 A legtöbb forrás – 87,720 EUR – a(z) Helyi termékek térségén belüli és kívüli értékesítését, bemutathatóságát szolgáló tevékenységek támogatása. fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Civil szervezetek együttműködéseinek támogatása. ▪Közbiztonsági tevékenység térségi szintű szervezése. ▪Térségi- és helyi identitástudatot erősítő, közösségfejlesztő programok szervezése,fejlesztése. ▪Térségi összefogás és együttműködés a gazdasági élet szereplői között. Fő fejlesztési prioritás: Térségi és települési együttműködési háló fejlesztése. Allokált forrás (EUR) 62,488 45,336 253,836 21,334 151,932

62 61 ▪Fiatalokat segítő programok megvalósítása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/6 A legtöbb forrás – 87,720 EUR – a(z) Helyi termékek térségén belüli és kívüli értékesítését, bemutathatóságát szolgáló tevékenységek támogatása. fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Többfunkciós közösségi terek kialakítása, a meglévők fejlesztése. ▪Romák, nők, pályakezdő fiatalok önfoglalkoztatásához, foglalkoztatásához kapcsolódó programok, képzések támogatása. Fő fejlesztési prioritás: Települési közösségi életterek kialakítása, esélyegyenlőség kiterjesztése oktatási, szociális, kulturális közösségi szolgáltatások helyben való hozzáférésével. Allokált forrás (EUR) 74,078 0 0

63 62 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

64 63 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektor Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta- tottság 10 legna- gyobb vállalk. Javaslatok 10 legfonto- sabb javaslat 9% 11% 25% 6% 5% 17% 8% 0% 14% 4% 17% 40% 13% 3% 8% 7% 3% 0% 9% 1% 20% 50% 10% 0% 10% 14% 0% 9% 0% 77% 0% 12% 0% 12% 0% 76% 0%

65 64 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 13 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 Szektor ▪„Egyéb tevékenység” ▪„A meglévő vállalkozások fejlesztéseinek támogatásával kell javítani az eszközellátottságon, a gépparkok állapotán, az infrastruktúra állapotán, valamint a mikrovállalkozások fenntartási bizonytalanságát így ki lehet küszöbölni. ▪Új vállalkozások létrehozásával munkahelyek létesítését, a már működő vállalkozásoknál pedig a munkahelyek megtartását, illetve bővítését kell elérni a támogatással. Az innovatív beruházásokat kiemelten kell kezelni. A mezőgazdasági termelő vállalkozások más forrásból lesznek támogatva.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A térség vállalkozóinak 97%-a mikrovállalkozás, így támogatásuk gyakorlatilag a teljes helyi üzleti szféra fejlesztésével egyenértékű. A fejlesztések új munkahelyek teremtését, illetve a meglévő állások megtartását teszik lehetővé, amely a helyi foglalkoztatási helyzet javulásához vezet. Az innovatív beruházások kiemelt kezelésével fenntartható fejlődés válik lehetővé a vállalkozásoknál, amely közvetve a térség egészére is kihat. A mikrovállalkozások jelképezik a vidéki gazdasági életet, így támogatásuk a vidéki élet fenntarthatóságát segíti.”

66 2 65 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 13 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” ▪„A mikrovállalkozások létrehozásának, illetve a meglévő vállalkozások fejlesztéseinek támogatásával kell javítani az eszközellátottságon, a gépparkok állapotán, valamint a mikrovállalkozások fenntartási bizonytalanságát így ki lehet küszöbölni. Új vállalkozások létrehozásával munkahelyek létesítését, a már működő vállalkozásoknál pedig a munkahelyek megtartását, illetve bővítését kell elérni a támogatással. Az innovatív beruházásokat kiemelten kell kezelni. A mezőgazdasági termelő vállalkozások más forrásból lesznek támogatva.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A térség vállalkozóinak 97%-a mikrovállalkozás, így támogatásuk gyakorlatilag a teljes helyi üzleti szféra fejlesztésével egyenértékű. A fejlesztések új munkahelyek teremtését, illetve a meglévő állások megtartását teszik lehetővé, amely a helyi foglalkoztatási helyzet javulásához vezet. Az innovatív beruházások kiemelt kezelésével fenntartható fejlődés válik lehetővé a vállalkozásoknál, amely közvetve a térség egészére is kihat. A hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások támogatásával a versenyképesség javulását, életszínvonal növekedést, illetve a hátrányos helyzetű települések felzárkózását lehet elérni.”

67 66 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 13 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 3 ▪„Új falusi és ifjúsági szálláshelyek kialakításával, illetve a meglévő létesítmények fejlesztésével a szolgáltatás állandó, jó minőségének kialakulását lehet elérni. A szálláshelyek és a kapcsolódó szolgáltatás folyamatos jó minősége alapfeltétele kell legyen a fejlesztéseknek, miközben a térség jellegét is tükröznie kell.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A szálláshelyek állandósult, jó minősége egyrészt a teljes turisztikai kínálat színvonalát is emeli, ezáltal hozzájárul a térség fenntartható fejlődőséhez, másrészt a minőség, mint külön vonzerő jelenik meg a települések értékei között. A fejlesztett szálláshelyek az elkövetkező tíz évben fokozatos turisztikai forgalomnövekedést generálnak.”

68 ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” 4 ▪„Új falusi és ifjúsági szálláshelyek kialakításával, illetve a meglévő létesítmények fejlesztésével a szolgáltatás állandó, jó minőségének kialakulását lehet elérni. A szálláshelyek és a kapcsolódó szolgáltatás folyamatos jó minősége alapfeltétele kell legyen a fejlesztéseknek, miközben a térség jellegét is tükröznie kell.” ▪„A szálláshelyek állandósult, jó minősége egyrészt a teljes turisztikai kínálat színvonalát is emeli, ezáltal hozzájárul a térség fenntartható fejlődőséhez, másrészt a minőség, mint külön vonzerő jelenik meg a települések értékei között. A fejlesztett szálláshelyek az elkövetkező tíz évben fokozatos turisztikai forgalomnövekedést generálnak, ez közvetve munkahelyeket teremt, esélyt adva a települések hátrányos helyzetű rétegeinek az elhelyezkedésre.” 67 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 13 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

69 68 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 13 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 5 ▪„A térség vonzerőihez és látványosságaihoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésével, illetve kialakításával kell az érintett településeket turisztikailag vonzóbbá tenni, ezáltal gazdaságilag felértékelni. Emellett a meglévő adottságok fejlesztésével, új látványosságok kialakításával tovább növelhető a térség turisztikai vonzereje. Támogatni szükséges a falusi élményelemek bővülésével járó fejlesztések is. A szálláshelyek fejlesztése másik forrásból valósul meg.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A fejlesztések eredményeként az érintett településekre látogató turisták száma 10 %-kal nő, a megnövekedett forgalom új munkahelyek teremtését generálja. A települések gazdasági szempontból felértékelődnek, a turizmus húzóágazattá válhat.”

70 ▪„Egyéb tevékenység” 6 ▪„A térség vonzerőihez és látványosságaihoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésével, illetve kialakításával kell az érintett településeket turisztikailag vonzóbbá tenni, ezáltal gazdaságilag felértékelni. Emellett a meglévő adottságok fejlesztésével, új látványosságok kialakításával tovább növelhető a térség turisztikai vonzereje. Támogatni szükséges a falusi élményelemek bővülésével járó fejlesztéseket is. A szálláshelyek fejlesztése másik forrásból valósul meg.” ▪„A fejlesztések eredményeként az érintett településekre látogató turisták száma 10 %-kal nő, a megnövekedett forgalom új munkahelyek teremtését generálja. A települések gazdasági szempontból felértékelődnek, a turizmus húzóágazattá válhat. A gazdasági felértékelődés és a munkahelyteremtés esélyt ad a hátrányos helyzetű településeket sújtó munkanélküliség enyhítésére, valamint a felzárkózásra.” 69 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 13 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor

71 70 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 13 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 7 ▪„A térségben megtermelt termékek feldolgozottsági fokának növelése oly módon, hogy a kisléptékű beruházások segítségével előállított termék tükrözze a térségre jellemző, egyedi jegyeket.A helyi mezőgazdasági termékek feldolgozását végző mikrovállalkozások infrastrukturális és technológiai korszerűsítésével kell a mikrovállalkozásokat versenyképesebbé tenni, valamint a termékek feldolgozásának szintjét növelni, minőségét pedig állandósítani.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása válik lehetővé. A korszerűsítés és a minőség emelése és állandósulása forgalom és bevétel növekedést eredményez. A megnövekedett forgalom új munkahelyek teremtését teszi lehetővé, lehetőséget adva a hátrányos helyzetben élő lakosság elhelyezkedését, továbbá a mikrovállalkozások versenyképességét növeli, amely lehetővé teszi a fenntartható fejlődést.” Szektor

72 ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” 8 ▪„A térségben megtermelt termékek feldolgozottsági fokának növelése oly módon, hogy a kisléptékű beruházások segítségével előállított termék tükrözze a térségre jellemző, egyedi jegyeket. A helyi mezőgazdasági termékek feldolgozását végző mikrovállalkozások infrastrukturális és technológiai korszerűsítésével kell a mikrovállalkozásokat versenyképesebbé tenni, valamint a termékek feldolgozásának szintjét növelni, minőségét pedig állandósítani” ▪„Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása válik lehetővé.A korszerűsítés és a minőség emelése és állandósulása forgalom és bevétel növekedést eredményez. A megnövekedett forgalom új munkahelyek teremtését teszi lehetővé, lehetőséget adva a hátrányos helyzetben élő lakosság elhelyezkedését, továbbá a mikrovállalkozások versenyképességét növeli, amely lehetővé teszi a fenntartható fejlődést. Az intézkedés a hátrányos helyzetű települések legfőbb problémáira találhat megoldást.” 71 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 13 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

73 72 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 13 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 9 ▪„A megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások támogatásával kell ösztönözni a vállalkozásokat a fejlesztések megvalósítására, amelyek mind gazdaságossági, mind környezetvédelmi szempontból előrelépést jelentenek a térségnek. Cél a megújuló energiaforrást hasznosító berendezések elterjesztése, ezen belül támogatandó a vállalkozások tevékenységeihez kapcsolódó kisméretű energiatermelő berendezések beszerzése. (A tervezett projektméret a KEOP intézkedésében meghatározott projektméret alatti projektek megvalósítását támogatja.)” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A mezőgazdasági termelő vállalkozások a jövőben fokozott mértékben használnak majd megújuló energiaforrásokat, ez mind gazdaságossági, mind környezetvédelmi szempontból előrelépést jelent a térségnek. A mezőgazdasági vállalkozások hosszabb távon növelik a versenyképességüket.”

74 ▪„Egyéb tevékenység” 10 ▪„A megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások támogatásával kell ösztönözni a vállalkozásokat a fejlesztések megvalósítására, amelyek mind gazdaságossági, mind környezetvédelmi szempontból előrelépést jelentenek a térségnek. Cél a megújuló energiaforrást hasznosító berendezések elterjesztése, ezen belül támogatandó a vállalkozások tevékenységeihez kapcsolódó kisméretű energiatermelő berendezések beszerzése. (A tervezett projektméret a KEOP intézkedésében meghatározott projektméret alatti projektek megvalósítását támogatja.)” ▪„A beruházás középtávon (10 -15 év) megtérül, valamint hozzájárul a térség környezettudatos gondolkodásának kiterjedéséhez, amely megfelel a Közösség által kitűzött alapvető fejlesztési céloknak. A fejlesztésekkel hosszabb távon a hátrányos helyzetű településeken működő vállalkozások versenyképessége is javul.” 73 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 13 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

75 74 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

76 75 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 ▪„A települési lakókörnyezet, a közterületek és közösségi terek állapotának javításával, fejlesztésével kell a településeket vonzóbbá, élhetőbbé tenni mind a lakosság, mind a látogatók számára. A faluközpontok rehabilitációján túlmutató fejlesztések megvalósítása szükséges ahhoz, hogy az élhető település, kulturált környezet hozzájáruljon a lakosság komfortérzetének növeléséhez, életminőségének javulásához. Kulturált környezet, élhető település, élhető utcakép kialakítása a cél. Ezen belül támogatni szükséges utcafásítási, virágosítási tevékenységeket is, a lakossági kezdeményezésen alapuló zöldfelületek létrehozására, ápolására irányuló tevékenységeket. A fejlesztések közvetve, vagy közvetlenül a turizmusra is hatással lesznek.” Megoldási javaslat ▪„A fejlesztések élhetőbbé teszik a települést a helyi lakosság számára, javítva közérzetüket, továbbá vonzóbb lesz a látogatók számára a település, amely a turisztikai bevételek növekedését vonja maga után, így járulva hozzá az életminőség javulásához és a térség fenntartható fejlődéséhez.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

77 76 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 ▪„A települési lakókörnyezet, a közterületek és közösségi terek állapotának javításával, fejlesztésével kell a településeket vonzóbbá, élhetőbbé tenni mind a lakosság, mind a látogatók számára. A faluközpontok rehabilitációján túlmutató fejlesztések megvalósítása szükséges ahhoz, hogy az élhető település, kulturált környezet hozzájáruljon a lakosság komfortérzetének növeléséhez, életminőségének javulásához. Kulturált környezet, élhető település, élhető utcakép kialakítása a cél. Ezen belül támogatni szükséges utcafásítási, virágosítási tevékenységeket is, a lakossági kezdeményezésen alapuló zöldfelületek létrehozására, ápolására irányuló tevékenységeket. A fejlesztések közvetve, vagy közvetlenül a turizmusra is hatással lesznek.” Megoldási javaslat ▪„A fejlesztések élhetőbbé teszik a települést a helyi lakosság számára, javítva közérzetüket, továbbá vonzóbb lesz a látogatók számára a település, amely a turisztikai bevételek növekedését vonja maga után, így járulva hozzá az életminőség javulásához és a térség fenntartható fejlődéséhez.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

78 77 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 ▪„Olyan közösségi terek kialakítása, melyben több funkció, több szolgáltatás elérése valósítható meg. ▪E tér kialakításával ehetővé válik a helyi lakosság számára fontos közösségi és közszolgáltatások egy épületben való működtetését, hozzájárulva ezzel az egyes szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és finanszírozási szinergiájuk megteremtéséhez.” Megoldási javaslat ▪„Korszerű, több funkciót, több szolgáltatást magában foglaló közösségi terek alakulnak ki valamennyi településen” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

79 78 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 ▪„Olyan programok, térségi fórumok megvalósítása, melyek hozzájárulnak a lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának kialakításához. Ezek nemcsak a szorosan a természeti, épített környezethez kapcsolódó programok, hanem a tudatos fogyasztói magatratás kialakítását segítendő programok is. Emellett a települési környezet megóvásában, gondozásában realízálódó programok. Ezek szabadidős ill. települési közös környezeti állapot javítására, megőrzésére irányuló akciók.” Megoldási javaslat ▪„A környezettudatos gondolkodásmód erősödik, mely a lakosság mindennapi életében is megfigyelhetővé válik.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

80 79 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 ▪„Olyan programok, térségi fórumok megvalósítása, melyek hozzájárulnak a lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának kialakításához. Ezek nemcsak a szorosan a természeti, épített környezethez kapcsolódó programok, hanem a tudatos fogyasztói magatratás kialakítását segítendő programok is. Emellett a települési környezet megóvásában, gondozásában realízálódó programok. Ezek szabadidős ill. települési közös környezeti állapot javítására, megőrzésére irányuló akciók.” Megoldási javaslat ▪„A környezettudatos gondolkodásmód erősödik, mely a lakosság mindennapi életében is megfigyelhetővé válik, ezzel hozzájárul a vidéki élet minőségének javításához, az élhetőbb térség képéhez, amely különösen a hátrányos helyzetű települések tekintetében fontos.” Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪„Kultúra”

81 80 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 ▪„A településkép és a környezet állapotának javításával, az épített, természeti és kulturális örökség és a helyi identitás megőrzésével, megújításával kell a település vonzerejét növelni. ” Megoldási javaslat ▪„A fejlesztésekkel a település vonzereje nő, ez a térségbe látogatók számát növeli, amely turisztikai bevételek növekedését okozza, amely munkahelyek teremtését, általános életszínvonal emelkedést von maga után., így hozzájárul a fenntartható fejlődéshez.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

82 81 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 ▪„A településkép és a környezet állapotának javításával, az épített, természeti és kulturális örökség és a helyi identitás megőrzésével, megújításával kell a település vonzerejét növelni. ” Megoldási javaslat ▪„A fejlesztésekkel a település vonzereje nő, ez a térségbe látogatók számát növeli, amely turisztikai bevételek növekedését okozza, amely munkahelyek teremtését, általános életszínvonal emelkedést von maga után., így hozzájárul a fenntartható fejlődéshez.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

83 82 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 ▪„A közösségi funkciót ellátó épületek fűtési és melegvíz-ellátási rendszerének átalakításával kell elérni, hogy a megújuló és alternatív energiahordozók felhasználhatóak legyenek, ez mind gazdaságossági, mind környezetvédelmi szempontból előrelépést jelentene a térségnek. Ezen belül támogatni kell az önkormányzatokat, hogy a középületek hőtechnikai, energetikai felméréseit elvégeztessék. Ill. ennek kapcsán kisléptékű, energiahatékony, megújuló energiaforrást hasznosító beruházásaikat megvalósíthassák.” Megoldási javaslat ▪„A beruházás középtávon (10 év) megtérül, valamint hozzájárul a térség környezettudatos gondolkodásának kiterjedéséhez. A hátrányos helyzetű településeken megvalósuló beruházások hozzájárulnak a település fenntarthatóságához, közvetve a településeken élők életszínvonalának növekedéséhez” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

84 83 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 ▪„Települések történelmi múltját, egy-egy korszak jellegzetes eseményeit bemutató könyvek, településtörténetek, monográfiák kiadásával ill. népfőiskolai programsorozat, térségi estek szervezésével lehetőség nyílna egy-egy település, településcsoport szellemi örökségének, történeteinek átadására.” Megoldási javaslat ▪„Feltárásra kerülnek a térség településének történelmi múltja, kulturális, néprajzi, népi emlékei és hagyományai, a korábbi évek települési társadalmának mindennapi életét bemutató anekdoták. Kiadásra kerülnek a települések életét, jeles személyek munkásságát bemutató kis emlékkönyvek, füzetek. A roma lakosság kulturális örökségét, múltját bemutató kiadványok is támogatásra kerülnek az intézkedés keretében, amely az esélyegyenlőség elvét segíti.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

85 84 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Települések történelmi múltját, egy-egy korszak jellegzetes eseményeit bemutató könyvek, településtörténetek, monográfiák kiadásával ill. népfőiskolai programsorozat, térségi estek szervezésével lehetőség nyílna egy-egy település, településcsoport szellemi örökségének, történeteinek átadására.” Megoldási javaslat ▪„Feltárásra kerülnek a térség településének történelmi múltja, kulturális, néprajzi, népi emlékei és hagyományai, a korábbi évek települési társadalmának mindennapi életét bemutató anekdoták. Kiadásra kerülnek a települések életét, jeles személyek munkásságát bemutató kis emlékkönyvek, füzetek. A roma lakosság kulturális örökségét, múltját bemutató kiadványok is támogatásra kerülnek az intézkedés keretében, amely az esélyegyenlőség elvét segíti” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma 10

86 85 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

87 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 86 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 1/53 Kód: DD-31-GF-A-08 Sorszám: 4364 Prioritás: Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető térségért. Intézkedés: Helyi látványosságok és vonzerők bemutathatóságát szolgáló fejlesztések támogatása. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben számos turisztikai vonzerő és látványosság található, amely alkalmassá teszi a területet a turisztikai fejlesztésekre. Helyzet/ adottság ▪A térség turisztikai adottságai kihasználatlanok, mert a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésre szorul, vagy teljesen hiányzik, így ezek a területek jelenleg korlátozottan, vagy nem alkalmasak turisztikai hasznosításra. Számos olyan kiaknázatlan terület, adottság, természeti erőforrás található a térségben, mely fejlesztéssel a térség minőségi és komplex turisztikai szolgáltatásainak körét színesíthetné, azáltal javítva a térség jövedelmezőképességét. Probléma/ lehetőség ▪A térség vonzerőihez és látványosságaihoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésével, illetve kialakításával kell az érintett településeket turisztikailag vonzóbbá tenni, ezáltal gazdaságilag felértékelni. Emellett a meglévő adottságok fejlesztésével, új látványosságok kialakításával tovább növelhető a térség turisztikai vonzereje. Támogatni szükséges a falusi élményelemek bővülésével járó fejlesztések is. A szálláshelyek fejlesztése másik forrásból valósul meg. Megoldási javaslat ▪A fejlesztések eredményeként az érintett településekre látogató turisták száma 10 %-kal nő, a megnövekedett forgalom új munkahelyek teremtését generálja. A települések gazdasági szempontból felértékelődnek, a turizmus húzóágazattá válhat. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

88 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 87 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret56243 EUR▪Önkormányzatok100% 1036632 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága388737 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db Allokáció Megoldási javaslatok 1/53 Kód: DD-31-GF-A-08 Sorszám: 4364 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

89 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 88 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 2/53 Kód: DD-31-GF-A-09 Sorszám: 4369 Prioritás: Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető térségért. Intézkedés: Helyi látványosságok és vonzerők bemutathatóságát szolgáló fejlesztések támogatása. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben számos turisztikai vonzerő és látványosság található, amely alkalmassá teszi a területet a turisztikai fejlesztésekre. Helyzet/ adottság ▪A térség turisztikai adottságai kihasználatlanok, mert a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésre szorul, vagy teljesen hiányzik, így ezek a területek jelenleg korlátozottan, vagy nem alkalmasak turisztikai hasznosításra. Számos olyan kiaknázatlan terület, adottság, természeti erőforrás található a térségben, mely fejlesztéssel a térség minőségi és komplex turisztikai szolgáltatásainak körét színesíthetné, azáltal javítva a térség jövedelmezőképességét. Probléma/ lehetőség ▪A térség vonzerőihez és látványosságaihoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésével, illetve kialakításával kell az érintett településeket turisztikailag vonzóbbá tenni, ezáltal gazdaságilag felértékelni. Emellett a meglévő adottságok fejlesztésével, új látványosságok kialakításával tovább növelhető a térség turisztikai vonzereje. Támogatni szükséges a falusi élményelemek bővülésével járó fejlesztéseket is. A szálláshelyek fejlesztése másik forrásból valósul meg. Megoldási javaslat ▪A fejlesztések eredményeként az érintett településekre látogató turisták száma 10 %-kal nő, a megnövekedett forgalom új munkahelyek teremtését generálja. A települések gazdasági szempontból felértékelődnek, a turizmus húzóágazattá válhat. A gazdasági felértékelődés és a munkahelyteremtés esélyt ad a hátrányos helyzetű településeket sújtó munkanélküliség enyhítésére, valamint a felzárkózásra. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

90 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 89 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret56243 EUR▪Önkormányzatok100% 594737 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága247807 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 2/53 Kód: DD-31-GF-A-09 Sorszám: 4369 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

91 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 90 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 3/53 Kód: DD-31-GF-A-04 Sorszám: 4403 Prioritás: Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető térségért. Intézkedés: Vidéki turizmus erősödését szolgáló minőségi szálláshelyek kialakítása és fejlesztése. Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térségben számos turisztikai vonzerő és látványosság található. Az elmúlt években több helyi vállalkozás és magánszemély ismerte fel a falusi turizmusban rejlő lehetőségeket Helyzet/ adottság ▪A falusi és ifjúsági turizmussal foglalkozó vállalkozásoknak és magánszemélyeknek folyamatosan fejleszteni kell a szálláshelyeiket, hogy megfelelő minőségű szolgáltatást tudjanak nyújtani, valamint akadnak olyan települések, ahol új szálláshelyek kialakítására is szükség van. Probléma/ lehetőség ▪Új falusi és ifjúsági szálláshelyek kialakításával, illetve a meglévő létesítmények fejlesztésével a szolgáltatás állandó, jó minőségének kialakulását lehet elérni. A szálláshelyek és a kapcsolódó szolgáltatás folyamatos jó minősége alapfeltétele kell legyen a fejlesztéseknek, miközben a térség jellegét is tükröznie kell. Megoldási javaslat ▪A szálláshelyek állandósult, jó minősége egyrészt a teljes turisztikai kínálat színvonalát is emeli, ezáltal hozzájárul a térség fenntartható fejlődőséhez, másrészt a minőség, mint külön vonzerő jelenik meg a települések értékei között. A fejlesztett szálláshelyek az elkövetkező tíz évben fokozatos turisztikai forgalomnövekedést generálnak. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

92 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 91 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret56243 EUR▪Önkormányzatok45% 762053 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága285770 EUR▪Non-profit szervezetek45% ▪Egyházak45%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma40 db Allokáció Megoldási javaslatok 3/53 Kód: DD-31-GF-A-04 Sorszám: 4403 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

93 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 92 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 4/53 Kód: DD-31-GF-A-05 Sorszám: 4411 Prioritás: Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető térségért. Intézkedés: Vidéki turizmus erősödését szolgáló minőségi szálláshelyek kialakítása és fejlesztése. Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térségben számos turisztikai vonzerő és látványosság található. Az elmúlt években több helyi vállalkozás és magánszemély ismerte fel a falusi turizmusban rejlő lehetőségeket Helyzet/ adottság ▪A falusi és ifjúsági turizmussal foglalkozó vállalkozásoknak és magánszemélyeknek folyamatosan fejleszteni kell a szálláshelyeiket, hogy megfelelő minőségű szolgáltatást tudjanak nyújtani, valamint akadnak olyan települések, ahol új szálláshelyek kialakítására is szükség van. Probléma/ lehetőség ▪Új falusi és ifjúsági szálláshelyek kialakításával, illetve a meglévő létesítmények fejlesztésével a szolgáltatás állandó, jó minőségének kialakulását lehet elérni. A szálláshelyek és a kapcsolódó szolgáltatás folyamatos jó minősége alapfeltétele kell legyen a fejlesztéseknek, miközben a térség jellegét is tükröznie kell. Megoldási javaslat ▪A szálláshelyek állandósult, jó minősége egyrészt a teljes turisztikai kínálat színvonalát is emeli, ezáltal hozzájárul a térség fenntartható fejlődőséhez, másrészt a minőség, mint külön vonzerő jelenik meg a települések értékei között. A fejlesztett szálláshelyek az elkövetkező tíz évben fokozatos turisztikai forgalomnövekedést generálnak, ez közvetve munkahelyeket teremt, esélyt adva a települések hátrányos helyzetű rétegeinek az elhelyezkedésre. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

94 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 93 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret56243 EUR▪Önkormányzatok50% 437205 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága182169 EUR▪Non-profit szervezetek50% ▪Egyházak50%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db Allokáció Megoldási javaslatok 4/53 Kód: DD-31-GF-A-05 Sorszám: 4411 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

95 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 94 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 5/53 Kód: DD-31-GF-1-02 Sorszám: 4396 Prioritás: Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető térségért. Intézkedés: Turisztikai hálózatépítés - helyi vonzerőket összekötő térségi turistaútvonalak kijelölé... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben számos turisztikai vonzerő és látványosság található. A településeken hajlandóság mutatkozik a látványosságok összekötésének megvalósítására. Helyzet/ adottság ▪A vonzerők és látványosságok egymástól elkülönülten találhatók a térségben, többségüket nem köti össze turistaút., így egyes nevezetességek látogatottsága stagnál vagy csökken. Sok esetben a közlekedési eszközökkel való megközelíthetőségük praktikusan nem megoldható, így inkább nem látogatják meg a turisták. ▪A települések turisztikai célú úthálózattal való összekötésével a térség látnivalói felfűzhetőek és meglátogathatóak lennének. Probléma/ lehetőség ▪Turistautak kijelölésével és kialakításával megoldódna a turisztikai vonzerők és látványosságok összeköttetése, megszűnne az elszigeteltség, valamint a térség településeinek turisztikai szinergiája erősödne. Támogatandó a települések elérhetőségét, települések közötti tájékozódást segítő útvonalhálózat felfestése, kitáblázása. Megoldási javaslat ▪A turisztikai nevezetességek látogatottsága külön-külön és térségi, illetve mikrotérségi szinten is növekszik. A kijelölt turistautak ezenfelül önmagukban is vonzzák a látogatókat, így turisztikai bevétel növekedés várható. ▪Többnapos tartózkodásra lehetőséget adó programcsomagok kialakítása válik lehetővé. A térségben eltöltött vendégéjszakák száma nő. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (10%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

96 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 95 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR▪Önkormányzatok100% 26709 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága26257 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2700 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 5/53 Kód: DD-31-GF-1-02 Sorszám: 4396 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Bátaszék, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

97 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 96 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 6/53 Kód: DD-31-GF-1-03 Sorszám: 4742 Prioritás: Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető térségért. Intézkedés: Turisztikai hálózatépítés - helyi vonzerőket összekötő térségi turistaútvonalak kijelölé... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben számos turisztikai vonzerő és látványosság található. A településeken hajlandóság mutatkozik a látványosságok összekötésének megvalósítására. Helyzet/ adottság ▪A vonzerők és látványosságok egymástól elkülönülten találhatók a térségben, többségüket nem köti össze turistaút., így egyes nevezetességek látogatottsága stagnál vagy csökken. Probléma/ lehetőség ▪Turistautak kijelölésével és kialakításával megoldódna a turisztikai vonzerők és látványosságok összeköttetése, megszűnne az elszigeteltség, valamint a térség településeinek turisztikai szinergiája erősödne. Támogatandó a települések elérhetőségét, települések közötti tájékozódást segítő útvonalhálózat felfestése, kitáblázása. Megoldási javaslat ▪A turisztikai nevezetességek látogatottsága külön-külön és térségi, illetve mikrotérségi szinten is növekszik. A kijelölt turistautak ezenfelül önmagukban is vonzzák a látogatókat, így turisztikai bevétel növekedés várható. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (10%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

98 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 97 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR▪Önkormányzatok100% 25831 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága21526 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2700 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 6/53 Kód: DD-31-GF-1-03 Sorszám: 4742 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

99 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 98 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/53 Kód: DD-31-GF-1-05 Sorszám: 6634 Prioritás: Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető térségért. Intézkedés: A térség turisztikai kínálatának megismerhetőségét szolgáló tevékenységek és programok tám... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térség, a térség települései turisztikai vonzerőkben, látványosságokban gazdagok. Helyzet/ adottság ▪A térségben ill. a településeken az egyes turisztikai látnivalókra utaló információk hiányosak vagy egyáltalán nem találhatóak meg. A közös térségi információs rendszer kialakításával, egységesítésével a turisztikai kínálat teljes bemutathatósága válik lehetővé. Probléma/ lehetőség ▪Turisztikai információrendszer kialakítása – táblarendszer, programajánló, turisztikai infotár létrehozása. Az információs rendszernek a településeken olyan központi helyen kell megjelenni, ahol egyúttal személyes információátadásra is lehetőség nyílik. Cél egy egységes, turisztikai tartalmú információs rendszer kialakítása, látogatói információs hálózat kialakítása, tájékoztató táblák felállítása valamennyi településen. Ehhez kapcsolódóan egy információs hálózat kialakítása a térségben, mely személyes információ átadását teszi lehetővé a települések egy-egy frekventált helyén. Megoldási javaslat ▪A megfelelő információs rendszer kialakításával a térség turisztikai adottságainak kiaknázása történhet meg. Így a turizmusból származó bevételek növekedése prognosztizálható, lehetőséget teremtve akár ehhez kapcsolódó alternatív jövedelemszerző tevékenységek folytatására is. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (12%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

100 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 99 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR▪Önkormányzatok100% 23378 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága19482 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 7/53 Kód: DD-31-GF-1-05 Sorszám: 6634 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Bátaszék, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

101 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 100 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/53 Kód: DD-31-GF-1-04 Sorszám: 4746 Prioritás: Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető térségért. Intézkedés: A térség turisztikai kínálatának megismerhetőségét szolgáló tevékenységek és programok tám... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térség, a térség települései turisztikai vonzerőkben, látványosságokban gazdagok. Helyzet/ adottság ▪A térségben ill. a településeken az egyes turisztikai látnivalókra utaló információk hiányosak vagy egyáltalán nem találhatóak meg. ▪A közös térségi információs rendszer kialakításával, egységesítésével a turisztikai kínálat teljes bemutathatósága válik lehetővé. Probléma/ lehetőség ▪Turisztikai információrendszer kialakítása – táblarendszer, programajánló, turisztikai infotár létrehozása. Az információs rendszernek a településeken olyan központi helyen kell megjelenni, ahol egyúttal személyes információátadásra is lehetőség nyílik. Cél egy egységes, turisztikai tartalmú információs rendszer kialakítása, látogatói információs hálózat kialakítása, tájékoztató táblák felállítása valamennyi településen. Ehhez kapcsolódóan egy információs hálózat kialakítása a térségben, mely személyes információ átadását teszi lehetővé a települések egy-egy frekventált helyén. Megoldási javaslat ▪A megfelelő információs rendszer kialakításával a térség turisztikai adottságainak kiaknázása történhet meg. Így a turizmusból származó bevételek növekedése prognosztizálható, lehetőséget teremtve akár ehhez kapcsolódó alternatív jövedelemszerző tevékenységek folytatására is. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (12%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

102 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 101 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret6000 EUR▪Önkormányzatok100% 15459 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága12904 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 8/53 Kód: DD-31-GF-1-04 Sorszám: 4746 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

103 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 102 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 9/53 Kód: DD-31-GF-4-02 Sorszám: 6633 Prioritás: Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető térségért. Intézkedés: A térség turisztikai kínálatának megismerhetőségét szolgáló tevékenységek és programok tám... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térség minden települése rendelkezik turisztikai vonzerővel, vagy látványossággal, továbbá az említett nevezetességeket bemutató rendezvényekkel, programokkal. Helyzet/ adottság ▪A turisztikai rendezvények általában településszintűek, egymástól elszigetelten működnek, így külön-külön kevésbé tudják a térséget turisztikai szempontból bemutatni. Szükség lenne több település, esetleg a térség turisztikai vonzerejét együttesen bemutató programokra, rendezvényekre. Probléma/ lehetőség ▪Térségi, mikrotérségi szintű turisztikai bemutató programok, rendezvények szervezése. Komplex szolgáltatáscsomagok,programcsomagok összeállítása, helyi sajátosságokhoz, arculathoz igazodó rendezvény-kínálat fejlesztése - annak bemutatása, ▪A települések méltón képviseljék és mutassák be a térség turisztikai vonzerejét, komplex áttekintést adva az térségben élőknek és a térségbe látogatóknak. Megoldási javaslat ▪A közös rendezvények eredményeképpen a települési programok látogatottsága nő, amely az elkövetkező öt év távlatában a turizmus bevételeinek 15%-os növekedését vonja maga után. A bevétel növekedése új munkahelyek teremtését vonja maga után, amely elősegíti a térség fenntartható fejlődését. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (15%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (10%), Marketing tevékenység (30%), Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

104 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 103 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret5000 EUR▪Önkormányzatok100% 6000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága5000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 9/53 Kód: DD-31-GF-4-02 Sorszám: 6633 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪LEADER - Rendezvény ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

105 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 104 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/53 Kód: DD-31-GF-4-01 Sorszám: 4417 Prioritás: Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető térségért. Intézkedés: A térség turisztikai kínálatának megismerhetőségét szolgáló tevékenységek és programok tám... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térség minden települése rendelkezik turisztikai vonzerővel, vagy látványossággal, továbbá az említett nevezetességeket bemutató rendezvényekkel, programokkal. Helyzet/ adottság ▪A turisztikai rendezvények általában településszintűek, egymástól elszigetelten működnek, így külön-külön kevésbé tudják a térséget turisztikai szempontból bemutatni. Szükség lenne több település, esetleg a térség turisztikai vonzerejét együttesen bemutató programokra, rendezvényekre. Probléma/ lehetőség ▪Térségi, mikrotérségi szintű turisztikai bemutató programok, rendezvények szervezése. Komplex szolgáltatáscsomagok,programcsomagok összeállítása, helyi sajátosságokhoz, arculathoz igazodó rendezvény-kínálat fejlesztése - annak bemutatása, ▪A települések méltón képviseljék és mutassák be a térség turisztikai vonzerejét, komplex áttekintést adva az térségben élőknek és a térségbe látogatóknak. Megoldási javaslat ▪A közös rendezvények eredményeképpen a települési programok látogatottsága nő, amely az elkövetkező öt év távlatában a turizmus bevételeinek 15%-os növekedését vonja maga után. A bevétel növekedése új munkahelyek teremtését vonja maga után, amely elősegíti a térség fenntartható fejlődését. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (15%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (10%), Marketing tevékenység (30%), Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

106 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 105 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret5000 EUR▪Önkormányzatok100% 6000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága5000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 10/53 Kód: DD-31-GF-4-01 Sorszám: 4417 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Bátaszék, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪LEADER - Rendezvény ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

107 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 106 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/53 Kód: DD-31-GF-A-06 Sorszám: 4245 Prioritás: Helyi gazdasági erőforrások hatékonyságának növelése. Intézkedés: Térségben működő vállalkozások fejlesztéseinek támogatása, új vállalkozások létrehozásának... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben közel 3000 vállalkozás működik, amelyeknek 97 %-a mikrovállalkozásnak minősül, továbbá kétharmada egyéni vállalkozó. A vállalkozások többsége nem mezőgazdasági jellegű tevékenységet végez. ▪Az elmúlt években fokozatosan nőtt a vállalkozások száma a térségben, így a vállalkozói kedv pozitívnak minősíthető. Helyzet/ adottság ▪A mikrovállalkozások jelentős része tőkehiánnyal és fenntartási nehézségekkel küszködik. Az eszközellátottság alacsony, a gépek pedig elavultak. Kevés az innovatív vállalkozás, a K+F szektor szinte teljesen hiányzik. A működő vállalkozások egyre nehezebben tudják megtartani munkavállalóikat, új munkahelyek teremtésére pedig alig van lehetőség. Probléma/ lehetőség ▪A meglévő vállalkozások fejlesztéseinek támogatásával kell javítani az eszközellátottságon, a gépparkok állapotán, az infrastruktúra állapotán, valamint a mikrovállalkozások fenntartási bizonytalanságát így ki lehet küszöbölni. ▪Új vállalkozások létrehozásával munkahelyek létesítését, a már működő vállalkozásoknál pedig a munkahelyek megtartását, illetve bővítését kell elérni a támogatással. Az innovatív beruházásokat kiemelten kell kezelni. A mezőgazdasági termelő vállalkozások más forrásból lesznek támogatva. Megoldási javaslat ▪A térség vállalkozóinak 97%-a mikrovállalkozás, így támogatásuk gyakorlatilag a teljes helyi üzleti szféra fejlesztésével egyenértékű. A fejlesztések új munkahelyek teremtését, illetve a meglévő állások megtartását teszik lehetővé, amely a helyi foglalkoztatási helyzet javulásához vezet. Az innovatív beruházások kiemelt kezelésével fenntartható fejlődés válik lehetővé a vállalkozásoknál, amely közvetve a térség egészére is kihat. A mikrovállalkozások jelképezik a vidéki gazdasági életet, így támogatásuk a vidéki élet fenntarthatóságát segíti. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

108 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 107 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret56243 EUR▪Önkormányzatok40% 1218147 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások40% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága406049 EUR▪Non-profit szervezetek40% ▪Egyházak40%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek40%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma60 db Allokáció Megoldási javaslatok 11/53 Kód: DD-31-GF-A-06 Sorszám: 4245 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

109 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 108 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 12/53 Kód: DD-31-GF-A-07 Sorszám: 4249 Prioritás: Helyi gazdasági erőforrások hatékonyságának növelése. Intézkedés: Térségben működő vállalkozások fejlesztéseinek támogatása, új vállalkozások létrehozásának... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben közel 3000 vállalkozás működik, amelyeknek 97 %-a mikrovállalkozásnak minősül, továbbá kétharmada egyéni vállalkozó. Az elmúlt években fokozatosan nőtt a vállalkozások száma a t érségben, így vállalkozói adottságúnak nevezhető a terület. Helyzet/ adottság ▪A mikrovállalkozások jelentős része tőkehiánnyal és fenntartási nehézségekkel küszködik. Az eszközellátottság ▪alacsony, a gépek pedig elavultak. Kevés az innovatív vállalkozás, a K+F szektor szinte teljesen hiányzik. A működő vállalkozások egyre nehezebben tudják megtartani munkavállalóikat, új munkahelyek teremtésére pedig alig van lehetőség. Probléma/ lehetőség ▪A mikrovállalkozások létrehozásának, illetve a meglévő vállalkozások fejlesztéseinek támogatásával kell javítani az eszközellátottságon, a gépparkok állapotán, valamint a mikrovállalkozások fenntartási bizonytalanságát így ki lehet küszöbölni. Új vállalkozások létrehozásával munkahelyek létesítését, a már működő vállalkozásoknál pedig a munkahelyek megtartását, illetve bővítését kell elérni a támogatással. Az innovatív beruházásokat kiemelten kell kezelni. A mezőgazdasági termelő vállalkozások más forrásból lesznek támogatva. Megoldási javaslat ▪A térség vállalkozóinak 97%-a mikrovállalkozás, így támogatásuk gyakorlatilag a teljes helyi üzleti szféra fejlesztésével egyenértékű. A fejlesztések új munkahelyek teremtését, illetve a meglévő állások megtartását teszik lehetővé, amely a helyi foglalkoztatási helyzet javulásához vezet. Az innovatív beruházások kiemelt kezelésével fenntartható fejlődés válik lehetővé a vállalkozásoknál, amely közvetve a térség egészére is kihat. A hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások támogatásával a versenyképesség javulását, életszínvonal növekedést, illetve a hátrányos helyzetű települések felzárkózását lehet elérni. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

110 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 109 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret56243 EUR▪Önkormányzatok50% 776526 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága258842 EUR▪Non-profit szervezetek50% ▪Egyházak50%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma40 db Allokáció Megoldási javaslatok 12/53 Kód: DD-31-GF-A-07 Sorszám: 4249 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

111 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 110 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 13/53 Kód: DD-31-GF-A-01 Sorszám: 4241 Prioritás: Helyi gazdasági erőforrások hatékonyságának növelése. Intézkedés: Térségben működő vállalkozások fejlesztéseinek támogatása, új vállalkozások létrehozásának... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térségben közel 3000 vállalkozás működik, amelyeknek 97 %-a mikrovállalkozásnak minősül, továbbá kétharmada egyéni vállalkozó. Az elmúlt években fokozatosan nőtt a vállalkozások száma a térségben, így vállalkozói adottságúnak nevezhető a terület. Helyzet/ adottság ▪A mikrovállalkozások jelentős része tőkehiánnyal és fenntartási nehézségekkel küszködik. Az eszközellátottság alacsony, a gépek pedig elavultak. Kevés az innovatív vállalkozás, a K+F szektor szinte teljesen hiányzik. A működő vállalkozások egyre nehezebben tudják megtartani munkavállalóikat, új munkahelyek teremtésére pedig alig van lehetőség. Probléma/ lehetőség ▪A mikrovállalkozások létrehozásának, illetve a meglévő vállalkozások fejlesztéseinek támogatásával kell javítani az eszközellátottságon, a gépparkok állapotán, valamint a mikrovállalkozások fenntartási bizonytalanságát így ki lehet küszöbölni. Új vállalkozások létrehozásával munkahelyek létesítését, a már működő vállalkozásoknál pedig a munkahelyek megtartását, illetve bővítését kell elérni a támogatással. Az innovatív beruházásokat kiemelten kell kezelni. A mezőgazdasági termelő vállalkozások ebből a forrásból lesznek támogatva. Megoldási javaslat ▪A térség vállalkozóinak 97%-a mikrovállalkozás, így támogatásuk gyakorlatilag a teljes helyi üzleti szféra fejlesztésével egyenértékű. A fejlesztések új munkahelyek teremtését, illetve a meglévő állások megtartását teszik lehetővé, amely a helyi foglalkoztatási helyzet javulásához vezet. Az innovatív beruházások kiemelt kezelésével fenntartható fejlődés válik lehetővé a vállalkozásoknál, amely közvetve a térség egészére is kihat. A mikrovállalkozások jelképezik a vidék i gazdasági életet, így támogatásuk a vidéki élet fenntarthatóságát segíti. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 121 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

112 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 111 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret0 EUR▪Önkormányzatok0% 0 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága0 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret0 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma0 db Allokáció Megoldási javaslatok 13/53 Kód: DD-31-GF-A-01 Sorszám: 4241 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

113 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 112 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 14/53 Kód: DD-31-GF-A-02 Sorszám: 4254 Prioritás: Helyi gazdasági erőforrások hatékonyságának növelése. Intézkedés: A térségben megtermelt termékek feldolgozottsági szintjének növelését elősegítő fejlesztés... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térségben a természeti adottságok alkalmasak magas szintű mezőgazdasági termékek előállítására. A helyi vállalkozásokban tapasztalhatóan magas a hajlandóság a megtermelt alapanyagok feldolgozására. Helyzet/ adottság ▪A térségben előállított termékek, termények alacsony szinten feldolgozottak, alacsony a termelési integráció foka, így alacsony a térségben előállított hozzáadott érték nagysága, alacsony a jövedelemtermelő képesség.A termékek feldolgozottsága alacsony szintű, ezért minőségük változó. A változó minőség miatt nehezebb a termékek értékesítése. Probléma/ lehetőség ▪A térségben megtermelt termékek feldolgozottsági fokának növelése oly módon, hogy a kisléptékű beruházások segítségével előállított termék tükrözze a térségre jellemző, egyedi jegyeket.A helyi mezőgazdasági termékek feldolgozását végző mikrovállalkozások infrastrukturális és technológiai korszerűsítésével kell a mikrovállalkozásokat versenyképesebbé tenni, valamint a termékek feldolgozásának szintjét növelni, minőségét pedig állandósítani. Megoldási javaslat ▪Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása válik lehetővé. A korszerűsítés és a minőség emelése és állandósulása forgalom és bevétel növekedést eredményez. A megnövekedett forgalom új munkahelyek teremtését teszi lehetővé, lehetőséget adva a hátrányos helyzetben élő lakosság elhelyezkedését, továbbá a mikrovállalkozások versenyképességét növeli, amely lehetővé teszi a fenntartható fejlődést. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

114 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 113 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret56243 EUR▪Önkormányzatok40% 297537 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások40% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága99179 EUR▪Non-profit szervezetek40% ▪Egyházak40%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek40%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 14/53 Kód: DD-31-GF-A-02 Sorszám: 4254 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

115 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 114 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/53 Kód: DD-31-GF-A-03 Sorszám: 4257 Prioritás: Helyi gazdasági erőforrások hatékonyságának növelése. Intézkedés: A térségben megtermelt termékek feldolgozottsági szintjének növelését elősegítő fejlesztés... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térségben, ezen belül a hátrányos helyzetű településeken a természeti adottságok alkalmasak magas szintű mezőgazdasági termékek előállítására. A helyi vállalkozásokban tapasztalhatóan magas a hajlandóság a megtermelt alapanyagok feldolgozására. Helyzet/ adottság ▪A térségben előállított termékek, termények alacsony szinten feldolgozottak, alacsony a termelési integráció foka, így alacsony a térségben előállított hozzáadott érték nagysága, alacsony a jövedelemtermelő képesség. A termékek feldolgozottsága alacsony szintű, ezért minőségük változó. A változó minőség miatt nehezebb a termékek értékesítése. Probléma/ lehetőség ▪A térségben megtermelt termékek feldolgozottsági fokának növelése oly módon, hogy a kisléptékű beruházások segítségével előállított termék tükrözze a térségre jellemző, egyedi jegyeket. A helyi mezőgazdasági termékek feldolgozását végző mikrovállalkozások infrastrukturális és technológiai korszerűsítésével kell a mikrovállalkozásokat versenyképesebbé tenni, valamint a termékek feldolgozásának szintjét növelni, minőségét pedig állandósítani Megoldási javaslat ▪Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása válik lehetővé.A korszerűsítés és a minőség emelése és állandósulása forgalom és bevétel növekedést eredményez. A megnövekedett forgalom új munkahelyek teremtését teszi lehetővé, lehetőséget adva a hátrányos helyzetben élő lakosság elhelyezkedését, továbbá a mikrovállalkozások versenyképességét növeli, amely lehetővé teszi a fenntartható fejlődést. Az intézkedés a hátrányos helyzetű települések legfőbb problémáira találhat megoldást. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

116 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 115 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret56243 EUR▪Önkormányzatok50% 151735 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága63223 EUR▪Non-profit szervezetek50% ▪Egyházak50%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 15/53 Kód: DD-31-GF-A-03 Sorszám: 4257 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

117 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 116 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/53 Kód: DD-31-GF-2-02 Sorszám: 4274 Prioritás: Helyi gazdasági erőforrások hatékonyságának növelése. Intézkedés: Helyi termékek térségén belüli és kívüli értékesítését, bemutathatóságát szolgáló tevékeny... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben számos olyan vállalkozás van, aki helyi termékeket állít elő, a helyben megtermelt alapanyagokból állít elő különböző fogyasztási cikkeket. Helyzet/ adottság ▪A helyben megtermelt és előállított termékek térségen belüli értékesítési lehetőségei nem összefogottak. Emellett fontos a térségen kívüli közös értékesítési módok és csatornák kialakítása. Probléma/ lehetőség ▪A termékek bemutatására, értékesítésére alkalmas terek, felületek kialakításával kell a helyi jellegzetességek, helyi termékek reklámozását segíteni. Emellett szükséges a mozgó és hálózatba szervezett szolgáltatások kialakításának, helyi termék értékesítések támogatása. Emellett a helyi, hagyományos termékek arculatformáló termékként való terjesztésének támogatása. Megoldási javaslat ▪Helyi piacok megtartására alkalmas terek jönnek létre. A térségi termékeket előállító vállalkozások megerősödnek.A vállalkozások megerősődével a vidéki lakosság életszínvonalal is nő, hozzájárulva a vidéki életminőség fenntartásához. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

118 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 117 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret7000 EUR▪Önkormányzatok60% 47214 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága33724 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3500 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 16/53 Kód: DD-31-GF-2-02 Sorszám: 4274 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Bátaszék, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

119 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 118 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 17/53 Kód: DD-31-GF-2-03 Sorszám: 4390 Prioritás: Helyi gazdasági erőforrások hatékonyságának növelése. Intézkedés: Helyi termékek térségén belüli és kívüli értékesítését, bemutathatóságát szolgáló tevékeny... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben számos olyan vállalkozás van, aki helyi termékeket állít elő, a helyben megtermelt alapanyagokból állít elő különböző fogyasztási cikkeket. Helyzet/ adottság ▪A helyben megtermelt és előállított termékek térségen belüli értékesítési lehetőségei nem összefogottak. Emellett fontos a térségen kívüli közös értékesítési módok és csatornák kialakítása. Probléma/ lehetőség ▪A termékek bemutatására, értékesítésére alkalmas terek, felületek kialakításával kell a helyi jellegzetességek, helyi termékek reklámozását segíteni. Emellett szükséges a mozgó és hálózatba szervezett szolgáltatások kialakításának, helyi termék értékesítések támogatása. Emellett a helyi, hagyományos termékek arculatformáló termékként való terjesztésének támogatása. Megoldási javaslat ▪Helyi piacok megtartására alkalmas terek jönnek létre. A térségi termékeket előállító vállalkozások megerősödnek.A vállalkozások megerősődével a vidéki lakosság életszínvonalal is nő, hozzájárulva a vidéki életminőség fenntartásához, valamint a hátrányos helyzetű települések egyik kitörési pontja lehet. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

120 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 119 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR▪Önkormányzatok65% 34527 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága24662 EUR▪Non-profit szervezetek65% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 17/53 Kód: DD-31-GF-2-03 Sorszám: 4390 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sióagárd ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

121 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 120 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 18/53 Kód: DD-31-GF-2-01 Sorszám: 4264 Prioritás: Helyi gazdasági erőforrások hatékonyságának növelése. Intézkedés: Helyi termékek térségén belüli és kívüli értékesítését, bemutathatóságát szolgáló tevékeny... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben jó minőségű termékek készülnek, melyek, amennyiben megkülönböztethetőek lennének a hasonló termékektől, egyrészt a térséget szimbolizálnák, másrészt a fogyasztók számára garanciát jelentenének az egységes minőség szempontjából. Helyzet/ adottság ▪A termékek magas színvonalúak, ám mivel nincs egységes arculat, így az értékesítés nehézkes, szétaprózódott, valamint nem tudják külön-külön a térséget szimbolizálni. Probléma/ lehetőség ▪Egy térségi védjegy bevezetésével megoldható lenne a termékek egységes arculatának és állandó minőségének kialakítása. Az eredetjelölő védjegy piaci használata jó marketingeszköz is. A térségben termelt, előállított termékek piaci helyzetén javíthat a megfelelő minőségbiztosítási háttérrel is rendelkező védjegy használata. Támogatni kell ennek érdekében: védjegy létrehozását, használati- és követelményrendszerének, eljárásrendjének kidolgozását, monitoring- és ellenőrzési rendszer kidolgozását, a közös képviselet és megszervezését, egységes csomagolási módok kidolgozását. Megoldási javaslat ▪A termékek védjeggyel történő ellátása, az egységes arculat, garantált minőség, közös koordináció és logisztika hatására 50%-kal növekedik a termékek értékesítéséből származó bevétel térségi szinten. Közvetve hozzájárul új munkahelyek teremtéséhez, amellyel a térség lakosságának életszínvonal emelkedésének javulása következhet be. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

122 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 121 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19334 EUR▪Önkormányzatok100% 27068 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága19334 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret10000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 18/53 Kód: DD-31-GF-2-01 Sorszám: 4264 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

123 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 122 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 19/53 Kód: DD-31-GF-1-01 Sorszám: 4292 Prioritás: Helyi gazdasági erőforrások hatékonyságának növelése. Intézkedés: Helyi termékek térségén belüli és kívüli értékesítését, bemutathatóságát szolgáló tevékeny... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben számos olyan vállalkozás van, amelyek helyi termékeket állít elő és különféle szolgáltatásokat nyújt. A kisebb településeken nem minden szolgáltatás, nem minden szolgáltató tud folyamatosan jelen lenni. Helyzet/ adottság ▪A megfelelő információ hiányában a helyben élők nem használják ki megfelelő mértékben a helyi termelők és szolgáltatásaik nyújtotta lehetőségeket. A méretgazdaságosság miatt egyes szolgáltatások megszűntek a kisebb településeken. Probléma/ lehetőség ▪Fontos, hogy a térség településein biztosítani lehessen a legkülönbözőbb szolgáltatások elérhetőségét. Ennek egyik eszköze a potenciális fogyasztók, a szolgáltatást igénybevevők tájékoztatása. Ennek érdekében szükséges egy térségi termék - és szolgáltatásjegyzék kialakítása, mely a településeken működő vállalkozások tevékenységeit ismerteti meg a lakossággal. A szolgáltatásjegyzék és termékkatalógus valamennyi, a térségben működő, helyi terméket előállító és szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások adatait, elérhetőségét tartalmazza. Megoldási javaslat ▪A térségben működő vállalkozások forgalma növekszik, a helyben élők nagyobb mértékben veszik igénybe a termékeket és szolgáltatásokat. A megnövekedett forgalom munkahelyeket teremt, esélyt adva a romáknak, nőknek, fogyatékkal élőknek az elhelyezkedésre és növeli a térségben élők életszínvonalát, ezáltal a vidéki élet minőségét. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

124 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 123 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR▪Önkormányzatok100% 12000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága10000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 19/53 Kód: DD-31-GF-1-01 Sorszám: 4292 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

125 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 124 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 20/53 Kód: DD-31-GF-7-01 Sorszám: 4295 Prioritás: Helyi gazdasági erőforrások hatékonyságának növelése. Intézkedés: Helyi vállalkozások hatékony működését segítő háttérfeltételek fejlesztése. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben működő vállalkozások körében megfigyelhető, hogy a napi, a működésüket segítő információk sok esetben hiányosak, nem időben és nem megfelelő kommunikáció révén jutnak el hozzájuk. Helyzet/ adottság ▪Hiányzik egy olyan „hely”, amely biztos pont tud lenni a vidéki térségekben működő helyi vállalkozások számára, amely segítséget nyújt, információt ad, ösztönzi a vállalkozói tevékenységet. Térségi vállalkozásokat segítő program kialakításával a vállalkozások működésének háttérfeltételeit segítő műhely alakulhatna ki, mely különböző programok, rendezvények szervezésével segíthetné őket. Emellett az egyes szakmai szervezetek közös, térségi hatókörű rendezvényeikkel, jó gyakorlatok átadásával se Probléma/ lehetőség ▪Olyan képzési, ismeretátadási módszerek fejlesztése szükséges, melyek segítségével egyrészről a vállakozások megismerhetik a legkorszerűbb termelési, feldolgozási, technológiai módszereket, másrészről pedig piaci, válallkozási, EU-s jogszabályi és pályázati ismeretekre tesznek szert. ▪Vállalkozói készség ösztönzése, vállalkozói szemlélet kialakítása a térségben, más térségekben, külföldi térségekben fellelhető jó modellek bemutatásával, együttműködések kialakításával. Megoldási javaslat ▪Növekszik a vállalkozók tevékenységét segítő ismeretei, ezáltal hatékonyabban és eredményesebben tudja végezni munkáját, irányítani vállalkozását. A térségben eredményesebbek lesznek a vállalkozások. Ennek révén a vállakozások körében meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek kialakítása figyelhető meg. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei, Képzés/Oktatás, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

126 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 125 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret12000 EUR▪Önkormányzatok100% 28694 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága23912 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 20/53 Kód: DD-31-GF-7-01 Sorszám: 4295 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪LEADER - Komplex projekt ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

127 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 126 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 21/53 Kód: DD-31-SzF-A-10 Sorszám: 4466 Prioritás: A helyi örökség jövőorientált megőrzése és fejlesztése. Intézkedés: Jellegzetes, helyi épületek,településszerkezeti elemek felújításának támogatása. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség települései a soknemzetiségű múlt miatt sokszínű kulturális és épített emlékekben gazdagok, amelyek legalább helyi védelem alatt állnak. Ezen épületek nagy része még őrzi a régi, hagyományos népi építészeti kultúrát. A természeti és kulturális értékek, épített örökségek megőrzése, megóvása komoly feladatot ró a településekre. Helyzet/ adottság ▪A térség természeti és kulturális, illetve épített értékekeinek állapota leromlott, megóvásukra, felújításukra fordítandó forrásokkal a települések többsége nem rendelkezik, ezáltal a jelentőségük csökkent és korábbi szerepüket nem képesek betölteni a település életében. Probléma/ lehetőség ▪A településkép és a környezet állapotának javításával, az épített, természeti és kulturális örökség és a helyi identitás megőrzésével, megújításával kell a település vonzerejét növelni. Megoldási javaslat ▪A fejlesztésekkel a település vonzereje nő, ez a térségbe látogatók számát növeli, amely turisztikai bevételek növekedését okozza, amely munkahelyek teremtését, általános életszínvonal emelkedést von maga után., így hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

128 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 127 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret37495 EUR▪Önkormányzatok100% 402246 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága335206 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db Allokáció Megoldási javaslatok 21/53 Kód: DD-31-SzF-A-10 Sorszám: 4466 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

129 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 128 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 22/53 Kód: DD-31-SzF-A-11 Sorszám: 4473 Prioritás: A helyi örökség jövőorientált megőrzése és fejlesztése. Intézkedés: Jellegzetes, helyi épületek,településszerkezeti elemek felújításának támogatása. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség települései a soknemzetiségű múlt miatt sokszínű kulturális és épített emlékekben gazdagok, amelyek legalább helyi védelem alatt állnak. Ezen épületek nagy része még őrzi a régi, hagyományos népi építészeti kultúrát. A természeti és kulturális értékek, épített örökségek megőrzése, megóvása komoly feladatot ró a településekre. Helyzet/ adottság ▪A térség természeti és kulturális, illetve épített értékekeinek állapota leromlott, megóvásukra, felújításukra fordítandó forrásokkal a települések többsége nem rendelkezik, ezáltal a jelentőségük csökkent és korábbi szerepüket nem képesek betölteni a település életében. Probléma/ lehetőség ▪A településkép és a környezet állapotának javításával, az épített, természeti és kulturális örökség és a helyi identitás megőrzésével, megújításával kell a település vonzerejét növelni. Megoldási javaslat ▪A fejlesztésekkel a település vonzereje nő, ez a térségbe látogatók számát növeli, amely turisztikai bevételek növekedését okozza, amely munkahelyek teremtését, általános életszínvonal emelkedést von maga után., így hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

130 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 129 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret37495 EUR▪Önkormányzatok100% 256417 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága213681 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 22/53 Kód: DD-31-SzF-A-11 Sorszám: 4473 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

131 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 130 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 23/53 Kód: DD-31-SzF-A-12 Sorszám: 4502 Prioritás: A helyi örökség jövőorientált megőrzése és fejlesztése. Intézkedés: Helyi tárgyi emlékek megőrzésére alkalmas infrastruktúra kialakítása, a meglévők értékőrző... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség települései a soknemzetiségű múlt miatt sokszínű kulturális és tárgyi emlékekben gazdagok. A természeti és kulturális értékek, a tárgyi emlékel, örökségek megőrzése, megóvása komoly feladatot ró a településekre. Helyzet/ adottság ▪A térség települései gazdag tárgyi örökséggel, gyűjteménnyel rendelkeznek. Problémát jelent azonban ezen gyűjtemények megfelelő karbantartása, nyilvántartása és megfelelő környezetben való bemutatása. Probléma/ lehetőség ▪A megfelelő bemutató környezet kialakításával, bemutató és kiállító terek, élményporták létrehozásával, a tárgyi emlékek restaurálásával és javításával megőrződnek mindazon értékek, melyek egy-egy település, településcsoport, népcsoport és nemzetiség életében fontos szerepet töltöttek be. Megoldási javaslat ▪A fejlesztésekkel a település vonzereje nő, ez a térségbe látogatók számát növeli, amely turisztikai bevételek növekedését okozza, amely munkahelyek teremtését, általános életszínvonal emelkedést von maga után., így hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

132 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 131 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret37495 EUR▪Önkormányzatok100% 125117 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága104230 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 23/53 Kód: DD-31-SzF-A-12 Sorszám: 4502 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

133 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 132 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 24/53 Kód: DD-31-SzF-A-13 Sorszám: 4531 Prioritás: A helyi örökség jövőorientált megőrzése és fejlesztése. Intézkedés: Helyi tárgyi emlékek megőrzésére alkalmas infrastruktúra kialakítása, a meglévők értékőrző... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség települései a soknemzetiségű múlt miatt sokszínű kulturális és tárgyi emlékekben gazdagok. A természeti és kulturális értékek, a tárgyi emlékel, örökségek megőrzése, megóvása komoly feladatot ró a településekre. Helyzet/ adottság ▪A térség települései gazdag tárgyi örökséggel, gyűjteménnyel rendelkeznek. Problémát jelent azonban ezen gyűjtemények megfelelő karbantartása, nyilvántartása és megfelelő környezetben való bemutatása. Probléma/ lehetőség ▪A megfelelő bemutató környezet kialakításával, bemutató és kiállító terek, élményporták létrehozásával, a tárgyi emlékek restaurálásával és javításával megőrződnek mindazon értékek, melyek egy-egy település, településcsoport, népcsoport és nemzetiség életében fontos szerepet töltöttek be. Megoldási javaslat ▪A fejlesztésekkel a település vonzereje nő, ez a térségbe látogatók számát növeli, amely turisztikai bevételek növekedését okozza, amely munkahelyek teremtését, általános életszínvonal emelkedést von maga után., így hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

134 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 133 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret37495 EUR▪Önkormányzatok100% 81923 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága66443 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 24/53 Kód: DD-31-SzF-A-13 Sorszám: 4531 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

135 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 134 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 25/53 Kód: DD-31-SzF-4-03 Sorszám: 4546 Prioritás: A helyi örökség jövőorientált megőrzése és fejlesztése. Intézkedés: Helyi örökség megőrzését szolgáló programok, tevékenységek támogatása. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség gazdag hagyományokkal rendelkezik, melyek programokon keresztül átadhatóak a jövő generációja számára Helyzet/ adottság ▪A térség gazdag szellemi örökségének átadására a meglévő helyi és térségi rendezvények továbbfejlesztése helyi erőforrások bevonásával. Probléma/ lehetőség ▪A két, korban egymástól távolabb található korcsoport, az idősek és a fiatalok. Ők azok, akik a hagyományok átadói ill. továbbvivői lehetnek. Az idősebb korosztály őrzi azokat a hagyományokat, melyre a helyi örökség megőrzését szolgáló rendezvények, programok épülhetnek. A fiatalok, népi hagyományok iránti érdeklődését szolgálhatja ki e program. A népi szokásokon alapuló rendezvények, fesztiválok bemutatják a térség kultúráját, és egyben segítik a települések lakosságának hagyományainak megőrzését, a közös identitástudat kialakulását. Cél a helyi kultúra átörökítése közösségi programok megvalósításával. Ennek érdekében szükséges azon rendezvények támogatása, mely a települések hagyományait bemutató programokat valósítanak meg ( pl. lakodalmi szokások, mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szokások, kézművesek tevékenységeit, egy-egy tájegység hagyományait, életét, gasztronómiáját, ételeihez kapcsolódó hagyományos tevékenységeket bemutató rendezvények). Megoldási javaslat ▪Települési, több térségre kiterjedő a régi hagyományokat felelevenítő rendezvények megvalósulásával növekszik a térségi identitástudat, az hagyományok átadása révén fennmaradnak a régi idők népi hagyományai. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (10%), Marketing tevékenység (15%), Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

136 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 135 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret5000 EUR▪Önkormányzatok100% 44362 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága36968 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db Allokáció Megoldási javaslatok 25/53 Kód: DD-31-SzF-4-03 Sorszám: 4546 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Bátaszék, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪LEADER - Rendezvény ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

137 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 136 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 26/53 Kód: DD-31-SzF-4-04 Sorszám: 4553 Prioritás: A helyi örökség jövőorientált megőrzése és fejlesztése. Intézkedés: Helyi örökség megőrzését szolgáló programok, tevékenységek támogatása. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség gazdag hagyományokkal rendelkezik, melyek programokon keresztül átadhatóak a jövő generációja számára. Helyzet/ adottság ▪A térség gazdag szellemi örökségének átadására a meglévő helyi és térségi rendezvények továbbfejlesztése helyi erőforrások bevonásával. Probléma/ lehetőség ▪A két, korban egymástól távolabb található korcsoport, az idősek és a fiatalok. Ők azok, akik a hagyományok átadói ill. továbbvivői lehetnek. Az idősebb korosztály őrzi azokat a hagyományokat, melyre a helyi örökség megőrzését szolgáló rendezvények, programok épülhetnek. A fiatalok, népi hagyományok iránti érdeklődését szolgálhatja ki e program. A népi szokásokon alapuló rendezvények, fesztiválok bemutatják a térség kultúráját, és egyben segítik a települések lakosságának hagyományainak megőrzését, a közös identitástudat kialakulását. Cél a helyi kultúra átörökítése közösségi programok megvalósításával. Ennek érdekében szükséges azon rendezvények támogatása, mely a települések hagyományait bemutató programokat valósítanak meg ( pl. lakodalmi szokások, mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szokások, kézművesek tevékenységeit, egy-egy tájegység hagyományait, életét, gasztronómiáját, ételeihez kapcsolódó hagyományos tevékenységeket bemutató rendezvények). Megoldási javaslat ▪Települési, több térségre kiterjedő a régi hagyományokat felelevenítő rendezvények megvalósulásával növekszik a térségi identitástudat, az hagyományok átadása révén fennmaradnak a régi idők népi hagyományai. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (20%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (10%), Marketing tevékenység (15%), Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

138 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 137 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret5000 EUR▪Önkormányzatok100% 32441 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága27034 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 26/53 Kód: DD-31-SzF-4-04 Sorszám: 4553 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪LEADER - Rendezvény ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

139 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 138 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 27/53 Kód: DD-31-SzF-1-06 Sorszám: 4541 Prioritás: A helyi örökség jövőorientált megőrzése és fejlesztése. Intézkedés: Helyi szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség települései gazdag történelmi múlttal és hagyományokkal rendelkeznek, emellett még megtalálhatóak azok az időskorú lakók, akik a régi időkről mesélni tudnak. Számos településen össze vannak gyűjtve az írásos emlékek, monográfiák. Helyzet/ adottság ▪A térségben összegyűjtött, az egyes településüket bemutató írásos emlékeket méltó módon nem tudják megjelentetni, bemutatni Ezek azonban olyan értékek, melyek megőrzése fontos a települések életében. Így például egy-egy helytörténet könyv vagy népfőiskolai programsorozat keretében nagyon jó lehetőség adódna ezek átadására. Több településen találunk egy-egy olyan helyi lakost, akinek tevékenysége a településen élők k Probléma/ lehetőség ▪Települések történelmi múltját, egy-egy korszak jellegzetes eseményeit bemutató könyvek, településtörténetek, monográfiák kiadásával ill. népfőiskolai programsorozat, térségi estek szervezésével lehetőség nyílna egy-egy település, településcsoport szellemi örökségének, történeteinek átadására. Megoldási javaslat ▪Feltárásra kerülnek a térség településének történelmi múltja, kulturális, néprajzi, népi emlékei és hagyományai, a korábbi évek települési társadalmának mindennapi életét bemutató anekdoták. Kiadásra kerülnek a települések életét, jeles személyek munkásságát bemutató kis emlékkönyvek, füzetek. A roma lakosság kulturális örökségét, múltját bemutató kiadványok is támogatásra kerülnek az intézkedés keretében, amely az esélyegyenlőség elvét segíti. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Képzés/Oktatás, Marketing tevékenység, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

140 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 139 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret5000 EUR▪Önkormányzatok100% 24000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások100% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1500 EUR ▪Természetes személyek100%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db Allokáció Megoldási javaslatok 27/53 Kód: DD-31-SzF-1-06 Sorszám: 4541 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Bátaszék, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

141 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 140 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 28/53 Kód: DD-31-SzF-1-07 Sorszám: 4544 Prioritás: A helyi örökség jövőorientált megőrzése és fejlesztése. Intézkedés: Helyi szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség települései gazdag történelmi múlttal és hagyományokkal rendelkeznek, emellett még megtalálhatóak azok az időskorú lakók, akik a régi időkről mesélni tudnak. Számos településen össze vannak gyűjtve az írásos emlékek, monográfiák. Helyzet/ adottság ▪A térségben összegyűjtött, az egyes településüket bemutató írásos emlékeket méltó módon nem tudják megjelentetni, bemutatni Ezek azonban olyan értékek, melyek megőrzése fontos a települések életében. Így például egy-egy helytörténet könyv vagy népfőiskolai programsorozat keretében nagyon jó lehetőség adódna ezek átadására. Több településen találunk egy-egy olyan helyi lakost, akinek tevékenysége a településen élők k Probléma/ lehetőség ▪Települések történelmi múltját, egy-egy korszak jellegzetes eseményeit bemutató könyvek, településtörténetek, monográfiák kiadásával ill. népfőiskolai programsorozat, térségi estek szervezésével lehetőség nyílna egy-egy település, településcsoport szellemi örökségének, történeteinek átadására. Megoldási javaslat ▪Feltárásra kerülnek a térség településének történelmi múltja, kulturális, néprajzi, népi emlékei és hagyományai, a korábbi évek települési társadalmának mindennapi életét bemutató anekdoták. Kiadásra kerülnek a települések életét, jeles személyek munkásságát bemutató kis emlékkönyvek, füzetek. A roma lakosság kulturális örökségét, múltját bemutató kiadványok is támogatásra kerülnek az intézkedés keretében, amely az esélyegyenlőség elvét segíti Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Képzés/Oktatás, Marketing tevékenység, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

142 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 141 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret5000 EUR▪Önkormányzatok100% 14400 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások100% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága12000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1500 EUR ▪Természetes személyek100%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 28/53 Kód: DD-31-SzF-1-07 Sorszám: 4544 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

143 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 142 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/53 Kód: DD-31-SzF-A-14 Sorszám: 4486 Prioritás: Környezettudatos jövő megalapozása lakókörnyezet fejlesztésével és a megújuló energia hasz... Intézkedés: Települési lakókörnyezet állapotának javítása, településközpontok felújításának támogatása. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térségben a települési lakókörnyezet, a közterek állapota, a településkép minősége hozzájárul a lakosság életminőségének meghatározásához. Helyzet/ adottság ▪A térségben általánosnak mondható a települési lakókörnyezet romló állapota. Több helyen hiányoznak, vagy fejlesztésre szorulnak a játszóterek, a parkok, illetve a sportpályák. Több településen a helyi védelem alatt nem álló, de a település összképét jelentősen befolyásoló épületek jelentős felújításra szorulnak. Probléma/ lehetőség ▪A települési lakókörnyezet, a közterületek és közösségi terek állapotának javításával, fejlesztésével kell a településeket vonzóbbá, élhetőbbé tenni mind a lakosság, mind a látogatók számára. A faluközpontok rehabilitációján túlmutató fejlesztések megvalósítása szükséges ahhoz, hogy az élhető település, kulturált környezet hozzájáruljon a lakosság komfortérzetének növeléséhez, életminőségének javulásához. Kulturált környezet, élhető település, élhető utcakép kialakítása a cél. Ezen belül támogatni szükséges utcafásítási, virágosítási tevékenységeket is, a lakossági kezdeményezésen alapuló zöldfelületek létrehozására, ápolására irányuló tevékenységeket. A fejlesztések közvetve, vagy közvetlenül a turizmusra is hatással lesznek. Megoldási javaslat ▪A fejlesztések élhetőbbé teszik a települést a helyi lakosság számára, javítva közérzetüket, továbbá vonzóbb lesz a látogatók számára a település, amely a turisztikai bevételek növekedését vonja maga után, így járulva hozzá az életminőség javulásához és a térség fenntartható fejlődéséhez. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

144 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 143 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret37495 EUR▪Önkormányzatok100% 391652 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága326377 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma16 db Allokáció Megoldási javaslatok 29/53 Kód: DD-31-SzF-A-14 Sorszám: 4486 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

145 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 144 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 30/53 Kód: DD-31-SzF-A-15 Sorszám: 4487 Prioritás: Környezettudatos jövő megalapozása lakókörnyezet fejlesztésével és a megújuló energia hasz... Intézkedés: Települési lakókörnyezet állapotának javítása, településközpontok felújításának támogatása. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térségben a települési lakókörnyezet, a közterek állapota, a településkép minősége hozzájárul a lakosság életminőségének meghatározásához. Helyzet/ adottság ▪A térségben általánosnak mondható a települési lakókörnyezet romló állapota. Több helyen hiányoznak, vagy fejlesztésre szorulnak a játszóterek, a parkok, illetve a sportpályák. Több településen a helyi védelem alatt nem álló, de a település összképét jelentősen befolyásoló épületek jelentős felújításra szorulnak. Probléma/ lehetőség ▪A települési lakókörnyezet, a közterületek és közösségi terek állapotának javításával, fejlesztésével kell a településeket vonzóbbá, élhetőbbé tenni mind a lakosság, mind a látogatók számára. A faluközpontok rehabilitációján túlmutató fejlesztések megvalósítása szükséges ahhoz, hogy az élhető település, kulturált környezet hozzájáruljon a lakosság komfortérzetének növeléséhez, életminőségének javulásához. Kulturált környezet, élhető település, élhető utcakép kialakítása a cél. Ezen belül támogatni szükséges utcafásítási, virágosítási tevékenységeket is, a lakossági kezdeményezésen alapuló zöldfelületek létrehozására, ápolására irányuló tevékenységeket. A fejlesztések közvetve, vagy közvetlenül a turizmusra is hatással lesznek. Megoldási javaslat ▪A fejlesztések élhetőbbé teszik a települést a helyi lakosság számára, javítva közérzetüket, továbbá vonzóbb lesz a látogatók számára a település, amely a turisztikai bevételek növekedését vonja maga után, így járulva hozzá az életminőség javulásához és a térség fenntartható fejlődéséhez. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

146 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 145 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret37495 EUR▪Önkormányzatok100% 249157 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága207631 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db Allokáció Megoldási javaslatok 30/53 Kód: DD-31-SzF-A-15 Sorszám: 4487 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

147 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 146 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 31/53 Kód: DD-31-SzF-1-08 Sorszám: 4421 Prioritás: Környezettudatos jövő megalapozása lakókörnyezet fejlesztésével és a megújuló energia hasz... Intézkedés: Közösségi funkciókat ellátó épületek átalakítása megújuló és alternatív energia használata... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A fosszilis energiahordozók drágulása és a környezettudatos gondolkodás hatására a térségben nagy hajlandóság mutatkozik a megújuló energiaforrások felhasználására a települések közösségi funkciót ellátó épületeinek energiaellátásában Helyzet/ adottság ▪A térségben több településen a közösségi funkciót ellátó épületek fűtési és melegvíz-ellátási rendszere felújításra szorul. A felújítás során kis átalakítással lehetővé válna a megújuló és alternatív energiaforrások felhasználására. Probléma/ lehetőség ▪A közösségi funkciót ellátó épületek fűtési és melegvíz-ellátási rendszerének átalakításával kell elérni, hogy a megújuló és alternatív energiahordozók felhasználhatóak legyenek, ez mind gazdaságossági, mind környezetvédelmi szempontból előrelépést jelentene a térségnek. Ezen belül támogatni kell az önkormányzatokat, hogy a középületek hőtechnikai, energetikai felméréseit elvégeztessék. Ill. ennek kapcsán kisléptékű, energiahatékony, megújuló energiaforrást hasznosító beruházásaikat megvalósíthassák. Megoldási javaslat ▪A beruházás középtávon (10 év) megtérül, valamint hozzájárul a térség környezettudatos gondolkodásának kiterjedéséhez Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

148 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 147 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR▪Önkormányzatok100% 61442 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága51202 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 31/53 Kód: DD-31-SzF-1-08 Sorszám: 4421 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Bátaszék, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

149 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 148 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 32/53 Kód: DD-31-SzF-1-09 Sorszám: 4464 Prioritás: Környezettudatos jövő megalapozása lakókörnyezet fejlesztésével és a megújuló energia hasz... Intézkedés: Közösségi funkciókat ellátó épületek átalakítása megújuló és alternatív energia használata... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A fosszilis energiahordozók drágulása és a környezettudatos gondolkodás hatására a térségben nagy hajlandóság mutatkozik a megújuló energiaforrások felhasználására a települések közösségi funkciót ellátó épületeinek energiaellátásában. Helyzet/ adottság ▪A térségben több településen a közösségi funkciót ellátó épületek fűtési és melegvíz-ellátási rendszere felújításra szorul. A felújítás során kis átalakítással lehetővé válna a megújuló és alternatív energiaforrások felhasználására. Probléma/ lehetőség ▪A közösségi funkciót ellátó épületek fűtési és melegvíz-ellátási rendszerének átalakításával kell elérni, hogy a megújuló és alternatív energiahordozók felhasználhatóak legyenek, ez mind gazdaságossági, mind környezetvédelmi szempontból előrelépést jelentene a térségnek. Ezen belül támogatni kell az önkormányzatokat, hogy a középületek hőtechnikai, energetikai felméréseit elvégeztessék. Ill. ennek kapcsán kisléptékű, energiahatékony, megújuló energiaforrást hasznosító beruházásaikat megvalósíthassák. Megoldási javaslat ▪A beruházás középtávon (10 év) megtérül, valamint hozzájárul a térség környezettudatos gondolkodásának kiterjedéséhez. A hátrányos helyzetű településeken megvalósuló beruházások hozzájárulnak a település fenntarthatóságához, közvetve a településeken élők életszínvonalának növekedéséhez Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

150 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 149 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR▪Önkormányzatok100% 40961 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága34134 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 32/53 Kód: DD-31-SzF-1-09 Sorszám: 4464 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

151 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 150 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 33/53 Kód: DD-31-SzF-4-07 Sorszám: 4707 Prioritás: Környezettudatos jövő megalapozása lakókörnyezet fejlesztésével és a megújuló energia hasz... Intézkedés: Környezettudatos életmód kialakítását elősegítő programok, rendezvények megvalósítása. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A világban a gazdaságosan kitermelhető fosszilis energiahordozók lelőhelyeinek kimerülésével és az energiaigény várható növekedésével egyre nagyobb hangsúly helyeződik a megújuló energiaforrások használatára és a környezettudatos gondolkodásmód kialakítására. Térségünkben a megújuló energiahasználatnak csekély jelei érzékelhetőek, a környezettudatos gondolkodásmód csírái azonban már fellelhetőek. Helyzet/ adottság ▪A térségben a környezettudatos gondolkodásmód csírái már megtalálhatóak, melyekre lehet építeni. Probléma/ lehetőség ▪Olyan programok, térségi fórumok megvalósítása, melyek hozzájárulnak a lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának kialakításához. Ezek nemcsak a szorosan a természeti, épített környezethez kapcsolódó programok, hanem a tudatos fogyasztói magatratás kialakítását segítendő programok is. Emellett a települési környezet megóvásában, gondozásában realízálódó programok. Ezek szabadidős ill. települési közös környezeti állapot javítására, megőrzésére irányuló akciók. Megoldási javaslat ▪A környezettudatos gondolkodásmód erősödik, mely a lakosság mindennapi életében is megfigyelhetővé válik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

152 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 151 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret6000 EUR▪Önkormányzatok100% 29580 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága24645 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 33/53 Kód: DD-31-SzF-4-07 Sorszám: 4707 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Bátaszék, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪LEADER - Rendezvény ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

153 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 152 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 34/53 Kód: DD-31-SzF-4-08 Sorszám: 4730 Prioritás: Környezettudatos jövő megalapozása lakókörnyezet fejlesztésével és a megújuló energia hasz... Intézkedés: Környezettudatos életmód kialakítását elősegítő programok, rendezvények megvalósítása. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A világban a gazdaságosan kitermelhető fosszilis energiahordozók lelőhelyeinek kimerülésével és az energiaigény várható növekedésével egyre nagyobb hangsúly helyeződik a megújuló energiaforrások használatára és a környezettudatos gondolkodásmód kialakítására. Térségünkben a megújuló energiahasználatnak csekély jelei érzékelhetőek, a környezettudatos gondolkodásmód csírái azonban már fellelhetőek. Helyzet/ adottság ▪A térségben a környezettudatos gondolkodásmód csírái már megtalálhatóak, melyekre lehet építeni. Probléma/ lehetőség ▪Olyan programok, térségi fórumok megvalósítása, melyek hozzájárulnak a lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának kialakításához. Ezek nemcsak a szorosan a természeti, épített környezethez kapcsolódó programok, hanem a tudatos fogyasztói magatratás kialakítását segítendő programok is. Emellett a települési környezet megóvásában, gondozásában realízálódó programok. Ezek szabadidős ill. települési közös környezeti állapot javítására, megőrzésére irányuló akciók. Megoldási javaslat ▪A környezettudatos gondolkodásmód erősödik, mely a lakosság mindennapi életében is megfigyelhetővé válik, ezzel hozzájárul a vidéki élet minőségének javításához, az élhetőbb térség képéhez, amely különösen a hátrányos helyzetű települések tekintetében fontos. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

154 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 153 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret6000 EUR▪Önkormányzatok100% 21622 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága18023 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 34/53 Kód: DD-31-SzF-4-08 Sorszám: 4730 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪LEADER - Rendezvény ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

155 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 154 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 35/53 Kód: DD-31-GF-2-04 Sorszám: 4440 Prioritás: Környezettudatos jövő megalapozása lakókörnyezet fejlesztésével és a megújuló energia hasz... Intézkedés: Vállalkozások megújuló és alternatív energia használatára irányuló fejlesztéseinek támogat... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A világban a gazdaságosan kitermelhető fosszilis energiahordozók lelőhelyeinek kimerülésével és az energiaigény várható növekedésével egyre nagyobb hangsúly helyeződik a megújuló energiaforrások használatára és a környezettudatos gondolkodásmód kialakítására. ▪A fosszilis energiahordozók drágulása és a környezettudatos gondolkodás hatására a térség vállalkozói részéről nagy hajlandóság mutatkozik a megújuló energiaforrások felhasználására, vállalkozási célú ingatlanjaik fűtési és melegvíz-ellátási rendszereinek átalakítása, fejlesztése során Helyzet/ adottság ▪Bár a hajlandóság magas, a fűtési és melegvíz-ellátási rendszerek átalakítása nagy és költséges beruházás, ráadásul nem azonnal megtérülő befektetés, így támogatás, ösztönzés nélkül a vállalkozások nehezen kezdenek bele a megvalósításba. Probléma/ lehetőség ▪A megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások támogatásával kell ösztönözni a vállalkozásokat a fejlesztések megvalósítására, amelyek mind gazdaságossági, mind környezetvédelmi szempontból előrelépést jelentenek a térségnek. Cél a megújuló energiaforrást hasznosító berendezések elterjesztése, ezen belül támogatandó a vállalkozások tevékenységeihez kapcsolódó kisméretű energiatermelő berendezések beszerzése. (A tervezett projektméret a KEOP intézkedésében meghatározott projektméret alatti projektek megvalósítását támogatja.) Megoldási javaslat ▪A mezőgazdasági termelő vállalkozások a jövőben fokozott mértékben használnak majd megújuló energiaforrásokat, ez mind gazdaságossági, mind környezetvédelmi szempontból előrelépést jelent a térségnek. A mezőgazdasági vállalkozások hosszabb távon növelik a versenyképességüket. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

156 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 155 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR▪Önkormányzatok% 28000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 35/53 Kód: DD-31-GF-2-04 Sorszám: 4440 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Bátaszék, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

157 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 156 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 36/53 Kód: DD-31-GF-2-05 Sorszám: 4446 Prioritás: Környezettudatos jövő megalapozása lakókörnyezet fejlesztésével és a megújuló energia hasz... Intézkedés: Vállalkozások megújuló és alternatív energia használatára irányuló fejlesztéseinek támogat... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A fosszilis energiahordozók drágulása és a környezettudatos gondolkodás hatására a térség vállalkozói részéről nagy hajlandóság mutatkozik a megújuló energiaforrások felhasználására, ingatlanjaik fűtési és melegvíz-ellátási rendszereinek átalakítása, fejlesztése során. Helyzet/ adottság ▪A vállalkozások körében a hajlandóság magas, azonban a fűtési és melegvíz-ellátási rendszerek átalakítása nagy és költséges beruházás. Emellett ez a beruházás nem azonnal megtérülő befektetés, így támogatás, ösztönzés nélkül a vállalkozások nehezen kezdenek bele a megvalósításba. Probléma/ lehetőség ▪A megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások támogatásával kell ösztönözni a vállalkozásokat a fejlesztések megvalósítására, amelyek mind gazdaságossági, mind környezetvédelmi szempontból előrelépést jelentenek a térségnek. Cél a megújuló energiaforrást hasznosító berendezések elterjesztése, ezen belül támogatandó a vállalkozások tevékenységeihez kapcsolódó kisméretű energiatermelő berendezések beszerzése. (A tervezett projektméret a KEOP intézkedésében meghatározott projektméret alatti projektek megvalósítását támogatja.) Megoldási javaslat ▪A beruházás középtávon (10 -15 év) megtérül, valamint hozzájárul a térség környezettudatos gondolkodásának kiterjedéséhez, amely megfelel a Közösség által kitűzött alapvető fejlesztési céloknak. A fejlesztésekkel hosszabb távon a hátrányos helyzetű településeken működő vállalkozások versenyképessége is javul. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

158 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 157 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR▪Önkormányzatok% 22400 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága16000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 36/53 Kód: DD-31-GF-2-05 Sorszám: 4446 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

159 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 158 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 37/53 Kód: DD-31-SzF-B-01 Sorszám: 4573 Prioritás: Környezettudatos jövő megalapozása lakókörnyezet fejlesztésével és a megújuló energia hasz... Intézkedés: A települések egyéb infrastrukurális fejlesztéseinek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság ▪A térségben 9 települést érint a szennyvíz-hálózat hiánya Helyzet/ adottság ▪A települések külső források nélkül nem képesek megoldani a helyzetet Probléma/ lehetőség ▪A 9 településen történő kiépítésével az egész térségben lefedett lenne a szennyvíz-hálózat. Megoldási javaslat ▪Növeli a komfortérzetet, hozzájárul a lakosság életszínvonal növekedéséhez. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás

160 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 159 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret0 EUR▪Önkormányzatok0% 0 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága0 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret0 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma0 db Allokáció Megoldási javaslatok 37/53 Kód: DD-31-SzF-B-01 Sorszám: 4573 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Murga, Pörböly, Zomba ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

161 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 160 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 38/53 Kód: DD-31-SzF-B-02 Sorszám: 4574 Prioritás: Környezettudatos jövő megalapozása lakókörnyezet fejlesztésével és a megújuló energia hasz... Intézkedés: A települések egyéb infrastrukurális fejlesztéseinek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térségben a legtöbb településen problémát okoz esőzések után a belterületi vízelvezetés. Helyzet/ adottság ▪A települések külső források igénybevétele nélkül nem képesek megoldani a helyzetet. Probléma/ lehetőség ▪A belterületi vízelvezetés megoldásával a települések egy fontos problémától szabadulnának meg. Megoldási javaslat ▪A beruházás középtávon megtérül, a belvíz, amely rengeteg kárt okozott a településeknek, megszűnne. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás

162 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 161 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret0 EUR▪Önkormányzatok0% 0 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága0 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret0 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma0 db Allokáció Megoldási javaslatok 38/53 Kód: DD-31-SzF-B-02 Sorszám: 4574 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

163 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 162 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 39/53 Kód: DD-31-SzF-A-17 Sorszám: 4889 Prioritás: Környezettudatos jövő megalapozása lakókörnyezet fejlesztésével és a megújuló energia hasz... Intézkedés: A települések egyéb infrastrukurális fejlesztéseinek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség minden települése rendelkezik külterületi, szilárd burkolat nélküli, általában mezőgazdasági hasznosítású úttal, melyek zömében önkormányzati tulajdonban vannak, illetve rendezetlenek a jogviszonyok. Több helyen az utak melletti vízelvezető árkok állapota is rossz, vagy beszántották, mellyel a belvíz elleni védekezést rendkívüli módon megnehezítették. Helyzet/ adottság ▪A külterületi utak állapota legtöbb helyen rendkívül rossz, a tulajdonosoknak nem áll rendelkezésére elegendő forrás ezek felújítására, rendbetételére. Probléma/ lehetőség ▪A mezőgazdasági úthálózat fejlesztésével, valamint a tulajdonviszonyok rendezésével kell a külterületi utak és vízelevezető árkok állapotát javítani. Megoldási javaslat ▪A külterületi utak és vízelevezető árkok állapotának javításával a közlekedési helyzet normalizálódik, illetve a belvízveszély csökken. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 125 A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsíté...

164 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 163 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret0 EUR▪Önkormányzatok75% 0 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások75% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága0 EUR▪Non-profit szervezetek75% ▪Egyházak75%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret0 EUR ▪Természetes személyek75%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma0 db Allokáció Megoldási javaslatok 39/53 Kód: DD-31-SzF-A-17 Sorszám: 4889 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

165 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 164 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 40/53 Kód: DD-31-SzF-1-11 Sorszám: 4560 Prioritás: Térségi és települési együttműködési háló fejlesztése. Intézkedés: Közbiztonsági tevékenység térségi szintű szervezése. Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat ▪Térségben több településen megromlott a közbiztonság, különösen az esti, éjszakai órákban érzik kevésbé biztonságban magukat a lakosok, továbbá a településeken áthaladó forgalom a sebességtúllépés miatt állandó veszélyforrás. Helyzet/ adottság ▪Az önkormányzatoknak kevés eszköz áll rendelkezésre, mind a személyi, a vagyon, mind a közlekedésbiztonság fenntartására, a rendőrség pedig nem képes minden településen állandó jelenlétet garantálni. Probléma/ lehetőség ▪Térfigyelő kamerarendszerek, ill. sebességfigyelő rendszer használatával a lakosság biztonságérzete mind a személyi, mind a vagyoni ill. közlekedésbiztonsági szempontból megnőne. Támogatni szükséges a térfigyelő kamerarendszerek kiépítését a településeken. Megoldási javaslat ▪A személyi és vagyon elleni bűncselekmények, valamint a közúti balesetek a településen az elkövetkező években legalább 20%-kal visszaesik, és ezáltal a települések gazdaságilag is felértékelődnek, amely hozzájárul a vidéki életminőség javulásához, ill. a fenntartható fejlődéshez, ez különösen a hátrányos helyzetű településeken jelent előrelépést. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

166 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 165 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret50000 EUR▪Önkormányzatok100% 165403 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága137836 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db Allokáció Megoldási javaslatok 40/53 Kód: DD-31-SzF-1-11 Sorszám: 4560 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Bátaszék, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

167 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 166 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 41/53 Kód: DD-31-SzF-1-12 Sorszám: 4561 Prioritás: Térségi és települési együttműködési háló fejlesztése. Intézkedés: Közbiztonsági tevékenység térségi szintű szervezése. Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat ▪Térségben több településen megromlott a közbiztonság, különösen az esti, éjszakai órákban érzik kevésbé biztonságban magukat a lakosok. Továbbá a településeken áthaladó forgalom a sebességtúllépés miatt állandó veszélyforrás Helyzet/ adottság ▪Az önkormányzatoknak kevés eszköz áll rendelkezésre, mind a személyi, a vagyon, mind a közlekedésbiztonság fenntartására, a rendőrség pedig nem képes minden településen állandó jelenlétet garantálni. Probléma/ lehetőség ▪Térfigyelő kamerarendszerek, ill. sebességfigyelő rendszer használatával a lakosság biztonságérzete mind a személyi, mind a vagyoni ill. közlekedésbiztonsági szempontból megnőne. Támogatni szükséges a térfigyelő kamerarendszerek kiépítését a településeken. Megoldási javaslat ▪A személyi és vagyon elleni bűncselekmények, valamint a közúti balesetek a településen az elkövetkező években legalább 20%-kal visszaesik, és ezáltal a települések gazdaságilag is felértékelődnek, amely hozzájárul a vidéki életminőség javulásához, ill. a fenntartható fejlődéshez, ez különösen a hátrányos helyzetű településeken jelent előrelépést Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

168 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 167 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR▪Önkormányzatok100% 72000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága60000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret5000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 41/53 Kód: DD-31-SzF-1-12 Sorszám: 4561 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

169 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 168 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 42/53 Kód: DD-31-SzF-1-13 Sorszám: 4562 Prioritás: Térségi és települési együttműködési háló fejlesztése. Intézkedés: Közbiztonsági tevékenység térségi szintű szervezése. Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat ▪Térségben több településen megromlott a közbiztonság, különösen az esti, éjszakai órákban érzik kevésbé biztonságban magukat a lakosok. Megnőtt a személy és vagyon elleni elkövetett bűncselekmények száma. Több településen működik polgárőrség. Helyzet/ adottság ▪Az önkormányzatoknak kevés eszköz áll rendelkezésre, mind a személyi, a vagyon, mind a közlekedésbiztonság fenntartására, a rendőrség pedig nem képes minden településen állandó jelenlétet garantálni. Polgárőrségek pedig nem rendelkeznek megfelelő eszközzel és egyéb infrastruktúrával a jó működéshez. Probléma/ lehetőség ▪A meglévő polgárőrségek fejlesztésével, ill. újak megalakításának támogatásával kell a közbiztonságot megszilárdítani a településeken. A bűnmegelőzési program eredményessége a polgárőrök megfelelő felkészültségétől függ. Támogatni szükséges a polgárőrségek megfelelő eszköz- és felszereléseinek beszerzését, ill. szakmai felkészültségükhöz szükséges képzéseket. Megoldási javaslat ▪A személyi és vagyon elleni bűncselekmények, valamint a közúti balesetek a településen az elkövetkező években legalább 20%-kal visszaesik, és ezáltal a települések gazdaságilag is felértékelődnek, amely hozzájárul a vidéki életminőség javulásához, ill. a fenntartható fejlődéshez, ez különösen a hátrányos helyzetű településeken jelent előrelépést. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

170 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 169 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4000 EUR▪Önkormányzatok100% 46553 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága38794 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1800 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 42/53 Kód: DD-31-SzF-1-13 Sorszám: 4562 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Bátaszék, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

171 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 170 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 43/53 Kód: DD-31-SzF-1-14 Sorszám: 4563 Prioritás: Térségi és települési együttműködési háló fejlesztése. Intézkedés: Közbiztonsági tevékenység térségi szintű szervezése. Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat ▪Térségben több településen megromlott a közbiztonság, különösen az esti, éjszakai órákban érzik kevésbé biztonságban magukat a lakosok. Megnőtt a személy és vagyon elleni elkövetett bűncselekmények száma. Több településen működik polgárőrség. Helyzet/ adottság ▪Az önkormányzatoknak kevés eszköz áll rendelkezésre, mind a személyi, a vagyon, mind a közlekedésbiztonság fenntartására, a rendőrség pedig nem képes minden településen állandó jelenlétet garantálni. Polgárőrségek pedig nem rendelkeznek megfelelő eszközzel és egyéb infrastruktúrával a jó működéshez. Probléma/ lehetőség ▪A meglévő polgárőrségek fejlesztésével, ill. újak megalakításának támogatásával kell a közbiztonságot megszilárdítani a településeken. A bűnmegelőzési program eredményessége a polgárőrök megfelelő felkészültségétől függ. Támogatni szükséges a polgárőrségek megfelelő eszköz- és felszereléseinek beszerzését, ill. szakmai felkészültségükhöz szükséges képzéseket. Megoldási javaslat ▪A személyi és vagyon elleni bűncselekmények, valamint a közúti balesetek a településen az elkövetkező években legalább 20%-kal visszaesik, és ezáltal a települések gazdaságilag is felértékelődnek, amely hozzájárul a vidéki életminőség javulásához, ill. a fenntartható fejlődéshez, ez különösen a hátrányos helyzetű településeken jelent előrelépést. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

172 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 171 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret4000 EUR▪Önkormányzatok100% 20647 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága17206 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 43/53 Kód: DD-31-SzF-1-14 Sorszám: 4563 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

173 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 172 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 44/53 Kód: DD-31-SzF-6-01 Sorszám: 4566 Prioritás: Térségi és települési együttműködési háló fejlesztése. Intézkedés: Térségi- és helyi identitástudatot erősítő, közösségfejlesztő programok szervezése,fejlesz... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség településein élőkben nagy a hajlandóság, hogy egymást jobban megismerjék, a helyi identitástudatot felhasználva rendezvényeket szervezzenek. Helyzet/ adottság ▪A térségi, települési programok jelenleg még nem minden esetben egyértelműek Probléma/ lehetőség ▪Olyan rendezvények szervezése, mely egyrészt a helyi közösségek egymásra találását, másrészt a települések közötti együttműködést, illetve a civil szervezetek és magánszemélyek együttműködését segítik elő. A generációk közötti együttműködésre szerveződő rendezvények közelebb hozzák a térség lakosságát, erősödik a települési és térségi identitástudat. Támogatni szükséges a fiatalok közötti programokat éppúgy, mint az idősebb generációk közötti együttműködéseket. A területen tevékenykedő civil szervezetek szakmai együttműködései hasznosak lehetnek a térség életében, fejlődésében. Megoldási javaslat ▪Olyan rendezvények szervezése, mely egyrészt a helyi közösségek újbóli egymásra találását segíti elő, másrészt a települések közötti együttműködést, illetve a különböző témák köré szerveződő civil szervezetek, magánszemélyek együttműködését, együttgondolkodását segíti elő. A generációk közötti együttműködésre szerveződő rendezvények közelebb hozzák a térség lakosságát, erősödik a települési, térségi identitástudat. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei, Képzés/Oktatás, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

174 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 173 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret6000 EUR▪Önkormányzatok100% 105845 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága88204 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db Allokáció Megoldási javaslatok 44/53 Kód: DD-31-SzF-6-01 Sorszám: 4566 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Bátaszék, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

175 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 174 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 45/53 Kód: DD-31-SzF-6-02 Sorszám: 4567 Prioritás: Térségi és települési együttműködési háló fejlesztése. Intézkedés: Térségi- és helyi identitástudatot erősítő, közösségfejlesztő programok szervezése,fejlesz... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség településein élőkben nagy a hajlandóság, hogy egymást jobban megismerjék, a helyi identitástudatot felhasználva rendezvényeket szervezzenek. Helyzet/ adottság ▪A térségi, települési programok jelenleg még nem minden esetben egyértelműek Probléma/ lehetőség ▪Olyan rendezvények szervezése, mely egyrészt a helyi közösségek egymásra találását, másrészt a települések közötti együttműködést, illetve a civil szervezetek és magánszemélyek együttműködését segítik elő. A generációk közötti együttműködésre szerveződő rendezvények közelebb hozzák a térség lakosságát, erősödik a települési és térségi identitástudat. Támogatni szükséges a fiatalok közötti programokat éppúgy, mint az idősebb generációk közötti együttműködéseket. A területen tevékenykedő civil szervezetek szakmai együttműködései hasznosak lehetnek a térség életében, fejlődésében. Megoldási javaslat ▪A programok megvalósítása révén erősödik a lokálpatriotizmus érzése, a résztvevők közös élményként, közös sikerként élik át. Az itt élők, az itt tevékenykedő szervezetek között kialakul egy valódi partnerségen alapuló együttműködés, amely nagy szerepet játszik a térség települési közösségeinek kialakításában, együttműködésében és együttgondolkodásában. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

176 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 175 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret6000 EUR▪Önkormányzatok100% 76474 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága63728 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db Allokáció Megoldási javaslatok 45/53 Kód: DD-31-SzF-6-02 Sorszám: 4567 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónyék, Báta, Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Kistormás, Murga, Sárpilis ▪LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

177 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 176 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 46/53 Kód: DD-31-SzF-5-01 Sorszám: 4564 Prioritás: Térségi és települési együttműködési háló fejlesztése. Intézkedés: Ismerjük meg térségünket!” – oktatási és szabadidős tematikák kialakítása, a jó gyakorlato... Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A térség településein élő gyermekek igazából nem ismerik egymást, az iskolák közötti kapcsolat elsősorban csak a tanárok között funkcionál szakmai együttműködések keretében. Az iskolások egymással csak egy-egy verseny alkalmával találkoznak, ahol inkább versenytársként közelednek egymáshoz. Majd bekerüve a városi középiskolákban találkoznak egymással, akkor pedig kicsit „falusi” gyermekként érezve magukat. Helyzet/ adottság ▪A térség településein élő gyermekek sok középiskolában idegenként kerülnek egymás mellé. Emellett a térség egyik jelentős problémája a fiatalok elvándorlása, valamint az, hogy a gyermekek, fiatalok nem érzik sajátjuknak a természeti, kulturális sokszínűséggel rendelkező térséget. Cél a térségben lakók – elsősorban a gyermekek, fiatalok megismerjék egymást, térségüket, településeiket. Fontos az is, hogy ezáltal a térség természeti értékeinek megismerése, egymás értékeinek feltárása és elfogadása. Probléma/ lehetőség ▪Olyan programok megvalósítása, mely során lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekek településük értékeinek felkutatásában aktívan vegyenek részt. Térségi felfedező túrák, foglalkozások, programok szervezésének támogatása, mely hozzájárul a települések történelmének, hagyományainak, emellett a helyi természeti értékek megismeréséhez. Megoldási javaslat ▪Közös szabadidős programok valósulnak meg, melyen több település fiataljai vesznek részt. Kidolgozásra kerülnek a térség iskoláiban alkalmazható tematikák a térség településeinek megismerésére, megismertetésére. A településeken élő gyermekek, fiatalok megismerik más települések értékeit, kapcsolatokat alakíthatnak ki az ott élő diákokkal, fiatalokkal is. Közvetve a program hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló igény kialakításához is. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei, Képzés/Oktatás, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

178 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 177 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret5000 EUR▪Önkormányzatok100% 53358 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága44465 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 46/53 Kód: DD-31-SzF-5-01 Sorszám: 4564 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Alsónána, Bátaszék, Decs, Harc, Kéty, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Várdomb, Zomba ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

179 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 178 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 47/53 Kód: DD-31-SzF-5-02 Sorszám: 4565 Prioritás: Térségi és települési együttműködési háló fejlesztése. Intézkedés: Ismerjük meg térségünket!” – oktatási és szabadidős tematikák kialakítása, a jó gyakorlato... Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A térség településein élő gyermekek igazából nem ismerik egymást, az iskolák közötti kapcsolat elsősorban csak a tanárok között funkcionál szakmai együttműködések keretében. Az iskolások egymással csak egy-egy verseny alkalmával találkoznak, ahol inkább versenytársként közelednek egymáshoz. Majd bekerüve a városi középiskolákban találkoznak egymással, akkor pedig kicsit „falusi” gyermekként érezve magukat. Helyzet/ adottság ▪A térség településein élő gyermekek sok középiskolában idegenként kerülnek egymás mellé. Emellett a térség egyik jelentős problémája a fiatalok elvándorlása, valamint az, hogy a gyermekek, fiatalok nem érzik sajátjuknak a természeti, kulturális sokszínűséggel rendelkező térséget. Cél a térségben lakók – elsősorban a gyermekek, fiatalok megismerjék egymást, térségüket, településeiket. Fontos az is, hogy ezáltal a térség természeti értékeinek megismerése, egymás értékeinek feltárása és elfogadása. Probléma/ lehetőség ▪Olyan programok megvalósítása, mely során lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekek településük értékeinek felkutatásában aktívan vegyenek részt. Térségi felfedező túrák, foglalkozások, programok szervezésének támogatása, mely hozzájárul a települések történelmének, hagyományainak, emellett a helyi természeti értékek megismeréséhez. Megoldási javaslat ▪Közös szabadidős programok valósulnak meg, melyen több település fiataljai vesznek részt. Kidolgozásra kerülnek a térség iskoláiban alkalmazható tematikák a térség településeinek megismerésére, megismertetésére. A településeken élő gyermekek, fiatalok megismerik más települések értékeit, kapcsolatokat alakíthatnak ki az ott élő diákokkal, fiatalokkal is. Közvetve a program hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló igény kialakításához is. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kapcsolattartás költségei, Képzés/Oktatás, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések