Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hazai szabályozás és nemzetközi kitekintés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hazai szabályozás és nemzetközi kitekintés"— Előadás másolata:

1 Hazai szabályozás és nemzetközi kitekintés
5. szekció- Kihívások és lehetőségek a pedagógus pályán Mentori szerepek Simon Gabriella Budapest 2013. február 27.

2 Oktatáspolitikai célok az EU-ban
A Lisszaboni csúcs stratégiai céljai - munkacsoportok Egyik feladat: pedagógusképzés és – továbbképzés fejlesztése, megújítása Tanárok és oktatók képzése és továbbképzése munkacsoport Gyakorlati munkaprogram kidolgozása Tevékenység megkezdése: 2001 Magyarország: 2002-től csatlakozott (Milotay, 2004)

3 Tematikus tanárvizsgálat - OECD
Az OECD tematikus tanárvizsgálata (2002 – 2005) Kérdés: az iskolai oktatás eredményességének javulása a pedagógusok kezdő képzésének a továbbképzésének, vagy a munkahelyi betanításuknak a támogatásán múlik (Halász, 2007, In: McKenzie és Santiago, 2005)

4 A tanári munka vonzereje
hivatás szakmai autonómia együtt dolgozni hallgatókkal és tanár kollégákkal személyes és intellektuális gyarapodás A pályán maradást alapvetően meghatározzák az első években szerzett tapasztalatok (McKenzie és Santiago, 2005, In: Vámos G.,2010; Sági és Ercsei, 2012)

5 Korai pályaelhagyás Leggyakoribb okok:
első években szerzett tapasztalatok, a napi munka realitása elmélet vs. gyakorlat – „gyakorlati sokk” pedagógiai eszköztár és tapasztalatok hiánya szakmai támogatás elmaradása (McKenzie és Santiago, 2005; Falus, 2005; 2006, In. Dömsödy, 2010; Sági és Ercsei, 2012)

6 A pályakezdés jelentősége
A pályakezdés időszaka, a pályakezdők szakmai támogatása kiemelten fontos átmenet a képzésből a gyakorlatba szocializációs szakasz: beilleszkedés a szakmai közösségbe és az adott iskolába (Feiman-Nemser és tsai, 1999, id. Szénásiné, 2010) tanári identitás érlelődése, kiforrása (Stéger, 2010)

7 A pályakezdés támogatása
2010: „Pályakezdő tanárok koherens és rendszer szintű bevezető programjának kialakítása – oktatáspolitikusok kézikönyve” c. Európai Uniós dokumentum A támogatás területei: szakmai támogatás: szaktárgyi, oktatási-nevelési kérdésekben; személyes támogatás: a saját tanári identitás kialakításába (érzelmi támogatás is); - közösségi beilleszkedés: az iskolai, a szakmai közösségbe való integrációban

8 A támogatás alrendszerei
További, egymást erősítő alrendszerek: - a mentorrendszer, - a szakértői támogatási rendszer, - a társak rendszere, - az önelemzés rendszere (Stéger, 2010)

9 Gondoljuk újra az oktatást
2012. november - Európai Bizottság: „Gondoljuk újra az oktatást” - új stratégia Fontos elem: a reformok támogatása - jól képzett, motivált és vállalkozó szellemű tanárokkal Melléklet: „A tanári professzió támogatása a jobb tanulási eredmények eléréséhez” - a gyakornoki (bevezető) szakasz támogatásának jelentősége „Minden kezdő tanárnak egy olyan rendszerszerű programban kellene tevékenykednie, amely személyes és szakmai támogatást nyújt („bevezető szakasz/program”) a munkájuk első, kritikus éveiben (A tanári professzió támogatása, 2012, 33.).”

10 Magyarország – gyakornoki státusz
A közoktatásban dolgozó tanárok esetében szeptember 1- jétől (A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény módosítása, valamint a 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 4.A§) Gyakornok: „Az a közalkalmazott, aki nem rendelkezik három évet meghaladó szakmai gyakorlattal, és az alaptevékenységhez tartozó munkakörbe, határozatlan időre történik a kinevezése.” Gyakornok támogatása: az a szakmai segítő figyelemmel kíséri a gyakornok tevékenységét, segíti a gyakornoki követelmények teljesítését félévente írásban értékeli a gyakornok munkavégzését. (2008. évi LXI. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény módosításáról, hatályos január elsejétől) Gyakornoki szabályzat

11 Köznevelési törvény 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről
97.§ (20) A nevelési-oktatási intézményben … aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben a - Szakmai segítőről 4/A§ (6) (7) (8) (9) - Gyakornoki szabályzatról 4/B§ Hatályos: január 1.

12 A mentor és a pályakezdő tanár kapcsolata
- egyenrangú felek (szemben a tanárképzési programok gyakorlatvezető mentora és a tanárjelölt kapcsolatával) kapcsolatukat elfogadás és bizalom jellemzi, mely teret engedhet a pályakezdő tanár önelemző és önfejlesztő munkájának nem egyirányú, a pályakezdő is hat a mentorra, az intézményre a támogatás fontos eleme: folyamatosság és gyakoriság lényeges az érzelmi támogatás, amely a sikerélmény, és így a pályán maradás forrása lehet (Stéger, 2010)

13 A kapcsolat jellege baráti, kollegiális kapcsolat
szakmai tapasztalatkülönbség a mentor kritikus barát szerepben kommunikáció példamutatás a munka tudatos elemzésének megmutatása reflexiók megfogalmazása az önálló tanulási folyamat segítője (Kotschy, 2011)

14 Támogató rendszerek - különbségek
Európában, az Egyesült Államokban, a Távol - Keleten Eltérések területei: támogatási formák rendszerszerű egysége releváns időszak a megvalósulás formája szereplők feladatai és felelőssége bevezető szakasz végén szükséges-e a minősítő értékelés célja: a pályakezdő tanár pályán maradása, vagy a szakmai standardok teljesítése a pályán való aktív tevékenység előfeltétele (Stéger, 2010)

15 Támogató rendszerek - értelmezések
A bevezető támogató rendszer a tanárképzés záró fázisa az oklevél megszerzése után, tanári jogosultság megszerzése előtt (nem teljes értékű szakképzettség esetén kötelező jellegű támogató és ellenőrző tevékenységek szakasza) a megszerzett oklevélre és ezzel együtt a tanári jogosultságra épít (Major, 2010; Stéger, 2010; Szénásiné, 2010; Vámos G., 2010)

16 Támogató rendszerek - Európa
Támogatást húsz ország nyújt a bevezető szakaszban Szervezett rendszerek: Ausztria, Egyesült Királyság (Anglia, Wales, Észak-Írország, Skócia), Észtország, Írország, Franciaország, Luxemburg, Portugália, Szlovénia, Törökország A támogatás hossza: tíz hónaptól két évig terjed, de jellemzően egy év (Stéger, 2010; Vámos G., 2010.)

17 Támogató rendszerek - Amerika
Amerikában a támogatás helyi, iskolai, vagy egész államra kiterjedő (Feiman-Nemser és tsai, 1999, In. Szénásiné, 2010) A kezdő tanárok támogatása lehet alacsony intenzitású (egyszeri vagy kevés eligazítással, alacsony hatékonyságú, olcsó program), vagy nagy intenzitású (hosszabb idejű program: képzést biztosít a mentor számára, a mentor és a kezdő tanár is részesül munkaidő- kedvezményben) (Stansbury és Zimmerman (2000), In: Vámos G., 2010).

18 Támogató rendszerek - Japán
nagyon csekély hangsúlyt helyez a gyakorlati képzésre (3-5 hét) cél: a legjobban képezhetők kerüljenek a pedagógus pályára a kezdeti időszakban mentortanár kíséri a szakmai fejlődést óralátogatások és más iskolák, intézmények látogatása tanártársaiknak tartanak órákat (Gordon Győri, 2002)

19 A bevezető támogatás formái Európában
rendszeres találkozók óratervezési segítség óra értékelési segítség órai megfigyelés választható tréning speciális kötelező tréning látogatás más iskolákba, intézményekbe (Eurydice, 2009, In: Stéger, 2010 Major, 2010)

20 Köszönöm a figyelmet! Simon Gabriella simon.gabriella@ofi.hu


Letölteni ppt "Hazai szabályozás és nemzetközi kitekintés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések