Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Hazai szabályozás és nemzetközi kitekintés 5. szekció- Kihívások és lehetőségek a pedagógus pályán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Hazai szabályozás és nemzetközi kitekintés 5. szekció- Kihívások és lehetőségek a pedagógus pályán."— Előadás másolata:

1 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Hazai szabályozás és nemzetközi kitekintés 5. szekció- Kihívások és lehetőségek a pedagógus pályán Mentori szerepek Simon Gabriella Budapest 2013. február 27.

2 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Oktatáspolitikai célok az EU-ban A Lisszaboni csúcs stratégiai céljai - munkacsoportok Egyik feladat: pedagógusképzés és – továbbképzés fejlesztése, megújítása Tanárok és oktatók képzése és továbbképzése munkacsoport Gyakorlati munkaprogram kidolgozása Tevékenység megkezdése: 2001 Magyarország: 2002-től csatlakozott (Milotay, 2004)

3 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Tematikus tanárvizsgálat - OECD Az OECD tematikus tanárvizsgálata (2002 – 2005) Kérdés: az iskolai oktatás eredményességének javulása a pedagógusok -kezdő képzésének -a továbbképzésének, vagy -a munkahelyi betanításuknak a támogatásán múlik (Halász, 2007, In: McKenzie és Santiago, 2005)

4 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A tanári munka vonzereje -hivatás -szakmai autonómia -együtt dolgozni hallgatókkal és tanár kollégákkal -személyes és intellektuális gyarapodás A pályán maradást alapvetően meghatározzák az első években szerzett tapasztalatok (McKenzie és Santiago, 2005, In: Vámos G.,2010; Sági és Ercsei, 2012)

5 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Korai pályaelhagyás Leggyakoribb okok: -első években szerzett tapasztalatok, a napi munka realitása -elmélet vs. gyakorlat – „gyakorlati sokk” -pedagógiai eszköztár és tapasztalatok hiánya -szakmai támogatás elmaradása (McKenzie és Santiago, 2005; Falus, 2005; 2006, In. Dömsödy, 2010; Sági és Ercsei, 2012)

6 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A pályakezdés jelentősége A pályakezdés időszaka, a pályakezdők szakmai támogatása kiemelten fontos -átmenet a képzésből a gyakorlatba -szocializációs szakasz: beilleszkedés a szakmai közösségbe és -az adott iskolába (Feiman-Nemser és tsai, 1999, id. Szénásiné, 2010) -tanári identitás érlelődése, kiforrása (Stéger, 2010)

7 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A pályakezdés támogatása 2010: „Pályakezdő tanárok koherens és rendszer szintű bevezető programjának kialakítása – oktatáspolitikusok kézikönyve” c. Európai Uniós dokumentum A támogatás területei: -szakmai támogatás: szaktárgyi, oktatási-nevelési kérdésekben; -személyes támogatás: a saját tanári identitás kialakításába (érzelmi támogatás is); - közösségi beilleszkedés: az iskolai, a szakmai közösségbe való integrációban

8 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A támogatás alrendszerei További, egymást erősítő alrendszerek: - a mentorrendszer, - a szakértői támogatási rendszer, - a társak rendszere, - az önelemzés rendszere (Stéger, 2010)

9 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 2012. november - Európai Bizottság: „Gondoljuk újra az oktatást” - új stratégia Fontos elem: a reformok támogatása - jól képzett, motivált és vállalkozó szellemű tanárokkal Melléklet: „A tanári professzió támogatása a jobb tanulási eredmények eléréséhez” - a gyakornoki (bevezető) szakasz támogatásának jelentősége „Minden kezdő tanárnak egy olyan rendszerszerű programban kellene tevékenykednie, amely személyes és szakmai támogatást nyújt („bevezető szakasz/program”) a munkájuk első, kritikus éveiben (A tanári professzió támogatása, 2012, 33.).” Gondoljuk újra az oktatást

10 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Magyarország – gyakornoki státusz A közoktatásban dolgozó tanárok esetében 2007. szeptember 1- jétől (A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása, valamint a 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 4.A§) Gyakornok: „Az a közalkalmazott, aki nem rendelkezik három évet meghaladó szakmai gyakorlattal, és az alaptevékenységhez tartozó munkakörbe, határozatlan időre történik a kinevezése.” Gyakornok támogatása: az a szakmai segítő -figyelemmel kíséri a gyakornok tevékenységét, -segíti a gyakornoki követelmények teljesítését -félévente írásban értékeli a gyakornok munkavégzését. (2008. évi LXI. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról, hatályos 2009. január elsejétől) Gyakornoki szabályzat

11 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Köznevelési törvény 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 97.§ (20) A nevelési-oktatási intézményben … aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben a - Szakmai segítőről 4/A§ (6) (7) (8) (9) - Gyakornoki szabályzatról 4/B§ Hatályos: 2013. január 1.

12 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A mentor és a pályakezdő tanár kapcsolata - egyenrangú felek (szemben a tanárképzési programok gyakorlatvezető mentora és a tanárjelölt kapcsolatával) -kapcsolatukat elfogadás és bizalom jellemzi, mely -teret engedhet a pályakezdő tanár önelemző és önfejlesztő munkájának -nem egyirányú, a pályakezdő is hat a mentorra, az intézményre -a támogatás fontos eleme: folyamatosság és gyakoriság -lényeges az érzelmi támogatás, -amely a sikerélmény, és így a pályán maradás forrása lehet (Stéger, 2010)

13 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A kapcsolat jellege -baráti, kollegiális kapcsolat -szakmai tapasztalatkülönbség -a mentor kritikus barát szerepben -kommunikáció -példamutatás -a munka tudatos elemzésének megmutatása -reflexiók megfogalmazása -az önálló tanulási folyamat segítője (Kotschy, 2011)

14 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Támogató rendszerek - különbségek Európában, az Egyesült Államokban, a Távol - Keleten Eltérések területei: -támogatási formák rendszerszerű egysége -releváns időszak -a megvalósulás formája -szereplők feladatai és felelőssége -bevezető szakasz végén szükséges-e a minősítő értékelés -célja: a pályakezdő tanár pályán maradása, vagy -a szakmai standardok teljesítése a pályán való aktív tevékenység előfeltétele (Stéger, 2010)

15 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Támogató rendszerek - értelmezések A bevezető támogató rendszer -a tanárképzés záró fázisa -az oklevél megszerzése után, tanári jogosultság megszerzése előtt (nem teljes értékű szakképzettség esetén kötelező jellegű támogató és ellenőrző tevékenységek szakasza) -a megszerzett oklevélre és ezzel együtt a tanári jogosultságra épít (Major, 2010; Stéger, 2010; Szénásiné, 2010; Vámos G., 2010)

16 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Támogató rendszerek - Európa Támogatást húsz ország nyújt a bevezető szakaszban Szervezett rendszerek: Ausztria, Egyesült Királyság (Anglia, Wales, Észak-Írország, Skócia), Észtország, Írország, Franciaország, Luxemburg, Portugália, Szlovénia, Törökország A támogatás hossza: tíz hónaptól két évig terjed, de jellemzően egy év (Stéger, 2010; Vámos G., 2010.)

17 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Támogató rendszerek - Amerika Amerikában a támogatás -helyi, -iskolai, vagy -egész államra kiterjedő (Feiman-Nemser és tsai, 1999, In. Szénásiné, 2010) A kezdő tanárok támogatása lehet -alacsony intenzitású (egyszeri vagy kevés eligazítással, alacsony hatékonyságú, olcsó program), vagy -nagy intenzitású (hosszabb idejű program: képzést biztosít a mentor számára, a mentor és a kezdő tanár is részesül munkaidő- kedvezményben) (Stansbury és Zimmerman (2000), In: Vámos G., 2010).

18 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Támogató rendszerek - Japán -nagyon csekély hangsúlyt helyez a gyakorlati képzésre (3-5 hét) -cél: a legjobban képezhetők kerüljenek a pedagógus pályára -a kezdeti időszakban mentortanár kíséri a szakmai fejlődést -óralátogatások és -más iskolák, intézmények látogatása -tanártársaiknak tartanak órákat (Gordon Győri, 2002)

19 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A bevezető támogatás formái Európában -rendszeres találkozók -óratervezési segítség -óra értékelési segítség -órai megfigyelés -választható tréning -speciális kötelező tréning -látogatás más iskolákba, intézményekbe (Eurydice, 2009, In: Stéger, 2010 Major, 2010)

20 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Köszönöm a figyelmet! Simon Gabriella simon.gabriella@ofi.hu www.ofi.hu


Letölteni ppt "„P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Hazai szabályozás és nemzetközi kitekintés 5. szekció- Kihívások és lehetőségek a pedagógus pályán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések