Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kétszintű ének-zene érettségi vizsga

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kétszintű ének-zene érettségi vizsga"— Előadás másolata:

1 Kétszintű ének-zene érettségi vizsga

2 Általános tartalmi kérdések
az ének-zene választható vizsgatárgy vizsgakövetelménye nem haladhatja meg a Nat-ban és a kerettantervekben meghatározott követelményeket kerettantervi ajánlás: 10. (12.!) osztályig kötelező tantárgy a megfelelő szintű felkészüléshez a 12. osztályban fakultációs órakeretre van szükség

3 Szakközépiskola Művészetek!
Óraszámok 1-4. évfolyam 5-6. 7-8. 9-10. 11-12. 14-20% Művészetek *Nemzetiségi % Ének óraszám Heti 2 Emelt 4+1 10-16% *Nemzetiségi 8-14% Heti 1 Emelt 4+1 8-15% *Nemzetiségi 5-10% *Nemzetiségi 6-10% Szakközépiskola Művészetek! csak 10. osztály 6% *Nemzetiségi 2% Művészetek! óraszám

4 Az érettségi és a felsőoktatási felvételi kapcsolata
A válaszadók közel háromnegyede nem ért egyet (51% különösen nem) azzal az állítással, hogy a középiskolai nevelés-oktatás szempontjából hasznos, ha az érettségi vizsgarendszer egyáltalán nem játszik szerepet a felsőoktatási felvételi eljárásban.

5 A két vizsgaszint viszonya
A tanárok 68%-a egyetért azzal, hogy az érettségi vizsga jelenlegi funkcióinak ellátásához szükség van a két vizsgaszintre. A tanárok 71%-a egyetért azzal, hogy a középiskolai tantárgyi felkészítő munka szempontjából hasznos, hogy az adott vizsgatárgyon belül az érettségi vizsgakövetelmények eltérő nehézségűek az adott területen felsőoktatásban továbbtanulók, és az ezt nem tervezők számára.

6 Két vizsgaszint viszonya
A vizsga célja eltérő: középszint: az általános zenei műveltség mérése emelt szint: az elért zenei képességek vizsgálata A követelmények mennyisége és a vizsgafeladatokban megkövetelt ismeretek mélysége, minősége is különböző A teljes középszintű követelményrendszer anyaga szükséges az emelt szint teljesítéséhez.

7 Két vizsgaszint viszonya
Az emelt szintű követelmények: bővül az elvárható ismeretek mennyisége változik az ismeretek elsajátításának mélysége alaposabb tudást igényel új ismereteket is tartalmaz hangsúlyos az önálló alkotó – reprodukáló – gondolkodó készség magasabb szintű birtoklásának vizsgálata

8 Az érettségi vizsga általános szabályozása
Jogszabályi háttér A 100/1997 Kormány rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról (VI. 13.) Az érettségi vizsga általános szabályozása Az érettségi vizsga vizsgatárgyai és a vizsga formái Az ének-zene érettségi vizsga formája: Középszinten: gyakorlati/szóbeli és írásbeli Emelt szinten: gyakorlati/szóbeli és írásbeli A célok megfogalmazása szintenként A vizsgatárgyak általános követelményei

9 Jogszabályi háttér Bevezetés: a két vizsgaszint viszonya
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002 (V. 24.) OM rendelet Bevezetés: a két vizsgaszint viszonya (A szóbeli követelmények - a reprodukáláshoz tartozó ismeretek - számon kérhetők az írásbeli vizsgán is.) Vizsgatárgyankénti részletes követelmények Szintenkénti követelmények, mellékletek Vizsgaleírások 1. tartalmi vizsgakövetelmények Részletes követelmények: reprodukálás, befogadás (Az emelt szint csak a középszintet meghaladó követelményeket tartalmazza.)

10 Jogszabályi háttér 2. mellékletek
kiegészíti, pontosítja a részletes követelményeket, szintenként ad műjegyzéket az éneklési készség vizsgálatához, a zenetörténeti ismeretek és a zenefelismerés témaköréhez, felsorolja azokat a zenei műszavakat, fogalmakat, melyek ismerete elengedhetetlen a szakszerű zenei közléshez, kifejezéshez.

11 Jogszabályi háttér 3. vizsgaleírás
a vizsgarészek és a köztük lévő viszony (írásbeli, gyakorlati/szóbeli) bemutatása, a vizsga folyamatának leírása, a vizsga tartalmi arányainak meghatározása, a vizsgán előforduló feladattípusok átfogó ismertetése, az értékelés legfontosabb szempontjainak összegzése.

12 A vizsga feladatai 1. Reprodukálás: tartalmazza a vizsgázó énekhangon előadott tevékenységét – dalok, műrészletek, hangsorok, hangközök, hangzatok éneklése – (gyakorlati vizsga), és az ezekhez kötődő ismeretanyag szóbeli közlését, valamint a műelemzést is (szóbeli vizsga). 2. Befogadás: lefedi a zenetörténet, a zenefelismerés, a zeneelmélet és a dallamátírás, dallamírás fogalmi területeit (írásbeli vizsga).

13 A vizsga szerkezete Középszint Emelt szint Írásbeli
Befogadói ismeretek mérése Befogadói ismeretek és készségek mérése I. Zenefelismerés II. Zenetörténeti szövegalkotás Általános zenei alapismeretek Dallamátírás I. Dallamdiktálás Zenefelismerés II. Zeneelmélet Zenetörténeti szövegalkotás

14 A vizsga szerkezete Középszint Emelt szint Gyakorlati/Szóbeli
Reprodukáló, műelemző képesség és a kapcsolódó zenei/társművészeti ismeretek mérése Reprodukáláshoz kapcsolódó zenei- és zeneelméleti/társművészeti ismeretek, műelemző képesség vizsgálata Éneklés „A” népdal – elemzés „B” műdal – kapcsolódó ismeret „C” Lapról olvasás „A” 1. népdal – elemzés (szempontbővülés) 2. műdal (társaséneklés!) – elemzés 3. műzenei szemelvény 4. hangsorok 5. hangköz, hármas-, négyeshangzat „B” Lapról olvasás

15 Középszint – Tartalmi módosítások
Tartalmi gazdagítás (pl. dalanyag választéka, zeneszerzők ismerete) Emelt szint áthelyezése középszintre (pl. bécsi klasszika) Könnyítés (pl. századfordulós ismeretek, lapról éneklés) Szakmai pontosítás (pl. népdalelemzés) Átcsoportosítás emelt szintre (pl. homofon-polifon, da capo-s ária) Pontosítás (pl. XX. századi főbb zenei irányzatok, dallamátírás) Kiegészítés és pontosítás – zenefelismerés fejezete Átdolgozás – zeneelmélet Szintenkénti igazítás, optimalizálás, hibajavítás (Műjegyzék) Hibajavítás, kiegészítés (Szakkifejezések)

16 Középszint – Vizsgamodell módosítások
Írásbeli tételsor tartalmi jellemzői A vizsgázó, illetve a vizsgabizottság által biztosított eszközök pontosítása Terjedelmi korlátok Bővítés – feladattípusok Szóbeli tételsor tartalmi jellemzői „C” típus módosítása – stíluskörön kívül „Egy középnehéz, periódus terjedelmű, modulációt nem tartalmazó dallam lapról olvasása szolmizálva vagy hangnévvel 2#-2b-ig terjedő hangnemekben.”

17 Középszint – Értékelési rendszer
A pontszámok és a percek arányainak változtatása nem indokolt. Írásbeli 120 perc Szóbeli 15 perc I. Zenefelismerés II. Zenetörténeti szövegalkotás Általános zenei alapismeretek Dallamátírás Éneklés Műelemzés Lapról olvasás 20 perc 100 perc 100 pont 50 pont

18 Emelt szint – Tartalmi módosítások
Újragondolás, szervezés (társaséneklés) Szakmai pontosítás (pl. népdalelemzés, kottaolvasás - írás követelménye) Tartalmi gazdagítás (pl. zeneszerzők ismerete) Szakmai hiányok pótlása (pl. dalciklus fogalma, trouvère) Átcsoportosítás középszintről (pl. magyar verbunkos zene) Könnyítés (pl. századfordulós ismeretek) Kiegészítés és pontosítás – zenefelismerés fejezete Átdolgozás – zeneelmélet, dallamírás Szintenkénti igazítás, optimalizálás, hibajavítás (Műjegyzék) Hibajavítás, kiegészítés (Szakkifejezések)

19 Emelt szint – Vizsgamodell módosítások
Írásbeli tételsor tartalmi jellemzői A vizsgázó, illetve a vizsgabizottság által biztosított eszközök pontosítása Terjedelmi korlátok Bővítés – feladattípusok A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői Finomítás és a belső pontarányok megváltozása

20 Emelt szint – Értékelési rendszer pontosítása
A pontszámok és a percek arányainak változtatása nem indokolt, de a pontozás belső arányainak jelölése igen. Írásbeli 180 perc Szóbeli 20 perc I. Dallamdiktálás Zenefelismerés II. Zeneelmélet Zenetörténeti szövegalkotás Éneklés Műelemzés Zeneelmélet Lapról olvasás 60 perc 120 perc 100 pont 50 pont

21 Megtisztelő figyelmüket köszönöm!
Rápli Györgyi Ének-zene kétszintű érettségi vizsga tételkészítő bizottság elnöke

22 Vitaindító kérdések (tartalmi)
Reprodukálás 1.1 Éneklés Középszint: énekes repertoárbővítés Emelt szint: Társaséneklés megerősítése barokktól kezdődően 1.2 Zeneelmélet Emelt szint: hangsorok, hangközök, alaphelyzetű hármashangzatok (? fordítások?), domináns szeptim alaphelyzetben 1.3 Lapról olvasás Közép szint: stíluskörön kívüli modulálás nélküli Emelt szint: moduláló, barokktól XX. századig

23 Vitaindító kérdések (tartalmi)
Reprodukálás 1.2 Műelemzés Középszint: lényegi változás nem javasolt, az énekelt dallam elemzése középkortól bécsi klasszikáig Emelt szint:reneszánsz – ismeretlen világi vagy egyházi kórusmű elemzése kotta alapján, énekelt dallam elemzése középkortól romantikáig

24 Vitaindító kérdések (tartalmi)
2. Befogadás 2.1 Zenetörténet Közép- és emelt szint: bővülés: zeneszerzők életútjának vázlatos ismerete 2.2 Zenefelismerés Csak szerkesztési változtatás: valamennyi, műjegyzékben szereplő mű azonosítása 2.3. Zeneelmélet Középszint: bővülés: hangsorok ismerete, törzshangok és egyszeresen módosított hangok lejegyzése Emelt szint: bővülés: olvasás violin-, írás violin és basszuskulcsban

25 Vitaindító kérdések (tartalmi)
2. Befogadás 2.3. Zeneelmélet Középszint: bővülés: hangsorok ismerete, törzshangok és egyszeresen módosított hangok lejegyzése Emelt szint: pontosítás: olvasás violin-, írás violin és basszuskulcsban 2.4. Dallamírás Nincs stílus meghatározás! (átírás ill. diktálás, hangnemben maradó) Középszint: betűkottáról vonalrendszerbe és fordítva!

26 Vitaindító kérdések (vizsgaleírás)
Emelt szint: társasénekléshez kamarapartner biztosítása a vizsgázó által Zenefelismerés: időtartam nem, de a műrészletek bemutatásának száma növekszik


Letölteni ppt "Kétszintű ének-zene érettségi vizsga"

Hasonló előadás


Google Hirdetések